• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

vinh

Hội viên
 • Số nội dung

  148
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Everything posted by vinh

 1. các lạc ma Tây tạng , đã tàng hình được . Đức Đạt lai lạt ma là một bằng chứng . có lẽ không lâu nữa , các phép thần thông ( tàng hình là một trong các khả năng của thần thông ) sẽ trở nên phổ biến ! lúc đó , có lẽ nền tảng của khoa học sẽ có sự xáo trộn và thay đỏi lớn . và văn minh vật chất phương Tây sẽ trở về với văn minh phương đông
 2. ban Bảo Thủy 2111 thân mến ! bạn đưa bài này từ báo an ninh thế giới -( phóng sự về một người thầy thuốc tên là Nam Hải, ở thôn Phúc Đức, xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai, tỉnh Hà Tây có bài thuốc chữa khỏi được ung thư máu và đã chữa cho rất nhiều người ...) nhưng thông tin của bạn vinhl từ nguồn (http://dantri.com.vn/Sukien/phongsu/Diem-mat-cac-thay-lang-chua-benh-quai-go/2008/6/236234.vip) lại phủ nhận điều đó : ... (“Đại bịp thần y” và đường dây cò mồi, lừa đảo bệnh nhân Vị “thần y” có tài như “Bồ tát giáng thế”, có danh xưng mỹ miều là “Thần y Nam Hải” nhưng tên tục là Tạ Đức Hải, ở xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai, tỉnh Hà Tây, vốn là một “ung nhọt” nhức nhối của chính quyền và ngành y tế Hà Tây từ nhiều năm nay. Cơ sở khám chữa bệnh trái phép của “thầy” đã bị kiểm tra, đình chỉ hàng chục lần nhưng “thầy” vẫn tác oai tác quái. ) Như vậy ông Nam Hải ở xã Sai sơn này có thật chữa được bênh ung thư máu không - hay chỉ là lừa bịp . hoặc xã Sài Sơn co 2 ông thầy có tên là Nam hải chữa bệnh mong nhận được ý kiến của bạn !
 3. xin hỏi anh chị em trên diễn đàn : hòn non bộ để trong nhà có hại gì không ? xin cam ơn !
 4. [ anh Bá Trung thân mến ! + để xác định cung bat quái cho nhà hoặc ( phòng ) ta : - dựa vào cửa chính của phòng , hay - theo các hướng : ( ví dụ : nam -ly - công danh ; bác -khảm : nghề nghiệp .... ) xin cảm ơn
 5. ban kim phong thân mến ! đièu bạn gửỉ cho minh , mình cũng có đọc qua . nhưng ở đây mình muốn biết cơ sở lí luận của nó ? vấn đề này minh và bạn cùng trao đổi xem : -tác giả viết =( non bộ để trong nhà là một hồ nước tù đọng ? )thế hồ cá cảnh trong nhà không tù đọng sao? như vậy theo quan điểm đó hồ cá cảnh để trong nhà cũng không tôt ?( còn nếu mình thiết kế cho dòng nước chảy thì hòn non bộ đâu có tù đọng ,) như vậy lúc đó non bộ để trong nhà là tốt chứ ! - (non bộ để trong nhà là một khung cảnh u buồn ?.) như vậy những bức tranh đẹp ,thơ mộng, u buồn cũng không được treo trong nhà sao - hơn nữa , tùy theo chủ đề mà tác giả có thể tạo cảnh non bộ mang sác thái tình cảm vui tươi ... đâu chỉ có u buồn ? thân gửi bạn . xin tham khảo ý kiến của bạn
 6. anh phạm cương thân mến ! nói như bạn kim phong có thật sự chuẩn chưa ? ! mình nghe nói - hòn non bộ để bất kỳ vị trí nào trong nhà đều không tốt ( trừ để ngoài vườn , sân ) ; mình muốn biết là cơ sở lí luận của nó ? tại sao lại không tốt ? thân gửi
 7. anh chi em trên diễn đàn cho hỏi : - để xác định các sao ( ngũ quỉ - họa hại - diên niên - tuyệt mệnh ....) cho một ngôi nhà thì dựa vào đâu?: 1- dựa vào hướng nhà hoặc 2- dựa vào mệnh trạch của chủ nhà xin cảm ơn
 8. ---------------------------------- anh pham cuong thân mến ! anh có thể biết những lí do mà anh không ủng hộ quan điểm " ... Trường phái này không quan tâm đến menh Quái. chỉ quan tâm đến Tọa độ căn nhà. ." xin cảm ơn tôi thấy nhà phong thủy học Lillian Too nổi tiếng ở châu á , cũng áp dụng quan điểm đó mà chào anh !
 9. anh viết : ( Tại sao vận động thì cứ nhất định dẫn đến biến đổi về lượng để dẫn đến biến đổi về chất. Thế nếu lượng tăng lên một mức nào đó rồi lại giảm, rồi lại tăng trong khoảng chưa dẫn đến biến đổi về chất thì sao? Cái gì không cho điều này sảy ra? ) + theo tôi chính là -quy luật xác xuất -đã chi phối vấn đề đó . Tại sao vạn sự lại có sinh thì tất có diệt? "nếu sinh mà không diệt " thì có lẽ " định luật bảo tồn và chuyển hoá năng lượng " không còn đúng nữa . và người ta có thể tạo ra được - động cơ vĩnh cửu - rồi ! ! như vậy chính các nguyên lý : " vật chất luôn trong trạng thái vận động " và : "định luật bảo tồn chuyển hoá năng lượng " đã chi phối . và ta khẳng định vật chất trong quá trình vận động chắc chắn sẽ phải được chuyển hoá ( diệt ; đột biến nhảy vọt về chất )
 10. cảm ơn vinh vinh đã trả lời ! nhưng mình vẫn còn phân vân ! nhà mình trước kia có 3 cữa vào đều quay về hướng đông - 2 cữa phòng trên ; 1cữa ở phòng dưới . gần đây mình có sửa lại cửa phòng dưới ( xoay cho nó lệch về hướng nam ) và đay là cữa thường dùng ( 2 cữa kia - hướng đông- ít dùng hơn ) . như vậy sẽ xác định hướng chính nhà của minh là hướng nào ? nhờ vinh vinh cho hướng dẫn ! cảm ơn nhiều
 11. điều khiển âm binh- thật sự tồn tại không ? hay chi là huyền thoại? theo các lac ma khoảng 30 năm nữa văn minh phương tây sẽ trở về với văn minh phương đông , bỡi văn minh chân chính chính của con người là văn minh về tâm linh - lúc đó các phép thần thông sẽ trở nên phổ biến , nó có thê gây xáo trôn khắp thế giới và con người l có thể à nạn nhân của nó ; vàng sẽ trồi lên và nước sẽ hiếm đi . ; luc đó điều khiển âm binh có thể là một lĩnh vực hưu dụng chăng ? xin tham khảo ý kiến của diễn đàn
 12. cảm ơn vinh vinh đã trả lời ! nhưng mình vẫn còn phân vân ! nhà mình trước kia có 3 cữa vào đều quay về hướng đông - 2 cữa phòng trên ; 1cữa ở phòng dưới . gần đây mình có sửa lại cửa phòng dưới ( xoay cho nó lệch về hướng nam ) và đay là cữa thường dùng ( 2 cữa kia - hướng đông- ít dùng hơn ) . như vậy sẽ xác định hướng chính nhà của minh là hướng nào ? nhờ vinh vinh cho hướng dẫn ! cảm ơn nhiều
 13. anh votruoc thân mến ! Anh viết : . "Tại sao cứ nhất định phải tích lũy cho tới mức phá hủy vậy? Tại sao quá trình vừa tích lũy, vừa cân bằng không sảy ra? " +Theo tôi -//vật chất luôn trong trạng thái vận động //-( tiến hoá hay thoái hoá ); trạng thái -cân bằng -( tĩnh) chỉ là tạm thời , xu hướng- vận động -của vật chất là vĩnh cửu ; như vậy trong quá trinh vận động đến một lúc nào đó thì sẽ dẫn đến sự biến đổi về chất ( vật chất được chuyển hoá ) ? "Tại sao người ta sinh ra qua các giai đoạn tuổi thơ, thiếu niên, thanh niên, trung niên, già lão rồi chết. Tại sao không có thêm những giai đoạn X, Y, Z, ... ?" +Theo tôi cái mới sinh ra trên cơ sở nền tảng cái cũ chuyển hoá đó có phải chăng là các giai đoạn X,Y,Z như anh đã nói ? " Ví dụ khi già lão, một bộ phận nào đó, quả tim chẳng hạn suy yếu, tại sao không từ từ mọc ra quả tim mới? Mà tại sao quả tim cứ phải suy yếu đi, nó không tự đổi mới cho tốt hơn lên? Nó là vật thể sống mà." + Theo tôi ,giả sử trái tim có mọc ra đi nữa , hàng triệu lần chẳng hạn,đến một lúc nào đó cũng sẽ dẫn đến sự biến đổi về chất - vì cân bằng là tạm thời vận động lã vĩnh cửu -. hơn nữa ,dù trái tim có mọc thêm ra thì đó cũng là một nhân tố mới trên nền tảng chuyển hoá cái cũ ( sự phát triển về chất ) thân gửi anh!
 14. theo tôi " vật cùng thì tất biến " ; " lượng tích lũy đến một mức nào đó thì dẫn đến sự biến đổi về chất " ( quy luật khách quan ) . Như vậy mọi vật -không sinh không diệt - mà chỉ biến đổi từ dạng này sang dạng khác - ( cái "mới " ra đời cũng chỉ là hệ quả tất yếu của " sự biến đổi nhảy vọt về chất ") ví dụ như: khi con người được "chuyển hóa " , thì -thể chí ( hay còn gọi là linh hồn - cũng là một dạng của vật chất ) sẽ chuyển đến một cõi giới khác và sử dụng các giác quan ở cõi giới đó . và quá trình chuyển hóa này là vô tận .
 15. Chúng ta nghiên cứu chu dịch là để dự đoán tương lai . trình độ dự đoán càng cao thì tính xác xuất cúa tương lai càng ít . Đến một lúc nào đó con người sẽ làm chủ được hoàn toàn học thuyêt âm dương ngũ hành . có lẽ lúc đó , con người sẽ làm chủ được vận mệnh của mình , bằng cách tác động đến trường khí -âm dương ngũ hành - một cách vô cùng hiệu quả - lúc đó một thế hệ siêu nhân sẽ xuất hiện - các phép thần thông sẽ trở nên phổ biến - ( điều này đã được dự đoán -" khoảng ít chục năm nữa văn minh phương tây sẽ trở về với ván minh phương đông , bỡi văn minh chân chính của con người là văn minh tâm linh - lúc đó các phép thần thông sẽ trở nên phổ biến . các quy luật căn bản của khoa học sẽ bị đảo lộn ..." ) xin ý kiến của diễn đàn !
 16. cam on Thien Huy có ý kiến ! điều này đã được dự đoán trong quyển " các lạc ma hóa thân " của lạc ma Tây tạng . thân ái !
 17. anh vo truoc thân mến !cảm ơn câu hỏi rất hay của anh ! sẽ nghiên cứu và trả lời gần đây
 18. anh chi em cho hỏi : kinh dich và chu dịch có khác nhau không ? và dựa vào cơ sở nào để xác định can chi của ngày?
 19. cam ơn anh vinh vinh nhiều !
 20. xin cho biết vi sao không post hình ảnh lên được ?
 21. PHÂN TÍCH HIỆN TƯỢNG THIÊN TÀI CỦA VUA BÓNG ĐÁ PÊ - LÊ Thiên tài bóng đá của Pêlê , chúng ta đã từng biết qua tài năng kiệt xuất của ông trong những năm của thập kỷ 70. Chúng ta rất lấy làm lạ , trước những động tác dẫn dắt bóng của Pêlê - những động tác bình tĩnh ,nhẹ nhàng ,ít tốn sức nhưng lại có hiệu quả tuyệt vời . Để thấu hiểu được điều kỳ diệu đó , chúng ta nên điểm qua một chút về các nhà pháp thuật thời xưa - họ có thể mổ bụng người rồi khâu lại mà không thấy vết mổ ...hay những điều ki diệu khac . Theo các nhà nghiên cứu , các nhà pháp thuật đã làm thay đổi " góc độ nhìn" của sự vật . đứng ở mỗi "góc độ nhìn khác nhau thì sự vật được nhìn thấy khác nhau - bộ não của con người có nhiều khả năng siêu việt , mà chúng ta chưa biết được . với " góc độ nhin" được khúc xạ và phóng đại , thì những động tác nhỏ nhất và nhanh nhất cũng sẽ được nhìn thấy rõ ràng . Trong lĩnh vực vận động của bóng đá hoặc võ thuật , khi vận động viên õ trong trạng thái " góc độ nhìn " được phóng đại thì những động tác của của đối phương sẽ được trực giác cảm nhận thật rõ ràng ; giống như ta xẹm -sự quay chậm của một đoạn phim - ; khi đó vận động viên giống như được trang bị bộ "angten- ra đa " cực nhạy để có thể nắm băt mọi hoạt động và thay đối của đối phường . từ đó sẽ có những phản ứng cực kỳ chính xác và nhanh nhạy . nó cũng giống với kỷ thuật của các võ sinh - môn phái Hiệp khí đạo -( Nhật bản) khi tập luyện và chiến đấu . . Thiên tài bóng đá của Pêlê được sẽ được lý giải và thấu hiểu , khi ta cảm nhận được những điều trình bày ở trên Chúng ta cũng có thể tự rèn luyện cho mình để có thể phát triển khả năng trực giác đó . huấn luyện bóng đá theo phương pháp đó , có nghĩa là chúng ta đã biến môn thể thao( bóng đá )thiên về sức mạnh thể lực thành môn thể thao về sức mạnh tinh thần . theo lý thuyết của các nhà đạo học phương đông - thì huyệt đan điên là nơi tụ khí và cũng là trọng tâm của con người . nếu ý thức của chúng ta trú ngụ ở huyệt đan điền thường xuyên một cách vô thức thi chúng ta đã phát huy được sức mạnh của hệ vô thức - (các môn sinh của môn Hiệp khi đạo luôn luôn giữ trọng tâm của mình bằng cách luôn y thức về vùng huyệt đan điền). có nghĩa là chúng ta có được sự trực giác vô cùng nhạy bén ( giống như con người được trang bị bộ ăng ten nhạycảm ...mà chúng tôi đã trình bày ở phần trên )
 22. anh pham cương thân mến ! Có một vấn đề xin tham khảo ý kiến của anh : -để xác đinh hướng nhà – ta dựa vào đâu ? Ví dụ nhà có mặt trước về hướng đông .; nhưng cữa chính lại quay về hướng nam . Như vậy ta xác định nhà nay thuộc hướng nào ? Xin cảm ơn anh !
 23. cảm ơn anh phạm cương nhiều !
 24. anh phạm cương thân mến ! cảm ơn anh nhưng như vậy làm thế nào đẻ xác định được vị trí các sao của nhà ( để khắc chế , hóa giải ) ví dụ : nhà có cữa chính hướng bắc ; nhưng chủ nhân có mệnh trạch là ly ; như vậy ta sẽ xác định các sao của nhà như thế nào ? -------------------- thân ai!