• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

viethq22

Hội viên
 • Số nội dung

  241
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

 • Days Won

  1

Bài viết posted by viethq22


 1. 8h00 ngày 7 tháng 8 năm Canh Dần (14/9/2010) quẻ Cảnh Lưu Niên!

  - Tại sao em làm mọi việc đều rất cố gắng, không gian dối, không nịnh bợ ai, đặt hiệu quả công việc lên trên hết thế mà lúc nào cũng bị nói xấu sau lưng?

  Tình thế bằng mặt mà không bằng lòng. Bạn làm việc thường cẩn thận nhưng chậm, cũng cố khéo léo trong giao tiếp nhưng có lẽ vì thế người ta ít ủng hộ? Người ta cho rằng bạn chỉ giả bộ như vậy chứ thực ra trong lòng bạn có nhiều toan tính. Bạn càng cố gắng "chơi đẹp" người ta càng nghĩ bạn có mưu tính! Có lẽ bạn khá độc lập nên người ta càng nghĩ bạn chơi trội.

  - Làm cách nào để thay đổi hiện trạng? Quẻ độn Tử Tốc Hỷ.

  Mặc kệ mọi thứ đó, không can thiệp hay cự nự gì. Cố gắng vui vẻ, làm việc hòa đồng.

  1 person likes this

 2. 22h25 ngày 13 tháng 9 năm 2010

  Quẻ Thương Lưu Niên, độn Đỗ Tốc Hỷ

  1. Đoàn khách có bao nhiêu người? Thương Lưu Niên. Lưu Niên Thủy độ số 6 và 1. Đoán có 6 người hoặc 16 người.

  2. Đó là hoạt động gì? Đỗ Tốc Hỷ, Đỗ Hỏa Tốc Hỷ Hỏa. Hoạt động văn hóa giao lưu. Có thể là thăm gặp gỡ 1 cơ sở đào tạo, hoặc hội nghị khoa học. Buổi làm việc diễn ra vui vẻ, suôn sẻ.

  Chúc sức khỏe bố bác NDK mau bình phục.


 3. Mạo muội bấm giúp bạn 1 quẻ mang tính tham khảo.

  Ngày 6 tháng 8 năm Canh Dần (13/9/2010) – lúc 20h45, QuẻSinh Đại An, Quẻ độn Thương Lưu Niên

  1. Liệu cháu có được bổ nhiệm không? Sinh Mộc 3, Đại An Âm Thổ 5. Mộc khắc Thổ nhưng vào tháng kim nên kim khắc mộc mà thổ sinh kim. Kết luận CÓ bổ nhiệm dù chậm. Ý định mới nảy sinh. Giữ chức vụ quan trọng ở cơ quan trung tâm. Tháng 9 âm sẽ có kết quả. Sinh Mộc khắc Đại An Thổ. Tượng bãi cỏ xanh tốt rộng lớn. Quẻ tốt , chậm chắc chắn sẽ thảnh công. Khó khăn không đáng kể.      

  2. Việc bổ nhiệm có khó khăn gì không? Thương Mộc 8 Lưu Niên Thủy 10. Thủy sinh mộc, nội sinh ngoại (sinh xuất). Việc bổ nhiệm có khó khăn, nhiều bên toan tính. Phải chờ đợi. Chúc bạn may mắn.

   

  1 person likes this

 4. Kính gửi thầy Thiên Sứ!

  Từ ngày tiếp cận với tri thức về Lạc Thư Hoa Giáp em hoàn toàn tin tưởng và dốc lòng nghiền ngẫm. Tuy nhiên trong 1 vài trường hợp cụ thể (do kiến thức cơ bản còn nông cạn), em chưa hiểu hết được cách áp dụng nên có chỗ lúng túng.

  "Đổi thủy hỏa tức là đổi về Nạp âm (mạng) chứ không phải đổi bản chất ngũ hành của Hợi Tý. Hợi Tý vẫn là âm dương Thủy. Năm tháng hay ngày gì đều có nạp ấm hết!"

  Liệu cách giải thích của anh Thiên Luân có đúng là điều thầy muốn truyền đạt?


 5. Xin cảm ơn thầy TS đã hướng dẫn. Em xin thầy giải thích thêm về việc áp dụng Lạc Thư Hoa giáp. Lạc Thư Hoa giáp chỉ áp dụng cho tính năm, còn Tháng và Ngày thì có áp dụng không ạ?

  Nếu áp dụng thì tháng Thủy đổi thành Hỏa, những tháng Hợi, Tý, Sửu sẽ thành tháng Hỏa và khi luận đoán sẽ áp dụng tính Hỏa?


 6. Kính gửi BQT Diễn đàn!

  Lúc 20h ngày 8/9/2010 (giờ VN), tôi có post 1 bài tựa là "Tập LVĐT với Vụ đốt kinh" trong mục LẠC VIỆT ĐỘN TOÁN của box TRAO ĐỔI HỌC THUẬT. (Tôi đã được phân quyền, có thể post bài trong box này)

  9h ngày 9/9/2010 (hôm nay) tôi vẫn thấy bài này, có nick NDK cùng bình luận 1 bài, sau đó tôi trả lời 1 bài.

  Vài phút sau quay lại thì không thấy bài này của tôi đâu. Nội dung bài này của tôi không có gì vi phạm quy định của diễn đàn. Tôi có thể post lại nội dung để chứng minh.

  Mong BQT xem xét phục hồi lại bài cho tôi để tiện học tập, nghiên cứu. Nếu tôi vi phạm thì xin cho biết lý do.

  Tôi xin trân trọng cảm ơn.


 7. Bản chất của việc dự đoán này của thầy Thiên Sứ chẳng có gì xa lạ với những người quan tâm trên lyhocdongphuong.org.vn và đúng là đã thành "chuyện thường ngày" rồi. Vấn đề chỉ là mấy nhà báo họ giật những cái tít không thân thiện, khiến độc giả sửng sốt.

  Thí dụ: Dị nhân thề đuổi mưa...

  THứ nhất, thầy TS không có gì kì dị để gọi là dị nhân cả vì "Vẫn bia tươi với heo mọi giả chồn nhậu tỳ tỳ, thấy người đẹp cũng vẫn ngả nón chào lịch sự, mặc dù không quen", mặc dù hướng nghiên cứu và tâm huyết mấy mươi năm về lý học của bờ nam dương tử của thầy đã vượt tầm thời đại rồi. Và cũng vì thế không thể đuổi bão hay chống biến đổi khí hậu (đang nói về thời tiết mà có độc giả trèo sang cả khí hậu thì đến chết) vì thầy TS làm "dự báo" nhưng tỉ lệ "dự báo" của thầy chắc ăn hơn KHí tượng thủy văn nhà nước.

  Thứ hai, qua những lần tiếp xúc với thầy và cả nội dung bài viết, tôi chắc chắn không bao giờ thầy dùng chữ "Thề". Cái chữ này nó nặng nề và cực đoan lắm, trừ trường hợp chuyện tình yêu đương thôi. Quyết tâm minh chứng sử Việt đã làm đơn độc bao lâu nay và không từ mọi gian truân, (cả 2 cha con ăn mỳ gói để làm sách) thì đến giờ này làm sao cần phải thề bồi mấy chuyện vớ vẩn này.

  Thứ ba, cái cốt lõi và xuyến suốt cũng là mục tiêu tối thượng của mọi công trình nghiên cứu của thầy TS là để VINH DANH VĂN HIẾN VIỆT 5000 NĂM thì lại không báo nào khai thác hoặc ít khi nhắc tới. Người đọc cũng chỉ thích cái "dị nhân", cái "đuổi mưa" mà không đặt câu hỏi về "5000 năm". Người đọc cứ hỏi về 5000 năm đi, rồi mới sáng mắt ra, lúc đó rùm beng cũng chưa muộn.

  Cuối cùng, lẽ ra tên bài báo là "Chuyên gia lý học tiên tri không mưa..." thì mọi thứ đã êm thấm hơn và nếu không may thầy TS đổi ý cho mưa suốt 1 tuần đại lễ thì các báo cũng đỡ vạ miệng.

  Bức xúc quá nên có vài lời tâm sự.

  Còn đâu thầy TS uống bia tươi với heo mọi giả chồn thì cho con xin 1 suất hầu bia.

  8 people like this

 8. Tử - Tốc Hỷ và Kinh - Xích khẩu. 3 Kim 1 Hỏa nên Hỏa không hoàn toàn thắng thế, em nghĩ vậy!

  Người đốt kinh ấy sẽ rơi vào cửa "Tử", rồi sau đó phải gồng mình lên mà chống đỡ những sự việc "Kinh" hoàng xảy đến với bản thân họ. Dư luận sẽ gay gắt, "xích khẩu" mà.... Mong là ngăn được nhà thờ này!

  Cảm ơn bác NDK đã cùng bình luận.

  Vấn đề của em chỉ dừng ở câu hỏi. CÓ hay KHÔNG? Trả lời CÓ, KHÔNG mà thôi.


 9. Em xem thời sự mấy hôm nay thấy vụ dọa đốt kinh Koran kỷ niệm11/9 nên đánh bạo làm 1 quẻ LVĐT xem thế nào. Mong các bậc tiền bối hướng dẫn

  1/Mấy người ấy có đốt kinh Koran không?

  2/Phản ứng của dư luận sau đó sẽ thế nào?

  Giờ Tuất, ngày 2 (Phúc Đăng Hỏa) tháng 8 (Lư Trung Hỏa) CanhDần (8/9/2010)

  1/Quẻ Tử Tốc Hỷ

  Tử (Kim), Tốc Hỷ (Hỏa). Môi trường “Tử” là không có bất kỳthuận lợi nào (diễn biến thời sự khẳng định điều này). Tuy nhiên bản thân việcđốt lại là “Tốc Hỷ” – quyết tâm, hào hứng đốt lắm đây. Tuy hoàn cảnh không thuậnlợi nhưng vốn Hỏa khắc Kim lại đúng vào tháng Hỏa nên Hỏa thắng thế toàn phần.

  Kết luận: Sẽ đốt, trong 2 ngày tới.

  2/ Quẻ độn Kinh Xích Khẩu

  Quẻ Thuần Kim mà cũng mang tính của giật gân tuy nhiên thángHỏa nên cũng bớt phần căng thẳng.

  Sẽ có nhiều diễn biến bất ngờ nhưng là những tuyên bố hùng hồn,đe dọa thôi, cũng có thể sẽ đe dọa chiến tranh, vũ khí hạng nặng nhưng sẽ cócác bên xoa dịu, nói chung là sẽ tốn nước bọt lắm nhưng không có chiến tranhthánh chiến.

  Em mới tập luận quẻ mong các bậc tiền bối hướng dẫn thêm

  2 people like this

 10. Biên Hòa nằm ở phía tây tỉnh Đồng Nai, bắc giáp huyện Vĩnh Cửu, nam giáp huyện Long Thành, đông giáp huyện Trảng Bom, tây giáp huyện Dĩ An, Tân Uyên tỉnh Bình Dương và Quận 9 - thành phố Hồ Chí Minh.

  Biên Hòa ở hai phía của sông Đồng Nai, cách trung tâm thành phố Hồ Chí Minh 30 km (theo Xa lộ Hà Nội và Quốc lộ 1A)

  22h3 ngày 10 tháng 7 Canh Dần

  Quẻ Tử Tiểu Cát.

  Bác ở Biên Hòa. Nếu đúng em cũng không dám xin bác cafe đâu vì lần trước đoán trượt rồi với lại em là newbie mừ, bác để dành caffe cho bác NDK kìa.

  Chúc bác nghiệm được các quẻ trước. 


 11. Cảm ơn các bạn đã ghé thăm, ở đây mình muốn nhờ các đại cao thủ về phong thủy chẳng hạn như bác Thiên sứ http://www.lyhocdongphuong.org.vn/forum/public/style_emoticons/default/eyelash.gif chỉ giúp e cách hóa giải theo phong thủy mà k cần đổi ngày, vì nói thiệt chắc chắn mình k đổi ngày được, vì tiền nhà hàng đã lấy rùi :D người thân thì vô dự tiệc rùi về liền k ở lại lâu nên k thể hóa giải kiểu lấy ngày tốt rướpc dâu còn ngày cưới vần như vậy 19/12/2010. Kính mong các đại ca về phong thủy nghiên cứu giúp. Cảm ơn.

  Sao lúc chọn ngày nọ kia bác không nhờ cao thủ xem giúp. Lúc chọn người yêu sao bác cũng không nhờ cao thủ chọn giúp. Để đến giờ khó khăn vậy thì biết làm sao đây!


 12. Ngày 9 tháng 7 âm lịch năm Canh Dần

  8h39 phút

  Quẻ Tử Tốc Hỷ

  Em có dự định gì trong tháng này?

  Đoán: Dự định đi học, có thể là học nghề. Bác đang tâm trạng không muốn thực hiện dự định này vì thấy hơi mờ mịt và khó khăn.

  Dự định có như ý muốn hay không?

  Đoán: Dự định sẽ như ý muốn nhưng phải tự vượt lên chính mình.

  Dự định này liên quan đến việc gì?

  Đoán: đi học để xin việc làm. Việc văn hóa giáo dục.

  Tất cả dùng quẻ chính, không dùng quẻ độn.

  Mong các thầy chỉ giáo.

  1 person likes this