• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

metuvi

Hội viên
 • Số nội dung

  52
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Everything posted by metuvi

 1. Xin chào bác Haithienha. Trong ngày đầu năm cháu gửi bác lá số mong bác xem giúp cháu vận hạn trong năm 2015, đặc biệt là về con cái, nhà cửa, sức khỏe a.? la so của cháu: http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=N&ldate=5,5,11,15,10&year=2015&gender=f&view=screen&size=2 lá số của chồng cháu: lần trước bác xác định chồng cháu sinh giờ dần http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=p&date=1984,4,28,4,0&year=2015&gender=m&view=screen&size=2 Mong bác xem giúp vo chong chau ve con cái, nhà cửa, sức khỏe trong năm nay, cháu đang mang bầu và bị ốm nên bây giờ rất lo lắng, ko biết năm nay có hạn gì về con cái ko?nhà cửa có được an cư lập nghiệp ko? vợ chồng cháu có hạn gì trong năm nay ko ạ? kính mong bác xem giúp cháu!
 2. tranh chấp với người nhà bác ạ, vợ chồng cháu có thể làm gì để thay đổi ko ạ? chồng cháu năm nay có thể thay đổi công việc hay khởi sắc trong công việc ko bác. con cháu sinh năm nay có hợp với bố mẹ ko ạ?bác có thể bói cho bé 1 quẻ ko ạ?
 3. chồng cháu làm công nhân trong công ty nhà nước ạ, cũng ko buôn bán kinh doanh gì cả. năm nay cháu lo nhất là con cái nhà cửa vì nhà cửa chúng cháu đang có sự thay đổi. thậm chí có thể trắng tay vì đang có sự trannh chấp.
 4. Nhìn mình thì rất nhiều người bảo là sướng , nhàn hạ , nhưng sau những gì nghiệm ra được thì mình thấy mình chẳng nhàn hạ gì cả. ( biết rằng đời có lúc sướng , lúc khổ, khổ cài này sướng cái khác). chưa có việc làm, chưa có người yêu . Mình ko cao, dáng người và khuôn mặt hơi đậm , có 1 anh trai . Đi xem bói nhiều cũng ngại , chi bằng lên diễn đàn nhờ các bạn xem giúp lá số , và cũng là để bàn luận thêm về tử vi - để hiểu thêm nhiều điều về môn khoa học huyền bí rất thú vị này Mình là con gái , sinh ngày 23/12/1988 (dương lich) - vào lúc 18h00 . đây là link của lá số ( sao cop cái ảnh lá số lên mà ko được). http://www.lyhocdong...w=screen&size=2 lá số này ghi mình là : cục hỏa , nhưng sao khi còn nhỏ bố mẹ đi lấy lá số cho mình lại ghi là cục thủy ( mình ko hiểu) trong khi giờ sinh và ngày sinh tháng đẻ mình đều ghi rất trùng khớp .- nhờ mọi người giúp đỡ .
 5. Năm ất mùi cháu sinh con đầu lòng, xin bác cho cháu 1 quẻ xem cháu có hạn gì ko ạ? năm sau dự định nhà chồng cháu có sự biến đổi lớn về nhà cửa đất đai , mong bác xem cho chồng cháu có hạn gì về nhà cửa, công việc ko a?
 6. vâng, xin bác xem cho cháu về đường con cái và nhà cửa trong năm ất dậu này và sau này nữa vì năm nay chúng cháu sinh con đầu lòng, gia đình thì đang rối ren, cãi vã về nhà cửa.
 7. mong bác haithienha giúp cháu lần nữa a.
 8. Cảm ơn bác, nếu có thời gian mong bác xem cho cháu về con cái, nhà cửa ạ, vì gia đình chồng cháu đang có thay đổi về vấn đề này.
 9. chồng cháu là con trưởng trong gia đình và là cháu đích tôn luôn, cả họ nội có mỗi mình anh ấy là cháu trai, cao 1m64, da trắng nhưng do làm việc ngoài trời nhiều nên nó sạm đi mất, giầy người, mẹ sinh năm 61, bố sinh năm 56, nhà có 1 em gái sinh năm 85, hồi nhỏ có gẫy tay 2 lần chỉ lá số của cháu thì ko đủ, nhờ bác xác định lá số của chồng cháu và xem cho cháu về con cái và nhà cửa trong năm ất mùi a.
 10. Kính mong bác Haithienha xem giúp vợ chồng cháu trong năm 2015 với ạ, vì năm nay vơ chồng cháu sẽ sinh con đầu lòng, mong bác xem giúp vận hạn năm 2015 của gia đình cháu về đường con cái, nhà cửa, sức khoẻ link lá số của vợ : http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=N&date=1988,12,23,18,0&year=2015&gender=f&view=screen&size=2 còn chồng em thì ko nhớ rõ giờ sinh, nhờ bác xác định rõ giờ sinh của anh ấy, sinh ngày: 29/8/1984 ( dương lịch), chỉ nhớ là sinh vào rạng sáng, bên trên có link lá số của anh ấy theo 2 giờ sinh: 4h, 5h. nhờ bác xác định giúp ạ
 11. Kính mong Bác Haithienha, anh Quốc Tuấn xem giúp cháu (em) a. chồng cháu nói là chỉ nhớ sinh vào 4 hay 5h sáng. đây là link lá số của anh ấy theo giờ sinh đó: http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=p&date=1984,4,28,4,0&year=2014&gender=m&view=screen&size=2 ( lúc 4h) http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=p&date=1984,4,28,5,0&year=2014&gender=m&view=screen&size=2 ( lúc 5h)
 12. xin cảm ơn anh Quốc tuấn. năm nay em mới lấy chồng, mong anh xem giúp em về nhà cửa và con cái a. chồng em ko rõ giờ sinh chỉ nhớ là anh ấy sinh vào rạng sáng, anh ấy sinh ngày 28/4/1984 - ngày dương lịch. là con cả và là cháu đích tôn, và có em gái sinh năm 85, mẹ mất cuối năm ngoái , anh ấy không cao, đậm người, da trắng. mong anh xác định giúp lá số của chồng em.
 13. http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=n&date=1988,12,23,18,0&year=2014&gender=f&view=screen&size=2 đây là lá số tử vi của cháu. năm nay cháu vừa lấy chồng , anh ấy sinh năm 84, là con trai trưởng trong họ, nhà có 1 em gái, mẹ anh ấy( sinh năm 61) mất năm ngoái, còn bố sinh năm 56. Mong bác xem giúp cháu cung phu và con cái sau này ạ, tuổi của hai vợ chồng cháu có làm ăn tốt hay ko, có vận hạn gì lớn trong cuộc đời ko ạ?
 14. Tài khoản của cháu (em) không lập dc bài mới ngay nên em xin post vào bài cũ này. Năm ngoái và năm kia em đã hỏi mọi người bao giò thì em nên duyên. vào tháng 9 (không nhuận) của năm nay em đã lên xe hoa, chồng em sinh năm 84( mẹ anh ấy đã mất năm ngoái), chúng em tổ chức cưới 2 lần chúng em quen nhau và cưới trong vòng 1 năm( từ đầu năm đến giờ). Tuy thời gian tìm hiểu ko lâu, còn nhiều chuyện phải lo nhưng 2 vợ chồng mới rất thông cảm cho nhau. Em dự định năm sau sinh con, xin các bác các cao nhân (Bác haithienha, chị Ntpt,...) trong diễn đàn xem giúp em tử vi đường con cái thế nào ạ. và xem giúp cho em 1 quẻ về tương lai , nhà cửa của 2 vợ chồng em. em xin cảm ơn nhiều!. đây là lá số của em: http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=N&date=1988,12,23,18,0&year=2014&gender=f&view=screen&size=2
 15. cháu là nữ , cháu sinh ngày 23/12/1988 ( dương lịch) lúc 18h chiều người cháu ko cao, cũng ko béo quá da trắng hiện cháu đang xin việc , đang chờ đợi kết quả, nên nhờ chú xem hộ cháu xem năm nay cháu có thành công như ý muốn ko , con gái lớn rồi nên bố mẹ lo lắng đủ mọi bề đây là lá số tử vi của cháu : http://www.lyhocdong...w=screen&size=2 cháu rất rất mong mọi người giúp đỡ cháu
 16. hôm qua mới có người mai mối cho em, di chơi vui vẻ nhưng lại thấy làm sao ấy, cảm thấy ko muốn tiếp tục hoặc có tiếp tục chắc cũng khó mà yêu, chẳng nhẽ mình đang kén chọn sao. Em mong các tiền bối xem giúp em năm sau em có lên xe hoa ko ạ, hoặc có tiến triển yêu đương dược ko. em mong tin của các tiền bối ạ
 17. Chị ơi liệu em lấy chồng có hạnh phúc ko ạ. Chồng em Phong lưu vây còn tật xấu nao ko ạ. Liệu Anh Ấy có sự nghiệp gì ko ạ . Mẹ em gầy yếu và hay đau ôm nhờ chị xem giúp mẹ em có sao ko ạC
 18. năm 2012 đúng là năm hạn của cháu ạ, cháu đau đầu như muốn nổ tung ra, sức khỏe , công danh, tình duyên ko việc nào được như ý, xin việc đã vất vả mãi mới được, xong lại còn tổn hại sức khỏe, tháng 11 cháu đi cắt 1 khối u nhỏ nhưng cũng rất đau và bị để lại sẹo trên mặt, cháu thấy cháu đen quá. cháu mong các tiền bối trong diễn đàn xem giúp cháu là năm 2013 tới cháu có được thành công ko ạ về tình duyên, sự nghiệp, gia đình cháu có chyện gì xảy ra ko ạ. sang năm 2013 tình duyên của cháu như thế nào ạ,cháu hay tưởng tượng ko biết chồng mình sau này thế nào, có tốt ko , có được như mình mơ mộng ko.thêm nữa đồng nghiệp của cháu sinh năm 1982 , 1981 , 1986, vậy có gì phải chú ý ko ạ cháu xin chân thành cảm ơn các tiền bối ạ
 19. cảm ơn anh đã xem cho em , em sẽ nhẫn nhịn chờ thời , sau 1 thời gian nếu thấy việc ở đây tốt, em sẽ ở , nếu ko em sẽ chuyển chỗ khác , hiện em vẫn xin chỗ khác vì chỗ này em chỉ được làm hợp đồng dài hạn thôi họ hứa sẽ cho em đi học thạc sỹ rồi sẽ vào được biên chế - em cũng yên tâm phần nào nhưng vẫn nghi vì biết đâu đêm dài lắm mộng, còn chỗ kia nếu được thì sẽ vào biên chế ngay công việc thì cũng tầm tầm thôi ạ, nhưng làm sao biết chắc sẽ xin sang chỗ mới được nên em vẫn sẽ nhẫn nhịn chờ thời , em sẽ ko tranh cãi với ai cả. anh ơi năm sau hạn của em vào cung nào ạ, và như thế nào ạ , và , em có cơ hội kết hôn hay gặp người trong mộng ko ạ , hihihi . em xin cảm ơn anh.
 20. anh ơi, anh xem cho em ở trang 3 rằng em hay bị khẩu thiệt : giờ em đi làm và thấy đúng là thế thật, em cũng cố gắng nín nhịn nhưng em có làm gì sai đâu , anh giúp em , xem là em có bị hạn gì ko ạ , môi trường làm việc của em có tốt ko về con người, vật chất,còn nữa cuối năm nay em có thể thay đổi công việc ko ạ , em đang muốn sang chỗ tốt hơn ạ
 21. uh, cám ơn bạn, bạn cứ yên tâm đi, cuối năm sẽ có tin vui

 22. vì bằng của mình thôi nên mới chỉ được hợp đồng dài hạn , mọi người nói thế là yên tâm rồi vì vô thời hạn mà nhưng mình cũng lo vì muốn vào biên chế thì phải học thạc sĩ mà thạc sĩ thì nhiều tiền , vả lại học xong nhỡ người ta lại lật lọng ko cho vào thì biết làm sao đây, thì lại bỏ lỡ cơ hội biên chế ở cơ quan khác , hợp đồng thì dài hạn nhưng ko vào biên chế thì thăng tiến làm sao được

 23. uh, năm ngoái mình ngồi nhà chơi cũng là vì những nguyên nhân hết sức vô duyên ko sao hiểu nổi chỉ còn ngồi trách số phận.nói chung là mình cũng bị hãm nhiều, nơi xin được thì tuy công việc cũng tốt nhưng lại chỉ được hợp đồng dài hạn, nơi chưa xin được nơi mơ ước thì được biên chế nhưng chờ mãi ko biết có được ko - thê nó mới khổ nếu ko đã xong từ năm ngoái rồi

 24. với lại nếu mình nhờ được ai đúng mánh rồi thì sẽ xin được , ko nhất thiết phải người quyền chức cao mới được , quan trọng là phải nhờ sớm và phải nhờ được người thân quen hoặc nhân viên đắc lực với sếp của cơ quan đó xin cho , mình xin xong đi làm mới đi cảm ơn họ mà cũng chẳng mất nhiều . nếu chú bạn xin cho bạn mình nghĩ là ok đấy vì bạn nhờ đúng người mà , với lại chú thì tin tưởng được