• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

viethq22

Hội viên
 • Số nội dung

  241
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

 • Days Won

  1

Everything posted by viethq22

 1. Báo cáo lãnh đạo là lúc đó quẻ giờ là Kinh Xích Khẩu. Em dùng đến quẻ độn cho 1 việc khác là Khai Tiểu Cát. Quay vào đây thì thấy vụ này em dùng Hưu Vô Vong luôn. Không biết như vậy đúng với lý thuyết chưa ạ? Mong các thầy chỉ giáo.
 2. Bác chỉ được cái nói đúng! :D Có gì mong bác chỉ giáo thêm. Em mới tập tọng tí thôi! http://www.lyhocdongphuong.org.vn/forum/public/style_emoticons/default/eyelash.gif
 3. Em đoán bác mười ngày nữa có việc. Việc liên quan đến bất động sản, có thể không phải là buôn bán mà xây cất chẳng hạn. Việc ổn định, ngồi 1 chỗ, ở Trung tâm gì đó. Chúc bác toại nguyện.
 4. Viethq22 đã chuyển khoản cho TRAN ANH TUYET, số tk 0071001527081, số tiền 750.000VND. Xin ban quản trị kiểm tra và cho phép vào lớp. Xin cảm ơn.
 5. viethq22 học lớp PTCB 3 nay xin đăng ký học lớp Nâng cao. Hiện nay viethq22 chỉ có tài khoản Vietcombank, do điều kiện công tác không đến Trung tâm nộp trực tiếp hoặc ra ngân hàng chuyển khoản cho Techcombank được, viethq22 xin phép được chuyển khoản cho cô Liên phụ trách thu học phí lớp CB 3 được không ạ? Xin trân trọng cảm ơn.
 6. Viethq22 vừa từ Huế trở về, mặc dù năm nào cũng đi Huế nhưng bây giờ chịu khó quan sát hơn nên phát hiện thấy đồ hình âm dương Lạc Việt ở trên văn bia trong các lăng tẩm của vua Nguyễn, viethq22 đã nhận thấy đồ hình này trên văn bia "Khiêm Cung Ký" trong lăng Vua Tự Đức và trên văn bia lăng Vua Khải Định. Văn bia lăng vua Minh Mạng hình như cũng có nhưng viethq22 quên không chụp hình nên không dám khẳng định. Hiện chỉ có hình ảnh văn bia lăng Vua Tự Đức đưa lên đây để mọi người cùng xem xét. Những hình ảnh này khiến viethq22 nghĩ đến những dòng chảy văn hóa truyền thống đích thực của người Việt vẫn âm thầm chảy không chỉ trong dân gian mà cả trong tầng lớp thượng lưu của xã hội. Điều đó cũng phản ánh sức mạnh của một nền văn hóa thực sự mang tính bản địa và có giá trị, được chính thức công nhận bởi nhà nước chứ không chỉ là chuyện tự phát của nhân dân. Thông tin về lăng Vua Tự Đức Lăng được xây dựng vào năm 1864 và hoàn thành vào năm 1867 trên diện tích 475ha. Lăng Tự Đức là một quần thể công trình kiến trúc, trong đó có nơi chôn cất vua Tự Đức tọa lạc trong một thung lũng hẹp thuộc làng Dương Xuân Thượng, tổng Cư Chánh (cũ), nay là thôn Thượng Ba, xã Thủy Xuân, thành phố Huế. Lúc mới xây dựng, lăng có tên là Vạn Niên Cơ, sau cuộc nổi loạn Chày Vôi, Tự Đức bèn đổi tên thành Khiêm Cung. Sau khi Tự Đức mất, lăng được đổi tên thành Khiêm Lăng. Lăng Tự Đức có kiến trúc cầu kỳ, phong cảnh sơn thủy hữu tình và là một trong những lăng tẩm đẹp nhất của vua chúa nhà Nguyễn.
 7. Theo hình vẽ của Lá biếc như vậy có phải là bếp đốt ra cửa và hông bếp đâm vào nhà vệ sinh không ạ, thưa các thầy? Vị trí bếp này có thể hiểu là "táo tiền, phòng hậu" được không ạ?
 8. Tại sao 2 tuần rồi mà không ai trả lời bạn? Bạn có thực sự muốn tìm câu trả lời cho vấn đề của mình? Nếu mình là bạn mình sẽ lục tung diễn đàn này lên rồi (và cũng đủ thời gian để đọc nhiều bài viết khác nữa) thay vì chỉ post 1 bài viết hoặc search. Mọi người không trả lời bạn vì những câu hỏi tương tự đã được trả lời hàng trăm lần. Quan điểm của PTLV là "Yêu nhau cứ lấy" đã được khẳng định ở khắp nơi trên diễn đàn. Vấn đề còn lại là ở bạn thôi. Bạn hơn 30 tuổi mà việc hệ trọng của đời mình không dám quyết thì mình e dẫu có nhận được tư vẫn bạn vẫn không dám quyết. Tình yêu có đủ lớn sẽ vượt qua được hết. Xin có vài lời thành thật với bạn vì mình cũng từng trải qua những giờ phút như bạn.
 9. Địa danh "Cầu Đào" có lẽ chính xác là "Cầu Rào" ạ, vì cùng ở khu vực Lạch Tray, Hải Phòng, thưa Sư Phụ. Mọi người vẫn đang nín thở theo dõi ạ.
 10. 310 độ thì quá ngon rồi không phạm gì cả. Bác cứ khéo lo chứ vụ "đất rộng người thưa" cũng chỉ tương đối thôi mà. Bác hình dung 6 người ở trong ngôi nhà 24m vuông tốt hơn hay 6 người ở trong ngôi nhà 120m vuông tốt hơn? Cái gì mang đến sự thuận lợi thoải mái cho người sử dụng nhất thì là tốt rồi. Xem xét vấn đề gì cũng phải lấy con người làm trung tâm bác ạ.
 11. Xin hỏi bác Tommy dang là nhà bác đất rất rộng. Bác đo hướng nhà Tây Bắc 310 độ là đo từ cổng khu đất hay là đo từ cửa ngôi nhà ạ? Chúc bác nhà cao cửa rộng, vạn sự an khang.
 12. Theo kinh nghiệm của mình, nếu bạn đọc sách và vào lớp học để đủ kiến thức cải tạo ngôi nhà của bạn thì cũng đủ thời gian xây vài ngôi nhà nữa :) . Ý mình muốn nói để có thể tư vấn cho bạn, các thầy ở đây phải là những người có tâm và có trình độ uyên thâm, dành cả đời và tính mạng để nghiên cứu. Một vài kiến thức cóp nhặt không có hệ thống, chưa trải nghiệm thực tiễn không thể mang lại kết quả như mong muốn.Bản thân anh Hoangtrieuhai đã tự dùng chính anh ấy để làm nhiều thí nghiệm rồi mới triển khai cho những người khác. Mình khuyên bạn nên mời Sư phụ và các anh, chị ở Trung tâm đến tư vấn tận nơi. Nếu bạn có niềm tin vào PTLV và có hàng trăm triệu để xây sửa nhà thì phần dành cho tư vấn PT để trọn đời ung dung và học thêm kiến thức chắc không có gì là lãng phí. Vài lời tâm huyết xin chia sẻ.
 13. Xin gửi tặng diễn đàn cuốn sách ebook "Xây Dựng Nhà Ở Theo Địa Lý - Thiên Văn - Dịch Lý" của tác giả Trần Văn Tam. Định dạng: PDF, scanned Số trang: 686 Dung lượng: 23MB Download tại: Giới thiệu về nội dung Xây Dựng Nhà Ở Theo Địa Lý - Thiên Văn - Dịch Lý: Hai yêu cầu cơ bản trong cuộc sống con người là ăn và ở, ngay từ thời nguyên thuỷ con người đã biết chọn nơi ở có điều kiện thích hợp nhất về gió và nước, đó là ý nghĩa xuất phát của thuật phong thuỷ. Cuốn " Xây dựng nhà ở theo địa lý-thiên văn-dịch lý " này có mục đích giới thiệu quan điểm " Thiên, Địa, Nhân đối ứng " hay còn gọi là thuyết " Tam Tài " trong triết học cổ Phương Đông, thể hiện trong việc áp dụng các kiến thức Thiên văn, Địa lý và Dịch lý trong việc làm nhà. Làm nhà theo Thiên văn là việc chọn các ảnh hưởng tốt nhất của Mặt Trời, Mặt Trăng và các vị tinh tú vào ngôi nhà. Làm nhà theo Địa lý là việc chọn các vị trí thế đất có nguồn nước đến, dòng nước đi, chọn phương hướng và bố cục phù hợp nhất với tâm sinh lý con người, làm cho không khí được điều hoà, môi trường trong sạch và tươi mát. Đó là những nhân tố hợp lý và khoa học trong Phong Thuỷ, chúng ta nên kế thừa và phát triển. Những quy luật, hiện tượng và sự biến động trong không gian và thời gian là vô cùng vô tận, những hiểu biết của con người, nhất là sự hiểu biết của một đời người ngằn ngủi với vũ trụ vô tận lại cạng hạn hẹp. Vì vậy sự kế thừa là đương nhiên và trong kế thừa chúng ta càng cần phải chọn lọc kỹ càng. Mục lục: Phần I: Sự ra đời của khoa địa lý, thiên văn Chương 1: Khái quát về kinh dịch Chương 2: Kinh dịch là cơ sở của khoa địa lý thiên văn Chương 3: Những khái niệm về địa lý cổ truyền Phần II: Địa lý thực hành Chương 1: Dương Trạch Chương 2: Thuỷ Pháp Chương 3: Chọn hướng nhà theo 64 quẻ của kinh dịch Chương 4: Chọn ngày khởi công và xây dựng nhà Chương 5: Các công trình phụ Chương 6: Chế hoá Chương 7: La kinh Tóm tắt: Các bước chọn hướng nhà Ghi chú: Đây là tài liệu tham khảo, không phải quan điểm của Phong Thủy Lạc Việt.
 14. Kính gửi chú Thiên Sứ và Diễn đàn Lý học Đông phương! Gần đây chú Thiên Sứ có công bố trong diễn đàn quyển sách "Dương Trạch Tam Yếu" và hướng dẫn đây là tài liệu tham khảo quan trọng cho các lớp học Phong Thủy Lạc Việt. Nhận thấy có thể góp một phần nhỏ bé với Diễn đàn, cháu xin phép được biên tập lại nội dung của sách Dương trạch tam yếu trên website thành sách Ebook ở định dạng PDF. Để tiện cho bạn đọc tham khảo, sách không ghép 7 thiên mà tách từng thiên riêng, khổ giấy A4. Từ Mục lục có thể dễ dàng truy cập đến nội dung bằng cách kích vào tên đầu mục Link download tại http://www.mediafire.com/?0tjtxzxw2qj Nếu việc này không làm hài lòng chú và diễn đàn, cháu mong sự lượng thứ của chú và mọi người. Cháu xin trân trọng cảm ơn và chúc chú và các anh chị em diễn đàn sức khỏe. Do không đủ bài để post trong phần TRAO ĐỔI HỌC THUẬT nên cháu xin phép post ở đây
 15. Bản chất của Wiki hay nhiều loại từ điển online khác là từ điển "mở", nghĩa là nó được xây dựng nhờ sự đóng góp của những thành viên online có nhiệt tình, chứ không hẳn là của những chuyên gia hoặc nguồn tài liệu đã được khẳng định. Những giải thích trên Wiki có thể được thay đổi, mở rộng, rút bớt...nên không thể lấy đó làm tiêu chuẩn. Cái lợi của nó là sự tiện dụng thôi chứ không nằm ở tính chính xác. Cũng tương tự như vậy, các bài viết trên internet không được coi là tài liệu tham khảo chính thống bởi nó có thể là tài liệu thứ cấp (đã được copy, chỉnh lý từ 1 nguồn khác) và có thể bị xóa khỏi server, nay thấy, mai không. Vì vậy chú Thiên Sứ khẳng định "Không nên coi cái gì trên Wiki viết đều là chân lý" là hoàn toàn đúng.Wiki hay những từ điển tương tự chỉ được coi là một nguồn tài liệu tham khảo mang tính mở rộng không hơn không kém.
 16. Thành thật chia buồn cùng tang quyến!
 17. Dưới góc độ dân tộc học, người ta có khái niệm "Đạo thờ vật tổ" hay gọi là "Tô tem giáo". Theo đó, xa xưa, thời bộ lạc nguyên thủy, các bộ tộc thường nhận một con vật làm Ông Tổ của mình. Điều đó không có nghĩa thuần túy Ông Tổ là người sinh ra bộ tộc đó mà nó có nghĩa là sự tôn sùng biểu tượng sức mạnh, sự nhanh nhẹn, những đặc điểm nổi bật của một loài vật nào đó gần gũi với bộ tộc. Đã có những nghiên cứu về vấn đề này và cả tiểu thuyết nữa (Quyển Tô tem Sói chẳng hạn). Ở Việt Nam ta, truyền thuyết thần Kim Quy giúp vua xây thành Cổ Loa trong khi đêm đến có con gà gáy là thành lại sụp cũng là một sự liên tưởng đến Tô tem giáo. Nghĩa là vùng đất xây thành Cổ Loa xưa kia thuộc một bộ tộc có thờ Gà làm vật tổ, bộ tộc thờ Rùa làm vật tổ đến vùng đất này xây thành và bộ tộc thờ Gà tìm cách phá... Dấu ấn rõ ràng còn sót lại là trong lễ Hội Cổ Loa (6 tháng Giêng âm lịch hàng năm) có màn rước lễ trong đó có mô phỏng trận đánh đuổi bộ tộc thờ Gà (những người đóng vai thờ Gà dùng 1 gốc tre sơn đỏ giống như mào gà trống). Từ đó có thể nhận thấy việc Con Lạc, cháu Hồng cũng phản ánh (dưới góc độ Tôtem giáo) là vật tổ một thời của tộc Việt có thể là một động vật dưới nước (cá sấu chẳng hạn) hoặc bò sát có hình thể lớn...Qua thời gian được thánh hóa thành Rồng. Vài lời tâm sự qua những thông tin cóp nhặt xin chia sẻ với mọi người.
 18. Rất ủng hộ bác Amour đã cất công cung cấp tài liệu này. Xin bác tiếp tục cho.
 19. Hôm nay nhân dịp trời nóng, :lol: , em xin gửi tặng diễn đàn quyển sách "Nghiên cứu phong thủy và phong thủy Việt Nam dưới góc độ khoa học [sử dụng thước Lỗ Ban]" của tác giả Ngô Nguyên Phi. Em mới chỉ xem qua vài trang nên không có ý kiến bình luận thêm. Tóm tắt nội dung: Phong thủy tinh túy gồm dịch lý, thiên văn lịch pháp, độn giáp. Phong thủy gồm la bàn, ngũ hành, khí, huyệt, thời gian. Phong thủy trên đất nước Việt Nam. Cách tạo và sử dụng thước Lỗ Ban. Định dạng sách: PDF, scan từ bản gốc. Download tại: http://www.mediafire.com/file/m120mdzm3ml/Phong thuy Viet Nam duoi goc do khoa hoc.pdf
 20. Em mới tìm được cuốn Ebook "Tích hợp đa văn hóa Đông Tây cho một chiến lược giáo dục tương lai" của GS Nguyễn Hoàng Phương. Trong các tài liệu của chú Thiên Sứ, dienbatn hay nhắc tới tác phẩm này. Nay có điều kiện xin giới thiệu cùng các bạn yêu thích tìm hiểu. Sách ở dạng PDF được scan từ bản gốc lần xuất bản đầu tiên năm 1995. Dung lượng 44.61M Nội dung cơ bản: - In lần thứ 1 - NXB Giáo dục Hà Nội, 1995 - 898 tr, 27 cm - In lần thứ 2 có bổ sung, sửa chữa - NXB Giáo dục Hà Nội, 1996 - 1183tr, 27cm Tóm tắt nội dung: Quyển sách này trình bày: Đại cương Đông và Tây, Kinh Dịch, Triết học cổ Đông phương là một hệ thống cấu trúc mập mờ, cơ sở cấu trúc nhân thể theo Đông y học và Thời châm học, cơ sở về phương pháp luận bán thực nghiệm trong chuẩn đoán Đông y, cơ sở Độn Giáp - học thuyết dự báo chung về môi trường cho cá nhân, cơ sở Thái Ất học thuyết dự báo chung cho cộng đồng, tương lai học Đông và Tây, cơ sở Kinh Dịch – lý thuyết hệ thống Phổ Quát tối ưu Đông phương, Kinh Dịch - định hướng về mẫu nhân thể - các cận khoa học Đông và Tây. Download tại http://www.mediafire.com/?wydunkkt4ad
 21. Thứ nhất là bạn post bài nhầm box. Bạn nên post bài vào chuyên mục TƯ VẤN. Thứ hai là bạn nên chọn cách xưng hô dễ nghe hơn vì trên này nhiều người lớn tuối và những người đủ khả năng tư vấn cho bạn cũng là những người lớn tuối.
 22. Em là Hoàng Quốc Việt Em xin đăng ký học lớp. Xin cho em biết thông tin nộp tiền và yêu cầu kiến thức (nếu có) trước khi nhập học. Em xin cảm ơn. Địa chỉ email: viethq22@gmail.com, viethq22@yahoo.com
 23. Cháu mạn phép chú Thiên Sứ nói leo 1 câu. Cháu cũng thích bia tươi nấu kiểu Đức hay Tiệp nhưng giá bia thì không giảm, công việc trong năm mới của cháu chẳng biết sẽ thế nào trong khi kinh tế thế giới sẽ khủng hoảng. Huhu. Cháu biết làm gì bây giờ???
 24. Nhân thấy việc trao đổi trên, cháu xin có đôi lời rườm rà tâm sự (nếu loãng topic xin BQT cứ chuyển bài đến chỗ khác). Đọc góp ý của "Nai vàng..." mới thấy cách tranh luận và phản biện của chú Thiên Sứ (từ trước đến nay) là rất nghiêm túc và mang tính xây dựng. Mỗi vấn đề tranh luận đều phải đặt nó trong hoàn cảnh cụ thể, xem lại một số bài tranh luận của nhiều người khác thấy thường bị nhầm lẫn trong phân biệt các lớp của vấn đề. Lỗi phổ biến thường thấy là đang bàn việc của lớp sự vật bao quát sau đó lấy ví dụ minh họa nhưng cuối cùng lại sa vào trường hợp cụ thể đó mà không đưa ra được kết luận cho lớp sự vật bao quát. Thứ 2 là, khi tranh luận ít người đặt ra được cái đích cụ thể (mục tiêu) của vấn đề. Lại phải nói 1 câu (hơi thừa nhưng đúng), chú Thiên Sứ đã thể hiện một tác phong làm việc khoa học trong tranh luận khoa học.
 25. Kính gửi chú Thiên Sứ, cháu thực sự phấn khởi vì được chú trực tiếp tâm sự trên diễn đàn. Đây chắc cũng là một cái DUYÊN. Cháu xin cảm ơn chú đã giành tình cảm. Những điều chú cho rằng "Chú chỉ hiểu cho riêng chú mà thôi" thực sự rất cần cho những người đi sau dù cho nó không phải là "bằng chứng khoa học". Cháu đang làm việc ở Hà Nội nhưng cháu đang tìm việc để di chuyển vào trong SG. Cháu cũng rất mong muốn được học các lớp của chú. Cháu mong vào SG sẽ có nhiều điều kiện hơn để gặp chú để lắng nghe và học tập. Cháu xin trân trọng cảm ơn.