• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

Thiên Đồng

Hội viên
 • Số nội dung

  6.278
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

 • Days Won

  75

Bài viết posted by Thiên Đồng


 1. Một ngày theo hẹn trước của sư phụ Thiên Sứ, tôi sẽ phải đến nhà để nhận sách do Sư phụ tặng. Đến nơi, tôi được Phu nhân của Sư phụ báo cho "Ông nhà tôi chư về.". Tôi chạy trở ra. Gần một giờ sau tôi trở lại, mong được gặp, khi đi đến một ngã ba, chợt thử muốn lấy một quẻ xem sao, vừa dứt ý, bổng nghe một giọng hát từ quán bên đường phát ra, vút cao lên như xé toạc không gian, thật là "Kinh"! Tiếp đến ngay lúc ấy, một chiếc xe chở rác màu vàng lù lù chậm chậm chạy ngang trước mắt. "Đại an" đây! Thầm bảo trong lòng: "Chắc có chuyện gì bất ngờ thì mới đươc Sư Phụ gặp đây?". Đến trước cửa, tôi gọi điện thoại vào nhà hỏi thăm thì được Phu nhân của Sư phụ bảo "Ông nhà tôi vẫn chưa về cậu a!". Thôi "Đại an" rồi, về thôi! Tôi chạy trở ra, đi được hơn 3 phút thì có điện thoại reo. Tôi bắt máy, "Cậu đến đi. Ông nhà tôi vừa trở về.". Vậy thật là "Kinh"!

  Quẻ cảm ứng trong LVDT thật đa dạng. Việc lập quẻ phải phụ thuộc rất nhiều và sư Cảm - Ứng. Khi có "Cảm" nhưng không có "Ứng" thì cũng không lập quẻ được. Ngược lại khi có "Ứng" nhưng không có "Cảm" thì cũng chẳng thể lập quẻ. Ví dụ, chợt nghe thấy bên hàng xóm đập tô chén và cãi nhau chí chóe, nhưng lòng lúc ấy không nghĩ đến việc độn đoán thì đó vẫn là chuyện bình thường. Và một điều hạn chế khi lập quẻ cảm ứng rằng số lượng quẻ lập được trong một giờ hay một ngày có hạn chế, vì hiện tượng bất ngờ hay lạ thường có không được nhiều trong một ngày hay một giờ.

  Tuy vậy, lập quẻ cảm ứng trong LVDT thật thú vị, vì dựa trên những sự vật hiện tương đa dạng và phong phú; tính chất linh hoạt cao, không bị gò bó trong cách cộng chia tính toán, không phụ thuộc vào niên lịch thời biểu, không phụ thuộc vào không gian, thời gian: người hỏi việc có thể ở Việt Nam, người giải đoán có thể ở Châu Phi, Châu Mỹ...Hơn nữa quẻ cảm ứng hàm chứa nội dung rất trực tiếp, phong phú và độ chính xác cao.

  Quẻ cảm ứng trong LVDT là những bước đầu chuyển tiếp để đến một cấp dự đoán cao hơn: "Thoạt nhiên hạnh ngộ".

  (Hết)

  LacTuong


 2. ThanhTrang ra câu đố: Lớp tài chánh GBUS 502 mà ThanhTrang theo học thầy giáo bắt làm việc theo nhóm, hỏi nhóm ThanhTrang có bao nhiêu người? Bao nhiêu nam, nữ?

  Đọc câu hỏi xong, tôi trả lời ngay: Không cần lấy quẻ, đoán ngay: 6 người, 1 nữ và 5 nam. ThanhTrang hồi đáp rằng đúng là nhóm ThanhTrang có 6 người, gồm toàn nữ. Tôi xem lại hoàn cảnh dự đoán, lúc ấy tôi ngồi trong phòng internet giữa trời trưa nóng bức khó chịu, nhìn quanh chỉ có 6 người nam chơi, không gian yên ắng lạ thường. Bởi tôi loại suy bằng cách trừ ThanhTrang là nữ ra, còn lại là 5 nam nên đoán là 1 nữ 5 nam.Thế là sai. Nếu xét lấy lý dương cực (trời giữa trưa nóng bức) sinh âm (không gian yên tĩnh, người tĩnh) mà đoán là nhóm nữ thì có lẽ hợp lý.

  Một người chị bạn ở Pháp, bất ngờ liên lạc lại được với người bạn sau nhiều năm xa cách, bảo tôi đoán thử xem buổi gặp lại như thế nào?

  Hôm sau tôi có chuyện đi ra ngoài. Trong lúc phải đứng đợi trước một cơ quan, tôi nhớ lại câu hỏi và động tâm muốn lập quẻ, vừa dứt ý nghĩ thì chợt phát hiện một số xe đẹp trước mặt "3344", à Đỗ Xích Khẩu!. Về, tôi viết mail cho chị: Cuộc gặp gỡ có ăn uống, vui vẽ nói chuyện hơn 2 tiếng đồng hồ. thường ngày chị hay nói nhiều và lý luận, nhưng nay phải nhường cho anh ấy nói. Và có thể khởi đầu một cuộc "tình muộn". Chị hồi âm: "Đáng được thưởng".


 3. Một lần người bạn hẹn tôi đi vía Bà Châu Đốc vào ngày 15/1 âm lịch. tôi hứa sẽ đi nhưng lòng còn hồ nghi. Chiều hôm sau, tôi đang đọc sách thì chợt điên thoại reo, liền động lòng lấy quẻ Kinh Lưu Niên và nghĩ rằng chắc sẽ có chuyện mà hoãn lại. Quả đúng vậy, anh bạn cho biết vì kẹt tiền nên hoãn lại khi nào chạy được tiền thì sẽ đi, nhưng cuối cùng thì cũng không đi được. Quẻ Kinh Lưu Niên lấy từ việc điện thoại bất ngờ reo (Kinh) và phải ngưng đọc sách (Lưu Niên).

  HoaCuc, một nick trên diễn đàn, hỏi thử đoán bệnh gì? theo dự kiến của bác sĩ thì sẽ khỏe hẳn? Thực tế khỏe hẳn là bao nhiêu ngày?

  Đang gỏ máy thì có người đưa ly ca fe sữa đá trước mặt, tôi liền nhìn đó mà lập quẻ ngay. Phần trên ca fe đen, "Hưu", phần dưới màu vàng nâu của sữa, "Vô Vong". Tại sao quẻ đó? Vì ly ca fe sữa lạnh toát vì nước đá, vậy phải là quẻ âm, Hưu Vô Vong. Giải quẻ; HoaCuc bệnh không nặng, là bệnh mãn tính, sẽ khỏe hẳn sau 8 ngày. HoaCuc hồi đáp lại rằng có bệnh mãn tính và bác sĩ khuyên mỗ để dứt bệnh và Hoacuc dự định sẽ đi làm lại 8 ngày sau khi mỗ. Sau đó xét lại quẻ, thấy cách giải gần đúng và có tượng mỗ xẻ trong quẻ.

  NgocNhan hỏi: Ngày mai NgocNhan có kế hoạch đi xa một chuyến. Vậy xin hỏi các bạn chuyến đi này tốt hay xấu (có liên quan đến công việc). Nơi ăn chốn ở ra sao?Có thể mô tả phòng sẽ ở được không?

  Đang có ý định bốc quẻ, bổng có anh hàng sớm qua nhà mượn cái micro về hát karaoke. Nhưng chưa đầy 3 phút sau thì anh đem trả lại ngay. Tôi thấy ngạc nhiên và liền lấy quẻ Kinh Tốc Hỷ. Dùng quẻ này giải đoán cho Ngoc Nhan: nội dung chuyến đi là giải quyết một công việc tồn động đã lâu. Phía Ngoc Nhan chủ động tình hình. Công việc sẽ nhanh chống được như ý. Sẽ ở một nơi vừa là nhà hàng vừa là khách sạn, kinh doanh khấm khá, thuộc khu vực đông dân náo nhiệt. Phòng ở đẹp, ở cuối dãy hoặc ở góc khuất. Cửa gỗ, nội thất bằng gỗ. NgocNhan hồi đáp xác nhận là đúng vậy.

  (chưa hết)


 4. QUẺ CẢM ỨNG TRONG LẠC VIỆT ĐỘN TOÁN

  Lạc Việt Độn Toán (LVDT) là môn học tiên tri mới mẽ, được phục dựng lại ,bởi sư phụ Thiên sứ - Nguyễn Vũ Tuấn Anh, từ những "mãnh vỡ" tri thức của nền văn hiến Lạc Việt còn sót lại rải rác và không hoàn chỉ trong mạch ngầm văn hiến Việt Nam.

  Chỉ với 48 quẻ, LVDT mang tính chất của một môn tiên tri nguyên thủy, đơn giản, nhưng có tính bao quát rất cao và sâu, phản ánh những trạng thái tồn tại khác nhau của thực tại mà sợi dây liên kết giúp người vận dụng môn tiên tri này là sự "Cảm Ứng".

  Khi tâm trạng người đoán quẻ nổi lên mối quan tâm về những điều muốn tiên tri ở một thời điểm xác định, trong một hoàn cảnh xác định thì đó gọi là "Cảm". Khi hoàn cảnh "đáp lời" lại bằng những sự vật hiện tượng mang tính chất bất ngờ, kỳ lạ, quái dị...thì đấy gọi là "Ứng", dân gian gọi là "Điềm". Trong hoàn cảnh đó, người đoán bắt kịp cái gọi là "điềm" để lập nên một quẻ thì đó gọi là tượng bốc. Phương pháp lập quẻ cảm ứng (tượng bốc) trong LVDT cũng giống như ở các môn tiên tri khác như chu dịch, Mai Hoa, Thái Ất...nhưng chỉ khác nhau về việc quy về tượng quẻ. Sự cảm ứng là điểm gặp nhau giữa các môn tiên tri, cũng là sự mặt thuận lợi, ưu điểm của LVDT.

  (chưa hết)