• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

Thiên Đồng

Hội viên
 • Số nội dung

  6.278
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

 • Days Won

  75

Bài viết posted by Thiên Đồng


 1. Tượng gốm 5.300 năm tuổi ở Trung Quốc
  09:13:30 06/07/2012

   

  Giới khảo cổ Trung Quốc vừa tìm thấy bức tượng gốm cao 55 cm và có niên đại 5.300 năm.
  gomco.jpg
   

  Một nhà khảo cổ đang sửa chữa lại bức tượng gốm cổ. Nó được tìm thấy ở Aohan Banner, khu tự trị Nội Mông, miền bắc Trung Quốc.

  gomco1.jpg

  Một mảnh của bức tượng gốm.

  gomco2.jpg

  Các nhà khảo cổ sửa chữa và lắp ghép mảnh vỡ lại. Trước đây, giới khảo cổ tin rằng, con người phát minh ra gốm từ 10.000 năm trước, khi tổ tiên chúng ta từ bỏ lối sống săn bắt và hái lượm để tập trung vào hoạt động trồng trọt và chăn nuôi. Nhưng sự xuất hiện của mảnh gốm và bức tượng gốm nói trên cho thấy giả thuyết đó là không đúng.

  gomco3.jpg

  Hình ảnh về bức tượng gốm sau khi được các nhà khoa học tu sửa. Mới đây, ở mảnh gốm cổ nhất tới 20.000 năm được các nhà khảo cổ tìm thấy trong hang Xianrendong ở tỉnh Giang Tây, Trung Quốc.

   

  ==================

  Mắt toét, mắt to thì chắc chắn không phải là chủng người của Hán tộc và Mông cô rồi. 2. GIẢI MÃ TRUYỆN TÂY DU

   

  LÊ ANH DŨNG

  Ngọn gió trong lò


  Tề thiên sau khi thua trận, thiên binh áp giải về trời trị tội. Trị cách gì cũng không giết được. Thái thượng Lão quân tâu cùng Thượng đế: “Hay là để thần mang nó về bỏ vào lò bát quái, đốt nó bằng thứ lửa văn vũ mà thần thường dùng để luyện linh đơn...” [TDK I 1982: 165, 166]

  Lão quân mang Tề thiên về cung Đâu suất, ném vào lò bát quái. “Nguyên lò này gồm tám cung của các quẻ: Càn, Khảm, Cấn, Chấn, Tốn, Ly, Khôn, Đoài. Đại thánh chui ngay vào nằm dưới cung Tốn. Tốn là gió, có gió thì không có lửa.” (...) “Thời gian thấm thoát, chẳng mấy chốc đã được bốn mươi chín ngày, đủ số ngày luyện.” [TDK I 1982: 165, 166]

   

  Câu chuyện được kể tỉ mỉ với những chi tiết rườm rà. Đây là cả một vấn đề sinh tử đối với những người muốn học đạo trường sinh, tu theo đạo Lão. Đoạn văn diễn tả một giai đoạn cơ bản của thực hành thiền hay luyện nội đan. Có ba chi tiết phải chú ý: (1) bốn mươi chín ngày; (2) lò bát quái; (3) cung Tốn.

   

  Thất thất và cửu cửu

   

  Tại sao Tây du bảo phải đợi đến bốn mươi chín ngày mới gọi là “đủ số ngày luyện”? Bốn mươi chín tức là thất thất (7x7). Nó ám chỉ trong quá trình tu tập thiền định (đạo Lão và Cao đài gọi là tịnh luyện), có một giai đoạn người hành giả phải giam mình trong chốn tư phòng, hoặc thiền thất, thiền đường (Cao đài còn gọi là tịnh thất, tịnh trường), hoặc vào chốn vắng vẻ núi non, như mấy ông đạo ở Thất sơn dựng cốc.

  Theo đạo Phật, bốn mươi chín ngày cũng rất quan trọng cho linh hồn người chết. Vì sau khi hồn lìa khỏi xác, linh hồn chưa ra trước Diêm đình để các phán quan xét xử. Thời gian “tại ngoại hậu tra” (bail) dài bốn mươi chín ngày, và linh hồn được phép tạm trú ở một khu vực (cảnh giới) mà Phật giáo gọi là antarabhava, dịch là trung hữu hay trung âm, trung ấm [soothill 1962: 10]. Đây là lúc để thân nhân cõi thế lo cầu siêu cho người quá cố, để linh hồn ấy tiêu tai giải nghiệp, ngõ hầu khi ra tòa án âm phủ sẽ dễ dàng được cứu rỗi, được cho về cõi trên, hoặc luân hồi vào đường tốt. Lễ cầu siêu bảy lần bảy ngày, kể từ ngày chết.

  Ở đạo Lão và Cao đài giai đoạn này kéo dài, và gọi là cửu cửu (9x9) tức tám mươi mốt ngày. Cho nên khi Đường tăng về tới chùa Lôi âm, Quan âm Bồ tát cộng sổ, thấy mới có tám mươi nạn, phải... “lập kế” để Đường tăng chịu thêm một nạn chót, cho đủ... chỉ tiêu. Tây du kể: “Bồ tát xem qua quyển sổ một lượt, bèn truyền bảo: Trong đạo Phật ‘chín chín tám mươi mốt mới về nguồn’, thánh tăng đã chịu tám mươi nạn, còn thiếu một nạn nữa mới đủ số.” [TDK X 1988: 181]

   

  Đi từ kinh đô Tràng An nước Đại Đường (đất phàm, con người luân hồi) đến chùa Lôi âm nước Thiên Trúc (đất phật, chân nhân giải thoát), Đường tăng phải trải qua tám mươi mốt nạn và vượt qua mười vạn tám ngàn dặm (108.000 = 9x12.000). Ý nói rằng, quá trình tu luyện để siêu hoá từ phàm nên thánh phải gồm những “công đoạn” bắt buộc.

  Một trăm lẻ tám ngàn dặm là bội số của 9. Cây tích trượng của Đường tăng có chín vòng. Cây đinh ba Bát giới dùng làm vũ khí có chín răng. Xâu sọ người Sa tăng đeo ở cổ cũng gồm chín cái. Xâu chuỗi lớn của nhà sư thông thường cũng gồm một trăm lẻ tám hột [1]; hoặc có khi ngắn hơn là năm mươi bốn hột (9x6), hoặc hai mươi bảy hột (9x3) là bội số của chín, hoặc mười bốn hột (7x2) là bội số của bảy.[2]

  Giới đạo sĩ dù theo trường phái nội đơn (thiền) hay ngoại đơn, đều theo quá trình chín lần khổ luyện này mà thuật ngữ đạo Lão gọi là cửu chuyển công thành, hay cửu chuyển đan thành. Cao đài cũng vậy, cửu cửu là giai đoạn thiền (hay tịnh luyện) rất cơ bản, hành giả bước vào bực sơ thiền phải qua đó mới có thể chuyển lên những bực cao hơn, cho nên kệ sơ thiền Cao đài có câu rằng:

   

  Cửu cửu công phu chẳng chí bền,

  Con đường tu luyện khó lòng nên...

   

  Cũng như đạo Phật, ở Cao đài hành giả không quan trọng hóa việc cầu siêu (thất thất vong: lễ bốn mươi chín ngày) vì hành giả phải tự giải thoát cho mình bằng chứng ngộ. Cầu siêu vì thế là để cho ai còn trong ràng buộc luân hồi. Lễ cầu siêu của đạo Phật là thất thất, thì ở Cao đài là cửu cửu, cứ chín ngày cầu siêu cho người chết một lần, tính từ ngày chết. Cũng với quan niệm về chín từng trời, tín đồ Cao đài tin rằng, cứ qua một lần cúng cửu, linh hồn nhẹ nghiệp hơn và thăng lên được một từng trời tương ứng.

  Con số 9 còn là một tượng số khá phổ biến trong thiền nhà Phật.[3]

   

  Tại sao Phật, Lão, và Cao đài chú trọng con số 9? Và ở Tây du, tại sao Đường tăng muốn thành tựu công viên quả mãn phải trải qua chín lần chín tai nạn (ám chỉ là sự khổ luyện đớn đau của hành giả), phải vượt qua chín lần mười hai ngàn dặm?

   

  Số 9 là số thành và là số dương lớn nhất (lão dương). Tu luyện là chuyển âm trược (phàm phu) thành dương thanh (tiên phật), mà số 9 là số thuần dương cho nên số 9 gắn liền với thiền đạo và thiền gia, đạo sĩ. Nhưng... nói như vậy thì hơi lẹ quá, nên cũng cần thử lướt sơ qua một chút về Dịch học, để hiểu thêm cái lò bát quái của Lão quân nó tròn vuông lớn bé cỡ nào, và lò bát quái ấy đặt ở cung Đâu suất hay là ở một nơi nào khác nữa.

   

  Số 5, số 9 và cung Tốn trong Dịch

   

  Dịch là âm dương. Âm là chẵn; dương là lẻ. Lẻ loi nên gọi cơ; chẵn đôi nên gọi ngẫu.[4] Dịch chia mười con số từ 1 đến 10 làm hai loại, gồm: [a] năm số dương (1, 3, 5, 7, 9); và năm số âm (2, 4, 6, 8, 10).

  Số 5 theo ngũ hành có vị trí nằm ở trung ương như sau:


  2
   3  5   4
  1

   

  Số 5 được gọi là số sinh, vì nó sinh ra các số khác. Trong bát quái, số 5 ứng với quẻ Tốn. Tề thiên bị hầm, bị ninh trong lò bát quái mà vẫn cứ sống nhăn, đó là nhờ ẩn mình trốn tại cung Tốn. Tốn là cửa sinh. Đọc truyện Phong thần, hay Phong kiếm xuân thu (chuyện Tôn Tẫn, Bàng Quyên), ai cũng nhớ người xưa đánh giặc thường lập trận đồ, bày cửa tử và cửa sinh. Đối phương kéo quân vô cửa tử thì chỉ còn có nước đại bại, mất mạng.

  Tại sao số 5 là số thành? Trong năm số 1, 2, 3, 4, 5 bày theo ngũ hành nói trên, thử làm bốn bài toán cộng như sau:

   

  5+1 = 6 ;                         5+2 = 7 ;                         5+3 = 8 ;                         5+4 = 9

   

  Bốn kết quả 6, 7, 8, 9 là số thành, và 9 là số thành lớn nhất (ngụ ý viên mãn, hoàn hảo). Số 9 lại là tổng số của ba số dương: 1+3+5 = 9. Cho nên chín được gọi là số lão dương hay thuần dương. Mà dương là quân tử, chính nhân (âm là tiểu nhân, tiện  nhân). Do đó ngôi vua được gọi là cửu trùng (chín tầng, chín bệ), và Bà Huyện Thanh Quan (Trấn Bắc hành cung hoài cổ) ngậm ngùi:

   

  Chín tầng sen rớt rơi hương ngự,

  Năm lớp mây phong sắc áo chầu.

   

  Ở Trung Quốc, đời Tấn, cha con Vương Hi Chi (321-379) và Vương Hiến Chi đều là danh gia về thư pháp, được tôn là Thảo thánh Nhị vương. Thuở nhỏ, để mài mực luyện chữ, Hiến Chi đã gánh nước đổ đầy 18 chum (2x9) lớn.[5]

  Ở Hy Lạp, nhà triết học kiêm toán học Pythagore cũng khám phá ra số 9 là huyền diệu, nên bảo rằng: Chín là số hoàn hảo, và bình phương của ba (3x3 = 9), một tam hợp hòa hài trọn vẹn, rất mực đề huề (Neuf est le nombre parfait en tant que carré de trois qu’est la trinité de l’harmonie complète).

   

  Lò bát quái

   

  Trở lại với cái lò bát quái trên cung Đâu suất của Lão quân. Ở Á Đông có tới ba loại bát quái. Bát quái dùng để ninh, hầm Tề thiên thuộc mô-đen nào?

  Trong dân gian, trước cửa nhà thường có treo tấm bùa bát quái để trừ tà ma, xua yêu quỷ. Thầy bói cũng có khi xài loại bát quái này. Nó gồm tám quẻ xếp đặt như sau (kể theo chiều kim đồng hồ): Càn, Cấn, Khảm, Chấn, Khôn, Đoài, Ly, Tốn. Bát quái này không phải loại dùng để hầm Tề Thiên.

   

  Theo Dịch, vua Phục Hy thời thượng cổ đã nghĩ ra sơ đồ Tiên thiên bát quái hay Tiên thiên cơ ngẫu. Tiên thiên tức là lúc vừa có trời đất, vũ trụ mới hình thành. Sơ đồ của Phục Hy gồm vị trí tám quẻ như sau:

  - đi ngược chiều kim đồng hồ (tức là theo chiều dương) Càn, Đoài, Ly, Chấn;

  - đi xuôi chiều kim đồng hồ (tức là chiều âm) Tốn, Khảm, Cấn, Khôn.

   

  Theo sơ đồ Tiên thiên bát quái, con người nguyên thủy còn thuần lương, tâm người tâm phật như nhau.

  Phục Hy biểu tượng bằng quẻ Càn (dương) ở trên, quẻ Khôn (âm) ở dưới. Âm dương chính vị, hòa hài.

  Lò bát quái của Lão quân không đúc theo mô-đen của Phục Hy. Ngô Thừa Ân kể rằng: “Nguyên lò này gồm tám cung của các quẻ Càn, Khảm, Cấn, Chấn, Tốn, Ly, Khôn, Đoài.” [TDK I 1982: 165]

   

  Té ra lò bát quái của Lão quân đúc theo Hậu thiên bát quái hay Hậu thiên cơ ngẫu, là mô-đen của Văn vương. Hậu thiên là lúc trời đất, con người, vũ trụ đã không còn đúng tiêu chuẩn chất lượng của thời nguyên sơ khởi thủy. Con người gần quỷ ma, xa tiên phật. Tâm người tâm phật đôi nẻo đôi nơi, hai phương trời cách biệt! Theo sơ đồ của Văn vương, các quẻ xếp theo chiều âm (xuôi chiều kim đồng hồ), con người có xu hướng biến chất hơn là thăng hoa.
  Bat%20quai.jpg


   

  Sơ đồ này cho thấy hai quẻ Càn (dương) và Khôn (âm) nằm lệch một bên, không chính vị. Bên dưới là quẻ Khảm (nước, thủy, âm) và trên là quẻ Ly (lửa, hỏa, dương). Kinh Dịch, quẻ chót (quẻ 64) lấy Ly trên hiệp Khảm dưới thành ra quẻ Hỏa thủy Vị tế. Vị tế là chưa xong. Kết thúc kinh Dịch, làm thành quẻ chót, tại sao lại bày ra chuyện dở dang?
  Vi%20te.jpg


   

  Cuối bộ Tây du, Đường tăng đem kinh về Trường An, kinh bị rớt xuống sông Thông Thiên; lúc phơi kinh ai dè lại bị mất hết mấy trang chót [TDK X 1988: 189], thì lại vẫn là chuyện dở dang!

   

  Mà con người cũng là một dang dở đó thôi. Đã đành làm kiếp người thì cao trổi hơn vật thú, nhưng người chưa bằng phật tiên. Trên nấc thang Chân-thiện-mỹ, giá trị con người mới ở nửa vời. Nếu tiến hóa thêm, con người sẽ hoàn thiện là hiền thánh, là tiên phật, là chân nhân. Còn nếu thoái hóa, người tuy bề ngoài mang hình hài thân xác con người xinh đẹp, sang trọng, nhưng bên trong thì tâm hồn đã rữa nát, ngang loài cầm thú. Ông Darwin chắc cũng đành lắc đầu than thở: Cốt khỉ hoàn cốt khỉ!

   

  Phép tu đạo Lão khi xưa và Cao đài ngày nay chính là biến Hậu thiên bát quái trở lại nguyên vị Tiên thiên bát quái, đưa con người hư hao trở lại con người Nhân bản mà cuộc đời tôn xưng là Phật, Chúa, Tiên, Thánh, Thần. Biến cải Hậu thiên ra Tiên thiên, trong đạo Lão và Cao đài gọi là chiết Khảm điền Ly; tức là tách hào hai dương ở quẻ Khảm bên dưới sơ đồ Hậu thiên mà đưa vào quẻ Ly ở bên trên, đưa hào hai âm ở quẻ Ly xuống cho quẻ Khảm, thì Khảm-Ly (Hậu thiên) đổi lại Khôn-Càn (Tiên thiên), âm dương trở lại chính vị. Cao đài gọi đây là con đường phản bổn hoàn nguyên. Lão giáo gọi là phục kỳ bản, phản kỳ chân.
  Thien%20ton.jpg


   

  Đạo đức Thiên tôn (Lão tử) cầm Bát quái hậu thiên (thế kỷ XIX)

   

  Lò bát quái đặt ở đâu?

   

  Lò bát quái trong Tây du như vậy là một ẩn ngữ, nói lên sự tu luyện của con người. Lò đặt ở đâu? Tại cung Đâu suất chăng? Không phải thế! Lò bát quái ấy nằm trong thân xác con người, đặt ở chỗ mà đạo gia gọi là Đơn điền, là Phương thốn [xem bài Trăng sao cửa động đá đầu non]. Bức hình Tẩy tâm thối tàng đồ của đạo Lão kèm theo đây cho thấy vị trí lò bát quái trong thân hành giả luyện nội đan.
  Tay%20tam.jpg


   

  Tẩy tâm thối tàng đồ, mượn trong [Max Kaltenmark 1965: 161]

   

  Lửa nào đốt lò bát quái?

   

  Lửa để đốt lò bát quái, theo Tây du ký, là “thứ lửa văn lửa vũ”. Văn là chi, vũ (võ) là chi? Thuật ngữ này có thể hiểu  theo hai nghĩa.

  Hiểu cạn, văn ám chỉ kinh điển; phải học kinh, trì chú để trợ lực; vũ (võ) ám chỉ phép hành công tọa thiền, và kèm một số môn ngoại công phu (physical exercises) để hộ trợ như Bát đoạn cẩm (tám bài luyện tập),

  Thập nhị cẩm đoạn (mười hai bài luyện tập), v.v... Cho nên người tu thiền cũng cần văn ôn võ luyện, phải văn võ song toàn.

   

  Hiểu sâu xa hơn, lửa văn lửa vũ ám chỉ việc thực hành công phu thiền định của hành giả, gọi đích danh là luyện hỏa hầu. Thiền Lão và thiền Cao đài có bốn giờ công phu là thời Tý, Ngọ, Mẹo, Dậu, trong đó hai thời Tý Ngọ là để luyện hỏa hầu. Tổ sư Hi di Trần Đoàn bảo: “Hỏa hầu là công phu giờ Tý và giờ Ngọ, hai thời ấy luyện tập và trì thủ không kể đêm ngày.” [Tý Ngọ công phu thị hỏa hầu, lưỡng thời hoạt thủ vô hôn trú.]

  Nếu hiểu lửa ở đây là lửa trong nội thân, để luyện “hỏa hầu” thì hành giả có lúc vận công nhu nhuyễn, giống như đốt lửa riu riu, đó là dùng lửa văn; hoặc có lúc vận công tích cực hơn, giống như đốt lửa cho ngọn hừng lên, đó là dùng lửa vũ (võ). Giống như bà nội trợ giỏi khéo nấu cơm, hành giả cũng phải tùy lúc mà nổi lửa cho đúng cách.

   

  Theo [Đái Nguyên Trường 1970: 68], mục từ “văn vũ hỏa hầu” viết: “Hỏa hầu như nấu cơm, lúc mới đốt thì nước nguội, gạo sống, vậy ắt phải dùng lửa vũ mãnh liệt cho cơm mau chín. Nếu lửa khi chậm khi mau không đều đặn, khi đốt khi ngưng thì cơm ấy sống sượng không đều, vị lại không ngon. Nếu đã dùng lửa lớn (vũ) nấu qua thì hãy dùng lửa văn nấu chậm. Khi cơm chín tức thì tắt lửa. Nếu như vẫn dùng lửa lớn như cũ ắt phải lo sợ rằng thừa hơi nóng, bốc thẳng lên nắp nồi và cháy khét sinh vị đắng. Luyện đan thì vận dụng lửa văn lửa vũ cũng y như vậy. Như khi luyện tinh một trăm ngày tiểu chu thiên thì nên dùng lửa vũ; khi luyện khí mười tháng đại chu thiên thì nên dùng lửa văn. Nhưng nấu cơm là chất liệu hữu hình cho nên thời gian ít và dễ dàng, còn tu luyện kim đơn là thứ vô hình vô chất, nếu hỏa hầu không phù hợp thì khó thành công. Cho nên phải cầu minh sư dạy bảo, không để một chút xíu sai biệt nào cả. Kinh dạy luyện đơn không bao giờ nói sai vậy.” [6]

   

  Tốn là gió

   

  Bị nấu liên tục bốn mươi chín ngày trong lò bát quái, nhờ Tề thiên núp vào cung Tốn nên an toàn tánh mạng. Tốn là gió. Điều này ám chỉ hành giả khởi công phu phải dựa vào hơi thở. Điều thân (tư thế thích hợp khi ngồi thiền), điều tức (hô hấp để hơi thở một vô một ra cho đúng cách), điều tâm (giữ cho tâm an định, không bị phóng tán như ngựa khỉ lăng xăng), đấy chính là ba “công đoạn” cơ bản của thiền gia hay hành giả.

   

  Đạo Lão và Cao đài cho rằng Tam bảo gồm có Tinh, Khí, Thần. Khí theo nghĩa hẹp có thể hiểu tạm là hơi thở. Ở sinh mạng, khí là sự sống; hơi thở dứt đi, mạng sống đoạn lìa. Ở tu thiền (tịnh luyện), người ngồi thiền (hành giả) phải để tâm, ý vào hơi thở luân lưu nhằm cột lại cái tâm viên ý mã [xem bài Trăng sao cửa động đá đầu non].

   

  Vì Khí với người tu quan trọng như thế, nên cũng đừng lấy làm lạ khi bước vô bửu điện của một thánh thất Cao đài bất kỳ, đối diện với Thiên nhãn là bàn thờ Hộ pháp, thấy nơi ấy chỉ tượng trưng bằng một chữ Khí (chữ Nho viết thảo).
  Chu%20Khi.jpg


   

  Chữ Khí, thư pháp Lê Anh Minh

  Tóm gọn lại, câu chuyện nấu Tề thiên trong lò bát quái là  ẩn ý gì?

   

  1. Tề thiên là cái lý trí phàm phu phân biện (nhị nguyên). Lão quân đòi “giết” Tề thiên trong lò bát quái tức là dùng công phu thiền pháp để diệt cái tâm điên đảo (phàm tâm tử, đạo tâm sanh); lấy hơi thở (điều tức) để kềm lại, cột lại cái tâm viên ý mã ưa lăng xăng xạo xự.

   

  2. Tề thiên nhờ núp ở cung Tốn bốn mươi chín ngày nên không chết, vì ở cung Tốn “có gió mà không có lửa”. Bốn mươi chín ngày chưa phải là trọn vẹn quy trình hành pháp của thiền gia (Đường tăng còn phải lặn lội cho tới một trăm lẻ tám ngàn dặm mà!). “Có gió” tức là mới ở khởi đầu, dùng hơi thở (điều tức) để kềm tâm định ý... nhưng tâm ý vẫn còn có thể bay nhảy nếu quên chú ý vào một hơi thở vô, một hơi thở ra. “Không có lửa” tức là chưa đến giai đoạn cực kỳ quan trọng hiểm nghèo: luyện hỏa hầu. [Yoga gọi là luồng hỏa xà (kundalini), tượng hình con rắn lửa. Luyện thành công thì thông suốt hai mạch Nhâm, Đốc; còn luyện hỏng thì... “tiêu”, mà truyện chưởng Kim Dung và phim chưởng Hong Kong gọi tên là “tẩu hỏa nhập ma” (lửa chạy đường tà).]

   

  3. Lò bát quái nấu kim đơn của Lão quân chính là lò lửa luyện nên vàng mười; thân phàm phu huyết nhục qua trui luyện thành công sẽ trở nên kim thân bất hoại. Mỗi con người đều sẵn có trong cơ thể một lò bát quái. Đường tăng là người đã chụm lửa đốt lò bát quái, mang lò ấy để đi ngược dòng đời thế tục, tìm về cõi phật, thành phật thành tiên.

  Vậy thì tất cả những gì linh thiêng, mầu nhiệm đều không ở đâu xa. Máy Tạo hóa huyền vi đã tàng ẩn trong chính mảnh thân nhỏ bé của mỗi con người. Quả thực, truyện Tây du được kể bằng lối nói úp úp mở mở, nhưng lắng lòng thật kỹ thì nghe như đâu đó có Ngô Thừa Ân cất lên lời tha thiết rằng: Con người ơi, anh chính là một huyền nhiệm!

   

  CHÚ THÍCH

  [1] [soothill 1962: 438] giải thích hai chữ “sổ châu” như sau: “A rosary; to tell beads, which consists of various numbers, generally 108.”

  [2] [Từ hải 1948: 607] viết: “sổ châu giả, yếu đương tu mãn nhất bách bát khỏa, như kỳ nan đắc, hoặc ngũ thập tứ khỏa, hoặc nhị thập thất, hoặc thập tứ khỏa, diệc giai đắc dụng.” (Chuỗi hạt nên đủ một trăm lẻ tám hột, nếu khó được như thế, thì hoặc năm mươi bốn hột, hoặc hai mươi bảy hột, hoặc mười bốn hột, đều có thể dùng được.) Lê Anh Minh dịch.

  [3] Theo [Đoàn Trung Còn 1963: 357-365], từ thuật ngữ cửu bộ kinh cho đến cửu trụ tâm, tổng cộng là hai mươi hai mục từ về số 9; trong đó liên quan đến thiền thì có: cửu thiền, cửu thứ đệ định, cửu trụ tâm.

  Theo [soothill 1962: 15-20], từ thuật ngữ cửu, rồi cửu thượng duyên hoặc, cho tới cửu trai nhật, tổng cộng có đến sáu mươi bảy mục từ về số 9; trong đó liên quan đến thiền thì có: cửu trụ tâm, cửu tâm luân, cửu tưởng quán, cửu thứ đệ định, cửu chủng đại thiền.

  [4] Vì ngẫu là cặp, nên trai gái cưới nhau, được chúc lành nên duyên giai ngẫu. Giai ngẫu là tốt đôi. Trước kia, danh từ luật pháp Việt Nam gọi chồng hoặc vợ là phối ngẫu (spouse), tức là một người kết cặp với người khác (phối hợp, phối kết) cho đủ  một đôi (ngẫu).

  [5] Lê Anh Minh, “Tản mạn về thư pháp”, tuần san ... thứ Bảy, số 421, ngày 06-3-1999, tr. 30.

  [6] Nguyên văn: “Hỏa hầu như chử phạn, sơ khởi hỏa thời thủy lãnh, mễ sinh, tất dụng mãnh liệt chi vũ hỏa, sử kỳ tốc thục. Nhược hoãn cấp bất điều, thời thiêu thời hiết, tắc sở chử chi phạn, sinh ngạnh bất quân, vị diệc bất mỹ. Nhược dĩ dụng mãnh hỏa chử qua, tắc nghi dụng văn hỏa hoãn chử, thục tức chỉ hỏa. Như nhưng dụng mãnh hỏa, tắc hữu đĩnh cái phún dật chi ngu, cập thiêu tiêu vị khổ chi hoạn. Luyện đan văn vũ hỏa hầu chi vận dụng diệc nhiên. Như bách nhật tiểu chu thiên luyện tinh thời nghi dụng vũ hỏa; thập nguyệt đại chu thiên luyện khí  thời nghi dụng văn hỏa. Đản phạn thị phanh chử kỳ hữu hình chi chất, cố thời đoản nhi dị, nãi vô hình vô chất chi vật, nhược hỏa hầu bất đắc kỳ nghi, hãn hữu thành công giả. Cố tất cầu minh sư chỉ điểm, bất dung hào phát chi sai thù, đơn kinh phi hư ngôn giả.” (Lê Anh Minh phiên âm và dịch nghĩa)

   

  LÊ ANH DŨNG


  (30-9-1991-03-01-1995)

  HẾT


 3. Nhàn bàn: Tiếng Việt, chữ Việt.

   

  Những câu ca, hò và và văn thơ của người Việt đã thể hiện cái nói láy, bên cạnh đó các câu vè câu thơ lại có điệp vận, chứng tỏ việc đánh vần đã có từ thời có cổ tự Khoa Đẩu. Vậy mà khi nhà nghiên cứu chữ Việt cổ Đỗ Văn Xuyền công bố hệ thống chữ Khoa Đẩu với cấu trúc đánh vần thì các nhà khoa học trong nước lại phủ định rằng lối đánh vần mới có sau này khi người Tây phiên âm chữ Ta ra chữ La Tinh, nghĩa là cũng khẳng định ông tổ đẻ ra chữ Quốc Ngữ là Alexandre de Rhodes.

   

   

  Ơ hay, vậy thì trước đó bao đời bao kiếp người Việt không biết đánh vần mà biết láy từ thì nghĩa là sao? Sinh con rồi mới sinh cha chắc?

   

  Những câu thơ lục bát, song thất lục bát điệp vần lưng, nhưng câu thơ 5, chữ, 7 chữ, 8 chữ...điệp vần đuôi, phải chăng đợi đến khi có chữ Quốc Ngữ rồi đánh vần thì người Việt mới biết điệp vần chăng? Nếu không biết đánh vần thì làm sao biết điệp vần? Vậy cứ theo cái lối nghĩ rằng từ khi có chữ Tây thì mới có lối đánh vần thì giải thích tại sao từ thuở xưa dân Việt đã biết điệp vần? Lối suy nghĩ quá rõ ràng là mâu thuẩn đến ngớ ngẩn khi cho rằng đến thời có Tây, có chữ Quốc Ngữ thì dân Việt mới biết đánh vần. 

   

  Chuyện kể rằng Alexandre de Rhodes đã từng học tiếng Việt với một đứa trẻ trong vòng 3 ngày hay bảy ngày gì đó, rồi sau đó, "bổng nhiên", hiểu thấu tiếng Việt và nói tiếng Việt như người Việt.

   

  Chứng tỏ đứa trẻ đó phải rõ phương pháp của Tiếng Việt để mà truyền thụ, vậy phương pháp đó phải tồn tại trước. Phương pháp đó phải là phương pháp cơ bản của ngôn ngữ, tức là đánh vần, còn hình thức là con chữ, tức ký hiệu quy ước có thể là đa dạng, tượng hình, ngoằn nghoèo hay La Tinh, thì tùy, nhưng nó phải tuân thủ theo cách đánh vần cơ bản của ngôn ngữ đó. Và từ láy là dấu chỉ cho biết đã tồn tại phương pháp đó.

   

  Công trình chữ Quốc Ngữ không phải của riêng cá nhân Alexande de Rhodes mà phải là tập hợp những người Việt và cả những người ngoại quốc truyền giáo trước khi có Alexande de Rhodes in cuốn tự điển 3 thứ tiếng Việt - Bồ - La; mà cũng chưa hẳn chắc đây là cuốn tự điển đầu tiên, họa chăng nó có thể là cuốn tự điển bìa đẹp và dầy đầu tiên thì có lẽ.

   

  Thiên Đồng Bùi Anh Tuấn

   

  Nói Lái Trong Ngôn Ngữ Và Văn Học Việt Nam

   

  Theo định nghĩa chung chung của một số nhà Ngôn ngữ học thì Nói lái là nói bằng cách giao hoán âm đầu vần và thanh điệu hoặc trật tự của hai âm tiết để tạo thành nghĩa khác hẳn và cho rằng đây là một trong những đặc trưng của tiếng Việt, nhằm mục đích đố chữ, bông đùa, chơi chữ hay châm biếm. Thí dụ như “lộng kiếng” nói lái thành “liệng cống” hay “đầu tiên” thành “tiền đâu”, “đơn giản” thành “đang giỡn”… 
  Có người còn cho rằng Nói lái là một đặc điểm độc đáo của tiếng Việt mà các ngôn ngữ khác không có, khi nói lái người ta phải chọn một nhóm hai hoặc ba tiếng rồi hoán vị các phụ âm hoặc các thanh của những tiếng đó cho nhau. Chẳng hạn như “Vũ như Cẩn” thành “vẫn như cũ” hay “Nguyễn y Vân” thành “vẫn y nguyên” hoặc “bảng đỏ sao vàng” thành “bỏ Đảng sang giàu”…

  Lại có người giải thích : Nói lái là cách đánh tráo vần, thanh điệu… giữa hai hoặc ba tiếng với nhau, nó không rườm rà không phức tạp mà rất đơn giản dễ vận dụng để tạo thêm nghĩa mới phù hợp với mục đích giao tiếp và cho rằng nếu không có những cách nói lái này, quá trình giao tiếp sẽ kém sinh động hơn, đơn điệu hơn nhưng tựu chung, khi nói lái, người ta tránh không nói thẳng chữ muốn nói; mà người nghe vì không tinh ý, nhất thời không nhận ra nên xảy ra nhiều giai thoại vô cùng lý thú.

  Như chúng ta đã biết, một chữ gồm hai phần: phụ âm và âm. Chẳng hạn như chữ thung gồm phụ âm th và âm ung. Chúng ta lại có thêm sáu thanh: sắc, huyền, hỏi, ngã, nặng và không dấu tạo tiếng Việt thành giàu âm sắc, chỉ cần khác dấu, chữ được phát âm khác nhau: thung (thung dung), thúng (cái thúng), thùng (cái thùng), thụng (áo thụng), thủng (lỗ thủng) và tất nhiên có nghĩa khác nhau, và đây cũng là nét độc đáo của ngôn ngữ Việt, nên người nước ngoài bảo người Việt nói chuyện nghe giống như hát vậy. Thêm vào đó, tiếng Việt vốn đơn âm nên có thể Nói lái dễ dàng mà vẫn có nghiã : Cái biệt thự nầy bự thiệt ! Bí mật coi chừng bị bật mí hoặc kháng chiến lâu ngày sẽ khiến chán hay muốn đầu tư nhưng không biết từ đâu, và đã tháo giầy nhưng chưa thấy giàu ! Theo con Hương vì thương con heo cô ấy…

  Đặc biệt, đối với những người lớn tuổi hay trưởng thành ở Việt Nam chẳng có ai là không biết cách nói lái, tùy theo gốc gác hoặc sinh hoạt ở Bắc, Trung hay Nam mà cách nói lái có khác nhau đôi chút.

  - Nói Lái theo cách ngoài Bắc : người miền Bắc đổi chỗ cho hai chữ, đồng thời đổi luôn hai dấu (nghĩa là đổi âm sắc).

  Thí dụ như chữ tượng lo nói lái thành lọ tương (lo đổi chỗ cho tượng, lấy dấu nặng thành lọ, tượng đổi chỗ cho lo, mất dấu nặng thành tương).

  Chữ đấu tranh nói lái lại là tránh đâu (tranh đổi chỗ cho đấu, lấy dấu sắc của đấu thành tránh, đấu đổi chỗ cho tranh, mang dấu của tranh vì không dấu nên thành đâu).

  - Nói lái theo kiểu trong Nam : theo cách nói lái trong Nam, âm trong hai chữ đổi chỗ cho nhau, phụ âm giữ nguyên vị trí.

  Thí dụ như chữ cá đối nói lái thành cối đá (phụ âm ghép với âm ối của đối thành cối, và phụ âm đ ghép với âm á của cá thành đá). Và cứ như vậy mà cờ Tây thành Cầy tơ, Thầy tu thành thù Tây, hiện đại thành hại điện, Thứ Lễ thành Thế Lữ, trò chơi thành trời cho…

  Trong vài trường hợp người ta nói lái cho cả ba chữ, thì chỉ hoán đổi hai chữ đầu và cuối nhưng giữ nguyên chữ giữa. Chẳng hạn như : “Trần bá Cương” thành “Trương bá Cần”, “Chín bến đò” thành “chó bến Đình”, “Âu cái Đằng” thành “ăn cái đầu”, “Hương bên đèo” thành “Heo bên đường”…

  Đôi khi người ta lại đổi chỗ hai phụ âm cho nhau để sau khi nói lái có nghĩa và dễ nghe hơn. Thí dụ chữ chiến binh thay vì nói lái thành chinh biến cũng có thể nói thành chính biên. Do đó với hai chữ tranh đấu có người đã đùa mà nói rằng: tranh đấu thì tránh đâu khỏi bị trâu đánh thì thế nào cũng phải đấu tranh.

  Cũng như trong trường hợp trên, những chữ trùng âm như nhân dân, lù đù, lật đật…không nói lái được.

  Tuy nhiên, Nói lái là lối nói mà chỉ cảm nhận được chớ không công thức hóa được. Nếu nói lái mà đơn giản như đang giỡn (có thêm chữ g và dấu hỏi thành dấu ngã) thì không thể áp dụng công thức nào vào đây cả.

  Đặc biệt là người miền Nam thường phát âm phụ âm cuối không chính xác như c # t, n # ng, y # i, dấu hỏi đọc như dấu ngã. Chẳng hạn như chữ Cắt và Cắc, Đan và Đang, Thai và Thay, suy nghĩ và nghỉ ngợi… họ đều phát âm giống nhau, khó mà phân biệt. Vì vậy khi người miền Nam nói lái thì rất dễ dàng, nhanh chóng do biến đổi bằng nhiều cách khác nhau nhưng khi viết ra thành chữ thì nhiều khi không đúng vào đâu cả (tức là sai Chánh tả). Thí dụ như sao vàng nói lái thành sang giàu nhưng viết đúng theo âm luật là sang vào thì không phải là ý của người muốn nói; bởi vậy, người ta nói nói lái chớ không ai nói viết lái. Tuy nhiên, có nhiều câu thơ, bài thơ không những nói lái mà còn viết lái rất tài tình, chúng tôi sẽ giới thiệu phần sau.

  Sau đây, chúng tôi xin mời quý vị bước vào thế giới của ngôn ngữ Nói Lái qua các câu đố, câu hò, câu đối, giai thoại trong dân gian và cả những bài thơ mang tính cách Văn học Nghệ thuật hoặc đã có từ lâu trong nền Văn học Việt Nam. Dĩ nhiên, theo như ý kiến của Hoàng Lão Tà trong bài “Ăn tục nói phét” thì “môn nói lái rất thần sầu quỷ khiếp đa dạng, đa năng mà ngay trong thi ca kim cổ đều sử dụng. Lúc nào nói lái được là chớp ngay cơ hội. Và nói lái phải tục mới vui, mới cười được, chứ nói lái thông thường thì chả có gì hấp dẫn”.

  1/-
   Nói Lái trong Câu đố :

  Cũng như Ca dao, Tục ngữ, Thành ngữ… Câu đố cũng là một hình thái của Văn học dân gian Việt Nam. Người ta sử dụng Câu đố trong các buổi họp mặt vui chơi hoặc trong lúc lao động chân tay để quên đi mệt nhọc hay thử tài trí giữa hai bên nam nữ. Những câu đố Nói lái thường rất dễ đáp nhưng vì bất ngờ hay bị tròng tréo chữ nghiã mà đôi khi không đáp được.

  - Lăng quằng lịt quịt … lăng quằng trứng, là cái gì? (Đáp là cái Lưng quần trắng)
  - Lăng quằng lịt quịt … lăng quằng rừng, là cái gì? ( là cái Lưng quần rằn)
  - Trong nhà chạy ra hỏi cái gì bán, là cái gì ? ( là cái giàn bí)
  - Vừa đi vừa lủi, vừa mổ, là cái gì ? ( là cái lỗ mũi)
  - Mẹ thương con, con gầy, là cái gì ? ( là cây gòn)
  - Trên trời rơi xuống cái mau co, là cái gì ? ( là cái mo cau)
  - Cầm đục cất đục là cái gì ? (là Cục đất)
  - Ghe chài chìm giữa biển đông,

  Ván phên trôi hết cái cong nó còn’’ là cái gì ? (là con còng)

  - Khoan mũi, khoan lái, khoan lai,
  Bò la, bò liệt đố ai biết gì? ( là củ khoai lang).

  - Hít vào, hít ra, hít một là cái gì ? (là hột mít)
  - Cà vô, cà ra, cà nhột, là cái gì ? (là cột nhà)
  - Cúng trên núi, cúng mê, cúng mải là cái gì ? (là cái mủng)
  - Cú trong nhà cú ra, cú hãi là cái gì ? (là cái hũ)
  - May không chút nữa thì lầm,
  Cau dày không bẻ bẻ nhầm cau ranh, là cái gì ? (là canh rau)…
  - “Sáng nay đi hỏi chị Năm,

  Có đi ra chợ chuộc dùm đôi bông” là cái gì ? ( là trái chùm ruột)

  - Cái gì ở cạnh bờ sông,
  Cái mui thì nát cái cong thì còn ? ( là con còng )

  - Cái gì bằng ngón chưn cái mà chai cứng, là gì ? ( là ngón chưn cái)
  - Khi đi cưa ngọn, khi về cũng cưa ngọn, là gì ? ( là con ngựa)
  - Miệng bà Ký lớn, bà Ký banh

  Tay ông Cai dài, ông Cai khoanh. Là cái gì ? ( là canh bí và canh khoai)
  Ngoài ra, còn có câu đố về các con vật, câu đố đặt ra là từ hai con vật nầy khi Nói lái sẽ thành hai con vật khác, đã được giải đáp như sau :

  - Con Cua con Rồng lái là Con Công con Rùa
  Con Cáo con Sóc lái là con Cóc con Sáo.
  Con Trai con Rắn lái là con Trăn con Rái.(cá)
  Con Cò con Báo lái là con Cáo con Bò
  Con Sáo con Bò lái là con Sò con Báo
  Con Sếu con Ngao lái là con Sáo con Nghêu …
  - con Sâu con Dế –> con dê con sấu
  con Ngao con Sán –> con ngan con sáo
  con Ong con Kiến –> con yến con công
  con Ốc con Kiến –> con yến con cóc
  con Trai con Rắn –> con trăn con rái
  con Ốc con Nhện –> con ếch con nhộng
  - Con SÁO nói với con BÒ,
  Có con SÒ BÁO: bên kia Hội chùa.
  Con CÔNG nghe rũ con RÙA,
  Con CUA thấy vậy, mới khua con RỒNG.
  Cả bọn kết lại thật đông,
  Con CÒ, con SÓC cũng mong theo cùng.
  CÓC, SÒ xúm lại đi chung…
  - Cô Công nói với Cậu Rùa,
  Rồng ở dưới đất, còn Cua trên trời.
  Ốc gào Nhện hỡi, nhện ơi:
  Ếch bơi phố núi, Nhộng chơi ao làng.
  Gió chiều nhẹ thổi mênh mang,
  Tao nhân mặc khách lang thang bên đường…
  2/- Nói Lái trong Câu Hò đối đáp:

   

  Hò đối đáp vốn là một loại hình thức dân ca phổ biến khắp ba miền đất nước. Nó thường xảy ra trên cánh đồng hay dòng sông, nam và nữ thường hò đối đáp với nhau để xua đi nỗi mệt nhọc trong công việc. Điều đáng ngạc nhiên là họ có thể dễ dàng sáng tạo và hò đối đáp ngay tại chỗ. Những người này rất nhanh nhẹn và thông minh đến mức ngay cả những người có học đôi khi cũng phải khâm phục họ và đôi khi phải bỏ cuộc. Có nhiều cặp trai gái trở thành chồng vợ sau những cuộc hò nầy.

  Những câu hò đối đáp thông thường thì rất nhiều nhưng dùng cách nói lái để hò đối đáp thì rất hiếm quý.

  # Thông thường thì bên con gái cất cao câu hò đối trước :

  “Hò hơ… Con cá đối nằm trên cối đá,
  Con mèo đuôi cụt nằm mút đuôi kèo.
  Anh mà đối đặng… ơ.. ờ
  Hò hơ…Anh mà đối đặng, dẫu nghèo em cũng ưng”.

  # Sau khi phân tách và tìm câu trả lời, bên con trai hò đáp :

  “Hò hơ… Chim mỏ kiến(g) đậu trên miếng cỏ,

  Chim vàng lông đáp dựa vồng lang.

  Anh đà đối đặng ơ… ờ
  Hò hơ…Anh đà đối đặng, hỏi nàng có ưng chưa?”
  Và như thế, bên nầy đối, bên kia đáp cứ kéo dài không dứt cuộc tranh tài đầy lý thú của hai bên nam nữ để lại dân gian những câu hò Nói lái độc đáo đầy sáng tạo:

  - Con sáo sậu chê cô xấu xạo,
  Con chó què chân bị cái quần che.
  - Con bé mập ú nhờ bà mụ ấp,
  Thằng bé ốm tong vác cái ống tôm.
  - Chiều chiều cụ Mão lên rừng cạo mũ,
  Sáng sớm bà Hạc đi bán bạc hà.
  - Cô nàng dâu Hứa đi mua dưa hấu,
  Thằng rể bảnh trai ngồi cạnh bãi tranh.

  - Người mặc áo xanh chính là anh xáo, (anh Sáu)

  Miếng thịt băm nát trong bụng bác Năm.

  - Chàng trai sứt môi ngồi ăn xôi mứt,

  Cô gái mồm to lặn lội mò tôm.

  - Con cóc cái ngồi trên cái cốc,
  Con cầy tơ đứng dưới cờ Tây.

  Bên cạnh đó còn có những câu Nói lái mà đôi trai gái khéo léo gởi gắm tình cảm cho nhau mà người ngoài vì vô tình không hiểu được. Trước hết, người con gái thố lộ :

  - “Cam sành nhỏ lá thanh ương,
  Ngọt mật thanh đường nhắm lớ, bớ anh !”

  Cảm thương vì “thương anh” mà “nhớ lắm” của nàng nên chàng hứa hẹn :

  - “Thanh ương là tuổi mong chờ
  Một mai nhái lặn chà quơ, quơ chà”.
  (Có nghiã: Qua muốn “nhắn lại” với bậu là nếu “thương anh” mà bậu “chờ qua” thì “qua chờ” bậu).

  3/-
   Nói Lái trong câu đối :

  Câu đối là cách chơi chữ và là một trong những thú tiêu khiển của người xưa. Người ta thường viết câu đối trong dịp Tết hay trong các lễ mừng thượng thọ, thăng quan tiến chức, đỗ đạt hay tân hôn, sinh nhật…. Người viết câu đối phải là người văn hay, chữ tốt và nhất là ý nghiã của câu đối phải phù hợp với trọng tâm của buỗi lễ. Cho nên, viết câu đối rất khó mà nói lái trong câu đố thì lại càng khó hơn nữa. Vậy mà trong dân gian Việt Nam vẫn có nhiều câu đối nói lái.

  Thảm thương cho cuộc sống thiếu thốn, đói nghèo của nghề giáo dưới chế độ Xã hội Chủ nghiã, người ta than thở qua bài “Buồn đời giáo-chức”:

  Thảm kịch của thầy giáo, phải tháo giầy,

  Tháo luôn cả ủng, thủng luôn cả áo.
  Làm giáo chức, nên phải giứt cháo,
  Thảo chương rồi, để được thưởng chao,
  Lấy giáo án đem dán áo.

  Cùng với một câu đối bất hủ như sau :

  - Chiều ba mươi, thầy giáo tháo giày ra chợ bán
  Sáng mùng một, giáo chức dứt cháo đón xuân sang.

  Tuy vậy, vẫn còn một câu đối khác nghe chỉnh hơn :

  - Thầy giáo…tháo giầy, tháo cả ủng, thủng cả áo, đem giáo án ra… dán áo.

  Mèo con….còn meo, còn léo nhéo, kéo lòn nhòn, ngậm xương cá về..ca xướng.

  Còn đây là câu đối Tết dành tặng cho những tên keo kiệt, coi trọng đồng tiền hơn bất cứ mọi thứ trên đời (xin nói lái từng cặp chữ thì sẽ thấy):

  - Thiên tường, tác biệt,
  Hiền tạ, thu sương.

  Ngoài ra, còn có những câu đối không dùng trong mục đích nào cả mà chỉ để thỏa mãn tánh trào phúng và tài Nói lái của mình :

  - Kia mấy cây mía trên xe chú,
  Có vài cái vò dưới nhà cô.
  - Thầy giáo tháo giầy, vấy đất vất đấỵ
  Thầy tu thù Tây, cầu đạo cạo đầu.
  - Trai Thủ Đức năm canh thức đủ,
  Gái Đồng Tranh sáu khắc đành trông.
  - “Trai Thủ Đức năm canh thức đủ,
  Gái Gò Công sáu khắc gồng co”.
  - Gái Hóc Môn vừa hôn vừa móc,
  Trai Gò Công vừa gồng vừa co.
  - Thầy giáo Bản Giốc, vừa bốc vừa giảng,
  Tử tù Cổng Trời, bị cởi bị trồng.
  - Con trai Bắc Ninh, vừa binh vừa nắc,
  Con gái Hà Đông, hồng diện đa dâm.
  - Đại học Suối Máu, sáu tháng muối cơm,
  Giáo khu Thừa Thiên, cửa thiền thưa thớt.
  - Dân nhậu Chu Lai, uống chai uống lu,
  Người dân Đập Đá, bị đá bị đập.
  - Rượu thuốc Bạch Hổ, uống bổ như hạch,
  Con gái Đà Nẵng, tứ đẳng nõn nà.

  - Nhà văn Nhật Tiến bảo học tiếng Nhật là tiện nhất.

  Luật sư Ðức Tiến không biết tiếng Ðức nên tức điếng.
  - Con cá rô cố ra khỏi rá cô !

  Chú chó mực chực mó vào chõ mứt.

  -“Vợ nuôi chó, chồng chén cầy; tứ đốm tam khoanh, cây còn hóa ra là nhà Tuất.
  “Ngưòi bảo heo, kẻ kêu lợn; ba bầy bảy mối, lớn lại thành đích thị họ Trư.”

  Còn về câu đối “Gái Củ Chi, chỉ cu, hỏi củ chi?” thì có các câu :

  - Trai Giồng dứa, trồng dừa giống, trên giồng dứa.
  - Trai Láng Hạ, lạ háng người Láng Hạ.
  - Trai Thành Đông, đồng thanh hét thành đồng.

  Sau hết, có một người thích nói lái, tức cảnh sinh tình đưa ra câu đối sau đây, xin mời chư quý vị tìm cho câu đáp :

  - “Xuân Cali lạnh lẽo, nghe gọi heo, gọi lợn, gọi chó, gọi cờ tây, chạnh thèm bát giả cầy…”

  4/-
   Nói lái trong các giai thoại :

  Giai thoại được hiểu là câu chuyện thú vị làm cho người nghe phải hào hứng, vui thích. Từ xưa, có rất nhiều giai thoại, đặc biệt là giai thoại trong văn chương thì không những được người đời truyền tụng qua những cuộc trao đổi trong giới Văn gia, trí thức mà còn được ghi vào sách vở. Tuy nhiên, có những giai thoại Nói lái thì ít người quan tâm, thỉnh thoảng họ cũng có nghe qua nhưng rồi bỏ, xem đó như là những câu chuyện dân gian. Vì vậy, những giai thoại nầy trở thành loại văn chương truyền khẩu, mặc ai muốn kể sao thì kể, muốn thêm thắt thế nào cũng được miễn đáp ứng được sự cảm nhận của người nghe là được.

  A)- Chuyện Đại phong :

  Chuyện thế này: hai anh hề trên sân khấu tuồng ngoài Bắc, trong lúc diễu giúp vui, anh A đố anh B: Đại phong là gì?

  - “Thì đại là lớn, còn phong là gió, đại phong là gió lớn”, anh B giải thích.

  Anh A bảo :“ Đại phong có nghiã là lọ tương đấy. Nầy nhé, Đại phong là gió lớn, mà gió lớn thì chùa đổ, chùa đổ thi tượng (Phật) lo, tượng lo là lọ tương.

  Có người còn cho rằng chuyện Đại phong xuất xứ từ Trạng Quỳnh. Trạng Quỳnh tên thật là Nguyễn Quỳnh, sinh quán Nghệ An dưới thời Lê Trung Hưng (1530-1540), là người hay chữ, thông minh xuất chúng, với bản tính nói ngông hay châm chọc vua chúa quan quyền thời bấy giờ. Một hôm Quỳnh dâng lên chúa Trịnh một lọ thức ăn khoác lác là một món ăn tuyệt hảo, ngoài có đề hai chữ Đại Phong. Sau khi ăn thử, chúa Trịnh vì bị Trạng lừa bỏ đói, ăn rất ngon miệng nên cật vấn về món ăn lạ, thì Trạng giải thích rằng Đại Phong là gió to, gió to thì tượng lo, tượng lo nói lái là lọ tương.

  Ngoài ra, Trạng Quỳnh còn có một câu nói lái khác mà người ta cho rằng để chọc bà Đoàn thị Điểm (?)

  - Nắng cực lúa mất mùa, đứng đầu làng xin xỏ,
  Nở lòng nào chị chẳng cho.

  B)- Chuyện Trạng Quỳnh – “đá bèo” và “ngọa sơn”
   :

  Một bà Chúa có nhan sắc mà tính kiêu ngạo, đi ra chơi phố phường thấy ai trái ý là sai lính bắt đánh liền. Quỳnh lững thững đi chơi, gặp kiệu Chúa, thấy gần đấy có cái ao bèo, vội vàng chạy xuống cầu ao nhằm đám bèo mà đá tứ tung. Chúa biết Quỳnh, thấy chơi lẩn thẩn như thế mới hỏi:

  - Ông làm gì đó?

  Quỳnh ngẩng lên thưa:

  - Tôi ở nhà buồn quá, ra ao đá bèo chơi ạ !

  Chúa đỏ mặt tía tai, đánh kiệu bỏ đi.

  Một buổi trưa nọ, Quỳnh định vào nội phủ thăm Chúa nhưng biết là Chúa đang ngon giấc ở dinh bà Chính cung, Quỳnh cụt hứng lui gót. Trên đường về, Quỳnh đề lên vách phủ hai chữ “Ngọa Sơn”. Khi Chúa gọi vào hỏi, Quỳnh trả lời :

  - Khải Chúa, “Ngọa Sơn” nghĩa là nằm ở trên núi, có thế thôi ạ! Tiện tay, thần viết chơi, chẳng có gì để Chúa bận tâm cả.

  Sau đó, Chúa thấy hai chữ “Ngọa Sơn” xuất hiện la liệt trên các vách tường, cửa nhà ngoài phố…Chúa truyền gọi một người đến hỏi duyên cớ. Người kia run lẩy bẩy, thưa:

  - Chúng con là kẻ hèn mọn dốt nát, đâu dám sính chữ. Việc này chẳng qua chỉ tại Trạng Quỳnh đấy ạ ! Trạng Quỳnh có lần vào nội phủ, về mách với chúng con là Chúa đang bận “Ngọa Sơn”, rồi giải thích rằng: Ngọa là nằm, nằm lâu thì phải ngủ, ngủ thì phải ngáy. Sơn là núi, mà núi thì phải có đèo. “Ngáy Đèo” nói lái lại là… , con không dám nói ra đâu. Không ngờ bọn trẻ con nghe lỏm được lời Trạng, buồn tay viết bậy bạ lung tung. Xin Chúa tha cho con!

  Hiểu rõ đầu đuôi câu chuyện này là do Quỳnh, có làm lớn chuyện ra chỉ tổ thêm xấu hổ nên bỏ qua.

  C)- Chuyện Đại điểm Quần thần
   :

  Một giai thoại về Thủ tướng Nguyễn Văn Tâm được lưu truyền ở miền Nam như sau : hồi Thủ Tướng Tâm còn là Quận Trưởng Cai Lậy (có biệt danh là Hùm Xám Cai Lậy) lúc ăn mừng tân gia, có người dâng lên quan bốn chữ đại tự Đại Điểm Quần Thần rất đẹp và giải thích Quần thần là người bề tôi, Đại điểm là điểm lớn, ý nói quan lớn là người bề tôi có vị trí to lớn trong quan trường. Quan lấy làm thích thú đem treo bức liễn trong phòng khách. Ít lâu sau có người đến ngắm bức liễn, rồi xin quan lớn dẹp đi. Quan ngạc nhiên hỏi, người ấy giải thích: người viết liễn đã cố ý châm biếm quan lớn, mà quan không biết. Bốn chữ trên dịch từng chữ: Đại điểm là chấm to; Quần thần là bầy tôi. Đại Điểm Quần Thần là Chấm To Bầy Tôi nói lái lại là Chó Tâm Bồi Tây. Chẳng biết quan có tìm tác giả bốn chữ nói trên để trị tội hay chăng, nhưng có lẽ vì không muốn làm lớn chuyện mà thêm xấu hổ, nên ỉm luôn.

  D)- Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm nói lái
   :

   

  Trước khi chết, Trạng Trình (1491-1585, thời Lê Mạc) có làm một tấm bia căn dặn con cháu khi nào chết nên đem tấm bia nầy chôn trước mộ, tấm bia được khắc chữ bên trong nhưng sơn bít bên ngoài. Sau đó chừng 100 năm, cha con ông Khả đem bò tới đó cho ăn mà lại cột nhằm mộ bia của Trạng. Hôm đó nhằm lúc trưa nắng, vì quá khát nước nên bầy bò đụng với nhau, chạy tán loạn làm gẫy tấm bia, sập xuống. Làng xã hay tin biết cha con ông Khả làm hư mồ mả của Trạng nên bắt về trị tội. Cha con ông Khả năn nỉ quá, xin cho đi vay bạc hỏi tiền làm lại tấm bia khác thường cho Trạng. Làng xã thấy tội nghiệp nên ưng thuận. Sau khi vay mượn và bán hết đồ đạc trong nhà thì chỉ được có một quan tám, nhưng được bao nhiêu cũng phải tiến hành sửa chữa. Đến chừng đập bia ra vừa tróc lớp ô dước bên ngoài thì thấy có hàng chữ như thế nầy:”Cha con thằng Khả làm ngã bia ta, Làng xã bắt đền tam quán”. Thì ra tam quán nói lái thành quan tám, đúng như lời tiên tri của ông Trạng.

  Đ)- Chuyện về ông Thủ Thiệm :
   (theo “Thủ Thiệm Đất Quảng” của Hoàng Quốc)

  Thủ Thiệm người xứ Bình Định, xã An Hoà thuộc phủ Hà Đông sau đổi thành Tam Kỳ tỉnh Quảng Nam. Ông sinh năm 1854 mất vào năm1920 tại quê nhà. Lúc nhỏ, Thủ Thiệm có tên là Nhơn, khi lớn lên đi học và đi thi, ông lấy tên chính thức là Thiệm. Theo phong tục xưa, Thủ sắc là người giữ các sắc phong của Vua ban cho làng, chức này thường được Hội đồng kỳ mục tín nhiệm giao cho các nhà Nho, hoặc ít ra cũng là người có chữ nghĩa thánh hiền ở trong làng đảm nhận. Có lẽ nhờ thông Hán học mà Thiệm được giao làm Thủ sắc của làng. Từ đó, người làng gọi ông là Thủ Thiệm, tức đem ghép chức Thủ sắc vào tên ông. Ông là người hoạt bát, nhanh nhẹn, thông minh, ứng đối tài tình nên có nhiều giai thoại để đời :
  - Một đám cưới nọ tổ chức rất linh đình, hơn nữa số lễ vật của khách đến chúc mừng cũng để bù đắp vào các khoản chi phí, đó là chưa nói đến trường hợp gia chủ được lãi, nếu có chủ tâm tính toán trước. Thủ Thiệm ghét cay ghét đắng cái thói này. Tương truyền có một chuyện như vầy: Khi đi dự đám cưới, Thủ Thiệm mua một tấm lụa, viết lên đó ba chữ Hán thật to:”Miêu Bất Tọa” làm quà tặng đám cưới. Trong tiệc rượu, nhiều người nhờ Thủ Thiệm giải thích mấy chữ đó. Thủ Thiệm chép miệng: – Chà có rứa mà mấy ông cũng hỏi! “Miêu” là mèo, “Bất” là không, “Tọa” là ngồi. “Miêu Bất Tọa” là mèo không ngồi, mà mèo không ngồi tức là mèo đứng. Các ông các bà mừng “Bách niên giai lão”, “Bách niên hạnh phúc”, còn tui thì “Mèo Đứng” cũng vậy mà thôi chứ có khác gì đâu. Nhìn thấy tấm lụa có chữ “Miêu Bất Tọa” treo trang trọng giữa phòng chính, ai cũng bấm bụng cười thầm.

  - Có cậu con trai học dốt, thi trượt nhưng người cha đã bỏ tiền mua chức cửu phẩm văn giai, mở tiệc đãi cả làng mừng con trai đỗ đạt. Mừng cháu có thành tích, Thủ Thiệm cho câu đối Nôm:

  “Cha ở nhà đại du
  Con đi thi đậu tru”

  Câu đối Nôm dán trên cột nhà khiến chủ nhà bật ra tiếng chửi đổng, còn khách khứa tủm tỉm cười thầm.

  - Trong ngày đám tang vợ, Ông đề trên lá phướn vợ chữ khuynh địa có nghĩa là méo đất, và khóc vợ, rồi kể lể thờ dài: “Lúc thiếu “cái nớ” thì làm răng mà các dì giúp tui được, phải không các dì?” khiến bà con chòm xóm “lỡ khóc, lỡ cười” với ông chủ nhà trong lúc tang ma bối rối.

  E)- “Méo trời và Méo đất”:
   

  Có một ông thợ hớt tóc góa vợ nên đã quan hệ “già nhân nghĩa, non vợ chồng” với một bà góa chồng. Có hai câu thơ ông tự “vịnh” về mối quan hệ của chính mình thực đáng ghi nhớ :

  Yêu em từ độ méo trời,
  Khi nào méo đất mới rời em ra (!)

  Yêu từ thuở “méo trời” đã hay, nhưng công khai thừa nhận sẽ hết yêu khi “méo đất” dẫu có hơi ác nhưng cách dùng từ thì quả thực tinh quái và thông minh hết chỗ chê.

  G)- Bài thơ Tác hợp :
   (theo “Quảng Nam Nói Lái” của Huỳnh ngọc Chiến)

  Ở xứ Quảng Nam có ông Dương Quốc Thạnh, biệt hiệu Sơn Hồ, chuyên làm thơ nói lái theo thể Đường luật, đối nhau chan chát trong từng câu từng chữ. Có một cậu công nhân gốc Hội An làm việc ở Phú Ninh quan hệ với một cô thợ may ở địa phương mang bầu. Cậu về thú thực với gia đình và xin cưới gấp nhưng ba mẹ không chịu. Ông lại là người quen biết cả hai bên nên nhà gái nhờ ông thuyết phục bên nhà trai. Cuối cùng đám cưới vẫn được diễn ra với cô dâu mang bụng bầu 6 tháng (!). Không khí nặng nề giữa hai họ được giải tỏa hoàn toàn khi ông, với tư cách chủ hôn, đọc bài thơ này và nhà trai thực sự
   
  vui vẻ khi tuyên bố nhận con dâu.

  Ai bàn chi chuyện đã an bài,
  Trai khiển đồng tình gái triển khai.
  Cứ sợ cho nên thành cớ sự,
  Mai than mốt thở lỡ mang thai.
  Tính từ ngày tháng vương tình tứ,
  Khai ổ bây giờ báo khổ ai.
  Cưỡng chúng ông bà nghe cũng chướng,
  Thôi đành để chúng được thành đôi !

  Bài thơ quả thật vô cùng sâu sắc và lý thú. Chuyện đã rồi thì thôi đừng bàn ra tán vô làm chi. Do chàng trai điều khiển nên cô gái mới phải chìu theo nhưng lỗi là do cô đồng tình nên cũng không thể trách ai. Vì quan hệ lén lút nên mới xảy ra “cớ sự”. Bây giờ đã sắp đến ngày sinh nở rồi, sắp đến lúc “khai ổ” rồi mà đám cưới không thành thì sẽ làm khổ cho cả hai bên nhà trai nhà gái lẫn hai người trong cuộc.

  Thêm một chuyện khác là ở Quận Đại Lộc cũng thuộc Quảng Nam có anh Trần Hàn xấu trai, mặt thì rỗ, lại thêm chột hết một mắt, nhưng anh ta hát hay nổi tiếng. Nhưng “Cao nhơn tắc hữu cao nhơn trị”, vì khi anh xuống làng La Qua, quận Điện Bàn, gặp một cô gái hát chỉ hai câu mà không tài nào đối được, đành bỏ nghề hát, tuyệt tích giang hồ. Câu hát rằng:

  Trần ai gặp lúc cơ hàn
  Rổ đan mặt mốt, xuống ngàn đổi khoai.

  Cái chữ khó của câu hát là chữ “Rổ” .Đan mặt mốt, nghĩa trắng là nghèo quá phải đan rổ tre long mốt để đựng khoai, nghĩa đen lại là mặt rỗ hoa mè lại đui một mắt (mặt mốt nói lái là một mắt).

  H)- Tranh đấu bị trâu đánh :

  Ở một cơ quan nọ (dĩ nhiên là cơ quan của Việt cộng) có hội nghị họp chống tham nhũng cửa quyền. Gần kết thúc cuộc họp có một chị công nhân cũ của nhà máy đòi đứng lên phát biểu. Chị vừa nói vừa khóc: “Chúng tôi cũng muốn đấu tranh đòi quyền lợi lắm, nhưng như tôi đây, đấu tranh thì không biết tránh đâu, chưa kịp tránh đâu thì đã bị trâu đánh. Vì vậy bây giờ tôi đang thất nghiệp !

  I)- Một mẩu đối thoại :

  A: Bên đó thế nào ?
  B: Ồ, có đại phong.
  A: Làm gì thì làm, nhớ thủ tục đầu tiên đấy nhé !
  B: Vâng, biết rồi, khổ lắm nói mãi. À, anh thấy cô ấy thế nào ?
  A: Người đẹp có đôi chân thảo bình nên hình chụp tôi lộng kiếng rồi !
  B: Anh thì lúc nào cũng tếu, cũng vũ như cẩn vậy.
  A: Thôi chào, chúc anh mạnh sự lòi.!!!

  (Chú thích : – Thảo bình, theo nghiã Hán Việt, thảo là cỏ, bình là bằng. Thảo bình là cỏ bằng. Cỏ bằng nói lái là cẳng bò. – Mạnh sự lòi nói lái là Mọi sự lành).

  K)- Bài thơ chú Phỉnh :

  Tạp chí Xưa Nay số 298 (12/2007), nhân kỷ niệm 15 năm ngày mất của Quách Tấn (một nhà thơ sở trường Thơ Đường luật có tên trong “Thi nhân Việt Nam”) có bài viết về tác giả bài thơ nói lái Chú Phỉnh nổi tiếng. Bài thơ nói lái như thế này:

  Chú phỉnh tôi rồi Chính phủ ơi,
  Chú khiêng đi mất chiến khu rồi !
  Thi đua sao cứ thua đi mãi,
  Kháng chiến như vầy khiến chán thôi !.

  Theo ô.Quách Tạo, tác giả bài thơ nói lái này là Hồ Đệ, người đã gây dựng vào năm 1954 ở Quảng Nam tổ chức Hậu Quốc Dân Đảng phối hợp với nhóm các chức sắc Cao Đài do Cao Hữu Chí đứng đầu để chống Việt Minh và đã bị Tòa án Liên khu V xử.
  Không hiểu sao về sau người ta lại cứ nghĩ tác giả bài thơ nói lái này là nhà thơ Quách Tấn, có thể vì theo lý luận của hỏi-cung-viên Cao Kế: “Bài thơ Đường này anh không làm thì ai vô đây mà làm?”.

  Về chuyện này, năm 1991, Quách Tấn, khi đó đã mù, nói với Quách Tạo: “Việc đời cũng lạ. Văn của mình thì họ chê nhưng lại đem chép hàng vài chục trang sách của mình rồi ký tên, xuất bản làm tác giả. Còn văn bá láp và phản động thì họ lại quả quyết đó là của mình để tìm cách buộc tội”.

  Cùng với tư tưởng “phản động” nầy, trong bài “Nói lái” của Đỗ Thông Minh cũng có ghi bài thơ “chú Phỉnh” tuy có khác đi đôi chút :

  Kháng chiến thôi rồi khiến chán ôi,
  Chiến khu để lúa chú khiên rồi !
  Thi đua chi nữa thua đi quách,
  Anh hùng ? Chỉ tổ ung hành thôi !

  Rõ ràng, chính vì bài thơ được phổ biến bằng cách truyền miệng nên tình trạng “tam sao thất bổn” là không thể tránh, mặc dù nội dung không thay đổi nhiều lắm.

  L)- Câu ró và Câu rạo :

  Có anh chàng nọ trước kia để râu trông rất đẹp nhưng sau đó không biết lý do gì, cạo đi hàm râu của mình làm cho cô bạn gái nhận không ra. Chàng bèn làm thơ nói lái như vầy để than thở :

  Xưa kia câu ró ngó xinh,
  Bây giờ câu rạo vô tình ngó lơ!

  M)- Nói lái để hẹn hò :

  Trai gái miền Trung hẹn hò gặp gỡ nhau, sợ có người nghe nên tìm cách nói lái vẩn vơ về ruộng đồng, rơm rạ để hiểu ngầm với nhau.
  Chàng nói bâng quơ: “bị môn, bị khoai, bị nưa”. Nàng chưa có cơ hội nên khất: “cau khô, trầu héo, tái môi.” hay “nón cụ, quai thao, tốt mối, xấu cuồng” hoặc “bưởi đỏ, cam sành, tốt múi”..

  Người qua đường không thể hiểu rằng bị nưa là bựa ni (tức là bữa nay), tái môi là tối mai, tốt mối xấu cuồng là tối mốt xuống cầu, tối múi là túi mốt (tức là tối mốt).

  N)- Đặt tên con :

  Biết Tú Đạp là dân học thức nên có người quen nhờ đặt tên cho đứa con trai vừa mới sinh. Sau mấy ngày suy nghĩ, anh đề nghị người quen nên đặt tên con là Gia Bảo vì cái tên này nói lên rằng cả gia đình rất quí cậu bé.

  Sau khi làm giấy khai sinh cho cậu bé được mấy ngày, ông bố đến gặp Tú Đạp giận dữ hỏi:

  - Tại sao anh biết là hồi đó chúng tôi mua phải loại bao giả, hả? Bao nội địa thì có khi bị rách, chớ làm gì có bao giả !!! (Gia Bảo nói lái là Bao giả !)
  O)- Thuyền ta lái gió :
   

  Biết nói lái, biết trò chơi chữ để thưởng thức cái của trời cho mà còn để tránh… làm phiền người nghe vì lời thật mất lòng. Nhưng cũng có trường hơp ngược lại, người nói vô tình nói lái làm khổ cả người nói lẫn người nghe.
  Số là, có một ông thầy giáo khi đọc đề thi về bài thơ “Đoàn thuyền đánh cá” của Huy Cận, thay vì đọc câu “Thuyền ta lái gió với buồm trăng” đã vô tư đọc thành “Thuyền ta ló giái với buồm trăng”, khiến cả lớp cười rần lên làm ông thầy sượng chết người. Ôi, tiếng Việt đáng yêu mà cũng đáng sợ quá!

  O)- Đít mấy lỗ :

  Việt Nam thời chưa mở cửa, người dân sử dụng xe gắn máy phải mua xăng ở những cây xăng chui vì không có tiêu chuẩn để mua ở cửa hàng quốc doanh. Dấu hiệu của cây xăng chui là một cái chai đặt trên cục gạch nằm bên lề đường. Người khách dừng xe lại gần nơi đó sẽ có người đến chào hàng :

  - Chành ao ! Đít mấy lỗ ?

  Nếu là khách quen, sẽ trả lời đúng điệu :

  - Chèm ao ! Đít hai lỗ.

  Vậy là việc mua bán diễn ra một cách êm xuôi bằng những câu nói lái chuyên nghiệp. (Đó là: Chào anh, đổ mấy lít ? Chào em, đổ hai lít !)

  Nguyễn Văn Hiệp


 4. TỪ ĐIỂN TIẾNG NGHỆ !

  Con trâu thì gọi “con tru”
  Con dâu thì gọi “con du” trong nhà
  “Mấn” là “váy”, “ngái” là “xa”
  “Đi mô?” để hỏi ai là “đi đâu? ”

  “Nác su” ý nói “nước sâu”
  “Trấy bù” để gọi “quả bầu” đấy nha
  “Gác bếp” thì gọi là “tra”
  “Lông cơn” thực chất đó là “trồng cây”

  “Ra sân” thì nói “ra cươi”
  “Đi nhởi” ý nói “đi chơi” ấy mà
  “Chúng tao” thì nói là “choa”
  “Các bạn”, thân mật gọi là “bọn bay”

  “Tê” là “kia”, “ni” là “này”
  “Mi” “mần” ý nói là “mày” “làm” thôi
  “Chộ” là “thấy”, “nhác” là “lười”
  “Mắm tôm” cứ gọi “ruốc bôi” đúng liền

  “Đọi” là “bát”, ”nôốc” là “thuyền”
  “Khủy chân” đích thị có tên “lặc lè”
  “Đàng” là “đường”, “đấy” là “tè”
  “Thế thôi” thì nói “rứa hè” là xong

  “Rừng” là “rú”,“rào” là “sông”
  “Ngá khu” tức thị “ngứa mông” thật rồi
  “Mơ” là “mớ”, “thúi” là “hôi”
  “Nỏ nhởi” ý nói “không chơi” đó mà

  “Tê” là “kia, “tề” là “kìa”
  “Cái môi” tên gọi “cái thìa” đó em
  “Đánh nhau” – “đập chắc” nhớ liền
  “Ra răng” là muốn hỏi em “thế nào”

  “Ả” là “chị”, “tau” là “tao”
  “Rứa” là “thế”, “răng” là “sao” đó mà
  “Bổ” là “ngã”, “mả” là “mồ”
  “Lọi cẳng” để nói đó là “duỗi chân”

  Vải “đen” ắt hẳn vải “thâm”
  ”Trụt quỳn” ý nói “tụt quần” thế thôi
  “Dốc” là “trôộc”, “đôộng” là “đồi”
  “Mui” là để chỉ cái “môi” trước mồm

  “Đầu” là “trôốc”, “hun” là “hôn”
  “Ló” chưa hết là “Lúa” còn đấy em
  “Ngượng” là “rầy” “thích” là “sèm”
  Ai hỏi đến “lả” thì châm “lửa” liền

  “Nỏ” là “không” nhé đừng quên
  “Lá trù” chính xác là tên “lá trầu”
  “Mắc” là “bận”, “mô” là “đâu”
  “Ăn nể” , “ăn vã” như nhau cả mà

  Có người gọi “bọ” là “cha”
  “Nương” là “vườn”, “rẫy” gọi là “nương” thôi
  “Bù rợ” “bí đỏ” đúng rồi
  “Nước chè” quê bạn, quê tôi “nác chè”

  “Nướng” là phải “náng” đó nghe
  Gọi mang lọ “mói” thì bê “muối” liền
  Trốc cúi” là “đầu gối” chân
  Gọi “đài” múc nước phải cầm “gầu” ngay

  “Chủi” là cái “chổi” đây này
  Nói “rờ” thì cứ đưa tay mà “sờ”
  “Lúc này” tạm nói là “dừ”
  “Luộc kỹ gốc” nhé, “Loọc nhừ côộc” nha,

  “Con ga” để chỉ “con gà”
  “Con bê” choa nói đó là “con me”
  “Con suối” cứ gọi là “khe”
  ”Châu chấu” ngoài đó, ở quê “cào cào”

  “Hồ” nước được gọi là “bàu”
  “Cá quả” cứ gọi “cá tràu” không sai
  “Con người” thì nói “Con ngài”
  ”Cù cu” tên gọi của loài “bồ câu”

  “tối” nói “túi”, “túi” nói “bâu”
  “Con sâu” có chỗ gọi “trâu” thật mà
  “Hổ bắt” thì nói “khái tha”
  “Muỗi”, “giòi” thì gọi đó là “mọi”, “troi”

  “Con ruồi” thì nói “Con ròi”
  Bắt “tôi” “Nhúng” đít thì “tui” “trụng” quần
  “Con giun” phải nói “Con trùn”
  “Với chắc” có nghĩa là cùng “với nhau”

  “Lộ mô” có nghĩa “chỗ nào”
  Nói “vo trôốc” là “gội đầu” đó em
  “Gạo” thì gọi “gấu” đừng quên
  Ai nói đến “trự” nhớ liền “chữ” ngay

  ”Chạc” là để chỉ cái “dây”
  Nói đi “đâm” gạo hiểu ngay “giã” rồi
  Cả anh, em mẹ tới chơi
  Đều chào là “cụ” thế thôi em ờ

  “Sạu” thì phải hiểu là “ngô”
  ”O” là bác gái và “cô” đó mà
  “Mẹ chồng” vẫn gọi “mụ gia”
  “Ràn tru” phải hiểu đó là “chuồng trâu”

  “Ròi bu” ý nói “ruồi bâu”
  Hỏi nơi “rửa bát” là đâu “lộ chồ”
  Gọi “vợ” là “gấy”nhớ cho
  Nói “Nhôông” ắt hẳn chính là “chồng” thôi

  “Dao khoắm” là “rạ” đúng rồi
  Bảo đi lấy “toóc” thì lôi “rạ” về
  “Ruộng” là gọi “roọng” đó nghe
  “Anh nha” cứ nói “eng hè” là xong

  “Suôn” là “thẳng”, “ngoẹo” là “cong”
  “Nỏ mần răng cả” là “không việc gì”
  “Gõ đầu” là “trọi trốc” mi
  “Kệ tau” ý nói làm gì “mặc tôi”

  “Trúp vả” để chỉ cái “đùi”
  “Ả nậy” – “chị lớn” biết rồi chứ em,
  “Ngong” là “ nhìn”, “coi” là “xem”
  “Mệ va” – “chị ấy” mong em chớ cười

  “Lớn” thì nói “nậy” thế thôi
  “Lõi” ngô, lõi mít nói “cồi” đừng lo
  “Cây cọ” choa nói “cơn tro”
  Gọi “tắn”, gọi “tít” “rắn” bò “rết” ra

  “Mạo” là cái “mũ” đó nha
  Trong đó từ “rạc” nghĩa là “xác xơ”
  “Anh” là “eng”, “cô” là “O”
  “Mun” trong bếp củi là “tro bếp” mà…

  Sưu tầm

  1 person likes this

 5. hannguyenhp

  Cháu chào chú Thiên Đồng. 
  Cháu tuổi Canh Ngọ
  Chau hoi lúc 21h10 ngay 15/10/2015
  Câu hỏi 1: Chú xem giup cháu năm nay có tin vui không ah. Nêu không thi khoảng bao giờ cháu mới có con ah.

  Sang năm 2016
  Câu hoi 2: Sang năm công việc của cháu có thay đồi gi không ah. Liệu cháu có thể phát triển gì thêm ở cty hiện tại không ah

  Không thay đổi, và chỉ dậm chân tại chổ.
  Câu hỏi 3: Cháu dự định về gân nhà làm liệu có thuận lơi và thăng tiến hơn không ah.

  cũng dậm chân tại chổ
  Dạ cháu cảm ơn chú nhiêu ah 

  Thiên Đồng

  1 person likes this

 6. @HuongLyVu
  Hỏi lúc 14:51 chiều ngày 02/10/2015. 
   
  Cháu chào chú ạ, cháu sinh năm Tân Mùi, ngày âm lịch 13/10/1991, nhờ chú tư vấn xem giúp hộ cháu với ạ. 
   
  1. Năm nay cháu 25 tuổi, cháu mới chia tay bạn trai được 3 tháng rồi ạ. Cháu vẫn còn nhiều tình cảm với người bạn trai này. Anh ấy vẫn còn chút tình cảm với cháu nen nửa muốn thôi, nửa muốn tiếp tuc. Liệu bọn cháu có thể quay lại? Nếu không thì khi nào cháu sẽ có bạn trai mới ạ?
  Sẽ trở lại, khi trở lại thì chớp lấy cơ hội sang năm cưới và có con luôn.
   
  2. Bố mẹ cháu đang muốn bán 2 căn nhà cũ. Vì không thích sống ở khu đất đó nữa, bố mẹ cháu muốn đi nơi khác mua nhà hoặc xây nhà mới. Khi nào bố mẹ cháu mới có thể bán được nhà ạ? Va Khi nào bố mẹ cháu mới xây nhà mới để ở lúc cuối đời ạ?  
  Nhanh thì tháng 4 âm năm sau chậm thì tháng 10 năm sau. Có nhà mới thì có thể cuối 2018.
   
  3. Cháu mới cho vay một số tiền. Cháu hy vọng họ có thể phát triển làm ăn nhờ số tiền đó, liệu họ có đủ khả năng để làm không ạ? 
  Chưa đủ, để sang tháng 3 năm sau thì tính lại.

   

  Cháu cảm ơn chú nhiều, cháu rất mong tin của chú ạ. Chia tay bạn trai, khiến cháu rất đau buồn chú ạ.  :(
  Ờ...ờ cố gắng cười lên.
  Phong thủy Thiên Đồng
   

  whisper

  Chào anh Thiên Đồng, em nhờ anh cho em xin 1 quẻ với ạ.

  Hiện tại, e đang làm gv, bm em đang làm việc, có trình lên các lãnh đạo bổ nhiệm thêm 1 vị trí phó cho bm. Và các lãnh đạo đã đồng ý điều này. Kính nhờ anh xem giúp liệu lần này em có được bổ nhiệm lên chức phó này không ạ? Cảm ơn anh nhiều.

  Vẫn chưa được.
  Thiên Đồng

  Dạ, Anh bớt chút thời gian xem giúp e đến bao giờ thì đường công danh sự nghiệp của e thăng tiến ạ, có nên được hiệu trưởng hoặc nên Bộ không ạ?

  Em cảm ơn anh nhiều.

  Hiệu trưởng có thể chưa, Bộ thì có thể nhưng phải xem lại sau.

   

  Thiên Đồng

   

  milulan

  Em chào anh thiên đồng. mong anh xem giúp em một quẻ với

  em là nữcanh ngọ hỏi vào lúc 7:34pm ngày 14/10/2015/

  Câu hỏi 1: Em đang xin việc và người này đã cầm tiền của em rồi. Liệu người này có giúp được em không? Em đang lo là bị lừa vì cứ hứa qua ngày nọ sang ngày kia. Cứ hẹn lên hẹn xuống mà chưa thấy đâu?

  Giúp được

  Câu hỏi 2: Liệu chồng em có được thuyên chuyển công tác không?

  được chuyển

  Câu hỏi 3: Liệu tháng mấy thì em có thai lại? 

  Cuối tháng 9 âm này hoặc tháng 2 âm năm sau

  Em cảm ơn anh nhiều. Mong anh bớt chút thời gian xem giúp em 

  Phong thủy Thiên Đồng

   

  Cocktail

  Hỏi lúc 17h08 ngày 14/10/2015

  Cháu chào chú Thiên Đồng, cháu sinh ngày 05/05/1992 dương lịch, nhờ chú tư vấn giúp cháu một quẻ với ạ.

  1. Hiện tại cháu mới gia nhập đội quân thất nghiệp, đang ở nhà trong tâm trạng chán nản, không biết trong năm nay cháu có xin được việc mới không chú? và cháu có theo đúng ngành học của mình không ạ? Cháu sẽ ổn định công việc theo nhà nước hay tư nhân ?

  Sẽ có việc, đi làm xa, làm tư nhân ổn.

  2. Thất nghiệp và cháu cũng chưa một mảnh tình vắt vai  :((( Khi nào thì duyên hôn nhân mới đến với cháu và anh ấy là người như thế nào ạ?

  Nhanh thì năm sau 2106, chậm thì năm năm nữa tính từ bây giờ.

  Cháu cảm ơn chú nhiều! Ngóng tin chú ạ.

  Chúc đắc bồ

  Thiên Đồng


 7. PHONG THỦY SUNTEC CITY Ở SINGAPORE

   

  Suntec City bao gồm một tổ hợp văn phòng thủ tướng, một trung tâm hội nghị và triển lãm quốc tế nổi tiếng, và một trong những trung tâm mua sắm lớn nhất của Singapore trong một sự phát triển tích hợp đầy đủ. 

  integrated_pic_thumb.jpg

   

  Xem mắt của một con chim của Suntec City tiết lộ một "tác phẩm điêu khắc" trong hình dạng của một bàn tay trái. Các trung tâm hội nghị 6 tầng hình cổ tay trong khi văn phòng khối 18 tầng bên cạnh nó đại diện cho ngón tay cái. Bốn tòa tháp 45 tầng còn lại tượng trưng cho các ngón tay. Các trung tâm mua sắm liên kết tất cả các bên trên thành một đơn vị hoàn chỉnh. The Fountain of Wealth, lớn nhất trên thế giới theo các Guinness World Book of Records, hình chiếc nhẫn vàng được đặt ở trung tâm của lòng bàn tay.Vòng tròn đồng hoàn hảo của nó tượng trưng cho vô tận hợp tác và đoàn kết của các cổ đông của ông trùm. Các đài phun nước, theo phong thủy Trung Quốc , được coi là một nguồn tạo ra của cải và giữ cho các doanh nghiệp.
   

  Suntec City Mall là một điểm đến khép kín, một cửa mua sắm, thời trang, ăn uống, vui chơi giải trí. Du khách có thể thưởng thức trong một khu mua sắm và ăn uống trải nghiệm một cửa với hơn 300 cửa hàng bán lẻ, 50 xe đẩy và 100 cơ sở thực phẩm và nước giải khát, bao gồm đại siêu thị lớn nhất của Singapore, Carrefour. Hãy tận hưởng một bầu không khí ăn uống ngoạn mục giữa tầng nước của đài phun nước lớn nhất thế giới, The Fountain of Wealth như tiện giải trí hàng đêm với một đa phương tiện extravaganza mê. Với kinh nghiệm hấp dẫn rất nhiều, Suntec City Mall cung cấp một trải nghiệm cuộc sống thú vị cho người cư ngụ và du khách, và là nơi hoàn hảo cho một mua sắm, ăn uống và thư giãn. 

  Vị trí Suntec City trong vòng khép kín và tích hợp Marina Bay Precinct tiếp tục cung cấp truy cập trực tiếp đến hơn 5.200 phòng khách sạn, 1.000 cửa hàng bán lẻ, 500 nhà hàng và trung tâm mới của khu vực biểu diễn nghệ thuật, Esplanade - Nhà hát trên Vịnh. The Marina Bay Precinct mang đến tất cả các cơ sở này với nhau trong một bán kính nửa cây số, kết nối với nhau thông qua đường hầm không khí lạnh và đường đi bộ bao phủ. 

  Suntec City tăng một bãi đậu xe ngầm cung cấp bãi đậu xe rộng rãi và rộng rãi cho hơn 3.000 xe. Một hệ thống giám sát Bãi đỗ xe và các thông tin hỗ trợ lái xe trong việc tìm kiếm ra rất nhiều trống một cách nhanh chóng, với dịch vụ miễn phí và dịch vụ đỗ lỗi dịch vụ đậu xe. 

  Tất cả mọi thứ bạn có thể cần hoặc mong muốn là ở đây hoặc trong khoảng cách đi bộ.Hiện đại và được trang bị tốt, Suntec City cung cấp một bộ các tiện nghi và dịch vụ cho khách thuê văn phòng trong việc nâng cao hiệu quả kinh doanh và giảm chi phí. Hãy tận hưởng những trải nghiệm ở Suntec City thông qua công việc, ăn uống và vui chơi! 

  Thiên Đồng sưu tầm


 8. @Chuot84

   

  Hòi lúc 15:00 chiều ngày 06/9/2015. 

  - Cháu chào chú ạ, cháu sinh năm Canh Ngọ nhằm ngày âm lịch 17/11/1990, nhờ chú tư vấn xem giúp hộ cháu với ạ. 

  1. Năm nay cháu 26 tuổi, nhưng công việc vẫn chưa vào ổn định, khoảng bao lâu thì công việc mới ổn định ạ. 

  Tháng 7 âm năm nay có loe lóe một cơ hợi nhưng vẫn chưa giải quyết đc gì. Đến tháng 2 âm năm 2016 thì sẽ tỏ rõ hơn. 

  2. Cháu nên kinh doanh vào lĩnh vực gì thì tốt hơn ạ? Cháu định  mở của hàng tạp hóa ở khu đất bố mẹ mới mua không biết ổn ko ạ?

  Cứ mở sẽ có đồng ra đồng vào.

  3. Chồng cháu sau này là người như thế nào ạ? Cháu vẫn chưa thấy duyên hôn nhân nào đến với mình hết  :(

  Nói dối! đang chờ lựa thôi! chín muồi ròi thì vồ liền hà. nhanh thì giữa năm 2016, chậm thì giữa 2017 cũng lên xe bông. Chồng người dáng cao, gân guốc, tính ít nói, khó tính nguyên tắc.

  Chúc thuận lợi.

  Thiên Đồng

   

   

  Cháu cảm ơn chú nhiều, ngày nào cũng ngóng tin chú thôi ạ. Chú ơi, có 1 anh thì bố mẹ cháu cản, ko đồng ý cho cháu lấy nên chẳng biết sau này thế nào ạ. Mà anh này dáng thấp và đen bác ạ, ko biết phải anh này không ạ? Hic. 

   

  Công việc cháu đang làm ko ở gần nhà nên cứ loanh quanh, đợi xin về gần nhà mãi không được. Chẳng biết cái số cháu cứ lận đận mãi về công việc thế không biết từ lúc ra trường tới giờ.  :unsure:

  Thời buổi này mà còn cấm với cản! Làm bừa luôn sợ gì, mình phải sống cho mình chứ! Dạt mấy đám phụ huynh ra khỏi con đường tình yêu hạnh phúc của mình đi, họ chả giúp gì bạn được mà còn đem lại bất hạnh. Đừng để họ nô lệ bạn luôn cả trong việc tìm hạnh phúc.

  Thiên Đồng

  2 people like this

 9. @mutin

  Kính chào anh Thiên Đồng!

  Em thành tâm nhờ anh cho em xin một quẻ ạ.

  Em là nữ, tuổi Kỷ Tỵ 1989, hỏi vào lúc 14h25 phút ngày 04/9/2015

  Nhờ anh xem giúp em:

   1. Khoảng thời gian nào em mới có người yêu để đi đến hôn nhân ạ, gia đình hối thúc, bạn bè trêu chọc em buồn quá anh ơi.

  Nhanh thì 2016, nhanh thì tháng Giêng 2016, chậm thì tháng 9 âm 2016 sẽ có tinh hỷ.

   2. Tình duyên thực sự của em là do mai mối hay do gặp ngẫu nhiên ạ.

  Do ngẫu nhiên nhưng cũng do một phần có sự hổ trợ của quan hệ gia đình hay họ hàng thân thích, nhưng cũng rất bất ngờ.

   3. Em bị viêm xoang đờm chảy xuống cổ họng nhiều, em đã khám và uống nhiều loại thuốc để chữa bệnh nhưng chưa khỏi. Em nên kiểm tra điều gì về phong thủy trong nhà vậy anh. 

  Xem lại phòng ngủ, đường cống thoát, toa lét nhà xem có thông không? vệ sinh dọn dẹp.

  Bài thuốc hổ trợ trị viêm xoang

  Chuẩn bị: 01 chai dấm táo, 1 chai mật ông.

  Thực hiện các công đoạn sau:

  1. Xông mũi: đổ một muổng canh dấm táo vào ly (cốc), đổ nước sôi vô. Hít hơi nóng. Nước mũi chảy tới đâu hỷ ra khăn tới đó, khô mũi thì thôi.

  2. Súc họng: 01 muổng dấm táo, 02 muỗng mật ong, hòa trộn, uống vào súc khạc nhổ ra.

  3. uống: 1/2 muỗng dấm táo 01 muỗng mật ong, hòa vào, nuốt uống.

  Làm 2 hoặc 3 lần 01 tuần.

  Chúc khỏe

  Thiên Đồng

   

  @Sytruong8x

  Xin chào anh Thiên Đồng! Anh có thể coi giúp em 1 quẻ về tương lai được k ạ
  Em nữ tuổi Đinh Mão, hỏi vào lúc 12:25 ngày 6/9/2015
  Câu hỏi 1: vợ chồng em có ý định sang nước ngoài học tập và công tác liệu có đi được không? 

  Được, thuận lợi, có người có khả năng giúp đỡ suông sẻ, cỡ tuổi khoảng 45-49.
  Câu hỏi 2: nếu đi được, thì có định cư được k? Và công việc, học tập có tốt k?

  Chuyện khó khăn dài, phải kiên trì, không vội. Còn học tập thì tốt, đậu tốt.
  Vc em cảm ơn anh nhiều. 

  Chúc thành công

  Thiên Đồng

   

  @tamly

  Chào anh Thiên Đồng, em là Nam, tuổi dần. Lúc trước tại mục lạc việt độn toán em có nhờ anh tư vấn thấy kết quả rất chuẩn, em thấy rất khâm phục, anh xem khá chính xác. Hôm nay mạo muội làm phiền anh xem giúp em tí ạ. Giờ hỏi: 14h11” chiều, ngày 06/9/2015 dương lịch. Nhờ anh xem giúp em hai Quẻ ạ!

  1. Năm nay vợ chồng em tích lũy ít tiền dự định mua chiếc xe máy đi làm và do thường xuyên về quê...không biết từ đây đến cuối năm em có mua được không anh, hiện tại tiền để giành của hai vợ chồng vẫn chưa đủ! Nếu được khoảng tháng mấy em sẽ mua xe ạ?

  Tiền tích lũy để sang năm mua đi. Khoảng trong tháng 2 âm 2016 là có thể mua được. Mua sớm coi chừng lỗ vốn!

  2. Số em có ly hương ko ạ, tại thấy ở quê làm ăn khó khăn quá, sợ không đủ sống?

  Nên xa quê một thời gian, nhưng cũng kiểu chạy đi đi về về thì sẽ ổn, có cơ hội, còn đi xa hơn bất lợi.

  3. Sang năm công việc của em có gì thây đổi lớn không a?

  Sang năm cũng rủng rỉnh "xièng". Có điều tốn hao vào vài chuyện vô duyên.

  Cảm ơn anh nhiều nha, làm phiền anh rảnh xem giúp em với. Mong tin anh nhiều.

  Chúc thành đạt.

  Thiên Đồng

   

  @Chuot84

  Hòi lúc 15:00 chiều ngày 06/9/2015. 

  - Cháu chào chú ạ, cháu sinh năm Canh Ngọ nhằm ngày âm lịch 17/11/1990, nhờ chú tư vấn xem giúp hộ cháu với ạ. 

  1. Năm nay cháu 26 tuổi, nhưng công việc vẫn chưa vào ổn định, khoảng bao lâu thì công việc mới ổn định ạ. 

  Tháng 7 âm năm nay có loe lóe một cơ hợi nhưng vẫn chưa giải quyết đc gì. Đến tháng 2 âm năm 2016 thì sẽ tỏ rõ hơn. 

  2. Cháu nên kinh doanh vào lĩnh vực gì thì tốt hơn ạ? Cháu định  mở của hàng tạp hóa ở khu đất bố mẹ mới mua không biết ổn ko ạ?

  Cứ mở sẽ có đồng ra đồng vào.

  3. Chồng cháu sau này là người như thế nào ạ? Cháu vẫn chưa thấy duyên hôn nhân nào đến với mình hết  :(

  Nói dối! đang chờ lựa thôi! chín muồi ròi thì vồ liền hà. nhanh thì giữa năm 2016, chậm thì giữa 2017 cũng lên xe bông. Chồng người dáng cao, gân guốc, tính ít nói, khó tính nguyên tắc.

  Chúc thuận lợi.

  Thiên Đồng

  3 people like this

 10. whisper


  Chào anh Thiên Đồng, em nhờ anh cho em xin 1 quẻ với ạ.


  Hiện tại, e đang làm gv, bm em đang làm việc, có trình lên các lãnh đạo bổ nhiệm thêm 1 vị trí phó cho bm. Và các lãnh đạo đã đồng ý điều này. Kính nhờ anh xem giúp liệu lần này em có được bổ nhiệm lên chức phó này không ạ? Cảm ơn anh nhiều.


  Vẫn chưa được.

  Thiên Đồng

  1 person likes this

 11. @Hồ Tây

  Kính chào anh Thiên Đồng,

  Em là Nam, tuổi Mậu Thìn, hỏi vào lúc 17h11 ngày 02/09/2015


  Nhờ anh xem giúp em:


  1. Em có được vào Đảng trong năm Ất Mùi không ạ?


  Xếp hàng chờ.


  2. Nếu không vào được Đảng trong năm Ất Mùi thì đến bao giờ mới được vào ạ?


  nhanh thì năm sau chậm thì 4 năm nữa.


  3. Hiện tại, thị trường vải khô đang 50.000 đồng/kg, và phụ thuộc nhiều vào Trung Quốc, anh xem giúp trong năm nay, giá vải khô có thể tăng cao nhất được đến giá bao nhiêu và vào thời gian nào ạ?


  Chắc cỡ 90.000 hay 95.000đ, trong khoảng tháng 10 hay cuối tháng 9 âm.


  Xin cảm ơn anh.


  Chúc may mắn


  Thiên Đồng


  1 person likes this

 12. milulan

  Em chào anh thiên đồng mong anh xem giúp em một số việc với. Em đang lo quá. Em là nữ canh ngọ hỏi vào lúc 11h46 am ngày 22/08/2015
  Câu 1: nhà em đang lo một việc tốn rất nhiều tiền và đưa trước cho người ta một nửa rồi. Liệu mọi việc có tốt k a? Vì nhà em đang sợ bị người đó lừa.

  Không lừa được, nếu có giấy tờ. Nếu không có giấy tờ thì cũng không lừa được, có trốn thì cũng trở lại giải quyết.

  Câu 2: bố mẹ em có hạn nặng gì không ạ? Sao nhà em từ đầu năm đến giờ cứ liên miên tai nạn. Em hồi năm thì mất con. Mẹ em bị ốm liên tục hôm qua thì bị tai nạn ô tô tông. Bố em đi xem thấy baosang tháng bố em bị hạn còn nặng nữa. Em lo quá. Anh xem giúp cho em xem có việc gì k ạ?

  Trước cửa nhà mình có ai làm gì không? Cống nhà mình có nghẹt không? xem lại coi. Sang tháng ôn không sao. Xem lại nhà có gì lộn xộn thì dẹp đi.
  Câu 3: từ lúc mất con đến giờ 2 vc e cũng muốn có lại mà chưa có. Liệu đến tháng mấy thì vc em sẽ có cháu lại?

  sẽ có lại khoảng tháng 3 hoặc tháng 10 năm sau.
  Em cảm ơn anh. Mong anh xem giúp cho em 

  Chúc Bình An

   

  Tư vấn hóa giải đẩy lùi tà khi và giải han:

  - Dọn dẹp sân vườn sạch sẽ.

  - Dọn dẹp nhà cửa phòng ốc, phòng ngủ, nhà bếp, nhà vệ sinh sạch sẽ.

  - khai thông cống rảnh.

  - Chay tịnh một ngày, ngày nào thuận tiện thì làm. Cuối ngày, trước khi đi ngủ cầu nguyện hay thiền tịnh trước bàn thờ của mình (đạo nào là theo nghi thức của đạo đó).

   

  Thiên Đồng


 13. Ngày biến thành đêm lúc giữa trưa ở TP HCM

   

  (Kiến Thức) - Mây đen ở đâu ùn ùn kéo đến bao trùm toàn bộ bầu trời ở cửa ngõ phía Đông Bắc TP HCM khiến ngày biến thành đêm lúc giữa trưa.

   

   

  ngay-bien-thanh-dem-luc-giua-trua-o-tp-h
  Khoảng 14h chiều nay 25/8, cả khu vực cửa ngõ phía Đông Bắc TP HCM mây đen ùn ùn kéo về và nhanh chóng bao trùm toàn bộ khu vực khiến ngày biến thành đêm lúc giữa trưa.

  ngay-bien-thanh-dem-luc-giua-trua-o-tp-h
  Trong ảnh là người tham gia giao thông trên xa lộ Hà Nội chứng kiến hình ảnh mây đen giăng kín bầu trời lúc đầu giờ chiều nay.

  ngay-bien-thanh-dem-luc-giua-trua-o-tp-h
  "Vừa chạy qua cầu Sài Gòn thấy trời vẫn sáng nắng nhưng khi đến khu vực cầu Rạch Chiếc ở cửa ngõ ra vào thành phố thì đã thấy mây đen giăng kín, bầu trời tối đen như sắp chuyển về đêm", anh Long, một người đi đường chia sẻ. 

  ngay-bien-thanh-dem-luc-giua-trua-o-tp-h
  Theo ghi nhận của PV Kiến Thức, mây đen ùn ùn kéo về giăng kín khu vực ngoại thành các quận Thủ Đức, 9, 2 và các tỉnh giáp ranh như Đồng Nai, Bình Dương...

  ngay-bien-thanh-dem-luc-giua-trua-o-tp-h
  Tại công trình xây dựng tuyến Metro Bến Thành-Suối Tiên, giữa ban ngày nhưng vì mây đen phủ kín khiến công trình phải bật đèn sáng để thi công.

  ngay-bien-thanh-dem-luc-giua-trua-o-tp-h
  Đèn sáng rực trên công trình Metro Bến Thành-Suối Tiên dọc XLHN vào giữa trưa 25/8.

  ngay-bien-thanh-dem-luc-giua-trua-o-tp-h
  Phương tiện lưu thông trên XLHN lúc 14h chiều nay 25/8 phải bật đèn chiếu sáng vì trời bất ngờ "tối giữa ban ngày".

  ngay-bien-thanh-dem-luc-giua-trua-o-tp-h

  Ngay sau đó một trận mưa khá lớn đổ xuống và bầu trời nhanh chóng tan mây, bừng sáng trở lại. 

   

  Nguồn: kienthuc.net.vn

  ===============================

  Sư phụ ơi, Có cần phải giở  bí kiếp tiên nhân ra xem lại không Sp?


 14. GIÁO SƯ NGUYỄN NGUYÊN BẢY GIẢI MÃ NGUỒN GỐC PHONG THỦY

   

  Bí ẩn của phong thủy hay sự thành công là dịch chuyển, vận động đúng lúc, nắm được chữ "Thời' để hành động ngay.

   

  Từ khi con người biết đến thuật phong thủy đến giờ, nó vẫn y như thế. Từ cổ chí kim vẫn là phong ở trên thủy ở dưới, tức là quẻ “Hoán”. Bản chất của khoa học phong thủy là dịch chuyển (hoán), thay đổi để điều kiện sống của con người tốt nhất có thể. Nhiều người phủ màu sắc huyền bí lên khoa học phong thủy nên nó bị hiểu sai là dị đoan.

   

  Năm 60 tuổi, tôi đã đảo ngược quan niệm bằng cách Thủy ở trên Phong ở dưới,tìm ra quẻ Tỉnh (giếng nước). Hóa ra người xưa đã rất đơn giản, phàm điều gì liên quan đến gió và nước đều luôn thay đổi. Ta biến đổi nơi mình ở như nghĩa tượng hình của cái giếng: uống không cạn, vơi lại đầy (khó khăn sẽ chỉ là nhất thời), khi quá sung túc thì đừng để nước tràn ra (không sa đọa, trụy lạc, hoang phí vô đạo – mất đi cáí đức vốn là căn bản của mọi cái đạo trên đời). Đó hoàn toàn là khoa học, là đạo của tự nhiên, của vũ trụ.

   

  Tôi vốn là đứa trẻ nghèo, lấy vợ nghèo nhưng tôi luôn vận hành phong thủy vào đời sống, hành xử, học hỏi để tạo nên cái giếng ẩn dụ đó (tức là đức) nên tôi thành đạt. Năm nay tôi đã 74 tuổi nhưng tuổi già hình như thường né tôi. Tôi sống điều độ, biết tạo cho cuộc đời mình sinh khí, niềm vui, học hỏi và chia sẻ kiến thức cho nhiều người nên tôi trẻ hơn tuổi chăng?

   

  Tôi chỉ tin những gì còn sống và giá trị bền vững (chân-thiện-mỹ). Hãy nhìn vào những ông vua khổ sở đi tìm nơi chôn mình ở long huyệt, hàm rồng… rồi vẫn mất nước, con cháu cũng chẳng ăn lộc mãi được. Tại sao ư, vì mỗi một con người đều phải chịu trách nhiệm về cáí đức của mình, không thể ăn nhờ đức (giếng) của tổ tiên. Tiền nhân anh sống tốt, thành đạt mà anh sống vô đạo, ngu dốt thì anh phải diệt vong.

   

  Tôi đi nhiều nước trên thế giới để giảng dạy, trao đổi về phong thủy. Cách đây chỉ vài tháng sau vụ lùm xùm nhà ngoại cảm, một nhà khoa học của NASA đã hỏi tôi ngay tại nước Mỹ: “Tại sao lại tồn tại một quốc gia có quá nhiều người có thể nói chuyện được với người chết như Việt Nam? Cả thế giới đã tốn nhiều tỷ đô-la để tìm kiếm một thứ âm thanh, ánh sáng nào đó về thế giới bên kia. Trong khi Việt Nam tìm rất giỏi, có thể nói là giỏi nhất thế giới hiện nay – hơn cả Ấn Độ và Tây Tạng”.

   

  Người Mỹ không quá bận tâm đến lý thuyết âm-dương nhưng lại là quốc gia thực hành phong thủy giỏi nhất thế giới (nếu dùng kiến thức phong thủy để lý giải hành động của họ). Đường sá, kiến trúc, rừng quốc gia… đến an sinh xã hội đều hợp lý. Phong thủy chính là tìm cách tương thích để đời sống tốt đẹp hơn.

   

  Người Việt, người Hoa huyễn hoặc phong thủy lên, dẫn đến thực trạng “Sấm to thì mưa nhỏ”. Càng nói nhiều, tuyên bố nhiều thì càng làm dở, đó là sự khác biệt giữa chúng ta và phương Tây. Khi đưa phong thủy rời xa đời sống có thật tức là đã làm sai phong thủy. Lý luận suông là thứ giết chết sự sáng tạo cũng như khả năng tìm đến tri thức của con người một cách nhanh nhất.

   

  Người phương Tây chỉ nói khi có thể làm được, hiện thực hóa được. Giáo dục phương Tây rất đúng phong thủy ở chỗ: họ dạy con người sự tự tin, niềm vui sống, sự sẻ chia và sáng tạo (chính là Khí). Họ không bao giờ dạy người ta phải thế này, thế khác mà là “Bạn muốn cuộc đời mình sẽ như thế nào? Bắt đầu ngay đi”. Còn chúng ta sẽ đợi ngày mai tươi sáng. Thử nhìn xung quanh đi, người Việt thiếu sinh khí, đời sống nhàm chán, tư duy một chiều, sợ hãi thay đổi bản thân hoặc a dua bắt chước người ta một cách vô tri – đó là trái phong thủy, làm sao có thể hạnh phúc. Xa hơn, nguyên khí quốc gia nghèo nàn (tài nguyên con người) – sao có thể bắt kịp thế giới?

   

  Một nhà sử học nước ngoài, theo ông, người Việt có điểm yếu lớn nhất là gì? Tôi nhất thời không thể trả lời vì có… nhiều phương án quá. Ông ta nói: Người Việt không biết cười. Tôi giật mình. Ngay chiều hôm đó, tôi bay trở về Việt Nam. Tại sân bay quá cảnh ở Hồng Kông, tôi bắt đầu thấy những nhóm người Việt mặt cau có, lo lắng ngồi túm tụm với nhau. Bên cạnh họ là những nhóm người nước ngoài đủ mọi quốc gia đang cười nói sảng khoái, gật đầu chào nhau. Khi về đến Tân Sơn Nhất, tôi đã thấy hàng trăm khuôn mặt lo âu. Trên đường về, nhìn ra cửa kính xe, tôi không nhìn thấy một nụ cười nào. Chúng ta đang lo cái gì vậy?

   

  Bản chất của hạnh phúc – thành công nằm ở hiện tại và nằm ở sự vận động. Người Mỹ, người Anh nói: thứ 7 này, lúc 18 giờ, qua nhà tao party ngoài vườn, đến được hay không? Người Việt nói: “Lúc nào rảnh tôi sẽ ghé chơi”. Lúc nào là lúc nào? Một lời nói vô nghĩa! Chúng ta chậm phát triển và năng lực con người bị hạn chế vì thói quen lười vận động, thiếu tính cụ thể và thiếu động lực để tự thúc đẩy bản thân phải làm gì đó. Chỉ ngồi nghĩ và mơ sẽ chẳng có tác dụng gì. Đứng dậy và lao vào đời sống, làm gì đó khùng điên, tận hưởng kiến thức, các mối quan hệ, một miền đất hay thói quen mới… sẽ nảy sinh ra những ý tưởng thực tiễn vĩ đại nhất. Tức là phải để “khí” lưu chuyển.

  ESQUIRE VIỆT NAM

  Lưu ý:

  Nguyễn Nguyên Bảy cũng ở trong cái tập hợp người Việt Nam.

  Còn cái việc giải mã nguồn gốc Phong thủy thì chưa thấy "cơ sở khoa học".


 15. ngaquy

  Cháu xin chào các bác và anh chị trong diễn đàn. Nhờ mọi người xem giúp năm 2015 cháu tuổi kim lâu có cưới được k a? Và tư vấn cho cháu ngày tháng đẹp để cưới trong năm 2015. 
  Nam : 10/10/1986 (dl)
  Nữ :16/06/1988 (dl)
  Cháu xin cảm ơn. 

   

  Cưới được. Tháng 10 tốt, tháng Một (tức 11) tốt nhất.

  Ngày tốt:

  Tháng mười: ngày 08**, 9, 11, 20**, 21…kỵ giờ Thìn.

  Tháng Một (11): ngày 04**, 08, 16**, 20…kỵ giờ Dậu.

  Thiên Đồng

   

  meiucon

  Cháu chào bác cháu nhờ bác xem giúp cháu ngày cưới trong tháng 5 hoặc tháng 6 âm lịch ạ

  Nam: 23/01/1991 (al)
  Nữ: 22/10/1992 (al)
  Mong tin của bác sớm ạ. Cháu cám ơn bác
   
  Tháng 6 Đại lợi, tháng 5 hai nhạc thân.
   
  Loandong

  Chào Bác,

  Nam = 2-12-1978

  Nữ = 14-3-1987

  Nhờ Bác xem cho ngày Cưới, Hỏi trong năm 2015 này.

  Rất cám ơn Bác.

   

  Tháng Chạp tốt, Hoặc tháng 6, 7 âm

  Ngày tốt:

  Tháng sáu: ngày 21, 25 …kỵ giờ Mão.
  Tháng bảy: ngày 10**, 15**, 20**…kỵ giờ Dần.

  Tháng Chạp (12): ngày 09**, 10, 16,kỵ giờ Mão.

   

  Thiên Đồng

  1 person likes this

 16. herok


  Chào anh Thiên Đồng!


  Ba em tuổi Đinh Dậu (1957), hỏi lúc 15h35 phút ngày 21/03/2015


  1. Năm nay công việc làm ăn của ba em như thế nào (ba em làm bên xây dựng)? Có trả hết nợ không?


  nợ còn triền miên.


  2. Nếu công việc làm ăn thuận lợi có nên mua sắm thêm thiết bị không? hay đợi trả hết nợ rùi mới mua thêm thiết bị?


  mua thiết bị rồi trả nợ.


  3. 7-8 năm nay ba em gặp rất nhiều việc khó khăn. Từ gia đình cho đến công việc, liệu từ năm nay mọi việc có tốt hơn cho ba em ko?


  tốt tí cho đỡ thôi chứ còn khó nhiều


  Rất mong tin anh!


   


  lapxuan19


  Chào anh Thiên Đồng!


  Em là nam tuổi Bính Dần (1986), hỏi lúc 15h51 phút ngày 21/03/2015.


  1. Năm nay công việc của em như thế nào? Em có nên mở thêm quán cà phê để kiếm thêm thu nhập không?


  Không nên mở thêm gì, năm nay có gì làm nấy thì được, để đến cuối năm tính tiếp, công việc nhiều khó khăn có khi cụt vốn hay mất tiền, mượn nợ to lãi lớn thì khổ.


  2. Em đang quen một người mà ai trong gia đình em cũng phản đối hết nên không biết đường tình duyên em sẽ như thế nào, bao giờ em cưới vợ và vợ em là người như thế nào?


  chuyện này thì tốt, cứ làm tới thì sẽ được, vợ là người tướng tròn, mập mạp, tính tình đôn hậu, dễ chịu, mông to.


  3. Em có kế nghiệp công ty gia đình không hay sẽ theo con đường mà em yêu thích là ngành dịch vụ?


  kế nghiệp gia đình


  Thiên Đồng


   


  Chào chú Thiên Đồng, 


  Cháu sinh năm 1985, hỏi lúc 14g29p ngày 20/3/2015


   


  Cháu làm ở đây được hơn 4 năm, hầu như ai cũng thấy đây là môi trường đầy áp lực nhưng do nhiều ràng buộc nên không đi được.


  Giờ cháu rất phân vân không biết có nên đi hay không.


  sẽ đi, tháng 4 âm hoặc tháng 9 âm cũng đi.


  Cháu muốn hỏi, cháu có nên chuyển chỗ làm không, nếu chuyển có đươc không, có thuận lợi không ?


  - Nơi làm việc mới có thích hợp với cháu không hay "tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa"


  sẽ chuyển, nơi mới tốt, có đường hướng phát triển.


   


  Cháu cảm ơn chú rất nhiều.


  Chúc chú sức khỏe!


  Thiên Đồng


 17. sytruong8x

  Tuổi gì: Đinh Mão
  Hỏi vào 23:22' ngày 20/6/2015
  Câu hỏi 01: Cho em hỏi liệu khi nào đường công danh mới ổn định và phát triển a? Vì năm nay mới có tín hiệu việc làm mà bị di dời đến hai lần, lần thứ hai em tưởng được vào làm chỗ tốt rồi mà bị di chuyển lên làm k đúng chuyên ngành, em buồn lắm ạ.

  Công danh ổn định năm 2017, phát triển 2022.
  Câu hỏi 02: chồng em sinh năm 1981, bé đầu sinh năm 2013, gia đình em có thể sinh em bé nữa vào năm nào thì tốt ạ? 

  nên sinh 2019
  Câu hỏi 03: tình cảm và tài lộc gia đình em có tốt k?

  tốt
  Em xin chân thành cảm ơn anh. Mong anh luận giúp em! 

  Thiên Đồng

   

  Tâng Khải Yến

   

  Kính chào chúThiên Đồng,cháu sinh năm Đinh Mão, kính nhờ chú xem dùm cháu ba câu hỏi vào hồi 9h:30AM ngày 10/06/2015:

   
  Câu hỏi 01: Lần này gia đình nhất định đưa cháu về quê công tác và làm việc. Liệu việc đó sẽ xảy ra chứ. Tương lai công việc đó sẽ thế nào hả chú. Tinh thần cháu k hào hứng tý nào, cháu luôn có suy nghĩ không muốn về dù chịu vất vả bên ngoài cũng được
  sẽ về, nhưng giờ chưa về, 3 năm nữa về.
  Câu hỏi 02: Vừa rồi có 1 ng đàn ông nc ngoài rất quý mến cháu nhưng k phải là ng phù hợp với cháu nên cháu đã dừng. Cháu muốn hỏi tình duyên trong năm nay. Nghe chừng cháu thấy cái cần thì k có, cái có thì không cần. Cháu k phải k có 1 đối tượng theo đuổi nhưng thực sự cháu k thấy ai phù hợp.haizzzz. k thể cố gắng được. Giờ cháu khá lỳ,nếu k có ai phù hợp chắc cháu ở vậy
  không ở vậy, nhanh tháng Một (tức 11) năm nay lên xe bông, chậm thì 2 năm nữa.
  Thực tình cũng k biết khi nào chú Đồng rảnh(thực ra gọi là anh Đồng hợp lý hơn nhưng xưa nay hỏi vẫn gọi chú quen rồi ạ  :P). Tuy nhiên cũng viết cố mấy dòng hi vọng có duyên ạ, thật ra cũng tại lòng k an
  Hong sao
  Thiên Đồng
   
  Hồ Tây
  Kính chào anh Thiên Đồng,

  Em là Nam, tuổi Mậu Thìn, hỏi vào lúc 14h42 ngày 04/05/2015.

  Nhờ anh xem giúp em:

  1. Em có xin được học bổng để làm tiến sĩ ở nước ngoài không ạ?

  Chưa được

  2. Nếu được thì vào khoảng thời gian nào ạ?

  1 năm sau, tính từ lúc hỏi.

  3. Vợ e sinh năm Canh Ngọ, con gái đầu sinh năm Quý Tỵ , vậy nên sinh thêm cháu út vào năm nào ạ?

  năm 2022 hoặc 2023

  Chân thành cảm ơn anh nhiều, chúc anh sức khỏe thành công và hạnh phúc.

  Thiên Đồng

   

  thaihoa

  Kính chào anh Thiên Đồng, em sinh năm Đinh Mão, kính nhờ anh trả lời dùm em ba câu hỏi vào hồi 4h:57 phút ngày 21/01/2015:

   
  Câu hỏi 01: Năm nay công danh sự nghiệp của em như thế nào?
  Chi tiêu nhiều, không dành dụm được bao nhiêu, có tiền nhưng tính đi tính lại cũng vửa đủ sống. Cơ hội thăng tiến hiếm hoi, nhưng sẽ vượt qua và có những thay đổi mới, công việc tốt vào tháng 8 âm trở đi.
  Câu hỏi 02: Cho đến giờ phút này, có một người ở cơ quan đang dọa sẽ nghỉ và em sẽ tiếp quản công việc đó (mà em không muốn tiếp quản công việc đó chút nào), vậy liệu việc đó có xảy ra không?
  Câu hỏi 03: Em không muốn tiếp quản công việc đó, và ở nơi này, em cũng khó phát triển được, vậy liệu trong năm nay có con đường khác để em đi không?
  không, ráng ở lại có khi lại hay thì sao?
  Em xin cám ơn và chúc anh Thiên Đồng sức khỏe, hạnh phúc!
  Thiên Đồng

  xuka

  Kinh anh THiên Đồng,

  Cảm ơn anh nhiều. Năm nay tiền tài chật vật mà 2vc em tinh kiêm nhà ở để đoàn tụ gia đình. Năm nay chồng em trung THai Bạch cũng hơi lo ko biêt co tiền mua nhà được ko.Nhân đây, em xin anh thêm 1 quẻ về nhà cửa.

  1. Năm nay 2 vc em co mua nhà được ko a. Nêu được thì vào thang mây.

  Được, tháng 10 âm.

  2. Nha co tôt và  hợp 2vc ko ah

  Tới nơi mới biết (nếu mời Thiên Đồng tới xem qua cái địa lý, dt TĐ 0937851322)

   

  Hỏi vào luc 21h56ph ngày 25.3.2o13

  Chồng: Binh Thìn 1976

   Vợ: Giap Ty 1984

  Con: Quy Ty 2o13

  Cảm ơn anh nhiều ah.

  Thiên Đồng
  2 people like this

 18. Các tư liệu của anh Hoangnt đưa ra điều rất quý, nhưng anh Hoangnt có một khuyết điểm là không có sự phân biệt giữa việc trích dẫn tư liệu với lời phân tích hay lời bình của chính anh. Mặc dù đôi khi anh có tô màu chữ để phân biệt, nhưng người đọc vẫn lầm lộn, không biết lúc nào là tư liệu sử, không biết lúc nào là ý kiến cá nhân.

  Thiết nghĩ anh Hoangnt cần nên có những sự rạch ròi trong nghiên cứu, đôi khi cần phải ghi nguồn trích hay nguồn tư liệu đưa về.

  Anh có thể dùng phong chữ khác nhau và dấu kép để phân biệt tư liệu trích dẫn và ý riêng của anh.

  Vài lời chia sẻ.


 19. NÓI NHỎ NGHE THÔI, NƠI NÀY SƯ HỔ MANG Ở!

  Những ngày đầu cấp tráp, có lần Sư phụ nhận lời tư vấn miễn phí cho một ngôi chùa nhỏ ở Thủ Đức. Buổi ấy có tôi và 3, 4 người cũng là học trò nữa đi theo để học trực quan.

  Đến nơi, một bà hình như là quản gia của cái chùa đó đón tiếp, rót nước mời chào. Vừa tới nơi, Sư phụ ngồi uống nước ngoài khoảng hiên chùa, nhờ một hai học trò đo xem cái hướng, xong, cụ nhâm nhi trà rồi bảo:

  - Tôi nói nhỏ bà nghe thôi nhá, ngôi chùa này nếu phía sau (theo hướng tay chỉ) có ao nước hay toa lét thì sư ở đây lăng nhăng, hổ mang hoặc chả tu gì được!
  Bà khách nghe xong hạ giọng:

  - Dạ thầy nói đúng, trước đây có một sư trụ trì, lăng nhăng lắm với các phật tử, rồi tiền bạc lôi thôi...đúng như thầy phán. Vị ấy cũng bị điều đi khỏi chùa rồi, thưa thầy.

  Tôi ngạc nhiên quá đổi. Bởi thường thì cụ đi xung quanh rồi hẳn phán, nhưng hôm nay cụ chả thèm đi. Vừa tới nơi ngồi đấy mà phán như đóng đinh!

  Khi hết tuần trà, Sư phụ cùng các đệ tử đi quán sát và ra sau. Quả thật ngay sau hướng tay chỉ là một khu vực toa lét, nhà tắm lớn.

  Mới hay địa lý phạm xấu thì không chừa ai.
  Thiên Đồng phong thủy ký
  15/5/2015

  1 person likes this

 20. Maya

  The voyage led by Tzu Fu that left China in 219 BC resulted in the establishment of a Chinese colony in Mexico. A new artistic style – the Izapan style – emerged in southern Mexico in the period 300-100 BC, characterized by an abundance of intricate, Chinese-looking scrollwork. Gunnar Thompson reports that a remarkable concentration of ancient Chinese-Taoist symbolism has been found in this region, along with Chinese Kangi writing, Chinese ceramic toys and headrests, Chinese pottery, Chinese jade coins, and sculpted faces of Chinese mariners. Genetic research has revealed a high concentration of Chinese genetic traits among the indigenous population in this area.
  1

  Izapa stela 5 – the Festival Monument – is a 1.5-ton slab of andesite carved with metal tools, which has been assigned a date of 300-400 BC. It depicts more than a dozen symbols and motifs that are distinctly Asian. Patrick Huyghe writes:

  There is a Taoist teacher with his pointed hat, a Taoist pupil, two fishes (which represented matrimonial harmony in China), the serpent/turtle motif, the rain cloud symbol, a plumed bird with life-force scrolls, a chinless deity with scroll-shaped eyes, a roaring tiger, a parasol, a sacred Buddhist ceiba tree, a peaked scroll cloud, a yin-yang symbol, and the power of heaven motif.
  2

   

  amer5-12.jpg

  Fig. 5.12
   Izapa stela 5 – the Festival Monument.

  amer5-13.jpg

  Fig. 5.13
   The ‘power of heaven’ symbol, as found in China and Mexico.
  3

  amer5-14.jpg

  Fig. 5.14
   Yin-yang symbols from China and Mexico.
  4

  A lunar calendar was introduced in Mesoamerica which, like the Chinese calendar, began in about 3000 BC, more than 2000 years before the Mayan civilization officially began. The Mayan eclipse table in the Dresden Codex is identical to a table that Chinese astronomers produced during the Han dynasty (202 BC - 220 AD). Both tables contained the same errors: they predicted 23 eclipses within a 135-month period, whereas only 18 occur.
  5

   

  amer5-15.jpg

  Fig. 5.15
   Ceramic figure from Uxmal, Mexico, 400 BC. It shows an ancient mariner 

  with a characteristic Chinese beard and lion dog on the right shoulder.
  6

  Flat-bottomed, cylindrical tripod vessels with square moulded legs, horizontal decorations, and conical lids topped with birds or ringed knobs were found at Teotihuacán, Mexico, and dated to the 3rd century AD. These vessels are unrelated to other common pottery shapes used in Mesoamerica at the time, but are highly reminiscent of the ceramic, metal, and lacquer cylindrical tripod vessels of Han China.
  7

  The Buddhist missionary who claimed to have returned from a trip to Fu Sang in 498 AD said he had visited a country 20,000 li (about 6000 miles) to the east of Siberia. That would place it in vicinity of Mexico. He mentioned that the merchants there did not have to pay tax – which was true of Mayan merchants. He also spoke of seeing horses and waggons, which is used to dismiss his account as fiction. But there are native traditions, reports by pre-Columbian visitors, and other pieces of evidence that point to horses being present in the Americas before the arrival of the Spaniards.
  8

  Comalcalco was a major Mayan port built in the 1st and 2nd centuries AD. It is the only site in pre-Columbian America where kiln-fired clay brick was used. A small percentage of the bricks bear motifs and designs, some of which are similar to Roman mason’s marks from the first half of the 1st millennium AD. The dimensions of the bricks and other objects reflect Roman units of measure, and the cement used was similar to that favoured by the Romans. However, no Latin inscriptions have as yet been found at the site.
  9

  amer5-16.jpg

  Fig. 5.16
   Mason marks seen on Comalcalco’s bricks (left) strongly resemble those used by Roman masons (right).

  amer5-17.jpg

  Fig. 5.17
   Christian motifs common in ancient Europe (top) are similar to motifs at Comalcalco (bottom).

  David Eccott has argued that the technology and perhaps the expertise behind the brick-making at Comalcalco could be part of a tradition stretching back thousands of years. He believes that some of the signs represent a form of ancient script familiar to Mesopotamia and the Indus Valley culture of northern India around 3000 BC. It is thought to have gradually spread eastwards to China, Sumatra, Easter Island (rongorongo script), and finally Peru, Panama, and Mexico. Examples of the Indus Valley script have been identified both at Comalcalco and on the adobe bricks used to construct the pyramids at Las Ventanas in northwest Peru, dated to between 300 BC and 880 AD. The Indian Satavahana dynasty (c. 200 BC - 200 AD) is known to have had extensive trade connections with Rome.
  10

   

  amer5-18.jpg

  Fig. 5.18
   This ceramic head recovered at Comalcalco suggests a Roman or Afro-Arabian influence.

  amer5-19a.jpg

   
  amer5-19b.jpg

  Fig. 5.19
   The Calixtlahuaca head. This terracotta head, with its moustache and neatly trimmed beard, was excavated from an undisturbed ancient grave sealed under the Calixtlahuaca pyramid, 35 miles southwest of Mexico City, in 1933. Several experts believe it to be Roman and to date from the 2nd century AD, but it is officially classified as ‘colonial’.
  11

  Fig. 5.19 The Calixtlahuaca head. This terracotta head, with its moustache and neatly trimmed beard, was excavated from an undisturbed ancient grave sealed under the Calixtlahuaca pyramid, 35 miles southwest of Mexico City, in 1933. Several experts believe it to be Roman and to date from the 2nd century AD, but it is officially classified as ‘colonial’.11

   

  Temple I at Tikal, Guatemala, is a classic example of a Mayan pyramid, with its stepped profile, single narrow staircase, and small but massively built temple at the top. The same features are found in the stepped temples in and around Angkor Wat in Cambodia. Mayan pyramids were built around a solid substructure, as were the Buddhist stupas of India, such as those at Sanchi and the stepped temples of Cambodia. Long, narrow corridors and corbelled arches are found in both Mayan pyramids and Southeast Asian temples.12

   

  amer5-20.jpg

  Fig. 5.20 Temple I, Tikal, Guatemala.13

  amer5-21.jpg

  Fig. 5.21 Pyramid of Kukulkán, Chichén Itzá, Mexico.

  amer5-22.jpg

  Fig. 5.22 One of four corner towers of the central temple at Angkor Wat, Cambodia. (www.stuckincustoms.com)

   

  The use of the lotus motif in Mayan temples at Palenque is highly specific and virtually identical to that in Hindu and Buddhist temples. For instance, a bas-relief depicting a Mayan priest holding a lotus blossom by the stem is remarkably similar to one in Khasaparna, India. A relief showing a lotus growing from a conch shell can be found at both Palenque and Borobudur. Mayan and Hindu panels also show fish eating lotus flowers.14

  The caiman of Mesoamerica corresponds to the mythical makara of India, an amphibious creature variously portrayed as a crocodile-fish, a creature with the head and forelegs of an antelope and the body and tail of a fish, a creature with an elephant’s head and fish’s body, and a dolphin or shark. The makara is associated with the creation of the world, and is often depicted disgorging human heads, deities, lotuses or other elements of creation; alternatively, a hero or deity is sometimes shown defending himself from its jaws. The makara is sometimes depicted vertically, with its head at the bottom. All these motifs are widely found in Mesoamerica. In addition, the makara, caiman and related Mayan kawak (cauac) or ‘earth monster’ sometimes have a curved, upturned snout, and also a trefoil, which has been interpreted as representing the triune qualities of ‘divine breath’.15

  An impressive piece of evidence for an east Indian presence in Mesoamerica is the 8th-century stela of a Mayan noble from Copán, Honduras. At the top of the stela are what appear to be two elephant figures – which are remarkable because elephants were not indigenous to America. Conventional scholars insist that the long-nosed animals are local tropical birds with enlarged beaks – perhaps tapirs or macaws. The figures mounted on the ‘elephants’ (no longer visible today) are wearing turban-like headdresses resembling the headgear of Hindu elephant riders, or mahouts, of the same period. A long-nosed figure looking like Ganesha, the Hindu elephant-headed god, also appears on the stela.16 Ganesha was particularly worshipped by Indian traders and merchants.

   

  amer5-23a.jpg

  amer5-23b.jpg

  Fig. 5.23 Top: Stela B – the Elephant Stela.17 Bottom: There used to be mahouts or drivers sitting on the elephants’ heads.18

   

  The board game known as patolli was widely played in Mesoamerica, including by the Teotihuacanos, Toltecs and Aztecs. It resembles the game of pachisi, which was been popular in India from Vedic times until today. Similarities include the board’s cruciform shape, the sequence of moves, and the cosmic associations of the pieces and moves. The game appeared in Mesoamerica around the 7th or 8th century AD and continued to be played until colonial times.19

   

  amer5-24.jpg

  Fig. 5.24 Patolli board game (Codex Magliabechiano, Central Mexico, 16th century AD).

  amer5-25.jpg

  Fig. 5.25 Modern pachisi board game in India.

   

  The small animal figures on wheels found in Mesoamerica, mostly dating to the middle to second half of 1st millennium AD, are very similar to the wheeled ‘toys’ found in India, whose history extends from the Vedic civilization of the 1st millennium BC to the present century. Originally, the miniature vehicles/animal figures may have had a religious function. Among the Hindus the oxcart was sacred because it contained the sacred seed (rice) and served as an altar. The ‘toys’ are found in regions of Mesoamerica which display a concentration of other elements of Indian culture, including the patolli board game.20

   

  amer5-26.jpg

  Fig. 5.26
   A wheeled ‘toy’, exhibiting elements of the native Mexican dog, which was the same species found in ancient China (El Tajin, Veracruz, east coast of Mexico, 7th-9th century AD).

  amer5-27.jpg

  Fig. 5.27 Wheeled ‘toy’ in a Jain manuscript, illustrating its primary religious function 

  (Mahapurana, Palam, North India, 1540 AD).

  amer5-28a.jpg amer5-28b.jpg

  Fig. 5.28
   
  Left
  : ‘Mythical’ creature which appears to depict a ram’s head and horns (Cholula or Tezcala, Central Mexico, 7th century AD). 
  Right
  : Model of a ram with one horn still attached (Chandraketugarh, West Bengal, Northeast India, 1st century BC).

   

  In mural paintings the Maya depicted themselves as lighter skinned than their enemies, and their rulers and nobility were portrayed as having the lightest skin of all. A scene in the Temple of the Warriors at Chichén Itzá depicts people with white, brown, and black skins. The Popol Vuh, the sacred text of the Quiché Maya, describes the first ancestors as ‘black people, white people, many were the people’s looks, many were the people’s languages’. Many of the mummies of the Inca nobility of Peru also bear strikingly Caucasoid traits.

  In Aztec mythology, Quetzalcoatl, the Feathered Serpent, is a benevolent deity, creator of humanity, and teacher of the arts of civilization. He is described as having Caucasoid features, being tall and bearded, with hair of the same colour as the maize which he taught people to cultivate. He is said to have come from ‘the distant east’. When Cortez reached Mesoamerica in the 16th century, the natives believed, due to his fair skin and beard, that he was Quetzalcoatl, who had returned as promised, and so they offered no initial resistance to the Spanish conquerors. The corresponding Mayan god and culture-bearer, Kukulkán, who also brought maize agriculture, is likewise depicted with European features. Among the Quiché Maya of lowland Yucatán, the matching tall, bearded, fair-skinned, light-haired man-god was Votan. Kukulkán appears to correspond to the Celtic hero Cuchulinn (or Kukil Can), who was sometimes depicted as a feathered serpent, while Votan corresponds to the Odin, Wotan, or Votan of the Germanic peoples of northern Europe, who was often portrayed as a dragon or serpent.21

   

  Mining and metalworking

  The use of metals in Mexico has been pushed further and further back, and is now virtually contemporary with that in South America, where sophisticated metalworking techniques were developed around 1200 BC. The Olmecs had a word for metal as early as 1500 BC, and mined iron, jade, turquoise, obsidian, emeralds, and gold. Many of the Aztec, Toltec, Mayan, and Zapotec mines may have originally been Olmec mines. Jade was the most valuable of all stones to the ancient Chinese and also to Mesoamerican cultures.

  Many of the artefacts made by Mesoamerican cultures (or obtained by them from elsewhere) display an incredible level of skill.1 The Zapotecs, for instance, were renowned for their incredible artistry and advanced metalworking skills, including smelting, casting, welding, and electroplating. Their artisans were skilled in carving rock crystal, jade, and turquoise – a brittle material that was crafted into mosaics of wafer-thin pieces. Many Zapotec artefacts could only have been made with sophisticated jeweller’s tools. Some of the round stone cups are less than one-eighth of an inch thick – an incredible feat that can only be achieved using a lapidary wheel. The marks left by such wheels can in fact be identified on many museum artefacts. This culture began about 200 BC – around the time that Tzu Fu established his Chinese colony in Fu Sang.2

  The Aztecs of Mexico and Incas of Peru made acceptable mirrors from obsidian (volcanic glass). More technically challenging were the concave mirrors that the Olmecs made from magnetite. It is not known how they precision-grinded and polished exact, three-dimensional, symmetrical surfaces – assuming they did this themselves. One scholar commented that it is simply impossible to reconstruct the technique employed to achieve such perfection, which included making concave mirrors with varying radii of curvature.3

   

  References

  Olmecs

  1. John Major Jenkins, Maya Cosmogenesis 2012: The true meaning of the Maya calendar end-date, Rochester, VT: Bear & Company, 1998, pp. 127-38.

  2. Collins, Gateway to Atlantis, pp. 132-3.

  3. Huyghe, Columbus Was Last, p. 189.

  4. Ibid., pp. 186, 188.

  5. David Hatcher Childress, The Mystery of the Olmecs, Kempton, IL: Adventures Unlimited Press, 2007, pp. 209-11.

  6. www.latinamericanstudies.org/olmec-seated-figures.htm.

  7. W.R. Corliss (comp.), Archeological Anomalies: Graphic artifacts I, Glen Arm, MD: Sourcebook Project, 2005, pp. 99-101.

  8. Maya Cosmogenesis 2012, pp. 9-10, 131-2, 202.

  9. The Mystery of the Olmecs, p. 196.

  10. www.chinese.tcu.edu/www_chinese3_tcu_edu.htm.

  11. http://web.ku.edu/~hoopes/balls/index.htm.

  Maya

  1. ThompsonSecret Voyages to the New World, pp. 63-5, 70, 73.

  2. Columbus Was Last, p. 90.

  3. Secret Voyages to the New World, p. 70

  4. Ibid., p. 71.

  5. Columbus Was Last, pp. 90-1; Secret Voyages to the New World, pp. 64-5.

  6. Ibid., p. 70.

  7. Columbus Was Last, p. 123.

  8. Secret Voyages to the New World, pp. 67-9.

  9. SchochVoyages of the Pyramid Builders, pp. 149-52; W.R. Corliss (comp.), Ancient Structures: Remarkable pyramids, forts, towers, stone chambers, cities, complexes, Glen Arm, MD: Sourcebook Project, 2001, pp. 152-9.

  10. Gateway to Atlantis, pp. 150-2; The mystery at Comalcalco, http://mexicolesstraveled.com.

  11. www.econ.ohio-state.edu/jhm/arch/calix.htm.

  12. Voyages of the Pyramid Builders, pp. 148-9; Ancient Structures, pp. 137-9.

  13. http://shinshinshingan.wordpress.com/2009/02/08/tikal.

  14. Ancient Structures, p. 162.

  15. Graeme R. Kearsley, Mayan Genesis: South Asian myths, migrations and iconography in Mesoamerica, London: Yelsraek Publishing, 2001, pp. 80-4, 144-52;2012 and the Mayan calendar, Mythological connections, http://davidpratt.info.

  16. Columbus Was Last, pp. 125-6.

  17. http://mayaruins.com/copan/a1_1098.html.

  18. www.the-book-of-mormon.com/elephants.jpg.

  19. Mayan Genesis, pp. 296-7, 962-3.

  20. Ibid., pp. 221-2, 964-6.

  21. Dorothea Chaplin, Mythological Bonds between East and West, Copenhagen: Einar Munksgaard, 1938, pp. 35-6, 68-9; Nicholas de Vere, The Dragon Legacy: The secret history of an ancient bloodline, San Diego, CA: Book Tree, 2004, p. 208.

  Mining and metalworking

  1. The Mystery of the Olmecs, pp. 227-37.

  2. Secret Voyages to the New World, p. 66.

  3. Corliss, Archeological Anomalies: Small artifacts, pp. 269-70.


 21. VÌ KHÔNG NGHE LỜI THẦY HAY LÀ ĐỊNH MỆNH?

  Ngày đó, cô thư ký đưa xe đến đón Sư phụ. Tôi cắp tráp theo hầu.
  Đến nơi, vừa nhìn hình thể nhà, Sư phụ bảo với tôi là rất xấu.
  Một tráng niên to cao, trắng trẻo, béo tốt đón Sư phụ tại phòng họp, bắt tay nồng nhiệt rồi vào công việc tư vấn.
  Cô thư ký đi theo ghi lại rất tỉ mỉ tất cả các chi tiết mà Sư phụ bảo phải chuyển đổi, sửa chữa. Tuy nhiên vì văn phòng cũng chỉ là một phần thuê của tòa nhà nên việc cang thiệp cũng có phần hạn chế.
  Sư phụ bảo nếu không sửa chữa những thứ có thể sửa được thì công ty này sẽ nguy, nặng thì phá sản. Hoặc nếu không, tìm chỗ khác mướn mặt bằng khác thì may ra tốt hơn.
  Lần sau, cô thư ký đến hỏi xem có cách nào khác không, vì giám đốc cũng chưa sửa gì, mà cũng bởi tiếc cái hệ thống cửa hoàn toàn bằng công nghệ tự động hiện đại. Sư phụ bảo phải sửa, không cần biết lý do hoặc phải chuyển cơ sở.
  Bẳng đi một thời gian lâu...được tin, công ty đỗ vỡ, phá sản, giám đốc bị bắt giam một thời gian ngắn.
  Cô thư ký hồi báo rằng những tư vấn trước đó chỉ thực hiện vài tiểu tiết qua loa mà không sửa những phần quan trong như đã tư vấn, hầu như hoàn toàn không chiụ sửa gì mà vẫn trụ ở cơ sở đó làm việc.
  Nên có câu chuyện này...
  Thiên Đồng phong thủy ký.

  3 people like this

 22. THẦY NÓI HẾT RỒI, THÔI THÌ CÒN GÌ THẦY NÓI LUÔN ĐI.
   

  Đó là câu chuyện của Sư Phụ tôi (Thiên Sứ Nguyễn Vũ Tuấn Anh).
  Những ngày đầu tôi cấp tráp theo Sư Phụ (Sp), tôi thường được cho ngồi một bên để mục sở thị Sp tư vấn cho gia chủ, cũng là học một cách trực quan sinh động nhất.
  Hôm nọ, mãi tận hơn 12g trưa, một vị khách cuối cùng vào phòng làm việc của Sp. Vừa ngồi xuống, Sp hỏi: "Bà tuổi gì? Chồng con tuổi gì?"
  Vị khách là phụ nữ, chừng khoảng 55 - 60 tuổi, cho biết tuổi gia đình xong thì Sp liền bảo: " Bà thuộc hạng giầu có, không đại gia thì cũng rất giầu hơn người thường. Hôm nay bà đến đây chỉ một việc duy nhất, là bà hỏi về việc xây nhà, mà thôi, mà nhà bà cũng khác người ta, tức là nhà bà ít nhất cũng phải 7, 8 tầng. Có đúng không bà?"
  Bà khách "đứng hình" một lúc rồi buông câu: 'Dạ đúng."
  - "Bà có gì hỏi không?" Sp hỏi.
  - "Dạ, thầy nói hết rồi, còn gì thì thầy nói luôn giùm tôi luôn đi." - Bà khách quá bất ngờ và thuyết phục.
  Tôi ngồi đó ngạc nhiên quá đổi và bật cười ngay khi câu trả lời của bà khách dứt, mà Sp cũng cười hè hè.
  Bà khách nói tiếp:
  - Sự thật là con gái tôi khuyên tôi đến đây, nhưng nó nói lần thứ hai thì tôi mới tới đây. Tôi chờ từ 6 giờ sáng đến giờ này, cũng định bỏ về nhưng mà con gái tôi năn nỉ quá nên tuôi cũng thử. Tôi định ăn mặc như thế này để..."qua mắt chính quyền" (ý nó qua mặt thầy) nhưng thầy vẫn nhìn ra.
  Hôm đó bà khách ăn vận rất xềnh xoàng, lại cắp theo cái giỏ đệm trong như mấy bà bếp đi chợ.
  Định lại thần, bà khách nói:
  - Sự thật là tôi có ý định xây một căn nhà cao tầng như thầy nói. nhưng ngoài chuyện đó ra thì hiện nay trong công việc, tôi có giao vài việc quan trọng cho người này, tuổi này, thầy thấy sao?
  - Bà đừng giao việc cho tuổi này. Tôi tả như thế này bà xem có đúng không nhé, anh chàng này da đen tai nhỏ giảo, gượng mặt lại có nét...bà giao cho người này coi như...mất cả hoặc nó sẽ đục khoét rất nhiều.
  - Thầy nói quá đúng. Đúng như thầy diễn tả...vậy tôi phải làm sao hả thầy?
  ....
  Câu chuyện lại tiếp tục. Tôi đợi đến lúc rảnh rang thì hỏi xen vào:
  - Thưa Sp, nãy giờ con thấy Sp không bốc quẻ quyết gì hết mà sao Sp đoán đúng quá trời?
  Su phụ cười:
  - Bây giờ mệt rồi không quẻ quyết gì hết, thấy gì nói nấy hè hè...Nhưng thật ra Sp có nhìn tướng bà này từ khi bà bước vô...Thiên Đồng hiểu chưa? hè hè.
  Quả là một quẻ thần sầu.
  Thiên Đồng phong thủy ký

  5 people like this