• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

Kakalotta

Hội viên
 • Số nội dung

  124
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Danh tiếng Cộng đồng

3 Neutral

About Kakalotta

 • Rank
  Hội viên mới
 • Birthday

Xem hồ sơ gần đây

1.220 lượt xem hồ sơ
 1. Mệt, anh ta có thể làm mod diễn đàn, được cấp đất, nhưng giới KH chả ai coi ông ta là cái đinh gì cả. Đúng là tiểu nhân đắc chí....
 2. Tất nhiên là họ có quyền đọc, có quyền nghiên cứu chứ. Học là quyền của mỗi người Nhưng ở đây, họ ko phải là ham hiểu biết, mà chỉ là háo danh, không hơn không kém. Chỉ có háo danh mới có kiểu tránh xa chỗ những người làm chuyên về lãnh vực đấy, mang ra công bố ở nơi chả ai biết. Xứ mù thằng chột làm vua. Đến khi bị bóc mẽ thì quay ra chửi bới đe dọa một cách vô văn hóa. Nông dân lật đổ Einstein, cũng được thôi Nhưng vấn đề là hiệu quả bao nhiêu. Khi kiến thức của anh =0 mà cứ thích sáng tạo, thì chỉ có ra các sản phẩm nhảm nhí. Cón bột mới gột nên hồ. Và tôi đơn giản, đánh giá theo chất lượng sản phẩm. Lạnh lùng và chính xác. Khi anh sai, tôi đọc 3 dòng, rồi cho vào sọt rác, thế thôi, không cần biết của GS hay TS hay là của anh nông rân. Còn anh thích bàn vật lý, mời vào vatlyvietnam.org, tha hồ bọn lít nhít nó dạy cho. Còn tôi thì ko có hứng.
 3. Tôi là researcher, khong phải là nhà giáo dục ạ. Và tôi không có nghĩa vụ trở thành bảo mẫu cho chã. Sao anh đoán chuyện giỏi như thần thế? Anh bói Kinh DỊch hay Mai Hoa Dịch Số? Anh chắc cũng chỉ nói chuyện với những người hiểu chuyện, anh nhỉ? Chứ có những người tôi biết có nói cũng chỉ như nói với cục đất thì nói làm gì?Ví dụ câu này, chứng tỏ anh thực sự không hiểu chút gì về cái mình đang nói Vì anh hơi bị chã, không có khả năng đọc hiểu tối thiếu để nói chuyện về KH nên tôi đành phải chỉ thêm. Một lý thuýet đặt ra phải nhằm giải quyết một khúc mắc nào đó, và phải tuơng thích với các lý thuyết đã có sẵn. Phải có experiment, kể cả về mặt lý thuyết. Nếu ko, nó là thứ vô giá trị.Mong anh nghĩ kĩ, đừng có dạy tố hữu làm thơ ạ. Tôi yêu diễn đàn quá. Ở nuớc ngoài mà có cái này nghịch, thay cho chuơng trình hài kịch, gặp nhau cuối năm. Thú quá.
 4. Thú thực khả năng đọc hiểu của anh hơi thấp. Tác giả đã nói rõ là không công nhận với định luật giao thoa ánh sáng, rõ mồn một còn gì nữa? Vậy còn gì mà nói nữa đây? thì tôi có nói là tôi ko thích đọc bài của anh quasar đâu. Có giá trị giải trí rất cao!!!!!Hị HịVì mức độ giải trí, tôi đề nghị move tất cả các bài viết của Quarsar vào mục truyện cười, quán hài huớc cho phù hợp với giá trị giải trí của mình. Hị HỊ, thời gian thì tôi dành cho việc giải trí nó béo hơn là dành cho dạy mấy ông chưa từng học thuyết tương đối đi tìm bản chất của vũ trụ. Về chuỵên côn đồ chợ búa, mời anh đọc lại những gì anh ta viết, xem có đúng là dân đâm thuê chém mướn không mới làm người khác sợ chứ? Về cách hành xử, anh ta cũng ngang ngửa với cái câu chuyện tôi kể, về việc anh thạc sĩ dọa GV vì đánh truợt luận văn đó. Nhưng nếu đo rồi, và sai rồi thì sao? Hí hí? Đúng rồi, ai cũng có quỳen làm KH, nhà nhà diệt chim sẻ :). KH chưa thấy đâu ,cuối cùng trên báo dân trí đăng tin "Lại có thêm hai nông dân đề xuất thuyết tương đối mới". Bùi Minh trí, kiến trúc sư lật đổ Einstein....Thiên tài đâu chả thấy, chỉ thấy trâu quì nó dài thêm.
 5. Um, tôi nhầm. Đào thai thì thiên về kỹ thuật chiến thuật nhiều hơn, còn Kình duơng thì thiên về sức khỏe. Một đằng giống kiểu Ronaldo, một đằng là Roberto Carlos.
 6. Bây giờ tôi mới để ý, hóa ra là có sự khác nhau giữa hai truờng phái. Kiểu an sao của Lạc Việt và cách xem tuơng ứng thì tôi... chưa học. Tôi chưa bao giờ học chữ lý số nào ở diễn đàn này cả, nên chịu. Tốt nhất ko nên nói gì. Đúng là tính cách của Thái dưong tại Ngọ rất mạnh, chưa cần nói đến đến Lộc tồn, cũng thừa đủ để át Đào Thai. Tóm lại chồng xxx khỏe. Thích.
 7. Một khi đã mâu thuẫn với thực tê thì công trình khoa học đó phải vất vào sọt rác, thế thôi thưa bác!!!!! Trừ khi đó là truyện tranh Superman!!!Khi tôi referee các bài báo nghiên cứu gửi đến tạp chí chuyên ngành, chỉ cần đọc đến dòng dầu tiên tôi thấy sai thôi, tôi vất luôn không thèm đọc. Có một điều mong bác để ý. Chưa có một ai ở đây khẳng định Phong thủy/tử vi là vô giá trị, và cũng chưa có ai cấm sử dụng một lý thuyết không đuợc công nhận cả. Vấn đề là, một khi chưa có cơ sở khoa học chặt chẽ, chuẩn xác dựa trên các tiên đề thì không thể coi là khoa học. Tôi lấy ví dụ, ngay cả việc đổi chỗ Tốn-Khôn gì đấy, ở diễn đàn này đã cãi nhau như mổ bò, có ai chịu ai đâu? Trong khi đó nó gần như nằm trong tiên đề của lý thuyết. Ngay cả tử vi, đến nay cũng có hơn 300 truờng phái khác nhau, có ai chịu ai không? Ngay cả đơn giản như là lý thuyết sao tự Hóa Đằng Sơn học mót ở Taiwan, ngay cả ông ĐS cũng có biết nó đúng hay sai, tại vì sao đâu? Một khi chưa thống nhất với nhau đuợc thì không thể có sự nhất quán để có thể dẫn tới công nhận đó là khoa học thực sự.
 8. Vậy thì chỉ có thể khẳng định, bác có một quan điểm khác xa với một người bình thường về khái niệm nhà Khoa học thôi bác ạ.Cháu nói thì có vẻ nặng, nhưng bác không đủ tư cách để đánh giá thế nào là một nhà KH đẳng cấp. Cái này là cháu đánh giá khách quan. Hay là bác cứ đọc cái gì mà thấy váng đầu, không hiểu gì cả, lại thấy vẽ hình đẹp đẹp, chêm vài chữ tiếng anh vào là bác phong nhà KH tuốt? Hị Hị. Nói một vài câu ngu ngơ thì thành nhà nghiên cứu? Hị Hị Bác mang cái đó nói với dân tay mơ thì đuợc, nhưng với dân trong nghề thì lại khác đó bác. Tất cả cái mà bác có thể nói chỉ nên là :"Tôi không hiểu anh ta nói gì về vật lý, cũng không bình luận gì về cách cư xử/đạo đức khoa học của anh ta, nhưng tôi thấy câu anh ta nói về triết học thì có vẻ đúng. Anh ta có thể là người hiểu về lý số" Đó mới là đánh giá khách quan, đúng mực mà bác nên nói!!! Bác là lãnh đạo cao nhất của diễn đàn, lại là sư phụ. Vậy mong bác cẩn thận lời nói ạ.
 9. Bạn quote lại làm gì nó rác diễn đàn ra? Tác giả đã tự mình phủ nhận thí nghiệm Young, tức là mâu thuẫn với thực tế. Vậy còn gì để nói nữa đâu.Vả lại, tôi không có hứng tiếp chuyện với một "côn đồ khoa học", người sẵn sàng chửi bới như một kẻ vô học khi người ta chỉ ra sai lầm trong lý thuyết của mình, thậm chí còn đe dọa hành hung một cách đâm thuê chém mướn?
 10. Cháu xin phép bình luận câu này của bác Thiên Sứ ạ Cái gọi là Nhà Khoa học của bác nó tầm thường thế ạ, qua một bài viết thiếu hẳn trí tuệ, nhưng thừa sự côn đồ và vô văn hóa trên diễn đàn?Nếu như vậy, mong bác không bao giờ dùng từ Nhà Khoa học để đề cập đến GS Đào Vọng Đức hay bất cứ ai khác bác nhé. Đó sẽ là sự xúc phạm lớn. Địa vị cháu, dù cháu còn trẻ, cũng xin phép từ chối ạ. Đẳng cấp tư duy như vậy, có thể hơn nhiều nhà nghiên cứu về lý học trình độ kém, nhưng thua xa lũ đàn em của cháu ạ. Bọn đàn em của cháu từ hôm qua đến giờ chúng nó vào đây đọc làm truyện cười mãi. Chúng nó buzz YM cháu ầm ĩ, cười lăn cười bò. Môn giả kim thuật còn ra đời trước cả phong thủy cơ bác ạ. Cả môn cúng bái để gọi mưa nữa.
 11. Vâng ạ, cháu đồng ý. Một lý thuýet sai bét bè be vẫn có thể có một kết luận đúng và nhiều kết luận sai ạ. Nhưng cái này cháu nghi lắm, vì tác giả có hiểu chút gì về vật lý đâu ạ. Đấy là ý kiến của chuyên gia ạ.Dù lý thuyết vật lý có đuợc chuyên gia trong ngành đánh giá là nhăng nhít đi chăng nữa, nhưng lại rất có thể đuợc các chuyên gia lý số nhưng ko hiểu gì về vật lý đánh giá cao, coi là nhà khoa học số một. Hí Hí. Thảo nào ông ta thích vào đây tuyên bố thế, nhưng các diễn đàn chuyên ngành thì cấm có dám bén mảng. Hị Hị
 12. Vậy theo tiêu chí khoa học đầu tiên mọi lý thuýet phải có, đó là phù hợp với thực tế. Cụ thể hơn, tác giả đã phủ nhận thí nghiệm của Young về giao thoa ánh sáng, cái mà đã đuợc thực nghiệm hàng triệu lần, làm cơ sở cho không biết baon nhiêu ngành khoa học. Vậy theo bác, cái mà mâu thuẫn thực tế thì có đáng đọc không ạh? Hay bác cho rằng, lý thuýết ADNH cũng mâu thuẫn với thực tế, do đó sẽ phù hợp tuyệt vời với cái của anh ta. :) :) :)
 13. MOng bác phân biệt rõ việc các nhà KH "không công nhận" và "Phủ nhận" cái gì đó ạ. Không công nhận đơn giản là vì nó chưa đuợc chứng minh. Còn phủ nhận tức là nó sai hoàn toàn với thực tế. Ví dụ, triết học Phuơng đông thì chưa đuợc công nhận. Nhưng còn cái trò của Mr Quasar thì bị phủ nhận hoàn toàn. Not Even Wrong!!! Cái chuyện ông ta Minh triết hay tối triết thì cháu không biết, cái chaú quan tâm là ông ta ko hiểu gì về cosmology thôi bác. Ông ta mà biết thân, cứ lảm nhảm về triết thì cháu cũng chả buồn nói làm gì, đằng này ko biết gì mà cứ thích lấn sân. Hị hị.
 14. Bác noí thế cũng không đúng ạ. Nó cũng biết xem tử vi đấy chứ bác, dù rằng có thể không cao thủ như nhiều người ở đây. Tức là nó cũng công nhận lý học phương đông ạ, nhưng cái thứ mê sảng của cái ông Quasa thì nó cười vào mũi ạ.Bác yên tâm đi, đánh giá cái gì, cháu cẩn thận mời hẳn chuyên gia để evaluate, buzz YM một phát là xong. Bọn cháu lại có trò cười để nghịch. Hị Hị.. Như cháu đây, cháu cũng suốt ngày luyện tử vi, tử bình, mai hoa dịch số, kinh dịch vào free time, tức là tin vào lý học phuơng đông. Nhưng bảo cháu công nhận cái thuýết vũ trụ của cái ông ko hiểu nổi thuyết tương đối thì còn lâu bác ạ. Chứng minh thuyết âm duơng ngũ hành khác với phát triển sự ngu dốt.
 15. Phi phì. Hị Hị Hị Hị.Cháu mới cho một tiến sĩ chuyên ngành về chính cái này, cosmology, đào tạo ở Top University tại Mỹ đọc. Nó đang vỗ bụng cười sằng sặc đấy bác Thiên Sứ ạ.