• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

Ngoc Dung

Hội viên
 • Số nội dung

  58
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Danh tiếng Cộng đồng

0 Neutral

About Ngoc Dung

 • Rank
  Mới gia nhập
 • Birthday
 1. Chào các anh chị trên diễn đàn ! Em có một việc nhờ các bác giúp đỡ: Họ và tên chồng: Phạm Minh Phú (31/03/1975)-DL Họ và tên vợ: Lương Thị Ngọc Hoa (20/01/1977)-DL Họ và tên con gái: Phạm Tú Uyên (05/08/2008)-DL Dự kiến 23/07/2012 em sinh cháu trai đặt tên: Phạm Minh Quân Xin các anh chị trên diễn đàn tư vấn giúp em ! Cảm ơn các anh chị
 2. Hiện nay cháu bé này thế nào rồi ạ. nếu cháu vẫn còn tôi hy vọng địa chỉ này sẽ giúp được mẹ con cháu. Bồ tát sống đã chữa bệnh cho một số bệnh nhân bị ung thư máu. liên hệ: Cô Chanh- huyện Tam dương- Tỉnh Vĩnh Phúc
 3. Trước tiên con kính chúc bác Thiên Sứ và các anh chị trên diễn đàn luôn mạnh khỏe, gặp nhiều may mắn trong năm Nhâm Thìn này ạ. Qua chuyên mục này con kính mong bác Thiên Sứ và các ACE tư vấn giúp gia đình con về việc sinh con năm nào thì tốt? Chồng con sinh năm 1975 Con sinh năm 1976(23/12/1976 AL) Con gái đầu sinh năm 2008 Năm trước con có nhờ các bác tư vấn và được tư vấn nên sinh bé thứ hai vào năm ất mùi. Tuy nhiên ông Trời lại cho con một bé trai vào năm Nhâm Thìn. Đọc bài của bác Thiên Sứ con lăn tăn quá.... Xin các bác tư vấn giúp con xem khi sinh bé ra thì nên làm thế nào để giảm bớt những ảnh hưởng không tốt tới bé và cả gia đình. Con có nên sinh bé thứ ba không ạ. Con xin cảm ơn Bác và các anh chị trên diễn đàn.
 4. Anh Thiên Luân! Mong anh xem giúp vợ chồng em Chồng sinh năm 1975, vợ 1976, con gái 2008. Em muốn sinh thêm cháu nữa nhưng không biết năm nào thì tốt. Mong anh luận giúp gia đình em sinh bé năm nào để thuận lợi cho cả gia đình mà không ảnh hưởng đến chị của cháu. Cảm ơn anh nhiều Em dự tính sinh thêm một cháu năm Quý tỵ Nhưng lại lo tuổi tý và tỵ tuyệt mạng nên không biết tính thế nào. Hơn nữa mệnh con lại sinh mệnh mẹ không thuận, sợ con hay ốm. Anh luận giúp vợ chồng em với. Chân thành cảm ơn anh.
 5. Kính nhờ các bác Thiên sứ, hạt gạo làng , Thiên luân xem giúp gia đình em xem sinh con thứ hai năm nào thì tốt. Chồng sinh năm 1975, vợ sinh năm 1976, con gái sinh năm 2008. Em rất buồn vì khi sinh bé thứ hai được 1 tháng thì bỗng nhiên đứa lớn mắc bạo bệnh và qua đời, nên để sinh đứa nữa em đã lên diễn đàn nhờ rất nhiều và được tư vân 3 lần khác nhau nên rất hoang mang không biết nên sinh bé nữa vào năm nào để tốt cho cả nhà. Kính mong các bác chỉ giáo giúp gia đình em, em xin cảm ơn nhiều ạ.
 6. Chồng em sinh năm 1975, em sinh 23/12/1976(AL), con gái sinh 2008. Kính nhờ anh xem giúp vợ chồng em sinh bé thứ hai năm nào để tốt cho cả nhà. Trân trọng cảm ơn anh.
 7. Kính gửi các anh chi trên diễn đàn. Tôi chuyển nhà mới từ tháng 4/2010. Muốn làm lễ tạ đất cuối năm. Có anh chị nào biết tư vấn giúp tôi với. ( Sắm lễ, bài cúng) Chồng tôi tuổi Ất mão, dự tính chọn ngày 17/12/2010(AL) làm lễ tạ. Mong các anh chị tư vấn giúp. Chân thành cảm ơn.
 8. Bác Thiên Sứ ạ. Cháu rất mừng vì bác đã chú ý đến câu chuyện của cháu. Bây giờ chuyện buồn cũng đã qua rồi, bác tư vấn giúp gia đình cháu nên sinh bé nữa vào năm nào để tốt cho cả nhà. Còn một trường hợp của bạn cháu có cách nào để cứu vãn được không? Cháu cảm ơn bác nhiều.
 9. Bac Thiên Sứ ơi. Có phải dạo này bác đi văng không, ngày nào cháu cũng vào mong tin bác mà không có hồi âm. Mong bác sớm giúp cho cháu và các bạn đồng cảnh ngộ. Đặc biệt nhà ban ở trường hợp thứ hai cả hai người con đều còn nhưng đứa con traui đang có hiện tượng mắc bệnh. Kính mong bác và các cao thủ trên diễn đàn giúp ạ.
 10. Kính bác Thiên Sứ! Chuyện buồn của cháu và những người bạn cùng chung cảnh ngộ đã qua được 3 năm. Tuy nhiên nỗi đau trong lòng chắc chẳng bao giờ nguôi ngoai được. Hôm nay cháu mạo muội đưa câu chuyện của mình lên đây mong Bác giúp. Chuyện là thế này: Vợ chồng cháu lấy nhau từ năm 2001. Chồng cháu sinh năm 1975, cháu sinh năm 1976. Con trai đầu sinh năm 2002. Mọi chuyện trong gia dình nhìn chung là ổn định cho tới khi cháu sinh bé thứ hai là con gái năm 2008. Khi sinh được cháu bé này vợ chồng cháu rất mừng vì gia đình có đủ nếp , tẻ và chỉ cần lo làm ăn nuôi con. Vậy mà thật trớ trêu , sau khi sinh con được một tháng thì cháu trai lớn đổ bệnh, cháu mắc bạo bệnh không thể cứu chữa nổi, 4 tháng sau thì qua đời, để lại nỗi đau trong lòng người mẹ không biết khi nào có thể nguôi ngoai được. Nghĩ đến đứa con nhỏ cháu cũng cố gắng để có thể đứng dậy lo cho con. Sau đó cháu đã tìm hiểu và đến với diễn đàn này. Vô tình sau đó cháu biết đến hai đôi vợ chồng cũng cùng năm sinh với vợ chồng cháu, cũng có nnhững đứa con cùng năm sinh với con của cháu. Gia đình thứ nhất con trai sinh năm 2002, con gái sinh năm 2008. khi sinh đứa thứ hai thì 3 tháng sau đứa anh mất... Gia đình thứ hai sinh con gái năm 2002, con trai sinh năm 2008, giờ vẫn đủ hai đứa trẻ, tuy nhiện đứa con thứ hai sau khi qua một tuổi lại có biểu hiện bị bệnh thần kinh.???? Bác ơi. Chuyện gì đang diễn ra vậy??? Các gia đình này thật đau khổ. Cháu còn một người em họ sinh năm giáp tý lấy vợ tuổi đinh mão. Sau khi cưới được một tháng cậu ấy bị tai nạn và vĩnh viễn ra đi. cháu đã đọc rất nhiều về cách luận tuổi và biết rằng các tuổi tứ hành xung thì tuổi tý- ngọ - mão - dậu là có sự xung khắc rất lớn. Có phải vì vậy mà các gia đình trên đã xảy ra nhiều nỗi đau như vậy ???? Cuối cùng cháu xin bác tư vấn giúp cháu xem vợ chồng cháu nên sinh thêm một bé nữa vào năm nào để tốt cho cả nhà. Mong tin bác nhiều. Kính chúc bác luôn mạnh khỏe, bình an.
 11. Kính nhờ bác Thiên Sứ xem giúp cháu ngày chuyển nhà trong tháng 6/2010(AL) Chồng cháu sinh tháng 3/1975( tháng 2AL) Cháu sinh năm 1976, con gái năm 2008. Cháu chân thành cảm ơn.
 12. Bác Thiên Sứ ơi! Sáng nay có con nhện to chui vào màn ngủ của cháu. Cháu định bắt nó thì nó chui ra ngoài và chạy mất. Đọc mục này cháu lo quá. Cháu phải làm thế nào bây giờ???? Bác giúp cháu với ạ.
 13. Kính nhờ anh xem giúp vợ chồng em với ạ! Chồng sinh năm 1975, vợ sinh năm 1976, con gái sinh năm 2008. Em muốn sinh cháu nữa thì sinh vào năm nào để đảm bảo an toàn cho cả nhà. Năm 2009 vợ chồng em làm nhà . Tháng 3 này mới hoàn thiện xong và dự định chuyển nhà trong tháng 3. Anh tư vấn giúp em chọn ngày nào về nhà mới thì tốt ạ. cảm ơn anh nhiều
 14. Chào anh LeDien. Thông qua diễn đàn em thấy vợ chồng anh tuổi giống vợ chồng em, đúng không ạ? Cảm ơn anh nhiều nhé. Mong bác Thiên Sứ và các anh em khác trên diễn đàn xem giúp với ạ.