• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

vu khanh

Thành viên diễn đàn
 • Số nội dung

  16
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Everything posted by vu khanh

 1. lâu quá không vào DD Smile có khỏe không? chúc Smile vui vẽ hạnh phúc nhé

 2. Lâu rồi không vào DD không biết bạn phoenix ra sao? có khỏe không? chúc bạn luôn vui khỏe và hạnh phúc nhé

 3. Lâu rồi không vào DD không biết cô ntpt lúc này ra sao? có khỏe không? chúc cô luôn vui khỏe và hạnh phúc nhé

 4. Kính chào bác haithienha chúc bác và gia đình an lành hạnh phúc

  1. vu khanh

   vu khanh

   Lâu quá không vào DD thăm bác, không biết lúc này bác có khỏe không? Cầu mong bác luôn được mạnh khỏe để giúp người giúp đời

 5. Kính chào bác Thiên Sứ chúc bác cùng gia đình an lành và hạnh phúc

  1. vu khanh

   vu khanh

   lâu quá không vào DD thăm bác, bác có khỏe không? năm nay đủ thứ chuyện nặng nề quá bác, còn te tua tơi tả hơn năm trước nữa, nhiều lúc nghĩ quẩn luôn đó bác ơi! bửa nào con mời bác đi nhậu được không bác?

 6. Lời đầu tiên xin kính chúc sức khỏe bác Thiên Sư, bác HaithienHa, cùng toàn thể quý thầy. Chúc Trung Tâm cũng như diễn đàn ngày một phát triển lớn mạnh và thành công. Quý thầy thì ngày càng tinh tấn, phát đạt và tạo được nhiều phước lành. kính bác haithienha. Con vào diễn đàn này khá lâu rồi ah. và con âm thầm ngồi đọc những lời luận giải của bác đễ chiêm nghiệm và học hỏi. Nay con mạo muội kính xin bác chỉ dẫn lá số giúp con. http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=vu+khanh&date=1975,12,9,12,0&year=0&gender=m&view=screen&size=2 con xin sơ lươc về bản thân : con là con thứ trong nhà có 8 anh chị em. hồi nhỏ thì rất thông minh nhưng đường học vấn của con lại không suông sẽ. học hết lớp 10 là con đã ra đời kiếm tiền rồi. hiện nay con có 1 đứa con trai duy nhất. nam nay cháu được 11 tuổi rồi ah. con thì sống cảnh gà trống nuôi con cũng đã được 7 năm. trong 7 năm qua tắm rữa ăn ngũ hay làm gì đi đâu cũng 2 cha con lủi thủi..đươc cái cháu rất có hiếu rất thương cha lá số của cháu đây ah http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=phi+vu&date=2001,9,4,20,30&year=0&gender=m&view=screen&size=2 hiện tại con đang thất nghiệp chưa làm được gì hết nên cũng quẫn quá ah. kính mong bác thương tình coi hậu vận của con ra sao. đội ơn bác
 7. Con cảm ơn bác thiensu. Điều con lo nhất bây giờ là cháu bé. bác thương cho trót, bác nói rỏ về cháu dùm con cho con yên tâm nghe bác. bác Haithienha oi! con rất mong tin bác Kính
 8. Bác Thiên Sứ ơi, cháu thấy phần an sao bị lỗi thì phải. Lá số của cháu an 2 sao Thiên Khôi, Thiên Việt nhầm sang cung Mệnh và Quan Chào bạn anhchamchithu. Tôi đang có việc rất gấp cần các bác tư vấn. bạn vui lòng ra ngoài đọc lại những điều trước khi cần tư vấn, xem làm sao để mở 1 topic riêng cho mình để mai này bạn còn dùng đến nó nữa và xem lại trình tử vi lạc việt rồi hãy vào nhờ các bác tư vấn cho.
 9. Kính chào ban quản tri cùng quý thầy cô, anh chị em trong diển đàn. Kính chúc súc khỏe bác haithienha và bác thiensu. Bửa giờ vợ con động thai ra vô bệnh viện hoài làm con lo lắng mất ăn mất ngủ đừ cả người, hôm nay vào đây đọc được những lời khuyên, lời động viên quý giá của 2 bác làm con thấy ấm lòng đôi chút. cảm ơn 2 bác chiếu cố đến con. Thưa 2 bác vợ con mới sanh cháu trai được mười mấy ngày. Vợ con vở ối nên phải mỗ và sanh sớm hơn dự định gần 1 tháng. Nói trộm vía cháu sanh non mà được cái cháu nặng 3kg7, cả bệnh viện ai cũng quở " sanh non mà sao tốt thế " Nhưng từ khi sanh ra đến giờ cháu bị 2 cục bướu máu và nhiễm trùng da đang phải điều trị. Con lo quá sốt ruột đứng ngồi khong yên ngày nào cũng cầu trời khấn phật niệm quan thế âm bồ tát phù hộ độ trì cho cháu. Nên hôm nay con vào đây kính mong lòng từ bi bác ái của 2 bác thương cho con trẻ vô tội xem giúp dùm cho cháu. cháu sanh 8g40 ngày 3 tháng 11 năm 2014 DL. Nhằm giờ thìn ngày 11 tháng 9 năm giáp ngọ http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=Nguy%E1%BB%85n+Phi+H%E1%BA%A3i&date=2014,11,3,8,0&year=2014&gender=m&view=screen&size=2 Đội ơn 2 bác nhiều ạh
 10. Thân ái mến chào lại cả nhà và gửi lời kính thăm sức khỏe bác haithienha, bác thiensu và toàn thể quý thầy cô, anh chi em trong diễn đàn. Kính chúc 2 bác và gia đình luôn được an lành Đã lâu, vì bận rộn với cuộc sống muôn bề tôi không vào được diễn đàn nên không biết bạn requat ghé thăm. Sorry bạn! cảm ơn bạn và chúc bạn có nhiều niềm vui và may mắn trong cuộc sống. Kính bác haithienha. Thưa bác. Đúng như bác và các cao thủ trong diễn đàn đã dự đoán cho cháu. cháu lấy vợ vào tháng 8 DL năm 2013 và năm nay vợ cháu đang có thai. 2 năm nay cháu làm ăn rất thuận lợi, cháu mua đất xây nhà. Nhung năm nay cháu thê thảm quá bác ơi! và hiện giờ cháu đang khủng hoảng lắm. Vì mượn tiền xây nhà nên cháu mắc một khoảng nợ khá lớn, đến bây giờ thì cháu gồng gánh không nổi rồi. áp lực tài chính kinh khủng quá nên gia đình cũng vì vậy mà xào xáo không ngừng. cháu bế tắc quá. Có thể sắp tới đây cháu sẽ mất tất cả. tiền bạc, nhà cửa, gia đình bác à! Giờ cháu chỉ còn biết trông mong vào bác thôi. kính mong bác thương tình xem dùm cháu cuối năm nay và năm sau như thế nào ạ xin bác đừng bỏ cháu lúc này ạ. Cháu đội ơn bác!
 11. Men chao va kinh chức sức khoe đến Anh Thien Luan va gia dinh

  1. vu khanh

   vu khanh

   Chức Anh va gia dinh moi điều an lanh

 12. mến chào phoenix. Phoenix oi. tôi đã dùng bài thuốc lá lốt nhiều rồi mà vẫn không hết. nay lên đây đễ báo lại cho phoenix biết. dù sao cũng xin thành thật cám ơn Phoenix nhiều. Chúc Phoenix luôn vui khỏe và may mắn trong cuộc sống
 13. kính chúc sức khỏe anh và gia đình vạn an

  mong được anh ghé qua xem dùm mình tí xíu ạ

  đa tạ anh http://diendan.lyhocdongphuong.org.vn/bai-viet/23605-ga-trong-nuoi-con-kinh-mong-bac-hai-thien-ha-chieu-co/

 14. kính chúc sức khỏe anh và gia đình vạn an

  mong được anh ghé qua xem dùm mình tí xíu ạ

  đa tạ anh http://diendan.lyhocdongphuong.org.vn/bai-viet/23605-ga-trong-nuoi-con-kinh-mong-bac-hai-thien-ha-chieu-co/

 15. xin thành thật cám ơn bạn phoenix rất nhiều. ( chưa biết xưng hô thế nào cho đúng, nếu có gì mong bạn thông cảm ) nào giờ mình rất khó chịu với cái vụ ra mồ hôi tay. đi đến đâu bắt tay người ta mình ngại lắm. nay được bạn phoenix chỉ cho bài thuốc này mình mừng lắm. đễ chân mình hết đau mình sẽ làm liền rồi sau đó sẽ lên đây báo kết quả và hậu tạ bạn phoenix thưa bạn phoenix. về chuyện tình cảm thì nào giờ mình sống với con đã lâu nên mình cũng quen rồi, chỉ có những lúc đau bệnh thì mình thấy buồn thấy tủi thôi chứ bình thường 2 cha con mình sống cũng vui vẽ lắm, không tìm kiếm hay cưỡng cầu chi cả. nhưng hôm trước bác haithienha và anh nguyen doan có nói năm nay mình có thể lập gia đình thêm lần nữa nên mình mới muốn biết là người đó như thế nào ấy mà. bạn hiểu cho mình bây giờ có con rồi không phải như lúc còn thanh niên độc thân muốn làm gì thì làm. mọi chuyện bây giờ là vì con nên vấn đề đi thêm bước nữa mình phải cân nhắc cẩn thận bạn ạ. bởi vậy nên mình rất mong bác haithienha và quý thầy trên đây cho mình biết người đó như thế nào để mình biết đường mà liệu đó bạn. một lần nữa cám ơn bạn thật nhiều và chúc bạn luôn vui khỏe, hạnh phúc
 16. dinh hoi tham ban ma sao no khong co dau...de minh coi lai

 17. kính bác thiên sứ. cháu xin cám ơn bác thiên sứ thật nhiều. bác bận bịu nhiều việc như vậy mà cũng dành thời gian cho cháu. chúc bác luôn dồi dào sức khỏe và vạn an. dạ thưa bác cháu bị tai nạn vào tháng 3al ạ. cháu còn 1 thắc mắc rất mong được bác thiên sứ, bác haithienha và quý thầy thương tình giúp dùm cháu ạ bác haithienha có nói năm nay có thể cháu sẻ lập gia đình lần nữa mà hiện thời thì cháu chưa có ai nên cháu kính mong bác thiên sứ, bác haithienha và quý thầy cho cháu biết người vợ sau này của cháu như thế nào ạ? một lần nữa xin cảm ơn bác thiên sứ, bác haithienha và quý thầy trong diễn đàn thật nhiều. chúc diễn đàn của mình ngày càng phát triển cháu xin chờ hồi âm.
 18. kính bác bác haithienha chúc bác và toàn thể quý vị trong diễn đàn thật nhiều sức khỏe. thưa bác. như bác đã nói năm nay cháu đề phòng tai nạn xe cộ. cháu bị tông xe gãy chân phải bó bột nằm nhà cả tháng nay, giờ mới đỡ nên cháu lên đây trước là đễ cám ơn bác sau là đễ hồi báo lại cho bác biết. còn chuyện làm ăn thì đến giờ cháu chưa làm được gì, đang túng quẩn quá bác ạ. tình cảm thì vẫn chưa có ai. hôm nay cháu xin làm phiền bác và các thầy thêm 1 lần nữa 1/ tháng nào thì cháu mới làm ăn được? cháu có thể làm về đỏ đen ví dụ như chứng khoáng, cá độ bóng đá....vv được không ạ? 2/ người vợ sau này của cháu như thế nào ạ? kính mong bác haithienha và quý thầy thương tình giúp đỡ. cháu chân thành cám ơn thật nhiều
 19. đầu xuân xin chúc túy lão và gia đình thật nhiều sức khỏe. Phước Lộc Thọ Khang Ninh.

  mong được túy lão bớt chút thời gian xem dùm em 1 quẻ đầu năm ạ

  http://diendan.lyhocdongphuong.org.vn/bai-viet/23605-ga-trong-nuoi-con-kinh-mong-bac-hai-thien-ha-chieu-co/

  cám ơn túy lão nhiều

 20. đầu xuân xin chúc anh cùng gia đình thật nhiều sức khỏe. Phước Lộc Thọ Khang Ninh.

  mong được anh bớt chút thời gian xem dùm 1 quẻ đầu năm

  http://diendan.lyhocdongphuong.org.vn/bai-viet/23605-ga-trong-nuoi-con-kinh-mong-bac-hai-thien-ha-chieu-co/

  cám ơn anh nhiều

 21. thân ái mến chào bác lão nông

  xin chúc bác và gia đình An Khang Thịnh Vượng, Vạn Sự Như Ý

  mong được bác ghé qua cho vài lời ạ. cám ơn bác

 22. thân ái mến chào anh.

  chúc anh và gia đình An Khang Thịnh Vượng

  xin gửi anh link topic của mình. mong được anh ghé qua tư vấn ah. đa tạ anh

 23. kính chúc chị cùng gia đình An Khang Thịnh Vượng, Vạn Sự Như Ý