• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

viethq22

Hội viên
 • Số nội dung

  241
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

 • Days Won

  1

Everything posted by viethq22

 1. Sách Dương Trạch Tam Yếu này mình đã sưu tầm và làm lại dưới dạng Word, file PDF rồi post lên diễn đàn từ tháng 6 năm 2010. Link đây http://www.mediafire.com/?0tjtxzxw2qj
 2. Về lý thuyết của anh Rubi thì do em trình độ con non kém nên sẽ cố gắng tìm hiểu để tiếp thu chứ không dám nhận định gì. Về hình ảnh của anh em cũng sưu tầm được một số trước đây anh làm, mặc dù không hiểu hết nhưng em vẫn sưu tầm để biết đâu có ngày đủ trình độ thì mang ra nghiên cứu cho dễ nhìn. Mặc dù biết anh Rubi phải ưu tiên cho nghiên cứu của anh nhưng Em hỏi thêm điều này không biết có phiền anh Rubi không? Em thấy thực ra hiện nay toàn bộ phần lý luận cơ bản của lý thuyết âm dương ngũ hành chưa hề có bộ hình minh họa trực quan nào đồng bộ, rõ ràng (hoặc có mà em không biết), nên nếu anh Rubi có nhã hứng thì khi xong việc của anh anh có thể đồ họa phần lý luận đó nữa được không? Em hình dung là với những lý luận đó thì dùng phương pháp "inforgraphic" sẽ rất có hiệu quả. Vài lời tâm sự với anh Rubi. Cảm ơn anh.
 3. Hoan hô anh Rubi, em rất thích những đồ họa của anh làm từ trước đến nay, vừa rõ ràng, vừa hiện đại mà lại vẫn đủ thông tin truyền thống. Trước đây có lần em cũng đề nghị anh nếu có thời gian thì có thể làm lại những đồ họa của thầy Thiên Sứ cho hiện đại hơn được không? Cảm ơn anh.
 4. Ngày 8 tháng 4 (nhuận), Nhâm Thìn, giờ Mùi (13:24) 1. Dương Chí Dũng trốn đi đâu? Cảnh - Xích Khẩu. Trốn đi nước ngoài, một nước phương Tây, nhưng đang ẩn núp 2. Bao giờ bắt được? Tử - Tiểu Cát. Sẽ bắt được. Nhanh phải đến cuối năm chậm đến mùa xuân sang năm. Xin các thầy cho lời chỉ giáo.
 5. Cảm ơn cô, cháu đã liên lạc với Thiên Đồng rồi ạ.
 6. Cô Wild kính mến, Cháu ở SG, lớp PTNC1 xin đăng ký mua 1 La Kinh, không biết là trung tâm còn không ạ? Cháu cũng không biết là giá có thay đổi so với trước không ạ? Cảm ơn cô!
 7. Mình thấy bạn Quách Hào còn nhiều phân vân vì chưa có cách giải thích ngọn ngành đầy đủ cho gia đình, lại không tìm kỹ được trên diễn đàn nên mình đưa link này để bạn xem một cách có hệ thống http://www.lyhocdongphuong.org.vn/diendan/bai-viet/997-luan-tuoi-lac-viet/ Nếu thực sự bạn coi việc lấy người bạn gái này làm vợ là chuyện quan trọng của đời mình thì việc đọc và tìm hiểu một lý thuyết như trên là việc nên làm. Trong phần trình bày của mình bác Thiên Sứ đã đưa ra những lý thuyết cơ bản nhất của luận tuổi và để từ đó anh Thiên Luân có những luận giải cho bạn. Nói cách khác nếu bạn đủ cơ duyên để đọc và ngấm hết được những lý thuyết này (không cần gấp gáp quá) thì bạn cũng sẽ hiểu được và tư vấn được cho người khác như anh Thiên Luân. Chúc hai bạn hạnh phúc!
 8. Sau khi tìm kiếm các từ khóa và đối chiếu hình ảnh, đây chính là bức hình mà Rin86 muốn đưa lên nhưng bị hỏng Đồ hình này hoàn toàn nhất quán với đồ hình trên tấm bia "Khiêm cung ký" lớn nhất VN tại lăng vua Tự Đức và khẳng định một lần nữa dòng chảy minh triết riêng của người Việt, chính thức được nhà nước thời Nguyễn công nhận.
 9. Trong khi lang thang trên mạng, viethq22 lại tìm được một hình ảnh do người Pháp chụp đầu thế kỷ 20, trong bức hình này, phía trên của bức cốn lớn là đồ hình âm dương Việt được chạm nổi rất đẹp, mời mọi người cùng xem
 10. Kính gửi bác Huyencodieuly. Năm mới xin kính chúc bác và gia đình vạn sự an lành. Từ năm trước cháu đã có vài việc phân vân, nay nhân năm mới mong bác tư vấn giúp vài việc. Hy vọng có duyên được bác tư vấn Dưới đây là lá số của cháu Lá số của Viethq22 Và đây là lá số của vợ cháu (để bác tiện đối chiếu) Lá số của vợ Viethq22 Một vài đặc điểm cá nhân của cháu (vì có thể giờ sinh không sát, do mẹ không nhớ rõ): - Người cao 1m63, đầy đặn. - Bị cận từ nhỏ - Có khả năng viết văn và ăn nói mạch lạc - Làm công việc thường phải đi lại nhiều (đặc biệt năm 2008-2009). Nghề chính là Du lịch. Đã qua các việc như Hướng dẫn viên Du lịch, Giáo viên, đào tạo du lịch... - Năm 2008 thay đổi công việc và có tranh chấp lao động. - Lấy vợ vào đầu năm 2010, cuối năm sinh con gái. Cháu là người bắc, lấy vợ Nam. Từ ngày lấy nhau, vợ chồng ít được ở với nhau. - Vào Sài Gòn từ giữa năm 2010, từ đó đến nay là ở SG, công việc tạm ổn dù không được như ý. - Tháng 12 âm lịch Canh Dần có tán sỏi ngoài cơ thể! Năm nay 2011, công việc ở Hà Nội có tiến triển nên cháu muốn đưa gia đình quay trở ra Bắc, để làm công việc này (dự án 5 năm). Cháu kính nhờ bác xem giúp cháu nên đi HN hay ở lại SG tiếp tục? Nếu đi HN thì thời điểm nào là thích hợp và có đưa được cả vợ con đi không? Nếu phải ở lại SG thì khi nào cháu mới thoát khỏi tình trạng công việc bế tắc như hiện nay? Nếu đi HN thì tình cảm vợ chồng cháu sẽ thế nào? Trên đây là những khó khăn của cháu. Cháu thực sự đang rất phân vân trong việc quyết định. Cháu kính mong bác giúp đỡ! Chúc bác vạn sự an lành trong năm mới!
 11. Em vừa đi phẫu thuật về xong cũng xin 1 vé anh Thiên Đồng nha. Xin lỗi vì đăng ký muộn!
 12. Bạn có thể tìm đọc thêm về vấn đề bản mệnh này trong các tài liệu trên diễn đàn về luận tuổi. Theo quan điểm của PTLV, các mệnh hỏa sẽ đổi thành thủy và ngược lại. Rất mong bạn dành thời gian đọc kỹ những vấn đề cơ bản này.
 13. Mong thầy Thiên Sứ và BQT kiểm tra giúp. Viethq22 đã chuyển khoản 2 tháng học phí còn lại của lớp PTNC vào tài khoản của cô Hà Hồng Nga ngày hôm qua. Mong thầy và BQT xem xét cho vào lại lớp PTNC. Xin cảm ơn thầy và BQT.
 14. Sáng nay 24 tháng 11 năm 2010, viethq22 đã chuyển khoản 1.500.000 vào tài khoản cô Hà Hồng Nga, học phí lớp PTCN tháng 3 và 4. Kính mong QBT kiểm tra và cho phép vào lớp. Xin chân thành cảm ơn.
 15. Bái phục bác Rubi, ngoài đồ họa Graphic ra còn thêm món điện ảnh movie này nữa. Bác gắng làm thêm bộ hình minh họa Hậu Thiên Lạc Việt phối Hà đồ và đồ hình Âm Dương Việt theo phong cách 3D của bác nhé. Em cảm ơn bác!
 16. Anh Rubi có thể làm lại một số hình ảnh Hậu THiên Lạc Việt phối Hà Đồ theo phong cách 3D của anh được không ạ? Chắc là thầy Thiên Sứ cũng hài lòng. Cảm ơn anh lần nữa
 17. Em thấy bác Rubi góp ý rất chí tình. Nếu không khó khăn quá em thấy bác Laido có thể chọn font chữ khác nhìn sẽ dễ chịu hơn. Ví dụ như font Myriad Pro Cond chẳng hạn. Cảm ơn bác Laido
 18. Anh Rubi vẽ những hình minh họa này quả là rất hữu ích với những người mới bắt đầu học như tôi. Xin cảm ơn anh rất nhiều.
 19. Chia buồn cùng Bách Lâm và gia quyến!
 20. Em nghĩ họp báo để công bố kết quả nghiên cứu đã đến lúc có kết quả của Trung tâm thì rất hợp lý. Và chỉ như vậy là đủ. Trong lần dự đoán và "can thiệp" này, em nghĩ thầy Thiên Sứ và Trung tâm không hề có ý định tranh hơn thua mà chỉ muốn khẳng định cái đúng và giữ lời hứa của những người nghiêm túc nên không cần phải tuyên bố thắng lợi bác nhỉ!
 21. Chúc mừng thầy Thiên Sứ! Chúc mừng anh chị em Trung tâm Nghiên cứu Lý học đông phương! Chúc mừng học thuyết âm dương ngũ hành!
 22. VTCNews tự giật tít "Dị nhân...", tự dựng lên hình tượng Dị nhân, tự mình bơm lên loạt bài "Dị nhân..." rồi bây giờ lại ra cái bài "Tan nát...". Ngay từ đầu mình đã nói là cách đặt vấn đề và đặt tựa đề của họ rất thiếu thiện chí. May mà thầy TS là người hiền từ chứ nếu không đã kiện nó về việc bôi nhọ danh dự.
 23. Link gốc của bài do anh VIETHA giới thiệu là tại tuanvietnam.vietnamnet.vn TẠI ĐÂY. Dưới cuối bài viết ghi "Còn tiếp"
 24. Ngay từ đầu cách đặt vấn đề, giật tít và đưa tin của VTC News đã mang nặng tính thị trưởng, rẻ tiền, không phản ánh đúng bản chất những tuyên bố của Thiên Sứ. Càng những bài viết về sau, VTC News dường như càng tỏ ra thích thú với cách đặt vấn đề và giật tít đó. Toàn những "phang", "đánh tơi tả", "mổ"...Rồi hết tin giờ vào diễn đàn để trích dẫn một cách dặt dẹo, đầy mánh khóe những lời bàn luận của các thành viên. “Đệ tử” của dị nhân ngăn mưa đồng thanh “phản pháo” Chính cách làm thiếu nghiêm túc của họ đã làm rối tung mọi chuyện lên. Với tư cách một người muốn đóng góp cho diễn đàn và không muốn làm hỏng hình ảnh của cá nhân THiên Sứ cũng như Trung tâm Lý học Đông phương, tôi viethq22 - Hoàng Quốc Việt, kính đề nghị các thành viên và ban quản trị diễn đàn cũng như lãnh đạo Trung tâm có biện pháp yêu cầu VTC News thay đổi cách đặt vấn đề trong bài báo và cách đặt tên bài báo. Tôi không bao giờ xem tin của VTC News từ trước đến khi có sự việc này, chỉ vì mỗi khi liếc qua cách đặt tên bài cũng như những cách dùng chữ trong bài tôi nhận ra ngay nó là thứ lá cải rẻ nhất cái chợ báo này. Tôi rất lấy làm tiếc phải nói những điều này nhưng tôi cho rằng không thể cứ "mũ ni che tai" được! Một lần nữa, tôi phản đối cách làm của VTC News. Tôi sẽ post nội dung này tại VTC News dù tôi biết họ không cho lên đâu.!
 25. Hihi. Em vui quá. Mấy lần trước toàn trượt vì luận tùm lum. Có lẽ em và bác NDK nên tăng cường giao lưu học tập.