• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

wildlavender

Hội Viên Ưu Tú
 • Số nội dung

  6.007
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

 • Days Won

  102

Bài viết posted by wildlavender


 1. Thưa cô Wildlavender!

  Cháu là thành viên mới gia nhập, mới được biết đến topic của cô. Cháu muốn thỉnh xin cô 05 Thần chú hóa giải cho bản thân và gia đình

  Cháu là Lê Thảo

  Địa chỉ của cháu là:

  Lê Thảo - Viện Đào tạo bồi dưỡng cán bộ xây dựng

  P201 Số 125 Khương Hạ Mới - Khương Đình - Thanh Xuân - Hà Nội

  Số điện thoại : 0986 669 838

  Cháu cảm ơn cô rất nhiều.

  Chúc cô và gia đình mạnh khỏe, thân tâm an lạc!

  Thân chào!

  Hiện nay do bận ít việc riêng và ở xa, nhưng Cô vẫn tiếp tục thực hiện trao tặng Thần Chú với mong mỏi đem lại lợi lạc cho tất cả mọi người thành viên hay chưa là Thành Viên Diễn Đàn, vì vậy Cô vẫn và tiếp tục không gián đoạn hạnh nguyện này cùng các đạo hữu tín tâm, Ai có nhu cầu thỉnh nhận vui lòng liên hệ để lại thông tin bằng việc thực hiện tin nhắn đến số 09729 81811 (Diệu Hòa) các tỉnh phía bắc, Nếu ở Phía Nam số 0938096619 (Thanh Tâm) gồm có nội dung: Tên người nhận, địa chỉ, số đt, số lượng Thần Chú qua 2 số điện thoại trên đây. Riêng Các bạn ở TP Hồ Chí Minh có thể đến Văn Phòng Trung Tâm Lý Học Đông Phương nhận trực tiếp.

  Nam Mô Hoan hỷ tạng Bồ Tát.


 2. 1376218072[/url]' post='220275']

  Trước đây tôi có thỉnh của cô Wildlavender một số lá thần chú nhưng chưa phát hết, nếu các bác, cô, chú, anh chị, bạn, em cần sử dụng thì gọi điện cho tôi theo số điện thoại 0915341413 Tân để liên hệ lấy nhé. Tôi ở Hà Nội

  Hiện nay Cô đang có việc đi xa, việc thực hiện có phần chậm trễ ! Thành thật nói lời đáng tiếc! Nay tantran giup Cô gửi nếu còn, để các bạn được nhận nhé! Cám ơn cả về sự giải thick của bạn dành cho các bạn thỉnh nhận! Nhưng chính xác hơn thì không nên dùng 2 từ " làm phép" vì ngay chính Đức Phật còn bảo rằng Ngài chẳng có phép Thàn Thông Biến Hoá gì! Có chăng Thần Chú này trước khi trao tặng đến mọi người, cô đều được các hành giả của Mật Giáo gia trì nhằm tăng công năng và lợi lạc cho chúng sinh hữu tình. Nhân đây Cô vẫn thực hiện hạnh nguyện của mình nên các bạn có tâm vui lòng liên hệ số 093 809 6619 để được tặng.


 3. Kính gửi cô Lavender

  Cháu rất tin tưởng vào phép nhiệm màu của Thần chú giải thoát. Cháu là Lê Thị Thanh Huyền, địa chỉ 36 phố Hàng Thiếc, Hà Nội. Liệu cháu còn cơ hội được thỉnh 05 Thần chú giải thoát cho gia đình không a.

  Cảm ơn cô rất nhiều

  Cô sẽ nhờ đạo hữu ở HN chuyển đến con trong vài ngày tới, hy vọng con sớm nhận được nhé!

  Cô cho cháu xin một hay hai bản

  Cháu rất cảm ơn.

  Địa chỉ nhà cháu 76/5 đường 10 khu phố 3 Tam Bình Thủ Đức Tp.HCM.

  Đã gởi đến bạn hôm nay! do không có tên Wild gửi theo địa chỉ trên đây vs thông tin người nhận là Tran Thong!


 4. Cập nhật lúc 23 Tháng ba 2013 - 02:17 PM

  Posted Imagevplan, on 23 Tháng ba 2013 - 12:04 AM, said:

  Cháu chào cô !

  Cháu đăng kí xin cô 5 thần chú cho cháu và người thân.

  Cháu tên là : Vũ Phương Lan

  SĐT: 0982.492.950

  Cháu đang trọ ở Hà Nội, vì vậy cháu có thể đến tận nơi lấy được ạ.

  Cháu cảm ơn cô và chúc cô nhiều sức khỏe !

  Con liên hệ Chị Minh Thu theo số này nhé.......

  Cô ơi, Cháu xem mà không thấy có số điện thoại cô ạ.

  Địa chỉ của cháu rất dễ nhận qua đường bưu điện cô ạ.

  Nếu không thì cô cho cháu số điện thoại của Minh Thu rồi cháu liên hệ đến lấy cũng được cô ạ.

  Cháu cảm ơn cô.

  Cô đã cung cấp số dt Minh Thu cho con!


 5. Cháu chào cô wildlavender!

  Cháu là Trần Nhật Tân

  Cô cho cháu xin 30 tấm linh chú để dùng cho bản thân, gia đình và bạn bè ạ.

  Cô gửi cho cháu về địa chỉ: Đỗ Thị Thúy Hồng (ĐT 0915341412) - Công ty TNHH thương mại Trung Việt, B5 TT2 khu đô thị Bắc Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội (Đối diện khách sạn Mường Thanh qua đường vành đai III, khu đô thị Linh Đàm).

  Cháu chân thành cảm ơn cô!

  Địa chỉ của Bạn khó nhận qua đường Bưu Điện không? nếu tiện Bạn liên hệ nhận từ Minh Thu nhé! Xem lại trang trước!


 6. Cô Wild ơi, con theo dõi diễn đàn này đã lâu, nay mới đăng ký được, thật là phước duyên cho con quá !!!

  Địa chỉ của con là : Huỳnh Tuấn Châu _ số 54 đường 653 ấp Bàu Điều Thượng , xã Phước Thạnh, Huyện Củ Chi, TPHCM. số liên lạc : 098 85 75 395

  Cô cho con xin 10 tấm linh chú để dùng cho bản thân, gia đình, tặng cho các đạo hữu hữu duyên gần xa trong khu vực nha cô !

  Con cũng muốn phát tâm cúng dường vào việc in ấn, ấn tống các linh chú hữu ích trên của chư Phật, chư Thầy Tổ ; mong cô hoan hỷ

  cho biết làm như thế nào để con có thể góp chút sức vào công việc quý báu trên ah !!!

  Chân thành cảm ơn cô !!!

  Cô sẽ gửi đến con vào thứ hai đầu tuần, Hy vọng con sớm nhận được!

  1 person likes this

 7. Thưa cô Wild,

  Đợt trước con có xin chục tấm linh chú ở nhà Sư phụ, nhưng đã phân phát rất nhiều người. Đa số mọi người đều rất ít biết về linh chú, kể cả những ai theo đạo Phật. Nhân dịp bà ngoại con vào TPHCM (bà theo đạo Phật, hằng ngày đều tụng kinh và rất thích tấm linh chú này), con xin cô khoảng 500 tấm linh chú để biếu bà và tặng cho người nào muốn có. Bên cạnh đó, cô cho con đóng góp 500 ngàn vào công việc làm linh chú này, mong cô cho con biết cách đóng góp nhé.

  Địa chỉ nhận linh chú:

  - Người nhận: Cô Mai;

  - Địa chỉ: 135/1/52 Nguyễn Hữu Cảnh, P22, Q.Bình Thạnh, TPHCM

  Xin cám ơn cô.

  Hoan hỷ công đức phát triển Linh Chú của con và gia đình, Hiện nay Cô đã chuẩn bị 10,000 Thần Chú Giải Thoát nhưng chưa được gia trì nên chưa xuất tặng được, nhằm tăng hiệu ứng công năng chúng ta phải được các Thánh ban phước trước khi trao tặng, Con vui lòng chờ ngày 28/4 vào lúc 11g Cô hoàn mãn thành tựu này mới phát hành đến các Phật tử hữu duyên!

  1 person likes this

 8. Giải cứu vị khách nằm trong quả chuông 2 tấn

  Posted Image

  (PTVN) - Tại một ngôi chùa ở phía đông Trung Quốc, người ta đã phải tiến hành giải cứu một khách du lịch bị mắc kẹt trong một quả chuông đồng khổng lồ khi nó rơi xuống sàn.

  Anh Lin bị kẹt trong chiếc chuông 2 tấn Anh Lin Wang đang đứng ngay phía dưới chiếc chuông lớn tại ngôi chùa Linzi mà các vị sư hay dùng thì các bạn của anh đã tới xoay nó, sợi dây chuông bị xoắn lại và đứt khiến chuông rơi xuống đất, chụp lên người anh.

  Nhân viên cứu hộ đã tới kịp thời và họ đã dùng hệ thống ròng rọc để giải cứu cho anh Lin Wang.

  Hà Châu (Theo Telegraph)


 9. Cô ơi, con muốn xin cô một số Thần chú giải thoát qua sự nhìn ngắm để tất cả thành viên trong gia đình con và bạn bè con trong cơ quan được tịnh hóa nghiệp chướng. Nếu có thể cô cho con xin số lượng 20 Thần chú giải thoát qua sự nhìn ngắm.

  Con chân thành cảm ơn cô và Trung Tâm phát Bồ Đề Tâm.

  Địa chỉ của con: Nguyễn Thị Thanh Loan, Sở Khoa học và Công nghệ Nam Định, số 1A-Trần Tế Xương - TP Nam Định

  Sẽ gửi đến bạn trong ngày hôm nay!


 10. 1365324837[/url]' post='210395']

  Nam mô a di đà phật!. Con mới sinh em bé nên Kính nhờ cô cho con xin 4 Thần chú giải thoát qua sự nhìn ngắm để tất cả thành viên trong gia đình con dược tịnh hóa nghiệp chướng. Con xin chân thành cảm ơn va kính chúc cô có nhiều sức khỏe để phát tâm làm phúc cho mọi người hơn nữa.

  Mong cô gửi về địa chỉ:

  Nguyễn Thị Hằng

  Số 3/ ngõ 7 - tổ 14 - phường Phú Lương - Hà Đông - Hà Nội

  Cô sẽ nhờ các bạn ở hn chuyển giúp Thần Chú đến con! Hy vọng con nhận được nhiều lợi lạc từ sự tín tâm của mình


 11. Con chào cô ạ, con xin chúc cô luôn mạnh khoẻ, tinh thần luôn an lạc ạ, con chờ mong cô cho con xin 10 tấm linh chú giải thoát qua sự ngắm nhìn ạ.

  Địa chỉ của con là : Hoàng Thị Vân, Khối 6 , Thị Trấn, Huyện Diễn Châu, Tỉnh Nghệ An.

  Chờ mong tin của cô.

  Vâng cô sẽ gửi đến con! Hy vọng con sớm nhận được!


 12. 1365064796[/url]' post='210083']

  cô wildlavender cho con hỏi : cặp nến bái quan này là cặp nến được đặt trên quan tài hả cô? rồi lúc

  động quan thì dùng nó để bái quan hay sao. vì lúc làm lễ con thấy người ta đốt nhiều nến nên ko biết

  Cặp nến đang nói là cặp nến mà Nhà đòn làm lễ trước khi di quan đấy con!

  1 person likes this

 13. thưa cô. Cháu cảm thấy mình đã nhận được những điều kỳ diệu mà thần chú đem lại. Hôm qua cháu có về quê và có chia sẻ nó cho chúng phật tử tại quê cháu. Chúng phật tử ở quê cháu rất muốn xin cho mỗi người một thần chú. Vậy cháu có thể đăng ký thêm khoảng 15 cái thần chú không ạ.

  Vâng Cô cảm niệm công đức con, Con phát triển đến nhiều người hưởng thật phước báu vô lượng con ah! Con cứ liên hệ như vừa qua nhé!


 14. Cái dzụ mở luân xa này không thể giỡn chơi, tò mò thử được. Phải cực kỳ nghiêm túc, là con được một đi không trở lại, mở luân xa rồi là phải liên tục tu tập, thiền định, gần như suốt đời ( vì tìm thầy đóng luân xa lại cũng không dễ đâu) không được ngừng nghỉ, kiêng kỵ đủ thứ. Suy nghĩ kỹ rồi hẳn mở và nhất thiết phải mở với thầy cao tay.

  Rất dễ tâm thần nếu 1 ly chệch đường đấy bạn.

  Mở rồi khó đóng như Hung Nguyên nói mà lại dễ cho vong dựa vào lắm đấy! Lang thang thành người khác ngay! Theo Wild thì nên cẩn trọng!

  1 person likes this

 15. Cô ơi con đã nhận được thần chú ạ. con xin cám ơn cô cùng Ban từ thiện Trung Tâm phát Bồ Đề Tâm ạ cũng như gia đình chị Minh Thu ( vì con đã có buổi nói chuyện rất thú vị với Mẹ chị và chị í :D )

  Chúc cô, gia đình chị Thu và mọi người Ban từ thiện Trung Tâm phát Bồ Đề Tâm nhiều sức khỏe và hạnh phúc trong cuộc sống !

  Hihi. có bạn nào sinh viên đang ở Hà Nội đăng kí thỉnh thần chú có thể liên hệ với mình, mình có thể giúp các bạn.

  Sđt: 0982.492.950

  Hoan hỷ! Hoan hỷ! Posted Image

  1 person likes this

 16. Cháu chào cô ạ.

  Cô ơi, cô cho cháu xin thêm 2 tấm linh chú nữa được không cô? Cô gửi giúp cháu về địa chỉ:

  Trần Thị Phương Mai,

  78 ngõ 112 đường ngọc khánh, quận ba đình, Hà Nội ạ.

  Cháu cám ơn cô nhiều ạ.

  Chúc cô an lành, sức khỏe.

  Trân trọng

  Các bạn ở hà nôi sẽ có phật tử hn trao tặng để sớm nhận được! Cô hy vọng con được mãn nguyện!


 17. Dạ,thưa cô,con thật hồ đồ khi đã tham lam mong muốn được "có" mà không tìm hiểu điều mình muốn có,con xin thành tâm xin lỗi tất cả các thành viên trong diễn đàn ạh.Do thần chú này con đã được nhìn thấy ở nơi nào đó nên khi thấy thần chú con liền muốn thỉnh nên đã phạm lỗi ,con thật sự cảm thấy xấu hổ và sẽ ghi nhớ mãi...con thật nông cạn quá....Con xin lỗi cô và mong cô đừng buồn,đừng thất vọng khi con đã thiếu ý thức trên thiện ý của cô ạ.

  Chân thành tán thán công đức sám lỗi của Bạn! Một lần sai phạm là một lần tạc dạ nhé! Cô hy vọng với tín tâm này con sớm được Bạn Nha Khanh thực hiện gửi tặng nha!

  A Di Đà Phật! Vô tư vô trách ah!


 18. Dạ thưa cô,cho con thỉnh 3 bùa với ạh.Con tên là Nguyễn Thị Bích Vân,148 Nguyễn Hữu thọ,Phước Trung,TP Bà Rịa ạh.Con xin cám ơn cô.

  Ngay từ bài viết thỉnh nhận, Bạn đã thiếu tinh thần tìm hiểu Pháp của Đức Phật! Bạn nên dành thời gian để xem ít nhất là toàn bộ Topic này rồi sau đó xem mình đã đủ duyên chưa khi có tên goi ManTra Thần Chú cao cấp này là Bùa nhé !


 19. Từ: Nhung Tuyet <tuyetnhung2487@gmail.com>

  Ngày: 14:56 Ngày 17 tháng 3 năm 2013

  Chủ đề: Con thành tâm xin THẦN CHÚ GIẢI THOÁT QUA SỰ NHÌN NGẮM

  Đến: PhatCaMedia@gmail.com

  <br clear="all"> Họ Và Tên (Đầy Đủ ) : Nguyễn Thị Tuyết Nhung

  Địa Chỉ Người Nhận :( bố: ông Nguyễn Đình Đoàn) Xóm Kênh, Thôn Trung, Xã Cao Viên, Huyện Thanh Oai, TP. Hà Nội

  Số Điện Thoại : 0978924658

  Số Lượng Thần Chú : 5 (năm)

  Tâm Nguyện (Nếu Có) : Nguyện mọi chúng sanh được về nơi Cực Lạc!

  --

  Nguyễn Thị Tuyết Nhung

  Đt: 0978924658

  Email: tuyetnhung2487@gmail.com

  Y!M: tuyetnhung_24

  Tạp chí Cầu Vồng

  Đ/C: Ngõ 63 Thái Thịnh, Đống Đa, Hà Nội


 20. A Di Đà Phật, cô ơi, cô cho con hỏi thần chú có chống tà ma không ạ? Nếu người thân chết mà bị chú ngăn không cho vào nhà thì có nên dỡ chú ra hay làm thế nào, mong cô chỉ giáo con với ạ!

  http://nv4.upanh.com..._53992264.u.png

  Con xin cám ơn cô!!!

  Thân gửi Tâm bất biến!

  Cám ơn bạn đã đặt câu hỏi! Có thể tầm hiểu biết của mình chưa đủ đưa Bạn đến sự thỏa mãn nhưng ở đây Wild khẳng định với bạn công năng của Mantra này đưa con người ta đến giải thoát bằng nhiều phương tiện khác nhau, tùy thuộc vào nghiệp lực của người nhận. Có nghiệp chướng sâu dầy có nghiệp chướng mỏng tanh nhưng chưa đủ duyên để thọ hưởng tối thắng của ManTra Thần Chú Giải Thoát!

  Wild nhấn mạnh 2 chữ THẦN CHÚ để phân biệt rạch ròi 2 chữ Bùa Chú vì thế bản chất đó không thể có tà lực hay ma lực để ngăn trở người thân chúng ta vào nhà. Mà xét cho cùng chúng ta ai cũng mong cầu giải thoát kể cả Dương hay Âm. Chân lý tối cao của Đức Phật từ bi là con đường giác ngộ và an lạc đến với mọi chúng sinh hữu tình thì tại sao chúng ta không mong cầu cho người thân mình an lạc? Họ trở về vì luyến tiếc bám chấp cõi trần, họ có đạt được siêu thoát thanh thản ko?

  Thân mình là giã tạm cuộc đời là vô thường ! Nghiệp của thân nay đã hết sao ta không mong cầu họ thường trú vào cõi lành tịnh độ! Nếu giấc mơ ấy là thật chúng ta cũng hảo ý để họ được nhìn thấy và được giải thoát!

  Vài hàng chia sẽ, nếu như nhân duyên không đủ, bạn có thể gỡ bỏ Thần Chú và cất giữ ở nơi thanh tịnh nhất nếu hư cũ bạn có thể hóa (đốt) để không có tư duy vướng mắc!

  Chào thân ái!

  1 person likes this