• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

pqhong

Hội viên
 • Số nội dung

  112
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Danh tiếng Cộng đồng

9 Neutral

About pqhong

 • Rank
  Hội viên mới
 • Birthday
 1. Đã lâu không thấy bác @haithienha ghé diễn đàn. Nếu bác có ghé qua thì mong bác xem giúp vận nạn của vợ chồng cháu ạ.
 2. Cháu chào bác @haithienha Mong bác xem giúp vận nạn của gia đình cháu hiện giờ. Hiện nay vợ cháu đang mang thai 1 bé gái tháng thứ 6. Đây là đứa con thứ 3 của nhà cháu. Tuy nhiên, bé bị mắc dị tật tại thận. Các bác sĩ vẫn chưa tìm ra nguyên nhân (đã xét nghiệm nhiễm sắc thể nhưng cũng ko ra nguyên nhân). Có vẻ như bé vẫn đang lớn hàng ngày nhưng gia đình cháu đều lo lắng ko biết bé sinh ra có an toàn không hay phải bỏ thai (vì thận hỏng). Bác sĩ ko dám khẳng định và chờ theo dõi xem thận có tiến triển xấu hay ko. Nếu xấu thi thai nhi cũng không sống được. Cháu xin bác @haithienha xem giúp là vợ cháu có qua khỏi tai nạn này không ạ? Dưới đây là lá số của cháu. Cháu sinh 23:00 ngày 10-02-1986 (dương lịch). lá số pqhong
 3. @Cogaidacam cảm ơn sự nhiệt tình của bạn. Mình định viết thêm nhưng bạn nói ngay là "chỉ đưa bài vào đây và ko nói gì thêm" nên trao đổi 1 chiều thì buồn lắm. Vậy nếu bạn đổi ý thì mình sẽ nói thực tế bản thân mình. Hội nhóm fb hay anti nào đó chỉ là 1 phần nhỏ lượng thông tin mình thu thập để ra quyết định. Ko chích vaccine chỉ là bước 1 trong 1 kế hoạch tổng thể mình và gia đình đang làm. Nếu ai hứng nghe thì mình chia sẻ. Nếu chỉ nghĩ bản thân luôn đúng thì mình ko dám bàn thêm.
 4. Thưa bác! Với trường hợp này thì cháu tạm chia thế giới có 2 loại người. 1 loại là sợ xanh mặt rồi chỉ ngồi lo lắng cả ngày, ko nhúc nhích gì. 1 loại thì lo lắng rồi lao vào tìm tòi thông tin, đọc sách vở,...để tìm nguyên nhân gốc rễ của vấn đề rồi đưa ra giải pháp tổng thể cho bản thân. Cháu nghĩ cháu ở loại 2 đó. Cháu sợ xanh mặt khi con cái bị bệnh, vợ bầu khó khăn,..nên cháu mới mất ăn mất ngủ nhiều để tìm giải pháp. Sau nhiều thời gian tìm tòi thì cháu cũng có giải pháp tổng thể để nâng cao sức khỏe và tinh thần của cả nhà. Ngoài ra cháu còn làm để 1 cộng đồng tốt đẹp hơn. Nếu bác không tin thì cháu sẽ gửi đầy đủ thông tin để bác hiểu. Cháu được bác xem giúp mấy năm trước nên cháu có thêm thông tin và căn cứ để hành động cho phù hợp. Nỗi sợ hãi thì ai cũng có nhưng phản ứng với sợ hãi như thế nào mới quyết định nguoi đó như thế nào, Mong bác xét lại giúp cháu. Cảm ơn bác
 5. Bác @haithienha xem giúp cháu ạ
 6. Đợi đi bạn ơi. Người ta đang đấu tranh đòi phải có điều tra độc lập để vaccine được an toàn mà. Tới lúc họ có kết quả thì mình sẽ cho bạn biết. Còn hiện giờ thì mình ko phải chỉ quay về ăn lông ở lỗ mà mình còn làm nhiều việc điên khùng khác. Nhưng nếu thành công thì sẽ có hàng triệu em bé được hưởng lợi. Một môi trường sống tốt hơn sẽ có cho thế hệ con cháu mình và bạn. Vaccine dù có hiệu quả thật sự thì cũng chỉ ngừa 1 số bệnh thôi. Bản chất cuối cùng cũng chỉ là khả năng của cơ thể trước bệnh tật. Mà khả năng đó phụ thuộc vào nhiều yếu tố như di truyền, thực phẩm, nước uống, ko khí và tinh thần. Mình sẽ tạo ra tất cả những thứ đó cho hàng triệu bé. Thành công hay thất bại thì cũng khó nói. Bác @haithienha xem cho cháu với ạ
 7. Cháu xin thưa thật. Cháu lựa chọn cho 2 đứa con tránh xa hóa chất và kể cả thuốc tây. Cố gắng hết mức có thể. Bé mới sinh cũng tránh xa vắc-xin. Cháu chỉ tin vào cơ chế của cơ thể, của tự nhiên. Nhưng ai cũng nói cháu gàn dở. Vợ cháu thì ko vững tin nên sợ con bị bệnh. Chính vì vậy mà cháu rất lo nếu con bị bệnh. Không phải cháu mê tín tới mức mụ mẫm đâu ạ. Bác xem cho 2 vợ chồng cháu cũng 3 năm rồi. Cũng có cái đúng cái sai. Cái quan trọng là chúng cháu dựa 1 phần vào đó mà cư xử hay mạnh dạn đầu tư... Vậy xin bác xem giúp cho gia đình cháu xem năm nay có gì ảnh hưởng lớn ko ạ? Như tình cảm hay công việc...
 8. Cháu thấy lo quá. Ngủ ko được. Bác xem 2 đứa con của cháu liệu có bệnh gì nặng ko ạ? Do vấn nạn ô nhiễm môi trường và thực phẩm độc hại ở VN nên cháu đầu tư khá nhiều công sức cho vấn đề sức khỏe của gia đình. Bác nói về con cái có thể sốt nóng liên quan tới thần kinh. Vậy có vượt qua an toàn ko bác. Mong bác xem giúp cháu
 9. Bác xem giúp cháu xem gia đình năm nay có hòa thuận, vui vẻ không ạ? Nợ nần cũng đã bớt nhưng cơ hội đầu tư không biết có khả quan năm nay không bác?
 10. Kính xin bác Haithienha xem giúp cháu về sức khỏe và gia đình trong năm 2017 này ạ. http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=PHẠM+QUANG+HỒNG&date=1986,2,10,23,30&year=0&gender=m&view=screen&size=2 Vợ cháu đã sinh bé thứ 2 (gái) vào ngày 2-9-2016 (dương lịch). Rất may là mẹ tròn con vuông. Đầu năm nay cháu thấy gia đình sức khỏe ko tốt. Mặc dù cháu đã triển khai 1 kế hoạch tổng thể cho cả gia đình để cải thiện sức khỏe nhưng vẫn chưa ổn lắm. Không biết năm nay sẽ như thế nào ạ? Mong bác @haithienha xem giúp cháu.
 11. Mong bác xem giúp cháu
 12. Lâu ko thấy bác haithienha ghé qua.
 13. Bác ơi, bác xem giúp cháu 1 việc ạ! Tình hình là vợ cháu mang thai khó khăn nên giữa tháng này sẽ xin nghỉ việc hẳn để đảm bảo an toàn cho mẹ con. Trong khi tình trạng gia đình còn khó khăn. Vay nợ làm nhà rất nhiều nên nếu vợ cháu nghỉ việc thì sẽ ko đủ chi phí. Nhà cháu còn 1 mảnh đất nữa, định bán nhưng làm giấy tờ hoài ko xong. Luật lệ thì đúng nhưng luôn bị gây khó dễ. Dự kiến năm nay xong là cháu đăng bán ngay để trả gốc và lãi ngân hàng. Bác xem giúp cháu năm nay có bán được miếng đất đó ko ạ? Nếu cháu ko nên đổi việc mà lại bán đất ko được thì căng quá. Mong bác xem giúp nhà cháu có qua khỏi hoạn nạn này ko ạ? Cháu cảm ơn bác
 14. Xin bác cho cháu hỏi thêm 1 ý nhỏ. Vì công việc cháu cứ bình bình nên làm ảnh hưởng khá nhiều tới năng lực của cháu. Cháu dự tính năm nay tìm việc khác. Bác xem giúp cháu có tìm được việc tốt hơn ko ạ (tốt hơn là có nhiều điều kiện học hỏi, làm việc hiệu quả hơn, hoặc thu nhập cao hơn). Cháu cảm ơn bác