• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

minhquangha

Thành viên diễn đàn
 • Số nội dung

  22
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Everything posted by minhquangha

 1. https://drive.google.com/file/d/0B3MfFa69NWbYMzJDN1lnMlFuQmxyZ1F3Qm1FME1TWnEzblI4/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/0B3MfFa69NWbYYWR3bk5LdjRsOV9paGhuRE10bnhISzBrUU1Z/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/0B3MfFa69NWbYQkJCOHVQU3U4RHI4WVhDanduQUkxMHlHd3dJ/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/0B3MfFa69NWbYbHZiLXZUV2kzWnh6S1M3YWs2ZDQ0Nzk4U2Zj/view?usp=sharing Em tuổi Ất sửu 1985. Nhà em tọa ất hướng tân ( hướng của nhà 285 độ) Kính nhờ anh Hạt gạo làng xem giúp với bản thiết kế nhà như vậy nên mở cổng và cửa chính như vậy hợp lý chưa và. Gia đình em muốn đặt 1 bể cá và giếng nước ở sân sau có phù hợp về mặt phong thủy không ạ. Em và gia đình xin cảm ơn anh hạt gạo làng.
 2. Ngày sinh của cháu: 30/08/1985 (dương lịch) Ngày sinh của vợ cháu: 25/06/1989 (dương lịch) Ngày dự sinh của con trai của bọn cháu: 31/12/2015 (dương lịch). -Kính mong các bác xem giúp con cháu có hợp tuổi với vợ chồng cháu không ạ. có cần lưu ý thêm cái gì không ạ. - Cháu định đặt tên cho bé là Hà Quang Minh. tên này có được không ạ. Và nếu sinh thêm 1 bé nữa thì nên là trai hay gái và sinh năm nào thì tốt ạ. - Cháu xin chân thành cảm ơn
 3. Kính nhờ bakien@ xem giúp Nam 30/08/1985 (Dương lịch) Nữ 25/06/1989 (Âm lịch) Bọn em định cưới tháng 3 âm lịch năm 2015 kính nhờ anh chọn giúp ngày tốt để đám hỏi và rước dâu ạ. Xin chân thành cảm ơn anh
 4. - Cháu tuổi ất sửu,mẹ cháu tuổi mậu tuất. hai mẹ con cháu dự định phá bỏ ngôi nhà cũ và xây dựng lại ngôi nhà mới vì nhà cũ hiện nay quá xuống cấp rồi ạ. - Kính mong các chú các bác trong diễn đàn có thể chọn giúp cháu ngày phá dỡ căn nhà cũ, ngày khởi công xây nhà mới, ngày cúng hoàn thành căn nhà và ngày dọn vào ở với ạ. - Giấy phép xây dựng ngày 21/3 là cháu được cấp và dự định xây trong 2,5 tháng ạ. - CHân thành cảm ơn các chú các bác đã giúp đỡ cháu ạ
 5. Đây là lá số của cháu ah. lá số trước đây cháu cũng được bác haithienha giải giúp trong topic này: link topic cháu xin bổ sung một số sự kiện mới đây để tiện giải đoán: - 5/2008- tốt nghiệp DH Bach khoa diem lv thu 3 trong lop - làm viec o phong kiem nghiem bia SG tu do den nay. - 2/2012- bảo vệ luận văn thac sị DH BK luôn được xep thu 3 trong lop. - 2/2012- sau khi bao ve xong bi mổ ruột thừa - hay bi benh ve duong tieu hoa va cam so mui. (phải nói la tháng nào cung bi) - da mặt rất trắng nhưng có kèm sắc đỏ. - trước đây cháu cũng có duyên được bác haithienha giúp đõ đây là link topic - giờ cháu xin phép được hỏi thêm nhờ bác haithienha va các bác trong dien dan giup đỡ 1. sau khi dc bac haithienha giup do chau cam thay hoang mang va rat lo lang vi cung the cua chau qua xau nen chau cung co tim hieu them ve tu vi vi von chau cung rat thich tu vi thi chau thay co y kien là nếu cung the xau vay thi neu ban dau cang xau thi sau nay se do hon phai ko ah. => nếu như thế neu hien nay van den tinh cam cua chau cuc ki xau thi khi sau nay cuoi vo roi co do xau hon ko ah. với lai cho cháu hỏi liệu bao nhiêu tuổi thì cháu mới lấy được vọ ạ. 2. cháu ko thể giàu được vì cung tài có thiên không toạ thủ. vậy vũ khúc lá tài tinh + thêm một vài sao có ý nghĩa giữa của như cô thần có thể kéo lại được chút nào ko ạ. 3. cháu xin hỏi một chút về cung điền của cháu vô chính diệu có địa không vậy là cách hung tinh độc thủ hay là cách thái dương tại mão chiếu ạ. - năm nay cháu với mẹ cháu có dự định đổi nhà vậy liệu cháu có thể đổi được nhà trong năm nay không ạ. Mong các bác giúp cháu với ạ. - Cháu xin chân thành cảm ơn các bác trong diễn đàn đã giúp đỡ
 6. Kính mong bác haithienha và các bác trong diễn đàn giúp cháu với ạ
 7. Kính mong bác haithienha giúp cháu với ạ
 8. - Cảm ơn Tuyết Minh đã giúp đỡ nhiều. Kính nhờ bac haithienha hay TuyetMinh hoặc các bác trong diễn đàn có thể xem giúp cháu cung thiên di được không ạ. Khả năng giao tiếp xã hội của cháu rất kém. Cháu ít có bạn thân mà mọi người lại nói cháu hok biết cách giao tiếp cũng hok được manly lai ko tháo vát như ng khác. Cháu lại hay nói thẳng nên nhiều khi cũng bị ghét. Cháu cố gắng rất nhiều nhưng vẫn ko cải thiện được bao nhiêu. - Hiện giờ cháu đang có tình cảm với 1 bạn gái cháu rất cố gắng để thay đổi những cái tính xấu này nhưng kết quả ko được bao nhiêu. Không biết có phải lá số tính cháu như vậy rồi ko thay đổi được hay vẫn có thể thay đổi được ạ. - Hiện giờ cháu đang rất buồn và thất vọng về bản thân lắm ạ. Mong bác haithienha, Tuyet minh và các bác trong diễn đàn có thể giúp đỡ cháu với ạ. - Cháu xin chân thành cảm ơn.
 9. dạ kính nhờ các cao nhân trong diễn đàn giúp đỡ cháu với ạ. Ngày tháng năm sinh của cháu 3h15 phút sáng 30/08/1985 - Hiện nay cháu với mẹ cháu(Tuổi mậu tuất - 1958) đang có dự định xây mới lại căn nhà đang ở. Sơ đồ nhà và hình trên google maps như sau: nhà khoanh tròn đỏ là nhà của cháu. - Hướng nhà nếu cháu đứng ở giữa khu đất xây nhà nhìn ra cổng chính dùng điện thoại của cháu đo được là khoảng 183-190 độ nam. - Bếp hiện nay nếu đứng nhìn thẳng vào mặt bếp ga trong nhà là 285-288 độ tây. - Cháu xin kính nhờ các cao nhân trong diễn đàn giúp đỡ: - Hướng căn nhà này có phù hợp cho cháu không ạ. - Nếu phù hợp thì Năm nay cháu có thể đứng xây nhà lại được không ạ. Nếu chưa tốt thì nên sửa như thế nào thì được ạ. - Nếu nhà này không thể sửa chữa để phù hợp với tuổi cháu thì nên mua một căn nhà hay miếng đất hướng như thế nào để phù hợp ạh. Cháu xin chân thành cảm ơn các cao nhân trong diễn đàn ạ.
 10. kính nhờ các cao nhân giúp đỡ cháu với ạh vì từ khi về nhà này mẹ cháu bị 3 lần tai nạn xe máy nặng và cháu cũng 2 lần bị đụng xe nặng 1 lần mổ ruột thừa rồi ạ. Kính mong các cao nhân giúp đỡ
 11. - Kính chào bác Vũ long và các bác trong chuyên mục ah. - Cháu là nam: Ngày sinh 30/08/1985 dương lịch. Dùng lá số tử vi của lý học phương đông đổi ra thì được tứ trụ như sau ah. - Giờ CANH DẦN, Ngày TÂN SỬU, Tháng GIÁP THÂN, Năm ẤT SỬU - Kính nhờ bác Vũ Long và các bác trong chuyên mục giải đáp giúp cháu về gia đình và sự nghiệp với ah. - Cháu xin chân thành cảm ơn ạh.
 12. Q cảm ơn chích bông đã tư vấn giúp Q
 13. Quang cảm ơn kẻ ham học đã giúp đỡ Quang nhiều Quang sẽ cố gắng thay đổi chữ kĩ như lời khuyên của kẻ ham học Thank
 14. cảm ơn chích bông đã giúp đỡ có thể cho Quang hỏi thêm 1 câu được ko chích bông. hai tuổi của Quang và bạn có hợp nhau không ah. về tình cảm công việc làm ăn và con cái ấy ah. Cám ơn chích bông nhiều
 15. - Kình chào các bác trong chuyên mục xem chữ kí: 1. Hình chữ kí: 2. Họ và tên: Hà Minh Quang 3. Ngày sinh: 30/08/1985 ẤT SỬU 4. Nghề nghiệp: Thạc sĩ CÔng nghê thực phẩm. Hiện đang làm việc tại phòng kiểm nghiệm nhà máy bia Sài Gòn vị trí công việc Kĩ sư - Kĩ thuật viên Kiểm soát chất lượng sản phẩm 5. Ước mong ngắn hạn: muốn tích luỹ để lập gia đình Ước mong dài hạn: Muốn gia đình yên ấm hạnh phúc. - Kinh mong các bác trong diễn đàn giúp đỡ ah. - Cháu xin chân thành cảm ơn các bác trong chuyên mục ah
 16. - Kính chào các bác trong chuyên mục xem bói tình yêu ah. - Em là nam: Tuổi ẤT SỬU : 30/08/1985 - Bạn em là nữ Tuổi ĐINH MẸO 14/01/1988 - Gia đình hai nhà bọn em rất ủng hộ và giục bọn em cưới gấp nhưng e còn hơi lo lắng vì tình cảm của cả 2 không được như những đôi yêu nhau khác. nó cứ bình bình sao ý ah. không được sôi nổi nồng nhiệt chút nào. - Em kính nhờ các bác tư vấn giúp em liệu năm nay bọn em có cưới nhau được không ah. Và liệu bọn em có sống hạnh phúc với nhau không ah. - Em xin chân thành cảm ơn các bác trong topic ah.
 17. - dạ chào bác thiên đồng. - cháu hỏi vào lúc 22h:28 ngày 30/12/2011 - ngày sinh của cháu 30/08/1985 (ất sửu) - dạ cháu muốn hỏi bác liệu tuổi của cháu là ất sửu với tuổi đinh mẹo hay giáp tý thì tuổi của cháu có thể đến với nhau được với tuổi nào trong 2 tuổi trên ah. - cháu xin cảm ơn bác nhiều
 18. - dạ bác thiên luận có thể nói rõ hơn một chút được không bác. tốt ở điểm nào và xấu ở điểm nào được không bác.- cháu cảm ơn bác nhiều lắm ạh.
 19. Đầu tiên cháu xin chúc các cô chú, các bác trong diễn đàn được nhiều sức khoẻ ah. - Cháu là Hà Minh Quang - Sinh lúc: 03 h 15 phút sáng ngày 30 tháng 8 năm 1985 ( tức ngày 15/7 năm ất sửu) - Cháu sinh thiếu tháng ( theo me cháu nói là 7-8 tháng thui ạ - chưa đủ 9 tháng 10 ngày) - Bố cháu thì nói tuổi Bính Thân có khi lại nói đinh dậu (1956-1957) nhưng vì ngày xưa ko nhớ chính xác nên trong 1 dịp được gặp bác thiên sứ bác khẳng định giúp cháu là bố cháu tuổi đinh dậu. - mẹ cháu tuổi mậu tuất (1958). - Với mẹ thì cháu là con 1, với bố thì cháu còn 1 người em cùng cha khác mẹ vì ba mẹ cháu ly thân năm cháu 3 tuổi và ly dị năm cháu 5 tuổi (cái này bác thiên sứ nói chính xác cháu phục bác ấy quá) - Tuy nhiên vì so suất cháu có quên hỏi bác ấy mấy vấn đề nên giờ cháu nhờ bác haithienha và các bác trong diễn đàn giúp cháu: 1. cháu sinh thiếu tháng như vậy (do mẹ cháu bị té cầu thang ko phải sinh mổ ah) như vậy thì ngày tháng năm sinh của cháu có đúng với lá số của cháu không ạ ? 2. nếu đúng là ngày sinh thì mẹ cháu nói sinh 03h15 sáng (giờ dần - do cô y tá hộ sinh nói lại) như vậy giờ sinh của cháu có đúng giờ DẦN không ah. hay la cô y tá đó xem không đúng vẫn còn ở giờ SỬU. Đây là link lá số 2 giờ sinh của cháu: http://www.lyhocdong...w=screen&size=2 http://www.lyhocdong...w=screen&size=2 - cháu xin cung cấp thêm 1 số dữ kiện để các bác tiện giải đoán giúp cháu: - mặt cháu hơi vuông, có nhiều mụn, có 2 sẹo ở đuôi lông mày ở cả 2 mắt, 1 sẹo ở gò má trái. - tai cháu cũng hơi đặc biệt vểnh ra đằng trước hết. (giống tai khỉ) - cao tầm 1m65 năng khoảng 6x kg. - da rất trắng (tuy cháu là nam) - cháu ở với mẹ và gia đình rất khó khăn trước năm cháu 15 tuổi nhưng từ 15 tuổi đến giờ thì đi lên đều đều và đến nay thì ổn ạ. - cháu học không dám nói là giỏi nhưng cũng trong top của trường nhưng đi thi thì lại hay bị trừ điểm vì mấy cái đâu đâu ạ nên chưa bao giờ được nhất giỏi lắm cũng chỉ được 2, 3 khuyến khích. - cháu rất thích học môn hoá. 3. bao nhiêu tuổi thì cháu có thể lập gia đình được ạ. cái này mong các bác giúp cháu vì cháu ko muốn gia đình của cháu đi vào vết xe đổ của ba me cháu. 4. nếu lập gia đình thì bác haithienha và các bác trong diễn đàn thì tuổi đinh mão (1987), giáp tý (1984), mậu thìn (1988) kỉ tị (1989) và canh ngọ (1990) thì tuổi nào hợp về tình cảm và làm ăn hơn ạ. cháu ưu tiên tình cảm hơn nha các bác. - Mong bác haithienha và các bác trong diễn đàn giúp đỡ cháu với ạ. - Cháu xin chân thành cảm ơn.
 20. - dạ cháu xin cảm ơn bác nhiều ạh.1. xin phép cho cháu hỏi thêm vậy thì giờ dần đúng là giờ sinh của cháu phải không ạh. 2. Cung thê giờ dần của cháu rất xấu xin bác có thể nói rõ hơn được không ạh. Xâu về mặt nào ạh: do cháu lấy phải ng ko yêu mình hay do hay tranh cãi nhau hay là phải sống xa nhau mới bền được ah. 3. trong lá số của cháu mệnh triệt, thân tuần có phải rất vất vả phải ko bác. Bác có thể nói thêm một chút về gia đình, công việc của cháu sau này được không ạh. cháu lo quá. Cháu không ham làm giàu lắm nhưng nếu gia cảnh khó khăn quá thì cuộc sống cũng hay lục đục nội bộ gia đình lắm ạh. - Cảm ơn bác rất nhiều
 21. các bác cho cháu hỏi giữa nam tuổi ất sửu và nữ tuổi giáp tý và nam tuổi ất sửu với nữ tuổi đinh mão thì sẽ như thế nào ah. Giữa 2 cặp tuổi này thì tuổi nào hợp về tình cảm và làm ăn sau này hơn ạ.
 22. hic bác haithienha và các bác trong diễn đàn giúp cháu với ạh cảm ơn các bác nhiều