• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

Thiên Đồng

Hội viên
 • Số nội dung

  6.278
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

 • Days Won

  75

Bài viết posted by Thiên Đồng


 1. Trung Quốc đưa thêm giàn khoan tới biển Đông

  TPO - Hãng tin Reuters ngày 20/6 đưa tin, Trung Quốc tiếp tục đưa thêm 3 giàn khoan tới biển Đông. GĐ Trung tâm Nghiên cứu Đông Nam Á của Đại học Hạ Môn Zhuang Goutu còn tuyên bố, việc Trung Quốc triển khai nhiều giàn khoan tới biển Đông là “hành động chiến lược”.

  Theo Reuters, trang web của Tổng cục An toàn hàng hải Trung Quốc cho thấy giàn khoan Nam Hải số 2 và Nam Hải số 5 sẽ được triển khai tại vùng biển giữa miền Nam Trung Quốc và quần đảo Pratas (Đông Sa) do Đài Loan kiểm soát.

  Giàn khoan Nam Hải số 4 sẽ được đặt gần bờ biển Trung Quốc .

  Cơ quan này không nói rõ chủ sở hữu của những giàn khoan và cho biết, cả ba giàn khoan sẽ được đặt tại các vị trí trên vào ngày 12/8 tới.

  Hồi đầu tuần, Trung Quốc đã điều giàn khoan Nam Hải số 9 tới cửa vịnh Bắc Bộ.

  Thời báo Hoàn Cầu của Trung Quốc trích dẫn lời ông Zhuang Goutu, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Đông Nam Á của Đại Học Hạ Môn đã “lớn giọng” tuyên bố rằng hành động triển khai giàn khoan là một “hành động chiến lược”.

  “Việc đưa thêm giàn khoan chắc chắn sẽ gây chấn động tâm lý Việt Nam và Philippines”, Zhuang nói.

  Trước đó, Tổng công ty dầu khí Hải Dương Trung Quốc (CNOOC) cho biết sẽ triển khai thêm bốn dự án ở miền tây và miền đông biển Đông trong nửa cuối năm 2014. Những giàn khoan trên vẫn không rõ có thuộc bốn dự án của tập đoàn trên hay không.

  Theo Reuters


 2. HÁM LONG KINH

  Trang 98-99 có đoạn ghi như sau:

  Lai lịch của 12 thứ.

  12 thứ xuất phát từ phương pháp ghi chép dựa theo Tuế tinh. Tuế tinh là chỉ sao Mộc (Mộc tinh); thời gian di chuyển hết một vòng trong vũ trụ của ngôi sao này là 11,86 năm. Vì vậy với mục đích giải thích rõ sự di chuyển của các vì tinh tú cũng như sự thay đổi của tiết khí, người xưa đã chia đều thiên xích đạo thành 12 phần bằng nhau, khiến cho điểm Đông chí vừa và năm ở vị trí chính giữa của một phần nào đó. Phần này cũng chính là Tinh Kỷ. sau đó lần lượt sắp xếp thành 12 thứ theo hướng từ Tây sang Đông, mỗi thứ với một tên gọi riêng. Người xưa cũng ghi chép lại thứ mà Mộc tinh đi đến trong từng năm và hình thành nên tư liệu ghi chép rất tự nhiên của từng năm. Phương pháp ghi chép năm theo Tuế tinh bắt nguồn từ “Tả truyện” và “Quốc ngữ”.

  12 thứ lần lượt là Tinh Kỷ, Huyền Hiêu, Tưu Ty, Giáng Lâu, Đại Lương, Thực Thẩm,Thuần Thủ, Thuần Hỏa, Thuần Vĩ, Thọ Tinh, Đại Hỏa, Tích Mộc.

  Trong thiên văn học Trung Quốc còn có một phương pháp ghi năm là “Thập nhị thần”,chính là phương pháp phân chia đường đi của các ngôi sao giống như “Thập nhị thứ”, nhưng về phương pháp thì lại ngược lại, tức là lấy Huyền Hiêu là Tý, sau đó sắp xêp lần lượt từ đông sang tây.. nguyên nhân hình thành phương pháp Thập nhị thần chủ yếu là do tốc độ di chuyển của Tuế tinh trong không gian thường không ổn định nên nếu lấy vị trí của Tuế tinh để ghi năm thì sẽ không thật sự chuẩn xác. Vì vậy, người xưa đã giả tưởng rằng có một tinh thể lý tưởng với tốc độ di chuyển ổn định, nhưng theo hướng ngược lại với Tuế tinh, gọi là Tuế Âm,Thái Tuế, hoặc Thái Âm và được sử dụng để ghi năm. Sau này, tinh thể này còn được sử dụng trong thuật xem sao và bói sao.

  Posted Image

  Posted Image


 3. Lặng ngắm tàn tích của vương quốc Mân Việt

  Cư dân Mân Việt là một tộc người Việt cổ thuộc nhóm dân tộc Bách Việt mà người Việt Nam hiện nay là hậu duệ.

  Vương quốc Mân Việt là một vương quốc cổ tồn tại từ năm 334 TCN đến năm 110TCN ở khu vực nơi mà ngày nay là tỉnh Phúc Kiến, miền nam Trung Quốc. Cư dân Mân Việt là một tộc người Việt cổ thuộc nhóm dân tộc Bách Việt mà người Việt Nam hiện nay là hậu duệ. Ảnh: Mô hình cung điện và kinh thành của người Mân Việt ở Phúc Kiến.

  Posted Image

  Thành phố cổ Đông Dã được xây dựng bằng đá trên những dãy núi ở Phúc Kiến được cho là thủ đô của nước Mân Việt. Ảnh: Hiện trường khảo cổ ở Đông Dã.

  Posted Image

  Các nhà nghiên cứu cho rằng thành phố này chính là trung tâm của nước Mân Việt xưa. Ảnh: Một nền móng cung điện của người Mân Việt ở Đông Dã.

  Posted Image

  Mân Việt bị nhà Hán xâm chiếm vào cuối thế kỷ thứ 2 TCN. Tuy nhiên, do địa hình được bao bọc bởi núi non, nhà Hán không thể hoàn toàn kiểm soát được vùng này. Ảnh: Mộ cổ của người Mân Việt được khai quật ở Phúc Kiến.

  Posted Image

  Mân Việt được sáp nhập vào Nam Việt dưới thời đại Triệu Đà từ năm 183 đến 135 TCN và cuối cùng bị nhà Hán thôn tính năm 110 TCN. Ảnh: Khai quật các di tích của người Mân Việt ở Phúc Kiến.

  Posted Image

  Hiện trường khảo cổ ở Phúc Kiến.

  Posted Image

  Đồ gốm cổ của người Mân Việt.

  Posted Image

  Tượng gốm của người Mân Việt.

  Posted Image

  Bình gốm Mân Việt.

  Posted Image

  Những di tích của người Mân Việt được tìm thấy trong quá trình thi công đường tàu điện ngầm ở Phúc Kiến. Ảnh: Internet.

  Posted Image http://www.vnhotnews...et_2381937.html

  1 person likes this

 4. Bệnh xương khớp bị viện trả về, tìm đến bài thuốc Nam này là khỏi

  Gia đình có truyền thống lâu đời lấy các cây, lá thuốc Nam chữa gãy xương cho người dân quanh vùng. Đến đời ông đã 6 đời làm nghề này.

  Posted Image

  Hơn 30 năm qua ông Lê Phi Tiều (thôn Chiềng Khạc, xã Đồng Lương, huyện Lang Chánh, tỉnh Thanh Hóa) chữa các bệnh về xương khớp cho người dân trong vùng bằng cây lá rừng. Ông Tiều bảo, rất nhiều bệnh nhân đến nhờ ông chữa vì bị bệnh viện trả về.

  Bài thuốc thông mạch, bổ gân, chắc xương

  Chúng tôi đến gia đình ông Tiều vào buổi sáng, ông vừa đi bó thuốc cho những người ở lại gia đình ông điều trị. Nhâm nhi chén trà nóng trên tay, ông kể: Gia đình ông có truyền thống lâu đời lấy các cây, lá thuốc Nam chữa gãy xương cho người dân quanh vùng. Đến đời ông là 6 đời làm nghề này.

  Từ nhỏ ông đã được ông nội đưa lên những cánh rừng trong vùng để tìm các loại cây, lá mang về chữa bệnh. Ông nội ông Tiều trước đây có rất nhiều bài thuốc chữa bệnh cho dân bản, nhưng ông chỉ dạy cho ông duy nhất bài thuốc chữa các bệnh về xương. Ông Tiều bảo để học bài thuốc này không khó, nhưng phải người có tâm chữa bệnh, coi bệnh nhân cũng như người thân của mình chữa mới nhanh khỏi.

  Trước đây thấy ông là người tháo vát, khỏe mạnh lại hiền lành nên ông nội mới truyền lại nghề để ông nối dõi. "Thuốc chữa các bệnh về xương của gia đình chúng tôi có 5 loại, là những cây lá thuốc Nam trên rừng. Tôi đã đi lấy nhiều năm nhưng thú thực để gọi tên chính xác của loại cây lá đó tôi không biết. Lên rừng biết loại đó chữa khỏi bệnh thì lấy về. Hằng ngày tôi vẫn lên rừng lấy thuốc về cho bệnh nhân chữa bệnh. Có người bắt chước tôi lấy loại thuốc đó về chữa gãy xương nhưng bệnh không khỏi. Cũng loại thuốc đó, nhưng khi đi lấy chúng tôi phải căn giờ, sao tẩm đúng cách thì mới khỏi bệnh", ông Tiều cho biết.

  Theo ông Tiều, thuốc Nam khi lấy về rửa sạch, băm nhỏ và chia làm hai loại: Loại thứ nhất trộn lẫn với nhau để bó vào vết thương của người bệnh. Loại thứ hai bỏ thuốc vào nồi nấu lên để cho bệnh nhân tắm. Tắm để bệnh nhân thông huyết mạch, bổ gân và xương được rắn chắc. Thuốc đó còn được bó trực tiếp vào vết thương giúp cho liền xương, vết thương được lành lặn.

  Posted Image

  Người bị gãy chân, gãy tay chỉ cần bó thuốc của ông hơn một tháng là khỏi.

  Bệnh viện trả về đến nhờ ông chữa

  Ông Tiều bảo, những người đến nhờ ông chữa phần nhiều đã đi chữa trị nhiều nơi không khỏi. Bà Hồ Thị Tiến, 75 tuổi ở khu 1 xã Nguyệt Ấn, huyện Ngọc Lặc cho biết: Trong một lần bà được người cháu chở đi chơi không may bị xe tải đâm gãy chân. Sau đó người nhà đã đưa đi bệnh viện khám, các bác sĩ kiểm tra và kết luận bà bị gãy chân phải. Xương bị dập nát phải đóng đinh mới có thể đi lại được. Gia đình bà Tiến thấy bà tuổi cao sức yếu, không biết đóng đinh vào xương có lành lặn không nữa. Sau khi họp bàn, mọi người trong gia đình quyết định đến nhờ ông Tiều bó thuốc Nam.

  Bà Tiến kể: "Tôi đến nhờ ông Tiều chữa đến nay được hai tháng, trước khi đến đây tôi chỉ ngồi một chỗ, mọi sinh hoạt đều phải nhờ con cháu giúp. Nhưng giờ tôi đã có thể dùng nạng đi lại trong nhà được rồi. Hằng ngày ông Tiều mang những vị thuốc đã được giã nhỏ, cho vào nồi xào lên rồi bó vào vị trí chân bị gãy. Những vị thuốc này cũng được ông chặt nhỏ, rửa sạch cho vào nồi đun sôi để cho tôi uống. Có khi ông lại dùng nước này cho tôi tắm nữa. Ông ấy bảo phải kết hợp các phương pháp đó thì vết thương mới nhanh khỏi, xương mới nhanh liền. Quả thực sau một thời gian nhờ ông Tiều chữa trị chân của tôi đã đỡ nhiều. Mai là ông Tiều cắt thuốc cho tôi về nhà điều trị".

  Cũng trong dãy phòng dành cho bệnh nhân nặng điều trị, chúng tôi gặp anh Phạm Văn Lai (xã Thạch Lập, huyện Ngọc Lặc). Anh Lai cho hay, do những năm trước đây anh làm việc nặng, thời gian gần đây anh thấy lưng bị đau nhức. Vì thế, anh đã nhờ người thân đưa đi bệnh viện kiểm tra. Sau khi chụp cộng hưởng từ bác sĩ chẩn đoán anh bị viêm tủy cắt ngang lưng. Anh đã đi chữa trị nhiều nơi không khỏi, nhờ người thân giới thiệu gia đình đưa lên nhờ ông Tiều điều trị.

  "Khi tôi lên đây, vừa xuống xe phải nhờ hai người dìu vào nhà, từ ngang lưng xuống dưới chân, cơ thể đau nhức. Người đau đớn, mệt mỏi đến mức cơm ăn chỉ được nửa bát. Nhờ thầy Tiều chữa trị mà giờ tôi mới có thể ngồi dậy, chống gậy đi lại được. Hằng ngày thầy giã thuốc đắp vào lưng cho tôi, lấy thuốc cho tôi tắm. Vì thế, lưng tôi giờ đỡ đau nhiều rồi. Sau khi bóp xong thầy cho tắm thuốc lá, cơ thể thấy nhẹ nhõm, dễ chịu. Đặc biệt ở đây điều trị, nhưng thầy không bao giờ lấy tiền ở, chỉ lấy chút ít tiền thuốc thang", anh Lai kể.

  Posted Image

  Thuốc của ông Tiều chữa gãy xương là cây thuốc Nam.

  Ân nhân của người nghèo

  Ông Tiều bảo, một nguyên tắc bất di bất dịch của ông khi chữa cho bệnh nhân là họ phải trực tiếp đến để kiểm tra, phải đưa phim đã chụp ở bệnh viện cho ông xem. Khi đã xác định được bệnh cụ thể, nếu chữa được ông mới dám nhận. Hơn 30 năm qua, ông chữa bệnh cho người dân trong vùng không phải để thu tiền mà vì muốn mọi người được khỏe mạnh.

  "Gia đình tôi từng cưu mang nhiều người đến đây ăn ở để chữa bệnh. 7 năm về trước, cháu Lò Anh Đức quê ở huyện Bá Thước được mẹ cõng sang nhờ tôi chữa. Qua lời kể của mẹ Đức thì cháu bị bệnh viêm xương chậu, gia đình nghèo không có tiền đi viện chữa. Nhìn thấy tình cảnh đó tôi rất thương cháu, cho mẹ con cháu ở lại để chữa bệnh. Suốt hai tháng trời tôi chăm sóc chữa trị cho cháu Đức miễn phí. Mới hôm qua mẹ con Đức đến nhà tôi mang con lợn cỏ 5kg, cùng 100.000đ để tạ lễ", ông Tiều kể. Đó chỉ là một trong những trường hợp ông Tiều nhận chữa miễn phí.

  Nhiều người ở xa ở lại nhà ông chữa bệnh, khi nào chữa khỏi thì ông mới lấy chút tiền thuốc thang, còn tiền ở thì ông hoàn toàn miễn phí. "Khi ông tôi truyền nghề đã nói rằng, làm nghề này không phải để làm giàu mà chủ yếu làm phúc. Dân trong vùng còn nghèo, bình thường đã khổ. Vì thế, khi họ bị bệnh tôi thương họ lắm", ông Tiều tâm sự.

  Hiện nay, niềm vui nhất của ông Tiều là ba người con của ông đều biết lấy thuốc về chữa bệnh. Nhưng phương pháp bí truyền chữa khỏi các bệnh về xương thì ông vẫn giữ lại. Ông cần phải có thời gian để kiểm chứng bản lĩnh của từng người con. Vì theo ông làm nghề cứu người phải là người thực sự có bản lĩnh nghề nghiệp và đạo đức. Nếu như cả ba người con ông thấy không đủ các yếu tố cần và đủ để làm nghề thì buộc ông phải chờ đợi thế hệ cháu chắt.

  http://www.baomoi.co...82/13469085.epi

  1 person likes this

 5. Tòa án quốc tế yêu cầu Trung Quốc hầu tòa

  Đăng Bởi Phân Tích - 19:09 04-06-2014

  Tòa án trọng tài thường trực tại Hague (Hà Lan), đã yêu cầu Trung Quốc trong vòng 6 tháng phải gửi bằng chứng cho tuyên bố chủ quyền lãnh hải ở biển Đông của Bắc Kinh. Vụ này xuất phát từ đơn kiện của Philippines về những tranh chấp giữa họ và Bắc Kinh tại một số vùng trên vùng biển quanh bãi cạn Scarborough.


  Posted Image

  Trung Quốc đã từ chối tham gia quá trình phân xử do chính phủ Philippines khởi kiện lên Tòa án Công lý quốc tế hồi năm ngoái. Hôm nay (4.6), các quan chức Philippines đã kêu gọi Trung Quốc tham gia quá trình phân xử tại tòa án quốc tế như một giải pháp hòa bình và bền vững cho các tranh chấp lãnh thổ kéo dài, và bùng lên dữ dội trong những năm gần đây, gây ra căng thẳng ở châu Á và cả khu vực Thái Bình Dương.

  Posted Image

  Trung Quốc gây bất ổn tại khu vực với những hành động hung hăng

  Đặc biệt trong tháng 5 vừa qua, Trung Quốc đã gây sóng gió trong khu vực khi đơn phương đặt giàn khoan Hải Dương (Haiyang Shiyou) 981 trái phép trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam và đâm chìm thuyền ngư dân Việt Nam. Bất chấp việc bị các nước trên thế giới lên án nhưng Trung Quốc vẫn tỏ ra ngang ngược, bất chấp lý lẽ.


  Tòa án tại The Hague đã ra hạn chót cho Trung Quốc vào ngày 15.12 để trình lên lập luận bằng văn bản và bằng chứng phản bác lại các khiếu nại của Philippines.Đặc biệt, trong đó có câu hỏi về hiệu lực của cái gọi là "đường chín đoạn" mà Trung Quốc tuyên bố. Đường lưỡi bò này là yêu sách lãnh thổ chính thức của Trung Quốc bao phủ gần như toàn bộ Biển Đông và đè lên cả vùng biển thuộc đặc quyền kinh tế của các nước trong khu vực Đông Nam Á được LHQ công nhận.Sau khi nộp đơn khiếu nại hồi năm ngoái, Philippines đã gửi lên tòa án các văn bản và bằng chứng chống lại tuyên bố của Trung Quốc ngày 30.3. Năm thẩm phán tại tòa án Công lý quốc tế đã yêu cầu Trung Quốc trả lời, nhưng cho biết chính phủ Trung Quốc đã gửi một thông báo hồi tháng trước nhắc lại rằng "không chấp nhận tham gia cuộc phân xử do Philippines khởi xướng" và rằng Trung Quốc không chấp nhận tham gia tố tụng.

  Posted Image

  Thế giới không công nhận đường lưỡi bò của Trung Quốc

  Trước sự bất hợp tác của Trung Quốc, Tòa án đề nghị sẽ tiếp tục nghe các khiếu nại Philippines kể cả không có sự tham gia của Trung Quốc.

  "Hội đồng trọng tài quyết định sẽ thực hiện quá trình tiếp theo của thủ tục tố tụng”, Tòa án trọng tài thường trực tại Hague thông báo.

  Nếu Trung Quốc không nộp các lý lẽ và bằng chứng thì tòa án Hague có thể tự thu thập bằng chứng khác. Tuy nhiên, thái độ bất hợp tác của Trung Quốc có thể khiến họ dễ bị xử thua hơn nhiều.


  Trong bối cảnh Trung Quốc đặt giàn khoan trên vùng biển Việt Nam, Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng cũng tuyên bố cân nhắc khả năng dùng pháp lý với Trung Quốc để chứng minh vùng biển chủ quyền của Việt Nam. Thủ tướng Shinzo Abe của Nhật Bản cũng lên tiếng thách thức Trung Quốc nộp đơn ra tòa án quốc tế nếu không chấp nhập thực tế rằng quần đảo Senkaku thuộc chủ quyền Nhật Bản.


  Anh Tú
  (theo ABC News)

  http://motthegioi.vn...-toa-76099.html

 6. Trăm năm tranh kiếng Nam bộ


  Ngày 18.8.2013, triển lãm đặc biệt về nghệ thuật Tranh vẽ trên kiếng (gương) vùng Nam bộ sẽ khai mạc tại chùa Xá Lợi (89 Bà Huyện Thanh Quan, Q.3, TP.HCM), với khoảng 100 tác phẩm tiêu biểu.


  Những tác phẩm trưng bày được chọn lọc từ 1.600 bức tranh sưu tầm được bởi các nhà sưu tập Lý Lược Tam, Nguyễn Anh Kiệt, Nguyễn Đại Phúc, Huỳnh Duy Thiết, Huỳnh Thanh Bình… Đây là loại hình mỹ thuật với đặc điểm vẽ ngược vào mặt sau tấm kiếng (gần với phương pháp khắc tranh mộc bản) bằng bột màu trộn với dầu cây du đồng, khi trở tấm kiếng qua mặt kia tác giả sẽ có được bức tranh với màu sắc như ý và sáng bóng. Loại hình này đã có tại cung điện nhà Nguyễn thời Minh Mạng, Thiệu Trị, song tranh kiếng Nam bộ có một chỗ đứng riêng với dòng tranh kiếng Lái Thiêu (những năm 1920), lan tỏa khắp lục tỉnh (những năm 1940 - 1950) và dậy lên sức sống ở Mỹ Tho, Cai Lậy, Gò Công (Tiền Giang), Chợ Mới (An Giang) rồi tạo nên dòng tranh kiếng Khơ-me Nam bộ (Trà Vinh và Sóc Trăng).


  Posted Image
  Tranh kiếng xà cừ Tử Vi trấn trạch

  Đến năm 1957, cuộc triển lãm tranh kiếng thu hút được chú ý của giới tạo hình mỹ thuật và công chúng là do họa sĩ Vạn Huê (Trương Cung Vinh) mở tại Phòng Thông tin đô thành Sài Gòn ở góc đường Catinat - Bonard (nay là đường Đồng Khởi - Lê Lợi). Từ đó đến nay chưa có một cuộc triển lãm tranh kiếng nào khác.  Posted Image
  Tranh Long Phụng trình tường tranh kiếng Thanh Hòa - Chợ Mới

  Vì thế, cuộc triển lãm lần này là lần đầu tiên kể từ hơn 55 năm qua và gồm các bức tranh vẽ trên kiếng tiêu biểu thuộc nhiều chủng loại như tranh thờ tổ tiên, tranh trang trí (dân gian gọi là tranh cửa buồng), tranh phong cảnh vẽ tứ thời, tứ thú, tranh chúc tụng dùng để mừng tân gia, khai trương, tân hôn, tranh các vị Phật, Bồ tát và chư thần. Tất cả nằm trong dòng tranh kiếng đã xuất hiện với khối lượng đồ sộ trong suốt 100 năm qua, trong đó có loại tranh vẽ bằng sơn màu đa sắc với ngân nhũ và kim nhũ. Có bức kết hợp với kỹ thuật tráng thủy, nhưng đặc biệt độc đáo là loại tranh kiếng cẩn ốc xà cừ.

  Triển lãm được mở ra nhân đại lễ Vu lan năm nay và kéo dài đến 21.8 (nhằm rằm tháng 7 Quý Tỵ 2013).  Posted Image
  Tranh Trấn Trạch Khơ-me (nghệ nhân Mã Thị Dương)
  - Ảnh: tư liệu của Huỳnh Thanh Bình

  http://www.thanhnien.com.vn/pages/20130815/tram-nam-tranh-kieng-nam-bo.aspx 7. Đệ tử cảm ơn Sư Phụ đã chỉ giáo, đã khai mở thêm nhiều phần thắc mắc. Qủa thật âm trạch quá khó mà rất biến ảo.

  Nhưng có cái hay ở chổ, ngày xưa bảo "Mười năm tầm long, ba năm điểm huyệt", ấy là thời xưa đi bộ đi ngựa, còn thời nay thì chắc "Vài tháng tầm long, 3 phút điểm huyệt" thôi, bởi máy bay, tàu bò, oto...lại còn được hổ trợ bời phương tiện tân thời như google map...thì quả là nhanh chống.

  Thiên Đồng


 8. Thưa Sư Phụ và các thành viên,

  Trong Hám Long Kinh liệt kê phân tích những hình thế núi, bàn về mạch long rất nhiều và đa dạng, các chân long giả long, tổ long và quỷ tổ, giả hoa giả huyệt, chân hoa chân huyệt...Tuy nhiên để phân biệt thì rất khó, có thể nói sẽ muôn hình vạn trạng khi quán sát thực tế.

  Thiên Đồng đưa lên đây vài trang sách để các thành viên tham khảo và mong Sư Phụ cho những lời chỉ giáo.

  Kính.

  Posted Image

  Posted Image

  Posted Image

  Posted Image


 9. Cháu chào chú Thiên Đồng

  Chú Thiên Đồng ơi, chú xem giúp cháu với ạ!

  Tuổi gì: Đinh Mão ( 15/11 - Âm lịch)

  Hỏi vào ngày 12 tháng 5 năm 2014 giờ 11h12phút AM dương lịch.

  - Câu hỏi 01: Cháu cưới được 4 tháng và đang rất mong muốn có con. Chú cho cháu hỏi năm nay cháu có tin vui không ạ?

  Sẽ có tin vui như mong đợi, khoảng tháng 8 âm.

  - Câu hỏi 02: Nếu năm nay không có thì liệu cháu có thể có con không ạ? Có phải chờ đợi lâu nữa không ạ?

  Đừng lo

  - Câu hỏi 03: Cháu đang làm nhân viên thiết kế đồ họa nhưng muốn chuyển sang mở cửa hàng thời trang, chú xem giúp cháu làm có được không ạ?

  Được nhưng vửa thôi, kẻo quá vốn nhé.

  Cháu xin cảm ơn chú Thiên Đồng!

  Kính chúc chú nhiều sức khỏe!

  Chúc thành công, may mắn

  Thiên Đồng


 10. Kính gửi: Chú Thiên Đồng

  Quẻ ứng nghiệm chú ạ. Ngày 04/4 năm Giáp Ngọ vợ chồng chúng cháu đã lại đoàn tụ.

  Cháu cám ơn chú nhiều và chúc chú sức khỏe

  Trân trọng

  --------------------------

  1. sẽ ổn thỏa, trong tháng 2 hoặc tháng 4, hòa thuận.

  2. như trên

  3. không.

  Chúc hạnh phúc

  Thiên Đồng

  Cảm ơn sự phản hồi về việc nghiệm quẻ của Quang Binh. Chúc gia đình Quan Bình an Lạc và thịnh vượng.

  Thiên Đồng

  tại sao mọi người hỏi thì chú Thiên Đồng trả lời còn con hỏi thì chú làm ngơ ạ???

  Có khi bạn Ngôi Làng Đẹp hỏi lại thêm lần hai, trong khi đó người khác chưa được trả lời. Có khi tôi xem quẻ, mệt nên ngưng ngay ở lượt của bạn vì vậy bạn chưa chưa tới lượt, xin cảm phiền nha.

  Thiên Đồng


 11. Có được để vợ động thổ xây nhà?

  (Kienthuc.net.vn) - Trong dân gian thường có câu "Lấy vợ xem tuổi đàn bà, làm nhà xem tuổi đàn ông". Ngoài ra, phong thủy còn có nguyên tắc "âm thuận tòng dương".


  phong%20thuy%2023_anla.jpg

  Ảnh minh họa.

  "Tôi sinh năm 1977, vợ sinh năm 1981, con trai sinh năm 2007. Năm nay tôi dự định xây nhà. Nhưng nghe nói 38 tuổi sẽ phạm vào hạn Hoang Ốc. Vợ tôi sinh năm 1981 lại được tuổi. Vậy xin chuyên gia cho biết có thể để vợ tôi động thổ xây nhà được không?" là nội dung trong thư của bạn đọc Nguyễn Trần Nam (Bắc Ninh) gửi về mục phong thủy nhờ tư vấn.

  Theo chuyên gia phong thủy Phạm Cương, Công ty Cổ phần Nhà Xuân, trong dân gian thường có câu "Lấy vợ xem tuổi đàn bà, làm nhà xem tuổi đàn ông". Ngoài ra, phong thủy còn có nguyên tắc "âm thuận tòng dương". Từ quan niệm này mà từ xưa đến nay, việc động thổ xây nhà cũng như việc sắp đặt, thiết kế phong thủy trong nhà đều phải dựa theo tuổi của người chồng.

  Vì vậy, dù vợ bạn có hợp tuổi nhưng cũng không nên đứng ra động thổ làm nhà trong năm nay mà nên mượn tuổi người hợp hơn để động thổ giúp.

  Người mượn tuổi phải là nam giới hơn tuổi chủ nhà, tính tình xởi lởi, làm ăn khấm khá, trong nhà không có tang chế gì. Một số tuổi có thể mượn được là: 1957 (Đinh Dậu), 1956 (Bính Thân), 1954 (Giáp Ngọ)...


  Vân Đài

  ===========================

   


  Theo chuyên gia phong thủy Phạm Cương, Công ty Cổ phần Nhà Xuân, trong dân gian thường có câu "Lấy vợ xem tuổi đàn bà, làm nhà xem tuổi đàn ông". Ngoài ra, phong thủy còn có nguyên tắc "âm thuận tòng dương". Từ quan niệm này mà từ xưa đến nay, việc động thổ xây nhà cũng như việc sắp đặt, thiết kế phong thủy trong nhà đều phải dựa theo tuổi của người chồng.

  Nguyên tắc quán xét tuổi theo nguyên lý "âm thuận tòng dương" và "Lấy vợ xem tuổi đàn bà, làm nhà xem tuổi đàn ông", được vận dụng vào việc xây cất, sửa chữa nhà, thuộc cơ sở kiến thức của Phong thủy Lạc Việt; phong thủy Tàu không biết vận dụng nguyên lý này và cũng không thể hiểu nguyên lý này để mà vận dụng vào việc cụ thể của địa lý phong thủy, bởi tính rời rạc của kiến thức liên quan và bởi phong thủy được nhìn nhận chỉ là một tính ngưỡng mê tín dân gian trong cách sách Tàu.


 12. Chương trình dãy trẻ từ 0-3 tuổi, 3-6 tuổi này xuất phát từ Nhật. Ở Mỹ cũng có phương pháp huấn luyện nhưng cơ bản hai bên rất khác nhau và khác mục đích. Tuy nhiên có cái chung là khai thác khả năng của não.

  Hong biết có là thiên tài không nhưng cũng thấy rằng có khi lại là biện pháp gây kích động và ức chế não. Lợi hại đều song song.

  Thiên Đồng


 13. Phong thủy: Kiêng kỵ thế nào trong bố cục nhà ở?


  (Kienthuc.net.vn) - Phòng bếp, phòng ngủ, nhà vệ sinh rất nên tránh đặt gần nhau còn phòng khách đại kỵ có cầu thang dạng xoắn ốc ở trong.

  Phòng khách

  Phòng khách là không gian quan trọng nhất của ngôi nhà do đó bố cục phòng khách sẽ ảnh hưởng lớn tới vượng khí của ngôi nhà.Phòng khách kỵ nhất là không vuông vắn. Do là chỗ tụ khí của ngôi nhà nên phòng khách cần phải vuông vức không có góc nhọn. Thêm vào đó cũng không được bố trí hành lang hay đường nội bộ của căn nhà xuyên qua phòng khách. Nếu như căn phòng vốn dĩ không vuông vắn hãy đặt một chậu cây cảnh ở góc nhọn để khí không bị ứ đọng dồn nén vào một chỗ.

  Posted Image Nếu như cửa phòng khác của phòng này đối diện thẳng với cầu thang thì rất kị. Ảnh minh họa

  Trong nhà ở hiện đại thường hay có tầng hầm. Đối với thuật phong thủy, tầng hầm là nơi ẩm thấp, không có ánh sáng mặt trời và không khí không lưu thông. Do đó đặt phòng khách ở đây sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe và tài vận của gia chủ.


  Các cầu thang cũng không nên bố trí ở phòng khách, đặc biệt loại cầu thang xoắn ốc. Loại này khi nhìn xuyên xuống như nút chai sẽ gây bất an cho gia chủ và gây thất thoát dòng khí động trong nhà.

  Thêm nữa, nếu trong phòng khách có bố trí cầu thang lên tầng thì phải tránh không để chân cầu thang đối diện với cửa phòng khách. Vì cầu thang là “giếng trời”, là nút giao thông giữa các tầng, nếu bố trí đối diện với cửa phòng khách, luồng khí từ cửa sẽ chuyển động mạnh theo cầu thang mà không tụ ở phòng khách.


  Phòng ngủ

  Giấc ngủ chiếm 1/3 thời gian sống của con người. Mà muốn có giấc ngủ ngon thì một trong những yếu tố tác động là có chỗ ngủ phù hợp. Theo phong thủy, vị trí đặt phòng ngủ và giường ngủ cũng tác động rất lớn đến giấc ngủ và qua đó tác động lên sức khỏe của gia chủ. Nếu ở vị trí tốt thì ngủ ngon, say giấc ngược lại thì hay mộng mị ảnh hưởng sức khỏe.

  Đầu tiên là vị trí đặt phòng ngủ trong chỉnh thể ngôi nhà. Theo kinh nghiệm, thường phương vị Tây Bắc là nơi thích hợp để đặt phòng ngủ của chủ nhà. Với vị trí này, chủ sử dụng sẽ khỏe mạnh, sáng suốt và quyết đoán. Cũng giống như phòng khách, phòng ngủ không nên đặt ở tầng hầm vì âm khí nặng và không khí không lưu thông nên nếu ngủ ở đó sẽ hại sức khỏe.

  Sau khi chọn một phương vị tốt để đặt phòng ngủ thì vấn đề kê giường như thế nào là điểm quan trọng thứ hai trong thiết kế phòng ngủ. Theo sách Phong thủy cho người mua nhà, giường ngủ rất kị nằm thẳng với lối đi. Nếu đầu giường hướng về phía cửa phòng ngủ thì sát khí sẽ xung thẳng vào đầu người ngủ làm ảnh hưởng sức khỏe. Mặt khác cũng không nên đặt sát tường về phía cửa đi vì như thế những sinh hoạt của người ở bên ngoài có thể ảnh hưởng khiến người ngủ ở trong hay nằm mơ, thần kinh suy nhược.

  Nhà hiện đại nhất là các tòa nhà cao tầng thường có xà dầm bê tông to. Nếu như trần phòng ngủ có dầm ngang thì không nên kê giường bên dưới dầm bởi vì khi nằm xuống nhìn lên trần thấy dầm ngang sẽ tạo ra cảm giác luôn bị đè nén. Phong thủy gọi tình huống này là “hung hình”. Dầm ngang nằm bên trên vị trí nào của giường cũng đều không tốt. Nếu nằm trên đầu giường thì sẽ khiến người ngủ trên giường đó hay bị đau đầu.


  Nhà bếp

  Ở nông thôn Việt Nam, nhà bếp thường làm tách biệt với nhà chính và là nơi chứa đựng thóc lúa, nông cụ… và bị xem nhẹ. Tuy nhiên, trong thuật phong thủy, bếp lại có vai trò rất quan trọng. Người ta thường sử dụng bếp như một công cụ cơ hữu của chính ngôi nhà để đẩy lui các hung sát.

  Posted Image Ảnh minh họa

  Điều này được phái Bát trạch Phong thủy sử dụng rất triệt để. Phái này thường khuyên đặt bếp vào những vị trí được cho là xấu nhất trong thổ đất để ngăn chặn các điều xúi quẩy theo kiểu “lấy độc trị độc”.


  Theo quan điểm ấy, bếp kị nhất là đặt ở hướng Tây Bắc. Trong La bàn, hướng Tây Bắc thuộc quẻ Càn mà “Càn vi thiên” tức là hướng này có lửa ở cổng trời. Nếu lại đặt bếp ở hướng này thì phạm vào điều gọi là “Hỏa thiêu Thiên môn” sẽ mang điềm gở vào nhà khiến chủ nhà dễ mất công việc, tiền bạc, quyền chức.

  Trong việc bố trí nhà bếp, việc chọn hướng cho bếp là quan trọng hàng đầu. Việc này thường phải dựa vào La bàn và bảng Bát trạch theo tuổi để kiểm tra. Những hướng có “Tuyệt mệnh”, “Ngũ quỷ”, “Lục sát”, “Họa hại” là không dùng.Ngoài ra, trong mối quan hệ liên quan đến các bộ phận khác của căn nhà, việc bố trí nhà bếp cũng có những kiêng kị khác nữa:

  Thứ nhất hướng bếp không được đặt ngược hướng nhà. Ví dụ nhà quay hướng Nam mà bếp lại quay về hướng Bắc là rất kị. Điều này được áp dụng cho cả loại bếp tách biệt nhà và bếp ở trong căn nhà. Nếu phòng bếp ở trong căn nhà thì cửa phòng bếp không được quay ngược hướng cửa chính.

  Thứ hai kiêng đặt nhà bếp đối diện nhà vệ sinh. Về mặt an toàn vệ sinh thì bếp là nơi nấu nướng đồ ăn thức uống nên cần giữ sạch sẽ không nên đặt gần nhà vệ sinh để tránh vi khuẩn. Về mặt phong thủy, bếp là đại diện cho hỏa còn nhà vệ sinh tắm giặt lại là thủy. Đặt thủy hỏa đối diện sẽ gây ra xung khắc. Cũng trong sự kiêng kị việc đối xung này, cần tránh đặt miệng bếp đối diện với vòi nước, tủ lạnh, máy giặt.

  Thứ ba rất kiêng mặt trời chiếu xiên vào bếp. Mặt trời lúc nắng xiên khoai mang nhiều tia cực tím độc hại nếu bếp lại có cửa sổ mở về hướng tây để mặt trời lúc này chiếu vào thì đồ ăn thức uống có thể bị nhiễm độc hại cho sức khỏe.

  Vũ Tiến Đức

  =====================

  Vài điều góp ý:

  Đầu tiên là vị trí đặt phòng ngủ trong chỉnh thể ngôi nhà. Theo kinh nghiệm, thường phương vị Tây Bắc là nơi thích hợp để đặt phòng ngủ của chủ nhà. Với vị trí này, chủ sử dụng sẽ khỏe mạnh, sáng suốt và quyết đoán. Cũng giống như phòng khách, phòng ngủ không nên đặt ở tầng hầm vì âm khí nặng và không khí không lưu thông nên nếu ngủ ở đó sẽ hại sức khỏe.

  Chỉ là kinh nghiệm chứ chưa phải là nguyên lý lý thuyết. Cho nên sẽ có khi hợp lý khi không. Các cung khác bỏ đi chăng??

  Và mặt khác, Ví như nhà hẹp, cung Càn - Tây bắc quá nhỏ, phòng ngủ quá nhỏ như cái hang thì sao? Hay nhà to rộng, phòng đang to, bảo sang phòng nhỏ ngủ thì cũng chẳng hợp nhẽ.

  Ngày trước, tôi đi tư vấn phong thủy cho một đại gia. Nhà ông này có nhiều phòng, riêng phòng ngủ hai vợ chồng là to nhất, đẹp nhất và cũng tương xứng với không gian nhà đó.

  Tôi tư vấn mọi đều, ông đều ừ hợp ý. Cuối buổi ông cười bảo:

  - Tôi hỏi anh cái phòng ngủ mà anh đồng ý là tôi vừa ý rồi. Chứ lần trước tôi cũng mời thầy, thầy bảo phòng ngủ tốt nhất trong nhà này là phòng kia.

  ông ấy chỉ hướng về một cái phòng mà lúc đó là osin ở. Cái phòng chỉ khoảng lọt lòng 3mx3,8m. Tôi xoay la bàn hợm thử áng chừng vị trí đó ở Tây Bắc. Hóa ra là thế!

  Xin thưa, hai vợ chồng đại gia mà ở cái xó trong nhà thì còn gì là đại gia, nói chi phong thủy?!

  Các cầu thang cũng không nên bố trí ở phòng khách, đặc biệt loại cầu thang xoắn ốc. Loại này khi nhìn xuyên xuống như nút chai sẽ gây bất an cho gia chủ và gây thất thoát dòng khí động trong nhà.

  Nếu cầu thang (tuyệt)không nên bố trí ở phòng khách thì sẽ hạn chế về vấn đề thiết cấu trúc nội khu nhà, đôi khí sẽ xé lẻ không gian kiến trúc tạo những khoảng khoảng không gian bất hợp lý, chính những khoảng không gian bất hợp lý ấy tạo nên nơi lưu tù tạp khí và âm khí.

  Cũng có thể để cầu thang ở một vị trí khác, tuy nhiên tùy vào diện tích khuôn viên xây dưng.

  Điều này được phái Bát trạch Phong thủy sử dụng rất triệt để. Phái này thường khuyên đặt bếp vào những vị trí được cho là xấu nhất trong thổ đất để ngăn chặn các điều xúi quẩy theo kiểu “lấy độc trị độc”.

  Bởi vì là phong thủy ghi lại từ cổ thư chữ Hán cho nên mới có cái gọi là "phái Bát trạch Phong thủy", nhưng theo Phong thủy Lạc Việt thì đây chỉ là một yếu tố. Vì là một yếu tố nên nó tương hòa tương quan mật thiết với các yếu tố khác.

  Do vậy bếp không nhất thiết phải ở vị trí xấu. Mặt khác theo Phong thủy Lạc Việt, nếu kiều kiện có thể được thỏa mãn thì tối ưu nhất vẫn là bếp ở cung tốt, ngoài ra còn nhiều yếu tố khác cũng cần phải thỏa mãn, đôi khi lại quan trọng hơn.

  Trong việc bố trí nhà bếp, việc chọn hướng cho bếp là quan trọng hàng đầu. Việc này thường phải dựa vào La bàn và bảng Bát trạch theo tuổi để kiểm tra. Những hướng có “Tuyệt mệnh”, “Ngũ quỷ”, “Lục sát”, “Họa hại” là không dùng.Ngoài ra, trong mối quan hệ liên quan đến các bộ phận khác của căn nhà, việc bố trí nhà bếp cũng có những kiêng kị khác nữa:

  Cái này cũng tùy, tốt xấu cũng tùy lúc. Nếu là xấu thì làm sao có chiêu trấn yểm "ngũ quỷ vận tài"?

  Hơn nữa, hướng tốt chưa chắc đã tốt, nếu không ở vị trí tốt, theo Phong thủy Lạc Việt.

  Vài lời góp ý...

  Thiên Đồng
 14. Các cụ xưa câu từ khi viết ra là rất đắn đo, thâm ý, hàm xúc. Vã lại ngày xưa, kinh thư, chữ nghĩa là rất làu, rất xác, lại còn điển cố điển tích nữa, không cứ gì các cụ bổ bả trong câu từ?!

  Câu của cụ Nguyễn Du:

  "Trải qua một cuộc bể dâu "

  là thâm thúy vô cùng. Ví như một đời người trải qua bao nhiêu chuyện sóng gió, đổi thay, thăng trầm...thì biếc bao nhiêu biến cố đó, khi ôn cố lại, ngẫm lại, thì cũng là "một cuộc bể dâu"! từ "một cuộc" không phải nói số lượng là một; mà là nhiều, nhiều biến cố, nhiều đau lòng...và "một cuộc" đây cũng là tất cả, tất cả tính đến khi người quan sát, người kiêm nghiệm "nhìn lại", hồi ức lại.

  Nay ông Đỗ Minh Xuân sửa lại

  Trãi qua mỗi cuộc bể dâu

  ...chi li quá, ngôn từ nghèo nàn quá. Cho nên ý nghĩa của câu nghèo nàn đi, chứng tỏ cái nhìn về thực tại cũng thiển cận.

  Ai mà mà chả biết là mỗi cuộc bể dâu hay nhiều cuộc bể dâu!

  Cho nên "Trăm năm Kiều vẫn là Kiều", có sửa cỡ nào thì cụ Nguyễn Du vãn là tuyệt cú mèo!

  Thiên Đồng

  1 person likes this

 15. Ngôi nhà đá phủ mái cỏ giành giải Kiến trúc xanh Việt Nam

  Công trình ở Đông Triều (Quảng Ninh) do KTS Võ Trọng Nghĩa thiết kế gây ấn tượng với hình ảnh giống ngôi nhà thời nguyên thủy.

  • Posted Image
  Hội Kiến trúc sư Việt Nam vừa công bố danh sách 8 công trình đoạt giải Kiến trúc xanh 2013-2014. KTS Võ Trọng Nghĩa có 2 tác phẩm được vinh danh, trong đó có ngôi nhà đá ở Mạo Khê (Đông Triều, Quảng Ninh). Màu xanh nổi bật của mái cỏ và màu tối của tường đá đã tạo nên cảnh quan nổi bật trong khu dân cư mới.

  Xét trên quan niệm của Phong thủy Lạc Việt thì ngôi nhà trên phạm phải những cách xấu, nặng, về mặt cấu trúc hình thể.

  Trong Phong thủy Lạc Việt, đại kỵ nhất là dùng đá ốp tường nhất là loại đá như trên mang âm khí rất nặng. Chỉ một yếu tố này thôi đã tạo nên một tổng quan của ngôi nhà mang nặng nề âm khí.

  Lại thêm hình thể tạo tác của ngôi nhà tựa như là nhà tù, hoặc lăng mộ nào đó mới vừa hoàn thiện. Đây là yếu tố trọng xấu, yểu tố này mang tính chất có vẻ chủ quan, do quan kiến của thầy Địa Lý cảm nhận và quán sát, nhưng nó là một biểu hiện cho một kênh thông tin nào đó chỉ dẫn đến hệ quả của mối cảm quan tương tác: tốt xấu. Lẽ dĩ nhiên trong trường hợp này là một hệ quả không tốt trên cơ sở hình thể xấu theo nhận định.

  Cấu trúc từ bên ngoài đến bên trong tạo một không gian cảm quan như hang hốc, đây lại là một trong những yếu tố đại kỵ trong Phong thủy Lạc Việt. Mọi cấu trúc mang dáng vẽ hang hốc đều tạo nên mất cân bằng âm dương, cho nên âm khí quá vượng!

  Còn nhiều yếu tố khác nữa...

  Tóm lại nhà này nhìn sơ về mặt tổng thể thì âm khí thái quá và hình thể nặng nề, lại như lao tù, lăng mộ, hang hốc...một công trình quá kém về mặt Phong thủy

  Thiên Đồng.

  5 people like this

 16. Phòng ăn với nhiều cửa sổ, cửa lớn nhìn ra vườn.

  Posted Image

  Posted Image

  Bao quanh sân trong là các căn phòng với mối quan hệ phụ thuộc lẫn nhau nhờ những khoảng nghỉ, hành lang giao tiếp thông thoáng.

  Posted Image

  Cầu thang mộc mạc dẫn lên tầng.

  Posted Image

  Ngôi nhà chìm trong mặt đất với những bức tường đá, khách tới chơi ngỡ như đang bước trong một hang động.

  Posted Image

  Từ tầng hai của nhà nhìn xuống vườn và phần mái cỏ.

  Posted Image

  Khoảng sân vườn giữa nhà hình oval.

  Posted Image

  Posted Image

  Những bức tường đá cong nuột được lắp ghép từ những khối đá vuông 10 cm.

  Posted Image

  Cảnh ngôi nhà lên đèn vào buổi tối.


 17. Ngôi nhà đá phủ mái cỏ giành giải Kiến trúc xanh Việt Nam  Công trình ở Đông Triều (Quảng Ninh) do KTS Võ Trọng Nghĩa thiết kế gây ấn tượng với hình ảnh giống ngôi nhà thời nguyên thủy.
  • Posted Image
  Hội Kiến trúc sư Việt Nam vừa công bố danh sách 8 công trình đoạt giải Kiến trúc xanh 2013-2014. KTS Võ Trọng Nghĩa có 2 tác phẩm được vinh danh, trong đó có ngôi nhà đá ở Mạo Khê (Đông Triều, Quảng Ninh). Màu xanh nổi bật của mái cỏ và màu tối của tường đá đã tạo nên cảnh quan nổi bật trong khu dân cư mới.

  Posted Image

  Ngôi nhà nhìn từ ngoài đường vào. Nhà xây trên mặt bằng 360 m2, có hình xuyến, nằm ở một khu dân cư yên tĩnh trên đường từ Hà Nội về Hạ Long.

  Posted Image

  Ngôi nhà nhìn từ phía vườn. Không chỉ có phần mái, ngôi nhà còn được bao bọc và xen kẽ bởi rất nhiều cây xanh. Chủ nhà sẽ cảm nhận được sự thay đổi các mùa khi nhìn ra vườn và thấy mình trở nên gần gũi với thiên nhiên.

  Posted Image

  Cảnh quan của ngôi nhà như một dòng chảy bắt đầu từ sân trong và cuốn theo màu xanh của mái lên phía trên. Điều này làm tăng khả năng kết nối giữa bên trong và bên ngoài ngôi nhà.

  Posted Image

  Phần mái cỏ uốn lượn mềm mại khiến cho ngôi nhà đá không còn khô cứng.

  Posted Image

  Không gian phòng khách - phòng ăn ở tầng 1.

  Posted Image

  Phòng ăn với nhiều cửa sổ, cửa lớn nhìn ra vườn. 18. Tư liệu tham khảo:

  Thầy Địa Lý ( Phong Thủy Sư– Địa Sư ) mỗi khi đi tới một nơi nào đó để xem xét Phong Thủy, tất nên đề caocảnh giác, đặc biệt những vùng đất thuộc vào hạng “Phong Thủy Bảo Địa” rất dễdẫn đến Xung Sư Phạm Sư . Ngoài ra các vùng đất thuộc bại tuyệt đặc biệt, do âmkhí, tà khí quá nặng hoặc có tà tinh dị linh nằm bên dưới cũng dễ xung sư phạmsư. Ba là các mộ mà chôn dưới đó là những người bị chết hung, chết dữ cũng dễxung sư phạm sư. Bốn là khi bản thân Địa Sư thân thể bất ổn, tâm tình không yênlại gặp nơi tuyệt địa dễ xung phạm Địa Sư. Năm là dùng ngày xung sư phạm sưmệnh của Địa Sư, nếu là xung Nhật Trụ càng nên tránh thì hơn. Sáu là điểm huyệtphạm vào độ số xung sư phạm sư. Bảy là người chết có mệnh chủ không hợp vớiThầy thành ra xung sư phạm sư. Tám là khi sắp ra khỏi cửa hoặc lúc ra mới rakhỏi cửa, gặp phải điềm hung hoặc vật không cát tường, cũng dễ xung phạm ĐịaSư.

  Xung phạm Địa Sư có một vài biểu hiện. Nhẹ nhất vàtrực tiếp là tại hiện trường La Kinh bị đảo lộn hướng chỉ của kim nam châm,hoặc bổng lên, chìm xuống ( Đây gọi là Kỳ Châm Bát Pháp ). Các biểu hiện lâudài gồm : Một là bỗng nhiên họa đến, đại nạn giáng xuống đầu, bênh tai bất ngờ.Hai là mắt mù tai điếc, đầu óc không minh mẫn, bệnh nhanh khó lường. Ba là bệnhđến từ từ , chữa lâu không khỏi , lại không tìm ra nguyên nhân. Bốn là ảnhhưởng đến sức khỏe người trong nhà, nhà cửa ngày càng suy, bệnh tật khôngngừng, hay phạm quan tư khẩu thiệt. Năm là tự mình và người nhà đột nhiên ănnói hay suy nghĩ hay bất đồng, mặt mũi biểu hiện tình cảm kỳ quái. Đó là một sốhiện tượng phát sinh sau khi xem xét âm trạch, đó chính từ căn nguyên xung sưphạm sư mà ra. Đã biết nguyên nhân như vậy ! Rất cần có các vật hộ thân, chốnglại tà tinh dị linh, tà khí, sát khí. Các bảo vật hộ thân này thường do nhữngngười trải qua Tu Luyện Huyền Thuật, Mật Tông luyện thành bằng các Bí Pháp mậttruyền. Nếu Địa Sư chưa từng trải qua Tu Luyện thì nên nhờ người có công phu tuluyện lâu dài giúp cho. Tuy nhiên bản thân cũng tu tập rèn luyện hoặc Khí Công,hoặc Thiền Quán để phòng hộ thân mình thì tốt hơn !

  Thế Anh dịch

  ( Tôi viết điều này thật ra sẽ có người cho tôi là“mê tín dị đoan”, nhưng thật sự đã có rất nhiều người phạm phải điều này, nêntôi vẫn cứ viết nhằm cung cấp cho các bạn đôi chút kiến thức để cảnh giác, ngaycả khi các bạn không làm Pháp Sự, Phong Thủy mà chỉ đi tham gia các buổi lễ bốcmộ, cải táng – hay diễn ra vào dịp cuối năm - cũng nên cảnh giác với âm khí, tàkhí. )

  La bàn Kỳ Châm Bát Pháp

  La bàn , có nhiều vòng khác nhau , có vòng thìphối bát quái , âm dương , ngũ hành , đối với khí trường thì cảm ứng chỉ bắcđối nam rất nhạy , Thánh Hiền xưa chiếu theo thiên trì mà làm việc , lấy đó màsuy luận sự phát sinh biến hóa của khí trường , tức là Kỳ Châm Bát Pháp .

  1.Đường Châm:

  Khi kim cứ lay động không yên , không quy về trungtuyến . Đoán rằng nơi đó có quái thạch sâu bên dưới , ở đó tất có họa , nếu kimtại Tốn Tỵ Bính vị mà bồng bềnh , thì rất dễ phía dưới 9 thước có vật dụng xưa, ở đó dễ xuất người nam nữ tửu sắc , thầy bà , cô quả bần hàn .

  2.Đoái Châm :

  Đầu châm bỗng ngóc lên , cũng gọi là phù châm , đólà vì âm khí giới nhập , nếu chẳng phải tổ tiên nhà đó cũng là , phúc thần hộpháp .

  3.Trầm Châm :

  Đầu châm bỗng hạ xuống , . Đó là do âm khí giớinhập , đó là âm mà không ác âm , cũng là oan hồn uổng tử , hoặc chết không bìnhthường , là do họ cảm mà ra như vậy .

  4.Chuyển Châm :

  Chỉ châm chuyển mà không dừng . Ác âm giới nhập ,đó là khí oán hận liên tục không dừng , ở đó tất gặp tai họa .

  5.Đầu Châm :

  Chỉ châm nửa nổi nửa chìm , hoặc nửa nổi mà khôngđến đỉnh , chìm cũng không đến đáy . Dưới đất có mộ phần , ở đó tất hay khócnhiều , nên đề phòng quan tư khẩu thiệt .

  6.Nghịch Châm :

  Châm quy trung tuyến nhưng không thuận , hoặc châmtà phi . Đất đó tất xuất hiện người ngỗ nghịch , bại cả người lẫn tiền bạc ,phong thủy nói không được .

  7.Trắc Châm :

  Châm mà dừng yên tĩnh , nhưng không quy về trungtuyến . Đất đó vốn là Thần Đàn Cổ Tháp , nhà ở không được .

  8.Chính Châm :

  Không dị dạng , không nghiêng không lệch , đất đólà đất chính thường , đất đó có thể đắn đo châm chước mà dùng .

  Kỳ Châm Bát Pháp là giải thích rõ ràng các lực khíquái dị , nên Phong Thủy Địa Sư khi thăm khám đất không thể không biết .

  Thế Anh dịch

 19. Cải thiện phong thủy cho ngôi nhà bằng màu sắc nào cho hợp?


  Theo các nhà phong thủy thì trong năm 2014, việc chọn màu tím, xanh và nâu sẽ giúp phong thủy ngôi nhà bạn theo hướng tích cực hơn. Việc kết hợp màu sắc kết nối với năng lượng của Ngựa Gỗ theo 5 yếu tố Kim, Mộc, Thủy, Hỏa và Thổ cũng là cách cải thiện phong thủy mà bạn nên chú ý.

  Ngựa - con vật chủ của năm 2014 được đánh giá là biểu tường của sự tươi sáng, trí thông minh, thân thiện, năng động và một người bạn tri kỷ. Bạn có thể cải thiện phong thủy cho ngôi nhà của mình bằng cách kết hợp màu sắc kết nối với năng lượng của Ngựa Gỗ theo 5 yếu tố Kim, Mộc, Thủy, Hỏa và Thổ.


  1. Phòng khách
  Posted Image

  Tím là gam màu phòng thủy tốt cho năm 2014

  Những sắc màu và phụ kiện ấm áp, vui tươi phản ánh yếu tố lửa giúp thu hút may mắn và sức khỏe dồi dào trong năm 2014. Hãy cân nhắc lựa chọn một số màu sắc rực rỡ như màu tím, da cam và đỏ cho phòng khách. Di chuyển và lau chùi những chỗ khuất của đồ nội thất và luôn giữ cho căn phòng được sạch sẽ, ngăn nắp.  2. Phòng bếp


  Posted Image

  Bếp nên sử dụng màu xanh hoặc xám

  Ngựa là con vật khá giản dị, không cầu kỳ vì thế cần nhất là giữ gìn sự sạch sẽ và gọn gàng. Màu xanh lá cây và xám cùng phụ kiện điểm nhấn tươi sáng sẽ mang đến sự ấm cúng, tràn đầy năng lượng và thoáng mát cho phòng bếp.Hãy chắc chắn rằng mỗi lần bước vào phòng bếp, bạn cũng như mọi người trong gia đình đều cảm nhận ngay được sự hấp dẫn, sạch sẽ và đầy cảm hứng. Thực tế, ngựa có tính cách hơi khác lạ, đôi khi chúng cảm thấy hạnh phúc nếu được sống đơn lẻ, do đó bạn bạn không cần bày biện quá nhiều thứ trong phòng bếp.

  3. Phòng ngủ  Posted Image

  Phòng ngủ nên chọn gam màu pastel nhẹ nhàng

  Đừng trang trí phòng ngủ “quá lố” hoặc nhồi nhét quá nhiều thứ xung quanh chỗ ngủ. Bạn có thể và nên thêm một số cây xanh tươi tốt vào phòng ngủ. Giữ phòng ngủ của bạn sạch sẽ và mềm mại những gam màu pastel dịu nhẹ hoặc màu trắng đi kèm điểm nhấn màu nâu, be, vàng trang sức, bạc để phát huy yếu tố Kim. Tránh treo những bức tranh hoặc ảnh khổ lớn vào năm nay. Vào năm Mùi 2015 mới là thời điểm thích cho việc trang trí theo sở thích.

  4. Phòng tắm


  Posted Image

  Phòng tắm tránh sử dụng nhiều sắc trắng

  Ngựa là một con vật mạnh mẽ, tinh thần tự do tự tại. Tạo ra một không gian vui vẻ và thoải mái với các sắc thái màu xanh da trời và màu trắng, kết hợp phụ kiện trang trí màu đen, màu gỗ, các loại sợi tự nhiên và đá.Nếu những bức tường phòng tắm đang có màu trắng thì nên cân nhắc sơn lại căn phòng với màu sơn khác. Bởi vì màu trắng đại diện cho nước và quá nhiều màu trắng đồng nghĩa với quá nhiều kim loại sẽ tạo nên sự xung đột. Biến đổi phòng tắm thành không gian tươi sáng hơn bằng những tấm gương soi khổ lớn và những vật liệu dễ làm sạch.

  5. Phòng ăn


  Posted Image
  Phòng ăn kỵ màu đỏ, gam màu nóng sẽ ảnh hưởng đến không gian thư giãn của chủ nhà


  Ý tưởng thiết kế mới mẻ và sự kết hợp đáng ngạc nhiên rất lý tưởng đẻ thu hút vận may trong năm 2014. Mang một cảm giác hơi “kỳ quái” cho phòng ăn của bạn với đồ nội thất gỗ và tranh nghệ thuật, các yếu tố kiến trúc thú vị, các tác phẩm nghệ thuật táo bạo và sử dụng tông màu đất đậm như màu đất nung, màu vàng…Không nên sử dụng màu đỏ làm màu chủ đạo của phòng ăn. Đây là khu vực ăn uống và thư giãn, màu đỏ tạo ra sự phấn khích sẽ cản trở sự nghỉ ngơi.

  Một vài bông hoa tươi tăng thêm sức sống cho căn phòng, nhất là những căn phòng thiếu ánh sáng và ẩm mốc. Hoa tươi và cây xanh giúp thanh lọc không khí, cải thiện sức khỏe và gia tăng sự trù phú cho cuộc sống của chủ nhà.
  Theo Mulan - Eva

  ==========================  Nếu theo quan niệm trên thì

  Ngựa - con vật chủ của năm 2014 được đánh giá là biểu tường của sự tươi sáng, trí thông minh, thân thiện, năng động và một người bạn tri kỷ. Bạn có thể cải thiện phong thủy cho ngôi nhà của mình bằng cách kết hợp màu sắc kết nối với năng lượng của Ngựa Gỗ theo 5 yếu tố Kim, Mộc, Thủy, Hỏa và Thổ.  vậy phải chăng chu kỳ 12 năm với 12 Địa chi thì phải thay đổi màu nhà soành soạch theo năm?
  Năm 2014 tuy là năm Ngọ, nhung mà mà là Giáp Ngọ vận khí là Kim, tức gồm 3 yếu tố can Giáp, chi Ngọ và vận khí Kim, lý do nào loại bỏ hai yếu can và vận khí để tính Chi không thôi?


  Hãy chắc chắn rằng mỗi lần bước vào phòng bếp, bạn cũng như mọi người trong gia đình đều cảm nhận ngay được sự hấp dẫn, sạch sẽ và đầy cảm hứng. Thực tế, ngựa có tính cách hơi khác lạ, đôi khi chúng cảm thấy hạnh phúc nếu được sống đơn lẻ, do đó bạn bạn không cần bày biện quá nhiều thứ trong phòng bếp.  Mỗi năm bày biện nội thất theo tính cách của con vật, năm Ngọ là ngựa, ngựa có tính cách "hơi khác lạ" và "sống đơn lẻ" nên "không nên bày biện quá nhiều thứ"; vậy đến năm con Heo hay con Chuột thì tính cách của các con này cũng "hơi khác lạ", thích sống thành bầy, thích bùn lầy, chuồng ổ rất bầy hầy...vì vậy cũng nên để nhà sao cho nó bầy hầy như Heo Chuột chứ ta?Posted Image
  1 person likes this