• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

wildlavender

Hội Viên Ưu Tú
 • Số nội dung

  6.007
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

 • Days Won

  103

Everything posted by wildlavender

 1. Thân mời ACE Hội Viên. Để có chút quà cho ngày Tết của trẻ em. Chúng tôi có kế hoạch tặng bánh Trung Thu cho các em tại Khoa Nhi Bệnh Viện Ung Bướu Tp HCM. Thân mời ACE có thời gian đi cùng Đoàn Từ Thiện đến thăm hỏi và tặng quà cho các em đang ở hoàn cảnh bệnh hiểm nghèo điều trị tại BV. Chúng ta sẽ Tập trung vào lúc 9h sáng ngày 5/9/2010 tại vp Trung Tâm. Địa chỉ: A75/6F/14 Đường Bạch Đằng, Phường 02 Quận Tân Bình. Sự góp mặt của ACE sẽ là hơi ấm tình người cho những số phận đã nhận chịu đớn đau về thân xác. Thông báo này thay thư mời. Wildlavender (Đ.D Phụ trách Từ thiện)
 2. Sau khi đọc bài của Wildlavender , Thiên Sứ lẩm bẩm mãi để nhớ nhưng vẫn không nhớ nổi . Thiên Sứ đã cẩn thận ghi vào bảng lịch nhắc việc như sau: " Ngày mai thứ sáu 13. ước một điều ước khi thức dậy", nên cả nhà đều biết điều này . Mới 01 giờ sáng ngày 13 Thiên Sứ bật dậy , theo đúng qui định là chưa bước xuống giường, lâm râm cầu nguyện . Bà xã Thiên Sứ mở mắt thấy vậy hỏi - Anh đã ước gì cái gì đấy ? Thiên Sứ nhoẻn miệng cười duyên đấy chất nịnh đầm: - Anh ước một căn biệt thự cho hai chúng mình! Bà xã nghiến răng: anh lại nói dối rồi! Làm gì có cơ sở mà ước thế !Tiền đâu ra dể mua cái biệt thự ? Thiên Sứ vội đính chính: Ý anh muốn nói chỉ là một căn nhà thôi ! Bà xã rít lên: - Căn nhà cũng không có cơ sở ! Thiên Sứ lúng túng vội nói : - Thực ra anh chỉ ước một miếng đất để sau đó xây căn nhà . Bà xã gầm lên : - Giời ơi ! Lại dối tôi rồi ! Chỉ được ước một điều thôi mà !Làm sao có thể ước vừa cái biệt thự vừa miếng đất được ? Thiên Sứ sợ quá vôi vàng nói : - Em yêu quí đừng giận anh nữa ! Anh chỉ ước "Em đừng bắt quả tang anh đang có bồ nhí "
 3. Say xe, tăng huyết áp: hãy nhẩm đọc 720.640! SGTT.VN - Một trong những ưu thế của các liệu pháp khí công và thiền của y học phương Đông là đạt hiệu quả nhanh chóng mà không sợ tác dụng phụ. Thực hành cách chữa bệnh theo liệu pháp tượng số bát quái có đáp ứng tốt trong phần lớn các trường hợp say tàu, xe; đau đầu; cao huyết áp. Tượng số bát quái Liệu pháp tượng số là cách chữa bệnh phối hợp giữa khí công, chu dịch và y học truyền thống. Nhẩm đọc một nhóm số nhất định là hình thức tập trung tư tưởng để tạo ra những đáp ứng thư giãn. Ngoài ra, theo quan niệm thiên nhân tương ứng của khí công cổ đại, mỗi tượng số có liên quan đến khí hoá của một hành, một tạng hoặc phủ nhất định trong cơ thể. Mỗi sự việc, hiện tượng đều có thể quy chiếu vào hoặc âm hoặc dương, vào một trong 5 hành: kim, mộc, thuỷ, hoả, thổ hoặc một trong các tượng số: càn (1), đoài (2), ly (3), chấn (4), tốn (5) khảm (6), cấn (7), khôn (8). Thông qua biện chứng luận trị, một dãy số được thiết lập phù hợp với tình hình bệnh lý để khi người bệnh nhẩm đọc sẽ tạo ra những hiệu ứng khí hoá, bổ hoặc tả, cần thiết cho yêu cầu chữa bệnh… Vài tác dụng của “thần chú” 720.640 Chống say tàu, xe: khi có các dấu hiệu say tàu, xe như chóng mặt, buồn nôn, nôn ói dẫn đến mệt mỏi, vật vã… người bệnh có thể nằm hoặc ngồi tựa lưng, thư giãn và nhẩm đọc dãy số 720.640. Đọc liên tục: “bảy hai không sáu bốn không bảy hai không sáu bốn không…” Chỉ đọc thầm trong trí, không đọc lớn ra ngoài để tránh tán khí. Đọc với nhịp độ vừa phải, không nhanh không chậm, sao cho tâm ghi nhận rõ từng số một. Theo liệu pháp tượng số bát quái, số 7 là tượng số ứng với dạ dày thuộc dương thổ, số 2 là tượng số ứng với ruột già. Nhẩm đọc 720 gây ra hiệu ứng giáng khí ở kinh dương minh. Ngoài ra, số 6 là tượng số của thận, số 4 là tượng số của can, nhóm số 640 có tác dụng dưỡng huyết, bổ can thận, nạp khí về thận. Số 0 còn để gia tăng tính hoạt hoá của hai khí âm hoặc dương. Dấu chấm ở giữa là dấu chỉ ngưng một tích tắc khi đọc, nhằm ngăn cách hai nhóm số với tác dụng khác nhau. Say tàu, xe, theo đông y, là triệu chứng rối loạn khí hoá. Chống say tàu, xe chủ yếu làm cho khí của kinh dương minh di chuyển thuận từ trên xuống dưới, thường gọi là thuận khí hay chống khí nghịch. Do đó, sự phối hợp của hai nhóm số vừa giáng khí vừa nạp khí về thận có thể nhanh chóng tạo ổn định chân khí nơi hạ tiêu để chống say tàu, xe. Chữa đau đầu, cao huyết áp: khi có các triệu chứng huyết áp tăng (dân gian hay gọi tăng xông hay lên máu) như nhức đầu, chóng mặt, mờ mắt, mắt đỏ, hai gò má đỏ, tay chân lạnh… người bệnh nên ngồi hoặc nằm ở một nơi yên tĩnh, hít thở bình thường, hai mắt khép nhẹ, nhẩm đọc liên tục dãy số 720.640 với tốc độ vừa phải, không nhanh không chậm, đọc khoan thai sao cho tâm ghi nhận rõ từng số một. Sau từ năm đến mười phút nhịp thở sẽ bình thường, huyết áp sẽ hạ. Người dễ quên có thể viết các chữ số trên một mảnh giấy để nhìn và đọc. Về mặt khí công, tượng số 7 ứng với dạ dày thuộc dương thổ và ứng với kinh dương minh, đường kinh chủ về vệ khí. Tượng số 2 ngoài ứng với ruột già còn ứng với phế, da. Do đó, nhóm số 720 không chỉ có tác dụng giáng khí mà còn có ý nghĩa tăng cường khí huyết ra ngoại biên để hạ huyết áp. Ngoài ra, nhẩm đọc 720.640 còn có thể giải quyết tốt một số trường hợp đau nửa đầu, đau đầu do âm hư... Nói chung, dãy số 720.640 có tác dụng điều tiết, làm cân bằng giữa trên và dưới, giữa âm và dương theo hướng ổn định dương khí hậu thiên ở trung tiêu và chơn hoả về mệnh môn, nên có thể xem là biện pháp dưỡng sinh không sợ gây ra những phản ứng phụ. Lưu ý, những liệu pháp thiền và khí công có thể tạo ra những đáp ứng nhanh, chậm khác nhau ở mỗi người. Việc phối hợp điều trị hoặc gia giảm các loại thuốc cần tham khảo ý kiến bác sĩ điều trị. Riêng với cao huyết áp, dù thực hành liệu pháp nào cũng chỉ cắt cơn tạm thời, việc ổn định lâu dài cần có sự phối hợp của chế độ ăn ít chất béo, nhiều rau quả, ngũ cốc thô và năng vận động. Lương y Võ Hà
 4. Đại diện VN hóa thân thành chàng trai mang trong mình dòng máu con Lạc cháu Hồng. Anh vận bộ khố được nhà thiết kế Lê Long Dũng thực hiện riêng trong phần thể hiện trang phục dân tộc tại cuộc thi sắc đẹp nam giới. Bộ khố thực hiện cho Khôi Nguyên tham dự phần thi trang phục truyền thống ở Mister International 2011 mang ý tưởng khá giống với bộ trang phục của Trương Nam Thành tại cuộc thi Manhunt International trước đó. Khác với vẻ mặt còn mang chút baby của Nam Thành, Lê Khôi Nguyên mang khuôn mặt cá tính, góc cạnh hơn. Hình ảnh anh đóng khố, vác đao dưới kỹ thuật graphic của Jay Zhang càng toát lên nét mạnh mẽ, cương nghị. Trong cuộc thi Manhunt International năm nay, Trương Nam Thành đoạt ngôi Á vương 3. Vì thế, Lê Khôi Nguyên được kỳ vọng tiếp tục gây dấu ấn ở cuộc thi Mister International, đang diễn ra tại Bangkok, Thái Lan. Đêm chung kết cuộc thi này diễn ra vào ngày 17/12 tại Bangkok, với sự tham dự của hơn 40 chàng trai đại diện các quốc gia và vùng lãnh thổ ========================================================================================================== Cứ mãi đem truyền thống Đóng khố ra đấu trường quốc tế thế này, thì dân tộc ta mãi mãi đắm chìm nhược tiểu, những nhà văn hóa yêu nước thẩm định tính dân tộc ra răng?
 5. Tiền thân của Đại bàng Kim Sí Điểu Trước khi hóa thành Đại bàng Kim Sí Điểu, loài chim hộ pháp này đã là thần điểu Garuda trong một tiền kiếp ở sông Hằng và có mặt trên các đền đài, phù điêu bằng đá của người Chăm... Chuyện nổi tiếng nhất về Garuda là đã vô hiệu hóa sức mạnh bạt ngàn của thần gió Vayu. Lúc Vayu dồn hết sức mạnh của mình để nổi trận cuồng phong dữ dội suốt một năm nhằm thổi bay đỉnh núi Meru, nhưng thần điểu Garuda luôn dùng đôi cánh khổng lồ che cho ngọn núi vô tội ấy, khiến Vayu không làm gì được. Một hôm thừa lúc Garuda bay đi để uống ánh sáng từ thần mặt trời rót xuống, thần gió dồn hết sức thổi bay ngọn Meru từ đất liền ra biển, tạo thành đảo Lanka (Sri Lanka ngày nay). Garuda là thần điểu thường được Vishnu cưỡi trong phù điêu tạc ở nhiều nơi trên vương quốc Chămpa (như trên phù điêu ở làng Ưu Điềm nói ở các bài trước). Sau này, Garuda hóa thân thành Đại bàng Kim Sí Điểu là một trong Thiên long bát bộ của nhà Phật. Kim Sí Điểu mỗi ngày ăn 500 con rồng nhỏ và 1 con rồng chúa, ăn mãi đến nỗi loài rồng sắp tuyệt chủng vội kéo đến cầu cứu với Phật. Đức Phật gọi Kim Sí Điểu tới khuyên nhủ nên chấm dứt cuộc đại sát sinh ấy, Kim Sí Điểu thưa nếu không ăn rồng thì lấy gì mà sống. Phật bảo từ đây hãy ngưng sát hại, thay vì ăn thịt rồng "mỗi ngày đúng ngọ ta sẽ bảo các đệ tử của ta trước khi ăn cơm sẽ cúng dường cho ngươi". Kim Sí Điểu đồng ý, đến nay ở các chùa tại Việt Nam, Trung Quốc theo truyền thống Đại thừa và một số nước khác trên thế giới hằng ngày trước khi thọ trai đều lấy vài hạt cơm, hoặc đôi ba sợi mì, bỏ vào chén nước nhỏ, đem ra giữa trời khấn rằng: Đại bàng Kim Sí Điểu - Khoáng dã quỷ thần chúng - La Sát quỷ tử mẫu - Cam lồ tất sung mãn. Nghĩa là, trước nay xin cúng dường lên Đại bàng Kim Sí Điểu, đồng thời cấp cơm nước cho quỷ thần ở nơi rừng núi vắng vẻ, hoang dã và cho mẹ con của bà quỷ La Sát, để tất thảy đều được hưởng vị cam lồ đầy đủ không thiếu đói. Khấn rồi vái ba vái, xong mới vào nhà ăn trưa. Hình ảnh Kim Sí Điểu sau này chính là Garuda trong thần thoại Ấn Độ cổ đại mà người Chăm ở Việt Nam đã tiếp nhận và điêu khắc. Để biết rõ thêm về Đại bàng Kim Sí Điểu, thiết tưởng cần tham khảo nội dung mà hòa thượng Kim Cang Tử và các học giả khác ở Việt Nam đã đưa vào cuốn Từ điển Phật học Hán-Việt, rằng: Kim Sí Điểu hai cánh rộng đến 306 vạn dặm, khi ăn các vật như rồng, cá, vàng, bạc, châu báu đều tiêu hóa được hết, chỉ trừ có kim cương. Kinh Cựu Hoa Nghiêm chép: Ví như Kim Sí Điểu bay liệng trên hư không, dùng con mắt thanh tịnh quan sát cung điện của Đại hải long vương, lấy hết sức mạnh của hai cánh rẽ nước biển khiến cho nước tách đôi ra (để đi lại tự do trong bất cứ đại dương nào). Nếu biết được có con trai con gái nào của Long vương mệnh đã chết, bèn quắp lấy họ trong chớp mắt đưa lên khỏi biển. Một tài liệu khác cũng mô tả sức mạnh của vua Kim Sí Điểu (tức Kim Sí Điểu vương) khi quạt cánh đã phát ra một luồng kình lực cực mạnh làm mù mắt người và khiến các loài rồng hoảng sợ chạy trốn tán loạn khắp nơi trong 3.000 thế giới. Khi sinh ra, Kim Sí Điểu vương phát sáng với hào quang màu vàng chói (khiến các thiên thần phải bịt mắt), có tay chân như người, mặt trắng và cánh màu đỏ rực. Sức mạnh của thần điểu Garuda cũng như của Kim Sí Điểu vương so với các sinh vật khác giống như sự vững chãi của cây đại thụ nghìn vạn năm so với những loài cỏ dại yếu ớt. Nhưng sức mạnh ấy lại xuất phát từ một... khoảng không im lặng! Thật vậy, mọi tướng trạng lớn nhỏ trong vũ trụ, từ hạt bụi li ti đến thân hình cao to khổng lồ của thần điểu Garuda, của Kim Sí Điểu vương, được những bản kinh tối cổ của Ấn Độ như Upanishad giải thích qua chuyện kể thâm trầm, như tóm lược dưới đây: Một vị đại sư đưa đệ tử của mình đi thọ giáo 12 năm về kinh Veda. Đệ tử ấy học thông thuộc Veda rồi trở về đầy vẻ kiêu căng. Để giúp anh ta tiêu trừ lòng tự mãn và khai mở trí tuệ cho anh, một hôm vị đại sư kêu anh đến hỏi: "Cái gì làm nên vũ trụ, hình thành Tự ngã của con? Cái gì nhỏ hơn hạt cải, hạt kê, nhưng cũng lại lớn hơn trái đất, bầu trời?". Anh ta ngẩn người, không trả lời được, vì lâu nay chỉ biết học thuộc kinh sách, chứ chưa biết sống theo những giáo huấn tuyệt vời trong đó. Bấy giờ, đại sư ôn tồn bảo: "Này, con hãy ra lượm một quả vả của cây vả to lớn ngoài sân kia đem vào đây". Xong, đại sư bảo: "Con hãy tách quả vả ra". Anh bắt đầu bóc vỏ. Lại bảo: "Hãy bóc nữa, con thấy gì trong đó?". Thưa: "Dạ trong đó có các hạt vả". Bảo tiếp: "Con hãy tách một hạt ấy xem có gì?". Anh lại lấy tay tách nhẹ một hạt, và tách mãi, cuối cùng bạch sư phụ: "Thưa thầy, trong lòng của hạt vả này là cái mầm. Giữa cái mầm tí hon kia là một khoảng không rất nhỏ, nó không có gì hết". Nghe xong đại sư dạy: "Này con, chính cái không có gì hết ấy đã làm nên sự hiện hữu của cây vả to lớn kia. Con và mọi sinh linh khác cũng vậy, tất cả đều xuất hiện từ cái không có gì hết nghĩa là từ một khoảng không rất nhỏ - khoảng không khiêm tốn, vô hình - nhưng tràn ngập trong cõi đời này và tạo nên nguồn sống. Cái ấy chính là con. Chính là Tự ngã của con, chứ không phải kinh sách, văn tự và trí nhớ suông mà con đang ôm giữ!". Giáo huấn trên có thể chiêm nghiệm khi đối diện trước các tượng thờ bằng đá có tạc thần điểu Garuda, thần sấm sét Indra, thần chết Yama, thần hạnh phúc Ganesha... (Còn tiếp) Theo Giao Hưởng<br style="padding: 0px; margin: 0px; ">
 6. Ca dao tục ngữ thời kinh tế thị trường Anh đi, anh nhớ quê nhà. Nhớ em mảnh đất giá ba tỉ đồng. Hôm qua tát nước đầu đình. Bỏ quên di động chỗ mình... mất ngay. Ba đồng một mớ trầu cay. Không bằng tình nghĩa một cây vàng mười. Yêu nhau cởi áo cho nhau. Hôm sau: Em đã có bầu, anh ơi! Không ham nhà cửa, bạc tiền. Chỉ ham anh có bố quyền chức to. Nghèo nhân, nghèo nghĩa chẳng lo. Nghèo tiền, nghèo bạc mới cho là nghèo. Chồng người áo gấm xông hương. Chồng em áo rách, em thương... chồng người. Nhớ ai như nhớ láng giềng. Chỉ mong tắt lửa tối đèn... có nhau. Việt Hà sưu tầm 'Ca dao, tục ngữ' thời kinh tế thị trường (Phần 2) Khôn ba năm dại một giờ. Biết vậy dại sớm khỏi chờ ba năm Thương thay thân phận đàn bà. Hơn 30 tuổi vẫn là đàn em. Cái giường mà biết nói năng.Thì ông hàng xóm hàm răng chẳng còn. Miếng ngon giữa đàng. Ai đàng hoàng là dại. Qua cầu ngả nón trông cầu.Cầu bao nhiêu nhịp tốn xăng dầu bấy nhiêu. Nhà sạch thì mát.Bát sạch hết cơm. Ta về ta tắm ao ta.Dù trong dù đục cũng là cái ao. Con mèo mà trèo cây cau.Hỏi thăm chú chuột đi đâu vắng nhà. Chú chuột đi chợ đằng xa. Em là cô chuột, vào nhà đi anh. (nhiều độc giả sưu tầm) 'Ca dao, tục ngữ' thời kinh tế thị trường (Phần 3) Bầu ơi thương lấy bí cùng. Mai này có lúc nấu chung một nồi. Yêu nhau mấy núi cũng leo. Mấy sông cũng lội. Nhưng nếu nghèo em bỏ đi Còn thời cưỡi ngựa bắn cung. Hết thời xuống chợ lượm thun bắn ruồi. Hãy cứ chơi cho hết đời trai trẻ. Để về già lặng lẽ đạp xích lô. Đất lành chim đậu. Đất không lành đất nhậu luôn chim. Làm giàu không khó, nhưng khó ở chỗ làm mãi mà không giàu. Râu tôm nấu với ruột bầu. Chồng chan vợ húp gật đầu khen ngon. Tội là tội nghiệp thằng con. Ngồi ngoài dòm miệng biết ngon là gì. Nhiều độc giả ST
 7. THẦN CHÚ GIẢI THOÁT QUA SỰ NHÌN NGẮM Vì lòng đại bi thương xót chúng sanh, Chư Phật và Bồ Tát đã tạo ra những phương tiện thật thiện xảo để cứu vớt chúng sinh. Xin giới thiệu một phương pháp thanh tịnh nghiệp chướng thông qua sự thấy cho những người hữu duyên. Trong Kinh Thác Nước Mạnh Mẽ (Forceful Waterfall Sutra) có chép: Chỉ cần nhìn thấy câu chú này một lần có thể thanh tịnh nghiệp chướng của ba trăm triệu kiếp trong quá khứ. Xin giới thiệu “Giải Thoát Thông Qua Sự Thấy” (Liberation Upon Seeing). Giải Thoát Thông Qua Sự Thấy là một terma (kho tàng giáo pháp do đức Liên Hoa Sanh và Yeshe Tsogyal ẩn dấu, sẽ được phát hiện tại thời điểm thích hợp bởi một bậc thầy giác ngộ) viết bằng ngôn ngữ của những Không Hành Nam (Dakas) và Không Hành Nữ (Dakinis). Terma này được phát hiện bởi Terton Mingyur Dorje ở thế kỷ 17. Terton Mingyur Dorje (1645-1667) được xem là vị guru thứ 27, dòng Giác Ngộ Hoàn Hảo (Perfect Enlightenment Sect) của trường phái Nyingma. Những người may mắn được thấy hình này sẽ không kinh nghiệm qua ba cõi thấp và sẽ được giải phóng khỏi nỗi sợ rơi vào các cõi thấp; sẽ được thanh lọc năm độc (tham, sân, si, kiêu mạn và đố kị) và giải thoát khỏi nghiệp chướng; được giải thoát khỏi nỗi sợ hãi của phần còn lại trong luân hồi. ( "Those who see this script will not experience the three lower realms and will be liberated from the fear of falling into the lower realms; will be purified of the five poisons and will be freed from the results of one's karma; will be freed from the fear of remaining in samsara.") Trích từ Terma của TERTON Migyur Dorje. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- "Từ diễn đàn Lý Học Đông Phương và Phatca.com, Bản in (như chữ ký dưới đây) sẽ được tặng cho những ai có lòng tôn kính Thần Chú Giải Thoát với mong muốn hóa giải muôn triệu kiếp nạn của chúng sinh, hội tụ con đường an lạc. Các bạn đăng ký thỉnh nhận kèm tên và địa chỉ chúng tôi sẽ gởi qua đường bưu điện trên khắp mọi miền đất nước! Thay mặt Ban từ thiện Trung Tâm phát Bồ Đề Tâm xin hân hạnh được chuyển giao đến tất cả thành viên tham gia Diễn Đàn."
 8. Người chữa khỏi 1.200 ca vô sinh 29/05/2009 10:36 (GMT +7)Nằm ở xóm Kho, thôn Phú Mỹ, Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội, ngôi nhà của bà Ngọc Lâm đông khách từ sáng tới trưa. Người ngoại tỉnh đổ về lấy số từ 4-5 giờ sáng. Nhiều cặp vợ chồng lấy nhau mấy năm không có con đến với bà với niềm hy vọng trào dâng. Anh trông xe đạp thoăn thoắt ghi số, xếp xe... Chị Quế, một trong những bệnh nhân của bà NGọc Lâm và cậu con trai mới sinh. (Ảnh: Khoa Học & Đời Sống) Đông y dựa trên kỹ thuật caoBà Ngọc Lâm năm nay trên 70 tuổi, nguyên là trưởng khoa Sản, Bệnh viện Y học cổ truyền TW. Trong quá trình công tác bà là chuyên gia điều trị kinh nguyệt cho chị em phụ nữ. Với bề dày kinh nghiệm , bà đã nghiên cứu cách điều trị vô sinh nhưng vì không có kinh phí làm đề tài nên ước vọng của bà không thực hiện được. Khi về hưu, day dứt với con số những người vô sinh càng ngày càng lớn, lại gặp điều kiện thuận lợi là kỹ thuật siêu âm, X-quang phát triển, bà đã kết hợp giữa Y học hiện đại và Y học cổ truyền vào việc điều trị nên tỷ lệ điều trị vô sinh thành công cao. Bà Lâm cho biết, phương pháp chữa trị của bà là biện chứng luận trì, tuỳ theo chứng trạng mà cho thuốc. Tức là xem bệnh nhân ở thể bệnh nào thì bốc thuốc ở thể bệnh đó. Mỗi thang thuốc ít nhất có từ 6-7 vị, nhiều là hơn chục vị. Tỷ lệ từng vị thuốc chỉ có duy nhất bà nắm được, những người giúp việc bà cũng không bao giờ được tham gia. Thuốc của bà được sắc theo phương pháp cổ truyền, nhờ tác dụng của nhiệt, tạo ra các phản ứng hoá học giữa thuốc nọ và thuốc kia, tạo ra một hợp chất thuốc điều trị. Tại nhà bà Lâm, nhân viên bốc thuốc làm việc từ chiều. Thuốc được chia nhỏ, hong sấy, cất vào kho để cấp cho bệnh nhân. Buổi sáng, hai em giúp việc cho bà ghi sổ, theo dõi bệnh nhân. Việc thăm khám trực tiếp do chính tay bà làm. Bà cho biết, điều trị vô sinh cực khó, người điều trị phải có kiến thức sâu về sản khoa ở Tây y, được đào tạo bài bản ở Đông y cùng một chút cơ may được truyền lại bài thuốc chữa vô sinh của các bậc tiền bối. Gỡ những ca khó Những ca đến với bà Lâm là những ca đã đi chạy tứ phương, đã thụ tinh trong ống nghiệm nhiều lần không có kết quả. Có những đôi vợ chồng lấy nhau 10 năm không có con, lại cả những người có đứa con đầu lòng rồi nhưng muốn có thêm đứa con nữa thì "tịt". Hàng chục năm điều trị vô sinh, bà tổng kết lại, hầu hết phụ nữ vô sinh do bị dính tử cung từ lâu, điều trị bằng Tây y nhiều năm mà không phát hiện ra. Trong quá trình khám, bà Lâm phát hiện ra một số trường hợp do quá nóng ruột, mới lấy nhau xong 1 năm chưa có con đã đi bơm tinh trùng 4-5 lần, làm thụ tinh trong ống nghiệm không đậu, những trường hợp này rất tổn hại sức khoẻ. Theo bà, điều trị vô sinh không thể làm tức thì. Sức khoẻ người mẹ kém thì cũng khó có con hoặc sinh ra những đứa trẻ quặt quẹo. Nhiều trường hợp không có con do "can khí uất kết - khủng hoảng tinh thần", nếu được thăm khám tỷ mỷ, được đưa ra lời khuyên tốt thì chẳng phải can thiệp Tây y cũng tự nhiên có con. Lật giở cuốn sổ theo dõi, bà Lâm chỉ cho chúng tôi biết, trường hợp của chị P. từ nhỏ đã bị vô kinh nguyên phát. Điều trị Tây y có kinh, từ đó chi liên tục điều trị nội tiết và đã thực hiện bơm tinh trùng vào tử cung 7 lần, 3 lần thụ tinh trong ống nghiệm không thành công. Sau khi đến với bà, được bà thăm khám và nghi bị dính tử cung. Cho đi làm xét nghiệm thì đúng như vậy. Trường hợp khác là chị M. trước đây có thai 3 tháng thì bị sảy, rồi viêm nhiễm gây dính tử cung. Khi đã dính tử cung thì không thể có con được. Các trường hợp này tiếc nỗi là các lần khám trước các chị đã không được bệnh viện tư vấn kỹ càng. Hay trường hợp của chị K. liên tục phải dùng thuốc để tạo vòng kinh nhân tạo, chị bị suy buồng trứng thì dù có đi thụ tinh trong ống nghiệm cũng không thể có thai. Đề điều trị trường hợp này bằng Đông y, theo bà Lâm, phải điều trị cho chị K. có kinh thì mới chữa có con được. Tất nhiên, đây đều là những ca khó vì vốn dĩ nội tiết từ thời con gái của bệnh nhân đã rất kém. Một trường hợp bệnh nhân nặng khác cũng rất điển hình, đó là chị T. ở Hà Nội. Chị năm nay trên 45 tuổi bị tắc ống dẫn trứng, đã điều trị Tây y nhiều nhưng không được. Vì tuổi cao, kinh không còn, lại trong giai đoạn rối loạn nội tiết tố nên bà Lâm cũng không hứa hẹn trước được điều gì. Hầu hết bệnh nhân, bà Lâm cho điều trị phối hợp Đông y và Tây y. Các cơ sở Tây y có thế mạnh về gỡ dính, gỡ tắc, họ có nhiều thiết bị chẩn đoán tốt nên bà hết sức tận dụng. Sau khi điều trị Tây y xong bà mới cắt thuốc cho uống. Thuốc có thể là những loại cây cỏ thông thường, được phối hợp với nhau ở một tỷ lệ nhất định để tăng sinh lực. Có những loại thuốc uống vào để nuôi trứng, cũng có loại cắt cho người chồng điều trị kết hợp với vợ. Thuốc cắt mỗi lần 10 thang, hết thuốc đến khám lại, làm xét nghiệm xem trứng trưởng thành đến đâu. Khi cơ thể người phụ nữ khoẻ mạnh, trứng tốt, bà tính ngày cho vợ chồng gặp nhau. Bà cho biết, mỗi người một bệnh, tỷ lệ thuốc cũng rất khác nhau, dùng thuốc cũng phải kiêng một số loại thịt động vật hoặc rau. Điều trị Đông y an toàn đối với phụ nữ nhưng "cách rách" ở chỗ, thuốc không được cắt cho cả tháng, vừa uống vừa nghe ngóng, vừa làm các xét nghiệm. Vô sinh, nỗi lo âu và sự tốn kém Hàng năm tại các viện phụ sản như Phụ sản TW, Phụ sản Hà Nội, Bệnh viện Từ Dũ - TP. HCM số ca đến điều trị vô sinh thứ phát hoặc nguyên phát rất đông, chiếm tới hàng nghìn ca. Các phương pháp điều trị chủ yếu là thụ tinh ống nghiệm với giá hàng chục triệu đồng cho 1 ca thụ tinh. Có những người phải thụ tinh tới 3 lần mới có kết quả và cũng có người làm đến lần thứ 4 vẫn chỉ là con số 0. Đáng chú ý là nhiều phụ nữ vô sinh do bệnh PCOS - một trong những rối loạn nội tiết thường gặp nhất ở phụ nữ trong tuổi sinh sản. Các phụ nữ có PCOS bị vô sinh chủ yếu do không phóng noãn, hay còn gọi là không rụng trứng. Các nang trứng không to lên được đến kích thước để thụ thai nên không thể rụng , không vỡ được, nằm dưới lớp vỏ dày của buồng trứng. Phụ nữ mắc bệnh này thường phải áp dụng kỹ thuật "trưởng thành trứng non trong ống nghiệm" (IVM) nhằm nuôi cấy và trưởng thành các trứng non mà không sử dụng biện pháp dùng thuốc kích thích trứng như phác đồ thụ tinh trong ống nghiệm (TTTON) thông thường. Theo Khánh Nga
 9. Giới Thiệu về “Mền Quang Minh” hay “Mền Giải Thoát” theo Truyền Thống Phật Giáo Tây Tạng Sáu Pháp Giải Thoát của Đức Liên Hoa Sanh: “Tử Thư Tây Tạng” là giáo lý được rất nhiều người biết đến, bắt nguồn từ những lời truyền giảng của Đức Liên Hoa Sanh (Guru Padmasambhava) vào thế kỷ thứ 8. Đây là những giáo lý hướng dẫn về cõi trung giới “Bardo” sau khi cái chết xảy đến, thường được gọi là Thân trung Ấm. Trong Phật Giáo Tây Tạng, “Tử Thư Tây Tạng” được biết đến như là phương tiện thiện xảo để giúp chúng ta đạt được giải thoát qua cái nghe, nghĩa là giải thoát qua việc lắng nghe trong giai đoạn Trung Ấm (liberation through hearing in the Bardo). Theo các giảng dạy về “Bardo,” có tất cả 6 giai đoạn “Bardo” – là các giai đoạn chuyển tiếp, bắt đầu từ khi chúng ta chào đời cho đến khi tái sinh trở lại, gồm có: (1) Giai đoạn trung giới của sự chào đời (Kye Ne Bardo), (2) của giấc mộng (Milam Bardo), (3) của thiền định (Samten Bardo), (4) của quá trình tan rã đưa đến của cái chết (Chikai Bardo), (5) của kinh nghiệm trải qua sau khi chết (Chonyi Bardo), và (6) của sự tái sinh trở lại (Sipai Bardo). Riêng trong trường hợp sau khi chết thì theo truyền thống PPhật Giáo Tây Tạng, người quá cố thường được chư tăng tụng đọc cho nghe toàn bộ giáo lý của “Tử Thư” trong suốt 49 ngày để nhắc nhở họ về cái chết, về chu kỳ tan rã của ngũ đại (đất, nước, gió,lửa và khí), về những diễn biến trong cõi trung giới sau khi thân và tâm đã tách lìa, giúp người chết tìm ra nẻo thoát. Đây chính là giải thoát qua việc lắng nghe. Nhưng giải thoát qua việc lắng nghe cũng chỉ là một trong Sáu Pháp Giải Thoát mà đức Liên Hoa Sanh đã giảng dạy, gồm có: 1. Giải thoát qua cái nghe (liberation through hearing) 2. Giải thoát qua cái mặc (liberation through wearing) (*) 3. Giải thoát qua cái thấy (liberation through seeing) 4. Giải thoát qua sự hồi nhớ (liberation through remembering) 5. Giải thoát qua vị nếm (liberation through tasting) 6. Giải thoát qua sự chạm xúc (liberation through touching) (*) Ở đây ám chỉ áo mặc, hoặc phủ, hoặc đắp trên thân, mà cũng có thể là pháp bảo mà ta có thể đeo trên người. Ý nghĩa của “Giải Thoát Qua [Áo] Mặc:” Theo ý nghĩa như trên, người Tây Tạng gọi “Mền Quang Minh” mà chúng ta thường dùng để đắp cho người đã qua đời là Tag-drol, nghĩa là “giải thoát qua cái mặc” (liberation through wearing). “Mền Giải Thoát” (hay “Áo Giải Thoát”) ở đây được kiến tạo dựa trên sự kết hợp của các câu chú nguyện, các biểu tượng và đồ hình. Trên thực tế, đây, là sự thiết lập của một mạn đà la tâm linh. Người Việt có thói quen gọi những chiếc “mền” đắp cho người quá cố là “Mền Quang Minh,” đó là vì ta muốn nhắc đến trạng thái tịnh quang chói sáng và trong suốt (Clear Light) của Chân Tâm khi đạt được giải thoát. Ta mong muốn người chết sẽ đạt được đến trạng thái này sau khi lìa đời, cho nên gọi bằng “Mền Giải Thoát” hay “Áo Giải Thoát” cũng mang cùng một ý nghĩa như gọi “Mền Quang Minh.” Cũng có những nơi, người Việt gọi “Mền Quang Minh” là “Áo Đà la ni.” ** Đắp “Mền Giải Thoát” tạo được ba loại công đức và lợi lạc như sau: 1. Giúp bảo vệ người chết khỏi những chướng ngại hoặc những tai hại do các vong linh hiểm ác hoặc quỷ thần gây ra. 2. Trong tương lai, có thể giải thoát khỏi luân hồi và khổ não. 3. Trong cõi trung giới “Bardo,” có thể trực nhận được Tuệ Giác Nguyên Sơ, hoặc tái sinh vào cõi Tịnh Độ của đức A Di Đà, sau sẽ đắc được Phật quả. Tuy các giải thích về “Mền Giải Thoát” có nói về lợi lạc của việc “bảo vệ” người chết như trên, nhưng theo Garchen Rinpoche, ta nên hiểu rằng, “bảo vệ” ở đây không chỉ chú trọng vào việc bảo vệ thân xác của người đã qua đời theo nghĩa thế tục, mà chủ yếu là bảo vệ cho tâm của người chết không bị tán loạn, giúp cho họ giữ được sự sáng suốt, một mực hướng về mục đích cứu cánh là đạt đến giải thoát. Ở đây, giải thoát qua [áo] mặc, qua việc phủ đắp chiếc “Mền Quang Minh,” một phương tiện thiện xảo giúp cho người chết có thể chú tâm, không sao lãng, giữ vững ước nguyện muốn sinh vào cõi Phật, đạt được giải thoát. Đại sư Garchen Rinpoche cũng giải thích thêm như sau: “Mền Giải Thoát” là một phương pháp vô cùng thiện xảo của chư Phật để hoá độ chúng sinh. Khi mang trên người tấm “Mền Giải Thoát” thì người chết cũng có thể tịnh hoá được rất nhiều chướng ngại hoặc các che chướng. Trong thân xác thô kệch chưa được tịnh hoá của ta có tiềm ẩn hạt mầm của 100 Vị Hộ Phật An Bình và Hung Nộ (Tạng ngữ: Shitrula; Shi: An Bình, Tru: Hung Nộ; La: Hộ Phật). Thật sự, các Vị Hộ Phật An Bình và Hung Nộ xuất hiện trong “Bardo” là những biểu lộ của hợp thể các ngũ uẩn (sắc, thọ, tưởng, hành, thức) và ngũ đại (đất, nước, gió, lửa, khí) trong mỗi một cá nhân. Vào lúc lià đời, sau khi ngũ đại tan rã thì những thể tính bản nhiên của ngũ uẩn sẽ được bộc lộ qua sự xuất hiện của các linh ảnh, màu sắc, ánh sáng của các vị Hộ Phật. Các vị Hộ Phật đều chứa đựng tuệ giác viên mãn của Năm Vị Thiền Na Phật hay Ngũ Trí Phật. Khi ta khoác trên người tấm “Mền Giải Thoát” hay “Áo Giải Thoát” thì những hạt mầm trong thân xác sẽ nhận được năng lực gia trì và năng lực chuyển hoá. Thân ta sẽ chuyển thành thân Phật. Những tư tưởng bất tịnh của xác phàm sẽ chuyển thành tâm tịnh khiết và trí tuệ của các vị Phật. Tulku Jimge Rinpoche có nhắc thêm rằng, theo các hướng dẫn của đức Liên Hoa Sanh và theo truyền thống tu tập Chuyển Di Thần Thức “Phowa,” trên thân chúng ta có 9 khiếu (9 cửa thoát) là nơi mà thần thức sẽ thoát ra ngoài. Do đó, đắp “Mền Giải Thoát” cũng có tác dụng che kín 8 cửa thoát nơi mà ta không muốn thần thức thoát ra ngoài, và chỉ chừa lại một cửa thoát duy nhất, cửa thứ 9, đó là cửa Phạm Thiên. Tựu chung, 8 khiếu (8 cửa thoát) (**) mà ta muốn che lại gồm có: (1) phía trên đầu (từ đường chân tóc đo lên bằng bề ngang của bốn ngón tay chập lại); (2) mắt, (3) tai, (4) mũi, (5) miệng, (6) rốn, (7) hậu môn, và (8) bộ phận sinh dục, ngoại trừ cửa thoát cao nhất trên đỉnh đầu – (9) cửa Phạm Thiên - là nên để hở. Nếu thần thức thoát ra từ cửa Phạm Thiên, người chết sẽ được tái sinh vào cõi Tịnh Độ hoặc đạt được giải thoát. Đại hiền giả Naropa đã từng dạy rằng, “Có 8 cửa thoát là 8 cánh cổng đưa đến luân hồi, và chỉ duy nhất một cánh cổng (cửa Phạm Thiên) là con đường dẫn đến Đại Thủ Ấn (Mahamudra).” (còn tiếp)
 10. Thân chào! Hiện nay do bận ít việc riêng và ở xa, nhưng Cô vẫn tiếp tục thực hiện trao tặng Thần Chú với mong mỏi đem lại lợi lạc cho tất cả mọi người thành viên hay chưa là Thành Viên Diễn Đàn, vì vậy Cô vẫn và tiếp tục không gián đoạn hạnh nguyện này cùng các đạo hữu tín tâm, Ai có nhu cầu thỉnh nhận vui lòng liên hệ để lại thông tin bằng việc thực hiện tin nhắn đến số 09729 81811 (Diệu Hòa) các tỉnh phía bắc, Nếu ở Phía Nam số 0938096619 (Thanh Tâm) gồm có nội dung: Tên người nhận, địa chỉ, số đt, số lượng Thần Chú qua 2 số điện thoại trên đây. Riêng Các bạn ở TP Hồ Chí Minh có thể đến Văn Phòng Trung Tâm Lý Học Đông Phương nhận trực tiếp. Nam Mô Hoan hỷ tạng Bồ Tát.
 11. Hiện nay Cô đang có việc đi xa, việc thực hiện có phần chậm trễ ! Thành thật nói lời đáng tiếc! Nay tantran giup Cô gửi nếu còn, để các bạn được nhận nhé! Cám ơn cả về sự giải thick của bạn dành cho các bạn thỉnh nhận! Nhưng chính xác hơn thì không nên dùng 2 từ " làm phép" vì ngay chính Đức Phật còn bảo rằng Ngài chẳng có phép Thàn Thông Biến Hoá gì! Có chăng Thần Chú này trước khi trao tặng đến mọi người, cô đều được các hành giả của Mật Giáo gia trì nhằm tăng công năng và lợi lạc cho chúng sinh hữu tình. Nhân đây Cô vẫn thực hiện hạnh nguyện của mình nên các bạn có tâm vui lòng liên hệ số 093 809 6619 để được tặng.
 12. Ăn chuối để giữ cân (Dân trí) - Thay vì ăn các loại đồ ngọt, thực phẩm nhiều đường, cứ mỗi 2 tiếng, bạn ăn 1 quả chuối, vừa giúp giảm căng thẳng, vừa giúp giữ cân. Và đây chỉ là 1 trong 15 lợi ích từ chuối. 1. Thiếu máu Quả chuối có chứa nhiều sắt nên có thể kích thích việc sản xuất các haemoglobin trong máu và do đó nó sẽ giúp ích nhiều cho những người đang thiếu máu đấy. 2. Huyết áp Trong loại trái cây nhiệt đới này chứa khá nhiều kali nhưng ít muối. Chính vì thế đây là thực phẩm hoàn hảo giúp đánh bại chứng huyết áp và nguy cơ đột qụy. 3. Tăng trí nhớ Được biết 200 sinh viên tại một trường học nổi tiếng ở Anh đã trải qua các kỳ thi bằng cách ăn chuối vào bữa sáng để tăng sức mạnh não bộ của họ. Nghiên cứu đã chỉ ra rằng các kali hiện diện trong chuối có thể giúp hỗ trợ thêm việc học, cải thiện trí nhớ. 4. Táo bón Chuối có nhiều chất xơ vì vậy chế độ ăn uống với chuối hằng ngày có thể giúp khôi phục lại hoạt động bình thường của ruột, giúp khắc phục được những triệu chứng táo bón khó chịu mà không cần đến thuốc nhuận tràng. 5. Nóng ruột, ợ hơi Một trong những cách nhanh nhất để chữa những cơn nóng ruột và nôn nao là ăn một quả chuối ngọt với mật ong. Chuối giúp dạ dày bình tĩnh trở lại còn mật ong giúp tăng đường huyết. Ngoài ra, chuối có tác dụng kháng acid tự nhiên trong cơ thể vì vậy nếu bị ợ nóng, hãy ăn một quả chuối. 6. Giảm ăn vặt Ăn vặt bằng chuối giữa các bữa ăn sẽ giúp giữ mức đường huyết và giúp bạn giảm được thói quen ăn vặt nhiều tác hại đấy. 7. Muỗi cắn Khi bị muỗi hoặc côn trùng cắn, bạn hãy thử xát chuối lên da ở khu vực này xem sao nhé. Chắc chắn bạn sẽ ngạc nhiên thấy nó thật hữu hiệu khi làm giảm sưng và ngứa. 8. Tốt cho hệ thần kinh Chuối có nhiều sinh tố B giúp hệ thần kinh bình tĩnh và tư duy tốt. Các vitamin B6 có trong chuối giúp điều chỉnh nồng độ đường trong máu, cải thiện tâm trạng của bạn tốt hơn. Chất tryptophan - một loại protein mà cơ thể chuyển đổi thành serotonin - giúp thư giãn, cải thiện tâm trạng. Vì thế, chuối cũng đặc biệt rất hữu ích với những người mắc chứng trầm cảm hay trầm cảm theo mùa. 9. Tăng cân do áp lực nơi làm việc Các nghiên cứu tại Viện Tâm lý học ở Áo cho thấy áp lực trong công việc dẫn đến nhiều nhân viên hứng thú với một số thực phẩm như sô cô la và đồ ngọt khác gây ra tình trạng thừa cân. Do đó, để tránh chứng thèm ăn trước áp lực công việc, hãy tự kiểm soát mức độ đường trong máu bằng cách ăn vặt với thực phẩm giàu carbohydrate - như chuối (cứ mỗi 2 tiếng ăn 1 quả). 10. Giúp bỏ thuốc lá Chuối có thể giúp những người đang cố gắng bỏ hút thuốc lá hoàn thành mục tiêu của mình. Vì nó có chứa nhiều vitamin C, A1, B6, B12, kali và magiê giúp cơ thể phục hồi sau những ảnh hưởng của chất nicotin có trong thuốc lá. 11. Stress Kali là một khoáng chất quan trọng giúp bình ổn các nhịp tim, gửi ôxy lên não và điều hòa nước cân bằng cho cơ thể. Nó cũng giúp tăng tỷ lệ trao đổi chất, làm giảm rõ rệt những stress hằng ngày. 12. Đột quỵ Với những người bị đột quỵ nếu ăn chuối như một phần của một chế độ ăn uống thường xuyên có thể giúp cắt giảm nguy cơ tử vong do đột quỵ xuống 40%. 13. Kiểm soát nhiệt độ cơ thể Ăn chuối là một cách hạ thấp nhiệt độ cơ thể. Ví như tại Thái Lan, phụ nữ mang thai rất sính ăn chuối để đảm bảo cho em bé của họ sinh ra không bị nóng trong và bị nhiệt. 14. Chống rối loạn đường ruột Chuối được sử dụng như thực phẩm cho chế độ ăn uống chống rối loạn đường ruột. Nó cũng tốt cho những trường hợp loét đường ruột mạn tính và làm giảm kích thích lớp màng dạ dày. 15. Hột cơm, mụn cóc Những người quan tâm về chăm sóc da một cách tự nhiên thường truyền nhau bí quyết: đặt một lớp chuối mỏng trên hột cơm hoặc mụn cóc sẽ giúp da mềm mại và nhanh chóng sạch mụn, không để lại những vết thâm. Lê Nhi Theo archives
 13. Cô sẽ nhờ đạo hữu ở HN chuyển đến con trong vài ngày tới, hy vọng con sớm nhận được nhé! Đã gởi đến bạn hôm nay! do không có tên Wild gửi theo địa chỉ trên đây vs thông tin người nhận là Tran Thong!
 14. Sáng nay Wild & Thiên Đồng đã đến thăm, tặng quà cho CLB khuyết tật Vững Tin, nơi đây có 50 em gồm những hội chứng down, thiểu năng trí tuệ đang được phục hồi và cải thiện rất nhiều từ những trái tim yêu thương của các Cô phụ trách. Ngày hôm qua Wild đã chuẩn bị 50 phần quà gồm Sữa, Kẹo, Bánh trị giá 55,000 đ/phần. Kẹo Weilly Oval 18,500 đ/ hộp x 50h = 925,000 đ (chín trăm hai mươi lăm ngàn đồng) Bánh 14,500 đ và 13,500 đ /hộp x 50 h = 682,000 đ (sáu trăm tám mươi hai ngàn đồng) Sữa Cô gái Hà Lan 23,000 đ/lốc x 4 thùng = 1,104,000 đ (chương trình KM nhận 4 lốc tặng) = 52 lốc. Tổng Chi : 2,711,000 đ (hai triệu bảy trăm mười một ngàn đồng) Hình ảnh chuyến thăm và trao quà Thiên Đồng sẽ đưa bài tiếp sau đây.
 15. Ý nghĩa các thủ ấn trong tượng Phật Thái Lan. Giác Ngộ - Phật giáo hình thành ở Ấn Độ hơn hai ngàn năm trước đây. Từ Ấn Độ, Phật giáo được truyền bá khắp nơi trên thế giới. Văn hóa Phật giáo được các quốc gia hấp thu một cách uyển chuyển không hề áp đặt một cách cứng nhắc. Vì vậy, Phật giáo Thái Lan không giống với Phật giáo Ấn Độ. Điều này thể hiện rõ ở các thủ ấn (cử chỉ của tay) trên các pho tượng Phật ở Thái Lan. Có rất nhiều các thủ ấn khác nhau, nhưng có một thủ ấn rất đặc biệt ở Thái Lan đó là thủ ấn tượng Phật nằm. Ngoài thủ ấn này, còn có 6 thủ ấn chính khác nữa ở tượng Phật Thái Lan. 1. Thiền ấn (pang sa-maa-ti hay dhyana mudra) Cử chỉ này thường thấy ở các tượng Phật ngồi. Lòng bàn tay Phật ngửa lên đặt ngay ngắn trong lòng. Tư thế này cho thấy Phật đang tập trung tinh thần nhiếp phục thân tâm.2. Thí vô úy ấn (pang bpra-taan a-pi hay abhaya mudra) Khi bàn tay Phật thể hiện động tác này cho thấy Đức Phật không hề sợ hãi trước một kẻ thù hay nghịch cảnh. Tư thế này thường thấy ở cả tượng Phật đứng và tượng Phật ngồi. Có hai biến thể. Một trong các biến thể là cánh tay cong ở cả cổ tay và khuỷu tay. Các ngón tay chỉ lên trên và lòng bàn tay hướng ra ngoài. Trường hợp nếu là cánh tay phải thì có nghĩa là điều phục thú dữ. Nếu là cả hai tay thì có nghĩa là nghiêm cấm thân nhân. 3. Thí nguyện ấn (pang bpra-taa pon hay varada mudra) Tay phải của Đức Phật chỉ xuống với lòng bàn tay phải hướng về phía trước và các ngón tay mở rộng. Tư thế này thường được thấy trên tượng Phật đứng khi đang cho hoặc nhận của bố thí. 4. Xúc địa ấn ( pang maa-ra-wi-chai hay bhumisparsa mudra) Trong nghệ thuật tượng Phật Thái tư thế này được gọi là Đức Phật điều phục Mara (Ma vương). Mara là một con quỷ cám dỗ Đức Phật. Tay phải của Phật được đặt trên cẳng chân trong trạng thái chạm vào Trái đất, đôi khi chỉ là tượng trưng. Đây là tư thế thường thấy nhất. 5. Chuyển pháp luân ấn (dharmacakrapravartana mudra) Ngón tay trỏ và ngón tay cái của mỗi bàn tay chạm vào nhau. Các ngón của bàn tay trái chạm vào lòng bàn tay phải. Đây là một tư thế rất hiếm gặp. Tư thế này nói lên việc Đức Phật chuyển bánh xe pháp với bài pháp đầu tiên của mình. 6. Giáo hóa ấn (vitarka mudra) Ngón tay cái và ngón tay trỏ, thường là ở bàn tay phải chạm vào nhau, các ngón còn lại hướng lên trên. Cánh tay cong nơi khuỷu tay và cổ tay. Điều này được xem như lời kêu gọi hòa bình. Đức Phật đang nhằm kêu gọi mọi người hãy giải quyết các vấn đề thông qua tư duy lôgic và lý luận. Văn Công Hưng (Theo ArticlesBase) Giacngo.vn
 16. Con người hơn nhau ở điểm nào? Con người chỉ hơn nhau ở đức hạnh, ở những phẩm chất tốt đẹp chứ không phải hơn nhau ở vật chất. Thật ra tiền chẳng ở với bạn được lâu đâu, vì một khi nó muốn từ bỏ bạn thì nó sẽ ra đi rất nhanh. Có tiền là một chuyện, đặt tiền cho đúng chỗ lại là chuyện khác. Đầu tư không đúng nơi thì sẽ “tiền mất tật mang”. Thông minh cần phải đặt đúng chỗ thì mới thành công được. Con người bây giờ gắn kết mình với quá nhiều thứ vật chất mà quên mất rằng sự gắn kết vĩ đại nhất là gắn kết với lương tâm thánh thiện. Sự thông thái là món quà lớn nhất mà tự nhiên ban tặng cho loài người mà rất nhiều người đã không biết nhận lấy nó. Muốn có sự thông thái phải chịu khó học tập. Càng trải nghiệm cuộc sống, ta sẽ càng ngộ ra được nhiều điều quý giá. Rồi bạn sẽ thấy: người được học nhiều khác xa so với người ít học. Chỉ có những người kém hiểu biết thì mới có tính khinh người thôi. Trong tất cả cái khổ thì khổ nhất là cái khổ vì thiếu hiểu biết. Muốn trở thành người thông thái nhất, trước tiên bạn phải tự nhận mình là kẻ ngu ngơ nhất. Rồi từ từ khắc phục những cái ngu của mình, bạn sẽ trở thành người thông thái nhất. Hãy nhớ là bạn chỉ khắc phục những cái ngu chứ bạn không bao giờ hết ngu, vì bạn cũng chỉ là một con người. Khi giận dữ, chính bạn sẽ là người phải gánh chịu hậu quả đầu tiên. Tha thứ là một trong những đỉnh cao của sự vĩ đại. Trời cao, biển rộng đến mấy cũng không mênh mông bằng tâm hồn con người. Thông thường, khi không có tiền thì người ta khổ vì nghèo. Khi có nhiều tiền, người ta lại khổ vì cái khác. Bây giờ khó phân biệt thật giả lắm vì có những cái giả còn thật hơn cả cái thật. Tỉnh táo lắm thì mới nhận biết được. Ai cũng có những góc khuất riêng trong tâm hồn mình. Chúng ta chỉ có thể ở hiện tại mà không thể ở quá khứ hay tương lai. Hiện tại là thời điểm thiêng liêng nhất. Tôi thích sự trong sáng và tinh khiết của trẻ con. Cái vui của trẻ nhỏ rất hồn nhiên, dễ thương. Rất nhiều người đã nói rằng con cái là niềm vui, là hạnh phúc, là món quà lớn nhất mà họ có được. Hãy nhớ rằng đứa bé chỉ có mặt trên đời khi trước đó có sự giao hợp giữa bố và mẹ. Điều đó cho thấy: niềm vui chỉ xuất hiện khi có từ hai tác nhân trở lên. Bởi thế hãy biết chia sẻ tình cảm của mình ra xung quanh. Những người khư khư giữ lấy mọi thứ cho riêng mình là những người sai lầm. Giai đoạn nuôi con thơ là giai đoạn mà ta phải đầu tư rất nhiều về chất dinh dưỡng và tình cảm. Giống như trong quả trứng vịt lộn phải có cả lòng đỏ và lòng trắng để cung cấp chất dinh dưỡng cho “thai nhi vịt” nằm trong trứng. Vì cả thai nhi vịt, lòng đỏ và lòng trắng đều giàu chất dinh dưỡng nên người ta thích ăn trứng vịt lộn là vậy. Một quả trứng phải được vịt mẹ ấp ủ thì mới nở thành vịt con. Điều đó chứng tỏ đứa trẻ nào cũng cần tình thương của người đời. Những người được gọi là thầy đều đáng để ta đặc biệt tôn trọng: thầy thuốc, thầy giáo, thầy tu, đại đức, thượng tọa, hòa thượng, linh mục, giáo hoàng, … Đạo đức của xã hội được vun đắp nên từ đó. Con người ta hơn nhau ở đức hạnh, và những phẩm chất tốt đẹp. Nguyễn Hữu Hiếu (SV Đại học Kiến trúc TP.HCM)
 17. Có lẽ đã thất lạc, cô sẽ gửi lại cho con !
 18. Cô đã cung cấp số dt Minh Thu cho con!
 19. Địa chỉ của Bạn khó nhận qua đường Bưu Điện không? nếu tiện Bạn liên hệ nhận từ Minh Thu nhé! Xem lại trang trước!
 20. Đã gửi đến Bạn! Hy vọng bạn sớm nhận được!
 21. Cô sẽ gửi đến con vào thứ hai đầu tuần, Hy vọng con sớm nhận được!
 22. Hoan hỷ công đức phát triển Linh Chú của con và gia đình, Hiện nay Cô đã chuẩn bị 10,000 Thần Chú Giải Thoát nhưng chưa được gia trì nên chưa xuất tặng được, nhằm tăng hiệu ứng công năng chúng ta phải được các Thánh ban phước trước khi trao tặng, Con vui lòng chờ ngày 28/4 vào lúc 11g Cô hoàn mãn thành tựu này mới phát hành đến các Phật tử hữu duyên!
 23. Giải cứu vị khách nằm trong quả chuông 2 tấn (PTVN) - Tại một ngôi chùa ở phía đông Trung Quốc, người ta đã phải tiến hành giải cứu một khách du lịch bị mắc kẹt trong một quả chuông đồng khổng lồ khi nó rơi xuống sàn. Anh Lin bị kẹt trong chiếc chuông 2 tấn Anh Lin Wang đang đứng ngay phía dưới chiếc chuông lớn tại ngôi chùa Linzi mà các vị sư hay dùng thì các bạn của anh đã tới xoay nó, sợi dây chuông bị xoắn lại và đứt khiến chuông rơi xuống đất, chụp lên người anh. Nhân viên cứu hộ đã tới kịp thời và họ đã dùng hệ thống ròng rọc để giải cứu cho anh Lin Wang. Hà Châu (Theo Telegraph)
 24. Sẽ gửi đến bạn trong ngày hôm nay!
 25. Cô sẽ nhờ các bạn ở hn chuyển giúp Thần Chú đến con! Hy vọng con nhận được nhiều lợi lạc từ sự tín tâm của mình