• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

Thiên Đồng

Hội viên
 • Số nội dung

  6.278
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

 • Days Won

  75

Bài viết posted by Thiên Đồng


 1. Nhân dịp xuân mới, đệ tử xin kính chúc Sư Phụ:

  TRĂM ĐIỀU TIẾN PHÁT, MỌI SỰ HANH THÔNG, TÀI LỘC DỒI DÀO, SỨC KHỎE KHANG KIỆN, GIA ĐÌNH BÌNH AN VÀ VINH QUANG VĂN HIẾN VIỆT.

  Posted Image

  3 people like this

 2. Anh Thiên Đồng ơi, lại cho đệ hỏi thêm một chút, đệ có hỏi huynh tuổi Bính Thìn xông đất, huynh trả lời tuổi Bính Thìn không dùng để xông đất năm nay được vì mạng Thổ bị sinh xuất nhưng trong danh sách của huynh lại có Bính Tuất cũng mạng Thổ, như vậy dùng mạng Thổ cũng được phải không ạ? chỉ là không tốt bằng Bính Dần và Bính Thân mạng Thủy. Đệ hiểu như vậy có đúng không? Hay không thể dùng được? Mong được huynh giải thích kỹ thêm, để hiểu cho đúng và chuẩn.

  Kính chúc huynh và gia đình một năm mới An Khang - Thịnh Vượng!

  Trân trọng.

  Cảm ơn tnd đã kiểm tra kỹ. Nói chung, ưu tiên các mạng thủy và thiên can sinh. Thiên Đồng nhớ nhầm bính tuất mạng thủy. Tuy vậy Bính tuất vẫn đuộc thiên can và địa chi hợp.

  Mến


 3. 50 năm trước người ta “tiên đoán” những gì về năm 2014?


  (Dân trí) - Tháng 8/1964, cách đây đúng 50 năm, tác giả người Mỹ Isaac Asimov (1920-1992) - một tác giả nổi tiếng với những tiểu thuyết khoa học viễn tưởng - đã viết một bài báo cho tờ The New York Times, trong đó, ông đã đưa ra những dự đoán ấn tượng về năm 2014.

  Trong bài báo này, Asimov đã dự báo về một tương lai mà ông biết mình sẽ khó lòng được chứng kiến, còn chúng ta chính là những người đang sống trong “tương lai đầy bí ẩn” mà Asimov đã dự đoán trong bài báo nọ.

  Posted Image  Những gì mà ông viết trong bài báo ngày đó được cho là rất kỳ lạ nhưng cũng rất kỳ diệu. Theo đó, Asimov tin rằng năm 2014 sẽ có những tòa nhà cao tầng được lợp kính phát quang và không hề có cửa sổ; ô tô bay sẽ xuất hiện trên các đường phố để tham gia giao thông; những chiếc TV 3D sẽ cho phép mọi thành viên trong gia đình có thể xem các chương trình truyền hình một cách rõ nét từ mọi góc phòng…

  Trong những dự đoán được Asimov đưa ra, có những dự đoán đúng và sai, đây là điều thường thấy đối với việc dự đoán về tương lai. Điều thú vị và quan trọng nhất chính là Asimov đã có những tiên đoán hoàn toàn đúng đắn về mối quan hệ ngày càng phức tạp giữa con người với nhau, về sự phát triển vượt bậc của công nghệ và về hành tinh mà chúng ta đang sống.

  Posted Image  Asimov mượn năm 2014 có lẽ hoàn toàn như một ẩn dụ để nói về tương lai, đơn giản bởi 2014 cách thời điểm ông viết bài báo cho tờ The New York Times đúng 50 năm. Khi đó, Asimov đã cho rằng trong những thập kỷ tới, khoảng cách giữa con người và tự nhiên sẽ ngày càng lớn bởi sự phát triển vượt bậc của khoa học kỹ thuật:

  “Điều mà tôi luôn tin tưởng, đó là con người sẽ ngày càng tạo ra khoảng cách với tự nhiên bởi con người luôn say mê sáng tạo ra một môi trường hoàn hảo, tiện nghi, ngày càng phù hợp với những nhu cầu của họ”.

  Chính trong bài báo này, Asimov đã tiên đoán trước về những điều tuyệt diệu của tương lai như hệ thống giao thông phức tạp dưới lòng đất hay những ngôi nhà có hệ thống cảm biến tự động về nhiệt độ, không khí, ánh sáng… để những người sống bên trong không phải chịu bất cứ tác động khó chịu nào của thời tiết bên ngoài.

  Posted Image  Một ví dụ được ông nhắc đến là “window” (chiếc cửa sổ). Theo đó, Asimov đã có những tiên đoán vô cùng thông thái khi cho rằng “window” lúc này sẽ không đơn thuần là chiếc cửa sổ quen thuộc bấy lâu.

  Bằng một cách nào đó, ông đã có thể tiên liệu rằng “window” lúc này sẽ được lập trình, sẽ liên tục biến đổi và đưa con người tới những thế giới kỳ thú. Những dự đoán có phần mông lung, khó hiểu khi đó lại khá đúng đối với những “window” trên máy tính, điện thoại hôm nay.

  Posted Image  Theo Asimov, con người sẽ tự xây cho mình một thế giới riêng, tiên tiến hơn rất nhiều so với những gì mà tự nhiên có thể đem lại cho con người.

  Đời sống con người và đời sống tự nhiên ngày càng khác xa nhau khiến con người ở năm 2014 an toàn hơn bao giờ hết bởi những bất ổn của đời sống tự nhiên gần như đã bị triệt tiêu bởi sự phát triển của khoa học - công nghệ nhằm phục vụ đời sống con người.

  Đặc biệt, Asimov còn khẳng định ở thời điểm này, con người thậm chí còn có thể an toàn trước sự tấn công của bom mìn, súng đạn - một trong những nỗi sợ lớn nhất của con người sống ở thời đại Asimov.

  Tuy vậy, ông cũng biết rằng con người sẽ không thể sống mà chỉ dựa vào sự phát triển của công nghệ. Ngay từ thập niên 1960, Asimov đã biết rằng con người rất cần một trái đất “khỏe mạnh”.

  Posted Image


  Ông lo lắng việc bùng nổ dân số khi đạt ngưỡng 6,5 tỉ dân sẽ bắt đầu khiến các nguồn tài nguyên thiên nhiên bị “lâm nguy” bởi lúc này tương quan giữa nhu cầu của con người và những gì mà tự nhiên có thể đáp ứng đã bắt đầu mất cân bằng.

  Asimov cho rằng công nghệ vẫn sẽ tiếp tục bắt kịp và hỗ trợ cho sự tồn tại và phát triển của con người nhưng từ đây con người sẽ phải nỗ lực hơn rất nhiều để có thể bảo vệ “ngôi nhà trái đất”. Nếu nhiệm vụ này không được đảm bảo thì mọi thành công khác sẽ không thể được coi là trọn vẹn.

  Bên cạnh đó, không phải cư dân trên toàn thế giới sẽ được tận hưởng những thành tựu công nghệ kể trên. Asimov khẳng định một phần không nhỏ của cư dân thế giới sẽ phải sống trong cảnh túng thiếu hoặc nghèo đói. Những người này sẽ càng ngày càng bị bỏ xa lại phía sau khi so sánh với một bộ phận dân cư có đời sống sung túc, phát triển.

  Posted Image  Điều dự báo bi quan nhất của Asimov chính là sự phát triển không kiểm soát của quá trình đô thị hóa. Nó sẽ len lỏi vào từng ngóc ngách của mỗi quốc gia, khiến cả thế giới trở thành hành tinh của những đô thị, thành phố. Theo ông, quá trình này sẽ xảy ra và hoàn tất trước năm 2450.

  Nếu điều đó xảy ra, theo Asimov, khái niệm “xã hội” sẽ biến mất, nhiều giá trị sẽ bị đảo lộn. Để tạo sự cân bằng, con người buộc phải ngừng việc phát triển quá nhanh để có thể đảo ngược bi kịch xã hội này. Asimov cũng đoán trước được rằng trước năm 2014, nhiều nước trên thế giới đã phải ra quyết định giảm tỉ lệ sinh để đảm bảo vấn đề an sinh xã hội.

  Asimov đã nhìn thấy một vấn đề cốt lõi nhất: Không cần biết khoa học kỹ thuật phát triển đến đâu, con người vẫn sẽ phải lệ thuộc vào yếu tố cơ bản nhất - trái đất - ngôi nhà chung của cả loài người.

  Bích Ngọc

  Theo The Atlantic

  1 person likes this

 4. Một bộ lịch bốc, quảng cáo về vật khí phong thủy ở từng mỗi tờ lịch. Trong đó có hình sau đây với câu ghi chú "Tam dương khai thái" và mô tả với hình tượng "ba con dê" dùng trân yểm trong phong thủy..

  Posted Image

  Không biết nói sao!

  Chỉ biết rằng cái sai này đã trở nên phổ biến, mang tính hệ thống và được truyền bá sâu rộng trong xã hội.

  Bởi vậy cho nên:

  Ngẩn ngơ Lý học Tàu

  Thần sầu minh triết Việt

  Posted Image

  Thiên Đồng


 5. Tranh vẽ về Lễ Nghĩa của người Việt

  tác giả Trần Bá Linh


  Trần Bá Linh, ông là một nhà giáo, họa sĩ, nhà nghiên cứu Thư Pháp chữ Việt, say mê tìm hiểu nghiên cứu văn hóa Việt. Với tấm lòng tự hào về văn hóa Việt, ông đã nhờ tôi gửi đến diễn đàn Lý học Đông Phương vài hình ảnh mà ông tự vẽ, mô tả, thể hiện nét văn hóa của Việt tộc, nhân dịp xuân Giáp Ngọ sắp đến.

  Ông cũng là một thành viên say mê của diễn đàn Lý học Đông Phương, rất ngưỡng mộ những công trình nghiên cứu chứng minh Việt sử 5000 năm văn hiến của nhà nghiên cứu Nguyễn Vũ Tuấn Anh - Thiên Sứ - như Thời Hùng Vương qua truyền thuyết và Huyền thoại, Hà đồ trong văn minh Lạc Việt, Tính minh triết trong tranh dân gian Việt Nam, Định mệnh có thực hay không?...và qua những lần găp gỡ trao đổi với nhà nghiên cứu Nguyễn Vũ Tuấn Anh, đã tạo cho ông nhiều cảm hứng hơn trong sáng tác mang đậm nét văn hóa Việt.

  Tôi xin thay ông gửi đến diễn đàn vài hình họa của nhà giáo, họa sĩ Trần Bá Linh.

  Trân trọng

  Cách chào của người Việt

  Posted Image


  Posted Image

  1 person likes this

 6. Tết Tây và Tết Ta

  Khoảng hai năm gần đây, khi tết Ta sắp tới lại có những ý kiến nên dồn hai tết nhằm tiết kiệm thời gian và gia tăng năng suất trong toàn xã hội. Các lý do đưa ra như để giảm thời gian làm việc nửa vời trước hai kỳ lễ, gia tăng năng suất cá nhân...


  Lễ hội đón Tết Nguyên đán Quý Tỵ 2013 ở TP.HCM - Ảnh: Nguyên Trương


  Các ý kiến đó đáng quý vì xuất phát từ ý muốn làm cho dân tộc Việt Nam tốt hơn tuy nhiên không một vấn đề nào không có những mặt trái của nó. Để có thể hợp lý hóa ngày nghỉ tết, lễ chúng ta cần có nhiều góc cạnh suy ngẫm trước khi quyết định một việc ảnh hưởng tới gần 90 triệu dân Việt nam.

  Lý do chủ yếu đưa ra dồn hai tết là gia tăng năng suất cá nhân. Chúng ta hãy thử cùng tính chi tiết và phân tích về thời gian. Một cá nhân đi làm việc sẽ có khoảng 266 ngày làm việc trong năm (tính 52 tuần, 5,5 ngày làm việc, 8 ngày lễ và 12 ngày phép năm). Quy đổi ra số thời gian làm việc chúng ta có được 2.128 giờ/năm làm việc. Cứ giả sử toàn bộ dân Việt Nam 90 triệu người đều chân trong chân ngoài, không tập trung vào làm việc trước tết hẳn một tuần - 5,5 ngày. Tổng năng suất bị giảm sẽ là 5,5 ngày x 8 giờ/2.128 giờ tương đương 2%. Vấn nạn năng suất giảm do chuẩn bị lễ tết không xác đáng vì chúng ta đã cho hẳn toàn bộ không làm gì thêm một tuần thì chỉ có ảnh hưởng tới năng suất cuối cùng là 2% - quá nhỏ.

  Câu chuyện làm thế nào để gia tăng năng suất thông qua những ví dụ tính rõ ràng của tác giả phản ánh lên bản chất - năng suất thấp do tác phong lãnh đạo, thói quen làm việc, cách tư duy và phối hợp của lực lượng quản lý và lao động Việt Nam trong suốt 98% thời gian làm việc trong năm. Về bản chất việc nghỉ tết lễ hoàn toàn không có liên quan gì tới hiện tượng năng suất thấp của lao động Việt Nam.

  Nền kinh tế Việt Nam được chia làm hai phần rõ rệt kinh tế nhà nước và các phần kinh tế còn lại như tư nhân, doanh nghiệp nước ngoài... Luật quy định 5 ngày làm việc tuy nhiên tại các thành phần kinh tế ngoài nhà nước, thời gian làm việc thật sự vẫn là 5,5 ngày (đi làm nửa ngày thứ 7). Tính quy đổi, số nhân lực Việt Nam trong thành phần kinh tế này sẽ nghỉ ít hơn là 26 ngày trong một năm. Nói cách khác, thời gian nghỉ của thành phần lao động này thực sự ít. Nếu như chúng ta tính thêm áp lực công việc như đã nói ở phần sau, việc nghỉ tết Ta hoàn toàn hợp lý cho thành phần lao động này.

  Trong cuộc sống, các lao động trong các thành phần kinh tế không phải nhà nước luôn luôn làm việc tới ngày cuối cùng trước tết Ta. Thói quen chân trong chân ngoài những ngày trước tết hoàn toàn không xảy ra. Thời điểm cận tết Ta còn là lúc áp lực kinh doanh thu hồi nợ, chạy doanh số, quyết toán rất nhiều. Lý do tăng năng suất cho thành phần lao động này là không phù hơp vì chủ doanh nghiệp tư nhân còn quan tâm điều này trong suốt 365 ngày trong năm thay vì một vài ngày tết.

  Khía cạnh thứ hai đó là văn hóa tâm linh của người Việt Nam. Người Việt Nam không theo đạo Thiên chúa hẳn cũng như đạo Phật. Trong văn hóa tâm linh của Việt Nam, thờ cúng ông bà tổ tiên là một yếu tố cực kỳ quan trọng. Cộng đồng theo đạo Thiên chúa hàng tuần họ đều có đi nhà thờ vào chủ nhật. Tương tự như vậy, những ai theo đạo Phật có thể lên chùa. Phần lớn người dân Việt Nam của chúng ta chỉ có ngày lễ cổ truyền duy nhất là ngày tâm linh - hướng ông bà tổ tiên. Việc dời ngày lễ cổ truyền cũng tương tự như chúng ta dời ngày Noel của cộng đồng Thiên chúa giáo. Các nước phương Tây vẫn duy trì ngày nghỉ năm mới và ngày Noel cho tôn giáo của họ thì không có lý gì chúng ta lại thay đổi ngày tâm linh của dân tộc. Nhìn rộng ra đạo Hồi, họ có hẳn một tháng cầu nguyện nhưng năng suất của họ vẫn rất cao. Năng suất và ngày nghỉ không có liên hệ với nhau trên thực tế.

  Khía cạnh thứ ba đó là việc gộp tết Tây và tết Ta để tạo ra một kỳ nghỉ dài hơi. Như vậy chúng ta có hai chọn lựa: 1 - gộp tết Ta vào tết Tây; 2 - gộp tết Tây vào tết Ta. Giải pháp thứ hai có vẻ thuận lợi hơn khi chúng ta đi làm vào ngày tết Tây như bình thường và nghỉ thêm một ngày tết Ta bù vào. Giải pháp thứ hai cũng đảm bảo yếu tố tâm linh như đã nói ở trên.

  Gia tăng năng suất là câu chuyện dài kỳ trong 365 ngày. Chúng ta cần phải có những chương trình giải pháp khác cho nâng cao năng suất trong 2.128 giờ làm việc. Các thói quen cũ trong ngày tết như thăm viếng, tặng quà, tự tay gói bánh chưng, tiêu dùng các sản phẩm cổ truyền đòi hỏi thời gian chuẩn bị nhiều cần được tinh giản tối đa để biến tết ta trở nên hiện đại và đơn giản trong thế kỷ 21.

  Làm được như vậy, chúng ta vẫn có thể duy trì ngày tết cổ truyền cùng với năng suất cao trong công việc.

  Vũ Tuấn Anh (*)  * Bài viết thể hiện văn phong và góc nhìn của tác giả, là Giám đốc Viện quản lý Việt Nam (Vietnam Institute of
  1 person likes this

 7. Anh Thiên Đồng ơi, trong bài học Luận Tuổi em có thấy huynh Thiên Hỏa nhắc đến quy tắc chọn tuổi xông đất thì Thiên Can năm sinh cho Thiên Can người, còn bản mệnh người dưỡng cho vận khí của năm, địa chi hòa hợp, như vậy thì Bính Thìn đáp ứng đầy đủ các yếu tố. Vậy anh Thiên Hỏa nói chưa chuẩn ạ? Mong được sư huynh Thiên Đồng chỉ bảo thêm, dạo này các huynh bận quá chẳng thấy có bài học gì cả, các lớp học đều bị treo. Posted Image

  Trân trọng cảm ơn huynh.

  Cẩn thận đấy! Mạng người to hơn mạng Trời à?Posted Image

  Thiên Đồng


 8. Anh Thiên Đồng ơi, tết này tuổi Bính Thìn xông đất, mở hàng khai trương cũng rất tốt phải không ạ? tuổi Kỷ Mùi năm Giáp Ngọ đang phạm tam tai vậy xông đất có tốt không? có phải kiêng ko ạ?

  Trân trọng cảm ơn.

  À, quên là Kỷ mùi bị tam tai. Bỏ Kỷ Mùi ra. Bính Thìn thì không được do mạng Thổ bị sinh xuất, cũng loại bỏ.

  Cảm ơn tnd.

  Thiên Đồng


 9. Sẽ đến lúc đón Tết cổ truyền theo dương lịch

  • 30/12/2013 06:34
  • (VTC News) - Giáo sư Võ Tòng Xuân nói đang có sự chuyển biến mạnh trong cách đón Tết dương lịch và sẽ cần thời gian làm quen với việc đón Tết một lần trong năm.
  • Thời điểm trước Tết Quý Tỵ 2013, VTC News đã thực hiện chuyên đề 'Đón Tết cổ truyền theo dương lịch' khởi đầu bằng bài viết của Giáo sư Võ Tòng Xuân cho rằng nên tổ chức Tết âm lịch theo dương lịch cùng thế giới trong thời đại hội nhập hiện nay.

   Loạt bài đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của độc giả với hàng ngàn bình luận được gửi đến tòa soạn bày tỏ sự ủng hộ cũng như sự băn khoăn bởi đây là văn hóa dân tộc ăn sâu vào tiềm thức mỗi con người.

   Theo bạn, có nên đón Tết cổ truyền theo dương lịch?
   • Nên, để hội nhập
   • Không nên, phải gìn giữ truyền thống
   • Mỗi người tự lựa chọn

    Posted ImagePosted Image

   Trước thềm Tết Giáp Ngọ 2014, t
   rả lời VTC News, Giáo sư Võ Tòng Xuân cho rằng đang có sự chuyển biến mạnh mẽ trong cách đón Tết dương lịch và Âm lịch. Thực tế đang có nhiều nơi đón Tết theo lịch dương vì thời gian Tết âm lịch, họ đã có lịch thực hiện các dự án hợp tác với nước ngoài.

   "Tôi cho rằng sẽ cần thời gian người dân chúng ta quen dần với việc nghỉ Tết một lần trong năm. Quan điểm của tôi là chúng ta dịch chuyển thời gian nghỉ Tết về thời điểm năm mới dương lịch để thống nhất với các nước trên thế giới."

   Giáo sư Võ Tòng Xuân cũng đồng thời gửi đến báo điện tử VTC News bài viết dưới đây:

   Như thường lệ năm nào tôi cũng tự thiết kế thiệp chúc hỗn hợp Tết âm lịch và Tết dương lịch như tấm thiệp trên đây, vừa tiết kiệm vừa không thất lễ với mọi người thân.

   Posted Image
  • Tấm thiệp tự thiết kế của GS Võ Tòng Xuân Và tôi rất vui mừng năm nay nhận được nhiều thiệp chúc hỗn hợp Tết Giáp Ngọ 2014 của nhiều doanh nghiệp, tổ chức và bạn bè vào đúng dịp đầu năm 2014.


   Rõ ràng đã có một chuyển biến tích cực, vì các năm trước thiệp chúc tây ra tây, ta ra ta, không gom lại như năm nay, rất tốn kém.


   không khí ăn Tết đã tưng bừng tại TP Hồ Chí Minh và các thành phố ở ĐBSCL bắt đầu từ trước lễ Giáng sinh và sẽ kéo dài dài… theo tập quán ăn Tết lớn của dân ta. Càng rảnh rỗi, không có việc làm thì càng kéo dài ngày vui cổ truyền.

   Không khí vui Tết đã thắm đượm cả 3 cơ quan mà tôi đang công tác. Đặc biệt là sáng thứ bảy 28/12/2013 mộtsố nhân viên tiến bộ và thân thiết của tôi đã đến ăn Tất niên với gia đình tôi thật vui vẻ và rất có ý nghĩa.

   Dĩ nhiên ăn Tất niên vào lúc này thì nhà không nấu bánh chưng. Nhưng thịt kho dưa giá thì lúc nào cũng nấu được.

   Các bạn trẻ biết là tôi đã có kế hoạch đi công tác sang Nigeria đúng vào 9 ngày nghỉ Tết ta để kịp thời vụ triển khai mấy thí nghiệm về giống khoai mì và giống lúa ngắn ngày mang từ Đồng bằng sông Cửu Long.

   Bên phía Nigeria thì rất náo nức chờ Nhóm Chuyên gia Việt Nam sang để tiến hành chương trình lúa và khoai mì vì sang năm Chính phủ họ sẽ không cho nhập cảng gạo và bột khoai mì nữa.

   Posted Image
  • Tết Giáp Ngọ, người dân sẽ được nghỉ 9 ngày
  • Trong khi đó các cán bộ nghiên cứu mía của Trung Tâm Nghiên cứu và Ứng dụng Kỹ thuật Mía Đường Tây Ninh mà chúng tôi vừa thành lập năm nay bằng kinh phí của 5 Nhà Máy Đường của Tập Đoàn Thành Thành Công cũng sẽ phải theo dõi các chỉ tiêu cây mía ngoài đồng theo lịch thí nghiệm đã được duyệt, không ăn Tết ta nhiều ngày như người khác.

  • Nhìn rộng ra ĐBSCL, nông dân đang lo sạ lúa vụ đông xuân trong thời điểm này và bà con nông dân cùng các cán bộ khuyến nông của nhà nước cũng như của các công ty bảo vệ thực vật sẽ không ngừng công việc thăm đồng ruộng cùng nông dân ngay trong những ngày Tết âm lịch, và nếu đồng ruộng an toàn thì trưa về ănTết tiếp.

   Còn nếu phát hiện những dấu hiệu sâu bệnh hoặc tình trạng lúa chậm phát triển thì đâu ai dám ăn Tết thoải mái được.

   Năm Con Ngựa 2014 này, viên chức nhà nước và người lao động có việc làm sẽ tận hưởng một cách chính thức 9 ngày nghỉ Tết theo các nhà làm chính sách của Việt Nam.

   Nghỉ được 9 ngày liền tù tì chính thức, vì nếu không chính thức thì trong thực tế dân ta vẫn nghỉ như thế hoặc hơn nữa.Thà là công bố nghỉ chính thức mà còn lý do phải đi làm bù sau Tết.


   Qua kỳ họp cuối năm của Quốc Hội, mọi người dân đã thấy tình hình kinh tế của đất nước, ngân sách trung ương và ngân sách của các địa phương đều thu không đủ chi, chứng tỏ lao động của từng người Việt Nam chúng ta từ trên cao xuống đến thấp đều chưa phát huy hết tiềm năng của đất nước ta sau gần 40 năm sống trong hòa bình thống nhất.


   Chúng tôi hy vọng một ngày rất gần đây, mọi người Việt Nam sẽ đều có việc làm, và sẽ làm việc tích cực hơn trong mọi nhiệm vụ của mình để kịp tiến lên ngang tầm quốc tế.

   Lúc ấy chúng ta cũng vẫn vui hưởng những tập quán cổ truyền trang nghiêm nhưng không quên nhiệm vụ công việc.


  • Posted Image
  • GS-TS Võ Tòng Xuân, Anh hùng Lao động, được biết đến nhiều nhất nhờ sự đóng góp của ông giúp đưa Việt Nam từ một nước nhập khẩu gạo thành nước xuất khẩu gạo lớn thứ hai trên thế giới.

   Ông từng giữ các chức vụ: Hiệu trưởng ĐH Cần Thơ; Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển ĐBSCL; Hiệu trưởng ĐH An Giang và hiện là quyền Hiệu trưởng ĐH Nam Cần Thơ.

   Giáo sư đang đảm đương chương trình trồng lúa ở châu Phi, chương trình “4 nhà và cây lúa”, chương trình cây mía ở Tây Ninh, dự án khu công nghệ cao ở Hậu Giang.


   Giáo sư nhận rất nhiều danh hiệu, trong đó có Huy chương Công trạng Nông nghiệp Pháp, Bằng tưởng lệ của Thủ tướng Canada về "Phụng sự và đóng góp vào khoa học thế giới", Nikkei Châu Á về Tăng trưởng Vùng.

   Ngoài ra, ông cũng là thành viên của nhiều tổ chức quốc tế, như Quỹ Rockefeller, Viện Quản lý châu Á và Viện Nghiên cứu Lúa gạo Quốc tế…

  ====================
  Nghĩ thật buồn cười, kinh tế nước nhà không phát triển, để cho kinh tế phát triển thì chuyển Tết Ta sang lịch tây ăn tết theo Tất Tây để gọi là hòa nhập với thế giới và phát triển kinh tế, đơn giản vậy sao? Sic
  Thiên Đồng

 10. ngày 15 tháng Chạp năm Quý Tỵ , nhằm ngày thứ ba 15.01. 2014 Tây lịch.

  Đây là ngày tốt, sẽ là một kết thúc tốt đẹp cho trăm nghiệp trăm nghề để chuẩn bị cho một năm mới vạn sự an lành.

  Giờ tốt nhất trong ngày:

  Giờ Tỵ. Từ 7g00 đến 8g59

  =============================

  Anh sửa lại giờ bị nhầm "Thìn-Tỵ"

  Cảm ơn Đại Phúc. Đã sửa.

  Thiên Đồng


 11. Ngày tốt năm Giáp Ngọ 2014 dùng cho
  Tất niên, xuất hành, khai trương, động thổ.


  Trung tâm nghiên cứu Lý Học Đông Phương

  Tiễn năm cũ đi đón xuân mới đến, người Việt ta, theo phong tục Đông phương cổ truyền, có tục ăn tất niên, xuất hành, xông đất, chọn ngày khai trương và chọn ngày xây sửa nhà để cầu may mắn, tài lộc, tránh hung tìm cát.

  Ban biên tập diễn đàn Trung Tâm Nghiên Cứu Lý Học Đông Phương sưu tầm, tìm hiểu so sánh, đối chiếu đề xuất về các ngày gọi là tốt để quý vị bạn đọc tham khảo.


  500_thumb.jpg

  Tất Niên:
  Đây là ngày kết thúc một năm làm việc vất vả, ngày nhìn lại những thành quả lao động của năm cũ.

  Ngày tốt theo Việt lịch:

  ngày 15 tháng Chạp năm Quý Tỵ , nhằm ngày thứ ba 15.01. 2014 Tây lịch.


  Đây là ngày tốt, sẽ là một kết thúc tốt đẹp cho trăm nghiệp trăm nghề để chuẩn bị cho một năm mới vạn sự an lành.

  Giờ tốt nhất trong ngày:

  Giờ Thìn. Từ 7g00 đến 8g59


  Ngày Lập Xuân:

  Ngày mồng 5 âm tháng Giêng, tức là ngày 04/02/2014 Tây lịch, vào lúc 6g21 sáng.


  Hinhvongthaitue2014.jpg


  Xuất Hành:
  Ngày tốt theo Việt lịch:

  Mồng 02 tháng Giêng năm Giáp Ngọ, nhằm ngày thtư 01.02.2014 Tây lịch

  Đây là ngày Bảo Quang Hoàng Đạo là ngày tốt cho cầu công danh, sự nghiệp, học hành, thăng quan, phát tài, phát lộc và phát triển trong mọi sự.

  Giờ tốt trong ngày:
  Giờ Mão, từ 05g20 đến 7g19
  Giờ Tỵ, từ 9g20 đến 11g19
  Giờ Mùi, từ 13g20 đến 15g19


  Hoặc

  Mồng 06 tháng Giêng năm Giáp Ngọ, nhằm ngày thứ tư 05.02.2014 Tây lịch

  Đây là ngày Ngọc Đường Hoàng Đạo là ngày tốt cho cầu công danh, sự nghiệp, học hành, thăng quan, phát tài, phát lộc và phát triển trong mọi sự.


  Hướng Xuất Hành:

  Hướng tốt xuất hành là hướng Nam Tây Nam (hướng Mùi, từ 202,5 - 217,5 độ): Hướng được coi là tốt thì cũng kén người có bản lãnh, mạo hiểm, trí dũng và quyết đoán.  HKLV2014Thuan.jpg

  HKLV2014Nghich.jpg

  Hướng Tốt Để Động Thổ:

  Theo Huyền Không Lạc Việt, niên tinh 4 Tứ Lục nhập trung, toàn bàn gần như phản ngâm, phương Nam gặp Thái Tuế, phương Bắc xung Thái Tuế, tam sát ở Bắc Tây Bắc, Bắc và Bắc Đông Bắc, do vậy phương động thổ an toàn nhất là hướng Nam Tây Nam . Cụ thể là phương Mùi, từ 202,5 - 217,5 độ .

  Ngày Tốt Khai Trương:
  Ngày tốt theo Việt lịch:

  Mồng 02 tháng Giêng năm Giáp Ngọ, nhằm ngày thtư 01.02.2014 Tây lịch
  Đây là ngày Bảo Quang Hoàng Đạo là ngày tốt cho cầu quan, cầu tài, cầu lộc, thăng tiến và phát triển trong mọi sự.

  Giờ tốt trong ngày:
  Giờ Mão, từ 05g20 đến 7g19
  Giờ Tỵ, từ 9g20 đến 11g19
  Giờ Mùi, từ 13g20 đến 15g19


  Hoặc

  Mồng 06 tháng Giêng năm Giáp Ngọ, nhằm ngày thứ tư 05.02.2014 Tây lịch

  Đây là ngày Ngọc Đường Hoàng Đạo là ngày tốt cho cầu công danh, sự nghiệp, học hành, thăng quan, phát tài, phát lộc và phát triển trong mọi sự.

  Giờ Mão, từ 05g20 đến 7g19
  Giờ Mùi, từ 13g20 đến 15g19

  Giờ Dậu, từ 17g20 đến 19g19


  Hoặc

  ngày 09 tháng Giêng năm Giáp Ngọ, nhằm ngày thứ ba 8.02.2014.

  Đây là ngày Tư Mệnh Hoàng Đạo là ngày phúc đức tốt cho những người cầu tiến, kiên định và mạo hiểm.

  Giờ tốt trong ngày:
  Giờ Thìn, từ 7g20 đến 9g19
  Giờ Ngọ, từ 11g20 đến 13g19

  Giờ Thân, từ 15g20 đến 17g19

  Tuổi Tốt Để Xông Đất và Mở Hàng Khai Trương:

  Chọn tuổi:
  Bính Dần, Bính Thân, Bính Tuất, Giáp Thìn, Kỷ Sửu, Tân Tị, Giáp Tuất.


  Những tuổi như trên được mời mua mở hàng khai trương đầu năm,động thổ xây sửa nhà, dự lễ về nhà mới, đi đón cô dâu về nhà chồng, tiễn đưa người thân đi làm ăn xa, đón em bé từ bảo sanh viện về nhà, dự lễ cúng đầy tháng, dự lễ cúng thôi nôi cho em bé, dự lễ cúng đáo tuế, cúng thất tuần cho gia chủ sẽ được cát tường đại lợi.Nhưng hãy chọn người tử tế đàng hoàng, nhân cách đầy đủ, trí tuệ thông minh, hiền hậu nhân từ. Phúc lộc đầy đủ.

  Lưu ý

  là họ phải không trong thời gian thọ tang. Nam nữ đều tốt. Người được mời xông đất, khai trương đâù năm kiêng mặc áo trắng hoặc đen.

  Áo mặc tông màu xanh biển, màu xanh da trời hay màu vàng là thuận nhất với năm Giáp Ngọ.
  Năm Giáp Ngọ có lẽ là năm mà lý học Đông phương và các nhà khoa học dễ nhất trí về một nền kinh tế toàn cầu vẫn còn khó khăn và khó khăn hơn..

  Cầu chúc quý vị một năm mới
  AN LẠC VUI KHỎE MAY MẮN THỊNH VƯỢNG


  Ngày tốt năm Giáp Ngọ 2014

  Trung tâm nghiên cứu Lý Học Đông Phương

  Dùng cho khai trương, động thổ, sửa chữa xây cất nhà cửa, nhập trạch (vào nhà mới), tân gia, cưới hỏi, an trang, ký kết hợp đồng, khởi sự, giao dịch, đi - về…những công việc quan trọng.

  Theo Việt lịch thì những ngày tốt của các tháng là các ngày như sau:
  Lưu ý: Các ngày có đánh dấu (**) là ngày Hoàng Đạo

  Tháng giêng: ngày 02**, 06**, 9**, 15**, 20, 26, kỵ giờ Dần

  Tháng hai: ngày 01**, 08**, 15, 25**, 26 kỵ giờ Tỵ.

  Tháng ba: ngày 02**,10, 16**, 28** kỵ giờ Thân.

  Tháng tư: ngày 01,11**, 12,15 kỵ giờ Thìn.

  Tháng năm: ngày 06, 10**,…kỵ giờ Dậu.

  Tháng sáu: ngày 04**, 16**, 25** …kỵ giờ Mão.

  Tháng bảy: ngày 09, 10**, 21**, 24**, 28…kỵ giờ Dần.

  Tháng tám: ngày 02**, 20…kỵ giờ Tỵ.

  Tháng chín: ngày 01, 08, 11, 20**…kỵ giờ Thân.

  Tháng chín nhuận: 02**, 04, 16**, 19**, 28**, 29…Kỵ giờ Thân

  Tháng mười: ngày 06, 10**…kỵ giờ Thìn.

  Tháng Một (11): ngày 02, 26…kỵ giờ Dậu.

  Tháng Chạp (12): ngày 15**…kỵ giờ Mão
  .

  Thiên Đồng

  6 people like this

 12. 1. Trị chứng "lên sởi kèm ho và sốt kéo dài ở trẻ em"

  Dùng:

  lá Xương Sông (tên khác là Hoạt Lộc Thái, cỏ Hoạt Lộc, cỏ Lưu Hoạch)

  Chua Me Đất

  Vỏ Rễ Dâu

  Địa Cốt Bì

  Kinh Giới

  Mỗi thứ từ 08-10gr, đem rửa sạch, sắc uống.

  Nếu đi tiêu phân lỏng, phân sống thì bớt Chua Me Đất ra.

  2. Trị chứng Ban Sởi, Ho Sốt

  Rau Ngót (tên khác là rau bồ ngót, rau bù ngót, rau bồng ngọt...) tươi, lượng vừa đủ dùng (Khoảng một nắm) rửa thật sách. Nấu với 04 chén nước, sắc còn 1 chén, chia làm 2-3 lần, uống trong ngày.

  (Kinh nghiệm dân gian)

  3. Chữa chứng "PHONG THẤP"

  Dùng 01 kg Rau Cần Tây cả lá, thân và rễ, phơi khô tự nhiên, mỗi làn dùng 150gram, nấu với 04 chén nước, sắc lại còn 1 chén thì chia ra làm 03 phần để uống trong ngày, mỗi lần uống nên hâm nóng lại.

  Trong khi dùng phương thuốc này thì tuyệt đối tránh dùng những thức ăn Âm, hàn, mát, lạnh như dưa leo (dưa chuột), giá, nước dừa, bầu bí...

  4. Trị chứng "Trẻ chậm nói"

  Lấy một vốc đậu đỏ tán nhỏ mịn, hòa với rượu, hằng ngày bôi vào phía dưới lưỡi trẻ. Rất công hiệu.

  Trích "Những phương thuốc hay, rau cỏ trị bệnh"

  2 people like this

 13. Những bài thuốc dân gian Việt Nam


  Vài Lời Phi Lộ


  Có câu: "dân Việt chết trên đống thuốc", câu này thật thâm sâu, ý nói ít người còn chưa hiều biết về các cây cỏ ngay trên đất mình sống có thể trở thành phương thuốc thần diệu và sự phong phú của thảo dược trên đất Việt.

  Có những bệnh mà không cần phải đi xa cầu thầy, tốn nhiều tiền thuốc than mà chỉ cần ra vườn hái, ra đất hoang tim hoặc ra chợ hỏi mua sẽ có những cây cỏ thông thường...nhưng lại trị được những bệnh khó.

  Có những chứng bệnh rất thường gặp, rất thường nghe...không cần tìm đến thầy thuốc, chỉ cần biết vài cách mọn cũng có thể chữa dứt bệnh...

  Tôi thấy hay và thích thú nên chia sẻ vào đây những gì góp nhặt được.

  Mong rằng các bạn thành viên và các độc giả gần xa cũng có chung sở thích như tôi, góp nhặt những phương thuốc hay trong dân gian Việt Nam cùng chia sẻ vào đây, xem như giữ gìn vốn quý của ông cha.

  Trân trọng

  Thiên Đồng 27/12/2013.
  1 person likes this

 14. Tài liệu tham khảo:

   

   

  ==============

   

  QUY LUẬT TÍNH HẠC THẦN, HỶ THẦN; TÀI THẦN.

  Thanhhieu2 ghi
  web hoivadap.vn  Hướng tốt hay xấu chủ yếu dựa vào cửu cung bát quái. Vấn đề chọn hướng chỉ kết hợp trong các việc xuất hành xây dựng nhà cửa và an táng thuộc thuật phong thuỷ (địa lý). Còn trong việc chọn ngày, chọn giờ chỉ vận dụng như là một yếu tố phụ, tuỳ cơ ứng biến, nếu không đợi được ngày tốt thì chọn giờ tốt, cùng lắm không chọn giờ tốt thì tìm hướng tốt mà đi.

  Trong thuật chọn ngày cũng có 1 số loại sao chỉ phương vị, thí dụ "Nhật du Thần phương", "Hạc Thần phương","Thiên nhất Thần phương" v.v... nghĩa là nên tránh những ngày, những phương trùng với nơi thần đang đến, nơi thần đang ở, hay thần đang đi qua... HƯỚNG XUẤT HÀNH Ngọc hạp Thông thư triều Nguyễn không thấy đề cập đến hướng xuất hành. Hơn nữa, nó chỉ là yếu tố phụ để vận dụng trong phép quyền biến, lúc cần thiết lắm mới tính đến hướng xuất hành.

  Thời trước, khi xuất hành người ta chọn hướng thần chỉ phương vị: có 3 loại phổ biến thông dụng: Hỷ thần (hướng tốt), Tài thần (hướng tốt) và Hạc thần (hướng xấu). Ba loại thần sát chỉ phương hướng đó thay đổi hướng theo ngày can chi cả năm.

  Khảo sát tài liệu có thống kê, chúng tôi rút ra quy luật vận hành như sau:

  a. Hỷ thần: Vận hành qua 5 hướng ngược chiều kim đồng hồ, theo thứ tự

  Ngày hàng Can.
  1. Ngày Giáp và 6. Ngày Kỷ: Hướng Đông bắc
  2. Ngày Ất và 7. Ngày Canh: Hướng Tây Bắc
  3. Ngày Bính và 8. Ngày Tân: Hướng Tây Nam
  4. Ngày Đinh và 9. Ngày Nhâm: Hướng chính Nam
  5. Ngày Mậu và 10. Ngày Quý: Hướng Đông Nam

  b. Tài Thần: Vận hành theo ngày hàng Can theo 7 hướng (trừ Đông bắc)

  1. Ngày Giáp và 2. Ngày Ất: Hướng Đông Nam
  3. Ngày Bính và 4. Ngày Đinh: Hướng Đông
  5. Ngày Mậu: Hướng Bắc 6. Ngày Kỷ: Hướng Nam
  7. Ngày Canh và 8. Ngày Tân: Hướng Tây Nam
  9. Ngày Nhâm: Hướng Tây 10: Ngày Quý: Hướng Tây Bắc.

  c. Hạc Thần: Ông này là thần Ác, đi đâu phải tránh gặp phải ông ấy. Nhưng trong 60 ngày can chi đã có 16 ngày ông bận việc trên trời, còn 44 ngày ông đi tuần du khắp 8 hướng, mỗi hướng 5 hoặc 6 ngày liên tục chuyển sang hướng khác thuận chiều kim đồng hồ, theo trình tự như sau:

  Nếu tính Giáp Tý là số 4....Canh Thân là 60 thì quy luật vận hành của Hạc Thần như sau:
  Từ ngày Quý Tỵ (33) đến ngày Mậu Thân (48): Ở trên trời (khỏi lo).

  Ngày Kỷ Dậu (49) Canh Tuất (50) Tân Hợi (51) Nhâm Tý (52) Quý Sửu (53) Giáp Dần (54): 6 ngày hướng đông bắc.

  Ngày Ất Mão (55) Bính Thìn (56) Đinh Tỵ (57) Mậu Ngọ (58) Kỷ Mùi (59): 5 ngày hướng đông

  Ngày Canh Thân (60) Tân Dậu (01) Nhâm Tuất (02) Quý Hợi (03) Giáp Tý (04) Ất Sửu (05): 6 ngày hướng đông nam

  Ngày Bính Dần (06) Đinh Mão (07) Mậu Thìn (08) Kỷ Tỵ (09) Canh Ngọ (10): 5 ngày hướng nam.

  Ngày Tân Mùi (11) Nhâm Thân (12) Quý Dậu (13) Giáp Tuất (14) Ất Hợi (15) Bính Tý (16): 6 ngày hướng tây nam

  Ngày Đinh Sửu (17) Mậu Dần (18) Kỷ Mão (19) Canh Thìn (20) Tân Tỵ (21): 5 ngày hướng tây

  Ngày Nhâm Ngọ (22) Quý Mùi (23) Giáp Thân (24) Ất Dậu (25) Bính Tuất (26) Đinh Hợi (27): 6 ngày hướng tây bắc

  Ngày Mậu Tý (28) Kỷ Sửu (29) Canh Dần (30) Tân Mão (31) Nhâm Thìn (32): 5 ngày hướng bắc

  Chú ý: Chỉ trong 44 ngày Hạc Thần ở 8 hướng đã có 12 ngày cùng hướng với Hỷ Thần hoặc Tài Thần, vừa thần tốt vừa thần xấu cùng 1 ngày, cùng 1 hướng chẳng biết chọn ra sao ?

  - Thai thần (thần xấu) hay Thái Nhất, Thái Ất đều chỉ phương vị, nhưng xét theo tính chất và quy luật vận hành cũng tương tự nên chúng tôi lược bỏ không ghi - Bát cẩm trạch cũng là thuật chọn hướng, nhưng không dính dáng đến thuật chọn ngày, chúng tôi lược bớt ko ghi vào đây

  3 people like this

 15. Nhờ chú xem dùm cháu số này với ạ:

  đt 1 : 0919465689

  đt 2 : 0986963874

  Cháu là Nam, sinh ngày: 17/07/1984 ( Âm lịch) , khoảng 2h chiều.

  Hiện tại công việc của cháu là làm về kỹ thuật. Chú phân tích giùm cháu 2 số này có được không ạ?

  Cháu cám ơn chú.

  dùng 2 số này, thì có tiền nhiều hao nhiều, đôi khi há miệng chờ sung. tháng 8, 9, 10 vừa qua tài lộc hơi kém.

  vài dòng lạm bàn

  Thiên đồng


 16. Chúng ta nhận thấy có một sự lạ: Chỉ riêng Thánh Liễu Hạnh là một Thánh Nữ, 3 vị còn lại là Thánh Nam? Có sự đặc biệt gì đây chăng?

  Trân trọng.

  Theo suy luận của Thiên Đồng, từ giải thích của Sư Phụ, thì đây là trùng với quẻ Địa Thiên Thái và cũng với câu "Tam dương khai Thái"

  Quẻ Địa Thiên Thái

  Posted Image

  Quẻ Thuần Khôn qua 3 lần biến thì tới Quẻ Thái

  Posted Image

  Biến lần thứ nhứt

  Posted Image

  Posted Image

  Biến lần thứ nhì

  Posted Image

  Posted Image

  Biến lần thứ ba

  Posted Image

  Posted Image

  Như vậy 3 lần biến hào âm qua hào dương thì tới quẻ Thái, tức là "tam dương khai Thái". Cho nên 3 Thánh Nam và một Thánh Nữ là vậy.

  Thiên Đồng

  1 person likes this

 17. "Bánh giầy" hay "bánh dầy"

  16/04/2008 01:53 (GMT + 7)

  TT - Nhiều bạn đọc cho rằng báo Tuổi Trẻ dùng từ "bánh giầy" (trong bài viết "Bánh chưng, bánh giầy khổng lồ về đền Hùng", Tuổi Trẻ ngày 15-4) là sai, phải viết "bánh dầy" mới đúng.


  Chúng tôi đã liên hệ với nhà ngôn ngữ học Trần Chút (phó hiệu trưởng Trường ĐH Văn Hiến), ông cho biết: "Bánh giầy" là từ biến âm của tiếng Việt cổ "bánh chì” ngày xưa (xưa: "ch" thì sau này biến thành "gi", xưa: âm "i" thì sau này biến thành "ây", ví dụ như: chường Ý giường, bên ni Ý bên nầy). Vì thế, viết "bánh giầy" là chính xác. Cũng nên nói thêm là tiếng Việt ta phát âm "d" và "gi" không khác nhau nên một số người nhầm lẫn "dầy" tức là dày, mỏng nên mới viết là "bánh dầy". Tuy nhiên, theo qui tắc chính tả tiếng Việt hiện tại, viết "bánh giầy" là chuẩn xác nhất.

  GS.TS Nguyễn Đức Dân (Trường ĐH Khoa học xã hội & nhân văn, ĐH Quốc gia TP.HCM) cũng khẳng định: "Dùng từ "bánh giầy" là đúng như hướng dẫn của từ điển tiếng Việt".

  Chúng tôi cũng đã tham khảo một số từ điển tiếng Việt. Theo Từ điển tiếng Việt tường giải và liên tưởng của tác giả Nguyễn Văn Đạm, NXB Văn Hóa - Thông Tin, thì bánh giầy nghĩa là: bánh làm bằng xôi giã thật mịn. Từ điển tiếng Việt của tác giả Minh Tân - Thanh Nghị - Xuân Lãm, NXB Thanh Hóa: "Bánh giầy: bánh làm bằng xôi giã thật mịn, nặn thành hình tròn, dẹt, có khi có nhân đậu xanh".

  Đại từ điển tiếng Việt của tác giả Nguyễn Như Ý, NXB Văn Hóa - Thông Tin cũng giải thích: "Bánh giầy là bánh có hình tròn khum khum, màu trắng, rất dẻo, mịn mặt, làm bằng xôi trắng giã nhuyễn, khi ăn cặp với giò chả...".

  H.HG.
  http://tuoitre.vn/Ba...y-banh-day.html

 18. Từ " chạy nhảy tung tăng "... đến " chạy nhảy tứ tung "

  Nguyễn Dư Chạy và nhảy... Biết rồi ! Khổ lắm ! Nói mãi ! Dạ ! Chỉ xin được trình bày vài kiểu chạy và nhảy đặc biệt thôi ạ.

  Trẻ con Việt Nam ngày nay, từ thành thị đến thôn quê, đứa nào chả biết trò chơi lò cò. Vừa giản dị, vừa dễ chơi. Chỉ có tên gọi, hơi khó hiểu, mới đáng được mang ra bàn.

  Tên lò cò có gì mà khó hiểu ?

  Từ điển tiếng Việt (Hoàng Phê chủ biên, 1988) định nghĩa Lò cò là " Co một chân lên và nhảy bằng chân còn lại từng quãng ngắn một. Thí dụ : Đau một chân phải nhảy lò cò. Vịn thành giường lò cò tập đi ".
  Theo Từ điển tiếng Việt thì lò cò là một động từ, thể hiện một cách nhảy.

  Nếu vậy thì chưa chắc cả hai thí dụ đã đúng với định nghĩa.

  Người lớn bị đau chân, phải co chân đau lên, nhảy bằng chân còn lại từng quãng ngắn một, là điều vừa đúng vừa thường thấy.

  Một đứa bé vịn thành giường tập đi mà lại co một chân lên và nhảy bằng chân còn lại thì quả là chuyện hiếm có và khó làm.

  Có ai nói là một đứa bé đâu ? Người lớn bị đau chân thì sao? Người lớn bị đau chân thì chả cần phải vịn thành giường, chỉ việc nhảy lò cò (như thí dụ thứ nhất) là xong !

  Phan Kế Bính (Việt Nam phong tục, Tổng Hợp Đồng Tháp, 1990, tr. 8) cho biết xưa kia (khoảng 1915) " con nhà nàoba tháng biết lẫy, bảy tháng biết bò, chín tháng biết lò cò chạy chơi, là hợp vào ca thì dễ nuôi mà mai sau làm nên người ".

  Chả lẽ một đứa bé mới được chín tháng đang tập đi mà đã có thể vừa co một chân vừa nhảy được rồi ?
  Rõ ràng là nhận xét của Phan Kế Bính cũng như thí dụ thứ nhì kể trên, đều không đúng với định nghĩa của Từ Điển Việt Nam.

  Phan Kế Bính viết sai hay Từ Điển Việt Nam thiếu sót ?

  Bắt buộc phải lùi lại thời Phan Kế Bính hay xa hơn nữa để tìm hiểu.

  Tự điển xưa định nghĩa:

  - Cò rò, lò cò : Bộ chậm lụt, dở dang (Huỳnh Tịnh Của, 1895). Lò cò là tính từ.

  - Cò rò : marcher avec lenteur, nonchalance (đi chậm chạp, uể oải).

  - Đi lò cò : Chanceler en marchant (đi lảo đảo). Tituber (đi chập chững, lắc lư).

  - Nhắc cò cò : aller à cloche-pied (đi bằng một chân) , clopin-clopant (đi khập khiễng).

  - Lò cò (tính từ) : idiot, sot (ngu xuẩn) (Génibrel, 1898) .

  - Cò, cò rò, lò cò : marcher pas à pas (đi từng bước một, đi chậm chạp). Đi cò rò từng bước (Gustave Hue, 1937).

  Mấy định nghĩa trên cho thấy rằng Lò cò vừa là tính từ vừa là động từ.

  Cuối thế kỉ 19, tính từ lò cò có nghĩa là chậm chạp, dở dang, ngu xuẩn. Động từ đi lò cò, nhắc cò cò là đi bằng một chân, đi khập khiễng (Huỳnh Tịnh Của, Génibrel).

  Phan Kế Bính hiểu nghĩa tính từ lò cò giống Huỳnh Tịnh Của và Génibrel. Đứa bé chín tháng còn tập đi, tức là còn đi chậm chạp, vụng về.

  " Vịn thành giường lò cò tập đi " nên được hiểu là tập đi một cách chậm chạp, vụng về. Ngày nay thường nói trẻ con " ba tháng biết lẫy, bảy tháng biết bò, chín tháng lò dò biết đi ".

  Định nghĩa của Từ điển tiếng Việt chỉ đúng cho động từ chạy lò cò hay nhảy lò cò, nhưng không đúng cho tính từ lò cò(tập đi).

  Posted Image

  Tên lò cò từ đâu đến ?

  Tự điển Huỳnh Tịnh Của có một số từ nghe lạ tai, có vẻ như là không phải tiếng Việt.

  Cờ lờ, cờ rờ : bộ chậm chạp, bộ ngu ngơ.

  Cờ lơ: bộ bơ vơ. Đi cờ lơ thất thơ(ngày nay nói đi cà lơ thất thểu).

  Cờ lờ, cờ rờ, cờ lơ,cò rò, lò cò đều có nghĩa là chậm chạp, dở dang, ngu ngơ, bơ vơ.

  Từ điển Larousse của Pháp định nghĩa :

  - Cloche (tính từ) : maladresse (vụng về), stupide (ngu xuẩn, ngu ngơ), incapable (không có khả năng), ridicule (lố bịch).

  - Clocher (động từ) : présenter un défaut (có khuyết tật), aller de travers (đi lảo đảo, đi quàng xiên).

  Định nghĩa của Huỳnh Tịnh Của tương đương hoặc trùng hợp với Larousse. Điều này cho thấy rằng Cờ lờ, cờ rờ, cờ lơ, cò rò có thể đã được Huỳnh Tịnh Của dùng để diễn tả âm " clo " của cloche hay clopin-clopant.
  Từ đơn (Gustave Hue) cũng là âm rút gọn của " clo ". Lò cò, cò cò là từ láy. Chữ lò của lò cò, cũng như chữ lò của các từ lò dò, lò mò, chỉ là láy âm.

  Nói tóm lại, lò cò ( tính từ) nghĩa là chậm chạp, dở dang, ngu xuẩn. Động từ lò cò nghĩa là đi bằng một chân, đi khập khiễng. Các tác giả xưa thường nói rõ là đi, chạy hay nhắc lò cò.

  Ngày nay, tính từ lò cò bị bỏ quên, chỉ còn lại động từ lò cò. Vì thế mà đôi khi xảy ra nhầm lẫn ngữ nghĩa.
  Trẻ con chín tháng lò cò tập đi là đúng. Lớn lên độ năm, sáu tuổi mới bắt đầu chơi chạy lò còhay nhảy lò cò.
  Tìm hiểu nguồn gốc từ lò cò còn dẫn đến kết luận là trò chơi chạy lò cò là của người Pháp, được đưa vào miền Nam nước ta từ cuối thế kỉ 19.

  Về sau, trẻ con bắt chước trò chơi marelle của Pháp, vẽ ô trên sân chơi nhảy lò cò.


  Người lớn không chơi chạy lò cò. Bị bắt chạy thì có. Chạy thục mạng, chạy long tóc gáy, chạy bở hơi tai, chạy ba chân bốn cẳng. Chạy vì miếng cơm manh áo.

  Posted Image

  Đó là những người lính chạy trạm (hay chạy ống) ngày xưa.

  Trước khi bị người Pháp bảo hộ, công việc thông tin, liên lạc ở nước ta (ngày nay gọi là ngành bưu điện) được tổ chức qua hệ thống trạm. Người lính trạm mang văn thư chạy từ trạm này đến trạm kia. Mỗi địa phương phải tổ chức người, bảo quản công cụ, để đảm bảo việc vận chuyển giấy tờ, đồ vật trên một đoạn đường.

  Các nhà trạm được dựng cách nhau độ 15-20 cây số, trên khắp các trục giao thông lớn. Lính trạm do các địa phương tuyển trong số những người chạy giỏi. Thư từ, công văn, đồ vật của nhà nước được lính trạm chuyển liên tục ngày đêm. Các giấy tờ khẩn cấp được chuyển bằng ngựa. Miền biển thì dùng thuyền. Mỗi lần chạy, người lính trạm thường đeo sau lưng vài chiếc ống đựng văn thư. Ống được dán giấy, niêm phong để đảm bảo bí mật của các giấy tờ.

  Lúc chạy trạm, người lính được đeo một chiếc nhạc đồng, hoặc cầm một lá cờ nhỏ để làm hiệu. Nghe tiếng nhạc hay thấy lá cờ mọi người phải tránh để lính trạm chạy.

  Chuyển đệ công văn bằng ngựa thì tuỳ theo mức độ tối khẩn hay thứ khẩn, được cầm cờ khác nhau. Nếu là tin tức quân sự, người lính trạm quấn thêm lông cánh gà lên chiếc ngù đỏ của chóp cờ để làm hiệu.

  Trên đường chạy trạm, mỗi người lính trạm lại có thể mang thêm một giáo dài hoặc một đao ngắn để bảo vệ văn thư. Ngựa trạm có dẵm chết người không kịp tránh, lính trạm cũng không bị tù tội.

  Ngược lại, pháp luật trừng trị rất nặng những ai cố tình làm cản trở công việc chạy trạm. Đụng đến tính mạng người lính trạm trong lúc thi hành nghĩa vụ có thể bị tội tới mức tử hình.

  (theo Le service des postes dans l'ancien Empire d'Annam, Bulletin des Amis du Vieux Hué, tháng 1-3/1944, tr. 5-7. Nguyễn Đoàn, Nhà cửa, đường sá và các dụng cụ dùng cho việc thông tin liên lạc của thời Minh Mạng, Nghiên cứu lịch sử, tháng 6, 1968, tr. 61-63).

  Công việc vất vả của người lính trạm đã để lại mấy thành ngữ :

  - Chạy có cờ : chạy như người lính trạm cầm cờ hiệu chạy.

  Nghĩa ngày nay là chạy nhanh, chạy gấp.

  - Chạy hiệu : nghĩa giống như chạy có cờ.

  Nghĩa ngày nay là người lính cầm cờ trên sân khấu tuồng cổ.

  - Chạy như cờ lông công : chạy như người lính trạm cầm cờ quấn lông gà, chuyển đệ tin tức quân sự khẩn cấp. (Lông công là từ láy).

  Nghĩa ngày nay là chạy tất tả ngược xuôi.

  Chạy và nhảy thường đi đôi với nhau. Đã nói đến chạy thì xin nói luôn đến nhảy. " Nhảy, nhảy, nhảy chúng ta cùng nhảy
  Nhảy lấy dài nhảy lấy thật cao
  Nhảy dây, nhảy hố, nhảy sào
  Nhảy đi chớ để lúc nào ngơi chân... " Đấy là mấy món nhảy của phong trào thể dục, thể thao được tung ra vào những năm 1930. Trước đó, chỉ có trẻ con mới rủ nhau chơi nhảy. Có một trò được phổ biến khắp nơi.

  Tranh Oger (1909) gọi là trò chơi nhảy vô ra.

  Phan Kế Bính (Việt Nam phong tục, 1915, sđd, tr. 50) cho biết thêm là trẻ con hay chơi nhảy vô vào dịp Tết Trung thu.

  Ngô Quý Sơn (1944) (Jeux d'enfants du Vietnam, Sudestasie, Paris, 1985, tr. 21) nói rõ nhảy vô là trò chơi của con trai, chơi tại nhiều nơi ở miền Bắc.

  Nhưng, chỉ cần nghe tên trò chơi thôi, ai cũng có thể nghĩ rằng đây là một trò chơi của trẻ con miền Nam nước ta.

  Gốc gác trò chơi này ở đâu ?

  Huỳnh Tịnh Của mô tả trò chơi nhảy cháng cháng là " cuộc con nít chơi, ngồi xây quanh, giăng tay làm một vòng cho đứa khác nhảy vào, nhảy ra ".

  Ở một chỗ khác, Huỳnh Tịnh Của lại đưa ra thêm trò chơi nhảy chan chán là " nhảy vòng; cuộc con nít chơi, giăng tay, ngồi xây quanh, làm ra một vòng, đố đứa khác nhảy vào nhảy ra trong vòng ấy cho khỏi đụng chạm".

  Xem vậy thì nhảy chan chán haynhảy cháng cháng thật ra chỉ là cùng một trò chơi của trẻ con. Tên gọi hơi khác nhau chỉ vì cách phát âm thôi.

  Génibrel gọi là nhảy chang cháng hoặc nhảy chang cháng bông.

  Trò chơi được tranh Oger và Ngô Quý Sơn diễn tả đều giống trò chơi này.

  Vào khoảng 1902, trẻ con ở Nguồn Sơn chơi Nhảy năm tiền một quan(Le jeu du saut à cinq sous et à une ligature).

  Luật chơi quy định mỗi lần nhảy vào mà không đụng chạm thì được năm tiền. Nhảy ra cũng không chạm thì được thêm năm tiền. Ngược lại, nhảy ra không được thì mất năm tiền thắng lúc nhảy vào. Cả vào và ra cùng trót lọt mới được một quan. Đứa nào hay phe nào được hai quan là thắng. Mấy đứa thua phải cõng đứa thắng chạy một vòng.

  (Léopold Cadière, Croyances et pratiques religieuses des Vietnamiens, tập 2, EFEO, Paris, 1992, tr. 278).

  Trò chơi Nhảy năm tiền một quan cũng giống trò nhảy chang cháng.

  Có thể nói rằng nhảy chan chán, hay nhảy chang cháng, là một trò chơi của trẻ con miền Nam (1895), dần dần được phổ biến ra miền Trung thành Nhảy năm tiền một quan (1902), ra tới miền Bắc được gọi là nhảy vô ra (1909) , và cuối cùng là nhảy vô (1915).

  Tên gọi chan chán, hay chang cháng từ đâu đến ?

  Chan chán, chang cháng là từ láy. Chữ chan, chữ chang có thể được đến từ chữ tranh (bộ tẩu) nghĩa là nhảy choi choi (Thiều Chửu).

  Người Pháp đưa nhiều trò nhảy vào nước ta. Nhảy chơi, nhảy thật, nhảy chết người. Trò chơi cho trẻ con thì có nhảy bị (saut à sac, người chơi đứng vào trong một cái bị, tay cầm túm miệng bị, rồi nhảy tới đích), nhảy cừu (saute-mouton, nhảy qua lưng người cúi khom làm cừu)...

  Cho người lớn thì có Nhảy đầm, nhảy dù.

  Nhảy đầm lúc đầu là ông tây ôm bà đầm (dame) nhảy theo điệu nhạc. Du dương, hấp dẫn, gợi cảm...Đừng nói nữa, tao thèm ! (xin lỗi, nhầm với lời nói của Diêm Vương thèm...cờ tây).

  Nhảy đầm quay cuồng như cơn lốc, lôi cuốn được khá nhiều người Việt trong giới trưởng giả thành thị. Họ rủ nhau đi khiêu vũ, đi đăng-xê (danser).

  Kẹt một cái là nhảy đầm phải có đầm để ôm. Không có đầm thật thì ôm đầm lô-can (local) cũng được.

  Lải nhải mãi, ngứa phát điên lên rồi đây này !

  Đứng trước nạn trai thừa gái thiếu của các vũ trường, đăng-xinh (dancing), một lớp người mới phải nhảy ra gánh vác trách nhiệm. Đó là các cô gái nhảy, các em ca-ve (cavalière).

  Nhất cử lưỡng tiện. Nhảy đầm vừa là giải trí, giải thoát của một số các ông, vừa nuôi sống một số các cô. Hợp tác đôi bên cùng có lợi ! Chỉ thiệt cho mấy bà có chồng ham mê nhảy đầm. Nhảy với bất cứ ai, trừ vợ !

  Nhảy đầm gây ra nhiều tranh luận. Ông khen nghệ thuật...đầy tính con người, bà chê đú đởn...đầy tính dửng mỡ !

  Dầu sao thì nhảy đầm cũng chưa đáng ngại bằng nhảy dù .

  là âm nôm của chữ hán du (miếng vải che mưa nắng).

  Tuy cùng là một miếng vải nhưng cái dù duyên dáng, dễ thương của các cô, các bà lại khác hẳn cái dù oai hùng của các ông lính tráng.

  Dù nhà binh là một miếng vải rất to, dùng để cản bớt đà rơi của người lính lúc nhảy từ máy bay xuống mặt đất.

  Nhảy dù lợi hại ở chỗ bất ngờ, từ trên trời rơi xuống, tránh được các chướng ngại giao thông. Thời chiến, những " bông hoa nở giữa trời " được nhiều người ngưỡng mộ.

  Ủa ! Hết chiến tranh từ lâu rồi mà sao hầu như ngày nào cũng nghe nói nhảy dù tưng bừng lá sen vậy kìa ? Ngây thơ thế! Nhảy xuống chiếu xôi thịt, bàn mánh mung, mà không có dù cho mà vỡ mặt, gẫy xương à ? Thời bình lắm khi còn dễ chết người hơn thời chiến đấy !

  Nhảy dù thời bình nguy hiểm như vậy mà còn bị đám dân đen dè bỉu, chửi rủa. Ông có đụng đến mả nhà mày đâu mà mày chửi ông ! Cứ chửi đi, rồi có ngày ông cho biết tay!

  Ngày nay, chạy và nhảy là hai môn thể thao được giảng dạy, tập luyện khắp nơi. Tuy vậy, tên tuổi các lực sĩ được năm châu bốn biển biết đến thì dường như nước ta chưa có.

  Tại sao bỏ ra bao nhiêu công sức mà kết quả lại như vậy ?

  Chả hiểu tại sao. Người thì đưa ra lí do vì khí hậu Việt Nam khắc nghiệt, không tốt cho thể thao, người khác lại cho rằng vì còn " chạy ăn từng bữa toát mồ hôi ", sức đâu mà tập với luyện.

  Nói thế mà nghe được à ? Bài học " nước ta rừng vàng biển bạc, được thiên nhiên ưu đãi " cất đâu rồi ?

  Bình tĩnh mà xét thì lực sĩ nước ta chạy, nhảy còn kém có lẽ chỉ vì các nhà dìu dắt, các huấn luyện viên chưa tìm ra được phương pháp thích nghi. Một vài chuyên gia tư vấn phê bình lực sĩ nước ta thiếu cảnh giác. Ra trước đám đông, toàn người lạ mặt ngồi xem, hay bị khớp !

  Hy vọng một ngày nào đó chương trình thế vận hội (jeux olympiques) sẽ cho thi đấu hai môn thể thao đặc sản của Việt Nam là chạy làngnhảy bàn độc.

  Có nhiều khả năng ta sẽ gặt hái thắng lợi.


  Trong khi chờ đợi... Số phận con người Việt Nam cứ bị chạy và nhảy quấn quýt như mớ bòng bong.

  Đang còn lò cò tập đi mà cha mẹ đã sốt ruột chờ mong con sớm chạy nhảy tung tăng cho vui cửa vui nhà.

  Thế rồi, quay đi quay lại... Con gái đến tuổi hay soi gương, tựa cửa nhìn trời xa xa. Con trai đến tuổi chạy nhảy lăng xăng. Nhiều đứa quá trớn chạy nhảy lăng nhăng. Trong nhà, ngoài xóm bắt đầu bối rối, lo phiền.

  Một ngày kia tuổi thanh xuân nổi hứng, kháo nhau chạy nhảy đó đâycho phỉ chí. Cứ rụt rè thụ động, chỉ biết chạy kiểu " tẩu vi thượng sách " như cha ông thì bao giờ mới mở mặt !

  Tuổi trẻ năng động, tháo vát. Đứa thì khoái chạy tắt, đứa thì thích nhảy rào. " Con hơn cha " chưa chắc đã là " nhà có phúc ".

  Bỗng một hôm, chợt cảm thấy mình mẩy ê ẩm. Ờ nhỉ ! Mình hết chạy, hết nhảy từ bao giờ mà không hay.

  Trời chiều chạng vạng.

  Lẩn thẩn ngồi tính sổ cuộc đời.

  Thế là sắp kết thúc một tấn tuồng !

  Ngoài kia thiên hạ thi nhau chạy nhảy tứ tung, loạn xà ngầu.


  Nguyễn Dư
  (Lyon, 2/2004)


 19. Ngày tốt năm Giáp Ngọ 2014


  Trung tâm nghiên cứu Lý Học Đông Phương


  Bảng dưới đây, chúng tôi mới chỉ chọn lọc sơ khai và đưa lên để quý vị tham gia đóng góp ý kiến và phát hiện những sai sót từ những tư liệu khác mà chúng tôi chưa có. Chúng tôi sẽ trình bày bản chọn ngày tốt xấu chính thức cho năm Giáp Ngọ, sau một thời gian tìm hiểu thê, Dưới đây là những ngày chúng tôi đã chọn sơ khai, dùng cho khai trương, động thổ, sửa chữa xây cất nhà cửa, nhập trạch (vào nhà mới), tân gia, cưới hỏi, an trang, ký kết hợp đồng, khởi sự, giao dịch, đi - về…những công việc quan trọng.

  Theo Việt lịch thì những ngày tốt của các tháng là các ngày như sau:
  Lưu ý: Các ngày có đánh dấu (**) là ngày Hoàng Đạo

  Tháng giêng: ngày 02**, 06**, 09**, 15**, 20**, 26, kỵ giờ Dần

  Tháng hai: ngày 01**, 04**, 08**, 15, 16**, 25**, 26 kỵ giờ Tỵ.

  Tháng ba: ngày 02**,10, 15**, 16**,21, 27**, 28** kỵ giờ Thân.

  Tháng tư: ngày 01,11**, 12,15 kỵ giờ Thìn.

  Tháng năm: ngày 06, 10**, 19**…kỵ giờ Dậu.

  Tháng sáu: ngày 04**, 16**, 25** …kỵ giờ Mão.

  Tháng bảy: ngày 09, 10**, 21**, 24**, 28…kỵ giờ Dần.

  Tháng tám: ngày 02**, 04**, 20, 28**…kỵ giờ Tỵ.

  Tháng chín: ngày 01, 08, 11, 20**…kỵ giờ Thân.

  Tháng chín nhuận: 02**, 04, 16**, 19**, 28**, 29…Kỵ giờ Thân

  Tháng mười: ngày 02**, 06, 10**, 26…kỵ giờ Thìn.

  Tháng Một (11): ngày 02, 26…kỵ giờ Dậu.

  Tháng Chạp (12): ngày 12, 15**, 24**…kỵ giờ Mão

  Thiên Đồng


  3 people like this