• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

Thu buon

Thành viên diễn đàn
 • Số nội dung

  31
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Danh tiếng Cộng đồng

1 Neutral

About Thu buon

 • Rank
  Mới gia nhập
 • Birthday
 1. Nói thật là cháu chỉ thích lấy chồng VN thôi ạ. Nếu bác nói theo lá số, đấy là chồng cháu thì cháu cứ quyết ko lấy xem sao ạ.
 2. Dạ Thu buon từ chối rồi và k thấy tiếc ạ :(
 3. Bác haithienha và các bậc cao nhân ơi, theo như lá số tử vi thì năm 2013 Thu buon sẽ lấy chồng, có người yêu từ 2012, vậy mà đến giờ vẫn chẳng thấy gì cả, Thu buon vẫn chìm đắm trong mối tình đơn phương của mình, tự an ủi và tự đau khổ. Bạn bè xung quanh dần dần có nơi có chốn hết rồi. Thu buon thấy nghi ngờ quá, liệu có số mệnh thật không nhỉ, không hiểu kiếp trước Thu buon làm điều gì ác mà kiếp này lại buồn như vậy.
 4. Hehe, bạn này cũng Canh Thân giống mình Chúc bạn sớm tìm được chồng tương lai nhé! Mình cũng giống bạn, năm sau có hạn lên xe bông mà giờ vẫn chưa thấy ma nào hỏi
 5. Cháu chào Túy Lão, cảm ơn Túy Lão đã ghé qua Cháu lấy lá số của bạn cháu theo giờ Thìn: http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=DT&date=1982,2,2,8,45&year=0&gender=m&view=screen&size=2 Bạn cháu tóc rụng nhiều, trán cao rộng và hơi dô nên giờ nhìn hơi hói và già trước tuổi, nét thanh tú (dù giờ béo hơn mặt trái xoan trở thành hơi tròn), cằm cũng thanh và đẹp, để cháu kiếm cái ảnh rồi gửi cho Túy Lão xem nhé, cháu cũng không biết cằm thót là thế nào. Tính khí cũng e ngại và ít nói với người lạ, hiền lành, không thông minh lắm, thích đọc và nói những lời hoa mỹ về tình yêu, sự nghiệp, anh hùng nam nhi... Thế nên cháu thấy cũng là người đa cảm, đa tình và mơ mộng viển vông. Năm ngoái từng mấy lần bị đau bụng nghiêm trọng phải về nước điều trị, nhưng ko thấy nói đau lưng hay cột sống. Về chiều cao thì có lẽ vì bạn ấy là người nước ngoài (TQ) và do gen giống nên cao như vậy chăng? Em gái bạn ấy cũng cao (1.68m) Cho cháu hỏi một câu thôi là nếu bạn ấy sinh trước 9h, thì không liên quan tới cháu phải không ạ? Có nghĩa là không có khả năng trở thành chồng của cháu. Đa tạ Túy Lão
 6. Mình tuy không muốn nhưng sợ cho qua thì sẽ không có cơ hội khác nữa, điều này có vẻ hơi thực dụng nhưng mình lớn tuổi rồi nên có tâm lý như vậy. Thế nên mình băn khoăn, muốn lên đây hỏi vì nghĩ mọi người có thể cho biết hắn có phải duyên số của mình hay không thì mình sẽ không đắn đo nữa. Nhưng theo lời phân tích của các bậc tiền bối thì không có gì là chắc chắn cả. Cảm ơn bạn đã xem giúp mình Hihi, chị cũng băn khoăn quá, không biết thế nào nữa. Cảm ơn em nhé, chị cũng chúc em hạnh phúc
 7. Em cảm ơn anh Quốc Tuấn và chị ntpt đã xem giúp em. Sau này nếu có cơ hội sinh con em sẽ chú ý giữ gìn ạ
 8. Bạn tuổi còn trẻ mà đã ham nghiên cứu, học hỏi thật đáng quý. Mình nghĩ bạn sẽ còn tiến xa trên con đường học thuật.
 9. Hì, tại trả lời qua đây không nhìn thấy mặt nhau nên bạn nghĩ mình giận dữ, nhưng mình không hề giận đâu, thật đấy, mình chỉ muốn chia sẻ với bạn về một số kiến thức hạn hẹp mà mình đọc được, biết đâu nó cũng sẽ đóng góp tí xíu vào kinh nghiệm đọc lá số của bạn thì sao. Nhờ có bạn mà mọi người vào đọc và bình luận thêm cho mình, mình còn phải cảm ơn bạn ấy chứ. Thân mến
 10. Ặc ặc, cảm ơn bạn đã bình luận, nhưng bạn nói vậy e là chưa đúng rồi. Mình nghe nói Đào Hoa ở Thiên Di mang ý nghĩa "lắm mối, tối nằm không" hoặc là người đào hoa nhưng rất nghiêm túc trong chuyện tình cảm. Mình cũng ko dám nhận là lắm mối hay đào hoa, nhưng mình rất nghiêm túc và là con nhà gia giáo, không tùy tiện bao giờ. Cũng có người nói Đào Hoa ở Thiên Di thì giao thiệp giỏi và dễ lấy được cảm tình của mọi người, nhất là người khác giới, tính tình hoạt bát, tươi tắn, hay nói năng vui vẻ... Thêm nữa, như đã nói ở trên, chuyện mình không đọc kinh không phải do lười hay do suốt ngày mơ tưởng chuyện nam nữ, mà vì khi có lòng tin tuyệt đối vào điều gì đó, người ta mới có thể đi theo, phải không nào? Vì vậy mình mới nói mình chưa có đủ cơ duyên, bạn ạ. Mình rất đồng ý với chị CCB, đọc kinh hay không là tùy vì ai cũng có quan điểm riêng. Vì vậy mong bạn khách quan hơn nhé
 11. Thưa chị ntpt và CCB, Thực ra bạn này cũng không phải là lười biếng, cũng luôn muốn làm ăn kinh doanh nhưng có lẽ do khả năng có hạn nên mọi việc đều không được suôn sẻ. Trước bạn ấy có một khoản nợ lớn nhưng mẹ và anh họ bạn ấy đã giúp trả hết rồi. Hiện tại anh bạn ấy nói nếu em và bạn này lấy nhau thì sẽ cho vốn để làm ăn, thế nên về kinh tế cũng không phải lo lắng gì nhiều. Còn về mặt trăng hoa thì bởi vì hồi 10 năm trước trong khi bạn ấy yêu em thì bạn ấy cũng đồng thời thích một người bạn của em nữa, nhưng bạn ấy nói chưa từng làm gì có lỗi với em vì sợ em đau lòng. Em cũng tin điều bạn ấy nói, nhưng đối với em, có lẽ em quá cầu toàn chăng, là khi yêu thì em muốn người đó phải chung thủy với em không chỉ về mặt thể xác, mà còn về mặt tinh thần nữa. Thêm nữa tính em đa nghi nên khi yêu hay suy diễn, em càng tự làm khổ mình hơn. Hiện tại em không muốn lấy bạn này, em nghĩ lý do quan trọng nhất là không yêu. Trước em cứ nghĩ nhìn lá số sẽ biết được 2 người có phải vợ chồng hay không, hóa ra lại không đơn giản như vậy. Thôi thì em đành để mặc vậy, trước bác haithienha có nói năm 34 tuổi em sẽ lấy chồng, nên có lẽ em sẽ cứ chờ đợi vậy... Cuộc đời thật là buồn, tại sao người mà em yêu họ lại không yêu em chứ, trong khi hiện giờ họ cũng cô đơn. @ Chim Chích Bông: Cảm ơn lời khuyên của chị, em cũng có hai người bạn tin vào Đạo Phật hay khuyên em đọc kinh, nghe giảng pháp. Em cũng thỉnh thoảng đọc về Phật Pháp, khi lòng đau khổ nhất hay lo sợ, em thường nghe nhạc Phật hoặc niệm A di đà Phật. Những lúc ấy em cảm thấy lòng mình bình an nhẹ nhõm hơn. Thế nhưng nói thật lòng khi nghe Khuyên người niệm Phật, em cảm thấy thực sự vẫn chưa được thuyết phục lắm về những sự nhiệm màu của Phật Pháp, có lẽ đối với em, Phật Pháp là chỗ dựa về tinh thần, nhưng em chưa có đủ cơ duyên để được một lòng hướng về Phật Pháp. Vì vậy em không chú tâm được để việc đọc kinh trở thành thói quen hàng ngày. Nhưng em sẽ nghiêm túc suy nghĩ về lời khuyên của chị. Em cảm ơn chị rất nhiều!
 12. Em cảm ơn chị ntpt đã cho em lời khuyên ạ. Nhưng không phải có "duyên số trời định" hay sao hả chị? Nếu đã là duyên số của em, thì cho dù em có "cho qua phà" cũng vẫn không thể tránh nổi phải không ạ? Em nghe nói lá số vợ chồng thì sẽ có truyền tinh, nhưng hình như em và bạn này không có phải không ạ? Em cảm ơn chị nhiều...
 13. Trời ơi con buồn quá chú ơi Chú xem lại giúp con với ạ, nhà hắn bố chết sớm, hiện còn mẹ, em gái đã đi lấy chồng. Hắn lông bông không nghề nghiệp, làm gì cũng chẳng nên hồn, học hành thì dang dở, ngày xưa là thày dạy võ sau đó vì mổ u não nên hồi đầu bị liệt tay chân không thể tiếp tục nữa. Sau này do rèn luyện nên đã bình thường trở lại. Nhưng sức khỏe có vẻ cũng không tốt lắm. Thực sự là con không yêu hắn chút nào cả, chẳng lẽ bao năm con chờ đợi lại ra thế này sao
 14. Kính thưa các bậc tiền bối, Năm nay tuổi mụ cháu 33 tuổi, chưa lập gia đình. 10 năm trước cháu có yêu một người nước ngoài kém cháu 2 tuổi, tình yêu đó không kéo dài lâu và làm cháu tổn thương khá nhiều. 10 năm nay cháu và người đó vẫn liên lạc, nay người đó trở lại Việt Nam. Anh họ và mẹ người đó rất quý cháu và muốn cháu lấy người đó. Cháu và người đó coi nhau như bạn bè, người thân trong gia đình và không còn tình cảm yêu đương nữa. Nhưng người đó bị thúc giục nhiều nên đã nhiều lần hỏi cháu có đồng ý làm vợ người đó không, cháu nói không còn cảm giác gì với người đó nữa, nhưng người đó nói sẽ theo đuổi cháu để cháu tìm lại cảm giác. Cháu rất bối rối, cháu lớn tuổi rồi nên cũng muốn lập gia đình, nhưng thực sự bây giờ cháu chỉ coi người đó như một người bạn. Cháu muốn chờ đợi tình yêu đích thực của mình nhưng không biết còn phải chờ bao lâu. Và tính người này cũng khá là trăng hoa nên cháu rất sợ nếu lấy nhau sau này cháu sẽ khổ vì ghen tuông mất. Xin các bậc tiền bối xem giúp lá số của bọn cháu, xem liệu đây có phải là người chồng của cháu không. Lá số của cháu và bạn cháu đây ạ: Lá số của cháu: http://www.lyhocdong...w=screen&size=2 Lá số của bạn cháu: http://www.lyhocdong...w=screen&size=2 Hình dáng bạn cháu: Cao to (khoảng 1.78~1.80m), trán hơi hói, mắt 1 mí, mũi cao, miệng nhỏ, đường nét khuôn mặt thanh tú. Hồi trẻ (18 tuổi) từng bị mổ u não nên sau gáy có một vết sẹo dài. Kính mong mọi người giải đáp giúp cháu với. Nếu thực sự là duyên trời đã định thì cháu đành chấp nhận vậy, chứ cháu chỉ thích lấy chồng Việt Nam thôi ạ. Cháu xin cảm ơn mọi người rất nhiều ạ!
 15. Kính thưa chú haithienha, Cháu muốn hỏi chú về công việc ạ. Từ năm ngoái tới nay cháu toàn làm mấy công việc hợp đồng ngắn hạn, hết tháng 5 vừa rồi cháu hết hạn hợp đồng và nghỉ ở nhà cho tới nay. Cháu cũng đi phỏng vấn xin việc vài chỗ nhưng chưa được. Hiện bạn cháu giới thiệu cho cháu vào làm kinh doanh, xuất nhập khẩu ở một công ty mới thành lập được một năm, dự định sẽ nhập và sản xuất đồ nội thất như bàn, tủ...Cháu đắn đo rất nhiều và mai đã phải trả lời người ta. Cháu nghĩ công ty mới thì nhiều khó khăn vì đường lối phát triển có vẻ tốt nhưng cũng chưa biết thực tế sẽ ra sao, nhưng mình vào làm ngay từ đầu thì cơ hội thăng tiến tốt hơn... Bác có thể xem giúp cháu liệu công việc này có phù hợp với cháu không và tương lai liệu cháu đã ổn định công việc hay chưa ạ? Cháu sinh giờ Tỵ, chú làm ơn xem đường link lá số ở đầu topic giùm cháu vì cháu không dùng máy tính nên hơi khó thao tác ạ.Cháu đa tạ chú và chúc chú sức khoẻ, hạnh phúc ạ :x