• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

Moitruongxanh

Hội viên
 • Số nội dung

  61
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Danh tiếng Cộng đồng

0 Neutral

About Moitruongxanh

 • Rank
  Mới gia nhập
 • Birthday
 1. con chào bác, lâu lắm rồi con mới lại được vào diễn đàn. Hàng năm cứ sang đầu năm là con lại lên đây xin được bác tư vẫn cho 1 năm mới, nhưng một thời gian dài con ko vào được diễn đàn do bị mất pass. Nay trong một tâm trạng không được tốt vì nhiều chuyện con lên đây mong bác xem và tư vẫn giúp con về một số vấn đề : -công việc của con tới đây sẽ ra sao? con có gắn bó lâu dài với công việc hiện tại của mình không hay sẽ chuyển sang vị trí mới ạ? vì hiện tại con cảm thấy công việc không được ổn, thay lãnh đạo ở trên, nên thay đổi một loạt cơ chế, cũng như lãnh đạo cấp phòng, trưởng phòng con hiện tại là cán bộ kiêm nhiệm nên mọi hoạt động của phòng ko dc chỉ đạo sát sao và quyền lợi cán bộ ko được quan tâm, một số cá nhân cậy quan hệ nên lộng hành, phòng tan nát như sắp xóa sổ, buồn lắm bác ah. - Việc học tập của con năm nay có thuận lợi không? gần 4 năm cố gắng không biết năm nay liệu con có gặt được quả ngọt? mặc dù con thấy còn quá nhiều khó khăn. - chuyện tình cảm vợ chồng con có gì ảnh hưởng ko ạ? con cũng cảm thấy rất suy nghĩ và buồn vì chồng con là một người gia trưởng và áp đặt, trước đây không vậy đâu ạ. Cuối cùng con kính chúc Bác sức khỏe, để tiếp tục tư vấn cho chúng con. Con cảm ơn bác rất nhiều.
 2. Con kính mong bác ghé qua tư vấn giúp con với ạ? Thực tâm con còn nhiều điều băn khoăn lo lắng quá ạ! - Như bác xem cho con năm 2013 là 1 năm tiền tài dồi dào cộng với việc tích lũy từ trước, nên vc con có được 1 khoản, dự định vay mượn thêm mua nhà, nhưng chồng con lại muốn làm vốn để làm ăn, bác xem giúp con năm nay con có lộc mua nhà không ạ? - Công việc và việc học hành của con năm nay ra sao ạ? - Con đang mong sinh con năm nay, bác xem giúp con khả năng nhiều là trai hay gái ah? - sức khỏe con năm nay có gì cần lưu ý không ạ? Mong Bác ghé qua xem giúp con ạ!
 3. Mong Bác ghé qua xem giúp con vận hạn năm 2014 ạ? con cảm ơn Bác
 4. Bác ơi, mong Bác quá, lần này con không có duyên rồi sao ý. Mong Bác quay lại xem giúp con với ạ
 5. Vợ chồng em định mở thêm lĩnh vực mới cho các e góp vốn để tạo điều kiện giúp các em út cùng tham gia làm ăn. Một đứa là em chồng, 1 đứa em vợ, cũng là ý tốt thôi nhưng em rất lo lắng vì không biết 3 tuổi này góp vốn làm chung có thuận lợi không? Nếu thuận lợi thì ý tốt mới thực hiện được, còn không sợ lại làm các e khó khăn thêm. Chồng e: 1983 (Quý Hợi) em : 1987 (Đinh Mão) hoặc e rể (1984 đứng ra) em: 1992 (Nhâm Thân) Kính mong các bác xem giúp em 3 tuổi trên hùn hạp làm ăn có thuận lợi không? Và chồng em 1983 đang năm giữa của hạn tam tai thì có nên mở thêm một lĩnh vực mới trong thời điểm này không ạ? Mong các bác xem giúp e ạ!
 6. hic, con xin lỗi, chắc do máy con bị lỗi bác ah! Mong bác thông cảm. Bác xem giúp con với ạ. con xin post lại lá số của con: http://www.lyhocdong...w=screen&size=2 Con kính mong Bác xem giúp con năm 2014 này về công viêc và bản thâm có những gì xảy đến: - con đang mong có bầu và sinh con trong năm 2014, vậy Bác xem giúp con điều con mong cầu có thành hiện thực, và sẽ là bé trai hay gái ạ? - về cv con may mắn được nhận vào công tác tại 1 trường ĐH lớn ở HN, nhưng đây cũng là 1 thử thách lớn lao, và cũng có tin tức là phòng con có khả năng sẽ bị tách ra, sát nhập phòng khác hoặc phát triển lên, nhưng chưa rõ, Bác xem về công việc con chuyển biến ra sao? - Sức khỏe của con năm tới có đươcj khá hơn ko ạ? - Những việc sẽ xảy đến với con và gia đình trong năm nay? vợ chồng con đang cố gắng cuối năm mua nhà, bác xem giúp con có thực hiện được không ạ? Con cảm ơn Bác. Kính chúc Bác sức khỏe, vạn sự như ý!
 7. Năm mới con kính chúc Bác và các anh chị trong diễn đàn mạnh khỏe, vạn sự như ý.<br style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 19.5px;">1 năm cũ qua đi con lại lên đây để phản hồi lại những điều Bác đã xem cho con trong năm vừa qua:<br style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 19.5px;">Có thai ,nhưng không có giữ được hay không ....... Cái này con cũng đang mong nhưng chưa thấy.Công việc được quí nhân giúp đỡ thành công ... ....Con được Thầy hướng dẫn giới thiệu, khoảng tháng 3-4 con được nhận vào thử việc, tháng 6 con được kí hợp đồng, và đến tháng 11 có đợt thi biên chế, may mắn con cũng được thi luôn, cuối tháng 12 con có quyết định chính thức và được nâng lương. Hiện con giảng dạy và nghiên cứu tại chính trường ĐH con đã học.<br style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 19.5px;">Có được của hay tiền bạc quà biếu tặng của người nào đó thân nhân ông bà v.v...... con có chị bạn của anh trai ở nước ngoài gửi về một ít đồ cũ, thanh lý cũng dc chút ít<br style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 19.5px;">Một năm tiền tài dồi dào và công việc tiến triển ,có thể được lên lương...... so với các năm trước thì năm vừa qua là 1 năm tiền tài dồi dào, cv tiến triển tốt và dc nâng lương<br style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 19.5px;">Sức khỏe bản thân kém có bệnh về xương gân đau nhức........bản thân con từ khi sinh bé năm 2009 sức khỏe con kém hẳn, có bệnh về đau nhức xương gân, đau lưng..<br style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 19.5px;"><br style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 19.5px;">Con kính mong Bác xem giúp con năm 2014 này về công viêc và bản thâm có những gì xảy đến:<br style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 19.5px;">- con đang mong có bầu và sinh con trong năm 2014, vậy Bác xem giúp con điều con mong cầu có thành hiện thực, và sẽ là bé trai hay gái ạ?<br style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 19.5px;">- về cv con may mắn được nhận vào công tác tại 1 trường ĐH lớn ở HN, nhưng đây cũng là 1 thử thách lớn lao, và cũng có tin tức là phòng con có khả năng sẽ bị tách ra, sát nhập phòng khác hoặc phát triển lên, nhưng chưa rõ, Bác xem về công việc con chuyển biến ra sao? Về học vấn? trồng cây từ cuối năm 2011, liệu cuối năm nay đã đến ngày hái quả chưa bác? <br style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 19.5px;">- Sức khỏe của con năm tới có đươcj khá hơn ko ạ? (mới đầu năm mà con đã ho rồi mũi họng suốt từ 29 tết tới giờ chưa khỏi hẳn, rồi bệnh đau mỏi xương lưng)<br style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 19.5px;">- Những việc sẽ xảy đến với con và gia đình trong năm nay? (vợ chồng con đang cố gắng cuối năm nay mua nhà, bác xem giúp con liệu có thể thực hiện được không ạ?). con xin post lại lá số của con: http://www.lyhocdong...w=screen&size=2<br style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 19.5px;"><br style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 19.5px;">Con cảm ơn Bác.
 8. Năm mới con kính chúc Bác và các anh chị trong diễn đàn mạnh khỏe, vạn sự như ý.1 năm cũ qua đi con lại lên đây để phản hồi lại những điều Bác đã xem cho con trong năm vừa qua: Có thai ,nhưng không có giữ được hay không ....... Cái này con cũng đang mong nhưng chưa thấy.Công việc được quí nhân giúp đỡ thành công ... ....Con được Thầy hướng dẫn giới thiệu, khoảng tháng 3-4 con được nhận vào thử việc, tháng 6 con được kí hợp đồng, và đến tháng 11 có đợt thi biên chế, may mắn con cũng được thi luôn, cuối tháng 12 con có quyết định chính thức và được nâng lương. Hiện con giảng dạy và nghiên cứu tại chính trường ĐH con đã học. Có được của hay tiền bạc quà biếu tặng của người nào đó thân nhân ông bà v.v...... con có chị bạn của anh trai ở nước ngoài gửi về một ít đồ cũ, thanh lý cũng dc chút ít Một năm tiền tài dồi dào và công việc tiến triển ,có thể được lên lương...... so với các năm trước thì năm vừa qua là 1 năm tiền tài dồi dào, cv tiến triển tốt và dc nâng lương Sức khỏe bản thân kém có bệnh về xương gân đau nhức........bản thân con từ khi sinh bé năm 2009 sức khỏe con kém hẳn, có bệnh về đau nhức xương gân, đau lưng.. Con kính mong Bác xem giúp con năm 2014 này về công viêc và bản thâm có những gì xảy đến: - con đang mong có bầu và sinh con trong năm 2014, vậy Bác xem giúp con điều con mong cầu có thành hiện thực, và sẽ là bé trai hay gái ạ? - về cv con may mắn được nhận vào công tác tại 1 trường ĐH lớn ở HN, nhưng đây cũng là 1 thử thách lớn lao, và cũng có tin tức là phòng con có khả năng sẽ bị tách ra, sát nhập phòng khác hoặc phát triển lên, nhưng chưa rõ, Bác xem về công việc con chuyển biến ra sao? - Sức khỏe của con năm tới có đươcj khá hơn ko ạ? - Những việc sẽ xảy đến với con và gia đình trong năm nay? Con cảm ơn Bác.
 9. Thưa bác, khoảng tháng mấy thì công việc của con mới bắt đầu tiến triển được ạ? con thấy rất nóng ruột vì 2 chỗ thì đã có 1 chỗ vừa cho kết quả là đợi xét lần sau, mà lần sau ko biết khi nào, con thấy sốt ruột quá. Bác xem giúp con năm 2013, 214 con có thấy báo cái tang gần nào nữa ko ạ, gia đình con vẫn còn đang rất lo lắng vì chú con mất phạm trùng tang.
 10. Con sẽ lưu ý những gì bác nói ạ, đặc biệt là giữ gìn sức khỏe bản thân. Bác cho con hỏi công việc của con có thể có vào tháng mấy ạ? Con cảm ơn Bác. Chúc Bác một năm mới tốt lành.
 11. Mong được bác xem giúp ạ. Con cảm ơn Bac
 12. Lá số của con: http://www.lyhocdong...w=screen&size=2 Đầu năm 2012 Bác xem cho con là không có sự thay đổi gì trong công việc, giá như mà con nghe Bác, thì con đã ko bị thất vọng nhiều đến vậy, vì con hy vọng quá vào khả năng và vào sự nâng đỡ của người khác để rồi cuối cùng con bị loại với 1 lý do vị trí đó không lấy nữ. Dù sao thì năm 2012 cũng đã qua đi, giờ con kính mong Bác xem giúp con năm 2013 công việc có gì sáng sủa hơn không ạ? Hiện con có 2 chỗ, một là con tự nộp hồ sơ, có người lớn tuổi chỉ giúp, nhưng không có sự nâng đỡ, và 1 chỗ là con đã đặt tiền nhờ người giúp đỡ, không biết 2 chỗ này con có được chỗ nào không ạ? khoảng tháng mấy thì con đi làm được ạ? công việc có thuận lợi không ạ? Năm 2012 là năm chồng con làm ăn khá suôn sẻ, chồng con định năm tới mở rộng quy mô nhưng lại lo năm tị xung tuổi (chồng con sn 1983) và năm này chồng con bị sao Thái Bạch, nên còn đang xem xét, chồng con không có ngày giờ sinh chính xác, vậy bác nhìn qua lá số của con liệu năm tới chồng con công việc có được hanh thông? Năm 2012 con có 2 cái tang đều gần, một là ông nội bên chồng, hai là chú ruột con (bên vợ), đặc biệt là sự ra đi quá đột ngột của chú (tháng 11al 2012) đến giờ con vẫn ko nguôi, chú con mất vào ngày giờ xem ra bị nhị trùng, gia đình con cũng cúng giải trùng, và gửi chú vào chùa Hàm Long, nhưng con vẫn thấy lo, chú xem giúp con năm tới lá số con có thấy báo cái tang nào gần nữa không ạ?
 13. Vâng, con cảm ơn Bác, cũng tại nhà xảy ra nhiều chuyện quá, gia đạo không yên, mất người, mất của nên con mới đâm nghĩ quẩn, tỉnh táo lại thì con thấy đúng là mình nghĩ lung tung quá. Con cảm ơn Bác, nghe bác nói con cũng thấy yên tâm hơn nhiều.
 14. Gia đình con ở dưới quê gần đây có nhiều chuyện không hay xảy ra, gia đạo ko yên, con về thăm và hỏi chuyện mới biết cách đây ko mấy tháng, có con gà mái tìm ổ đẻ thế nào mà nó chạy vào nhà và nhảy lên ban thờ (ban thờ chính giữa nhà và đặt khá cao) ko hiểu sao nó có thể nhảy lên được. Cách đây mấy hôm vào ngày 18-11 (âm lịch) khoảng 4h chiều lại 1 con gà mái nhảy lên đó nữa, con không biết tới đây còn có những chuyện gì xảy ra tiếp theo nữa, liệu đây có phải là điềm báo gì ko ạ. Con mong được Bác Thiên Sứ và các bác trong diễn đàn xem giúp gia đình con ạ. Con xin cảm ơn các bác ạ.
 15. Em cảm ơn chị. Mong mọi chuyện sẽ tốt. Có kết quả em sẽ phản hồi lại.