• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

Ham Học

Thành viên diễn đàn
 • Số nội dung

  33
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Danh tiếng Cộng đồng

1 Neutral

About Ham Học

 • Rank
  Mới gia nhập
 • Birthday
 1. Thưa bác Hà Uyên, Cháu xin lỗi nếu câu hỏi của cháu không được thực sự rõ ràng với bác. Cháu thấy chú Thiên Sứ và học trò của chú Thiên Sứ đã hiểu câu hỏi nên cháu cho rằng câu hỏi của cháu đã rõ ràng. Cháu cũng đã nhắc lại và diễn đạt câu hỏi theo những cách khác nhau để tránh hiểu nhầm. Bây giờ bác đã hiểu tường tận câu hỏi của cháu rồi, thì bác chắc chắn sẽ có những lời giải đáp hay cho cháu. Cháu mong được bác chỉ bảo thêm. Cháu bây giờ chưa thể sử dụng sách của ai làm thước đo được; mà chỉ sử dụng chúng như tài liệu tham khảo hoặc tài liệu trích dẫn thôi. Thế nên, cháu mong bác không tự ái mà chia sẻ sở học của bác cho mọi người được mở rộng tầm mắt, thưa bác. Kính bác.
 2. Bác Vietha mến, >>> Cái này không được Dao sắc không gọt được chuôi vì chính bản thân cách bói này cũng từ chu dịch mà ra Cảm ơn bạn đã ghé thăm và rất vui được bác đóng góp ý kiến. Tôi cũng có post một câu hỏi tương tự bên mục Lạc Việt Độn Toán và có những trao đổi với chú Thiên Sứ; bạn có thể ghé qua để tham khảo thêm. >>> Cái này nói thì rất rộng không thể nói hết được nhưng bạn có thể hiểu rằng cũng cùng một con người lá số tử vi của anh ta có Thái Dương hãm địa tại cung Hợi tất nhiên là phải hội đủ một số điều kiện khác nũa, Nếu anh ta sinh ra ở thời thời bình đất nước đang thời thịnh trị thì Anh ta chỉ là một người rất bình thường, Nhưng nếu anh ta sinh vào thời loạn lạc tranh đấu sống còn thì anh ta có thể là một người Lãnh Tụ khai sáng triều đại mới nên mới có câu Anh Hùng Thời Loạn ............. Câu trả lời này của bạn rất hay. Nó cho tôi gợi ý về thời an bình, thời loạn lạc. Nó có vẻ giống với 64 quẻ của Kinh Dịch, lúc Bĩ, lúc Thái. Phải chăng 64 quẻ Dịch là 64 thời? Bác Hà Uyên có nói đến định nghĩa thời theo phái Tượng-Số và Nghĩa-Lý. Bạn có thể chia sẻ quan điểm của bạn về những định nghĩa này theo hai phái chăng? Mong được bạn tiếp tục đàm luận. Trân trọng.
 3. Thưa bác Hà Uyên, Cháu thực sự thích thú mỗi lần đọc các bài viết của bác vì mỗi lần bác lại cho cháu được mở rộng hiểu biết ra thêm một chút nữa và tò mò thêm một chút nữa. Tuy nhiên, cho phép cháu được làm rõ những câu hỏi của cháu: 1. Câu hỏi 1 (đầu tiên): Xác định số trong tập hợp. Tập hợp số này gồm 30 số từ 1 đến 30. Nếu một số được rút ra một cách ngẫu nhiên thì nếu dùng Chu Dịch có thể dự đoán được số được rút ra là số mấy không? (Số này là một số nào đó có giá trị từ 1 đến 30). 2. Câu hỏi 2: Ý nghĩa của chữ THỜI trong Chu Dịch theo phái Nghĩa - Lý và phái Tượng - Số là gì? Chữ "thời" cháu muốn hỏi ở đây được lấy từ sách Kinh Dịch - Đạo của người quân tử do Nguyễn Hiến Lê dịch: "trong Dịch không có quy tắc gì luôn luôn đúng, có rất nhiều ngoại lệ mà phải tùy THỜI mà xét" hay "...hào đặc biệt là hào 5 vừa trung, vừa chính thì hầu hết là tốt, nếu mà hợp THỜI nữa thì chắc chắn là tốt", (chương 5)... Chữ "thời" trong câu hỏi này không liên quan tới câu hỏi 1 và cũng không liên quan đến các số trong tập hợp nào cả. Kính bác.
 4. Thưa chú Thiên Sứ, Bạn Dương Triệt giới thiệu về thành quả nghiên cứu của bạn đó về một chủ đề tương tự thì cháu xin chú cho phép bạn được trao đổi về cách làm của bạn để mọi người cùng được học hỏi. Mong chú cho phép bài viết của Dương Triết được đăng lại trong chủ đề này của cháu. Nếu được như thế thì cháu rất hân hạnh được mọi người quan tâm và chia sẻ kinh nghiệm và học thuật. Cháu mong lắm thay. Kính thư
 5. Thưa bác Hà Uyên, Cảm ơn bác đã giới thiệu cho biết chữ thời trong từng môn và trong mỗi quan niệm. Sở học của bác rộng quá nên khi cháu hỏi bác áp dụng tất cả sở học của bác vào nên bản thân bác cũng lúng túng không biết nên trả lời như thế nào cho đúng. Câu hỏi của cháu đơn giản thôi, thưa bác. Đó là về chữ THỜI trong Chu Dịch mà thôi; tức là cháu không hỏi trong các bộ môn khác. Bác giải thích giùm cháu cả theo phái Nghĩa- Lý và Tượng- Số, bác nhé. Cháu cảm ơn bác. Trân trọng
 6. Chào bác Hạt Gạo Làng, Chỉnh sửa lại thiết kế thì cũng được, bác ạ; nhưng phải xin phép thành phố, phải đợi khá lâu. Mà nếu sửa bếp thì phải sửa lại toàn bộ khu bếp phải không bác, vì hệ thống ống nước, dây điện, tủ hút đã được đặt cố định và chìm trong tường hết rồi? Xây thêm là sao hả bác? Đặt thêm bếp phụ (di động) ở đâu đó có được không? Có thể sử dụng các đồ nội thất trang trí để khắc phục những nhược điểm của nhà được không? Nhà đúng là nhiều bất hòa như tôi có nói với bác. Chủ nhà trước bất hòa rồi thành ra vợ chồng li dị rồi li tán. Chủ nhà đúng có những triệu chứng bệnh như bác nói; dù thời gian gần đây thấy ít kêu hơn. Cửa trong ảnh cầu thang đúng là cửa tủ quần áo đấy bác. Trân trọng.
 7. Thưa bác Hà Uyên, Bài viết này của bác hơi khó hiểu với cháu. Không phải là nội dung mà là ý định của bác. Cháu có tài liệu giải nghĩa 384 hào rồi, cả 8 quẻ đơn và 64 quẻ kép nên bác không cần giải nghĩa từng hào cho cháu. Lúc nào đấy, bác cháu mình sẽ thảo luận về nghĩa, ý của từng hào; còn bây giờ cháu chỉ hỏi bác ý nghĩa của chữ "Thời" thôi, thưa bác. Mong rằng nó không quá khó vượt quá cái "mệnh trời", hic hic. Kính bút.
 8. Vừa nhận được tin thì đã thấy clip xuất hiện trên diễn đàn rồi. Cảm ơn bác HungNguyen đã post link. Một bài viết về nguồn gốc Dịch từ Lạc Việt đã suy đoán rằng, từ ngàn xưa, tổ tiên người Việt đã nhận thấy con đường Nam tiến để bảo tồn giống nòi; nhưng cũng có một dự đoán sẽ có ngày người Việt sẽ lấy lại được những vùng đất đã mất. Lúc đó là khi nào thì chưa ai có thể nói... Chú Thiên Sứ kính mến, Lạc Việt Độn Toán còn thiếu mảng nghiên cứu, ứng dụng trong chính trị đúng không chú.
 9. Bác Hạt Gạo Làng mến, Tôi đã mô tả như bác nói cho từng hình. Cảm ơn bác đã nhiệt tình giúp đỡ nhiều lắm. Trân trọng,
 10. Thưa bác, Cháu chưa có cơ hội đọc sách bác dẫn. Mong bác chỉ bảo cho cháu. Kính bác.
 11. Nói chuyện với bác cháu đã học được nhiều điều hay. Cháu cảm ơn bác.
 12. Gửi QTV 07, Bác cho phép tôi được nộp học phí bằng money order hoặc qua người trực tiếp chứ không qua tài khoản ngân hàng vì chi phí chuyển khoản rất đắt; gần bằng một nửa tiền học phí rồi. Chi phí như thế không cần thiết, phải không bác. Nhân tiện, bác cho biết học phí tôi phải đóng tính theo USD là bao nhiêu nhé. Tôi muốn đóng học phí cả khóa một lần luôn. Cảm ơn bác. Trân trọng
 13. Bác Hà Uyên tuổi cao mà vẫn vui tính quá. Cháu mong học Dịch cũng sẽ được tinh thần vô tư lự như bác. Cháu thỉnh thoảng cũng chơi trò chơi dò mìn trên máy tính; nhiều khi gặp phải đoạn khó, không biết nên cắm cờ hay tháo kíp thì đi "phá mìn" chỗ nào dễ dễ hơn chút để tìm thêm "manh mối" để giải chỗ khó kia. Cháu mới mon men bước chân vào rừng Dịch, có nhiều điều thắc mắc lắm, thưa bác. Gặp phải bài khó; khó đến độ bác còn nói "khó biện danh tích lý" như thế này thì cháu cố gắng để tìm câu trả lời cho những thắc mắc bác có thể giúp cháu được ngay. Bác giúp cháu nhé. Kính bác.
 14. Thưa bác Hà Uyên, Cháu cảm ơn bác đã rộng lượng bỏ qua và quay lại trao đổi trên topic này. Trong đoạn dịch lời Vương Bật của bác có nói đến "thời của quẻ Dịch" mà cháu thì lại đang rất lúng túng để hiểu cho được chữ "thời" này. Bác giúp giải nghĩa cụ thể hơn giùm cháu với, thưa bác. "Cát hung" là hai từ Hán, dịch sang tiếng Việt hiện đại là "tốt xấu" (cháu xin phép viết tiếng phổ thông để bản thân cháu cũng dễ hiểu mà những người quan tâm theo dõi cũng có thể dễ hiểu cùng); nhưng nếu nói Dịch là định luật, nó bao gồm 64 định luật nhỏ và một định luật xuyên suốt 64 định luật nhỏ này (quan điểm của Việt dịch) thì tốt xấu chỉ áp dụng được cho từng đối tượng thôi phải không, thưa bác?! Kính bút.
 15. Bác Hạt Gạo Làng mến, Bác đã có thời gian xem hộ tôi chưa, thưa bác? Có gì bác cho tôi biết một tiếng để tôi khỏi nóng lòng đợi mong, bác nhé. Một lần nữa cảm ơn bác. Trân trọng