• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

Zingme

Thành viên diễn đàn
 • Số nội dung

  26
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Danh tiếng Cộng đồng

2 Neutral

About Zingme

 • Rank
  Mới gia nhập
 • Birthday
 1. Cháu chào chú Thiên Đồng. Xin chú giúp cháu những câu hỏi sau: Tuổi: Kỷ Tỵ Giờ hỏi: 15h45p ngày 6.7.2013 (DL) Câu hỏi: 1. Bao giờ cháu xin đc việc ( cháu tốt nghiệp ĐH 1 năm rồi và bây giờ vẫn thất nghiệp- rầu trong lòng quá chú ạ) 2. Năm nay có người yêu hay ko ? ( vì cháu chưa xin đc việc làm nên ko có tâm trạng cho khoản yêu đương nên tất cả cũng cứ phải ở chế độ chờ) 3. Công việc sau này của cháu có đc ổn định lâu dài ko? Có làm việc gần nhà hay ko? Cháu rất cảm ơn chú ! Hỏi xong lúc 15h57p 6.7.2013 !
 2. Chào chú Thiên Đồng. Kính mong chú xem giúp cháu một số vấn đề. Hiện cháu đang rơi vào tình cảnh rất hẩm hiu, chán nản ( tiền 0, tình 0, sự nghiệp 0). Tuổi: Kỷ Tị ( 1989) - Hỏi lúc 10h 06 phút ngày 20/03/2013 DL 1. Khi nào cháu xin đc việc làm? 2. Khi nào cháu có người yêu? 3. (Tình cảm) giữa Cháu và người nam ( sinh 10/6/1986) có thể phát triển tốt đẹp đc không ? Cháu cảm ơn chú rất nhiều !
 3. Mong các bác cho cháu vài lời tư vấn ạ. Năm nay cũng là năm hạn của cháu nên cháu hơi lo lắng, rất mong đc nhận hồi âm !
 4. Cháu tham gia diễn đàn cũng đc 1 thời gian khá lâu nhưng ít up bài lên diễn đàn. Đầu xuân, cháu xin kính chúc các bác, các cô, các chú 1 năm mới an lành, hạnh phúc, thành công & may mắn. Hiện cháu đang rất bối rối ko biết phải "tiến thoái" như thế nào nên mạo muội up lá số lên đây kính mong các bác cho cháu vài lời tư vấn.Cháu rất mong đc bác Haithienha, cô ntpt, chú Quốc Tuấn và các cô chú trên diễn đàn xem hộ cháu tử vi trong năm 2013 này. Lá số của cháu: http://www.lyhocdong...w=screen&size=2 Cháu xin đưa Một số thông tin kiểm chứng: - Cháu là con đầu, cao 159cm, mắt cận 4 đi ốp ( bình thường ít khi cháu đeo kính), - Bị sinh non hơn 1 tháng ( mẹ cháu bảo nếu đủ ngày tháng thì phải đầu tháng 11 dl năm 1989 mới sinh) nên bố mẹ nuôi nấng có phần vất vả. Thưở nhỏ có vấn đề về cơ quan tiêu hoá. -2007 đậu đại học & tháng 5/ 2012 tốt nghiệp đại học loại khá. Về tình duyên: - Năm 2009 yêu đơn phương 1 người. Đến khi người có tc lại , tỏ ý muốn quay lại và nói yêu thì tình cảm của cháu lại nhạt. Hiện nay cháu và người đó vẫn giữ mối quan hệ bạn bè bình thường. - Cuối 2010 có người yêu nhưng vì người đó đi làm xa, chúng cháu lại ko ở cùng quê nên đã chia tay ( tuy đã chia tay nhưng thi thoảng vẫn liên lạc, hỏi thăm sk nhau). - Năm 2012 có quen 2 người (ko phải vì cháu bắt cá 2 tay) mà hiện tại cháu vẫn bỏ ngỏ, chưa nhận lời yêu bất cứ ai và cả 2 người đang tỏ ý muốn tiến xa hơn trong chuyện tình cảm( 1 người sinh năm 1990 - kém cháu 1 tuổi và 1 người sinh năm 1986 ) Thú thực cháu cũng ko biết phải làm sao, 1 phần vì cháu muốn có thêm thời gian để kiểm chứng thêm tc, hơn nữa vì sự nghiệp chưa ổn định, chưa biết sẽ xin việc ở đâu nên cháu ko muốn nói trc điều gì với ai. Bố mẹ cháu đôi lần cũng đã nhắc gần nhắc xa chuyện yêu đương, chồng con. Thú thực bây giờ cháu cũng mong chóng ổn định công việc rồi tính chuyện chồng con chứ cháu cảm thấy tình duyên của mình nó cứ lận đận mãi hoài cháu cũng nản. Về công việc: - Năm 2012 có nơi gọi cháu đi làm nhưng vì sở làm ở xa nhà ( Đồng Nai) ba mẹ ko cho đi. Hiện cháu vẫn đang vùa xin việc vừa chờ thi tuyển công chức. Cháu mong sẽ đc các cô, các chú, các bác bớt chút thời gian quý báu mà rộng lòng chiếu cố xem hộ cháu vận hạn năm 2013. Cháu chỉ xin mạn phép đc hỏi 1 vài câu hỏi: - Bao giờ cháu xin đc việc làm ? ( tính chất công việc ntn? gần nhà hay xa nhà? ) - Năm 2013 này ( cho dù xin đc việc hay ko xin đc việc) thì cháu vẫn đặt quyết tâm vào khoảng từ tháng 6 đến tháng 9 năm 2013 sẽ thi cao học ở Hà Nội. Các bác cho cháu hỏi liệu cháu có thể đỗ cao học hay không? - Bao giờ thì cháu lấy chồng? và chồng cháu có phải là người cháu đã từng gặp, từng quen hay ko? Nếu ko thì bao giờ cháu mới gặp chồng cháu sau này? Mong các bác rộng lòng chiếu cố ạ. Cháu xin chân thành cảm ơn !
 5. Chú Thiên Đồng cho cháu hỏi thêm chút xíu về riêng câu 2 đc ko chú. Không biết có phải trùng hợp ngẫu nhiên hay ko mà đúng vào ngày cháu gửi câu hỏi cho chú Thiên Đồng thì tự dưng người đó liên lạc trở lại ạ. Hic hic. Vì lâu lắm rồi 2 đứa ko có gặp mặt và thậm chí cũng chẳng có liên lạc qua lại gì nữa. Kiểu như '' Hưu - Xích Khẩu'' ấy ạ. Quẻ phản ánh hơi lâu và hơi khó có lẽ cũng có phần đúng, vì hiện tại bọn cháu đang ở vào tình trạng kẻ Bắc người Nam nên cơ hội rất mong manh chú ạ. Mong chú cho cháu hỏi kỹ hơn về vấn đề này chút xíu, nếu có phiền phức mong chú thông cảm cho cháu ạ. Cháu xin đc cảm ơn chú trước. Hỏi lúc 9h52' AM ngày 25/4/2012 DL - Tuổi Kỷ Tị 1. Tình cảm của ng đó đối với cháu hiện tại ntn? Có còn t/y nữa ko hay chỉ đơn giản là tình bạn ? 2. Giả sử có quay lại đc với nhau thì có đi đến '' chung kết'' đc hay ko hay là đường ai nấy đi một lần nữa ạ? 3. Lý do chia tay trước đây là do xa mặt cách lòng hay là còn có lý do nào khác nữa ạ? Hỏi xong lúc 10h 02' AM. Trân trọng !
 6. Cám ơn chú. Riêng câu 3 cháu sẽ reply lại để chú nghiệm quẻ ngay khi biết kết quả.
 7. Mong chú Thiên Đồng xem giúp cháu: Hỏi lúc 10h 03' A.M ngày 16/4/2012 - Tuổi Kỷ Tị 1. Cháu có thể tin tưởng và chơi thân với người bạn nữ cùng tuổi đc ko ? (Tính cách bạn này hơi khó gần và ''men'' tính,con gái mà tính cách hệt con trai, theo chủ nghĩa cao ngạo). 2. Có thể quay lại với người yêu sn Mậu Thìn ko? Nếu ko thì chú có thể dự đoán cho cháu nguyên nhân là gì ko ạ? 3. Cháu có người em họ sắp tới thi Đại học ( NV1 vào Học viện quản lý giáo dục). Liệu em ấy có thể đỗ ko ạ? Cháu cảm ơn chú. Chúc chú ngày đầu tuần vui vẻ, cả tuần tràn đầy niềm vui !
 8. Hi hi. Anh Quanghung ko biết rồi, anh vào Google hình ảnh search với chủ từ '' nhà nghiên cứu Nguyễn Vũ Tuấn Anh'' sẽ có khoảng 438.000 kết quả trong 0,42 giây ^^ Nhân đây, cháu xin gửi lời kính chúc sức khỏe bác Thiên Sứ. Cháu cũng đang tìm hiểu 1 số tài liệu về phong thủy của bác. Kính chúc bác luôn luôn vui vẻ và có thêm nhiều công trình nghiên cứu mới cho Lý học Việt Nam nói chung. Trân trọng !
 9. Cháu đã sửa lại đầy đủ như yêu cầu của chú. Nếu có thời gian rỗi, cháu rất mong đc chú luận giùm. Kính !
 10. Kính nhờ chú Hạt gạo làng xem giùm cháu với ạ: Ngày sinh : 22/ 9/ 1989 ( DL), giới tính: Nữ. Từ trước đến nay cháu dùng số 01682.815 xxx lâu nhất ( kích hoạt tháng 2/ 2009 - Tới khoảng tháng 8 /2011 thì ko dùng nữa, do bị mất sim). Hiện nay đang dùng số 0979.214.xxx ( sim này được tặng, trước đây ít dùng nhưng kể từ khi mất sim 1 thì cháu dùng cố định số này ) Sắp tới, cháu dự định sẽ dùng thêm sim Vinaphone: 0943.824.xxx. Mong được chú tư vấn giùm cháu: Với bổn mệnh của cháu thì dùng số nào sẽ thích hợp và thuận lợi nhất cho sự nghiệp và tình cảm? Nếu quá xấu, xung khắc với bổn mệnh, kính mong chú tư vấn giúp cháu nên dùng sim như thế nào để khắc phục ạ. Cháu xin chân thành cảm ơn ! Kính chúc Chú và gia đình thật nhiều Sức khỏe - Hạnh phúc và Thành công trong cuộc sống ! Trân trọng !
 11. Cháu chào chú Hạt gạo làng! Thưa chú, cháu muốn nhờ chú xem giùm cháu sim điện thoại hiện nay cháu đang dùng liệu có tốt ko ạ? Cháu đã PM ở hộp thư tin nhắn. Kính mong chú giúp đỡ. Nếu đc, cảm phiền chú PM qua email thaonguyenxanh_2298x@yahoo.com hoặc reply ở hộp thư tn của cháu cũng đc ạ. Cháu chúc chú và gđ Vạn sự như ý, tỷ sự Cát tường, hạnh phúc, thành công trong c/s ạ. Trân trọng !

 12. Thưa chú, cháu xin hỏi 1 điều thôi, rất mong nhận đc hồi đáp của chú ạ. Tuổi: Kỷ Tị - Giờ hỏi : 18h 22p ngày 27/2/2012 ( DL) Câu hỏi: Dự định vào chiều ngày 1/3/2012 ( DL) tới gia đình cháu sẽ có cuộc gặp gỡ. Xin cho cháu hỏi: Kết quả như thế nào? Có tốt đẹp hay ko? Cháu xin cảm ơn chú !
 13. Năm cũ qua đi , năm mới sắp tới cháu xin kính chúc Chú Thiên Đồng và các cô chú cùng mọi người trên diễn đàn một năm Hạnh phúc - An khang Thịnh vượng, niềm vui phơi phới - Bình an Tấn tới . Cháu lại xin làm phiền chú TĐ xem giùm cháu 1 quẻ cho năm mới. Đặt câu hỏi như sau:Tuổi gì: Kỷ Tỵ Hỏi vào 14h 13 phút ngày 22..tháng.1..năm 2012..giờ (bao nhiêu phút) dương lịch. Câu hỏi 01: Cháu đang có tình cảm với 1 người. Xin cho cháu biết tình cảm của người đó đối với cháu như thế nào? Câu hỏi 02: Chồng cháu sau này có phải là người cháu đã từng gặp, hay quen hay ko? Câu hỏi 03: Trong năm 2012, cháu có thể sẽ phải trải qua 1 đợt phẫu thuật? Vậy xin cho cháu biết kết quả có tốt đẹp ko? Liệu có để lại di chứng xấu hay ko? Xin cảm ơn chú!
 14. 2 - 0 Khán giả Indo giơ cao khẩu hiệu ''Good bye VN'', Indo tiến vào trận chung kết. Còn khán giả VN ngậm ngùi chấp nhận thất bại 1 cách RẤT BÌNH THƯỜNG. Trận này VN thua toàn diện. Xin chia buồn cùng toàn thể đội tuyển, đặc biệt chia buồn với Thành Lương, Trọng Hoàng. Các bạn đã chơi hết mình nhưng Huy chương vàng lại thêm 1 lần lỗi hẹn. Và công việc tiếp theo của topic Thể thao và LVĐT là tiếp tục dự đoán kết quả của 2 trận đấu cuối của Seagame 26: Indonesia vs Malaysia ; Vietnam vs Myanma.
 15. Thưa các bác, với lá số trên của cháu có phải 3 tháng cuối năm nay sẽ gặp nhiều điều rắc rối, phiền muộn, hao công tổn sức ko ạk? Cháu thấy lá số 3 tháng cuối năm lần lượt ngộ Suy, Bệnh, Tử. Tháng 11 (ÂL) tới Tật Ách, Thất Sát đồng cung Thiên Sứ, Kiếp Sát, Bệnh Phù. Như vậy có phải báo trước điềm xấu ko ạ? Rất mong các đc bác giúp đỡ. Liệu bản thân và gia đình từ nay đến cuối năm phải giữ gìn điều gì ko ạ? Bản thân đang rất hoang mang. Kính mong các bác chiếu cố cho cháu thêm lần nữa. Cháu xin cảm ơn !