• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

Mariner

Hội viên
 • Số nội dung

  92
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Danh tiếng Cộng đồng

1 Neutral

About Mariner

 • Rank
  Mới gia nhập
 • Birthday

Contact Methods

 • Website URL
  http://

Xem hồ sơ gần đây

512 lượt xem hồ sơ
 1. Cái này chắc chỉ có Bác sỹ ....kiểm chứng được thui Nhu Thông à.
 2. Lói ngọng muôn lăm.Đáng phải bận tâm với nền giáo dục Việt Nam.Không biết người nước ngoài biết tiếng Việt sẽ nghĩ gì nhỉ???Đúng là cười ra nước mắt.
 3. Nhà xoay theo hướng mặt trời 12/12/2009 0:31 Cặp vợ chồng Luke và Debbie Everingham sinh sống tại Wingham, New South Wales, Úc sở hữu một căn nhà độc nhất vô nhị trên thế giới vì có thể xoay theo hướng mặt trời để nhận được ánh sáng tối đa trong ngày. Đó là một căn nhà với nhiều phòng xây bằng vật liệu nhẹ, các căn phòng được ráp nối thành một tổng thể hình bát giác với đường kính 24 mét. Theo báo Daily Mail thì hai động cơ điện giúp xoay chuyển căn nhà có kích cỡ chỉ bằng một chiếc máy giặt. trung tâm kiểm soát được đặt ở phòng khách với màn hình chỉ huy cảm ứng. Để có căn nhà xoay độc đáo này, cặp Luke và Debbie Everingham phải chi ra tổng cộng 400.000 bảng Anh. Song Mai Nguồn:Thanh niên Online
 4. Quẻ Chính :ĐỊA HỎA MINH DI Quẻ Biến :ĐỊA SƠN KHIÊM Quẻ Hỗ :LÔI THỦY GIẢI Rất mong các Cao thủ luận giúp Chân thành cám ơn!
 5. Thật là một hoàn cảnh đáng thương, cần nhận được sự quan tâm và giúp đỡ của mọi người. Cô Wild ! Con nhờ Cô chuyển giúp Bé 300K. Con chân thành cám ơn Cô.
 6. Bắt đầu thí nghiệm lớn nhất thế giới Máy gia tốc hạt lớn tái khởi động tối qua sau khi gặp sự cố cách đây hơn một năm, và sẽ bắt đầu quá trình mô phỏng vụ nổ Big Bang. AP cho biết, các luồng proton đã di chuyển vòng tròn theo chiều kim đồng hồ trong Large Hadron Collider - cỗ máy nằm trong đường hầm có chiều dài tới 27 km. Trước đó nó bị hư hỏng nặng bởi một sự cố điện. Sự di chuyển của các luồng hạt proton là một thành công đáng kể. Theo AP, tổ chức nghiên cứu hạt nhân châu Âu quyết định cho Large Hadron Collider phục hồi hoạt động theo từng bước để đảm bảo rằng nó sẽ không gặp phải những sự cố trước kia. Theo kế hoạch cỗ máy sẽ bắt đầu thực hiện những thử nghiệm mô phỏng quá trình tạo nên vật chất trong vũ trụ từ tháng 1 năm sau. Máy gia tốc hạt lớn được đặt trong đường hầm dài 27 km, rộng 3,8 m. Ảnh: nasa.gov. Large Hadron Collider có trị giá tới 6,2 tỷ USD, là cỗ máy gia tốc hạt hiện đại nhất và lớn nhất thế giới hiện nay. Nó được thiết kế để tạo ra va chạm trực diện giữa các tia proton (một trong những loại hạt cơ bản) với động năng cực lớn. Nhiệm vụ chính của máy gia tốc hạt lớn là tạo ra những điều kiện ban đầu giống như thời kỳ vũ trụ mới hình thành để tìm hiểu chi tiết sự hình thành của vật chất. Vì thế mà nó được mệnh danh là "cỗ máy tạo hóa". 15 nước đã cung cấp kinh phí cho dự án chế tạo máy gia tốc hạt lớn. Hơn 8.000 nhà khoa học cùng hàng trăm trường đại học và phòng thí nghiệm đã tham gia thiết kế. Chiếc máy được chứa trong một đường hầm nằm ở độ sâu 100 m dưới mặt đất ở khu vực biên giới giữa Pháp và Thụy Sĩ. Đường hầm có đường kính 3,8 m, có cấu trúc bê tông và được xây dựng từ năm 1983 đến 1988. Cỗ máy bắt đầu chạy thử từ năm ngoái, nhưng bị hỏng vài ngày vì rò khí heli. Sau khi sự cố được khắc phục nó đã vận hành trở lại. Nhưng rồi trong mấy ngày đầu tháng 11 nó lại hỏng bởi một mẩu bánh mỳ trong hệ thống cấp điện cao thế cho bộ phận làm lạnh. Minh Long Nguốn:http://vnexpress.net
 7. HungNguyen để ý từng phần Mariner post nhe.Đó là điểm nhấn mà nhóm PTLV phân tích.
 8. Tiếp tục nghiên cứu thiết kế chi tiết Nhà Quốc hội Kinh tế đô thị - 23 giờ trước http://www.ktdt.com.vn/images_upload/small_172646.jpg Một trong những phối cảnh thiết kế phía trong Nhà Quốc hội mới. KTĐT - Song song việc quyết định phê duyệt, khởi công dự án đầu tư xây dựng Nhà Quốc hội, Thủ tướng vừa giao Bộ Xây dựng chỉ đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Nhà Quốc hội và Hội trường Ba Đình (mới) cùng Tư vấn thiết kế tiếp tục nghiên cứu trong quá trình thực hiện thiết kế chi tiết Nhà Quốc hội. Trong công văn hoả tốc về việc thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình Nhà Quốc hội vừa được gửi Bộ Xây dựng và Bộ Kế hoạch - Đầu tư, Thủ tướng có ý kiến cần tiếp tục nghiên cứu trong quá trình thực hiện thiết kế chi tiết Nhà Quốc hội, đảm bảo tính bề thế, uy nghiêm, tiện nghi, an toàn kỹ thuật, công năng phù hợp và yêu cầu hài hoà với cảnh quan kiến trúc khu vực. Cùng với đó, Bộ Xây dựng cần khẩn trương trình Thủ tướng điều chỉnh Qui hoạch chi tiết khu trung tâm chính trị Ba Đình, trong đó lưu ý qui hoạch khu vực trụ sở Bộ Ngoại giao hiện nay. Thủ tướng cũng cho biết đồng ý về nguyên tắc để Bộ Xây dựng được áp dụng hình thức chỉ định thầu, nhằm lựa chọn nhà thầu thi công móng phục vụ khởi công. Tuy nhiên, kế hoạch đấu thầu tiếp theo cho dự án đầu tư xây dựng công trình Nhà Quốc hội cần được Bộ Xây dựng trình Thủ tướng phê duyệt theo qui định hiện hành. Ngày 12/10, dự án đầu tư xây dựng Nhà Quốc hội đã được khởi công tại lô D trong bản vẽ qui hoạch chi tiết Khu trung tâm chính trị Ba Đình (Hà Nội). Mục tiêu đầu tư xây dựng Nhà Quốc hội phải xứng đáng là trụ sở cơ quan quyền lực cao nhất, là công trình tiêu biểu cho thời kỳ phát triển mới của đất nước. Theo VNN Nguồn http://tintuc.xalo.vn/10-1424759815/tiep_t...a_quoc_hoi.html
 9. NHẬN XÉT CÁC PHƯƠNG ÁN GIẢI KHUYẾN KHÍCH * Phương án H112 - Giải Khuyến khích. Mô hình phòng họp lớn của phương án H112 tạo cảm giác của một cái nồi đang đặt trên bếp lò. theo quan niệm phong thủy thì đây là một hình tượng rất xấu cho mục đích sử dụng của nhà Quốc hội. * Phương án A206 - Giải Khuyến khích. Phương án trông giống như một nắm oản đỏ đặt giữa một hộp kính trưng bày có rào xung quanh. Nó cũng mang tính triển lãm phô trương hơn là trụ sở cơ quan quyền lực. Một cách nhìn khác thì nó giống như một cái bếp lẩu cồn với lõi đốt ở giữa, vành bếp xung quanh và mấy cái chân thô kệch chống đỡ. Các cột mỏng mảnh dày đặc xung quanh mang hình tượng của nhiều sợi dây đang níu chặt cái khối chênh vênh đó xuống đất cho khỏi đổ.Khu phòng họp nổi lên ở trung tâm của sanh đường vô tình giống như một cái giếng xây nổi,kín mít phần dưới như một cây cột lớn xuyên suốt tòa nhà và càng lên trên càng hẹp miệng,còn gây cảm giác như miệng sọt bị dúm lại (hình tượng của sự hao tán tiền tài kể cả ý chí). * Phương án M008 - Giải Khuyến khích Mô hình phòng họp quốc hội trông giống như một con chuột đang sợ hãi nép ở góc lồng, loại lồng bẫy chuột lưới mắt cáo tương đối phổ biến thời bao cấp. Nếu nhìn chéo từ trên xuống thấy rõ mấy cột đỡ to thọc sâu xuống đất, phòng họp này trông giống như một con bọ chét. Tổng thể không gian thì phương án này giống như một sân triển lãm ngoài trời chuyên dùng cho các hội chợ quảng cáo, chẳng giống chút nào với nhà quốc hội cả. * Phương án V027 - Giải Khuyến khích Phương án này có một vành hình chữ U trên nóc nhà là điểm xấu nhất. Ta có cảm giác về hình tượng giống như một đứa trẻ lên 2 bị buộc chặt vào ghế ăn, không giãy ra được. Lại cũng có cảm giác như một người đang nửa nằm nửa ngồi trên giường bệnh với một tấm chăn đắp trên người.
 10. Đúng rùi SP ơi bài cũng khá dài.Nhưng Con chỉ đưa lên 2 P.A (1 được chọn, 1 là đề cử của PTLV). Vậy để lúc nào rảnh Con đưa lên hết. Kính
 11. PHƯƠNG ÁN ĐỀ CỬ CỦA NHÓM NGHIÊN CỨU PHONG THỦY LẠC VIỆT- C568 Trong số các phương án được trưng bày thì phương án C568 khá đạt về tính hình tượng theo đánh giá của nhóm nghiên cứu chúng tôi, tuy chưa phải hoàn thiện. Trước nhất nó đã tách được không gian tưởng niệm của đài tưởng niệm và khu bảo tồn di tích Hoàng thành ra khỏi không gian nhà quốc hội. Con đường xẻ ngang qua Hoàng Thành là một ý tưởng sáng tạo của nhóm tác giả, khi đó nhà quốc hội sẽ được tách rời với khu Hoàng Thành cũ và sự ảnh hưởng bởi các âm khí và sẽ được giảm bớt do dương khí sinh ra từ sự luân chuyển của con người,xe cộ,... trên con đường này. Khu tưởng niệm được làm mái dạng kim tự tháp thấp vừa mang ý nghĩa trường tồn vĩnh cửu, vừa ngăn cản âm khí tán ra xung quanh. Tuy nhiên cửa vào khu vực kim tự tháp này nên bố trí hình vuông thay vì hình tam giác như hiện nay. Hình vuông của cửa thuộc Thổ sẽ là hệ quả tương sinh của mái chóp nhọn của kim tự tháp hình hỏa. Đây chính là bố cục của kim tự tháp Ai cập. Theo phong thủy thì sự tương sinh này sẽ mang tính chất bảo tồn về khí. Bố cục toàn cảnh xung quanh của phương án C568 cũng phù hợp, trang nghiêm mà không đơn điệu. Hai bên phía sau của nhà quốc hội (tính cửa chính mở hướng đường Độc lập) là hình kim tự tháp của khu bảo tồn di tích và đài tưởng niệm như một hậu thuẫn mà lớp sau tỏ lòng "uống nước nhớ nguồn" của thế hệ ngày nay khi thành đạt phát triển, cũng là sắp xếp thuận lý âm sau dương trước về vị trí. Mô hình tòa nhà quốc hội trông vững chãi, cân đối, hài hòa, mang đậm yếu tố văn hóa lịch sử. Kết cấu bề thế biểu tượng của uy lực và sự nghiêm túc, thận trọng. Hình bát quái chữ nhật cho thấy sự ổn định, cân bằng và trường thọ. Hình tượng Thổ (hình vuông) sinh Kim (hình tròn) được thể hiện rõ, biểu thị sự giàu có, phú túc, ấm no đều cho mọi nhà. Có thể nói hầu hết các mô hình nhà quốc hội đều lấy mô hình Thổ vuông sinh Kim tròn, nhưng do tính cách điệu, hiện đại hóa cao, nên đều bị vụn nát về hình tượng và không đủ khí lực như cách thổ sinh kim của mô hình này. Mái của tòa nhà có hình bát giác với khối tròn ở giữa biểu tượng bánh dầy và trang trí hoa văn của trống đồng thể hiện sự hài hòa, cân bằng và trân trọng "nòi giống Lạc Việt". Trung tâm sảnh đường của tòa nhà rộng, thoáng, có thể để nhiều người đi lại được và là nơi có khí vận động liên tục tạo sinh khí tốt. Hình khối kiến trúc với phòng họp quốc hội làm trung tâm làm nổi bật ý tưởng bông sen vàng, mái vòm trang trí hoa văn trống đồng biểu tượng huyền vĩ của nền văn hiến Việt với gần 5000 năm lịch sử. Theo chúng tôi đây là điểm mạnh về tính văn hóa của phương án này so với các phương án dự thi khác. Về mặt kết cấu cơ bản cấu trúc Thổ (hình vuông) đủ mạnh để tạo khí lực sinh cho Kim (tượng tròn), vì đường khí vào từ cửa chính sẽ qua sảnh rộng và cuốn lên trên một cách mạnh mẽ. Phía sau đại sảnh là một dãy phòng như một bức tường vững trãi tránh cho khí khỏi bị thoát. Phòng họp chính bố cục đẹp, có tính hoàn chỉnh và nhất quán về họa tiết và hình khối kiến trúc nên thể hiện được sức mạnh đoàn kết. Vì là phòng đầu não đưa ra những quyết sách hệ trọng cho cả một nước, nên cần bố trí phòng này nằm theo trục hướng Tây Bắc- Đông Nam. Hướng cổng chính thuộc hướng Tây, tức Tây trạch theo quan niêm của phong thủy, do đó hướng phòng họp chính cần phải theo hướng Tây Bắc- Đông Nam là hai hướng thuộc Tây trạch để có tính nhất quán về khí lực với cổng chính thuộc Tây trạch theo quan niệm của Phong Thủy Lạc Việt. Kết cấu đều đặn của hình thể tòa nhà cho thấy phong cách làm việc chặt chẽ, nhiều ý tưởng được đưa ra và đi đến đích với sự đồng thuận, nhất trí .Kinh tế và đời sống của cả nước sẽ phát triển vững chắc. Công viên dùng nhiều cây thấp, lối đi nhỏ uốn lượn, tạo khung cảnh thanh bình thư giãn nhưng không u tịch, rất thích hợp cho các hoạt động bên lề nghị trường. Hàng cây lớn bao quanh công viên mang tính cách điệu tách khu công viên khỏi các luồng đường đi bao quanh. Để ý kỹ thì công viên này thiết kế rất có ý nghĩa. Từ đại sảnh lớn của phòng họp có tầm nhìn rộng bao quát công viên này, nhìn từ phía trên xuống, rất đẹp, không bị các ngọn cây lớn che tầm mắt. Công viên này cũng là nơi lý tưởng để các đại biểu thư giãn và trao đổi ở khoảng thời gian giữa các phiên họp. Nhìn tổng thể khu vực nhà quốc hội sẽ khá nổi bật, bề thế, tọa lạc ở trung tâm khu đất và tương đối thoáng đãng. Nếu ta đứng từ trên cao nhìn toàn cảnh thì thấy khu lăng của Hồ Chủ Tịch mang hình chữ nhật dài thuộc Mộc hài hòa với hình tượng tròn vững chắc trên nóc nhà Quốc hội của dự án này. Tạo thành thế cân bằng Âm Dương, theo quan niệm phong thủy. Tuy phương án này về hình thể kiến trúc tổng quan hài hòa cân đối, nhưng chưa thật hoàn chỉnh bới các kết cấu kiến trúc liên quan. Theo chúng tôi, nên thay vật liệu kính bao quanh nhà dự án này bằng tường gạch sẽ làm tăng tính uy nghiêm, vững chãi hơn cho tòa nhà và hài hòa so với cảnh quan xung quanh. Hơn nữa dùng quá nhiều kính sẽ không đảm bảo tính bảo mật cần thiết cho các phòng làm việc bao quanh, đồng thời cũng gây hiệu ứng nhà kính nóng cục bộ vào những ngày hè và gây thoái khí theo quan niệm phong thủy. Về khí phương án này cũng khá thành công tuy chưa được hoàn thiện. Mặt tiền để thoáng có một tầng nên hơi bí, cách bố trí cửa ra vào có cổng thấp như cắt ngang mặt tiền nhà làm cho phía mặt như bị cắt làm đôi cửa nhỏ đi và hạn chế khí vào trong, nên bỏ thông hai tầng vào đại sảnh thì sẽ đẹp và vượng khí hơn, các góc cửa có thể trang trí làm mềm. Thiết kế tòa nhà này đơn giản, ít góc cạnh, tầng lớp, do đó khí đủ nuôi dưỡng những phần bên trong nên khí sẽ khá vượng. Tuy nhiên phía sau tòa nhà này để khoảng trống khá lớn gần ngang bằng với minh đường ở mặt tiền nên có cảm giác bị tán khí và cô độc thiếu chỗ dựa, phía sau này chỉ trồng cây thì chưa đủ mà nên làm núi giả trang trí. Nếu có thể nuôi rùa được thì càng tốt, để tăng thêm chỗ dựa và sự vững chắc cho thế tọa thì sẽ đẹp hơn mà không bị đơn điệu về mặt tổng thể cảnh quan. Do quá cầu toàn cân đối nên các cửa bố trí như vậy bề ngoài có vẻ như là để đón được nhiều khí nhưng ngược lại có thể gây ra bế khí. Xét theo Lạc Việt phi tinh thì nhà quốc hội trong vận này (2004-2023) này quay về hướng Nam là tốt nhất, nhưng chỉ tốt cho vận 2004-2023. Nếu hướng Tây lưng tựa Đông thì vận 2004-2023 cũng tạm ổn, nhưng sẽ tốt hơn ở vận sau. Tuy nhà hướng Tây thì không phát nhanh bằng hướng Nam trong vận 2004-2023, nhưng sẽ lâu bền. Nhà hướng Nam còn phạm một điều kỵ trong cảnh quan phong thủy nhà quốc hội. Trong phong thủy tối kỵ là sau nhà tụ thủy. Phong thủy quan niệm rằng: phía trước mặt nhà (minh đường) cần tụ thủy, phía sau nhà ( huyền vũ) cần phải cao. Do do nếu mở cửa chính hướng Nam thì sẽ phạm điều kỵ này vì sau nhà sẽ là hồ Tây, minh đường hạn hẹp lại bị thoái khí. Chúng tôi đề nghị không làm cửa chính hướng Nam, chỉ nên mở cửa phụ. Do hướng nhà hơi lệch một chút nên hướng Bắc - Thủy là hướng Quý Thủy. Nhà vuông Thổ hình khắc Thủy, Thủy khí tụ ở trước mặt (Minh đường) và vòng sang trái là hợp cách. Đây là cách chung cho mọi nhà quốc hội ở đây. Bởi vậy, nhà này cần có kết cấu dài hơn để có tượng Mộc hình mới thu được Thủy khí Quí. Phía trước minh đường (phía Tây) nên có những bậc thang cao hình cong. Cổng chính hiện tại thụt sâu vào so với mặt tiền nhưng có lối vào thấp nên có cảm giác âm u như vào hang, không tốt về mặt phong thủy, nên sửa lại để tránh cảm giác này. Trên đây chúng tôi chỉ nhận xét tổng quát về hình khối chung của ngôi nhà. Theo quan niệm của phong thủy thì vị trí các thành tố kiến trúc khác cũng rất quan trọng như: vị trí các công trình phụ, vị trí và hướng cầu thang. Cầu thang là một yếu tố hết sức quan trọng vì nó sẽ quyết định luồng khí lực đi lên phòng đại sảnh. Chúng tôi chân thành gửi những ý kiến đóng góp với ban quản lý dự án nhân danh kiến thức cổ Đông phương đã tồn tại có hiệu quả hàng ngàn năm. Chúng tôi hy vọng sẽ góp phần đem lại sự thịnh vượng chung cho đất nước cũng như nền văn hóa Việt. Hà nội, ngày 15 tháng 09 năm 2007 Trung Tâm Nghiên cứu Lý học Đông phương Nhóm nghiên cứu Phong Thủy Lạc Việt
 12. GÓP Ý PHƯƠNG ÁN XÂY DỰNG NHÀ QUỐC HỘI Nhóm nghiên cứu Phong Thủy Lạc Việt A. LỜI GIỚI THIỆU 1.Giới thiệu nhóm nghiên cứu Phong thủy, tử vi, kinh Dịch…gọi chung là lý học phương Đông, từ xưa đến nay vẫn còn là điều huyền bí và gây nhiều tranh cãi: Nó là trò mê tín hay môn khoa học cho con người. Vì thế, Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định 459/QĐRTWH của trung ương Hội nghiên cứu khoa học Đông Nam Á – Việt Nam, ra đời nhằm nghiên cứu và minh giải vấn đề đó. Lý học Đông phương là một lĩnh vực nghiên cứu rộng: Từ thiên văn vũ trụ đến phong thủy, Đông y, lý số…, thuộc tri thức của nền văn hóa cổ Đông phương.Hiệu quả cao với thời gian trải hàng ngàn năm của những phương pháp ứng dụng thuộc Lý học Đông phương trong các lĩnh vực liên quan , đã chứng tỏ một chân lý đứng đằng sau nó. Điều này là cơ sở để có thể tin rằng đằng sau phương pháp ứng dụng đó phải là một nguyên lý được tổng hợp từ những tri thức nhận thực một thực tại. Nhưng nguyên lý này thì hiện nay rất mơ hồ do thất truyền. Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương dựa trên cơ sở tiêu chí của khoa học hiện đại để khám phá trở lại nguyên lý lý thuyết đứng đằng sau nó. Tiêu chí cho một lý thuyết hoặc một phương pháp khoa học là: Một giả thuyết khoa học được coi là đúng thì nó phải giải thích được hầu hết những hiện tượng và vấn đề liên quan đến nó một cách hợp lý, có tính nhất quán, hoàn chỉnh, tính quy luật, tính khách quan và có khả năng tiên tri. Phong thuỷ Lạc Việt chính là một hướng nghiên cứu phong thuỷ nhằm tìm về cội nguồn đích thực và những thực tại còn chưa biết ẩn chứa đằng sau hiệu quả thực tế của. Nhóm nghiên cứu Phong Thủy Lạc Việt được thành lập để tập trung cho hướng nghiên cứu này và đào tạo tầng lớp kế thừa, nhằm gìn giữ những giá trị học thuật thuộc văn hóa truyền thống Lạc Việt. Nhóm do giám đốc trung tâm Nguyễn Vũ Diệu (bút danh nghiên cứu Nguyễn Vũ Tuấn Anh) phụ trách. 2.Vài nét về Phong Thủy Lạc Việt Những công trình nghiên cứu của chúng tôi nhận thấy rằng: Lịch sử huyền vĩ của dân tộc Việt trải gần 5000 năm văn hiến. Người Việt tự hào là giòng dõi của Cha Rồng - biểu tượng của sức mạnh vũ trụ - và Mẹ Tiên - biểu tượng của trí tuệ siêu việt. Trí tuệ vũ trụ này chính là nội dung của danh xưng văn hiến Việt. Cùng với nền văn minh cổ đại huyền vĩ khác là văn minh Ai Cập, nền văn hiến huyền vĩ của dân tộc Việt cũng bị sụp đổ ở thế kỷ thứ III trước CN ở bờ Nam sông Dương tử. May mắn cho văn minh Ai Cập đã để lại những chứng tích cho sự tồn tại của nó. Một trong những chứng tích đó chính là Kim Tự tháp. Nhưng văn minh Việt huyền vĩ khi sụp đổ chỉ để lại những giá trị văn hoá phi vật thể, trong nền văn minh Đông phương kỳ bí đến huyền vĩ, trải hàng thiên niên kỷ, mà người ta cũng không thể hiểu nổi bản chất đích thực của nó. Một trong những sự kỳ vĩ huyền bí đó chính là phương pháp ứng dụng trong Phong Thuỷ. Phong thuỷ trải hàng ngàn năm qua là một phương pháp ứng dụng có hiệu quả trong kiên trúc thuộc văn minh Đông phương. Đó là một thực tại không thể phủ nhận,dù nó được nhìn với góc độ nào và kết luận nó là cái gì. Trước sự tiến bộ ngày càng nhanh về tri thức khoa học hiện đại và nhất là khoa học lý thuyết, những giá trị tồn tại trên thực tế của văn minh Đông phương đã được các khoa học gia hàng đầu nhìn nhận như một đối tượng khoa học nghiêm túc. Từ những năm cuối của thế kỷ trước Phong thuỷ được coi là đối tượng nghiên cứu khoa học và nhiều cuờng quốc trên thế giới đều có các bộ phận hoặc viện nghiên cứu về Phong thuỷ. Nhóm nghiên cứu của chúng tôi nhận thấy rằng: Bộ môn phong thuỷ thuộc về nền văn hiến kỳ vĩ của người Lạc Việt và là một phương pháp nhất quán, hoàn chỉnh. Phong thuỷ chính là một phương pháp ứng dụng nhất quán và là hệ quả của một tri thức về thiên nhiên, cuộc sống, vũ trụ và con ngượi được lý thuyết hoá - đó chính là thuyết Âm Dương Ngũ hành . Một học thuyết nhất quán và hoàn chỉnh . Học thuyết này đã thất truyền khi văn minh Lạc Việt bị sụp đổ ở miền nam sông Dương tử. Những giá trị của nền văn minh này bị tan tác và lưu truyền trong dân gian. Chúng lần lượt bị Hán hoá và được công bố tuỳ từng thời điểm, sau khi văn minh Việt bị sụp đổ trải hàng ngàn năm. Phong thuỷ Lạc Việt không phủ định tri thức phong thủy truyền thống mà quán xét một cách nhất quán những yếu tố tương tác căn bản của tất cả các phương pháp ứng dụng rời rạc vẫn được gọi là trường phái trong phong thuỷ như: Hình lý khí (Loan đầu), Dương trạch, Bát trạch, Huyền không v.v…trên cơ sở phương pháp luận của thuyết Âm Dương Ngũ hành là một học thuyết nhất quán và hoàn chỉnh theo một nguyên lý căn để duy nhất: Hậu Thiên Lạc Việt phối Hà Đồ. Hay nói một cách khác: Phong thuỷ Lạc Việt là một hệ thống phương pháp luận có một nguyên lý hoàn chỉnh, nhất quán, giải thích mọi vấn đề liên quan đến nó một cách hợp lý, có tính qui luật, tính khách quan và khả năng tiên tri. Trong phong thủy yếu tố hình tượng là một trong các yếu tố quan trọng quyết định sự thành bại của một công trình kiến trúc. Bên cạnh yếu tố hình tượng thì yếu tố về “Khí” được coi là quan trọng nhất. “Khí” đây không phải là không khí, ánh sáng. “Khí” cũng không phải là gió hay nước như nhiều người vẫn nghĩ. Từ trước đến nay “Khí” là một khái niệm rất trừu tượng, những người nghiên cứu về lý học Đông Phương thường chỉ cảm nhận được nó trên cơ sở khái niệm này ứng dụng trong từng trường hợp cụ thể. Phong Thủy Lạc Việt xác định: “Khí” là một dạng tồn tại của vật chất, được hình thành bởi sự tương tác của các vật thể và chịu sự chi phối bởi sự tồn tại của các vật thể, đồng thời tác động lên các vật thể ấy. Sự vận động của “khí” được định hình tùy theo vị trí, hình thể của các vật thể tương tác. Hình nào khí đó, hình khác nhau thì khí khác nhau. Nhưng dù hình tốt, hướng tốt mà không có khí thì cũng vô lực, chỉ có cái mã mà tạo được thành tựu. Khí phải thuần mà vượng thì mới hữu dụng, nếu khí tạp loạn, xung sát thì tai họa. B. NHẬN XÉT TỔNG QUAN VỀ CÁC PHƯƠNG ÁN KIẾN TRÚC NHÀ QUỐC HỘI TỪ GÓC ĐỘ PHONG THỦY Quốc hội là cơ quan quyền lực cao nhất thể hiện tinh thần của một quốc gia. Do đó, tính hình tượng và biểu trưng là vô cùng quan trọng trong quan niệm của phong thủy: Tòa nhà quốc hội khi xây dựng nên sẽ có ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển của đất nước. Ngày xưa mỗi làng thì quan trọng nhất là chọn chỗ và chọn hướng đình làng, còn với mỗi quốc gia trong thời đại hiện nay thì đó chính là tòa nhà quốc hội. Tòa nhà quốc hội phải thể hiện được vẻ uy nghiêm, hoành tráng. mang đậm bản sắc dân tộc, Đông thời cũng phải thể hiện được sức mạnh và ý chí của dân tộc.. Các tiêu chí cơ bản đặt ra với phương án thiết kế tổng thể nhà quốc hội là: ØKiến trúc phải tiêu biểu, vững chãi, uy nghiêm, hoành tráng, mang đậm đà bản sắc dân tộc Ø Bảo đảm sự hài hòa với không gian xung quanh, trong đó quan trọng nhất là Lăng Bác Hồ, khu di tích và các khối nhà liền kề. ØBảo tồn di sản văn hóa Thế giới của khu di tích Cấm thành nằm ở trung tâm của Hoàng thành Thăng Long.. ØBảo đảm khí lực mạnh mẽ và hình thể vững vàng theo quan niệm phong thủy. Trong khu vực xây nhà quốc hội có nhiều kiến trúc mang tính tưởng niệm như Lăng chủ tịch Hồ Chí Minh, đài tưởng niệm Bắc Sơn, và khu di tích hoàng thành mới được phát hiện và bảo tồn. Do đó, nếu xây nhà quốc hội ở đây thì cần phải có kiến trúc mang đậm Dương tính để có thể cân bắng về khí trong khu vực này. Trên thực tế lịch sử kiến trúc Đông phương, các vua chúa ngày xưa đều phải xây đền đài lăng tẩm cách xa khỏi cung vua, hoặc Hoàng thành. Nhà quốc hội cần phải được vượng khí theo phong thủy. Khí có nhiều thành phần, thành phần địa khí hay còn gọi là âm khí tạo ra do sự vận động và tương tác bên trong trái đất, là thành phần quan trọng nhất. Các thày phong thủy ngày xưa tầm long điểm huyệt chính là tìm nơi tụ của thành phần địa khí này. Thành phần dương khí là thành phần hình thành từ sự tương tác giữa các yếu tố hình thể và vận động phía trên bề mặt trái đất. Khí cần phải thuần khiết, không bị tạp loạn. Hướng dẫn khí chính từ cửa phía trước của nhà quốc hội là từ con đường Độc lâp đến từ hướng Bắc mang hành Thủy , trong khi cửa chính lại quay về hướng Tây (hành Kim, hình tròn), minh đường rộng nên những thiết kế mang hình dạng vuông tròn dễ được chấp nhận. 1.Nhận xét phương án L787 – giải A Trước hết cảm nhận về phương án đạt giải A duy nhất L787 là một thiết kế mang phong cách hiện đại. Theo nhận xét của nhiều người thì đó là một phương án đẹp và được đánh giá tương đối cứng tay về thiết kế kiến trúc với việc phân tách không gian, sử dụng chất liệu hiện đại, đưa màu xanh của cây cỏ hòa vào không gian của căn nhà. Chúng tôi không phủ nhận vẻ đẹp và tính thiết thực của mô hình kiến trúc sinh thái. Nhưng theo quan điểm của nhóm nghiên cứu phong thủy Lạc Việt thì hình thể dự án này không phù hợp với mục đích sử dụng của nhà quốc hội. Về kiến trúc cảnh quan: Khu vực quảng trường Ba đình và các vùng lân cận gồm rất nhiều kiến trúc có từ thời Pháp thuộc trải qua cả trăm năm gắn bó hữu cơ và trở thành một bộ phận không thể thiếu của khu hành chính Ba đình. Với một công trình quá hiện đại về kiến trúc như phương án L787 thiết nghĩ cần xem xét lại. Kiến trúc này không hề có sự ăn nhập với cảnh quan và các công trình lân cận nơi đây. Thêm vào đó cách xử lý các mảng miếng hình còn bị vụn vặt, không làm toát lên được một công trình đại diện cho quyền lực của một quốc gia. Nhiều người nhìn mô hình đã liên tưởng ngay đến một khu chung cư cao cấp hiện đại. Thiết kế sử dụng khá nhiều chất liệu kính lấy sáng làm không gian trong đó mang tính trưng bày, phô trương. Thủ pháp đưa không gian cây xanh vào trong tầm mắt của cả các tầng trên đã được dùng nhiều trong thiết kế các khu sảnh lớn dùng chung như sân bay, thư viện công cộng. Nó tạo một cảm giác hài hòa, thư giãn trong khi chờ đợi, suy ngẫm. Tất cả các cái đó phù hợp với một thư viện công cộng hay một khu triển lãm hơn là nhà quốc hội. Phòng họp lớn giống như cái bát lơ lửng, có cảm giác giống với phòng chiếu phim lập thể hơn là nơi nghị sự quốc gia. Về hình tựơng theo phong thủy: Tuy được nhiều người ca ngợi ý tưởng trời tròn đất vuông được đưa vào trong thiết kế này, nhưng ý tưởng đó đã bị phá vỡ nghiêm trọng. Trước hết “đất vuông” bị quá nhiều các hốc lõm vào, các chi tiết nhỏ xé lẻ phá vỡ hình ảnh đầy đặn làm mất đi tính vững chãi vốn có. Có người phát biểu trông giống như cái bánh chưng bị chuột gặm, thể hiện sức mạnh của dân tộc tuy hội tụ nhưng lại bị sứt mẻ, suy giảm đi nhiều. “Trời tròn” cũng bị biến tính khi để lộ toàn bộ không gian phía dưới của hình thể, làm nó giống như hình cái bát hay cái nồi. Về mặt tổng thể mô hình L787 giống như một cái gạt tàn thuốc lá bằng thủy tinh, có đầy đủ các khe lõm để kẹp thuốc cho khỏi rơi, và một cái bầu tròn đựng tàn ở chính giữa. Một cách cảm nhận khác mô hình giống như hai bàn tay gầy guộc xương xẩu đang ôm lấy một cái bát rỗng. Cũng có người cho rằng mô hình nhà quốc hội trông giống như một đống thải phế liệu được đổ ngăn nắp vào từng ô lớn, nhưng lại mất cân bằng do mở hai lối cửa chính. Một số người đã từng trải qua cuộc sống tập thể thì có cảm nhận hình tròn ở giữa giống cái chảo quân dụng và hình vuông bao quanh giống như bờ thành của cái bếp với hai cửa giống như chỗ đưa củi đốt vào. Các đại biểu ngồi họp sẽ luôn cảm giác như đang ngồi trên đống lửa và như vậy liệu có đưa ra quyết sách chuẩn xác không ? Khi xét cận cảnh riêng thiết kế tòa nhà thì thấy hình tòa nhà giống như một con nhện với hàng nghìn chân nhỏ, không thấy được uy nghiêm cần thiết. Nhìn phối cảnh giống như một lò phản ứng hạt nhân nguyên tử dành cho những tư tưởng sáng tạo, tự do, phóng khoáng hơn là nơi nghị sự của những tư tưởng điềm tĩnh, chắc chắn và mang tính quốc sách. Dù thế nào đi chăng nữa đây cũng là một mô hình xấu về mặt hình tượng. Công trình hoàn thành, về lâu dài ta sẽ nhìn và cảm nhận vẻ đẹp kiến trúc qua các mặt đứng hay một góc không gian nào đó. Không mấy ai có cơ hội được quan sát công trình từ trên cao xuống như xem trên mô hình kiến trúc trong tủ kính. Từ ý đồ thân thiện với môi trường, tăng không gian lấy sáng tự nhiên cho khu nhà mà kiến trúc sư đã xẻ nát mặt chiếu bằng cũng như chiếu đứng căn nhà. Nhìn vào mặt đứng căn nhà giống như một cái lược gãy răng nên sẽ gây cảm giác mệt mỏi và bất an, chia rẽ nhiều bè phái cho những người làm việc ở đây, trong khi quốc hội nước ta bây giờ đang là một thể thống nhất. Cả khu nhà bốn phía xây thành những mảng rỗng hở liên tục. Do cấu trúc xây dựng nên phía ngoài tạo thành những hiệu ứng cắt ngang. Trần nhà rất xấu, nhìn xa từ trên xuống trần nhà giống như một mộ huyệt cách điệu. Đài tưởng niệm không được tách ra khỏi không gian nhà quốc hội mà lại được nhấn mạnh bằng một đường trống xuyên thẳng sang mặt lăng Hồ Chủ tịch. Trước cửa nhà quốc hội phía đường Bắc sơn có một đài phun nước nhưng chính giữa đài có một cái cột cao giống như một cái gai lớn trước mắt vậy. Nhận xét từ môn phong thủy thì dự án này không có khí lực và không cân bằng được khí trong toàn cảnh quan. Cấu trúc nhà bao quanh toàn kính với hai cửa lớn cùng thông thẳng vào sảnh giữa nhà nên khí vừa yếu, vừa tạp. Cửa vào thì nhỏ, và tụt vào trong nên khí không tụ, khó vào. Toàn bộ căn nhà không có khả năng tụ khí để thổ (hình vuông) sinh hành kim (hình tròn) ở giữa. Phòng họp chính gần như vô khí vì dương khí thì khó vào còn âm khí thì bị cách trở không tụ được. Các cột đỡ phòng họp chính tạo hiệu ứng xoắn khí khá nguy hiểm. Nhà sử dụng quá nhiều các xà đâm theo nhiều hướng, từ ngoài có thể nhìn thấy. Trong phong thủy gọi là "Lộ cốt phòng" và là một điều kỵ trong kiến trúc cổ. Do nó thể hiện khí chất bạc nhược, yếu nghèo. Kiến trúc sử dụng rất nhiều tường kính, tưởng thoáng nhưng ở Việt Nam là nơi ánh sáng mặt trời quá nhiều sẽ đem lại những hậu quả là vào mùa hè nhà Quốc hội sẽ rất chói chang; vào mùa đông lạnh sẽ phải đòi hỏi nhiều năng lượng để sưởi ấm. Cửa chính được mở ra đường Bắc sơn, trồng quá nhiều cây lớn không thuận lợi để tụ khí. Khu công viên phía sau thì thay vì trồng cây lại làm thảm cỏ rộng và dùng cây nhỏ thưa tán, tán khí rất mạnh. Trên mặt lại làm mấy cây cầu chạy chéo nhau tạo các đường xiên đâm chéo ngang nhau rất khó chịu, tạo hình diện tam giác phía sau lưng nhà. Các mái che khu vực bảo tồn làm bằng kính đặt trên mấy hàng cột trông chẳng khác nào một bãi để xe. Các góc mái đều vuông và phẳng đâm vào sau tòa nhà. Đường Bắc sơn trước mặt nhà để chừa một hành lang hẹp xông thẳng từ đài tưởng niệm vào chính diện lăng Hồ Chủ Tịch, lại thêm một cột nhọn góp phần xung sát theo quan niệm phong thủy. Dự án này có hai sảnh chính từ đường Độc lập và khu vườn hoa Bắc sơn. Hai sảnh này tương đương nhau và cùng chia sẻ khí dẫn từ Độc lập vào. Rõ ràng ở đây chưa làm tóat lên được yếu tố chính phụ, không thể biết đâu là cửa chính đâu là cửa phụ. Ta có thể hình dung ra một cơ quan quyền lực cao nhất nhưng hành xử không quyết đoán, đường lối không rõ ràng, các chính sách không nhất quán. Đây chỉ là 1 phần trong bài góp ý của Trung Tâm Nghiên cứu Lý học Đông phương -Nhóm nghiên cứu Phong Thủy Lạc Việt
 13. Thưa SP con có thể post bài của Huynh Hà Hùng lên đây không ạ để mọi người cùng tham khảo?
 14. Chân thành cảm ơn Huynh đã hồi âm nhanh vậy. Quẻ khá là ứng với cảnh của MRN. Lần nữa cảm ơn Huynh!
 15. Chào Huynh! Từ hôm gặp huynh ở nhà SP cũng đã mấy lần định làm phiền Huynh nhưng lại thôi. Nhưng đợt này công việc lùng bùng quá nên đánh bạo vào đây làm phiền Huynh. Mong Huynh gieo cho 1 quẻ xem công việc sắp tới thế nào? Cảm ơn và chờ tin Huynh.