• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

viethq22

Hội viên
 • Số nội dung

  241
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

 • Days Won

  1

viethq22 last won the day on Tháng 7 22 2010

viethq22 had the most liked content!

Danh tiếng Cộng đồng

82 Excellent

About viethq22

 • Rank
  Hội viên mới
 • Birthday
 1. Kính gửi quý huynh! Lâu nay viethq22 vẫn trăn trở vì đồ hình âm dương Việt xưa nhất về mặt thời gian ta nêu ở đây hầu hết là ở thời Nguyễn. Vậy xa hơn thì sao? Hôm nay viethq22 tìm được một nguồn tư liệu cho thấy từ thời Lê đồ hình âm dương Việt đã được sử dụng. Các bằng chứng còn lưu lại là trong các đồ gốm sứ Việt hiện ở các bảo tàng Nhật Bản Lọ gốm hoa lam thời Lê, trang trí đề tài long truy, thế kỷ 16 - 17, hiện vật của Bảo tàng gốm sứ Kyushu. Đĩa gốm Chu Đậu, trang trí kỳ lân, thế kỷ 15 - 16, hiện vật của Bảo tàng thành phố Machida Bề mặt và phần dĩa Nội Phủ Thị Trung Chóe Khánh Xuân Thị Tả vẽ rồng và lân giỡn hạt châu Đây là những bằng chứng khẳng định dòng chảy riêng của lý học Việt nói chung, phong thủy Việt nói riêng trong bối cảnh Hán hóa mà thầy Thiên Sứ dốc công nghiên cứu. Bài gốc http://hunglanbattra...o-nhat-ban.html http://www.congan.com.vn/index.php?mod=detnews&catid=880&id=448883
 2. Bộ trưởng tất nhiên quyền to hơn chứ. Tư lệnh chỉ nắm 1 quân/binh chủng thôi. Bộ trưởng điều động được cả hải, lục, không quân. Ấy là ở VN, chứ ở Thái thì em không rõ
 3. Sư huynh Thiên Bồng như thế là đại cmn hỷ rồi. . Chúc mừng chúc mừng!
 4. Cảm ơn anh Thiên Đồng. Viethq22 cũng nhìn thấy như vậy trên đường, cảm thấy bất ngờ và vui vui, tự hào...Chúc Thiên Đồng năm mới vạn sự như ý.
 5. Vì không rõ bối cảnh câu chuyện và thời điểm luận đoán cũng như vai trò của bạn trong câu chuyện nên mình chỉ nhìn quẻ và kết luận là "Niềm tin thì hết rồi, cái còn lại chỉ là âm mưu hoặc sự khó chịu tìm cách dìm hàng nhau thôi". Trong quá trình học luận quẻ mình xin chia sẻ kinh nghiệm là bạn cần mô tả rất rõ bối cảnh của sự việc và vai trò của bạn trong đó, thời gian luận quẻ thì mọi người mới góp ý hoặc luận đoán có thể chính xác cao hơn. Về quẻ Khai Vô Vong, mình đồng ý với ý kiến của bạn. Kết quả là chẳng đi đến đâu cả, có thể có tí tiếng tăm, nếu đang là nhân viên thì sẽ lên Phó, nếu đang là Phó thì khó lên Trưởng mà có cơ còn đổi vị trí sang nơi khác. Chúc bạn sớm thành công trong LVĐT.
 6. Dạ, cảm ơn Sư phụ đã hỏi thăm, con xúc động quá! Năm 2013 của con là "Kinh Vô Vong" nên ra Bắc, vào Nam mà chẳng đến đầu đũa gì cả nên con không có điều kiện rèn luyện lý học với anh em, sợ phụ công chỉ bảo của Sư phụ. Hy vọng năm mới Giáp Ngọ con sẽ có điều kiện thảnh thơi hơn để lĩnh giáo Sư phụ và anh em. Kính chúc Sư phụ sức khỏe và thành công!
 7. Anh Đại Bàng được thầy Thiên Sứ lên quẻ Kinh Đại An thì yên tâm rồi. Em có kinh nghiệm với vài quẻ Kinh Đại An này đúng như lời anh Hoàng Triệu Hải, lúc đầu sự việc khiến thân chủ rất lo lắng, sau đó thì đâu vào đó, chẳng phải suy nghĩ gì, hoàn toàn yên tâm. Quẻ Kinh Đại An còn có nghĩa là "Ông trời ông ấy định như thế rồi!" Xin chúc anh Đại Bàng và gia đình vạn sự lành.
 8. Lúc ấy thấy người nhà bảo đi thì đi đến một ông thầy cúng cũng khá có tiếng về vụ này. Thấy làm phép nhiều lắm.
 9. Không gặp ma nhưng cũng có phải "cắt tiền duyên" mới lấy được vợ đó chị. Không nói chuyện một mình nhưng hay suy tư, trầm ngâm.
 10. Rất cảm ơn chị Ntpt. Viethq22 chẳng dám nhận là người quyền biến, lúc nào cũng chỉ muốn là một người lao động bình thường nhưng cuộc sống cứ luôn xô đẩy đến những chỗ có nhiều khó khăn, thử thách, cái gì mọi người không làm thì nhét mình làm. Cho đến giờ là tháng 5 âm lịch nhưng số tiền kiếm được không thể gọi là nhiều được (kém hơn mọi năm), chi tiêu thì đúng là rất nhiều, vào những việc không đến đâu. Viethq22 nên chọn lĩnh vực công tác nào là phù hợp, xin chị Ntpt cho một lời khuyên! Cảm ơn chị lần nữa.
 11. Kính gửi chị Ntpt! Viethq22 xin đăng ký tham gia chương trình của chị. Do thấy bạn meouotsung hướng dẫn là không đưa thông tin cá nhân vào topic này mà đưa vào topic chờ tư vấn nên viethq22 xin gửi link topic ở đây để chị tiện theo dõi Link topic Hình ảnh viethq22 xin gửi vào email của chị. Cảm ơn chị
 12. Kính chào chị Ntpt! Vieth22 sinh hoạt trên diễn đàn đã lâu, gần đây cuộc sống có nhiều xáo trộn, buồn bã, mất phương hướng nên muốn tìm một lối ra, nhờ chị dành thời gian nghiên cứu giúp lá số và cho biết tình trạng bấp bênh hiện tại khi nào thì kết thúc để ổn định cuộc sống. (công ăn việc làm của viethq22 gần đây thay đổi nhiều quá)Lá số viethq22 Thông tin cá nhân -Người cao 1m63, đầy đặn. -Bị cận từ nhỏ. Đến năm 2011 (tháng 12 Canh Dần) thì phát hiện bị sỏi thận, phảitán sỏi ngoài cơ thể. Khi làm giáo viên thì thường viêm họng (lúc nhỏ có cắtamidan) -Có khả năng viết văn, chơi nhạc và ăn nói mạch lạc. Tuy nhiên làm việc không mấytập trung, hay bị sao nhãng, dễ rơi vào trạng thái căng thẳng. Yêu thích cácngành học thuật văn hóa, lý học đông phương, kỹ thuật máy tính… -Gia đình có 2 anh em (viethq22 là anh lớn, có 1 em gái sinh 1983, làm ngânhàng) -Cha mẹ không hợp nhau, khắc khẩu. Cha rất nóng tính. Trước khi nghỉ hưu, chalàm nghề đi biển nên vắng nhà thường xuyên. -Viethq22 học và làm công việc liên quan đến ngành du lịch. Đã qua các việc nhưHướng dẫn viên Du lịch, Giáo viên, Đào tạo du lịch; chủ yếu làm công việc vănphòng... Tự nhận thấy không có năng khiếu kinh doanh, sợ các việc tranh giành,lắt léo, sợ các việc phải toan tính. -Năm 2004 đổi việc từ Hướng dẫn viên du lịch sang làm giáo viên trong 1 trường đạihọc ở quê nhà. Làm công việc giáo viên cảm thấy vui vẻ, đúng sở trường nhưngkhông hiểu sao càng về sau càng ít hứng thú -Năm 2008 bỏ công việc giáo viên và có tranh chấp lao động với nhà trường. Côngviệc mới là làm cho 1 dự án, trong 1 cơ quan của Trung ương. Ban đầu cũng vất vảnhưng giai đoạn này tài chính rất tốt và cảm thấy được mở mang đầu óc, đi lại rấtnhiều, có tư cách của người trung ương. -Đã tốt nghiệp Cao học năm 2009 -Lấy vợ vào đầu năm 2010, cuối năm sinh con gái. Viethq22 là người Bắc, lấy vợNam. Từ ngày lấy nhau, vợ chồng ít được ở với nhau. -Rời Hà Nội vào Sài Gòn từ giữa năm 2010, công việc ban đầu tạm ổn dù không đượcnhư ý, làm việc trong 1 dự án xây dựng lớn, làm việc với người nước ngoài, giữvị trí trợ lý, phiên dịch. -Tháng 12 âm lịch Canh Dần có tán sỏi ngoài cơ thể! -Tháng 7 năm 2012, bỏ việc tại dự án xây dựng vì dự án đóng cửa. Sang 1 công tykhác làm thêm được 2 tuần thì nghỉ. Sau đó thất nghiệp ở nhà đến cuối tháng 11năm 2012. -Tháng 12 năm 2012, nhận việc mới ở 1 Công ty chuyên về kinh doanh nhà hàng.Nhưng làm được 2 tháng thì thấy không hợp nên lại bỏ, cũng vì lý do mẹ ốm ởngoài Bắc nên muốn trở ra Bắc. -Cuối tháng 2 năm 2013, trở lại Hà Nội nhận việc trong 1 Dự án tư vấn liên quanđến đào tạo nhân lực. Trong 3 tháng từ tháng 3 đến tháng 5/2013 làm việc trongtrạng thái cực kỳ căng thẳng, công việc không có người hỗ trợ. Đến cuối tháng5/2013 do căng thẳng, stress nên “bỏ của chạy lấy người” trở lại Sài Gòn với vợcon. -Sau 2 tuần trở lại SG thì nhận lời mời về trường Du lịch làm việc. Thôngtin về người phối ngẫu: - Sinh năm 1985. Người đầy đặn - Làm giáo viên dạy nghề. - Tính tình hiền lành, chịu khó. - Gia đình Công giáo toàn tòng. Congái: sinh 2010, giống viethq22, từ nhỏ ít được sống với ba mẹ (chủ yếu sống vớiông bà ngoại) Hình ảnh của viethq22 xin gửi vào email của chị Cảm ơn chị nhiều
 13. Phải nói rằng lâu lâu LVĐT mới có 1 bài nghiêm túc như của chị Duyên, rất dày công khảo cứu và tinh thần chia sẻ của chị thật đáng khâm phục. Cách làm của chị đã đưa đến việc trả lời được câu hỏi cho rất nhiều người yêu thích LVĐT về độ số. Về cá nhân mà nói thì viethq22 phải thay mặt anh em yêu thích LVĐT cảm ơn chị Duyên vì đã viết ra những điều mình tích lũy được (mà chị hoàn toàn có thể cất riêng cho mình). Viethq22 cũng rất thường dùng LVĐT nhưng sờ đến độ số thì không thạo lắm vì không chịu khó thống kê đúc rút được như chị. Về ý kiến của chị "<br style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 11px; line-height: 18px; background-color: rgb(243, 249, 246);">"Độ số trong LVĐT là chuôi các số tự nhiên từ 1 - 9, mà chính bản thân các số tự nhiên này cũng đã là những quy ước của con người chứ chẳng phải là tự nhiên nên nó cũng chẳng thể tuyệt đối được. Huống gì việc giữa lý thuyết và thực tế còn có một dung sai nhất định ạ."<br style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 11px; line-height: 18px; background-color: rgb(243, 249, 246);"> thì viethq22 cho rằng không phải vô cớ mà người ta gọi là "số tự nhiên". Tên gọi của các số tự nhiên thì có thể đúng là những quy ước của con người, VN gọi là MỘT, người Mỹ gọi là ONE, người Nga gọi là Azin chẳng hạn, nhưng bản chất của những đối tượng đó là hoàn toàn tự nhiên, tồn tại độc lập với suy nghĩ chủ quan của con người. Chị nhìn thấy 1 cái cây thì chị gọi nó là 1 cái cây (nghĩa là không phải là không cái cây hay hai cái cây), bất kể chị muốn gọi tên nó là Mười hay Mười hai thì bản chất nó vẫn chỉ có Một (hay One, hay Azin vậy). Khi viethq22 viết nội dung bài viết trên là do sự khai mở đầu óc từ những bài giảng của thầy Thiên Sứ, viết rất nhanh để kịp dòng suy nghĩ nên chưa trau chuốt vì thế mới chỉ dám đưa lên để nhận sự góp ý của anh em chứ chưa dám đưa ra diễn đàn. (cảm ơn thầy Thiên Sứ cho phép và bạn Thiên Hỏa đã đưa ra). Tuy vậy ý tưởng xuyên suốt của bài viết không có mục đích gì khác ngoài sự khẳng định "lý thuyết của lý học đông phương được xây dựng trên 1 nền tảng gồm các quy luật vận động tự nhiên của vũ trụ, tồn tại khách quan với ý chí con người, và các lý thuyết này muốn tồn tại, áp dụng được qua bao thế hệ, không gian, thời gian chính là nhờ tính tự nhiên, không lệ thuộc vào các hệ quy chiếu chủ quan của con người (bao gồm các đơn vị đo lường). Bài viết của viethq22, sau khi đưa lên, cũng nhận được sự góp ý của anh Hạt Gạo Làng và HÙngNguyen nhưng đó là 1 việc khác cần thêm thời gian nghiên cứu bổ khuyết. Xin cảm ơn mọi người.
 14. Mạn phép anh Thiên Đồng trả lời CCB. Lúc đầu mình cũng có câu hỏi tương tự CCB nhưng sau 1 lúc quan sát mình phát hiện ra 1 sự thật cực kỳ "vớ vẩn", chẳng liên quan gì đến phong thủy của cái sự "nửa đen, nửa vàng" ấy. Thực chất là những chữ Phúc Lộc Thọ đó được tạo hình trên quả trứng đều là màu vàng cả. Màu đen là cái bóng của ống kính máy ảnh chĩa vào đó chụp. Cái sự nhìn thấy "nửa đen, nửa vàng" mà lại nghĩ đến nguyên nhân phong thủy là một minh chứng rằng ta rất hay bị ám thị bởi cái điều chủ quan nghĩ trong đầu mà không thực sự tỉnh táo để tiếp cận với thực tế một cách khách quan.
 15. Cảm ơn Sư Phụ. Con chờ bài hoàn chỉnh. Hy vọng sư phụ có thời gian và cảm hứng viết tiếp!