• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

Thiên Đồng

Trung Tâm Nghiên Cứu
 • Số nội dung

  6.262
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

 • Days Won

  68

Everything posted by Thiên Đồng

 1. Trong bài Dự đoán năm Đinh Dậu 2017, tôi đã viết: Thiên Tai: Đỗ Đại An Các nước phương Tây và Đông sẽ khá vất vả trong việc phòng chống thiên tai như bão lụt, động đất và những những biến đổi về khí hậu; có thể có những cuộc động đất từ 7,0 – 7,5 độ Richter, từ sau tháng 7 trở đi. Tuy vậy, sẽ không có thiệt hại lớn về người và của. Đáng chú ý là các nước quanh Địa trung Hải, Bắc Bắc Phi, Nam Châu Âu, qua phương Tây đến Nam Hoa Kỳ, Các nước chung quanh vịnh Caribe, Bắc của Nam Mỹ, những nước này dễ có khả năng đón nhận những biến động về môi trường và khí hậu bất thường, động đất, bão lũ hay hạn hán đột ngột, nhưng sẽ ở trong vòng kiểm soát được về người và của một cách an toàn. Một số nước phương Đông có thể xảy ra sự biến đổi khí hậu trái mùa, hạn hán, nắng nóng; một số nước phương tây có thể có những đợt rét tuyết hơn bình thường và bão tuyết mạnh hơn. ===================================================================== Động đất mạnh 7,3 độ Richter ở Philippines ZING, THEO 16:39 10/01/2017 Một trận động đất mạnh gần 6,9 độ Richter vừa xảy ra ở đông nam Philippines. Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS), một trận địa chấn dưới đáy biển với cường độ 7,3 độ Richter vừa xảy ra ở phía đông nam Philippines trong ngày 10/1. USGS cho biết tâm chấn được đo ở độ sâu 617 km. Chưa có cảnh báo sóng thần sau trận động đất. Người dân ở bang Sabah, bao gồm cả Sandakan và trung tâm thành phố đều phải sơ tán khỏi các tòa nhà sau khi cảm nhận được chấn động mạnh. Cơn địa chấn xảy ra ở vùng biển Celebes, cách Semporna, bờ biển phía đông Sabah, chưa đầy 500 km. Vị trí xảy ra trận động đất mạnh 6,9 độ Richter ở Philippines hôm nay (chấm đỏ). Đồ họa: USGS. Theo tờ Malay Mail Onlines, nhân viên cơ quan điện lực và người dân tại trung tâm mua sắm Centre Point Sabah cũng nằm trong diện cần được sơ tán. News Strait Times cho hay dư chấn xảy ra sau 14h và kéo dài trong khoảng 10s. Nhân viên của tòa nhà liên bang Sandakhan ở Jalan Labuk cũng được yêu cầu sơ tán. Ba trận động đất liên tiếp rung chuyển Philippines Thứ bảy, 8/4/2017 | 17:26 GMT+7 Ba trận động đất xảy ra liên tiếp trong vòng nửa giờ làm rung chuyển Trận động đất đầu tiên mạnh 5,7 độ Richter xảy ra vào 15h08 ở khu vực gần thị trấn Mabini, phía nam thủ đô Manila. Một phút sau, trận động đất thứ hai mạnh 5,9 độ Richter xuất hiện với tâm chấn cách trận động đất đầu tiên chỉ vài km, AFP dẫn thông tin từ Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS) hôm nay cho biết. Trận động đất thứ ba mạnh 5 độ Richter xảy ra vào khoảng 15h30. Nhiều người tháo chạy khỏi các tòa nhà tại khu vực trung tâm tài chính Manila. ABS-CBN dẫn lời giới chức địa phương nói ba trận động đất làm một số ngôi nhà bị vỡ cửa sổ. Hiện chưa có thông tin về thương vong trong vụ việc. Khu vực tâm chấn các trận động đất. Đồ họa: USGS. Như Tâm khu vực bờ biển gần thủ đô Manila, khiến nhiều người tháo chạy khỏi các tòa nhà.
 2. Vài lời phi lộ, Theo thông lệ thường niên của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, những bài viết về “Lời tiên tri năm…” sẽ được nhà nghiên cứu Lý học Đông phương Nguyễn Vũ Tuấn Anh – Thiên Sứ - công bố những dự đoán về các vấn đề trong và ngoài nước trong một năm để chiêm nghiệm, dưa trên phương pháp ứng dụng của Lý học Đông phương có nguồn gốc Văn hiến Việt 5000 năm, như Lạc Việt Độn toán, Luận tuổi Lạc Việt, Huyền Không Lạc Việt, Phong thủy Lạc Việt, các phương pháp bói thuần Việt… Và, được sự đồng ý của Thầy, nhà nghiên cứu Nguyễn vũ Tuấn Anh – Thiên Sứ -, cũng như theo tinh thần kế thừa phát huy việc vận dụng, ứng dụng các môn Lý học cổ Đông phương, tôi, Thiên Đồng Bùi Anh Tuấn, thành viên nghiên cứu của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, trước không khí đón xuân mới năm Đinh Dậu 2017, xin mạo muôi đưa lên vài lời dự đoán tổng quan cho vấn đề thế giới, dựa trên các phương pháp ứng dụng của Học thuật cổ Đông phương nhằm chiêm nghiệm, giao lưu và học hỏi. Không dám cho là đúng vì đây cũng chỉ là nghiên cứu khởi phát sơ đầu, xin Thầy, Thiên Sứ Nguyễn Vũ Tuấn Anh, cũng như các đồng môn, các cao nhân có cùng chung việc nghiên ứng và ứng dụng Lý học Đông phương chỉ giáo thêm cho những cái được cái chưa được trong bài nghiên cứu. Xin chân thành cảm ơn sự tận tình dạy bảo của Sư Phụ (Thầy) Thiên Sứ Nguyễn Vũ Tuấn Anh và mọi sự quan tâm chia sẻ của đồng môn, các cao nhân và mọi người yên thích Lý học đông phương. Thiên Đồng Bùi Anh Tuấn, tiết Đại Hàn thượng 21/12/2017. ============================ LỜI TIÊN TRI NĂM ĐINH DẬU 2017 VẬN KHÍ THIÊN HÀ THỦY Ngày 22 tháng Một, năm Bính Thân, giờ tỵ, chiếm quẻ: Khai tốc Hỷ - Hưu Xích khẩu Năm Đinh Dậu 2017, vận khí Thiên Hà Thủy, ngũ vận thuộc năm Thiếu giuốc Mộc vận Bất cập, lục khí Dương Minh Táo Kim tư thiên, Thiếu Âm Nhiệt Hỏa tại tuyền. Vài lời dự đoán, Tình hình chung của thế giới: Năm 2017 có thể là năm sẽ có nhiều biến động về thiên tai và nhân sự trên thế giới. Các cuộc giao thương ngoại giao trên mọi lĩnh vực từ kinh tế, chính trị, môi trường, xã hội, khoa học kỹ thuật… sẽ diễn ra rất nhiệt liệt, mở ra một giai đoạn hòa nhập, kết nối với phương diện toàn cầu, nhưng đều không thể đi đến một sự nhất quán chung hoặc được tiếp thu một cách nhiệt tình rốt ráo. Sự biến động giữa phương tây và phương Đông chủ yếu trên phương diện tài chánh và những định hướng về giáo dục đào tạo nhân sự trong bối cảnh thị trường lao động thay đổi toàn cầu. Kinh Tế - Tài Chánh: Khai tốc Hỷ - Hưu Xích Khẩu Tài chánh dẫn đến rối loạn về an sinh xã hội, ảnh hưởng đến an ninh khu vực, nhóm và cá nhân. Các nước phương Tây sẽ có những cuộc biết động về mặt tài chánh dẫn đến những thông tin sai lệch hoặc phóng đại, những scandal lớn về tài chánh sẽ nổ ra dẫn đến một vài công ty tài chính cấp quốc tế tuyên bố vỡ nợ, hoặc phá sản. Các nước phương Đông cũng sẽ có những cuộc sôi động về thị trường tài chính, thị trường cổ phiếu sẽ tăng cao, nhưng đi kèm đó là những hệ lụy về tài chánh, sự nổ tung như bong bóng và những tăng trưởng ảo về chỉ số trên thị trường tiền tệ. Đồng tiền chung Châu Âu (Euro) lại phải chèo chống giữ mức giá ổn định, trong khi đó đồng Đô La (USD) vẫn giữ mức ổn định và có xu thế tăng nhẹ mặc dù kinh tế Mỹ vẫn phải đối đầu với nhiều biến động chính trị, xã hội là ảnh hưởng đến mức thu nhập và tiêu thụ của người dân. Đồng Nhân Dân tệ của Trung Quốc sẽ mất giá trầm trọng, sau những loạt biến động về thì trường tài chánh, sự đỗ vỡ của một vài công ty hay tập đoàn mang tính chất tài chánh; đồng Yên Nhật cũng trong tình trạng sụt giảm tỉ giá hối đoái gậy lo ngại đáng kể cho kinh tế Nhật, các công ty tài chánh, ngân hang phía Nam nước Nhật sẽ có một phen điều chỉnh lại cơ cấu hoạt động tài chính, ngân hàng để phù hợp với tình hình mới. Đồng Đô La Singapore cũng ở tình trạng chao đảo và sụt giảm giá, gậy ảnh hưởng mạnh đến thị trường lao động và đầu tư hợp tác trong và ngoài nước. Chính Trị: Hưu Xích Khẩu Những hình thức đối thoại giao lưu một cách gián tiếp hoặc những động thái vận động hàng lang giữa đông và tây về vấn đề biện giới, khu vực hay lãnh thổ, an ninh thế giới... sẽ diễn ra một cách xông xáo nhiệt liệt nhưng đều không đưa đến những tuyên bố nhất trí chung hay thỏa thuận chung, tuy vậy vẫn tạo tiền đề khả quan đáng chú ý cho những cuộc tiếp xúc bên lề hoặc về sau. Các nước quanh Địa trung Hải, Bắc Bắc Phi, Nam Châu Âu, qua phương Tây đến Nam Hoa Kỳ, Các nước chung quanh vịnh Caribe, Bắc của Nam Mỹ sẽ có những động thái mới cho phù hợp về mặt địa chính trị trong xu thế toàn cầu hóa và đa phương hóa. Xã Hội – Môi Trường: Sinh Tiểu Cát Năm 2017 có thế sẽ là năm nhất trí lớn giữa Đông và Tây về những giải pháp ổn đinh cụ thể về an sinh xã hội và môi trường, sẽ có những ký kết mở đường hoặc phát triển tiếp theo cho những giải pháp xã hội – môi trường của những năm vừa qua và những năm tiếp theo về tăng trưởng dân số, tăng trưởng thu nhập, những ký kết về tái tạo môi sinh, bảo vệ môi trường rừng cây, sông biển và nông nghiệp được tuyên phát hứa kết. Thị trường lao động ở các nước Đông Á, Đông Nam Á sẽ rất nhộn nhịp, thu hút lực lượng nhân công lao động từ cấp phổ thông đến chuyên môn cấp cao từ các nước đến hợp tác lao động, mặc dù tình hình kinh tế của các nước tại đây, tựu chung vẫn biến động. Văn Hóa: Thương Vô Vong Biến động về địa kinh tế và địa chính trị, cũng đi kèm với sự trăn trở về việc bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc; sẽ có những cuộc vận động nổ lực hơn về việc bảo vệ những di tích di sản văn hóa vật thể và phi vật thể đang có nguy cơ bị phá bỏ, bị xâm phạm trên thế giới. Thiên Tai: Đỗ Đại An Các nước phương Tây và Đông sẽ khá vất vả trong việc phòng chống thiên tai như bão lụt, động đất và những những biến đổi về khí hậu; có thể có những cuộc động đất từ 7,0 – 7,5 độ Richter, từ sau tháng 7 trở đi. Tuy vậy, sẽ không có thiệt hại lớn về người và của. Đáng chú ý là các nước quanh Địa trung Hải, Bắc Bắc Phi, Nam Châu Âu, qua phương Tây đến Nam Hoa Kỳ, Các nước chung quanh vịnh Caribe, Bắc của Nam Mỹ, những nước này dễ có khả năng đón nhận những biến động về môi trường và khí hậu bất thường, động đất, bão lũ hay hạn hán đột ngột, nhưng sẽ ở trong vòng kiểm soát được về người và của một cách an toàn. Một số nước phương Đông có thể xảy ra sự biến đổi khí hậu trái mùa, hạn hán, nắng nóng; một số nước phương tây có thể có những đợt rét tuyết hơn bình thường và bão tuyết mạnh hơn. Nhân Họa: Cảnh Lưu Niên Vấn đề an ninh Khu vực cần được nâng cao cảnh giác, nạn lừa đảo cấp quốc tế có nổi trội ở các nước Đông á và Đông Nam Á. Dịch Bệnh: Tử Tốc Hỷ Đề phòng những bệnh và dịch bệnh liên quan đến thần kinh và tả lỵ, tiêu chảy, những dịch bệnh bùng phát nhanh có nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng cao nhưng cũng dễ bị ngăn chăn kịp thời trước hay triệt hạ trước. Có thể sẽ có những đợt lạnh khô hanh đột ngột do tình trạng biến đổi khí hậu trong 06 tháng đầu năm, ở sáu tháng cuối năm có thể sẽ có những đợt nắng nóng ray rứt đột ngột ở nhiệt độ cao gây ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe người dân trên thế giới. Khoa Học Kỹ Thuật: Kinh Tiểu Cát Khoa học kỹ thuật trên thế giới sẽ có cuộc giao lưu giữa Đông và Tây. Khoa học về lý thuyết cổ xưa của phương đông sẽ được tiếp thu một cách có hệ thống bởi phương Tây, ngược lại khoa học thực dụng, công nghệ tiên tiến sẽ được áp dụng rộng rãi ở phương Đông. Các công nghệ cơ bản cũng như công nghệ tin học sẽ có những bước phát triễn ở tầm mức tinh vi hơn; những sản phẩm công nghệ mới mô phỏng tinh tế hơn về tự nhiên, sinh vật và con người. Khoa học thực nghiệm phương Tây sẽ ngày càng tiệm cận đến lý thuyết và phương pháp ứng dụng của lý thuyết cổ xưa phương Đông, thể hiện qua những nghiên cứu thực dụng về giới tự nhiên, xã hội và con người. Khoa học về sinh học và y khoa sẽ có những phát hiện hoặc công bố mới về bí mật con người như sơ đồ gen, sóng- điện não…tiệm cận với những lý thuyết cổ xưa đông phương. Thiên Đồng Bùi Anh Tuấn, tiết Đại Hàn thượng 21/12/2017.
 3. Trong bài Dự đoán năm Đinh Dậu 2017, tôi đã viết: Thiên Tai: Đỗ Đại An Các nước phương Tây và Đông sẽ khá vất vả trong việc phòng chống thiên tai như bão lụt, động đất và những những biến đổi về khí hậu; có thể có những cuộc động đất từ 7,0 – 7,5 độ Richter, từ sau tháng 7 trở đi. Tuy vậy, sẽ không có thiệt hại lớn về người và của. Đáng chú ý là các nước quanh Địa trung Hải, Bắc Bắc Phi, Nam Châu Âu, qua phương Tây đến Nam Hoa Kỳ, Các nước chung quanh vịnh Caribe, Bắc của Nam Mỹ, những nước này dễ có khả năng đón nhận những biến động về môi trường và khí hậu bất thường, động đất, bão lũ hay hạn hán đột ngột, nhưng sẽ ở trong vòng kiểm soát được về người và của một cách an toàn. Một số nước phương Đông có thể xảy ra sự biến đổi khí hậu trái mùa, hạn hán, nắng nóng; một số nước phương tây có thể có những đợt rét tuyết hơn bình thường và bão tuyết mạnh hơn. ===================================================================== và bài báo sau: Động đất 7,1 độ Richter rung chuyển thủ đô Chile Thứ Ba, 25/04/2017 06:58:00 GMT+7 Một trận động đất mạnh 7,1 độ Richter ngoài khơi phía tây Chile làm rung chuyển thủ đô Santiago và tạo ra ít nhất hai dư chấn lớn. Người dân đứng trên một ngọn đồi sau khi có cảnh báo sóng thần ở khu nghỉ dưỡng ven biển miền bắc Chile. Ảnh: Reuters Trận động đất xảy ra khoảng 18h30 ngày 24/4 và không gây sóng thần,Reuters đưa tin. Trận động đất mạnh 7,1 độ Richter, tâm chấn cách thành phố biển phía tây Valparaiso 35 km, nằm ở độ sâu 10 km, theo Cơ quan Khảo sát Địa lý Mỹ (USGS). Giới chức Chile ban đầu ra lệnh sơ tán đề phòng với các khu vực gần Valparaiso, cách thủ đô Santiago khoảng 97 km, vì lo ngại sóng thần. Lệnh này bị hủy sau đó. Một người phát ngôn chính quyền địa phương ở Valparaiso cho biết hiện chưa có báo cáo thiệt hại, song sóng điện thoại di động ở vài nơi bị suy yếu. Động đất mạnh 7,1 độ Richter được xem là lớn và có khả năng gây thiệt hại nặng nề. Tuy nhiên, ảnh hưởng từ trận động đất lần này không nhiều do tâm chấn nằm ngoài khơi. Ít nhất hai dư chấn mạnh 5 và 5,4 độ Richter được ghi nhận và có thể cảm nhận tại thủ đô Santiago. Chile nằm trên Vành đai Lửa Thái Bình Dương, khu vực thường xảy ra động đất. Trận động đất lớn nhất trong lịch sử Chile mạnh 9,5 độ Richter, xảy ra năm 1960. Năm 2016, Chile hứng chịu trận động đất mạnh 7,6 độ Richter làm rung chuyển miền nam, hàng nghìn người phải di tản nhưng không có thương vong hoặc thiệt hại lớn. Vị trí thành phố Valparaiso, Chile. Đồ họa: BBC. Theo Văn Việt (VnExpress.net) Edited 13 hours ago by longphibaccai M. TRUNG
 4. BÀI PHÚ COI CẲNG GÀ Thông lệ hằng năm ăn hết nhà nào cũng cúng gà để xem tốt xấu nhưng lại không biết coi như thế nào.Sau đây là bài phú hướng dẩn xem chân gà như sau Đầu năm ra mắt mùng ba, Cúng hông hành khiển cũng là hành binh. Bói giò phãi bói cho tinh, Xem tường màu sắc chân hình rủi mai. Đôi giò cần để thẳng ngay, Nhuận hồng vàng ánh năm nay chắc giàu. No nồi chụm móng khít khao, Đỏ cái chặt chẻ cũng giàu cũng sang. Đỏ mà gân máu nỗi loang, Là điềm hao cũa tan hoang cửa nhà. Trắng xanh bền bệt thây ma, Ấy điềm tang chế ông bà cháu con. Da gà tươi tắn vàng son, Đi thi chắc đậu đi buôn chắc lời. Khe chân gà hở tơi bời, Tiền vô nhiều cũng phủi rồi tay không. Ba ngón đội lên một chồng, Tốt thì có tốt,phãi phòng người trên. Nhờ người giúp đở mới lên, Tự mình tự chủ không bền được đâu. Cũng ba ngón chân chụm đầu, Một hang ngang mặt,thúng đâu đựng tiền. Ngón cái mà cong nghieng nghiêng, Đâm vô khe hở,lụy phiền đến nơi. Quan phi khẩu thiệt tơi bời, Tai bay vạ gió kêu trời sao đang. Bốn chân cong quẹo loạn hang, Cà năm bương chải biết đường nào yên. No nồi như nở cười duyên, Da hồng tươm nở cũa tiền đầy kho. Da chân xam xám màu tro, Gân xương khô héo có lo cũng nghèo. Đôi giò cái trể cái treo, Bên ngang bên quẹo nằm queo một mình. Da vàng mỡ đọng lung linh, Làm chơi được thiệt,mặc tình vui chơi Bốn ngón đều ngay lên trời, Nổi gọ xẹp lép thì thôi còn gì. Gặp năm tuổi xấu thêm nguy, Ốm đau tang chế quan phi tụng đình. Ngón chân rời rạc thân hình, Thiếu người giúp đở,thiếu tình hữu giao. Gặp cơn song gió ba đào, Một tay lèo lái,ai nào cùng ta. Chân gà cấm hở quẹo ra, Da gà tươi nhuận mới là bình an. Cúng gà ra mắt nghiêm trang, Làm gà kỹ lưỡng,luộc càng thêm tinh. Có thành có chắc thần linh, Cầu ông hành khiển,hành binh hộ trì. Cho mình gặp hội khả vi, Mỗi chu niên trọn,chu kỳ bình an. trích từ Vietlyo.net. Lactuong
 5. PHÒNG NGỪA CẢM NHIỄM ÂM KHÍ Ai cũng từng một lần đi viếng đám tang, nhưng có ai để ý điều này không? Đó là vấn đề “ Âm khí giới nhập”, nói theo dân gian là bị “nhiễm”. Hiện tượng này không những xảy ra khi đi đám tang mà có ở những nơi khác như đi ra nghĩa địa, đi đến những nơi rừng rú, đi vô bệnh viện thăm bệnh, đi thăm người bệnh nặng… Âm khí, theo quan của Lý học là nhựng trọc khí, những khí xấu tồn đọng hay phát sinh từ bệnh nhân, bệnh viện, nhà xác, người chết, nghĩa địa, bãi rác, mương cống, nơi bị ô nhiễm nặng nề…, tất cả những nơi này là trọc khí, uế khí hay tử khí, đều được gọi là âm khí. Khi đi đến nơi này, do âm khí phát tác nên người ta dễ bị nhiễm bởi các âm khí nơi đây. Nhất là những người thể trạng kém, đang có bệnh nhẹ hoặc nặng, cấp hoặc mãn, già cả…đều có thể bị nhiễm. Do vậy, việc kiêng kỵ trong dân gian đã từ lâu lưu truyền đều có lý. Ở những nơi như thế tuyệt tối các đối tượng sau đây không đi đến: Phụ nữ đang có thai, phụ nữ cho con bú, trẻ nhỏ, người già yếu, người đang có bệnh cấp tính hoặc mãn tính, người đang đau mắt, cảm mạo… Trong thời gian tôi đi thực tập ở bệnh viện, chị dược sĩ bốc thuốc ở bệnh viện y học cổ truyền kể cho tôi nghe một chuyện. Chị kể có lần chị đi đám tang về, chân chị sưng phù lên đau đớn khó chịu. Chị tưởng là chị bị thấp khớp hay viêm khớp tái phát, chị uống thuốc nhưng vẫn không hết. Lần sau đó chị cũng đi đám tang, cũng hiện tượng y vậy, đi khám thì không phải khớp viêm, mặc dù là chị có bệnh về khớp. Vậy là chị nghĩ ngay đến chuyện đi đám bị nhiễm, vốn chị chưa bao giờ tin là đi đám thì bị như vậy. Người bạn trong lớp tôi mới cho chị một bài thuốc về xông và tắm, khỏi ngay. Có những chuyện, cũng tương tự như vậy, có người bị viêm mắt, cảm mạo đi đám về thì bệnh trạng đột nhiên nặng hơn bất bình thường. Ngày nay, theo tinh thần khoa học thì người ta bảo là nơi đám tang hay nghĩa địa có những vi rút có hại nào đó dễ xâm nhập vào cơ thể, nhưng theo Lý học Đông phương thì chỉ giải thích bao quát là nhiễm âm khí hay âm khí giới nhập. Đối với những tình huống này thì nên xử trí như thế nào? Nếu nhận thấy cơ thể mình bất ổn thì không nên đi đến những nơi ấy, tránh voi chẳng xấu mặt nào!, đặc biệt là các đối tượng đã nêu trên. Nếu phải đi, thì phải làm như sau: - Tuyệt đối không ăn hay uống gì nơi đó. Đi nhanh về nhanh. - Không nên uống nước trà nơi đó, vì trà có tính hút khí ẩm và âm khí rất mạnh. Nếu uống thì chỉ nên uống nước đóng chai. Trước khi đi, nếu chuẩn bị được thì làm một trong các bài sau: Làm theo cách dân gian, dùng lá trầu không như sau: - Vo dập lá trầu rồi nhét lỗ mũi khi đi đám. - Hoặc khi đến đó lấy 1-2 lá trầu không vò nát để trong túi áo , hoặc xoa lên chân tay, mặt . Khi về thì hơ tay trên đống lửa rồi xoa mặt hoặc hơ nóng lá trầu không để xoa lên khắp cơ thể. - Uống một chung rượu mạnh và ngậm một miếng gừng. Hoặc - Pha nước trà gừng cho một tí xíu quế chi vô, uống một vài ly trước khi đi. Bài này có tác dụng giải cảm và trấn phong rất tốt. Hoặc - Pha trà Bancha + gạo lứt rang, uống để tăng dương khí. Hoặc - Trà Bancha (chà già 3 năm) pha ra, nhỏ vài giọt tương Tamari, uống trước khi đi. - Trà gạo lứt rang pha ra, nhỏ vài giọt tương Tamari, uống trước khi đi. - Các bài trên đều có tác dụng tăng dương khí và giải cảm trừ hàn, giải biểu để ngăn nhiễm âm khí. Có thể làm sẵn: - Dùng quế chi, vài lát gừng tươi, địa liền “ sa khiếng” ngâm rượu để xoa người. Người thường có thể dung để trị cảm lạnh, cảm nắng rất tốt, trẻ em đi đêm,đi đám tang… Sau khi đi về thì làm những việc sau: - Chuẩn bị sẵn một lò than, để ở sân hay ở cửa, lấy bồ kết đốt, nếu không có bề kết thì dùng muối hột bỏ vô đốt cho nổ lửa than lên, bảo người đi đám về bước qua lại, nam 7 lượt, nữ 9 lượt, cho " vía lành thì ở, vía dữ xin đi". - Không nên ôm ẩm trẻ nhỏ nhất là trẻ sơ sinh. - Không nên đến gần người đang yếu đang bệnh. - Tránh gần mọi người. Thay ngay bộ đồ đang mặc trên người, ngâm nước riêng hoặc bỏ giặt ngay. Tắm lại bằng nước lá: - Nước quế, sả… - Hoặc lá sả, vỏ bưởi, lá ổi, lá chanh, lá tía tô. Nấu xông hoặc tắm để trục âm khí ra khỏi người. Người đi về nhiễm thì nhất thiết làm bài này. - Hoặc hái lá Đinh Lăng tắm để khử tà khí. - Hoặc ngâm rượu Bạch Hoa Xà, dùng rượu xoa ngoài người, trong uống một chung nhỏ để ngăn vi rút, độc khí. - Hoặc lấy một bát nước sạch để một lá bưởi vào, để lên bàn, rồi lấy một cục than đang cháy hồng, bỏ vô bát nước lá bưởi. Khi đã tắm hoặc xông xong thì chọn nơi thoáng nghỉ ngơi, ngồi chơi, sau 30 phút sau mới được tiếp xúc với mọi người. Dân gian Việt có câu: “có kiêng có lành”, vì vậy mọi cái kiêng cử trong dân gian lưu truyền bao đời nay, đa phần đều có lý do đằng sau đó. Ta có thể trên tinh thần khoa học hiện tại mà quán sát, kiểm nghiệm và nghiên cứu. Nền tri thức cổ Đông phương luôn là một nền tri thức thâm sâu và uyên áo. Thiên Đồng Bùi Anh Tuấn. Long Khánh 02/4/2017
 6. Trích bài dư đoán của năm 2017:"Dịch Bệnh: Tử Tốc HỷĐề phòng những bệnh và dịch bệnh liên quan đến thần kinh và tả lỵ, tiêu chảy, những dịch bệnh bùng phát nhanh có nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng cao nhưng cũng dễ bị ngăn chăn kịp thời trước hay triệt hạ trước. Có thể sẽ có những đợt lạnh khô hanh đột ngột do tình trạng biến đổi khí hậu trong 06 tháng đầu năm, ở sáu tháng cuối năm có thể sẽ có những đợt nắng nóng ray rứt đột ngột ở nhiệt độ cao gây ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe người dân trên thế giới." ====================== El Niño sắp trở lại 01/02/2017 13:41 GMT+7 TTO - Chưa đầy một năm sau khi thế giới chia tay đợt El Niño mạnh nhất trong hai thập niên, các nhà khí tượng dự báo hiện tượng thời tiết khắc nghiệt này có thể sắp quay lại. Miền nam VN sẽ bị ảnh hưởng. Đợt El Nino năm 2015 và 2016 được xem là kỷ lục - Ảnh: mb.com.ph Hãng tin Bloomberg dẫn nguồn tin Cơ quan khí tượng Úc cho biết các mô hình thời tiết dự báo khu vực miền trung Thái Bình Dương có thể sẽ ấm lên trong những tháng tới. Đây là dấu hiệu báo trước điều kiện thời tiết trung lập hoặc El Niño sẽ xuất hiện ở nam bán cầu trong giai đoạn đông - xuân 5 mô hình thời tiết dự báo El Niño sẽ chạm ngưỡng vào giữa hoặc cuối mùa đông (tại Úc thường bắt đầu vào tháng 6), các nhà khí tượng Úc giải thích. Đợt El Niño 2015-2016 được xem là mạnh nhất kể từ kỷ lục ghi nhận năm 1997-1998. Lượng mưa trong gió mùa Ấn Độ Dương giảm đi gây thiếu nước, dẫn đến sản xuất nông nghiệp ở nhiều nước bị ảnh hưởng, chẳng hạn ngành trồng cây ca cao ở Bờ Biển Ngà, lúa gạo ở Thái Lan, cà phê ở Indonesia… Tại Việt Nam, một vùng rộng lớn bị mặn xâm nhập, đặc biệt là tại khu vực Nam bộ, gây khô hạn, thiếu nước ngọt và thời tiết khô nóng, không mưa kéo dài. Tuần trước, hãng dự báo thời tiết Skymet của Ấn Độ cũng nhận định có nhiều dấu hiệu cho thấy El Nino sẽ tái xuất hiện trong những tháng tới. El Nino trong khí tượng học là một trong ba chu kỳ của Dao động phương Nam (ENSO - El Niño -Southern Oscillation). Thuật ngữ El Niño dùng để chỉ hiện tượng nước biển nóng lên, La Nina là ngược lại, ENSO Neutral là chu kỳ trung lập. El Niño có thể gây mưa bão, lụt lội ở một số khu vực, trong khi những nơi khác lại khô hạn, thiếu nước. Các nước thường xuyên chịu ảnh hưởng khô hạn do El Niño gây ra có thể kể: Úc, Philippines, Indonesia, Thái Lan, Việt Nam... Tháng 11-2016, Trung tâm Dự báo khí tượng Mỹ cho biết một chu kỳ La Nina yếu vừa bắt đầu. M. TRUNG http://tuoitre.vn/tin/the-gioi/20170201/el-nino-sap-tro-lai/1258447.html
 7. Hổng lẽ ứng nghiệm hay có chiều hướng ứng nghiệm sớm sao ta?Trích từ bài dự đoán Kinh tế -tài chính năm con Hồng Kê 2017:"...đồng Yên Nhật cũng trong tình trạng sụt giảm tỉ giá hối đoái gậy lo ngại đáng kể cho kinh tế Nhật, các công ty tài chánh, ngân hang phía Nam nước Nhật sẽ có một phen điều chỉnh lại cơ cấu hoạt động tài chính, ngân hàng để phù hợp với tình hình mới..."Để qua mồng một năm mới xem sao? ============================================ Các đại ngân hàng Nhật xoay trục sang Mỹ 04:19 PM - 11/01/2017 Thanh Niên Online Các đại ngân hàng của Nhật có thể chuyển dịch trọng tâm nước ngoài khỏi châu Á và hướng sang nước Mỹ, nơi họ tin rằng biện pháp kích thích tài chính táo bạo mà chính quyền của Tổng thống Mỹ đắc cử Donald Trump sẽ mở ra các cơ hội kinh doanh mới. TIN LIÊN QUAN Kinh tế Nhật Bản trì trệ vì người Nhật quá sợ khởi nghiệp? JP Morgan: Lãi suất âm tồn tại đến 5 năm tới Lãi suất âm quét hàng tỉ USD lợi nhuận ngân hàng Nhật Bản Tuy nhiên, theo tờ Nikkei Asian Review, triển vọng chính sách bảo hộ của Mỹ có thể cản trở những tham vọng của họ. Lâm cảnh khó khăn trong nước do chính sách tỉ giá không lãi suất, các ngân hàng Nhật buộc phải nhìn ra nước ngoài để tìm hướng tăng trưởng. “Nếu nền kinh tế Mỹ cải thiện, các cơ hội kinh doanh của chúng tôi sẽ gia tăng”, ông Koichi Miyata, Chủ tịch tập đoàn tài chính Sumitomo Mitsui Financial Group, cho biết. Theo ông này, Mỹ là khu vực hứa hẹn nhất trong năm 2017. Đầu tư cơ sở hạ tầng và những khoản giảm thuế lớn mà ông Trump đưa ra trong chiến dịch tranh cử sẽ cho chính quyền của ông cơ hội thúc đẩy tăng trưởng kinh tế Mỹ. Để tận dụng điều này, Sumitomo Mitsui đang hướng đến việc tăng cường cho các doanh nghiệp địa phương và Nhật vay, cũng như củng cố các dịch vụ môi giới. Tập đoàn tài chính Mizuho Financial Group đang chiêu dụ tài năng từ các đối thủ phương Tây nhằm thúc đẩy các hoạt động ngân hàng phục vụ đầu tư và đã trở thành 1 trong 10 cơ sở tài chính hàng đầu trong việc bảo hiểm trái phiếu doanh nghiệp của Mỹ. “Chúng tôi đang sải những bước dài ở Mỹ”, Chủ tịch Yasuhiro Sato nói. Ba siêu ngân hàng khác cũng đang tiến hành các cuộc mua lại. Trong năm 2015, Mizuho đã mua các khoản vay ở Bắc Mỹ của Ngân hàng Hoàng gia Scotland. Mitsubishi UFJ Financial Group cũng đang săn lùng các ngân hàng khu vực ở Mỹ. Sumitomo Mitsui hồi tháng 12.2016 đã quyết định mua hoạt động cho thuê xe chở container của Mỹ. Nhưng một số người lo sợ các chính sách bảo hộ của chính quyền Trump có thể cản trở hoạt động tại Mỹ của những doanh nghiệp Nhật. Rủi ro này được dẫn chứng qua sự chỉ trích của ông Trump đối với kế hoạch xây nhà máy mới ở Mexico của hãng Toyota Motor. Trùng Quang
 8. Đây là khúc dạo đầu của đồng USA...trong khí đó Qua dự đoán cho năm Hồng Kê 2017 như vầy:Trích:"...Đồng tiền chung Châu Âu (Euro) lại phải chèo chống giữ mức giá ổn định, trong khi đó đồng Đô La (USD) vẫn giữ mức ổn định và có xu thế tăng nhẹ mặc dù kinh tế Mỹ vẫn phải đối đầu với nhiều biến động chính trị, xã hội là ảnh hưởng đến mức thu nhập và tiêu thụ của người dân..."từ từ chờ nghiệm thử coi sao?! ==================================== USD giảm giá phiên thứ 4 liên tiếp Giá USD tại các ngân hàng thương mại ngày 6.1 tiếp tục giảm thêm 60 đồng so với ngày 5.1. Tại Eximbank, giá mua USD còn 22.500 - 22.520 đồng, giá bán còn 22.600 đồng. TIN LIÊN QUAN USD tiếp tục giảm, giá vàng tăng mạnh USD tiếp tục giảm Giá USD tự do giảm nhanh Tại Vietcombank, giá mua USD còn 22.520 đồng, giá bán còn 22.600 đồng... Đây là phiên thứ 4 liên tiếp, các ngân hàng giảm giá USD. Trên thị trường liên ngân hàng, USD giảm còn 22.550 - 22.560 đồng. USD tự do tiếp tục giảm nhanh với mức 80 đồng, còn 22.900 - 22.950 đồng. Vàng miếng SJC ngày 6.1 giảm giá, ngược chiều so với giá vàng thế giới. Giá vàng miếng SJC giảm 80.000 đồng/lượng, giá mua bán còn 36,27 - 36,57 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, giá vàng thế giới tăng 5 USD/ounce, lên 1.176 USD/ounce. Giá vàng SJC cao hơn giá vàng thế giới 4,57 triệu đồng/lượng. http://thanhnien.vn/kinh-doanh/usd-giam-gia-phien-thu-4-lien-tiep-781313.html
 9. Dạ, đệ tử có bổ sung phần thiên tai: " Một số nước phương Đông có thể xảy ra sự biến đổi khí hậu trái mùa, hạn hán, nắng nóng; một số nước phương tây có thể có những đợt rét tuyết hơn bình thường và bão tuyết mạnh hơn. "
 10. Thưa Sư Phụ, về tổng quan, để phòng tránh những bệnh trên thì phải như sau: Đối với bệnh tả lỵ, tiêu chảy thì 1. Giữ vệ sinh cá nhân và môi trường: như rửa tay bằng xà phòng trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh, không đi tiêu bừa bãi; đối với gia đình có bệnh nhân tiêu chảy cấp cần rắc vôi bột hoặc Cloramin B sau mỗi lần đi tiêu.. 2. An toàn vệ sinh thực phẩm: thực hiện ăn chín, uống sôi; không ăn các thức ăn dễ bị nhiễm khuẩn đặc biệt là mắm tôm sống, hải sản tươi sống, gỏi cá, tiết canh, nem chua 3. Bảo vệ nguồn nước và dùng nước sạch. Đối những bệnh liên quan đến thần kinh thì cầ phải ăn uống những thức ăn mát gan giải độc, thức ăn có nhiều vitamin, sinh tố, khoáng chất, an thần dễ ngũ, cần có thời gian thư giãn nghỉ ngơi, thể dục và lao động vừa phải. Thiên Đồng
 11. Ngày tốt năm Đinh Dậu 2017 Vận khí Thiên Hà thủy dùng cho Tất niên, xuất hành, khai trương, động thổ. Trung tâm nghiên cứu Lý Học Đông Phương Tiễn năm cũ đi đón xuân mới đến, người Việt ta, theo phong tục Đông phương cổ truyền, có tục ăn tất niên, xuất hành, xông đất, chọn ngày khai trương và chọn ngày xây sửa nhà để cầu may mắn, tài lộc, tránh hung tìm cát. Ban biên tập diễn đàn Trung Tâm Nghiên Cứu Lý Học Đông Phương sưu tầm, tìm hiểu so sánh, đối chiếu đề xuất về các ngày gọi là tốt để quý vị bạn đọc tham khảo. Dùng cho năm Bính Thân 2017, vận khí (mệnh tuổi) Thiên Hà Thủy theo Lạc Thư Hoa Giáp. Đặc biệt năm Đinh Dậu là năm nhuận, có hai (02) tháng sáu. Tất Niên: Đây là ngày kết thúc một năm làm việc vất vả, ngày nhìn lại những thành quả lao động của năm cũ. Ngày tốt theo Việt lịch: ngày 04 tháng Chạp năm Bính Thân , nhằm ngày Chủ nhật 01.01. 2017 Tây lịch. Đây là ngày tốt, sẽ là một kết thúc tốt đẹp cho trăm nghiệp trăm nghề để chuẩn bị cho một năm mới vạn sự an lành. Giờ tốt nhất trong ngày: Giờ Ngọ: từ 11g00 đến 12g59 Ngày Lập Xuân: Ngày 07 âm tháng Giêng năm Đinh Dậu, tức là ngày 03/02/2016 Tây lịch, vào lúc 23g49 sáng. Xuất Hành: Ngày tốt theo Việt lịch: Mồng 08 tháng Giêng năm Đinh Dậu, nhằm ngày thứ bảy 04.02.2017 Tây lịch Đây là ngày Tư Mệnh Hoàng Đạo là ngày tốt cho cầu công danh, sự nghiệp, học hành, thăng quan, phát tài, phát lộc và phát triển trong mọi sự. Giờ tốt trong ngày: Giờ Thìn, từ 07g20 đến 9g19 Giờ Ngọ, từ 11g20 đến 13g19 Giờ Tuất, từ 19g20 đến 21g19 Hoặc Mồng 11 tháng Giêng năm Đinh Dậu, nhằm ngày thứ ba 07.02.2017 Tây lịch Đây là ngày Minh Đường Hoàng Đạo là ngày tốt cho cầu công danh, sự nghiệp, học hành, thăng quan, phát tài, phát lộc và phát triển trong mọi sự. Giờ tốt trong ngày: Giờ Thìn, từ 7g20 đến 9g19 Giờ Mùi, từ 13g20 đến 15g19 Giờ Dậu, từ 17g20 đến 19g19 Hướng Xuất Hành: Hướng tốt xuất hành là hướng Nam (hướng Đinh Ngọ, từ 157,5 - 187,5 độ): Hướng được coi là tốt thì cũng kén người có bản lãnh, mạo hiểm, trí dũng và quyết đoán. Hướng Tốt Để Động Thổ: Theo Huyền Không Lạc Việt, niên tinh Nhất Bạch và Ngũ Hoàn nhập trung, phương Tây gặp Thái Tuế, phương Đông Xung Thái Tuế, tam sát ở Đông Bắc, Đông, Đông Đông Nam, do vậy phương động thổ an toàn nhất là hướng Nam hoặc Nam Tây Nam . Cụ thể là phương Bính – Ngọ, Đinh - Mùi, từ 157,5 - 217,5 độ . Ngày Tốt Khai Trương: Ngày tốt theo Việt lịch: Mồng 08 tháng Giêng năm Đinh Dậu, nhằm ngày thứ bảy 04.02.2017 Tây lịch Đây là ngày Tư Mệnh Hoàng Đạo là ngày tốt cho cầu công danh, sự nghiệp, học hành, thăng quan, phát tài, phát lộc và phát triển trong mọi sự. Giờ tốt trong ngày: Giờ Thìn, từ 07g20 đến 9g19 Giờ Ngọ, từ 11g20 đến 13g19 Giờ Tuất, từ 19g20 đến 21g19 Hoặc Mồng 11 tháng Giêng năm Đinh Dậu, nhằm ngày thứ ba 07.02.2017 Tây lịch Đây là ngày Minh Đường Hoàng Đạo là ngày tốt cho cầu công danh, sự nghiệp, học hành, thăng quan, phát tài, phát lộc và phát triển trong mọi sự. Giờ tốt trong ngày: Giờ Thìn, từ 7g20 đến 9g19 Giờ Mùi, từ 13g20 đến 15g19 Giờ Dậu, từ 17g20 đến 19g19 Tuổi Tốt Để Xông Đất và Mở Hàng Khai Trương: Chọn tuổi: Nhâm Thân, Nhâm Dần, Ất Mùi, Đinh Mẹo, Mậu Tý, Kỷ Sửu, Giáp Thìn, Kỷ Mùi. Những tuổi như trên được mời mua mở hàng khai trương đầu năm,động thổ xây sửa nhà, dự lễ về nhà mới, đi đón cô dâu về nhà chồng, tiễn đưa người thân đi làm ăn xa, đón em bé từ bảo sanh viện về nhà, dự lễ cúng đầy tháng, dự lễ cúng thôi nôi cho em bé, dự lễ cúng đáo tuế, cúng thất tuần cho gia chủ sẽ được cát tường đại lợi.Nhưng hãy chọn người tử tế đàng hoàng, nhân cách đầy đủ, trí tuệ thông minh, hiền hậu nhân từ. Phúc lộc đầy đủ. Lưu ý là họ phải không trong thời gian thọ tang. Nam nữ đều tốt. Người được mời xông đất, khai trương đâù năm kiêng mặc áo trắng hoặc đen. Áo mặc tông màu xanh biển, màu xanh da trời là thuận nhất với năm Đinh Dậu vận khí Thiên Hà Thủy. Năm Đinh Dậu vận khí Thiên Hà Thủy có lẽ là năm mà Lý học Đông phương và các nhà khoa học dễ nhất trí về một nền kinh tế toàn cầu vẫn còn khó khăn. Cầu chúc quý vị một năm mới AN LẠC VUI KHỎE MAY MẮN THỊNH VƯỢNG Thiên Đồng Bùi Anh Tuấn, tiết Tiểu Hàn hạ 18/12/2017. ================================================== Ngày tốt năm Đinh Dậu 2017 Vận khí Thiên Hà Thủy Trung tâm nghiên cứu Lý Học Đông Phương Dùng cho khai trương, động thổ, sửa chữa xây cất nhà cửa, nhập trạch (vào nhà mới), tân gia, cưới hỏi, an trang, ký kết hợp đồng, khởi sự, giao dịch, đi - về…những công việc quan trọng. Theo Việt lịch thì những ngày tốt của các tháng là các ngày như sau: Lưu ý: Các ngày có đánh dấu (**) là ngày Hoàng Đạo Đặc biệt năm Đinh Dậu là năm nhuận, có hai (02) tháng sáu. Tháng giêng: ngày 08**, 09, 11, 19, 29** kỵ giờ Dần Tháng hai: ngày 04, 16, 24**, 28…kỵ giờ Tỵ. Tháng ba: ngày 08, 10, 20, 28 …kỵ giờ Thân. Tháng tư: ngày 01, 11, 19, 26 …kỵ giờ Thìn. Tháng năm: ngày 01, 06, 09, 17, 25…kỵ giờ Dậu. Tháng sáu: ngày 08, 12, 15, 16 …kỵ giờ Mão. Tháng sáu nhuận: ngày 10, 11 …kỵ giờ Mão. Tháng bảy: ngày 01, 06, 16, 20, 28…kỵ giờ Dần. Tháng tám: ngày 01, 02, 08, 11, 20…kỵ giờ Tỵ. Tháng chín: ngày 02, 04, 17, 20, 28, 29…kỵ giờ Thân. Tháng mười: ngày 02, 04, 10, 15… kỵ giờ Thìn. Tháng Một (11): ngày 09, 10, 30…kỵ giờ Dậu. Tháng Chạp (12): ngày 04, 11, 15, 28…kỵ giờ Mão. Thiên Đồng Bùi Anh Tuấn, tiết Tiểu Hàn hạ 18/12/2017.
 12. Ngày tốt năm Đinh Dậu 2017 Vận khí Thiên Hà thủy dùng cho Tất niên, xuất hành, khai trương, động thổ. Trung tâm nghiên cứu Lý Học Đông Phương Tiễn năm cũ đi đón xuân mới đến, người Việt ta, theo phong tục Đông phương cổ truyền, có tục ăn tất niên, xuất hành, xông đất, chọn ngày khai trương và chọn ngày xây sửa nhà để cầu may mắn, tài lộc, tránh hung tìm cát. Ban biên tập diễn đàn Trung Tâm Nghiên Cứu Lý Học Đông Phương sưu tầm, tìm hiểu so sánh, đối chiếu đề xuất về các ngày gọi là tốt để quý vị bạn đọc tham khảo. Dùng cho năm Bính Thân 2017, vận khí (mệnh tuổi) Thiên Hà Thủy theo Lạc Thư Hoa Giáp. Đặc biệt năm Đinh Dậu là năm nhuận, có hai (02) tháng sáu. Tất Niên: Đây là ngày kết thúc một năm làm việc vất vả, ngày nhìn lại những thành quả lao động của năm cũ. Ngày tốt theo Việt lịch: ngày 04 tháng Chạp năm Bính Thân , nhằm ngày Chủ nhật 01.01. 2017 Tây lịch. Đây là ngày tốt, sẽ là một kết thúc tốt đẹp cho trăm nghiệp trăm nghề để chuẩn bị cho một năm mới vạn sự an lành. Giờ tốt nhất trong ngày: Giờ Ngọ: từ 11g00 đến 12g59 Ngày Lập Xuân: Ngày 07 âm tháng Giêng năm Đinh Dậu, tức là ngày 03/02/2016 Tây lịch, vào lúc 23g49 sáng. Xuất Hành: Ngày tốt theo Việt lịch: Mồng 08 tháng Giêng năm Đinh Dậu, nhằm ngày thứ bảy 04.02.2017 Tây lịch Đây là ngày Tư Mệnh Hoàng Đạo là ngày tốt cho cầu công danh, sự nghiệp, học hành, thăng quan, phát tài, phát lộc và phát triển trong mọi sự. Giờ tốt trong ngày: Giờ Thìn, từ 07g20 đến 9g19 Giờ Ngọ, từ 11g20 đến 13g19 Giờ Tuất, từ 19g20 đến 21g19 Hoặc Mồng 11 tháng Giêng năm Đinh Dậu, nhằm ngày thứ ba 07.02.2017 Tây lịch Đây là ngày Minh Đường Hoàng Đạo là ngày tốt cho cầu công danh, sự nghiệp, học hành, thăng quan, phát tài, phát lộc và phát triển trong mọi sự. Giờ tốt trong ngày: Giờ Thìn, từ 7g20 đến 9g19 Giờ Mùi, từ 13g20 đến 15g19 Giờ Dậu, từ 17g20 đến 19g19 Hướng Xuất Hành: Hướng tốt xuất hành là hướng Nam (hướng Đinh Ngọ, từ 157,5 - 187,5 độ): Hướng được coi là tốt thì cũng kén người có bản lãnh, mạo hiểm, trí dũng và quyết đoán. Hướng Tốt Để Động Thổ: Theo Huyền Không Lạc Việt, niên tinh Nhất Bạch và Ngũ Hoàn nhập trung, phương Tây gặp Thái Tuế, phương Đông Xung Thái Tuế, tam sát ở Đông Bắc, Đông, Đông Đông Nam, do vậy phương động thổ an toàn nhất là hướng Nam hoặc Nam Tây Nam . Cụ thể là phương Bính – Ngọ, Đinh - Mùi, từ 157,5 - 217,5 độ . Ngày Tốt Khai Trương: Ngày tốt theo Việt lịch: Mồng 08 tháng Giêng năm Đinh Dậu, nhằm ngày thứ bảy 04.02.2017 Tây lịch Đây là ngày Tư Mệnh Hoàng Đạo là ngày tốt cho cầu công danh, sự nghiệp, học hành, thăng quan, phát tài, phát lộc và phát triển trong mọi sự. Giờ tốt trong ngày: Giờ Thìn, từ 07g20 đến 9g19 Giờ Ngọ, từ 11g20 đến 13g19 Giờ Tuất, từ 19g20 đến 21g19 Hoặc Mồng 11 tháng Giêng năm Đinh Dậu, nhằm ngày thứ ba 07.02.2017 Tây lịch Đây là ngày Minh Đường Hoàng Đạo là ngày tốt cho cầu công danh, sự nghiệp, học hành, thăng quan, phát tài, phát lộc và phát triển trong mọi sự. Giờ tốt trong ngày: Giờ Thìn, từ 7g20 đến 9g19 Giờ Mùi, từ 13g20 đến 15g19 Giờ Dậu, từ 17g20 đến 19g19 Tuổi Tốt Để Xông Đất và Mở Hàng Khai Trương: Chọn tuổi: Nhâm Thân, Nhâm Dần, Ất Mùi, Đinh Mẹo, Mậu Tý, Kỷ Sửu, Giáp Thìn, Kỷ Mùi. Những tuổi như trên được mời mua mở hàng khai trương đầu năm,động thổ xây sửa nhà, dự lễ về nhà mới, đi đón cô dâu về nhà chồng, tiễn đưa người thân đi làm ăn xa, đón em bé từ bảo sanh viện về nhà, dự lễ cúng đầy tháng, dự lễ cúng thôi nôi cho em bé, dự lễ cúng đáo tuế, cúng thất tuần cho gia chủ sẽ được cát tường đại lợi.Nhưng hãy chọn người tử tế đàng hoàng, nhân cách đầy đủ, trí tuệ thông minh, hiền hậu nhân từ. Phúc lộc đầy đủ. Lưu ý là họ phải không trong thời gian thọ tang. Nam nữ đều tốt. Người được mời xông đất, khai trương đâù năm kiêng mặc áo trắng hoặc đen. Áo mặc tông màu xanh biển, màu xanh da trời là thuận nhất với năm Đinh Dậu vận khí Thiên Hà Thủy. Năm Đinh Dậu vận khí Thiên Hà Thủy có lẽ là năm mà Lý học Đông phương và các nhà khoa học dễ nhất trí về một nền kinh tế toàn cầu vẫn còn khó khăn. Cầu chúc quý vị một năm mới AN LẠC VUI KHỎE MAY MẮN THỊNH VƯỢNG Thiên Đồng Bùi Anh Tuấn, tiết Tiểu Hàn hạ 18/12/2017. ================================================== Ngày tốt năm Đinh Dậu 2017 Vận khí Thiên Hà Thủy Trung tâm nghiên cứu Lý Học Đông Phương Dùng cho khai trương, động thổ, sửa chữa xây cất nhà cửa, nhập trạch (vào nhà mới), tân gia, cưới hỏi, an trang, ký kết hợp đồng, khởi sự, giao dịch, đi - về…những công việc quan trọng. Theo Việt lịch thì những ngày tốt của các tháng là các ngày như sau: Lưu ý: Các ngày có đánh dấu (**) là ngày Hoàng Đạo Đặc biệt năm Đinh Dậu là năm nhuận, có hai (02) tháng sáu. Tháng giêng: ngày 08**, 09, 11, 19, 29** kỵ giờ Dần Tháng hai: ngày 04, 16, 24**, 28…kỵ giờ Tỵ. Tháng ba: ngày 08, 10, 20, 28 …kỵ giờ Thân. Tháng tư: ngày 01, 11, 19, 26 …kỵ giờ Thìn. Tháng năm: ngày 01, 06, 09, 17, 25…kỵ giờ Dậu. Tháng sáu: ngày 08, 12, 15, 16 …kỵ giờ Mão. Tháng sáu nhuận: ngày 10, 11 …kỵ giờ Mão. Tháng bảy: ngày 01, 06, 16, 20, 28…kỵ giờ Dần. Tháng tám: ngày 01, 02, 08, 11, 20…kỵ giờ Tỵ. Tháng chín: ngày 02, 04, 17, 20, 28, 29…kỵ giờ Thân. Tháng mười: ngày 02, 04, 10, 15… kỵ giờ Thìn. Tháng Một (11): ngày 09, 10, 30…kỵ giờ Dậu. Tháng Chạp (12): ngày 04, 11, 15, 28…kỵ giờ Mão. Thiên Đồng Bùi Anh Tuấn, tiết Tiểu Hàn hạ 18/12/2017.
 13. Vài lời phi lộ, Theo thông lệ thường niên của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, những bài viết về “Lời tiên tri năm…” sẽ được nhà nghiên cứu Lý học Đông phương Nguyễn Vũ Tuấn Anh – Thiên Sứ - công bố những dự đoán về các vấn đề trong và ngoài nước trong một năm để chiêm nghiệm, dưa trên phương pháp ứng dụng của Lý học Đông phương có nguồn gốc Văn hiến Việt 5000 năm, như Lạc Việt Độn toán, Luận tuổi Lạc Việt, Huyền Không Lạc Việt, Phong thủy Lạc Việt, các phương pháp bói thuần Việt… Và, được sự đồng ý của Thầy, nhà nghiên cứu Nguyễn vũ Tuấn Anh – Thiên Sứ -, cũng như theo tinh thần kế thừa phát huy việc vận dụng, ứng dụng các môn Lý học cổ Đông phương, tôi, Thiên Đồng Bùi Anh Tuấn, thành viên nghiên cứu của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, trước không khí đón xuân mới năm Đinh Dậu 2017, xin mạo muôi đưa lên vài lời dự đoán tổng quan cho vấn đề thế giới, dựa trên các phương pháp ứng dụng của Học thuật cổ Đông phương nhằm chiêm nghiệm, giao lưu và học hỏi. Không dám cho là đúng vì đây cũng chỉ là nghiên cứu khởi phát sơ đầu, xin Thầy, Thiên Sứ Nguyễn Vũ Tuấn Anh, cũng như các đồng môn, các cao nhân có cùng chung việc nghiên ứng và ứng dụng Lý học Đông phương chỉ giáo thêm cho những cái được cái chưa được trong bài nghiên cứu. Xin chân thành cảm ơn sự tận tình dạy bảo của Sư Phụ (Thầy) Thiên Sứ Nguyễn Vũ Tuấn Anh và mọi sự quan tâm chia sẻ của đồng môn, các cao nhân và mọi người yên thích Lý học đông phương. Thiên Đồng Bùi Anh Tuấn, tiết Đại Hàn thượng 21/12/2017. ============================ LỜI TIÊN TRI NĂM ĐINH DẬU 2017 VẬN KHÍ THIÊN HÀ THỦY Trung tâm nghiên cứu Lý Học Đông Phương Ngày 22 tháng Một, năm Bính Thân, giờ tỵ, chiếm quẻ: Khai tốc Hỷ - Hưu Xích khẩu Năm Đinh Dậu 2017, vận khí Thiên Hà Thủy, ngũ vận thuộc năm Thiếu giuốc Mộc vận Bất cập, lục khí Dương Minh Táo Kim tư thiên, Thiếu Âm Nhiệt Hỏa tại tuyền. Vài lời dự đoán, Tình hình chung của thế giới: Năm 2017 có thể là năm sẽ có nhiều biến động về thiên tai và nhân sự trên thế giới. Các cuộc giao thương ngoại giao trên mọi lĩnh vực từ kinh tế, chính trị, môi trường, xã hội, khoa học kỹ thuật… sẽ diễn ra rất nhiệt liệt, mở ra một giai đoạn hòa nhập, kết nối với phương diện toàn cầu, nhưng đều không thể đi đến một sự nhất quán chung hoặc được tiếp thu một cách nhiệt tình rốt ráo. Sự biến động giữa phương tây và phương Đông chủ yếu trên phương diện tài chánh và những định hướng về giáo dục đào tạo nhân sự trong bối cảnh thị trường lao động thay đổi toàn cầu. Kinh Tế - Tài Chánh: Khai tốc Hỷ - Hưu Xích Khẩu Tài chánh dẫn đến rối loạn về an sinh xã hội, ảnh hưởng đến an ninh khu vực, nhóm và cá nhân. Các nước phương Tây sẽ có những cuộc biết động về mặt tài chánh dẫn đến những thông tin sai lệch hoặc phóng đại, những scandal lớn về tài chánh sẽ nổ ra dẫn đến một vài công ty tài chính cấp quốc tế tuyên bố vỡ nợ, hoặc phá sản. Các nước phương Đông cũng sẽ có những cuộc sôi động về thị trường tài chính, thị trường cổ phiếu sẽ tăng cao, nhưng đi kèm đó là những hệ lụy về tài chánh, sự nổ tung như bong bóng và những tăng trưởng ảo về chỉ số trên thị trường tiền tệ. Đồng tiền chung Châu Âu (Euro) lại phải chèo chống giữ mức giá ổn định, trong khi đó đồng Đô La (USD) vẫn giữ mức ổn định và có xu thế tăng nhẹ mặc dù kinh tế Mỹ vẫn phải đối đầu với nhiều biến động chính trị, xã hội là ảnh hưởng đến mức thu nhập và tiêu thụ của người dân. Đồng Nhân Dân tệ của Trung Quốc sẽ mất giá trầm trọng, sau những loạt biến động về thì trường tài chánh, sự đỗ vỡ của một vài công ty hay tập đoàn mang tính chất tài chánh; đồng Yên Nhật cũng trong tình trạng sụt giảm tỉ giá hối đoái gậy lo ngại đáng kể cho kinh tế Nhật, các công ty tài chánh, ngân hang phía Nam nước Nhật sẽ có một phen điều chỉnh lại cơ cấu hoạt động tài chính để phù hợp với tình hình mới. Đồng Đô La Singapore cũng ở tình trạng chao đảo và sụt giảm giá, gậy ảnh hưởng mạnh đến thị trường lao động và đầu tư hợp tác trong và ngoài nước. Chính Trị: Hưu Xích Khẩu Những hình thức đối thoại giao lưu một cách gián tiếp hoặc những động thái vận động hàng lang giữa đông và tây về vấn đề biện giới, khu vực hay lãnh thổ, an ninh thế giới... sẽ diễn ra một cách xông xáo nhiệt liệt nhưng đều không đưa đến những tuyên bố nhất trí chung hay thỏa thuận chung, tuy vậy vẫn tạo tiền đề khả quan đáng chú ý cho những cuộc tiếp xúc bên lề hoặc về sau. Các nước quanh Địa trung Hải, Bắc Bắc Phi, Nam Châu Âu, qua phương Tây đến Nam Hoa Kỳ, Các nước chung quanh vịnh Caribe, Bắc của Nam Mỹ sẽ có những động thái mới cho phù hợp về mặt địa chính trị trong xu thế toàn cầu hóa và đa phương hóa. Xã Hội – Môi Trường: Sinh Tiểu Cát Năm 2017 có thế sẽ là năm nhất trí lớn giữa Đông và Tây về những giải pháp ổn đinh cụ thể về an sinh xã hội và môi trường, sẽ có những ký kết mở đường hoặc phát triển tiếp theo cho những giải pháp xã hội – môi trường của những năm vừa qua và những năm tiếp theo về tăng trưởng dân số, tăng trưởng thu nhập, những ký kết về tái tạo môi sinh, bảo vệ môi trường rừng cây, sông biển và nông nghiệp được tuyên phát hứa kết. Thị trường lao động ở các nước Đông Á, Đông Nam Á sẽ rất nhộn nhịp, thu hút lực lượng nhân công lao động từ cấp phổ thông đến chuyên môn cấp cao từ các nước đến hợp tác lao động, mặc dù tình hình kinh tế của các nước tại đây, tựu chung vẫn biến động. Văn Hóa: Thương Vô Vong Biến động về địa kinh tế và địa chính trị, cũng đi kèm với sự trăn trở về việc bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc; sẽ có những cuộc vận động nổ lực hơn về việc bảo vệ những di tích di sản văn hóa vật thể và phi vật thể đang có nguy cơ bị phá bỏ, bị xâm phạm trên thế giới. Thiên Tai: Đỗ Đại An Các nước phương Tây và Đông sẽ khá vất vả trong việc phòng chống thiên tai như bão lụt, động đất và những những biến đổi về khí hậu; có thể có những cuộc động đất từ 7,0 – 7,5 độ Richter, từ sau tháng 7 trở đi. Tuy vậy, sẽ không có thiệt hại lớn về người và của. Đáng chú ý là các nước quanh Địa trung Hải, Bắc Bắc Phi, Nam Châu Âu, qua phương Tây đến Nam Hoa Kỳ, Các nước chung quanh vịnh Caribe, Bắc của Nam Mỹ, những nước này dễ có khả năng đón nhận những biến động về môi trường và khí hậu bất thường, động đất, bão lũ hay hạn hán đột ngột, nhưng sẽ ở trong vòng kiểm soát được về người và của một cách an toàn. Nhân Họa: Cảnh Lưu Niên Vấn đề an ninh Khu vực cần được nâng cao cảnh giác, nạn lừa đảo cấp quốc tế có nổi trội ở các nước Đông á và Đông Nam Á. Dịch Bệnh: Tử Tốc Hỷ Đề phòng những bệnh và dịch bệnh liên quan đến thần kinh và tả lỵ, tiêu chảy, những dịch bệnh bùng phát nhanh có nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng cao nhưng cũng dễ bị ngăn chăn kịp thời trước hay triệt hạ trước. Có thể sẽ có những đợt lạnh khô hanh đột ngột do tình trạng biến đổi khí hậu trong 06 tháng đầu năm, ở sáu tháng cuối năm có thể sẽ có những đợt nắng nóng ray rứt đột ngột ở nhiệt độ cao gây ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe người dân trên thế giới. Khoa Học Kỹ Thuật: Kinh Tiểu Cát Khoa học kỹ thuật trên thế giới sẽ có cuộc giao lưu giữa Đông và Tây. Khoa học về lý thuyết cổ xưa của phương đông sẽ được tiếp thu một cách có hệ thống bởi phương Tây, ngược lại khoa học thực dụng, công nghệ tiên tiến sẽ được áp dụng rộng rãi ở phương Đông. Các công nghệ cơ bản cũng như công nghệ tin học sẽ có những bước phát triễn ở tầm mức tinh vi hơn; những sản phẩm công nghệ mới mô phỏng tinh tế hơn về tự nhiên, sinh vật và con người. Khoa học thực nghiệm phương Tây sẽ ngày càng tiệm cận đến lý thuyết và phương pháp ứng dụng của lý thuyết cổ xưa phương Đông, thể hiện qua những nghiên cứu thực dụng về giới tự nhiên, xã hội và con người. Khoa học về sinh học và y khoa sẽ có những phát hiện hoặc công bố mới về bí mật con người như sơ đồ gen, sóng- điện não…tiệm cận với những lý thuyết cổ xưa đông phương. Thiên Đồng Bùi Anh Tuấn, tiết Đại Hàn thượng 21/12/2017.
 14. Khai Trương Quán Tư Vấn Lạc Việt Độn Toán Quán mở ra cho mọi người cùng tham khảo tư vấn về nhân tình nhân sự, công danh tài lộc, thi cử học hành, tơ tình vấn vươn... Quán cũng hoan nghênh các thành viên có khả năng Lạc Việt Độn Toán cùng tham gia tư vấn. Quy Định Của Quán Đặt câu hỏi như sau: Tuổi gì: ? Hỏi vào ngày ...tháng...năm...giờ (bao nhiêu phút) dương lịch. Câu hỏi 01: Câu hỏi 02: Câu hỏi 03: (Chỉ được 3 câu hỏi thôi) Ghi, ngày hai lăm tháng tư năm Tân Mẹo, giờ Ngọ, Cảnh Đại An Thiên Đồng
 15. Chúc Mừng Ngày Phụ Nữ Việt Nam xứng đáng tặng tám chữ vàng Diệu Dàng Chu Đáo Trung Hậu Đảm Đang Mến chúc các Cô, Chị, Em thành viên của diễn đàn lyhocdongphuong, cùng các Chị Em các lớp Phong Thủy Lạc Việt vui tươi và hạnh phúc. Thiên Đồng
 16. Khai Trương Quán Tư Vấn Phong Thủy Lạc Việt Từ Thiện Thiên Đồng mở quán tư vấn Phong Thủy Lạc Việt Từ Thiện nhằm giúp những gia đình thật sự có khó khăn trong cuộc sống nhằm góp phần thêm cho đồng bào có được cuộc sống bình an ổn định. Đối tượng: -Những gia đình có người bệnh hoạn nặng, cần sửa phong thủy cải thiện sức khỏe. -Những gia đình thật sự khó khăn nghèo khó, cần sửa phong thủy cải thiện cuộc sống. Đối tượng không được tư vấn: - Học viên các lớp Phong thủy Lạc Việt. - Những thành viên có mục đích lợi dụng. Điều kiện tư vấn: - Nêu rỏ hoàn cảnh gia đình. - Hình ảnh hay sơ đồ nhà đất. - Tên tuổi gia chủ. Quy trình tư vấn: - Ghi nhận các thông tin liên quan - Suy xét hoàn cảnh, quan sát thực địa. - Quyết định tư vấn. Các thông tin liên quan đến chuyên môn tư vấn sẽ không được giải đáp và không công bố đa phần hay toàn phần trong mục này. Việc đồng ý tư vấn của Thiên Đồng là tùy duyên, tùy hỷ. (Rảnh thì tư vấn, không rảnh thì thôi) Thiên Đồng ngày mồng 2 tháng 8 năm tân mẹo Việt lịch, giờ thìn.
 17. VỊ LƯƠNG Y HƠN 60 NĂM TẬN TÂM VỚI SỰ NGHIỆP CHỮA BỆNH DA LIỄU VÀ CÂU CHUYỆN VỀ NGƯỜI NỐI TIẾP SỰ NGHIỆP Khắp chốn kinh thành Thăng Long xưa ai ai cũng đều biết tới câu chuyện của hai cha con Danh y Trần Kim Quang và nữ tử Lương y Trần Kim Thu với những bài thuốc chữa các bệnh da liễu và chăm sóc sắc đẹp cho cung tần mỹ nữ Hoàng triều Thăng Long. Đặc biệt trong số đó là bài thuốc chữa nám tàn nhang cho các cung tần mỹ nữ Hoàng triều nổi danh thiên hạ và cả các nước láng giềng, được Vua và các Vương phi, cung tần vô cùng quý trọng, biệt đãi. Xuất thân từ dòng tộc có truyền thống làm nghề y, bốc thuốc chữa bệnh cứu người với nhiều bài thuốc gia truyền chuyên chữa các bệnh về da liễu, nổi bật trong số đó phải kể đến bài thuốc chữa nám da tàn nhang nổi danh khắp chốn kinh thành. Ngay từ hồi nhỏ Lương y Trần Kim Thu đã được cha của mình là Danh y Trần Kim Quang chỉ dạy cho nhiều y thuật cao thâm và điều chế nhiều bài thuốc hiệu nghiệm chữa bệnh. Với tố chất thông minh, lanh lợi, Lương y Trần Kim Thu đã tiếp thu rất nhanh và ghi chép tỉ mỉ, cẩn thận những lời người cha truyền dạy. Lớn lên, bà cùng người cha của mình nổi tiếng khắp nơi không chỉ bởi giỏi y thuật mà còn bởi y đức và tấm lòng bao dung của mình. Lương y nhân dân Trần Kim Thu Vào thời kỳ của vua Trần Thái Tông, khi đó trong triều xuất hiện một loại bệnh lạ khiến dân chúng hoang mang. Triều đình hạ lệnh cho các thái y, ngự y trong cung tìm ra phương thuốc loại trừ căn bệnh trên đồng thời cho người đi khắp nơi tìm người hiền tài về cùng triều đình chữa bệnh. Khi biết được tin đó, hai cha con đã lập tức vào cung cùng các thái y trong cung nghiên cứu tìm ra phương pháp kiềm chế và loại trừ căn bệnh lạ đó. Sau đó, hai cha con bà đã được vua trọng thưởng và giữ lại trong cung chuyên chữa bệnh và chăm sóc sắc đẹp cho các cung tần mỹ nữ trong triều. Kể từ đó, bà cùng người cha của mình tiếp tục nghiên cứu ra nhiều bài thuốc chăm sóc sắc đẹp trong Hoàng cung và được các Vương phi, Quý phi, cung tần mỹ nữ vô cùng quý trọng. Sau đó, do tuổi cao sức yếu cụ Trần Kim Quang đã qua đời và để lại cho bà rất nhiều công thức về các bài thuốc quý mà cụ đã dày công tìm tòi, nghiên cứu. Lo hậu sự cho cha xong, bà trở lại Hoàng cung để tiếp tục công việc của mình, nghiên cứu và hoàn thiện thêm nhiều bài thuốc mới từ thảo dược quý như: bài thuốc chăm sóc sắc đẹp Hoàng cung, Bài thuốc giữ gìn nét thanh xuân, bài thuốc làm trắng da từ thảo dược, bài thuốc giảm béo giữ vóc dáng ngọc ngà, bài thuốc giúp tăng cường mùi hương cơ thể, bài thuốc giúp tóc dài đen mượt và đặc biệt là bài thuốc chữa nám tàn nhang cho các Vương phi, Quý phi, cung tần mỹ nữ Hoàng Triều. Những bài thuốc của bà đều được coi là các món quà quý mà Vua thường dùng để ban cho các cung tần mỹ nữ có công trạng, được Vua sủng ái. Tuy nhiên đến cuối đời vua Trần Minh Tông, triều đình lúc đó rối ren, nhiều biến động, bà đã quyết định rời chốn kinh thành về quê ở ẩn, tiếp tục bốc thuốc chữa bệnh. Tại đây bà chú trọng hơn đến những bệnh ngoài da thường gặp chữa cho người dân nghèo miễn phí chứ không lấy tiền. Hơn 60 năm cống hiến hết mình với tấm lòng và y đức cao cả, bà được bà con khắp nơi biết đến và người dân yêu quý gọi bà với tên gọi Lương y nhân dân Trần Kim Thu. Hiện nay nhiều bài thuốc của bà vẫn còn được áp dụng vào thực tế điều trị các bệnh về da liễu, trong số đó phải kể đến bài thuốc trị nám tàn nhang nổi tiếng một thời. Bài thuốc đã được Lương y, Bác sĩ Ngọc Anh nghiên cứu và phát triển bài thuốc. Lương y Bác sĩ Ngọc Anh là chủ nhiệm đề tài nghiên cứu, ứng dụng thảo dược đông y trong điều trị nám tàn nhang (người chuyên sưu tầm, nghiên cứu các bài thuốc bí truyền cổ phương và phát triển hoàn thiện các bài thuốc này để ứng dụng vào thực tế điều trị). Trải qua quá trình nghiên cứu kéo dài suốt 5 năm, Lương y, Bác sĩ Ngọc Anh đã kết hợp cùng một số đơn vị chuyên môn hàng đầu về da liễu như Trung tâm Da liễu Đông y Việt Nam, Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng Thuốc dân tộc để thành lập đề tài nghiên cứu nhằm hoàn thiện và phát triển bài thuốc dựa theo công thức từ bài thuốc của Lương y nhân dân Trần Kim Thu để lại. Qua nhiều lần nghiên cứu, điều chỉnh và hoàn thiện, thành công từ đề tài đã cho ra Bộ sản phẩm Thảo dược Đông y Trị nám tàn nhang Vương Phivới 3 bộ riêng biệt phù hợp với từng loại da và từng tình trạng bệnh của bệnh nhân. Đây là Bộ sản phẩm được giới chuyên môn, bác sĩ hàng đầu về da liễu đánh giá cao về tính hiệu quả và độ an toàn cho bệnh nhân khi sử dụng. Bên cạnh đó, Bộ sản phẩm Thảo dược Đông y Trị nám tàn nhang Vương Phiđược đông đảo bệnh nhân sử dụng và đã thoát khỏi tình trạng nám tàn nhang của mình. Theo một kết quả nghiên cứu độc lập của Trung tâm Nghiên cứu & Ứng dụng Thuốc Dân Tộc được công bố vào tháng 5/2011: Bài thuốc áp dụng cho khoảng 400 bệnh nhân bị nám da tàn nhang. Sau quá trình sử dụng thuốc kết hợp với chế độ dinh dưỡng và chăm sóc da hợp lý đã đưa đến kết quả: – 276 người hết các tình trạng nám da, tàn nhang trên các vùng da bị bệnh – 79 người khỏi từ 80 – 90% các tình trạng bệnh – 45 người giảm các vết nám, tàn nhang so với ban đầu – Hầu hết các trường hợp đều không bị tái phát trở lại Đây là kết quả thử nghiệm tốt nhất mà gần như chưa bài thuốc nào đạt được. Chia sẻ về điều này, Bác sĩ Ngọc Anh cho biết: Chính Bác sĩ cũng bất ngờ về kết quả này bởi bấy lâu nay bác sĩ thường chú tâm đến việc nghiên cứu và điều trị bệnh chứ cũng ít khi để ý đến các con số thống kê. Cũng theo lời Bác sĩ Ngọc Anh thì những kết quả này sẽ là nguồn động lực to lớn để bác sĩ tiếp tục nghiên cứu ra nhiều bài thuốc chữa các bệnh về da liễu. Hiện nay, Bộ sản phẩm Thảo dược Đông y Trị nám tàn nhang Vương Phi đang được ứng dụng tại Trung tâm Da liễu Đông y Việt Nam và Trung tâm Nghiên cứu & Ứng dụng Thuốc dân tộc để điều trị rộng rãi cho bệnh nhân nám tàn nhang cả trong và ngoài nước. Theo Tạp chí Thế giới Phụ nữ
 18. Kỳ bí y thuật Tây Tạng Tây Tạng hấp thụ nhiều tri thức y học cổ của Ấn Độ, Ba Tư, Hy Lạp và Trung Quốc, kết hợp với y thuật bản địa hình thành nên một nền y học vừa phong phú vừa kỳ bí Ngày càng có nhiều chuyên gia y tế phương Tây đến Tây Tạng (Tibet) để tìm hiểu nền y học cổ sơ độc đáo của xứ sở được xem là “nóc nhà thế giới” kỳ bí này. Đậm màu sắc tôn giáo Có thể nói không một nền y học nào trên thế giới lại hòa quyện với ý thức như y thuật Tây Tạng. Ở đây, Phật giáo (Mật tông, Lạt ma giáo) là quốc giáo. Y sư Tây Tạng hành nghề không chỉ để kiếm sống mà còn là một phương pháp tu trì. Trước đây, hầu hết người hành nghề y ở Tây Tạng đều là những bậc chân tu, lấy việc làm của mình để cầu lợi cho chúng sinh. Các chùa ở Tây Tạng đều thờ vị Dược Sư Phật (Bhaishajyaguru), còn gọi là Đại Y Vương Phật, Y Vương Thiện Thệ, Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, là giáo chủ của Đông phương Lưu Ly thế giới. Hệ thống kinh mạch theo y lý Tây Tạng mà các vị y sư phải thông hiểu Ảnh: INTERNET Dược Sư Phật từng lập 12 điều thệ nguyện để cứu độ chúng sinh. Trong đó, có mấy điều liên quan đến việc bảo vệ sức khỏe tâm lý như: “sở cầu mãn túc” - làm thỏa mãn mọi nhu cầu của chúng sinh khiến chúng sinh an nhiên tự tại; “an lập chính kiến, khổ não giải thoát” - làm cho chúng sinh có được kiến giải chính xác, giải thoát tất cả khổ não… Dược Sư Phật có 2 hóa thân: một là Dược Thụ Vương, chuyên cứu chữa bệnh tật thể xác của người (bệnh sinh lý); hai là Như Ý Châu Vương, chuyên trị bệnh tật tinh thần (bệnh tâm lý). Theo “Pháp Hoa kinh” thì uống Như Ý Châu có thể đạt được như ý, khỏi các bệnh về tinh thần khiến cho thân tâm an lạc, sức khỏe dồi dào. Do y học Tây Tạng gắn bó rất mật thiết với Phật pháp nên khái niệm y đức rất được coi trọng và mang đậm màu sắc tôn giáo. Hệ thống y học hiện đại có thể không đặt nặng mối liên hệ giữa y đức với trình độ chữa bệnh của thầy thuốc nhưng ở Tây Tạng, khi chọn thầy thuốc, tiêu chuẩn hàng đầu là y đức, còn hiểu biết và trình độ y thuật là thứ yếu. Họ tin rằng khi thầy thuốc phát nguyện cứu khổ chúng sinh, lòng từ bi rộng mở thì những phương thuốc bình thường cũng hiệu nghiệm hơn rất nhiều so với người giỏi y thuật nhưng tâm địa không thiện. Do đó, đối với thầy thuốc Tây Tạng, trí tuệ và lòng từ bi phải được chú trọng như nhau. Người nhập môn y thuật Tây Tạng trước hết phải thuộc những điều thệ nguyện được lấy từ bộ y thư kinh điển “Tứ bộ y điển”. Bộ kinh này có những điều như: đối với người bệnh phải phát tâm từ bi, trị bệnh không phân thân sơ, chữa bệnh cho thuốc không cần báo đáp, không coi vật bài tiết của bệnh nhân là dơ dáy… Hằng ngày, y sinh phải đọc lại những điều ấy. “Tứ bộ y điển” còn dạy về cách đối xử giữa thầy thuốc với thầy thuốc, trách nhiệm của người thầy với môn đồ, yêu cầu phẩm cách của một thầy thuốc… Người hành nghề thuốc phải luôn tâm niệm rằng “những hiểu biết và trình độ y thuật chỉ làm cho một người trở thành chuyên gia về y tế chứ không thể trở thành một vị lương y nếu không có tâm từ bi”. Xem cái chết như “một chuyến lữ hành” Một vấn đề về y đức khác biệt giữa y học Tây Tạng và các nền y học khác là ở việc nhận thức về cái chết. Lương y Tây Tạng không chỉ quan tâm đến việc chữa trị thân bệnh mà còn có trách nhiệm chăm sóc tâm bệnh của bệnh nhân, nhất là khi họ cận kề cái chết. Bác sĩ tây y hay đông y khi chẩn đoán bệnh nhân không còn hy vọng sống thường giữ thái độ im lặng, không nói trực tiếp với họ. Điều này hoàn toàn ngược lại đối với thầy thuốc Tây Tạng: thông báo trực tiếp, không che giấu bệnh tình, không để cho bệnh nhân ảo tưởng vô vọng. Tín ngưỡng sâu sắc vào Phật pháp, người Tây Tạng thuộc tầng lớp nào cũng tin tưởng một cách tuyệt đối rằng cái chết là sự khởi đầu của một cuộc sống mới, là một quá trình trong luân hồi chứ không phải kết thúc. Vì thế, quan niệm về cái chết của người Tây Tạng khá nhẹ nhàng, không lo buồn. Có sinh là có tử, đó là quy luật tất nhiên nhưng con người ai cũng ham sống sợ chết. Phật giáo cho rằng sự kết thúc của sinh mệnh lại là sự bắt đầu cho một cuộc sống mới, con người chết đi cũng như phá bỏ tòa nhà cũ đổi một tòa nhà mới. Sự chuyển hóa từ kiếp này sang kiếp khác là do nghiệp báo thiện ác của cá nhân ấy gây ra. Ý nghĩa của sinh mệnh là ở giá trị vĩnh hằng. Mỗi con người nên nắm bắt thời gian ngắn ngủi của cuộc đời, nghiêm túc tu trì, chứng ngộ pháp thân, sáng tạo một sinh mệnh vĩnh hằng. Khi các lương y Tây Tạng chẩn đoán thấy rằng bệnh nhân không thể qua khỏi, họ sẽ trực tiếp nói với người ấy: “Tốt nhất nên chuẩn bị hành lý cho một chuyến lữ hành”. Đối với một người sắp chết, Phật giáo nói chung và Phật giáo Tây Tạng nói riêng bày tỏ sự quan tâm và lòng từ bi, thể hiện qua các nghi thức trợ niệm và khai thị. Trợ niệm là giúp người sắp chết niệm Phật để có thể vãng sinh cực lạc. Người trợ niệm đối với người sắp chết phải có thái độ thành khẩn, lời nói bình hòa, giúp người ấy được vui. Người trợ niệm cũng khen ngợi những việc lành mà người sắp chết từng làm, dùng cách khéo léo để làm cho tâm lý an vui. Ngoài ra, phải bố trí phòng bệnh chỉnh tề, quét dọn sạch sẽ, không khí thoáng mát; trước giường bệnh đặt tượng Phật dâng cúng bông hoa, kịp thời thay quần áo sạch sẽ. Với nghi thức khai thị, Phật giáo yêu cầu “lâm chung khai thị” cho người sắp chết, như “ở trên thế gian này, bất cứ người nào cũng không thoát khỏi bệnh khổ và tử vong, do đó cũng không cần lo nghĩ về chúng…”. “Lâm chung khai thị” có thể tiêu trừ sự lo sợ đối với cái chết của người sắp lâm chung - một liều thuốc rất hay để giảm bớt đau khổ. “Cái chết hạnh phúc” Phật giáo nói chung không trốn tránh cái chết bởi xem đó là kết quả tất yếu của sự sống. Mỗi con người đến một lúc nào đó đều phải đối mặt cái chết, đồng thời cũng hy vọng rằng lúc sắp chết được nhẹ nhàng, không đau đớn, không khổ sở. Phật giáo cho rằng chết không đáng sợ, đề ra “thiện chung” là hy vọng chúng sinh thường hành thiện, phát nguyện để cầu xin “một cái chết hạnh phúc” như “lúc lâm chung thì thân vô chướng ngại, tâm không tham luyến, ý không điên đảo”. http://nld.com.vn/thoi-su-quoc-te/ky-bi-y-thuat-tay-tang-20160308221632697.htm
 19. Kỳ bí y thuật Tây Tạng (*): Độc đáo y lý Cơ sở lý luận của y học Tây Tạng hoàn toàn khác y học phương Tây, một bộ phận phù hợp với Trung y nhưng có rất nhiều điểm độc đáo Trong y học Tây Tạng miêu tả rất tỉ mỉ quá trình hình thành và phát triển của một bào thai cũng như quá trình một thần thức (linh hồn) đi về thế giới bên kia. “Ngũ đại nguyên tố” Lạt ma giáo là tôn giáo chính thống của Tây Tạng nên y học ở vùng đất này chịu ảnh hưởng sâu đậm của triết học cổ Ấn Độ. Theo đó, mọi hiện tượng vật chất trong vũ trụ đều được cấu thành bởi 5 nguyên tố: địa (đất), thủy (nước), hỏa (lửa), phong (gió), không (rỗng, không). Năm nguyên tố này tuy tiếp xúc với nhau nhưng luôn giữ ở mức độ cân bằng nhất định. Nếu chúng hỗn loạn thì vạn vật trong vũ trụ sẽ bị điên đảo, ở con người thì gây nên các loại bệnh tật. Địa: Là nguồn sức mạnh làm sản sinh ra thực thể rắn chắc có vị trí cố định như gân xương, da thịt. Thủy: Là nguồn sức mạnh thúc đẩy sự dung hóa, hấp thu, làm cho vật chất không phân tán, có đặc tính thể hiện là mát mẻ, lưu động, như huyết dịch, nội phân tiết... Một y sư Tây Tạng khám chữa bệnh Ảnh: Internet Hỏa: Là nguồn sức mạnh làm hoàn thiện sự chuyển hóa của vật chất, đặc tính thể hiện là nguồn năng lượng nóng, bốc lên, như thân nhiệt. Phong: Là nguồn sức mạnh làm cho vật chất di chuyển, hoán chuyển, thể hiện qua động lực chuyển động, như hô hấp. Không: Là nguồn sức mạnh có thể dung chứa vạn vật, làm cho 4 nguyên tố kia vận hành tự nhiên, thể hiện qua sức chứa đựng vô hạn, hư không, như không gian chứa đựng cơ thể hoặc những khoảng trống bên trong cơ thể. Khi mắc bệnh, khởi đầu thì địa tăng mạnh khiến cho thân thể nặng nhọc; tiếp theo là thủy tích khiến nước chứa nhiều, làm chảy nước mắt, nước mũi; thứ ba là hỏa phát khiến cho đầu, toàn thân nóng ran; thứ tư là phong động mạnh khiến cho khí ngưng, khó thở. Khi một sinh vật chết đi, 5 nguyên tố này rã tan ra, như ngừng thở (phong dứt), không còn hơi ấm (hỏa dứt), huyết dịch không còn tuần hoàn (thủy dứt), thân xác rã nát (địa dứt), chôn vùi trong hư không (không dứt). 7 chất cơ bản, 3 chất ô uế Theo y lý Tây Tạng, trong cơ thể con người có 7 loại chất cơ bản, gồm: máu, nước bọt, mỡ, tinh, cơ bắp, xương và tủy; 3 loại chất ô uế là mồ hôi, nước tiểu và phân. Mười loại vật chất này trong cơ thể theo một định lượng cân bằng, bất cứ một chất nào quá nhiều hoặc quá ít, phá vỡ trạng thái cân bằng này đều dẫn đến bệnh tật. Ngoài ra, y học Tây Tạng cũng có cái nhìn hoàn chỉnh và chính xác về các tổ chức lục phủ ngũ tạng, kết cấu xương khớp, cơ bắp... tương tự y học hiện đại, có điều đã đi trước hơn ngàn năm. Y học Tây Tạng quy nạp kinh lạc trong cơ thể thành 2 nhóm là mạch đen và mạch trắng. Mạch đen lại chia ra 2 loại là động mạch nhảy và động mạch không nhảy, tất cả đều xuất phát từ tim mà chuyển đi khắp các bộ phận trong cơ thể. Mạch trắng xuất phát từ não, phân bổ xuống toàn thân tựa như bộ rễ cây đa. Kinh lạc là mấu chốt của y học Tây Tạng, tất cả các bệnh sinh lý và tâm lý đều liên quan trực tiếp đến hệ thống này. Khi trích máu hoặc châm cứu đều căn cứ theo những hiểu biết về kinh lạc mà thực hiện. Công năng sinh lý và tâm lý trong cơ thể là do 3 đại nguyên tố duy trì, đó là: loong, tripa và beygen. Ở trạng thái bình thường, 3 nguyên tố trên vận hành hòa hợp với nhau. Nếu như vì nhân tố nội tại (như tuổi cao, già yếu) hoặc nhân tố ngoại tại (thời tiết thay đổi, ăn uống, nghỉ ngơi thất thường), sẽ làm cho 3 đại nguyên tố trên mất cân bằng, gây rối loạn đến sự vận hành của 7 chất cơ bản, 3 chất ô uế, gây ra thân bệnh hoặc tâm bệnh. Loong: Là nguồn động lực làm cho hệ thống cơ năng cơ thể hoạt động. Mắt thường không thể nhìn thấy loong nhưng nó rõ ràng tồn tại. Khí hiện diện trong các bộ phận cơ thể, tập trung ở não, tim, xương cốt để vận hành hệ thống kinh lạc trong người. Nó duy trì hoạt động của hô hấp, tuần hoàn, bài tiết, tiêu hóa, tư duy, cảm giác. Có 5 loại là trì mệnh khí chi phối việc nuốt, hít thở và phản xạ toàn thân, liên quan trực tiếp đến tâm trí; thượng hành khí chi phối ngôn ngữ và trí nhớ; biến chú khí chi phối động tác tứ chi và biểu hiện trên mặt; hạ tiết khí vận hành ở ruột, bàng quang, cơ quan sinh dục, chi phối việc bài tiết, sinh sản; bạn hỏa khí vận hành ở dạ dày, gan, chi phối việc tiêu hóa thức ăn và chuyển hóa dinh dưỡng. Tripa: Có công năng điều chỉnh nhiệt độ cơ thể và chủ trì tiêu hóa, tương đương với khái niệm “Hỏa” trong Trung y, chia làm 5 loại: Năng tiêu tripa nằm ở dạ dày, chi phối việc tiêu hóa và sản sinh nhiệt năng; biến sắc tripa nằm ở gan, chủ việc sản sinh sắc tố trong máu, phân, dịch mật; năng tác tripa nằm ở tim, liên quan đến việc biến đổi trạng thái tình cảm; năng thị tripa nằm ở mắt, giúp cho mắt nhìn rõ và phân biệt mọi vật; minh sắc tripa phân bố trên da, chi phối khí sắc cũng như độ bóng của da. Beygen: Là do 2 đại nguyên tố “Thủy” và “Địa” sinh ra, liên quan đến sự phân tiết thể dịch trong cơ thể, chia làm 5 loại: Năng y beygen có tác dụng chi phối, điều tiết 4 beygen còn lại; năng hóa beygen phối hợp với hỏa khí và năng hóa tripa giúp tiêu hóa thức ăn; năng vị beygen giúp cho lưỡi phân biệt được mùi vị; năng túc beygen chi phối các phản ứng về tình cảm; năng hợp beygen làm cho hệ thống xương khớp liền lạc với nhau và hoạt động linh hoạt. 404 loại bệnh Y học Tây Tạng cho rằng bệnh tật có tất cả 404 loại, mỗi loại lại có các chứng khác nhưng nguyên nhân gây bệnh không nằm ngoài sự biến đổi khác thường của 3 đại nguyên tố loong, tripa và beygen, dẫn đến mất cân bằng trong 7 loại chất cơ bản và 3 loại chất ô uế. Thông thường, bệnh khởi do nguyên tố tripa thì gây ra chứng nhiệt (nóng), do beygen gây ra thì thành chứng hàn (lạnh). Ba đại nguyên tố này có liên quan đến 3 loại tâm bệnh là tham lam, sân hận và ngu si. Lòng tham lam là nguyên nhân nội tại gây ra các chứng bệnh về loong (khí), sân hận là nguyên nhân nội tại gây ra các bệnh thuộc tripa, sự mê muội là nguyên nhân chính gây các bệnh về beygen. Ba đại nguyên tố này cũng là nền tảng để xem tướng mạo, đoán bệnh tật. Chẳng hạn, người bẩm sinh có nguyên tố loong (khí) thịnh thì thường là gầy, da đen, sợ lạnh, thích ăn đồ cay, đắng, dễ bị cảm cúm, khí suyễn…
 20. KỲ BÍ Y THUẬT TÂY TẠNG: ỨNG DỤNG LỊCH PHÁP HÀNH NGHỀ Y Ngày 24.4.1986, xảy ra hiện tượng nhật thực. Các pháp sư Tây Tạng chỉ dùng một bàn tính bằng gỗ, áp dụng lịch pháp cổ đã dự đoán thời gian xảy ra nhật thực chỉ kém 2 phút so với các đài thiên văn hiện đại Lịch pháp có quan hệ rất mật thiết trong y thuật Tây Tạng, bao gồm cả thiên văn học và địa lý học. Theo đó, một năm chia ra 4 mùa, 12 tháng, 24 tiết khí rất tỉ mỉ. Cơ thể con người cũng như vạn vật trong vũ trụ đều do 4 đại nguyên tố địa, thủy, hỏa, phong cấu thành. Dược liệu và lịch pháp Khi hành nghề y, hái thuốc là môn bắt buộc trong y thuật Tây Tạng. Các loại cây cỏ ở mỗi mùa khác nhau, thậm chí từng giờ trong ngày, dược tính đều có biến đổi, dẫn đến công hiệu khác nhau. Một lương y Tây Tạng thực thụ thường tự mình đi hái thuốc, tuân thủ rất nghiêm ngặt vào từng mùa, từng giờ. Chính vì thế, trong trị liệu, người Tây Tạng cũng phối hợp theo nguyệt lệnh, rất chú trọng đến thời gian nấu thuốc, dùng thuốc, thậm chí thời gian nào thì chủ trị bệnh gì nhằm đạt đến hiệu quả cao nhất. Đồ hình phát triển bào thai theo y lý Tây Tạng. Ảnh: Iinternet Chịu ảnh hưởng Phật giáo, các thầy thuốc Tây Tạng coi việc hái thuốc trị bệnh là một phương thức tu hành, cứu độ chúng sinh. Mỗi sáng, trước khi đi hái thuốc đều tụng niệm trước tượng Phật Dược Sư. Thường thì mùa hạ và mùa thu là thời gian hái thuốc tốt nhất. Hái hoa làm thuốc nên hái lúc đầu hạ; lá và mầm cây nên hái lúc giữa hạ; hạt, rễ, cành, quả thực phải hái vào mùa thu; vỏ cây nên lấy vào mùa đông. Có những loại quả mà dược tính mạnh nhất lúc mới kết, số khác thì lúc chín làm thuốc mới công hiệu. Một loại dược thảo tính hàn phải sinh trưởng ở vùng đất lạnh thì dược lực mới mạnh, nếu mọc ở thảo nguyên ấm áp thì không làm thuốc được. Cao nguyên Thanh Tạng là nơi có nhiều dược liệu quý hiếm nổi tiếng xưa nay. Những đàn bò được thả ở đây thoải mái ăn những cây cỏ quý hiếm và uống nguồn nước tinh khiết từ tuyết tan ra nên sữa của chúng cũng là nguồn dược liệu rất quý, khác với mọi nơi. Trà sữa là món uống thường ngày của người Tây Tạng, nhờ đó mà nơi đây trở thành khu vực có số người trường thọ cao nhất thế giới. Tuy không có những trang thiết bị khám bệnh hiện đại nhưng về chẩn đoán bệnh thì y thuật Tây Tạng không thua kém tây y là mấy. Chẩn đoán bệnh là nội dung quan trọng nhất trong y thuật Tây Tạng. Một thầy thuốc bị sai lầm từ giai đoạn đoán bệnh thì dù ông ta có giỏi về dược liệu đến mấy cũng chẳng có tác dụng gì. Phương pháp chẩn bệnh Tây Tạng chia làm 3 loại: Sắc chẩn (quan sát sắc diện), mạch chẩn (bắt mạch) và vấn chứng (hỏi han), tương tự như các thủ thuật “vọng”, “thiết” và “vấn” trong đông y. Sắc chẩn là phương pháp quan sát biểu hiện của bệnh nhân, gồm có: Quan sát bề ngoài, quan sát lưỡi và quan sát nước tiểu. Quan sát bề ngoài là nhìn da của bệnh nhân xem độ bóng sáng, đàn hồi như thế nào; thể hình ra sao cũng như độ nhạy của mắt, tình trạng ra mồ hôi. Quan sát lưỡi là khám đầu lưỡi, rêu lưỡi, gốc lưỡi, gốc răng xem màu sắc, độ sáng, độ khô hoặc ẩm, các triệu chứng khác thường. Thể chất mạnh hay yếu, bệnh chứng hàn hay táo của bệnh nhân đều thể hiện qua lưỡi. Niệu chẩn Niệu chẩn là phương pháp chẩn bệnh cổ xưa và độc đáo của Tây Tạng, cho đến nay vẫn rất được các thầy thuốc coi trọng vì khi phối hợp với mạch chẩn có thể giúp chẩn đoán chính xác tình trạng sức khỏe bệnh nhân. Trước khi khám 1 ngày, bệnh nhân không được ăn các thức ăn quá ngọt, quá chua, quá béo, không được uống rượu, phòng sự hay lao động nặng. Nước tiểu bệnh nhân chỉ lấy vào lúc sáng ngủ dậy, bỏ quãng đầu và cuối, cho vào lọ gốm trắng hay thủy tinh. Thầy thuốc phải chẩn bệnh ngay khi nước tiểu còn nóng, chủ yếu là xét màu sắc, mùi vị, độ bọt, độ nóng và độ lắng của nước tiểu để định bệnh. Màu nước tiểu của người bình thường sẽ có màu vàng nhạt hoặc vàng vừa, người có bệnh khí mạch không thuận thì nước tiểu chuyển màu trong nhạt, người bị nhiệt táo thì nước tiểu vàng sẫm. Ở người bình thường, nước tiểu có mùi hơi khai, nếu có mùi quá khai hoặc không mùi thì đều là trạng thái bất thường. Độ khai nặng hay nhẹ phản ánh bệnh tính hàn hay nhiệt, bệnh phát ở gan, mật hay thận, tì… Khi kiểm tra độ bọt, thầy thuốc dùng que khuấy lọ nước tiểu, sau đó quan sát tình trạng nổi bọt từ màu sắc, số lượng, độ lớn nhỏ, thời gian tan. Người có sức khỏe bình thường sẽ có ít bọt khí nổi lên, màu bọt tương tự màu nước tiểu, đồng thời độ lớn nhỏ của bọt đều nhau. Người có bệnh thì khác. Chẳng hạn, người bệnh về khí mạch thì bọt nước tiểu thường to và có màu xanh lơ; người bị nhiễm độc thì bọt nước tiểu lớn nhỏ không đều, màu sắc biến đổi vô chừng. Độ nóng và độ bốc hơi của nước tiểu cũng là tiêu chí quan trọng để các thầy thuốc Tây Tạng định bệnh. Nếu nước tiểu có độ nóng cao và thời gian bốc hơi nhanh chứng tỏ bệnh nhân mắc bệnh cấp tính, nếu bốc hơi chậm là bị bệnh nhiệt mạn tính. Nếu nước tiểu ít nóng mà bốc hơi quá nhanh chứng tỏ bệnh nhân mắc bệnh tính hàn. Quan sát độ lắng và màu sắc vật lắng của nước tiểu cũng có thể đoán bệnh. Nước tiểu sau khi bay hơi, những chất cặn sẽ dần dần lắng xuống. Ở những người khỏe mạnh thì hầu như không thấy chất cặn trong nước tiểu. Nếu chất cặn trong nước tiểu nhỏ li ti và không lắng xuống thì chứng tỏ người bệnh thuộc chứng hàn; nếu chất cặn thành lớp dày và nổi là bệnh thuộc chứng nhiệt; nếu chất cặn lắng xuống sát đáy lọ là bệnh ở thận, ruột hoặc khối u. Hình dạng của chất cặn cũng phản ánh bệnh, như cặn giống vụn cát là bệnh từ thận… Phải nắm vững lịch pháp Sự vận hành của thiên thể ảnh hưởng đến sự thay đổi thiên khí và 4 đại nguyên tố khiến cho vạn vật đều bị chi phối. Về mặt đại thể, có thể thấy thực vật là thứ thể hiện rõ nhất sự ảnh hưởng của lịch pháp, chẳng hạn cây cối mùa xuân sinh trưởng, mùa đông điêu tàn. Cũng vậy, núi sông, đất đá hay các loài động vật cũng bị chi phối theo sự vận chuyển của mặt trời, mặt trăng, các vì sao cũng như hoàn cảnh địa lý. Người học y thuật Tây Tạng phải nắm vững mối quan hệ trên cũng như quy tắc vận hành tinh vi của lịch pháp ảnh hưởng đến cơ chế sinh bệnh như thế nào. Theo Thiên Tường/Người Lao Động
 21. Tuệ Tĩnh Thiền sư, ông tổ ngành dược Việt Nam Tuệ Tĩnh Thiền sư (1930 -?) được gọi tắt Tuệ Tĩnh. Quê gốc tại làng Nghĩa Phú, tổng Văn Thái, huyện Cẩm Giàng, phủ Thượng Hồng (nay là tỉnh Hải Dương). Ông có nhiều bộ sách như: Nam dược thần hiệuvà Hồng Nghĩa giác tư y thư rất nổi tiếng và có ý nghĩa về lịch sử y hoc và văn học Việt Nam. Ông được phong là ông tổ ngành dược Việt Nam. Tiểu sử Tuệ Tĩnh Thiền sư. Theo những tài liệu nghiên cứu, ngôn ngữ học Việt Nam có ghi Tuệ Tĩnh thuộc đời nhà Trần.Tên thật ông là Nguyễn Bá Tĩnh (阮伯靜), biệt hiệu là Tráng Tử Vô Dật quê ở làng Nghĩa Phú, tổng Văn Thái, huyện Cẩm Giàng, phủ Thượng Hồng (nay là tỉnh Hải Dương). Đại danh y Thiền sư Tuệ Tĩnh là người đã đặt nền móng trong việc xây dựng nên y học cổ truyền Ông mô côi mẹ từ lúc 6 tuổi và được các sư tại chùa Hải Triều và chùa Giao thuy nuôi ăn học. Đến năm 22 tuổi ông đỗ đạt thi cử nhưng ko ra làm quan mà đi tu tại chùa và lấy pháp danh là Tuệ Tĩnh. Trong thời gian đi tu, ông chuyên tâm nghiên cứu y học cổ truyền, làm thuốc chữa bệnh cứu người. Đến năm 55 tuổi, với kiến thức uyên bác về y dược của mình, ông bị cống sang nhà Minh ở Trung Quốc. Sang Trung Quốc ông vẫn nghiên cứu về y học và làm thuốc. Tài năng của ông được vua Minh phong là Đại y Thiền sư. Ông qua đời tại Giang Nam Trung Quốc không rõ năm nào. Tuệ Tĩnh trong thời gian tại Trung Quốc luôn nhớ về quê hương và luôn mong muốn được trở về quê hương. Chính vì vậy trên bia mộ ông có dòng chữ “Ai về nước Nam cho tôi về với”. Năm 1960 tiến sĩ Nguyễn Danh Nho đi sứ sang Trung Quốc, vô tình thấy mộ Tuệ Tĩnh. Cảm động với lời nhắn gửi của ông, tiến sĩ Nguyễn Danh Nho đã sao chép lại rồi tạc đá mang về Hải Dương. Công trình y – dược của Tuệ Tĩnh. Trước khi sang Trung Quốc, trong thời gian ở trong nước, ông luôn chú trong trông cây thuốc, chữa bệnh và giảng dạy y đồ cho các tăng đồ. Ông đã tổng hợp những kiến thức y – dược của mình để viết nên bộ sách Nam dược thần hiệu chia làm 10 khoa. Hồng Nghĩa giác tư y thư (2 quyển) biên soạn bằng quốc âm, trong đó có bản thảo 500 vị thuốc nam, viết bằng thơ Nôm Đường luật, và bài “Phú thuốc Nam” 630 vị cũng bằng chữ Nôm. Nguồn : Wikipedia
 22. Lạ lùng biểu tượng chim Lạc Nhiều người dân ở TP.Nam Định (tỉnh Nam Định) phản ánh, trên tháp giao thông Đông A - QL10 ở cửa ngõ TP này có hình ảnh chim Lạc lao đầu xuống đất. Hình ảnh chim Lạc lao đầu xuống đất trên tháp giao thông ở Nam Định Ông Nguyễn Văn Thụ, một lái xe ôm thường xuyên có mặt ở khu vực này cho biết: “Đây là điểm giao của các tuyến đường đi Hà Nội, Hải Phòng, Thái Bình, Ninh Bình, Hà Nam… Tôi đã nhiều lần thấy khách qua đây xì xào, mỉa mai là chim Lạc của đất văn hiến, đất học Nam Định mà cắm đầu xuống đất, không giống mọi nơi”. Trong văn bản gửi Báo Thanh Niên, UBND TP.Nam Định lý giải: “Dự án trang trí đảo giao thông Đông A - QL10 mô phỏng hình bông hoa, với đàn chim lạc đang sà cánh đậu xuống, với ý nghĩa đất lành chim đậu”… Tuy nhiên, lý giải này đã không nhận được sự hưởng ứng của các nhà chuyên môn. Anh Triệu Thanh Sơn, một người chuyên sưu tập, quảng bá văn hóa Nam Định bức xúc: “Nói để chim Lạc lao xuống với ý nghĩa “đất lành chim đậu” là ngụy biện. Chim Lạc là một biểu tượng văn hóa của 4.000 năm dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt. Trong các tài liệu, hiện vật từ cổ chí kim chỉ thấy chim Lạc bay lên, chưa thấy đỗ xuống bao giờ. Chưa kể, nếu nhìn trực quan, chim Lạc ở tháp giao thông Nam Định không phải đang đỗ xuống mà là đang chúi đầu, cắm đầu lao xuống đất”. Anh Sơn còn cho rằng biểu tượng chim Lạc như vậy còn bị người dân liên tưởng tới câu thành ngữ "chim sa, cá nhảy", vốn chỉ điềm dữ. Đáng ngạc nhiên hơn là Sở VH-TT-DL tỉnh Nam Định cũng không hề biết gì về việc dựng công trình có biểu tượng chim Lạc kể trên. Trao đổi với Thanh Niên, ông Nguyễn Công Hiệp, Phó giám đốc Sở VH-TT-DL Nam Định cho biết: “Tôi chưa từng nghe nói đến việc xin cấp phép về lĩnh vực văn hóa đối với công trình này. Đến khi dư luận xôn xao mới biết”. Đánh giá về hình ảnh chim Lạc, ông Hiệp nói: “Tôi không được chia sẻ về ý tưởng của bên thiết kế, nhưng là người học chuyên ngành mỹ thuật, tham gia nhiều hội đồng thẩm định văn hóa, tôi thấy hình ảnh chim Lạc này cũng... hơi lạ”. Trao đổi với Thanh Niên, ông Phạm Xuân Thụ, Chánh văn phòng UBND TP cho biết tháp giao thông kể trên là công trình chào mừng Đại hội Đảng các cấp, dự kiến hoàn thành trước Tết Ất Mùi (2015) nhưng chậm tiến độ, nên nay mới đang hoàn thiện. Về hình chim Lạc hướng xuống đất, ông Thụ cho rằng đây là lỗi của đơn vị tư vấn thiết kế. Ông Thụ cũng thừa nhận UBND TP đã tiếp nhận một số ý kiến cho rằng hình chim Lạc bay xuống là phản cảm và sẽ tiếp thu để xem xét, lấy ý kiến của nhân dân rồi điều chỉnh cho phù hợp. Văn Đông\thannienonline ============================== Càng ngày xuất hiện nhiều cái "lạ".
 23. Ngôn ngữ Việt: Vì sao gọi "Thời tiết", "Khí hậu" là...Thời tiết, Khí hậu? TTNC Lý Học Đông Phương Bài nghiên cứu của Thiên Đồng BÙI ANH TUẤN Có lẽ chưa ai hay ít người đặt câu hỏi thắc mắc như vậy. Trong ngôn ngữ Việt, nếu truy nguyên từng từ sẽ thú vị khi nhận ra sự thâm sâu của từng khái niệm. Nếu chiết tự theo kiểu "mot à mot", trực nghĩa, thì có lẽ sẽ chẳng thấy được cái lý do. Vì vậy phải quay trở về tìm trong vốn tri thức cổ xưa với học thuyết Âm dương ngũ hành thuộc nền văn hiến Việt thì mới nhận ra sự uyên áo. Lục tiết tạng tượng luận viết: "5 nhật gọi là 1 hậu, 3 hậu là 1 khí, 6 khí là 1 thời, 4 thời là 1 tuế..." VẬN HẬU Tháng hai. Tiết Kinh Trập (sâu nở) - Sơ hậu: Cây đào bắt đầu tươi. - Nhị hậu: Chim vàng anh bắt đầu hót. - Tam hậu: Diều hâu bay lượn giống như chim cưu. Khái niệm về thời gian được nền tảng tri thức cổ phân chia một cách khoa học theo từng giai đoạn, nói theo ngôn ngữ thời nay là phân chia theo từng tập hợp. Một tập hợp được cấu thành bởi nhiều phần tử, và mỗi tập hợp lại là phần tử của tập hợp lớn hơn nó. Do vậy nếu xem Nhật (ngày) là phần tử thì Hậu là tâp hợp của 5 phần tử là Nhật. Tiếp tục, tập hợp lớn hơn Hậu là Khí, 3 phần tử Hậu thì thành 1 Khí, cứ như thế sự phân chia về tập hợp thời gian lớn mãi đến khái niệm quy định kế thừa lớn nhất. Tuy vậy, khái niệm Hậu, Khí, Thời, Tuế..không chỉ đơn giản là những khái niệm chỉ sự quy ước thời gian mà hơn nữa đây là những khái niệm cơ sở cho việc diễn tả quy luật vận hành của không gian - thời gian mang tính chu kỳ, có quy luật. Vì vậy khái niệm "Khí hậu" và "Thời tiết" rõ ràng là những danh tự của khái niệm quy ước định chỉ về từng đơn vị không thời gian với sự vận động mang tính quy luật, thuộc nền tảng tri thức cổ Đông phương. Một Khí ( hoặc Tiết, gọi chung là Tiết Khí) gồm 3 Hậu, một Hậu là năm Nhật (ngày), như vậy một tháng (Nguyệt) có hai Khí. Để phân biệt khí trước và sau của một Nguyệt, người xưa lại quy định Khí đầu của Nguyệt gọi là Tiết Khí:Lập xuân, Xuân Phân; Lập Hạ, Hạ chí; Lập thu, Thu Phân; Lập Đông, Đông Chí. Khí sau của Nguyệt gọi là Trung khí: Vũ Thủy, Cốc Vũ, Bạch Lộ, Hàn Lộ, Sương Giáng, Tiểu Tuyết, Đại Tuyết. Một Thời do gồm 06 Khí, như vậy là 03 tháng, tức là 01 Quý, tức là 01 mùa theo dân gian gọi. Cho nên "Tứ thời nhất tuế", nghĩa là 4 Quý thì đủ 01 năm. Do vậy, 1 Hậu gồm có 5 Nhật, vì sao 5 nhật? Bởi sự phân chia chu niên, chu nhật lớn nhỏ khác nhau để diễn tả sự vận động diễn biến của không gian, thời gian, vũ trụ, nên Nhật (mặt trời) vận hành 01 độ Thiên thì gọi là 01 Nhật (01 ngày); 01 Nhật lại có 12 Thời Thần (nói như ngày nay là Giờ), mà 5 Nhật tức là 60 Thời Thần, trọn một 60 hoa giáp (**). Đây là hoa giáp của Nhật, là hoa giáp đơn vị nhỏ nhất so với hoa giáp của Tuế là 60 năm. Về mặt cấu trúc tự vị, hai danh từ "Thời tiết", "Khí hậu" cũng được cấu trúc lý Âm Dương. Theo lý Âm Dương thì "Dương trước âm sau" và "Dương to âm nhỏ", Thời và Khí là trong khái niệm dương, do Thời là tập hợp lớn chứa sáu Khí, tức sáu tiết; cũng vậy, Khí là tập hợp lớn chứa 3 phần tử Hậu, vì vậy, Khí ( Tiết) là Âm của Thời; Hậu là âm của Khí. Thời là dương nên đứng trước Tiết, Khí là dương nên đứng trước Hậu. Mặt khác một sự thống nhất từ khái niệm đến hình thức phát âm, tức khẩu hình, thì, khi phát âm Thời thì khẩu hình có xu hướng mở rộng và bật hơi, còn Tiết có xu hướng của khẩu hình nhỏ và khí nhẹ, giữ yên khẩu hình. Cũng như vậy, Khí, khi phát âm có khẩu hình mở; và Hậu, có khẩu hình ngậm lại. Tất cả phù hợp với lý "Dương to âm nhỏ". Như vậy, "Khí Hậu" và "Thời Tiết" là hai danh tự, hai khái niệm định chỉ sự phân chia giai đoạn thời gian và định chỉ sự vận hành của không - thời gian, vũ trụ mang tính quy luật, do vậy nó hàm chứa khả năng tiên tri. Thiên Đồng Bùi Anh Tuấn viết 06/5/2016 ==================== (**) muốn biết như thế nào gọi là Hoa Giáp, xin tham khỏa sách "Thời Hùng Vương và bí ẩn Lục Thập Hoa Giáp" tác giả Nguyễn Vũ Tuấn Anh (Thiên Sứ).
 24. Cây nứa ra quả: Hiện tượng hiếm hoi gây sốt dân mạng Các nhà khoa học cho rằng, tre, nứa ra hoa, quả là việc bình thường nhưng chu kỳ thường lâu và không có chuyện liên quan đến hạn hán, đói kém. Mới đây một số hình ảnh được cho là cây tre (nhưng thực chất là câynứa - PV) ra quả đã được đăng tải trên facebook Linh Nguyen cùng lời chia sẻ: “Tre nhà mình có trái nè, nghe nói trăm năm tre mới ra trái một lần mà khi có trái là hạn hán đói kém xảy ra”. Ngay sau đó, các hình ảnh này đã được lan truyền nhanh chóng trên mạng xã hội cùng với nhiều lời bình cho rằng đây là sự việc "rất lạ lùng", "đầy bất ngờ". "Trước giờ mới nhìn thấy có hoa tre chứ chưa nhìn thấy quả như thế này bao giờ, thật là quá lạ lùng", thành viên Tran Ha viết. Cùng với đó, thành viên Hoa Mai cũng cho hay, đây không phải là cây tre mà là cây nứa nhưng đã nhìn thấy hoa tre, hoa trúc, nứa nhưng quả thì đây là lần đầu tiên mới được thấy. "Lạ quá thôi, nhưng đây là cây nứa chứ không phải cây tre vì mình ở miền núi nên mình biết rõ cây này", thành viên Hoa Mai bày tỏ. Ảnh: FB Linh Nguyen. Nhiều thành viên cũng tỏ ra hoang mang, trước thông tin của người đưa những hình ảnh này lên khi cho rằng, có thể có hạn hán, đói kém xảy ra khi cây này ra quả. Trước thông tin này, trao đổi với chúng tôi, GS Nguyễn Lân Dũng cho rằng, tre hay nứa đều là cây thực vật và việc ra hoa, quả là chuyện bình thường không có gì đặc biệt. GS Lân Dũng cũng bác bỏ việc cho rằng, tre hay nứa ra quả có thể liên quan đến hạn hán, đói kém. Còn PGS.TS Nguyễn Văn Sinh, Phó trưởng phòng sinh thái thực vật, Viện sinh thái và tài nguyên môi trường cũng cho rằng, tre hay nứa ra hoa, quả là điều bình thường. Tuy nhiên, không giống với các cây thực vật khác, tre hay nứa thường có chu kỳ ra quả rất lâu nhưng không đến trăm năm và thường trong một quần thể hẹp. "Trước đây, chúng tôi cũng đã gặp trường hợp tre, nứa ra quả nhưng chu kỳ ra quả rất lâu và thường việc ra quả chỉ diễn ra trong một quần thể hẹp, đồng thời, nó báo hiệu cho những cây này đã già, sắp chết", PGS Sinh nói. Cũng theo PGS.TS Sinh, ông chưa bao giờ nghe đến việc có sự liên quan giữa tre, nứa ra quả với hạn hán, đói kém có thể xảy ra. "Đó là những thông tin không chính xác, chỉ là truyền miệng nên mọi người không nên tin vào đó. Còn tôi khẳng định, việc ra hoa, quả của tre, nứa dù không nhiều nhưng là bình thường", PGS Sinh khẳng định. http://soha.vn/xa-hoi/cay-nua-ra-qua-hien-tuong-hiem-hoi-gay-sot-dan-mang-20160310151156282.htm ============================ Dùng làm thuốc chắc là được
 25. Giải mã thú vị về “thần chú” của người Việt xưa Thời trước, hễ trước khi làm việc gì, người Việt có thói quen đọc những câu “thần chú”, với niềm tin rằng đọc như vậy sẽ được hiệu quả. Nam Khánh Trong sách "Việt Nam phong tục" (xuất bản lần đầu từ năm 1915), học giả Phan Kế Bính đã lược ra mười mấy loại thần chú như vậy và cũng chỉ ra sự ngây ngô của nó. Sau đây là một số thần chú, phương thuật. Chẳng hạn khi bão to, nhà lung lay mạnh thì lấy đôi đũa cả mà chống vào hai chân cột cái thì nhà không đổ được. Các ảnh sau chỉ có tính chất minh họa. Hễ mắt có bụi, người ta vạch mắt đọc câu: “Cái gẩy ở trên trời, rơi xuống đất, mất cái gẩy” thì tự nhiên sẽ khỏi. Đàn bà sinh sản khó khăn, chồng lấy cái nồi đất đập vỡ toang ra cho chóng sinh. Hoặc là chồng cởi dây lưng trèo ngồi trên nóc nhà, hoặc bắt người đàn bà cắt cái chạc trâu thì chóng sinh. Khi đẻ rồi mà bất hạnh đứa trẻ không khóc được thì gõ mảnh sành rầm lên một lúc, tự nhiên nó tỉnh mà khóc được. Buổi tối sợ kẻ trộm vào nhà thì dựng ngược một cái chổi ở cửa ra vào và đọc một câu thần chú: “Chém đầu thằng Trích, ních đầu thằng Cược, treo ngược cành đa, chém cha thằng kẻ trộm” như thế dẫu có kẻ trộm cũng rợn mà không dám vào nhà. Ai đi đêm tối sợ gặp phải rắn, cọp hoặc những điều sợ hãi thì lấy ngón tay cái bên tay trái ấn vào cung bản mệnh (tuổi tý ấn cung tý) và lúc mới bước chân ra đọc câu thần chú: “Tứ tung ngũ hoành, ngô kim xuất hành. Vũ vương vệ đạo, Si vưu tỵ binh, hổ lương bất đắc động, xà hủy bất đắc kinh, ngô phụng Thái thượng Lão quân mệnh, cấp cấp như luật lệnh”. Đêm nằm mộng thấy sự gì sợ hãi, tỉnh dậy đừng nên nói, uống một ngụm nước, ngoảnh mặt về phía Đông mà nhổ thì mộng ác cũng hóa mộng lành. Ngoài các việc trồng cây nêu, rắc vôi bột, treo cành đa, lá dứa ngày Tết hoặc dán bùa yểm bùa khi có người chết..., trong cả năm muốn cho bình yên thì ngoài cổng dựng cái cột đá khắc năm chữ “Khương Thái công tại thử”. Hoặc muốn giữ cho tài thần trong nhà thịnh vượng thì xây một con chó đá ngoài cổng. Cây trồng lâu chưa có quả, muốn cho có quả thì chờ đến ngày mồng 5 tháng 5 âm lịch, một người trèo lên cây, một người cầm vồ ở dưới gõ vào gốc cây 3 cái và hỏi “đã chịu nảy quả chưa”, người trên cây nói “chịu” thì sang năm tự khắc có quả. Hễ lợn nuôi trong chuồng chê cám không ăn thì viết năm chữ “Khương thái công tại thử” vào một mảnh giấy vàng dán lên chuồng lợn thì lợn khỏi bệnh. Lợn đi không về thì lấy cái đũa cả cắm đằng sau ông táo, hoặc úp cái bồn cho lợn ăn xuống đất và lấy một cành khế cắm vào cửa chuồng thì lợn tự nhiên về. Có cú kêu bên cạnh nhà, lấy chiếc đũa cả cắm xuống đằng sau ông táo, hoặc lấy nắm gạo muối, hoặc hòn đất trong bếp mà ném đuổi đi thì tự nhiên nó phải chạy. Khi có sâu hoàng trùng (châu chấu) ăn hại lúa, làm lễ cúng tiễn cho nó đi, rồi cắm một lá cờ giấy ở đầu địa giới thì nó không dám vào nữa. Trong nhà muốn cho ít kiến thì ngày mồng Một Tết bắt kiến mà đốt đi thì cả năm không có kiến nữa. Muốn trừ rệp thì bắt một hai con bỏ vào trong áo quan người chết, tự nhiên rệp phải hết. Muốn cho cây cối không có sâu thì tối 30 tết cầm bó đuốc soi vào các cây cối sẽ được. Phan Kế Bính nhận xét rằng: “Không biết các phương thuật tự đâu đặt ra, ngộ nghĩnh quá! Mà ta nhiều người cũng tin... có dễ thuật chữa bệnh tài hơn thuốc đốc tờ, thuật giục cây ra quả tài hơn phép xiếc? Nếu vậy thì chẳng hóa nước ta tài lắm ru, sao mà lại hóa ra hèn hơn các nước vậy? http://www.baomoi.com/Giai-ma-thu-vi-ve-than-chu-cua-nguoi-Viet-xua/c/18750976.epi