• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

vinh

Hội viên
 • Số nội dung

  148
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Danh tiếng Cộng đồng

5 Neutral

About vinh

 • Rank
  Hội viên mới
 • Birthday

Contact Methods

 • Website URL
  http://www.lyhocphuongdong.org.vn/thevinh
 • Yahoo
  quct_t@yahoo.com.vn

Thông tin cá nhân

 • Đến từ
  quct_t@yahoo.com.vn
 • Sở thích
  hi
 1. Đúng vậy! " Phật pháp có tám mươi bốn vạn muôn ngàn pháp môn" và chân lý vẫn chờ đợi chúng ta , ở phía đàng sau ...
 2. Rất tiếc là tôi không có điều kiện để tiếp xúc tất cả các bản kinh gốc của Phật giáo . Nhưng phần lớn các các vị giảng sư , thuyết pháp đều cho rằng : "PHẬT GIÁO DÙNG THUYẾT NGHIỆP THAY CHO THUYẾT SỐ MỆNH" "...Thế nhưng theo quan điểm Phật giáo thì vấn đề họa, phúc, may mắn hay bất hạnh đều do nghiệp nhân thiện ác tạo ra từ đời sống trước rồi đời này chịu quả báo ... ...Trên thực tế, rất ít nhà địa lý tìm ra cho mình một địa điểm phong thủy tốt, cũng có rất ít nhà chiêm ngưỡng dùng trí thức và kinh nghiệm của mình để thay đổi số mệnh của mình. Vì vậy, các Phật tử nên lấy Phật pháp giáo hóa chúng sinh làm căn bản, nếu lấy việc bói sao, xem tướng, xem phong thủy làm sự nghiệp của mình thì sẽ lãng phí thời gian, có hại cho việc tu học chính đáng ... Những thuật ấy cũng có một số đạo lý nhưng không phải là đạo lý tuyệt đối, có thể tin nhưng không mê tín, cũng có thể không tin, mà không tin cũng không gây ra tai nạn lớn gì. ( theo phật học vấn đáp - luận 22) Mặc dù , việc tôi không tìm được các bản kinh gốc . Nhưng đó cũng không phải là chủ đề chính mà chúng ta đang bàn . ------------------------------------. Anh viết : "Còn riêng tôi, tôi xác định rằng: Nghiệp quả được phản ánh qua lá số tử vi, tử bình (Tứ trụ) đấy anh ạ. " Đúng vậy . Nhưng đối với người tu khi đã chuyển hóa được nghiệp quả thì lá số tử vi ; tử bình ( tứ trụ ) có còn phản ánh được chính xác nghiệp quả không ? Người tu để chuyển hóa nghiệp , thi phong thủy cũng không phải là tác nhân chính yếu của quá tình này . Một khi đã chuyển hóa được Nghiệp (họa - phúc ) , thì vấn đè phong thủy có còn là tác nhân chính để gây họa giáng phúc cho người tu đã đạt viên mãn không ? thân ái !
 3. Vâng , tôi sẽ thực hiện đúng những gì anh yêu cầu . cảm ơn anh !
 4. Anh có thể tham khảo link này :
 5. Tôi cũng rất mong cho anh sẽ thành công trong việc Phân loại Âm Dương Ngũ hành cho Đức Phật !. , mặc dù ,ở mỗi cõi giới có quy luật khác nhau ! và thực thiễn là tiêu chuẩn để xác đinh chân lý .( nhưng rất tiếc là chúng ta không có điều kiện dể kiểm nghiệm trong cõi Phật!) thật đáng tiếc! Chắc anh cũng biết rằng : Đạo Phật không có chấp nhận các vấn đề như : ngày ,giờ tốt xấu ; bói toán ; phong thủy ...Vì họ cho rằng số phận con người do nghiệp qui định ; nhân quả chi phối ; không có thần thánh nào có thể ban phúc giáng họa cho con người . Mặc dù vậy , tôi vẫn tin rằng : sự tác động của Phong Thủy là khách quan , có ảnh hưởng đối với người thường . Còn với người tu khi đã viên mãn ; các nghiệp lực đã được chuyển hóa , thì vấn đề Phong thủy không còn cần thiết phải đặt ra nữa .
 6. Cảm ơn anh đã gởi link này ! Bài viết thật sự có ý nghĩa !
 7. Vậy là anh chưa hiểu ý tôi muốn nói ! . Vì anh cũng biết : con muỗi chỉ sống khoảng 1 tuần ; con người khoảng 100 năm ; con rùa thì vài trăm năm .... Sự hơn kém nhau đó không phải do tu tập mà có !. chắc anh cũng hiểu là vì sao có sự khác nhau đó rồi ! (Trong khi - Xin lỗi - anh chưa có một hiểu biết tối thiểu về khái niệm Ngũ Hành). ?! vậy theo anh " bản chất ngũ hành "là gi? Tu tập là một quá trình lâu dài . người tu tiếp tục nâng cao tâm tính của mình lên , cho đến khi các hành giả đạt được Pháp Thân ( cấu trúc tế bào đã được thay thế bằng các chất liệu ở cõi cao tầng ). Đó chỉ mới là sự hoàn thành tu luyện "trong thế gian pháp " . Người tu còn phải tiếp tục tu luyện lên cao hơn đó là giai đoạn " xuất thế gian pháp" cho đên khi viên mãn . Các vị hành giả tu luyện ở Hymalapson , họ vẫn đang trên con đường tu luyện để đạt được Pháp thân , quá trình này , cần có thời gian nhất định nào đó . Nếu họ chưa đạt được Pháp thân , nhưng trong quá trình tu luyên các tế bào được thay thế dần , và nó cũng có sự ảnh hưởng tích cực , ví dụ : tuổi thọ tăng lên ; cơ thể ít bị chi phối bỡi sự tác động của cõi vật chất này .., " Tôi có thể tự hào nói rằng: Nếu được Đức Thich Ca Mâu Ni mời, tôi sẵn sàng xem giúp phong thủy cho cõi Phật với giá hữu nghị. Tôi sẽ chứng minh điều này trước Giáo hội Phật giáo quốc tế rằng: Cõi Phật cũng có thể phân loại theo Ngũ hành và cũng cần Phong thủy đấy anh ạ." Đó là việc của anh mà !, vì mình chưa lên được cõi Phật ! "...Bởi vậy, khi anh cho rằng: Tu rồi thì không cần phong thủy là một sai lầm. Cõi Phật chắc phong thủy chưa thật tốt , nên Phật pháp chật vật hơn 2500 năm nay chưa được cả thế giới công nhận. Nó vẫn còn phải cạnh tranh với các tôn giáo và tín ngưỡng khác... " Chắc anh chưa quên là : Liên hợp quốc đã công nhận Đạo Phật là tôn giáo đại diện cho nhân loại ! Vài lời chia sẻ cùng anh !
 8. mình hy vọng khi nào anh có thời gian . sẽ quan tâm và bàn về vấn đề này . cảm ơn anh !
 9. có lẽ ,anh cũng đã biết về các vị chân tu ở Hy ma lap son rồi . Họ có thể sống 400 hay 500 tuổi và có thể hơn nữa nếu họ muốn .! mặc dù rất cao tuổi nhưng cơ thể vật lý của họ vẫn trẻ .- vì các tế bào nguyên thủy của họ đã thay đổi . Họ không còn chịu sự chi phối bỡi cõi vật chát này .
 10. Tất nhiên là có thể chứ ! Nhưng sự vận hành của nó có quy luật khác với quy luật ở cõi trần này . vũ trụ có nhiều cõi giới khác nhau ; mỗi cõi giới có quy luật riêng ; và cả thời gian cũng có sự sai biệt
 11. cảm ơn anh đã đăt câu hỏi ! 1. Theo tôi , ngũ hành ( kim, mộc , thủy , thổ , hỏa ) là khái niệm đại diện cho vật chất ở cõi trần này ; kim loại , đát , nước , gió , lửa .... tát cả đều được qui về một hành nào đó trong ngũ hành , chúng có sự tương sinh , tương khắc lãn nhau ; nó là cơ sở lí luận cho các môn huyền bí học , y học phương đông .và các môn khác ... trong đó có phong thủy . 2. Khi các tế bào của cơ thể được thay thế bằng các chất liệu ở cõi cao tầng . (mặc dù nhìn bề ngoài ta thấy cấu trúc thân thể của họ vẫn giống người thường ) nhưng thật ra , cơ thể đó đã ở một cõi không gian khác . Nó không còn chiu sự chi phối ở cõi vật chất này nữa . Phải chăng , với cơ thể như vậy , có còn chiu sự tác động của ngũ hành không ? 3. theo tôi Đức Như lai không có sự lựa chọn nào cả ( nếu ví dụ ở cõi tâm linh có các dấu hiệu để xét về Phong Thủy!!!?) vì Ngài hiểu rằng : mình không còn nghiệp lực và đã hòa nhập vào toàn thể vũ trụ
 12. Khi người tu đã đạt được Pháp thân và "ra khỏi ngũ hành" , có nghĩa ,cơ thể đó không còn chịu sự chi phối của cõi vật chất ( kim , mộc thủy, thổ ,hỏa ) này nữa . vì các tế bào đã được thay thế . Phật Thích Ca ở trong cõi Phật .Trong cảnh giới đó , vấn đề phong thủy vẫn còn phải đặt ra sao anh !!! ?
 13. thưa anh! không phải cứ xuất gia vào chùa là trở thành người tu ! là người tu chân chính , khi nào chuyển được tâm phàm thành tâm thánh ; họ phải đạt được "Công ", "cột trụ công" càng cao thì quả vị càng cao . khi nào tất cả các tế bào nguyên thủy được thay thế băng năng lương ở các cõi cao tầng . Đây cũng là lúc người tu đã đạt được quả vị . Họ đã có được Pháp thân ( bên Đạo gia gọi là thánh thai) . Họ đã "ra khỏi ngũ hành " Đạt được quả vi như thế , nghiệp lực cũng đã được hóa giải . và Phong thủy có lẽ cũng không còn ảnh hưởng lớn đôí với họ Vài lời chia sẻ ! thân ái !