• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

hoangthien

Thành viên diễn đàn
 • Số nội dung

  15
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Danh tiếng Cộng đồng

0 Neutral

About hoangthien

 • Rank
  Mới gia nhập
 • Birthday
 1. Nử sinh tại Campuchia ngày 31/01/1991 lúc 12 giờ trưa.Vóc người ốm,da trắng ,thanh tú.Từ 15 tuổi đến 18 tuồi quậy tưng nóc.Mấy năm nay chịu vào nề nếp và đang học ĐH.Có ý muốn tu tại gia.Mong các Chú & các Bác trong diển đàn xem và bình dùm hậu vận của cháu.Tư vấn dùm cho cháu lập gia đình với tuổi nào và khi nào thì hợp nhất.Cãm ơn.
 2. Nử ,sinh tại Campuchia ngày 31/01/1991 lúc 12 giờ 15 . Cao vừa người,da trắng ,thanh tú.Từ nhỏ tới 15 tuổi không có gì nổi bật. 15 tới 19 quậy tới bến,có lần té xe may ma không bị gảy xương nhưng bị sẹo lớn nơi mông .Từ 19 tới nay đằm thắm lại chịu nghe lời đi học-Hiện học đh.Mong nhờ các Tiền bối trong diển đàn xem giúp cho cháu tìm người hạp tuổi để lập gia đình và tư vấbn cho trong khoảng thời điểm nào là phù hợp.Vì mình nhìn sơ thấy con gái có khó khăn về chồng con nhưng không hiểu được nhiều lắm. Kính mong.Đa tạ.
 3. Nử ,sinh tại Campuchia ngày 31/01/1991 lúc 12 giờ 15 . Cao vừa người,da trắng ,thanh tú.Từ nhỏ tới 15 tuổi không có gì nổi bật. 15 tới 19 quậy tới bến,có lần té xe may ma không bị gảy xương nhưng bị sẹo lớn nơi mông .Từ 19 tới nay đằm thắm lại chịu nghe lời đi học-Hiện học đh.Mong nhờ các Tiền bối trong diển đàn xem giúp cho cháu tìm người hạp tuổi để lập gia đình và tư vấbn cho trong khoảng thời điểm nào là phù hợp.Vì mình nhìn sơ thấy con gái có khó khăn về chồng con nhưng không hiểu được nhiều lắm. Kính mong.Đa tạ.
 4. Cảm ơn huyencodieuly đả xem cho..Tuy nhiên mình củng còn chút phân vân vì củng có người khuyên mình đi khỏi sàigòn thì làm ăn mới khá.Nhưng mình nghĩ tới tuổi nầy mà còn bôn ba đi đâu nửa bây giờ.Việc học hành con cái đang ổn định.Thêm nửa là củng có người khuyên nên mở 1 quán nhỏ bán cà phê rồi củng có người bạn muốn giúp mở tiệm cầm đồ.Mình thấy 2 việc nầy củng nhẹ nhàng phù hợp sức khỏe nhưng củng phân vân chưa biết thế nào.Sợ họa chồng họa rồi lại mang nợ.Mình củng biết huyencodieuly có dịch vụ xem hung cát và biện pháp hóa giải nhưng chưa rỏ chi tiết như thế nào.Mong huyencodieuly add nick mình và cho biết thêm chi tiết.Mong Đa tạ.
 5. Cảm ơn huyencodieuly đả xem cho..Tuy nhiên mình củng còn chút phân vân vì củng có người khuyên mình đi khỏi sàigòn thì làm ăn mới khá.Nhưng mình nghĩ tới tuổi nầy mà còn bôn ba đi đâu nửa bây giờ.Việc học hành con cái đang ổn định.Thêm nửa là củng có người khuyên nên mở 1 quán nhỏ bán cà phê rồi củng có người bạn muốn giúp mở tiệm cầm đồ.Mình thấy 2 việc nầy củng nhẹ nhàng phù hợp sức khỏe như...

 6. Kính nhờ Huyencodieuly xem giúp dùm số của mình http://www.lyhocdong...w=screen&size=2 Sinh tại sàigòn Kinh mong huyencodieuly xem dùm số của mình.Năm nay 58 tuổi sao còn lận đận quá.Vợ trước có 3 con đi xuất cảnh năm 1987,lâu rồi không có tin tức.Vợ sau (Bính ngọ) có 2 con 1 G Canh ngọ và 1 trai Nhâm thân.Làm việc cật lực từ 35 tuổi đến nay nhưng chập có chập không có năm không có tiền ăn tết.Nhà của củng không ra gì lại nghe chính quyền báo quy hoạch giải tỏa để mở đường gì đó.Riêng năm nay bà xả hùn hạp bị mất trắng.Mong huyencodieuly xem dùm hậu vận có phần nào khá hơn không. Mong.Kính
 7. http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=hoangthien&date=1954,7,14,6,30&year=0&gender=m&view=screen&size=2 Sinh tại sàigòn Kinh mong huyencodieuly xem dùm số của mình.Năm nay 58 tuổi sao còn lận đận quá.Vợ trước có 3 con đi xuất cảnh năm 1987,lâu rồi không có tin tức.Vợ sau (Bính ngọ) có 2 con 1 G Canh ngọ và 1 trai Nhâm thân.Làm việc cật lực từ 35 tuổi đến nay nhưng chập có chập không có năm không có tiền ăn tết.Nhà của củng không ra gì lại nghe chính quyền báo quy hoạch giải tỏa để mở đường gì đó.Riêng năm nay bà xả hùn hạp bị mất trắng.Mong huyencodieuly xem dùm hậu vận có phần nào khá hơn không. Mong.Kính
 8. Rất là cãm ơn-Nghe qua nhửng lời chỉ giáo của haithienha và Túy Lảo mình củng an lòng phần nào .Trước đây mình rất buồn bực vì đã làm việc cật lực từ 35 tuổi đến giờ.Nhưng thôi như thế củng an lòng là đả làm việc hết mình nhưng củng không qua khỏi số.Cảm ơn các Cao Huynh nhiều lắm.Kính.
 9. Cảm ơn hoangyen và mọi người.Số mình 3 năm nay cứ là cà giật như thế đó. Thôi không chấm thì củng biết rồi.Một lần nửa cãm ơn HY và mọi người.Thân.
 10. Vậy à? Cảm ơn Huynh.Mình củng không biết lấy lá số như thế nào.Mình sinh ở Sài gòn lúc 06h30 ngày 14 tháng 07 năm 1954.Nếu có thể được Huynh giúp lấy lá số và luận giải dùm..Do có người lấy lá số dùm mình mà.Cảm ơn nhiều lắm

 11. Vậy à? Cảm ơn Huynh.Mình củng không biết lấy lá số như thế nào.Mình sinh ở Sài gòn lúc 06h30 ngày 14 tháng 07 năm 1954.Nếu có thể được Huynh giúp lấy lá số và luận giải dùm..Do có người lấy lá số dùm mình mà.Cảm ơn nhiều lắm.
 12. http://www.lyhocdong...w=screen&size=2 Mong các Cao Huynh xem dùm cho số mình năm nay 58 rồi mà sao còn lận đận quá. Mình xuất thân từ 1 gia đình tương đối tại SG.Lập gia đình năm 77 có với nhau 3 con (2 tr+ 1 g) Năm 85 gia đình bên vợ bảo lảnh đi Mỷ nhưng phần vì mình còn mẹ già và phần vì không có hôn thú nên mình bán nhà và các cái để lo cho 4 mẹ con cô ấy đi trước.Ở lại VN trong vòng 2 năm mình xin vào làm tài xế xe khách đường dài Bắc Nam.Khi đi ngang Huế phần vì lao lực phần buồn nhớ vợ con nên mình ngã bệnh và ở lại Huế gần 1 tháng.Tại đây có 1 cô bạn hàng khách quen thương tình lo liệu chăm sóc cho mình.Khi khỏi bệnh mến người nên mình cưới cô ấy (Bính ngọ)và vào lại SG lập nghiệp.Đến nay củng có với nhau 2 con (1 G Canh ngọ+ 1 tr(Nhâm Thân).Làm ăn thì củng tương đối nhưng tiền bạc như mây trôi khi có khi không nhứt là vào cuối năm có năm không có đồng nào.Nhà của thì không ra chi.Mới đây lại được thông báo giải tỏa.Năm nay bà xả hùn làm ăn với người ta mất trắng không còn gì.Bà xả trước thì hay tin mình bên nầy có vợ thì củng biệt tăm dù mình củng có nhiều lần cố gắng liên lạc
 13. http://www.lyhocdong...w=screen&size=2

  Mong các Cao Huynh xem dùm cho số mình năm nay 58 rồi mà sao còn lận đận quá.

  Mình xuất thân từ 1 gia đình tương đối tại SG.Lập gia đình năm 77 có với nhau 3 con (2 tr+ 1 g) Năm 85 gia đình bên vợ bảo lảnh đi Mỷ nhưng phần vì mình còn mẹ già và phần vì không có hôn thú nên mình bán nhà và các cái để lo cho 4 mẹ con cô ấy đi trước.Ở lại VN tro...

 14. Hoangthien Nam sinh tại Sài gòn 14/07/1954 lúc 06 giờ 30' sáng.