• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

ami

Thành viên diễn đàn
 • Số nội dung

  20
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Danh tiếng Cộng đồng

0 Neutral

About ami

 • Rank
  Mới gia nhập
 • Birthday
 1. Có phụ thuộc vào mùa sinh và tháng sinh không bạn vusonganh?
 2. Bạn Thiên Luân cho mình hỏi: mình có 2 cặp vợ chồng đều là bạn bè, đều lớn tuổi và sinh con Trai năm Nhâm Thìn, có thể luận như thế nào: 1/ Chồng Canh Tuất, vợ Quý Sửu, con gái đầu Đinh Hợi, dự sinh tháng 7-8/ 2012_ cặp này có chủ tâm canh con trai. 2/ Chồng Quý Mão, vợ Tân Hợi, dự sinh tháng 12/2012, cặp này có con hoàn toàn bất ngờ, tuy là con cầu tự. Đây là 2 case khá thú vị, mong Thiên Luân luận giúp. Cám ơn rất nhiều!
 3. Theo em thì chị Kieu Nu chưa yên chuyện gia đình, mặc dù "suýt" mấy lần. Phen này cũng đang có chút sóng gió thị phi về tình cảm đây, sao chị toàn mang tai tiếng vậy nhỉ?. Có thể sắp tới công việc hoặc tình duyên còn dính líu tới pháp luật nữa chứ không chắc yên ổn đâu. Nhưng ami sẽ không nói thêm nữa, vì chị KN không khẳng định điều ami nói là đúng nên coi như chị em mình chưa gặp duyên với nhau chị nhé!
 4. Em không hiểu sao chị lại lấy tiêu đề là "Hồng nhan...", vì một người bạn của em (biết xem tử vi) thấy lá số này thì khẳng định người phụ nữ có lá số không phải dạng "hồng nhan tự nhiên" mà chỉ khá sáng sủa thôi. Có vẻ phải nhờ đến bàn tay của bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ. Chị này đang có hạn bị tai tiếng chuyện tình duyên, tiền bạc năm nay có rồi lại mất, may rủi đi chung với nhau. Cẩn thận có khi phải ôm 1 món nợ trời ơi ở đâu không biết. Hình như cha mẹ người này ly dị, hay 1 người mất sớm thì phải, không thấy có số ở với cha/ mẹ? Người này trán có 1 vết sẹo (hay cái bớt) nhỏ, hoặc 1 nốt ruồi thì nhiều khả năng lệch về bên trái? Ngoại hình nhìn có vẻ thục nữ nhưng tính tình nam tính mà nóng nảy quá nên đôi khi chị ấy tự làm hỏng việc do sự hiếu thắng của mình. Không cẩn thận thì dễ mắc bệnh tim hoặc bệnh đường tiêu hoá, phụ khoa. Nếu mấy chi tiết này đúng thì em sẽ nói tiếp nữa chị nhé! Còn không thì chị nghe cho vui thôi nha chị!
 5. Dạ, hình như đúng đó chị ah! Lâu quá em không vào diễn đàn nên không biết chị đã trả lời cho em. Chúc chị luôn mạnh khỏe chị nhé!
 6. Em thử lấy lá số tử vi cho người sinh ngày 9-9-2009 lúc 9 giờ thấy nhìn chung là xấu mù à. Nam quá xấu, nữ đỡ hơn 1 chút.
 7. Ui trời, sao người này giống mình thế? Mình còn có 1 nốt tròn xoe ngày cằm, phải ngước cằm lên mới thấy được.. Chị wildlavender cho em hỏi thăm ý nghĩa 2 nốt ruồi này với. Đều màu nâu đậm chị ah!
 8. Em có đứa cháu tuổi Đinh Sửu, có 2 nốt ruồi hình giống như 2 hạt gạo dưới 2 lòng bàn chân, chỗ đệm chân sát gần ngón cái. Chị Wild Lavender cho em hỏi nuốt ruồi như chị nói là ruồi son hay nốt màu đen, nâu cũng tính? Cám ơn chị, chúc chị vui vẻ!
 9. Bài viết quá hay, súc tích nữa. Thế mới biết chuyện âm phần thực sự là không nên quá đơn giản và tắc trách.
 10. Nhân vật Ngụy Diên trong TQDN có "phản cốt" phía sau gáy (có lẽ theo mô tả của chú TS là chính xác). Chưa nghe ai nhắc đến nốt ruồi sau gáy "phản chủ" bao giờ.
 11. _ Ami cho rằng bất kỳ nhiệm kỳ Tổng Thống Mỹ nào cũng đều có nhiều điều đáng bàn chứ không riêng gì đời sau 2008. _ Về hóa giải lời nguyền: đây là 1 cách nói vui của chú Thiên Sứ, vì thực tế do phúc đức nhà ông Bush còn dày và chú TS đã luận quẻ ra điều đó. Chứ nếu bạc phúc theo kiểu dòng họ Kennedy thì coi như xong rồi đấy.
 12. Trích:Nguyên văn bởi haiconchimGóp vui với anh em chút xíu nào . Tử vi thì tôi bận quá không có đủ tzan mà ngâm cứu nữa. Quẻ dịch thì nghiên cứu chưa tới nới tới chốn nên không dùng ở đây được. Do vậy dùng quẻ Lạc việt độn toán đơn sơ vậy. Không biết ứng nghiệm ra sao nhưng cứ dùng để xem khả năng của mỗi loại quẻ. Câu hỏi: Ai sẽ thắng trong cuộc bầu cử Mỹ? Vào hồi 13h57', ngày 7/10 Mậu tý: độn một phát ra quẻ Thương Xích Khẩu. Đến khi gõ vào diễn đàn thì hóa ra vào lúc đó phải là Sinh Tiểu Cát. Vậy dùng cả 2 quẻ để đoán. Quẻ Thương Xích Khẩu: Một trận cãi nhau to, một trân cãi nhau gây ra những sự đau buồn kéo dài, một trận cãi nhau tốn tiền tốn bạc. Xích khẩu hành Kim sinh ra Thương hành Thủy, trật tự tương sinh bị ngược chiều, cái nằm sau sinh cho cái nằm trước. Do vậy Mc.Cain dễ bị nằm vào thế phục vụ cho Obama. Thêm nữa, Xích Khẩu màu trắng lại sinh cho Thương màu đen. Vậy là màu đen được. Obama thì đương nhiên chẳng phải màu trắng rồi Quẻ Sinh Tiểu Cát: Một quẻ thuần mộc, nhỏ bé, trẻ trung. Một cái mầm cây nhỏ nhỏ mới chồi lên. Nhưng dù sao thì năm dương thì quẻ tốt cũng tốt hơn. Trong hoàn cảnh khó khăn, vẫn có một cây nhỏ vươn dậy. Vậy là lơp trẻ sẽ sống sót trong hoàn cảnh này, có nghĩa là Obama sẽ thắng. Kết luận : Người trẻ tuổi, da màu, sau một cuộc tranh cãi kinh hoàng thì được chọn để nhân dân nước Mỹ nuôi dưỡng. Obama thắng. ----------------------------- Bàn thêm: vậy kết cục của Obama thế nào? Quẻ Thương Vô Vong. Cái cây xanh tươi kia biến thành Âm mộc, rồi từ quay về nơi miền Thổ Vô Vong. Mọi thứ sinh ra từ đất mẹ, rồi lại quay về với đất mẹ. Việc này xảy ra khi nào hả quẻ Đỗ Đại an? Quẻ trả lời rằng sau 2 năm nữa. Trừ phi nhiệm kỳ tổng thống của Mỹ đổi thành 5 năm thì cái chuyện buồn thương kia xảy ra sau 5 năm nữa. Hết rồi. Ngồi chờ tin tức từ mấy chú Sam thôi. Theo tôi đây là một bài luận hay, không biết nó có đúng với tinh thần của LVĐT không, nhưng kết luận là rất thuyết phục theo cách hiểu của người... chưa biết gì về lý số. link: http://www.vietlyso.com/forums/showthread....1482&page=6
 13. Hôm nay mùng 01/10 AL: Vn-Index lấy lại sức sống Chấm dứt chuỗi giảm kéo dài 5 phiên, Vn-Index hôm nay nhanh chóng quay đầu với mức tăng 8,82 điểm (2,73%), đạt 331,62 điểm. Giao dịch sôi động, đẩy khối lượng tăng mạnh. > Thêm một đáy mới được xác lập Chỉ số chứng khoán sàn TP HCM tạo ấn tượng mạnh mẽ đối với nhà đầu tư khi mới qua 30 phút dạo đầu đã lấy lại 13,95 điểm, tạo một khoảng cách khá an toàn với mốc 300. Các mã không kể lớn nhỏ hòa vào dòng chảy tăng giá, trong đó đa số tăng trần khiến bảng điện tử rực sắc xanh, ngoại trừ FPC và TAC. Giao dịch đợt 1 đạt 4,7 triệu chứng khoán, tương ứng 120,4 tỷ đồng. Đáy của Vn-Index năm 2006 là 399 điểm, năm 2007 là 909 điểm, và hiện nay, liệu mức 322,8 của ngày hôm qua có phải là đáy năm 2008 không vẫn là một ẩn số. Ảnh: Đ.Q. Không khí sôi động tiếp diễn trong đợt khớp liên tục khi các lệnh mua bán nhanh chóng được đưa vào, nâng dần khối lượng chuyển nhượng. Không còn thế trận độc diễn của bên bán ra như các phiên trước, lực gom hôm nay đã hồi phục trở lại, đủ sức hấp thụ số chứng khoán xả ra và giúp Vn-Index trụ vững bậc tăng điểm. Trong điều kiện thị trường liên tục đi xuống dưới mức đáy cũ, nhiều nhà đầu tư thực hiện chiến lược mua dò đáy đã sẵn tay gom vào. Đáp ứng nhu cầu sở hữu hàng giá rẻ, bên bán cũng tăng cường xả ra, sau nhiều ngày ế ẩm. Diễn biến đó, khiến nhiều mã rớt giá, trong đó, có cả sự góp mặt của blue-chip HPG, ITA, kéo tốc độ tăng của Vn-Index hãm xuống, còn 331,46 điểm sau đợt 2. Đáng chú ý, dấu hiệu tăng mua khiến cho giao dịch thị trường nhộn nhịp, với 18,6 triệu cổ phiếu và chứng chỉ quỹ sang tay, tương đương tỷ đồng. 15 phút của đợt khớp lệnh cuối nhanh chóng qua đi, đánh dấu ngày vui trọn vẹn cho nhà đầu tư khi Vn-Index đã cộng thêm 8,82 điểm vào tổng quỹ. Có 20,6 triệu cổ phiếu và chứng chỉ quỹ khớp lệnh thành công, giao dịch thỏa thuận ghi nhận thêm gần 2,7 triệu chứng khoán trao tay, nâng tổng khối lượng giao dịch toàn thị trường lên 23,3 triệu chứng khoán, mức cao nhất trong nửa tháng qua, với 707,3 tỷ đồng. Ông Nguyễn Thanh Kỳ, Tổng thư ký hiệp hội kinh doanh chứng khoán (VASB) cho rằng, Vn-Index thời gian qua đón những tín hiệu tích cực từ kinh tế vĩ mô, những gói giải pháp hỗ trợ thị trường tài chính của các quốc gia trên thế giới, báo cáo quý III của doanh nghiệp niêm yết hai sàn không quá xấu. Chính điều đó đặt kỳ vọng cho nhà đầu tư rằng, Vn-Index không thể chìm sâu hơn nữa, và họ đã quyết định mua vào, qua đó tăng tính thanh khoản cho thị trường. Theo ông, nếu lựa chọn danh mục cổ phiếu có kết quả kinh doanh tốt, mức giá lại đang rẻ, cơ hội sinh lời cho nhà đầu tư trong thời gian tới sẽ rất lớn. Toàn thị trường có hơn 130 mã có sức bật về giá, DHG tăng mạnh đến 4,5 điểm, IMP, PVD, TCT, VNM, FPT tích lũy thêm 3.000-3.500 đồng một cổ phiếu. Xu hướng giảm giá rơi nhiều vào các mã vừa và nhỏ. STB hôm nay tiếp tục dẫn đầu thị trường về khối lượng giao dịch, với gần 2,4 triệu cổ phiếu, kế đến là SSI (1,24 triệu cổ phiếu),DPM (1,22 triệu cổ phiếu), HPG (1,18 triệu cổ phiếu). Tiếp tục đẩy mạnh bán ra, nhà đầu tư nước ngoài phiên này mua chưa đến 1,5 triệu chứng khoán, trong khi lượng bán lên đến 4 triệu cổ phiếu và chứng chỉ quỹ. Cùng khởi sắc với sàn TP HCM, HaSTC-Index trên sàn Hà Nội cũng đảo chiều đi lên, tiến điểm 2,39 điểm (2,28%), chốt ở 107,44 điểm. Tổng khối lượng giao dịch toàn phiên đạt 10,7 triệu chứng khoán, trị giá 275,6 tỷ đồng. Bạch Hường ShowArticlebanner();
 14. Cám ơn Artemisia! Ami sẽ thuyết phục mọi người cùng thử 1 thời gian xem sao.
 15. http://www.tinvietonline.com/KHHB/tuvi/pri...&session=20 Đây là lá số tử vi của người này (theo dữ liệu trong bài).