• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

Lữ Bố

Thành viên diễn đàn
 • Số nội dung

  46
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

 • Days Won

  1

Lữ Bố last won the day on Tháng 10 5 2017

Lữ Bố had the most liked content!

Danh tiếng Cộng đồng

11 Good

About Lữ Bố

 • Rank
  Mới gia nhập
 • Birthday 05/03/1991

Thông tin cá nhân

 • Đến từ
  Trường DH Công Nghiệp 4 TP. HCM

Contact Methods

 • Yahoo
  thienviet7777@yahoo.com.vn

Xem hồ sơ gần đây

775 lượt xem hồ sơ
 1. Tham khảo. Mệnh thiên đồng, tính trẻ con. dễ thay đổi Tình duyên ít nhiều gì cũng chia tay vài lần. Họa từ bên ngoài đưa vào. Phúc đức bị KK uy hiếp. Đang trong đại vận(22-31) cung thê. KK +Triệt. Thiên Lương + Triệt trừ đi tiền lương. Nhờ có triệt mà cũng giảm nạn KK, làm nhiêu bị trừ thôi, nhưng bên ngoài có công việc để cứu lấy. Năm 2018, Chuyển chổ ở hoặc có bán đất bán nhà. Công việc cũng chuyển.
 2. Xem tham khảo thôi nha. Nhìn vào lá số là thấy ngay đại vận cung Quan Lộc tam hợp mệnh có vấn đề (thân an tại đây Thiên Phủ +kk là vấn đề từ bên trong mà ra) Mệnh VCD ôm (không kiếp kinh dương) suy nghĩ táo bạo nhưng cũng bướng. nên nghe lời người lớn tuổi. Đang trong đại vận (15-24) VCD TUẦN+TRIỆT CNĐL. Được mẹ yêu thương che chở, học hành tốt, tính tình cũng ngoan. Đại vận này bình thương chả có gì để bàn. Năm 2018, phải nghe thầy tụng kinh chuyện buồn thương. Đại vận (25-34) cũng là đại vận hôn nhân. nhưng nhìn qua bên kia cung tài + địa không. nên tiền bạc có hao tốn. Có Tuần+ Triệt Liêm Phá thì cũng biết cái gì là tốt gì là xấu tránh xa, nên đại vận này kinh doanh hay tiền bac cẩn thận tránh mất nhiều. Đại vận (45-54) đại vận tại cung Quan Thiên Phủ, thân an tại đây nhìn qua mệnh và tài đều có không kiếp là thấy có vấn đề về tiền bạc, công việc và thân thể rùi. Thiên phủ là cái kho cũng là hình tượng người cao tuổi. Trong mệnh lại có KK+kình là bướng không nghe lời người lớn tuổi. Ngoài ra còn cho thấy cung quan và tài đều xấu.
 3. Đợi các bác có kinh nghiệm xem, em nói này ngoài lề chút Tạm dừng việc oán trách ai hay điều gì vì điều đó cũng chả gì hay cả, sao không nghĩ cha mẹ quan tâm mình mới hướng mình theo nghề đấy. Trút giận lên mình và cả người xung quanh lỗi càng nặng. Đừng suy nghĩ về quá khứ cũng đừng nghĩ về tương lai xem mình trong hiện tại trước đã. Suy nghĩ lại xem mình còn lại gì trong mình: kiến thức ngành Y, công việc hiện tại, đừng bỏ thời gian mà trách gì, việc gì mình thấy đúng thì tiếp tục làm. "Suy nghĩ trước khi hành động" Phá quân là bỏ/giữ, cầm/buông. Đừng bỏ và buông tay tiếp những gì mình đang có trong hiện tại để rùi nó mất đi.
 4. Em ngại coi về tình duyên. (Tại cũng còn nhỏ lại chưa có) Mệnh chị VCD. mượn chính tinh từ bên ngoài là Thiên cơ Cự môn ăn nói lanh lẹ, Nhật Nguyệt hợp chiếu + Khoa Lộc. Thông minh học giỏi. Thân cư Di là người quan trọng việc đi rùi. Đại hạn nằm cung phu tam hợp cung Di năm mùi tiểu hạn tại cung di. có Đào hà kỵ Triệt tự mình muốn đi xa chắc đi dạng du học hả chị. Cung phu bị triệt kiếm chồng khó. đang trong hạn nên cảm thấy bồn chồn. Nếu năm tuất có chắc chỉ là tình g...i....ả Năm Tý thì có tính hiệu nhưng cũng không dính. Năm Sửu xem như thế nào. Tham khảo thôi nha.
 5. Hạn Cơ Nguyệt Đồng Lương gặp tam hóa thì đẹp. Nhưng lại có Cự kỵ xung bên ngoài thì cũng có bên ngoài gạnh ghét thị phi, cãi cọ gì đó.
 6. Em không được giao vào xem giùm cho các cao thủ nào trong diễn đàn. Tại mấy nay thích nghiên cứu nên vào đây thử nghiệm thôi. Nên không nhận mình xem đúng. Trong ba sao thích lãnh đạo chỉ huy là Tử vi, Phá Quân, Cự môn mỗi sao thích chỉ huy, lãnh đạo theo các cách khác nhau. Mệnh anh có Tử Vi nên sở thích anh bị ảnh hưởng. Nhưng do không phải là ngôi sao Tử Vi chính hiệu tại Ngọ, em có đọc rằng dù cho có ôm các sao tam hóa cũng chỉ là hư ảo. Có lẽ vì vậy mà định mệnh và cha mẹ anh sắp xếp anh vào ngành y. Đại hạn anh trong vận Sát phá , trong hoàn cảnh tranh đoạt, em không biết là tranh đoạt cái gì. Nhưng vì không phải Tử vi chính hiệu nên tranh đoạt mệt mỏi sinh ra oán trách. Đại hạn này trong thế Linh xương la vũ. dễ nghe theo lời người khác vì có ngôi sao vũ khúc cổ vũ , vì vậy đây chỉ là tham khảo thôi. Ví dụ về linh xuong la vũ nha anh tự nghiệm: Lấy tiền Xây chùa sẽ được nhiều phước báo. anh sẽ suy nghĩ rằng "Có lý". Ở đây em không phê phán việc này vì ai nhiều tiền thì thích cứ làm, Theo em triết lý đạo Phật rất hay mà mọi người cần nghiên cứu, cái sai chính con người lợi dụng nó một cách sai lầm. Bỏ ra 1 triệu lãi mỗi tháng 200k mày ngu sao mà không làm. "Có lý" Còn kêu em làm sao cải thiện nó được em vô phương, vì chưa chắc mình xem cho đúng hoàn toàn được nữa mà tìm cách lách luật. Vì vậy mà sinh ra các môn phái khác như phong thủy, tích đức, cúng cầu an cầu siêu.....
 7. Chưa có nhiều kinh nghiệm nên đợi các bác khác. (vào đây coi giết chút thời gian rèn thêm nên tạm tham khảo) Mệnh Đồng Lương (CNDL) Tam hóa , tam hợp lộc tồn. Người thông minh, giỏi, khéo léo. Thiên đồng +triệt nên ít tham gia vào đoàn thể. Đồng Lương +Triệt thì đáo hạn tới dễ bị trừ lương. CNDL tam hợp lộc tồn tính ra nên đi ngành y dược, mát tay. Cung tài ôm song lộc hay cho cung tài. Đại hạn 24-33 (Dương Cự) Long Hà Phi. nên hay đi. Có cự kỵ phản đối, không thích. cự cãi. Tiểu hạn 2016 tại cung dần tam hợp với đại hạn nên đi nhiều, cũng thái độ phản đối. Xung có đồng lương triệt nên do vậy mà đi trừ lương. Tiểu hạn 2017 Tử Phá. không gánh vác chuyện bất chính thì không bị liên quan đến pháp luật. Tiểu hạn 2018 tại cung Quan. năm đó thiên cơ hóa khí thành kỵ mà bên ngoài lại có cự kỵ xung nên tính phản đối thị phi thêm cao. có bộ tam minh +Tướng quân có tình cảm nhưng chưa được đáp lại. Nhưng lại nằm trong tam hợp tam hóa nên năm đó cũng hay. Tiểu hạn 2019 tại cung Điền. Xung chiếu có Liêm Tham hãm địa. tránh giao lưu với nam nữ có hành vi bất chính, tránh đi xa có đi thì nên cẩn thận. Phủ Tướng gặp Không kiếp nên khiên đỡ không nổi. Năm 2020 tại phúc. tam hợp cung thê. kỳ này chắc thành công có người đáp lại. cố kiềm chế, bao dung lẫn nhau. Tạm đến đây...
 8. Các bác trong đây chắc bận. em rãnh nên ngôi nghiên cứu có sai xin các bác cao nhân chỉnh giùm cho hoàn thiện. Tham khảo: Mệnh trong nhóm Cơ Nguyệt Đồng Lương. đây là bộ phúc ấm, may mắn, hạnh phúc. Nhưng bị giảm đi do gặp Linh hỏa, Địa kiếp hội, làm đảo ngược ý nghĩa đi. Thân bị Tuần+Triệt+Không thân xác bị đánh đập, bị ăn hiếp. Mệnh Thiên Lương hay phơi bày ra có tuế hổ phù do vậy phơi bày tâm trạng mình cho người xung quanh. Cung tài có Không kiếp: là có vấn đề. Đại vận 36-45. Tử Tham ( kết hợp của hai bộ Tử Vũ Liêm+ Sát phá tham). Trong đây có bộ Phi Phục Thanh (bộ này là bộ thanh bình) nhưng không thích gặp hai bộ Tử Vũ Liêm và Sát Phá Tham, tạo ra thế lưỡng Liêm (đao kiếm bay qua bay lại). Thanh Long trở thành tiếng chửi bới qua lại. Năm Thân tiểu hạn vào tài cung gặp không kiếp, Linh hỏa. Bộ Cơ Nguyệt Đồng Lương không chịu nổi không kiếp, Linh hỏa quấy phá. Năm Dậu tiểu hạn tại tật ách có bộ Phủ Tướng (bộ che chở yêu thương) có cả tướng quân trong đó toàn là sao tình cảm. Bộ này kị Tuần+ Triệt làm tình cảm sứt mẻ. Đại vận 46-55 vào cung Tài vẫn là bộ Cơ Nguyệt Đồng Lương không kiếp, linh hỏa........
 9. Mấy nay có hứng nghiên cứu tiếp, nên em coi thử thôi không dám cho là đúng tham khảo thôi, đợi cao nhân vào coi nha anh. Anh mạng Tử vi trong thế TPVT. nên là con trưởng trong nhà gánh vác sự nghiệp để lại. Nhưng trong tam hợp tuế phá thiên hư nên chỉ là giả không phải ngôi Tử vi chính hiệu tại Ngọ. Anh đang trong đại vận 26-35, Hội đủ Linh xương la vũ nên dễ bị nghe lời người khác mà con có thêm đà la nữa là bị lôi kéo cuốn vào mạnh hơn. Em từng gặp ở lá số mẹ em cũng trong vận này rùi. Trong vận này lại gặp sát phá hãm nữa nên dễ bị đoạt mất. Đến đại vận 36-45, tam hợp đào hoa thiên không vào thế bán niên chiết sí " chim đang bay trên trời bị gãy canh" nhưng em từng đọc nếu có Tướng binh sẽ đỡ hơn. Ngoài ra xung chiếu có thái dương thiên lương nên bên ngoài cũng giúp đỡ vượt qua. Trong vận này lại có Thiên đồng cự môn mà lại tam hợp hóa kị nên dễ xảy ra mâu thuẫn chống đối, thị phi tốt nhất trong vận này cái gì nhịn được thì nhịn. Trong này còn có thế cự nhật nữa nên xảy ra đi nhiều mà trong mệnh anh đã có sẵn thế đi nhiều rùi (Phượng mã khách). Hai đại vận sau em nghĩ chắc tốt hơn. Tóm lại cách TPVT mà gặp tuế phá thiên hư làm mất cái hay. Vua trong vở diễn cải lương.
 10. Post giùm lá số: http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=Tran+Thanh+Thao&date=2000,8,9,14,0&year=2017&gender=f&view=screen&size=2 Lá số: Vũ Tham sửu mùi ngộ Hóa Quyền, giáp Khoa Lộc Âm Dương người tài giỏi. Thân Thiên tướng Hồng loan xương khúc lướt một số web thì nói Khuôn mặt chắc cũng đẹp. Lướt web đọc được: Vũ Tham thường theo ngành kinh doanh thương mại.
 11. Chào Lữ Bố, chị thấy em có xem cho một số bạn ở diễn đàn. Em có thể xem giúp cho chị được không? Cảm ơn em

 12. http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/xem-ngay-tot-xau.php?d=05101995 Có gì khác đâu bạn vẫn là 5/10/1995. Vì năm đó nhuận 2 tháng 8 âm lịch lá số bạn tôi chính theo ngày âm cũng vậy http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=&ldate=2,12,8,11,5&year=0&gender=f&view=screen&size=2
 13. Mình xem thử cho bạn nhé: Lá số này có cơ hội xuất ngoại. Lá số này nên xa quê hương lập nghiệp. Năm sau có Long Phượng, giải thần và lưu thiên mã có khả năng xuất ngoại hoặc đi xa, nhưng có không kiếp nên giấy tờ bị trục trặc, có vấn đề liên quan đến pháp luật. Năm sau có tài tinh nên có người khác cho tiền nhưng cũng xài nhiều, có ấn quang thiên quý nên có người giúp đỡ. Có điểm khuyết lớn đây: về nhà cúng kiến ông bà cho chu đáo, lên chùa cầu siêu và cầu an nhé. Mình còn yếu, bạn đợi bác HaiThienHa xem cho kỹ nhé.
 14. Em ghé qua xem thử lá số chị vừa up lên nha, có gì sai sai thì cũng coi như em đang nghiên cứu nhé: Chị đang trong đại vận cung phu: thì nói về chuyện tình cảm. Năm Mùi vừa rùi chuyện tình cảm gia đình không được hòa thuận hay cãi vả. Năm vừa rùi chị hay tập trung ở những nơi đông người, do nằm trong vận thiên không đào hoa mặc dù có lưu lộc tồn nhưng lại gặp không kiếp, kinh đà nên kinh doanh lớn hay đi vay mượn thường bị người khác lừa gạt, dẫn đến phá sản, lại có lưu tang hổ có Liêm trinh chiếu nên có một số vấn đề liên quan đến pháp luật. Trong nhà vợ chồng hay cự cãi Năm nay chị trong vận Thái Dương Cự Môn nên trong lòng có ý định đổi công việc hay có biến động gì đó về công việc, có mã tinh và lưu mã tại vận nên năm nay có nhiều chuyến đi xa hay đi lại nhiều. Nay lại có cự môn và thái tuế nên nói năng cũng nên cẩn thận để tránh chuyện thị phi nói xấu. Năm nay có hóa lộc và lộc tồn nên kiếm tiền có đột biết, có thể có của người khác cho.
 15. Cháu lở đặt câu hỏi, nên xem thử vài ý thôi: Lá số này nhiều tài hoa, tài lẻ, có khiếu ăn nói. Lá số dễ dính đến pháp luật. Năm vừa rùi có đụng tới pháp luật. Năm nay có biến chuyễn công việc, nhưng không đầu tư lớn được, không vay mượn để kinh doanh. Đang trong đại vận phu thê: nên trong đại vận yêu đương nhưng không thành. Cưới trễ tốt hơn. Cháu không có nhiều kinh nghiệm mong các bác chỉ bảo thêm.