• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

Thiên Đồng

Hội viên
 • Số nội dung

  6.278
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

 • Days Won

  75

Bài viết posted by Thiên Đồng


 1. Lưu ý đặt cầu thang như thế nào để không phạm phong thủy



  Trong phong thủy, cầu thang được ví như xương sống của ngôi nhà, là nơi khí vận động mạnh, liên tục để đưa dòng khí lan tỏa khắp các tầng trong nhà nên vô cùng quan trọng.

  Trong phong thủy, cầu thang được ví như xương sống của ngôi nhà, là nơi khí vận động mạnh, liên tục để đưa dòng khí lan tỏa khắp các tầng trong nhà nên vô cùng quan trọng.

  Cầu thang có trạng thái đầy thách thức trong phong thủy. Gần như là xấu tương tự phòng tắm nhưng không hoàn toàn xấu. Để hiểu được bản chất phong thủy của thành phần đầy thách thức này, hãy cố gắng cảm nhận năng lượng của cầu thang bằng cách dành một chút thời gian cho nó.

  Bạn sẽ cảm nhận được một năng lượng với chất lượng đáng lo ngại, sư di chuyển lên xuống thay đổi liên tục, một phần phụ thuộc vào thiết kế và vị trí đặt cầu thang. Điều này không nói lên rằng cầu thang là phong thủy xấu, không hoàn toàn như vậy. Nó chỉ có nghĩa rằng cầu thang ẩn chứa năng lượng phong thủy đặc biệt cần được lưu tâm khi bạn cố gắng tạo ra một phương án bố trí mặt bằng thuận phong thủy trong ngôi nhà của mình.

  Vậy, có những khu vực xấu và tốt nào trong nhà dành cho cầu thang hay không? Câu trả lời tất nhiên là có. Như thông thường, các khu vực bát quái cụ thể, nơi bạn đặt một thứ gì đó hoặc một biểu tượng phong thủy và năng lượng của chúng - có thể là một bức tranh nghệ thuật, một bức tường đầy màu sắc hoặc vị trí đặt cầu thang hoặc phòng tắm khi thiết kế nội thất - tất cả đều rất quan trọng.

  Dưới đây là 3 vị trí phong thủy xấu nhất đối với cầu thang, áp dụng cho mọi thiết kế sàn nội thất nào:

  1. Cầu thang đặt ở giữa nhà hoặc văn phòng làm việc được đánh giá là vị trí phong thủy xấu nhất. Năng lượng trung tâm - trái tim của bất kỳ không gian nào - sẽ bị rút cạn bởi năng lượng của cầu thang liên tục bị “đục khoét”. Dù sớm dù muộn, tình trạng phiền muộn này cũng sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới năng lượng của người sống hoặc làm việc trong không gian đấy.

  Posted Image

  2. Một vị trí phong thủy khác cần nói “không” chính là cầu thang đặt thẳng hàng với cửa ra vào. Khi bạn sắp xếp năng lượng của những bậc thang lên xuống thẳng với năng lượng vào từ cửa chính, bạn đang tạo ra một năng lượng với chất lượng đầy vội vã, đầy bất ổn và không ổn định. Điều này có xu hướng xác định chất lượng của năng lượng trong toàn bộ ngôi nhà (nếu không có các giải pháp phong thủy nào được sử dụng để cân bằng nó). Bất cứ khi nào có thể, tránh bố trí cầu thang thẳng hàng với cửa ra vào.

  Posted Image

  3. Tốt nhất là tránh đặt cầu thang ở các khu vực bát quái sau: hướng Đông (đại diện cho sức khỏe), hướng Tây Nam (đại diện cho tình duyên) và hướng Đông Nam (đại diện cho tài lộc). Nếu bạn buộc phải bố trí cầu thang ở những vị trí trên, cần chắc chắn bạn hiểu rõ làm cách nào để gắn kết năng lượng của cầu thang. Ngoài ra, hãy chắc chắn bạn sử dụng đúng các yếu tố phong thủy khi thiết kế cầu thang. Ví dụ, điều tốt nhất là bạn nên nhấn mạnh yếu tố Mộc và tránh yếu tố Kim khi thiết kế cầu thang nằm ở hướng Đông. Để hiểu lý do vì sao, bạn cần soi vào mối tương quan giữa 5 yếu tố phong thủy chính.

  Posted Image

  Thiết kế cầu thang thuận phong thủy luôn được khuyến khích là nhấn mạnh vào tính ổn định. Năng lượng phong thủy càng ổn định thì càng phát sinh ít ảnh hưởng tiêu cực.

  Theo Cece (The About) - Eva.vn



  ==============================
  Có khi cũng cần phải để cầu thang hướng ra ngoài, tùy từng trường hợp cụ thể.
  Nếu với diện tích hạn chế hoặc cầu trúc hơi khó thì việc hạn chế đặt cầu thang ở các cung Đông, Đông Nam, Tây Nam sẽ là cản trở trong kiến trúc nội khu.

  Hơn nữa, trong Bát cung khí theo phong thủy Tàu

  Posted Image


  Và Bát cung hóa khí của Phong thủy Lạc Việt

  Posted Image


  Nếu để cầu thang ở Đông Nam thì phạm tài lộc, ở Đông thì phạm Sức khỏe, theo như quan điểm trên.
  Vậy nếu để ở cung Tây thì không phạm tiệt tự đường con cái chăng? Hay để ở cung Bắc là sự nghiệp thì sự nghiệp không chị khắc chế hay trắc trở chăng?
  Phải có tính nhất quán trong đó chứ nhỉ?
  Thiên Đồng

 2. Hiểu thêm về phong thủy kiểu nhà 'đầu voi đuôi chuột' và cách hóa giải

  Trong dân gian thường lưu truyền việc kiêng kị nhà đầu voi đuôi chuột (chiều rộng phía cuối nhà nhỏ hơn chiều rộng phía đầu nhà). Dân gian cho rằng nhà như thế khởi đầu thì hoành tráng (đầu voi) nhưng kết cục thì chẳng ra sao (đuôi chuột), nghĩa là kết cục không có hậu, người ở trong nhà đó mọi thứ sẽ lụi bại mà không thể phát triển tốt được.

  Khi mua nhà, mua đất, hầu hết chúng ta đều rất kỹ trong việc xem xét vị thế ngồi nhà, những khiếm khuyết có thể quan sát được của ngôi nhà đó. Trong dân gian thường lưu truyền việc kiêng kị nhà đầu voi đuôi chuột (chiều rộng phía cuối nhà nhỏ hơn chiều rộng phía đầu nhà). Dân gian cho rằng nhà như thế khởi đầu thì hoành tráng (đầu voi) nhưng kết cục thì chẳng ra sao (đuôi chuột), nghĩa là kết cục không có hậu, người ở trong nhà đó mọi thứ sẽ lụi bại mà không thể phát triển tốt được.Chính vì quan niệm này nên nhiều người rất chú trọng đến kích thước khuân đất, thậm chí có người đi mua đất mà chiều rộng phía sau nhỏ hơn phía trước vài cm là cũng bỏ luôn rồi.
  Vậy nên hiểu việc này thế nào cho hợp lý? Quan niệm nêu trên có đúng hay không? Phong thủy hiện đại giải quyết vấn đề này thế nào?
  Thực tế có nhiều gia đình ở trong ngôi nhà có hình thế "đầu voi đuôi chuột" nhưng họ vẫn ăn nên làm ra, mọi việc đều thuận buồm xuôi gió. Nhưng ngược lại, lại có những gia đình khác lựa chọn được mảnh đất vuông vắn đẹp đẽ để xây nhà nhưng khi về ở thì mọi thứ cứ lụi bại dần mà không hiểu tại sao.

  Posted Image

  Vân Tay décor cùng các bạn tìm hiểu và phân tích. Trước tiên, ta thử tìm hiểu xem, “Đầu voi đuôi chuột” thì ảnh hưởng gì đến những người sống trong ngôi nhà ấy.- Trước tiên, nhìn theo khí động học, không khí, gió lưu chuyển từ ngoài cửa chính căn nhà đi vào, ban đầu vào theo tiết diện lớn (ví dụ nhà có chiều ngang phần trước sân rộng 4m) nhưng khi vào bên trong thì tiết diện lưu chuyển khí lại teo tóp dần dần đến cuối nhà là hẹp nhất (ví dụ nhà có chiều ngang phần sau đuôi nhà rộng 2m) thì khí sẽ lưu chuyển càng về cuối nhà càng gấp hơn, tốc độ nhanh hơn.Như chúng ta đã nói, khi cùng 1 lưu lượng khí di chuyển thì việc thay đổi đột ngột hoặc dần dần tiết diện lưu chuyển sẽ làm gia tăng tốc độ khí lưu chuyển. Lấy ví dụ như chúng ta việc chúng ta bóp nhỏ đầu ống nước thì dĩ nhiên nước phun ra sẽ mạnh và tốc độ dòng chảy nhanh hơn.Như vậy thì trong nhà khí lưu chuyển không phải với tốc độ đều đặn, thoải mái mà lúc vào thì bình thường, càng di chuyển về cuối nhà càng gia tăng tốc độ làm nhiễu loạn dòng khí trong nhà làm người trong nhà sinh hoạt, đi từ trước ra sau sẽ cảm thấy có gì đó không thoải mái dù vẫn không biết lý do là tại sao. Đồng thời, cuối nhà nhỏ hẹp sẽ sinh ra khí tụ, không luân chuyển tốt trong không gian, rất dễ sinh ra bệnh tật.- Thứ 2, theo quan niệm và cách sinh hoạt từ xưa đến nay, bếp thường được đặt ở cuối nhà. Mà cuối nhà lại là nơi nhỏ hẹp, tóp teo so với phía trước. Theo nhiều trường phái phong thủy bát trạch, dương cơ, thì bếp đóng vai trò rất quan trọng, tạo sinh khí, không khí ấm cúng cho cả căn nhà. Dù hướng nhà có xấu thì vẫn dùng bếp để hóa giải được. Đem bếp đặt vào “cái đuôi con chuột” như vậy là không khôn ngoan rồi! Làm giảm đi hiệu quả và vai trò quan trọng của bếp.

  Posted Image

  - Thứ 3, điểm này rất quan trọng. Phần đầu voi thường đặt phòng khách, phần giữa nhà thường đặt phòng ngủ, và bếp thường đặt ở đuôi chuột. Quan sát thói quen sinh hoạt của con người, ta sẽ thấy khi còn trẻ, thanh niên thì người ta thích ở phòng khách hơn vì có nhiều thứ giải trí vui chơi như xem TV, đọc sách, học hành...; khi ở giai đoạn trung niên, người ta thường thích nghỉ ngơi, ở trong phòng ngủ là vì giai đoạn này là giai đoạn tập trung kiếm tiền tốt nhất, sau một ngày đi làm mệt mỏi, cái người ta mê nhất là cái giường. Và khi về già, người ta thích lụi cụi ở sau bếp, nhóm lửa nấu ăn, đun trà.Như vậy khi càng lớn tuổi thì người ta ở phần “đuôi chuột” hít khí tù đọng nhiều hơn; do đó dễ giảm tuổi thọ và đi theo ông bà sớm. Như vậy thì nhà đầu voi đuôi chuột tuy xấu nhưng không phải xấu với mọi lứa tuổi. Tuổi trẻ ở nhà này vẫn tốt vì họ sinh hoạt ở phần “đầu voi” nhiều hơn; còn càng về trung niên, tuổi cao thì nhà này rất xấu. Như thế, nhà đầu voi đuôi chuột sẽ ảnh hưởng đến hậu vận nhiều.- Thứ 4, “ở bầu thì tròn, ở ống thì dài”. Khi sinh hoạt ở trong 1 không gian méo mó, không vuông vức thẳng thớm như vậy, về lâu dài những người này từ trong vô thức sẽ có cái nhìn lệch lạc về mọi vấn đề, hay bị ảo giác, tín hiệu thị giác truyền lên não làm cho não trạng đáng giá sự việc sự vật bị sai lệch.

  Như vậy, ở nhà “Đầu voi đuôi chuột” thì xấu. Thế thì không lẽ gặp nhà hoặc miếng đất có dạng như thế, chúng ta lại bỏ?Có rất nhiều cách để hóa giải trong trường hợp này. Xin gửi đến các bạn cách dễ thực hiện nhất cho ngôi nhà của mình:

  Posted Image

  - Gắn 1 cái quạt ở góc cuối nhà, bật thổi ngược ra phía trước. Thời gian mở quạt càng thường xuyên càng tốt. Nó sẽ giúp cho không khí cuối nhà không bị tù đọng, mà luân chuyển liên tục, tạo sự thông thoáng cho khu vực hẹp cuối nhà.

  - Vách tường hẹp (xéo hoặc biến dạng), các bạn gắn thêm 1 tấm gương lớn ở đó. Nó giúp giảm cảm giác tóp teo của không gian, đồng thời đặt thêm 1 chậu hoa trang trí ở góc tường. Nếu phòng quá xéo, thì gương nên thay 1 năm 1 lần, để lâu không còn tác dụng nhé.- Với các miếng đất tóp hậu như thế, cũng có nhiều cách hóa giải, nhưng nó còn tùy thuộc vào từng trường hợp cụ thể. Điều này, nếu kết hợp với các kiến trúc sư sẽ hiệu quả hơn. Tinh thần chung là làm cho nhà được xây lên vuông vức nhất có thể!

  Linh Vân
  http://motthegioi.vn...giai-59931.html

  ==========================
  Như minh họa trên, cũng như việc giải thích "đầu voi đuôi chuột" trong bài thì, nếu xét theo quan điểm Phong thủy Lạc Việt, không gọi là "đầu voi, đuôi chuột"! Chỉ đơn giản gọi là "nhà tóp hậu".

  Cái gọi lài 'đầu voi, đuôi chuột" thì nó phải có sự tương quan tỉ lệ theo "đầu voi, đuôi chuột"! Chứ không phải thấy nhỏ liền bảo là "đuôi chuột". Ngôn ngữ Việt nó có sự tinh tế ở trong đó.

  Sự giải thích về gió, khí động học, thói quen tuổi tác...có vẻ hợp lý, tuy nhiên vẫn chưa rốt ráo, vẫn chưa phải là lý do.

  Cách đề xuất hóa giải là lấp gương vẫn chưa phải là biện pháp, còn tùy vào từng trường hợp cụ thể. Không khéo thì họa vô đơn chí.


 3. Nguyên tắc bố trí cầu thang hợp phong thủy


  Không đặt cầu thang ở trung tâm ngôi nhà, tránh xây nhà vệ sinh ở gầm cầu thang hay không xây bậc lên xuống hở.


  1. Không xây bậc lên xuống hở

  Cầu thang phải luôn được xây hoàn chỉnh và không hở ở các bậc. Khi đó, các nguồn vượng khí sẽ không bị phân tán, chạy theo dòng xuyên suốt lên các phòng tầng trên. Hơn nữa, cầu thang kín còn đảm bảo an toàn cho trẻ nhỏ trong nhà hơn cầu thang hở.

  Posted Image

  Cầu thang nên uốn lượn mềm mại, được giữ sạch sẽ, sáng sủa. Ảnh: Ramtco.

  2. Vị trí chân cầu thang

  Chân cầu thang không nên xây đặt ngay tại cửa, như cửa ra vào hoặc cửa phòng ngủ. Nếu như vậy, nó sẽ tạo ra luồng khí độc gây hại cho gia đình như tiêu tán gia sản, mất lộc, gặp các vấn đề sức khỏe ở đầu và cổ. Nếu chân cầu thang kết thúc ngay trước cửa phòng ngủ, những người thường xuyên nghỉ tại phòng này sẽ gặp các vấn đề về tài chính (tiêu hao tài sản, mất mát) và sức khỏe (trầm cảm, suy tuyến giáp).

  Nếu chân cầu thang kết thúc đối diện ngay trước cửa chính của ngôi nhà thì bạn có thể phong tỏa nguồn khí độc bằng cách giữ cho phần hành lang và cầu thang luôn sáng sủa, thoáng khí. Ngoài ra, hãy lắp cửa nhà bằng kính để ngăn không cho vượng khí thoát ra ngoài. Bạn cũng có thể treo một quả cầu pha lê giữa cầu thang và cửa trước; cũng như lắp một tấm gương nhỏ ở mặt sau cánh cửa, đối diện với cầu thang để giúp cho vượng khí lên tới tầng trên.

  3. Hình dáng cầu thang

  Cầu thang cong theo kiểu mềm mại được cho là tốt nhất vì khi đó nguồn khí tốt trong nhà sẽ được lưu chuyển đều đặn lên các tầng trên. Trong khi đó, cầu thang xoắn ốc, đặc biệt là khi được xây đối diện với cửa trước hoặc ở giữa nhà sẽ khiến cho gia chủ hao tán tài sản và gặp các vấn đề về sức khỏe.

  4. Không xây cầu thang cắt góc

  Cầu thang xây hình dáng cong là thiết kế tốt nhất cho mọi ngôi nhà. Tuy nhiên, nhiều gia đình vì không biết hay tiết kiệm không gian đã xây cầu thang cắt góc. Điều này khiến cho gia chủ cùng các thành viên không có nhiều thành công trong cuộc sống, thậm chí gây ảnh hưởng xấu đến các mối quan hệ lớn. Việc này càng hại hơn khi cầu thang cắt góc nằm đối diện với cửa ra vào chính. Để khắc phục điểm này, bạn có thể đặt một chậu cây cảnh nơi cắt góc cầu thang để hạn chế góc cạnh và tạo đường cong cho cầu thang.

  5. Coi trọng vị trí cầu thang

  Cầu thang nên nằm ở vị trí phía bên phải hoặc bên trái nhà. Không xây cầu thang ở trung tâm ngôi nhà vì điều này có thể khiến gia đình bị rạn nứt hoặc ly tán, tài sản bị tiêu hao, gây mất mát những cơ hội lớn và lỡ những mối quan hệ quan trọng trong cuộc đời. Thêm nữa, cầu thang đặt ở giữa nhà và còn nằm đối diện với cửa ra vào sẽ khiến gia chủ gặp vấn đề về sức khỏe.

  Ngoài 5 nguyên tắc trên, bạn cần lưu ý một số điều sau đây để có được cầu thang tạo ra các nguồn năng lượng ngũ hành tốt:

  Thảm cầu thang: Không nên dùng thảm màu đỏ vì nó gây cảm giác không an toàn. Thay vào đó, bạn có thể sử dụng các loại thảm màu gỗ, hoặc sử dụng gạch hoa.

  Gầm cầu thang: Không để các công trình nước tại đây, ví dụ đài phun nước, bình thủy sinh, bể cá… vì điều này có tác dụng xấu đến trẻ con trong nhà. Thay vào đó, bạn có thể biến nơi đây thành một không gian chứa đồ tuyệt vời như kệ sách hay nơi chứa đồ du lịch.

  Phòng vệ sinh dưới cầu thang: Xây dựng nhà vệ sinh ở gầm cầu thang, đặc biệt là cầu thang ở trung tâm ngôi nhà sẽ tạo nên những nguồn khí có hại cho toàn thể thành viên trong nhà, đặc biệt là trẻ con.

  Cửa sổ ở cầu thang: Nếu cầu thang nhà bạn hướng lên hoặc kết thúc ở nơi có cửa sổ thì ngôi nhà có thể bị mất hết năng lượng tốt. Hãy khắc phục điểm này bằng cách cố định cửa sổ bằng tấm gỗ hoặc tấm kính màu để các nguồn khí khi lên cầu thang không bị hút ra ngoài.

  Đăng Linh (Theo Redlotus)

  http://doisong.vnexpress.net/


  ==============================

  Có những câu phán hơi quá.

  Đôi khi nhập nhằn giữa tính tiện ích trong sinh hoạt với vấn đề phong thủy, ví dụ như

  Gầm cầu thang: Không để các công trình nước tại đây, ví dụ đài phun nước, bình thủy sinh, bể cá… vì điều này có tác dụng xấu đến trẻ con trong nhà. Thay vào đó, bạn có thể biến nơi đây thành một không gian chứa đồ tuyệt vời như kệ sách hay nơi chứa đồ du lịch.



  Theo Phong thủy Lạc Việt thì gầm cầu thang có thể để hồ cá, ngược lại biến gầm cầu thang thành nơi chứa đồ thì lại xấu. Còn việc trẻ con có bị ảnh hưởng gì hay không, vd té vào hồ nước....thì đó là vấn đề kỷ thuật có thể cải tạo được, sao cho hợp lý.



  Phòng vệ sinh dưới cầu thang: Xây dựng nhà vệ sinh ở gầm cầu thang, đặc biệt là cầu thang ở trung tâm ngôi nhà sẽ tạo nên những nguồn khí có hại cho toàn thể thành viên trong nhà, đặc biệt là trẻ con.


  Việc này còn tùy thuộc vào nhiều yếu tố khác của nguyên tắc phong thủy và cấu trúc cụ thể căn nhà mà không phải là nhất nhất đều không được.

  Tóm lại còn nhiều vấn đề để bàn...

 4. Nữ tu gây chấn động ở The Voice, nước Ý


  Một nữ tu, Cristina Scuccia, với giọng ca bốc lửa của mình,đã tao một chấn động lớn tại The Voice của Ý Đại Lợi. Hiệu quả tiếp theo là hơn17 nghìn lượt truy cập vào clip của sơ.


  https-~~-//www.youtube.com/watch?v=TpaQYSd75Ak


 5. Chuyển luân trong Phật giáo còn được hiểu là "Vận Chuyển Chính Pháp" do điều kiện bị suy thoái hoặc cần được giải thích trong điều kiện hiện tại, chẳng hạn giải thích tương ứng với khoa học ngày nay. Tuy nhiên, thế gian lại có rất nhiều tôn giáo:

  - Đạo Mẫu.

  - Đạo Tổ Tông.

  - Đạo Tiên.

  - Đạo Nho.

  - Thần Đạo Nhật, Ai Cập, Lưỡng Hà, Maya...

  - Đạo Phật.

  - Đạo Bà La Môn.

  - Đạo Jain.

  - Đạo Do Thái.

  - Đạo Ki tô.

  - Đạo Tin Lành.

  - Đạo Bửu Sơn Kỳ Hương.

  - Đạo Cao Đài.

  ...

  Cái lào nà Chính Pháp đây???

  Đạo.


 6. Phong thủy thành phố Hồ Chí Minh: Đẹp nhưng chưa chính long mạch?

  Trước khi xây dựng một thành phố, một ngôi nhà, đặt một nơi chôn cất người khuất núi, người ta đều phải xem phong thủy. Xem phong thủy là chọn để làm sao xây dựng được công trình phù hợp cả 4 yếu tố: Một là loan đầu - tức cảnh quan môi trường; Hai là hình lý dương trạch - tức cấu trúc hình thể ngôi nhà; Ba là bát trạch - tức ảnh hưởng của từ trường trái đất; Bốn là huyền không - thời gian xây cất, hoàn thành ngôi gia trong mối liện hệ với môi trường vũ trụ. “Khí” là yếu tố quan trọng hàng đầu, cốt tủy trong nghiên cứu phong thủy, là động lực của sự hình thành và phát triển của vạn vật. Khí là một dạng vật chất huyền bí chảy theo các mạch đất. Có chính khí và có sát khí. Nơi nào tụ chính khí thì nơi đó phát triển, nơi nào tụ sát khí thì nơi đó tăm tối, gặp nhiều tai ương.

  Rất nhiều nhà nghiên cứu phong thủy đã xem xét vị trí của TP Hồ Chí Minh để lý giải những diễn biến lịch sử của thành phố trung tâm của phía nam đất nước, nơi đã từng được ca ngợi là “Hòn ngọc Viễn đông” này. Cũng bằng quan niệm cổ truyền, chúng tôi xin có mấy lời lạm bàn về vấn đề này.

  Posted Image

  Cầu Nguyễn Văn Cừ mới xây nối liền Chợ Lớn sang Thủ Thiêm

  Vùng đất có vị trí phong thủy đẹp

  Câu chuyện trà dư tửu hậu với một ông già người Hoa bên hông chợ Bình Tây cho tôi thêm một chi tiết về Chợ Lớn, một thành phần quan trọng tạo nên TP Hồ Chí Minh hôm nay. Ông kể một câu chuyện xưa. Ngày ấy, một nhóm người Hoa đến cư ngụ, buôn bán tại một khu đất cao bên bờ sông. Công việc buôn bán thuận lợi, mấy ông đứng đầu liền mời hẳn một ông thầy địa lý từ bên Trung Quốc sang xem phong thủy. Mất cả tháng trời, đi khắp cả vùng, ông mời tất cả các vị bô lão đến và phán: Đất cũng gọi là đẹp, làm ăn phát tài nhưng không yên. Các cụ hỏi lại, đâu mới là đất tốt hơn. Ông thầy quơ tay một vòng: Đêm, ta nhìn sang bên kia sông, khí sáng một vùng. Đấy mới là chân long, nhưng các người không có số đâu. Thôi đừng cố. Ông già người Hoa thở dài: Ngẫm chuyện xưa mấy trăm nay mà cũng có nhiều cái đúng. Lại nhớ đến những ngày các kiến trúc sư người Pháp lập quy hoạch xây dựng cảng và TP Sài Gòn. Lúc đó có nhiều ý kiến lập thành phố xuôi về phía nam, nhưng nhìn sang bên kia sông nước ngập mênh mông, sú vẹt lẫn với tràm và dừa nước ken chặt, mấy kiến trúc sư lắc đầu: Làm bên này. Và Sài Gòn chính là phần trung tâm của TP Hồ Chí Minh hiện nay.Các ý kiến đều đúng. TP Hồ Chí Minh: là thành phố nằm ngay bên phải bờ sông Sài Gòn, con sông này bắt nguồn từ tỉnh Tây Ninh ở phía Tây Bắc rồi chảy xuống, đi ngang qua khu vực phía Bắc của Sài Gòn rồi uốn lượn qua phía Ðông của thành phố, sau đó nhập với sông Ðồng Nai từ phía Bắc chảy xuống rồi đổ ra biển nơi phía Nam. Sài Gòn nằm giữa một khoảng bình nguyên (đất bằng) rộng lớn, xa xa nơi phía Bắc và Ðông Bắc, tại các tỉnh Quảng Ðức, Lâm Ðồng là phần cuối của dãy Trường Sơn hướng tới. Rồi nơi phía Tây Bắc tại tỉnh Tây Ninh cũng có dãy núi Bà Ðen, nơi phía Ðông Nam là khu núi Vũng Tàu, cả hai đều là dư khí của dãy Trường Sơn còn sót lại. Nằm ở khu vực phía Nam và Tây Nam TP Hồ Chí Minh là các sông Vàm Cỏ, xa hơn nữa là vùng đồng bằng sông Cửu Long với 2 con sông Tiền Giang và Hậu Giang.Với địa thế núi, sông bao bọc như trên, ta thấy TP Hồ Chí Minh có nhiều điểm đặc biệt, xứng đáng là một trong những trung tâm kinh tế và chính trị quan trọng bậc nhất trên đất nước ta. Trước hết là mạch Trường Sơn chấm dứt từ tận Quảng Ðức, Lâm Ðồng, tạo ra cái thế Huyền vũ che chở cho sau lưng Sài Gòn, nhưng lại không tiến đến quá gần để trở thành cái thế đe dọa hoặc lấn áp thành phố này, mà chừa cho TP Hồ Chí Minh một khoảng trống rộng lớn để hấp thu hết vượng khí của toàn bộ miền nam Việt Nam. Rồi đến núi Bà Ðen ở Tây Ninh và vùng núi ở Vũng Tàu tạo thành thế tả, hữu long, hổ để hộ vệ TP Hồ Chí Minh. Nhưng một điểm hay là vì núi Bà Ðen (hữu Bạch hổ) lại cao hơn núi Vũng Tàu (tả Thanh long). Nên khi nằm lệch về phía Vũng Tàu, Sài Gòn đã tạo thành thế long-hổ quân bình, khiến cho nền kinh tế của thành phố bao giờ cũng sung túc. Phía trước mặt của TP Hồ Chí Minh là Long An và vùng đồng bằng sông Cửu Long, một bình nguyên rộng lớn với những con sông hàng hàng, lớp lớp chảy qua, khiến cho vượng khí vô biên, thần lực miên man, bất tận. Ðó là chưa kể thương cảng Sài Gòn còn có mũi Vũng Tàu nằm ở bên ngoài hộ vệ, nên xứng đáng là một trung tâm quyền lực quan trọng về kinh tế và chính trị. Nếu còn được thêm một mũi đất nữa nhô ra ở cửa Ðại (thuộc sông Tiền Giang, trong tỉnh Bến Tre) để tạo thành đầy đủ thế tả, hữu hộ vệ nơi cửa biển thì uy lực của TP Hồ Chí Minh sẽ còn tăng lên gấp bội. Ngoài ra, con sông Sài Gòn khi đến gần thành phố lại uốn lượn thành nhiều khúc, rồi sau khi đi qua còn quay đầu nhìn lại tới 2 lần (2 khúc sông uốn cong trở lại) rồi mới đổ ra biển. Ðây chẳng những là một cảnh sông nước hữu tình, mà còn tạo cho TP Hồ Chí Minh một sự phồn thịnh, sung túc đến nỗi không một thành phố nào trên toàn cõi Việt Nam cũng như khắp vùng Ðông Nam Á có thể so sánh được. Cần nói thêm là dáng khúc của sông Sài Gòn khi đến gần thành phố đã uốn khúc rất nhiều lần, khi chảy đi lại quay đầu thêm hai lần nữa (hai lần khúc sông uốn cong trở lại), tạo ra hình dáng cát nhất trong thủy pháp. Sách xưa viết: “Làm quan thanh quý, thường là vì dòng nước vây quanh Thanh Long; được phúc dài lâu, nhất định là dòng nước quẩn Huyền Vũ”. Nếp sông uốn khúc đem lại cho Sài Gòn sự phồn thịnh, hưng túc hiếm có.

  Nhưng chưa phải là chân long

  Nhưng tại sao cho đến nay TP Hồ Chí Minh vẫn chưa phải là thành phố đứng đầu Đông Nam Á? Các nhà phong thủy cũng đã giải thích lý do. Mặc dù TP Hồ Chí Minh nằm trong vùng phong thủy đẹp, nhưng trung tâm thành phố không phải nằm đúng vị trí đắc địa cho nên đã hạn chế phần nào những hỗ trợ phát triển. Thay vì phải nằm ở trong khu vực giữa sông Ðồng Nai và sông Sài Gòn để chiếm lấy vị trí của “chân long” (chính long mạch), Sài Gòn lại nằm ở phần đất bên ngoài tức chỉ là “hộ sa” (đất hộ vệ) của chân long. Ðối với phong thủy, chân long mới là nơi kết tụ được nguyên khí của trời, đất để chiếm lấy thế lực lớn lao hay đứng đầu về chính trị và kinh tế của cả khu vực đồng thời mới thu hút được những anh hùng kiệt xuất, những lãnh tụ vĩ đại. Còn hộ sa chỉ là phần đất chư hầu, nguyên khí đã bị tản mát, khó trở thành một trung tâm kinh tế hoặc chính trị hùng mạnh. Muốn được hưởng trọn vẹn lợi thế cát cát do dòng sông lượn hai vòng trung tâm thành phố cần phải nằm tại những khu vực được dòng sông ôm lấy như khu Thủ Thiêm. Vị trí hiện tại tạo ra tình thế không yên, phong thủy gọi là thủy bạc tình. Chính vì vậy, chủ trương phát triển trung tâm sang phía Thủ Thiêm là một chủ trương hoàn toàn đúng đắn.

  Vị trí Thủ Thiêm là chính long mạch

  Vùng đất Thủ Thiêm được các nhà phong thủy gọi là chân long, nơi hội tụ sinh khí dồi dào nhất của cả vùng Đông Nam Bộ. Trước khi giao nhau với sông Đồng Nai để đổ ra biển, sông Sài Gòn đã uốn lượn rất đẹp và ôm lấy đất vùng Thủ Thiêm, dáng sông thế này gọi là đại cát, rất tốt đẹp cho cơ nghiệp và vinh hiển cho công danh. Sau khi uốn khúc ở Thủ Thiêm, sông Sài Gòn đổ ra giao với sông Đồng Nai, tạo ra vượng khí cho vùng đất trù phú này. Thủ Thiêm được sinh ra để ưu ái lĩnh nhận trọn vẹn tất cả sinh khí hưng vương của dòng chảy ấy.Thế đất Thủ Thiêm là thế đất đẹp hiếm có theo phong thủy. Vùng Thủ Thiêm rất đắc địa để cư dân có thể lạc nghiệp an cư bởi thế đất lớn sẽ đem lại phúc lộc dồi dào, cơ nghiệp thịnh đạt, và sinh khí cát lợi do dòng sông mang đến hứa hẹn nhiều thành đạt trong công danh và cử nghiệp cho con cháu. Tóm lại, gia thế hưng thịnh, lộc tồn bền lâu, an lành phước thọ… có lẽ là lời chúc phúc trọn vẹn mà phong thủy dành tặng cho con người nơi đây.

  theo anninhthudo.vn

  =========================================

  Trước khi xây dựng một thành phố, một ngôi nhà, đặt một nơi chôn cất người khuất núi, người ta đều phải xem phong thủy. Xem phong thủy là chọn để làm sao xây dựng được công trình phù hợp cả 4 yếu tố: Một là loan đầu - tức cảnh quan môi trường; Hai là hình lý dương trạch - tức cấu trúc hình thể ngôi nhà; Ba là bát trạch - tức ảnh hưởng của từ trường trái đất; Bốn là huyền không - thời gian xây cất, hoàn thành ngôi gia trong mối liện hệ với môi trường vũ trụ. “Khí” là yếu tố quan trọng hàng đầu, cốt tủy trong nghiên cứu phong thủy, là động lực của sự hình thành và phát triển của vạn vật. Khí là một dạng vật chất huyền bí chảy theo các mạch đất. Có chính khí và có sát khí. Nơi nào tụ chính khí thì nơi đó phát triển, nơi nào tụ sát khí thì nơi đó tăm tối, gặp nhiều tai ương.

  Đoạn trên copy y chang bài giảng của Phong thủy Lạc Việt. Chứng tỏ khả năng chỉa chôm rất là tinh vi để chém gió đập ruồi.


 7. Donetsk tuyên bố độc lập, muốn sáp nhập vào Nga


  Những người thân Nga ở vùng Donetsk, miền đông Ukraine, hôm nay bỏ phiếu đồng thuận về tuyên bố thành lập một quốc gia độc lập, sau khi tổ chức chiếm giữ các tòa nhà chính quyền ở địa phương.

  Posted Image
  Người biểu tình ủng hộ Nga bao vây và chiếm giữ một tòa nhà chính quyền ở miền đông Ukraine. Ảnh: AFP.

  Theo RT, vào 12h20 giờ địa phương, phiên họp của Hội đồng Donbass (vùng Donetsk) đã diễn ra tại hội trường chính của hội đồng khu vực và nhất trí thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Donetsk.

  Hội đồng trên tự tuyên bố là cơ quan hợp pháp duy nhất trong vùng cho đến khi các khu vực ở đông nam Ukraine tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý về việc sát nhập Nga, dự kiến diễn ra muộn nhất vào ngày 11/5 tới.

  "Cộng hòa Donetsk được thành lập trong các biên giới hành chính của vùng Donetsk. Quyết định này sẽ có hiệu lực sau trưng cầu dân ý", tuyên bố của Hội đồng Donbass cho biết.

  Hội đồng ở Donetsk cũng gửi thỉnh cầu đến Tổng thống Nga Vladimir Putin về việc triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình tạm thời đến khu vực này.

  "Không có sự hỗ trợ, chúng tôi sẽ rất khó chống lại chính quyền ở Kiev", thông báo viết. "Chúng tôi thỉnh cầu Tổng thống Nga Putin vì chúng tôi chỉ có thể giao phó an ninh của chúng tôi cho Nga".

  Việc Donetsk tự tuyên bố độc lập diễn ra sau khi khoảng 2.000 người biểu tình ủng hộ Nga chiếm giữ các tòa nhà chính quyền địa phương và đòi đi theo con đường sát nhập Nga của bán đảo Crimea.

  Tại cuộc họp nội các khẩn cấp, Thủ tướng lâm thời Ukraine Arseniy Yatsenyuk cáo buộc Moscow đứng sau những diễn biến trên.

  "Kế hoạch này nhằm gây bất ổn tình hình để cho các binh sĩ nước ngoài vượt biên và chiếm lãnh thổ của quốc gia. Chúng tôi sẽ không cho phép điều đó", ông nói và nhấn mạnh rằng những người tham gia biểu tình có giọng Nga đặc trưng.

  Theo ông, quân đội Nga vẫn duy trì trong khu vực cách biên giới Ukraine 30 km.

  Căng thẳng đang gia tăng ở khu vực miền đông Ukraine, nơi có đa số người dân nói tiếng Nga, kể từ khi ông Viktor Yanukovych bị mất ghế hồi tháng hai, và chính phủ lâm thời ở Kiev ủng hộ việc thắt chặt quan hệ với Liên minh châu Âu (EU).

  Nga coi chính phủ mới ở Kiev là bất hợp pháp và đã sát nhập bán đảo tự trị Crimea với lý do có những mối đe dọa với cộng đồng nói tiếng Nga ở vùng này. Động thái làm dấy lên cuộc đối đầu lớn nhất giữa Nga và phương Tây kể từ khi kết thúc Chiến tranh Lạnh.

  Anh Ngọc



 8. Địa Tạng Vương Bồ Tát: Ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục

  Thường Ngọc (Tri thức trẻ)

  Hồng danh Địa Tạng có nghĩa như đất đai rộng lớn chứa hết vạn vật.

  Địa Tạng Vương Bồ Tát có một chùm lông trắng xoáy nằm ở trên trán, giữa hai mắt, tay trái cầm Như Ý Châu, tay phải cầm Tích trượng có sáu vòng tượng trưng cho lục đạo luân hồi.

  Có nhiều sự tích về Ngài, nhưng hai ấn bản về thân thế được lưu truyền nhất về Ngài phải kể đến là Đức Địa Tạng sinh ra trong một gia đình vốn thuộc dòng dõi Bà-La-Môn, tên là Kolita Moggallàna hay còn gọi là Mục Kiền Liên. Ngài là người có đức, có tâm nhưng bà Thanh Đề mẹ Ngài lại mang nhiều sát nghiệp.

  Bà Thanh Đề chết đi, bị đày xuống Vô gián địa ngục, phải chịu sự trừng phạt đau đớn, không thể siêu thoát. Mục Kiền Liên thương mẹ, thiền định niệm Phật trước linh cữu bà nhiều ngày, Đức Phật cảm động nói với Ngài vào ngày rằm tháng Bảy, hãy cùng chư tăng tổ chức một buổi lễ để cầu nguyện và hộ niệm cho cửu huyền thất tổ và mẹ Ngài. Mục Kiều Liên làm theo cuối cùng bà Thanh Đề cũng được giải thoát.

  Về sau Ngài cùng người bạn từ thuở niên thiếu Upatissa, Xá Lợi Phất, được Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thu nhận làm đệ tử. (Trích trong quyển Thập Đại Đệ Tử).

  Đây cũng chính là điển tích nói về lễ Vu Lan (Xá tội vong nhân) vào ngày 15/7 âm lịch hàng năm, là ngày những người con nhớ ơn công lao sinh dưỡng và tình yêu thương của mẹ.

  Posted Image

  Bông hồng cài áo là nghĩa cử cao đẹp do Thiền sư Thích Nhất Hạnh đề xướng ở Việt Nam

  Biết được có nhiều người cũng sa chân vào chốn lầm than, Ngài đã đến trước Đức Phật nói rằng Ngài nguyện xuống địa ngục, cứu vớt chúng sinh. Bao giờ địa ngục hết chúng sinh lầm than mới xin thành Phật.

  “Địa ngục vị không, thệ bất thành Phật,

  Chúng sinh độ tận, phương chứng Bồ-đề”.

  Posted Image

  Đức Địa Tạng Vương trong tôn tượng tay trái cầm Châu Như Ý, tay phải cầm Tích Trượng, ngồi tòa sen trên mình Đế Thính

  Ấn bản thứ hai lưu truyền lại rằng Ngài là hoàng tử xứ Tân La (Nay thuộc Nam Hàn) tên là Kim Kyo-Gak (Kim Kiều Giác). Tuy là người sinh ra trong hoàng tộc nhưng hoàng tử Kim Kiều Giác là người giản dị, đạm mạc, thích đọc sách Thánh hiền.

  Năm 24 tuổi Ngài xuất gia, dắt theo con chó trắng tên là Thiện Thính (Đế Thính) đi khắp nơi tìm chốn thanh tịnh để tĩnh tu. Cuối cùng Ngài chọn núi Cửu Hoa (nay thuộc An Huy Trung Quốc) và thiền định tròn 75 năm tại đó.

  Tương truyền một hôm Ngài đang thiền định thì bị một con rắn nhỏ cắn vào chân nhưng Ngài vẫn bất động, ngay lập tức có một người phụ nữ tuyệt đẹp từ vách núi bay ra cúi lạy, đưa thuốc cho ngài, để tạ lỗi người đó đã tạo ra dòng suối Long Nữ tuyền nổi danh ở núi Cửu Hoa.

  Sự tích về ngài còn gắn liền với chuyện cha con Văn Các lão nhân là Mẫn Công và nhà sư Đạo Minh.

  Mẫn Công là trưởng giả giàu có, hay tích đức làm việc thiện, thường xuyên cúng dường, bố thí cho các nhà sư, người nghèo. Con trai Mẫn Công ngưỡng mộ Đức Địa Tạng, đến xin xuất gia, hiệu là Đạo Minh. Sau Mẫn Công vì muốn thuận tiện cho việc nghe giảng pháp đã bái Đạo Minh làm thầy. Đây là giai thoại nổi tiếng trong chốn Thiền môn.

  Khi ở tuổi 99 vào ngày 30 tháng 7, Ngài gọi chúng cao tăng đệ tử lại để từ giã. Tương truyền lúc đó từ khắp núi rừng phát ra tiếng gào khóc thảm thiết của muông thú, cỏ cây héo rũ, mây phủ che kín, khắp nơi tỏa ra mùi hương thơm ngát.

  Sau khi viên tịch, nhục thân của Ngài được chúng đệ tử đặt vào một động đá. Ba năm sau, chúng tăng mở động ra phát hiện nhục thân vẫn nguyên vẹn như khi còn sống bèn đem đến bảo tháp trên ngọn Thần Quang Lãnh để thờ cúng.

  Posted Image

  Địa Tạng Vương Bồ Tát và hai cha con Văn Các lão nhân

  Địa Tạng Vương là vị Bồ Tát cứu độ chúng sinh dưới địa ngục và bảo vệ trẻ em. Nhiều người tin rằng những đứa trẻ yểu mạng, vì thương nhớ cha mẹ và người thân nên quanh quẩn bên sông, không chịu qua cầu Nại Hà đi đầu thai. Lúc này Đức Địa Tạng sẽ xuất hiện, an ủi, giảng giải và giúp đỡ chúng tạo công đức qua sông.

  Tại Trung Quốc, trú xứ của Đức Địa Tạng Vương là núi Cửu Hoa (một trong Tứ đại danh sơn).

  http://www.phattuvie...c/giaolycanban/


 9. TQ: Bẫy tiền tinh vi của các thầy phong thủy

  Thứ Hai, ngày 10/02/2014 19:41 PM (GMT+7)

  Với chiêu xem bói miễn phí, các thầy phong thủy tha hồ hù dọa khách hàng để ép họ mua những món đồ với giá cắt cổ.

  Phong thủy, một thuyết truyền thống của Trung Quốc chuyên nghiên cứu về đời sống họa phúc của con người dưới tác động của các yếu tố khác nhau trong vũ trụ giờ đây đang sản sinh ra nguồn lợi nhuận khổng lồ cho các “thầy phong thủy” trong dịp năm mới Giáp Ngọ.

  Ở thành phố Nam Ninh thủ phủ tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc, các cửa hàng Phong Thủy, nơi bày bán vô số bùa chú, vòng cổ, tượng phật và tượng kỳ lân đang tìm cách thu hút khách hàng bằng dịch vụ xem bói miễn phí.

  Các “chuyên gia phong thủy” tại cửa hàng tuyên bố những lá bùa may mắn của họ đã được các vị sư tổ ban phước và “sẽ đem lại vận may” cho người mua trong năm Giáp Ngọ.

  Posted Image

  Những món đồ phong thủy bán chạy trong năm Giáp Ngọ

  Để khách hàng tin tưởng và bị thuyết phục hơn nữa, những thầy phong thủy này còn sẵn sàng xem bói miễn phí cho khách hàng, và thông thường những người xem bói tại đây sẽ bị phán rằng năm 2014 là một năm rất xấu đối với họ, và họ chỉ có thể hóa giải vận hạn đó bằng cách mua những món đồ phong thủy tại cửa hàng.

  Một khi khách hàng đã tin vào những lời phán “chắc như đinh đóng cột” của thầy bói kiêm chuyên gia phong thủy, họ sẽ được dẫn đi xem các món đồ được cho là phù hợp, và những lá bùa hay món đồ phong thủy này có giá không hề rẻ, có thể lên tới gần 350 triệu đồng (16.500 USD).

  Đi lễ đầu năm mới, cô Trương Vũ, một người dân sống ở Nam Ninh đồng ý xem bói “miễn phí” tại một cửa hàng phong thủy, và “thầy” phán rằng cô sẽ gặp rất nhiều xui xẻo trong năm Giáp Ngọ, và thứ duy nhất có thể giúp cô hóa giải vận hạn là những hòn đá quý bày bán trong cửa hàng.

  Cô Trương mỉm cười chua chát: “Nhưng mà viên đá rẻ nhất mà họ bày bán ở đây có giá lên tới gần 7 triệu đồng, thật vớ vẩn.”

  Thuật phong thủy đã được áp dụng ở Trung Quốc trong hàng ngàn năm qua, tuy nhiên nhiều người vẫn coi đây là một trò mê tín hơn là một hiện tượng văn hóa, và mặc dù chính phủ Trung Quốc chưabao giờ ra lệnh cấm chính thức, song thuật phong thủy vẫn được định nghĩa trong các từ điển tiếng Trung là “tín ngưỡng siêu nhiên ở Trung Quốc cổ đại”.

  Posted Image

  Những lá bùa như thế này có giá lên tới hàng triệu đồng

  Tuy nhiên gần đây, đặc biệt là trong dịp năm mới, thuật phong thủy đã đem lại cho các “thầy”, các “chuyên gia” khoản lợi nhuận khổng lồ.

  Một thầy bói kiêm thầy phong thủy trên phố Dongge ở Nam Ninh cho biết ông đã kiếm được hơn 3,8 triệu nhân dân tệ trong năm 2012, trong khi chi phí thuê cửa hàng chưa đến 800.000 tệ.

  Ông Chen Lidan, một người chuyên mở các lớp đào tạo về thuật phong thủy ở miền nam Trung Quốc cho hay các “thầy” hiện đang tìm cách kiếm lời từ việc kinh doanh các món đồ phong thủy. Ông nói: “Chỉ riêng ở thành phố 3 triệu dân Nam Ninh đã có tới hơn 100 cửa hàng chuyên bán đồ phong thủy.”

  Trong khi đó, một chuyên gia phong thủy tên Hoàng ở Nam Ninh cho biết đa phần các thầy bói trong cửa hàng phong thủy đều là những người trẻ tuổi, thậm chí nhiều người không được học hành tử tế.

  Một thầy phong thủy giấu tên nói rằng những người mới được tuyển vào cửa hàng của ông chỉ được đào tạo qua loa về bói toán, và sau đó có thể dần tiếp xúc với khách hàng để “kiếm cơm”. Ông này tiết lộ bí quyết: “Nếu khách hàng không biết nhiều về phong thủy, bạn hãy cứ nói rằng họ sẽ gặp năm hạn, và đề nghị họ mua bùa cầu may ở trong cửa hàng.”

  Posted Image

  Một thầy phong thủy đang xem bói cho khách hàng

  Huang Bindi là chủ của một công ty tư vấn phong thủy ở Nam Ninh, chuyên giới thiệu những thầy phong thủy hàng đầu cho khách hàng có nhu cầu. Khách hàng chủ yếu của ông là các doanh nghiệp lớn, tuy nhiên ông cho rằng nghề này chỉ hái ra tiền nếu có quan hệ tốt.

  Ông này tiết lộ: “Nhiều lãnh đạo hàng đầu của các công ty khi có nhu cầu di chuyển trụ sở đều đến gặp tôi để nhờ tìm kiếm các thầy phong thủy tài năng, và họ sẵn sàng chi ra hàng triệu tệ để mua những con sư tử đá, những loài cây cổ và rất nhiều thứ khác.”

  Để giải thích cho sự thành công của mình, Huang cho biết dù thầy phong thủy có là ai và trình độ đến thế nào đi chăng nữa, họ cũng phải có một danh hiệu thật kêu và thật ấn tượng để xóa tan đi bất cứ nghi ngờ nào của khách hàng, và những danh hiệu này thường phải bao gồm cả cụm từ “quốc tế” hoặc “toàn cầu” vào trong đó.

  Theo Huang, danh hiệu càng lớn, số tiền mà ông kiếm được từ khách hàng càng nhiều. Hồi năm ngoái, ông đã giới thiệu một thầy phong thủy nước ngoài tới giảng giải nửa ngày về thuật phong thủy cho một công ty ở Nam Ninh với mức thù lao hơn 100.000 tệ.

  Tuy nhiên Huang cũng thú nhận rằng ông không hề ảo tưởng về nghề nghiệp của mình, và cho biết ông sẽ chỉ làm nghề phong thủy trong một thời gian ngắn.

  Vị giám đốc chuyên môi giới phong thủy này tâm sự: “Tôi không thể sống mãi với nghề làm ăn giả dối được, và hết tết này tôi có thể sẽ bỏ việc để về quê kiếm sống.”

  Trí Dũng (Theo Hoàn Cầu) (Khampha.vn)

  ==========================================================

  Thuật phong thủy đã được áp dụng ở Trung Quốc trong hàng ngàn năm qua, tuy nhiên nhiều người vẫn coi đây là một trò mê tín hơn là một hiện tượng văn hóa, và mặc dù chính phủ Trung Quốc chưa bao giờ ra lệnh cấm chính thức, song thuật phong thủy vẫn được định nghĩa trong các từ điển tiếng Trung là “tín ngưỡng siêu nhiên ở Trung Quốc cổ đại”.



 10. Dẹp biển hiệu tiếng Trung Quốc: “Nói là làm chứ đừng để nó nguội!


  (Dân trí) - “Các anh bàn đi, dẹp hết bảng hiệu Trung Quốc! Hai ba ngày sau là phải xử lý xong. Nói là làm chứ không để nó nguội... Để biến đó thành thành phố Tàu là không được. Rất nguy hiểm!” - Bí thư Thành ủy Đà Nẵng cương quyết.

  Thực hiện chỉ đạo của Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Trần Thọ, ngày 3/4, Thanh tra Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch TP Đà Nẵng và các quận Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn đã tiến hành kiểm tra, xử lý các cơ sở kinh doanh có trao bảng hiệu Trung Quốc.Trước đó, tại Hội nghị Thành ủy Đà Nẵng lần thứ 15, ngày 2/4, ông Huỳnh Hùng, Giám đốc Đài Phát Thanh truyền hình Đà Nẵng đã có ý kiến về việc tình trạng người Trung Quốc có mặt tại Đà Nẵng ngày càng nhiều trong thời gian qua. Kéo theo đó là tình trạng bảng hiệu tại các nhà hàng tại khu vực ven biển sử dụng tiếng Trung Quốc rất nhiều, gây ảnh hưởng không ít đến tâm lý của người dân.Trước tình trạng này, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Trần Thọ cho rằng: “Phản ánh của anh Hùng là đúng. Hiện nay người Trung Quốc tràn vào thành phố đông lắm. Trong lượng khách quốc tế đến Đà Nẵng có đến 90% là người Trung Quốc nên lực lượng công an; văn hóa, thể thao và du lịch phải xem xét. Đối với việc bảng hiệu sử dụng tiếng Trung Quốc, giao cho anh Vinh (ông Ngô Quang Vinh, Giám đốc Sở VHTT-DL - PV), anh Xuân Anh (ông Nguyễn Xuân Anh, Phó Chủ tịch UBND TP - PV). Sao lại để thế, thành phố Tàu à?”.

  Posted Image

  Đoàn kiểm tra các cơ sở kinh doanh viết, đặt biển hiệu, quảng cáo sai quy định (ảnh Khánh Hồng)



  “Các anh bàn đi, dẹp hết bảng hiệu Trung Quốc. Cấm có được không? Vũng Áng họ lên án vấn đề này rồi đấy. Làm đi, bao giờ làm, bao giờ xong? Bây giờ làm luôn đi. Hai ba ngày sau là phải xử lý xong vấn đề này. Nói là làm chứ không để nó nguội... Để biến đó thành thành phố Tàu là không được. Rất nguy hiểm. Bài học từ Đắk Nông có rồi đấy”, Bí thư Trần Thọ nói cương quyết tại hội nghị.

  Ngày 3/4, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, lãnh đạo quận Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn đã tiến hành kiểm tra, rà soát 35 cơ sở kinh doanh tập trung các tuyến đường Hoàng Sa, Võ Nguyên Giáp, Hồ Xuân Hương chủ yếu là nhà hàng, cơ sở kinh doanh ăn uống, buôn bán, dịch vụ.

  Posted Image

  Một cơ sở kinh doanh đang chấp hành việc tháo gỡ biển hiệu sai quy định (ảnh Khánh Hồng)

  Theo đó, qua kiểm tra, đoàn phát hiện 13 cơ sở kinh doanh viết, đặt biển hiệu, quảng cáo sai quy định, có chữ viết tiếng nước ngoài lớn hơn 3/4 chữ tiếng Việt, các đối tượng sai phạm tập trung ở những cơ sở kinh doanh, buôn bán, cơ sở kinh doanh dịch vụ.

  Đoàn kiểm tra đã tiến hành lập biên bản đối với một số sai phạm và yêu cầu phải tháo gỡ biến hiệu sai quy định. Ngoài ra, Thanh tra sở đã kiểm tra và lập biên bản đối với một khách sạn đã treo phương tiện quảng cáo băng rôn tiếng Trung ngay tại tiền sảnh khách sạn. Đồng thời yêu câu đơn vị phải gỡ bỏ ngay băng rôn tiếng Trung Quốc sai quy định.

  Khánh Hồng - Công Bính

  ================

  “Các anh bàn đi, dẹp hết bảng hiệu Trung Quốc. Cấm có được không? Vũng Áng họ lên án vấn đề này rồi đấy. Làm đi, bao giờ làm, bao giờ xong? Bây giờ làm luôn đi. Hai ba ngày sau là phải xử lý xong vấn đề này. Nói là làm chứ không để nó nguội... Để biến đó thành thành phố Tàu là không được. Rất nguy hiểm. Bài học từ Đắk Nông có rồi đấy”, Bí thư Trần Thọ nói cương quyết tại hội nghị.

  Nghĩ lạ, ở Việt Nam mà để chữ Việt thì nhỏ, chữ tàu thì to và nhiều nữa. Phải làm sát sao, nghiêm ngặt thôi.


  Bắc Ninh:
  Hạ hơn 100 biển quảng cáo tiếng Trung Quốc
  (Dân trí) - Trong quá trình thanh kiểm tra tình trạng biển quảng cáo tiếng nước ngoài, đặc biệt là tiếng Trung Quốc, “lấn át” tiếng Việt tại thị xã Từ Sơn (Bắc Ninh), các cơ quan chức năng tỉnh Bắc Ninh đã phát hiện, xử lý, bắt hạ hơn 100 biển quảng cáo vi phạm.

  Những năm gần đây, trên địa bàn các phường Trang Hạ, Đồng Kỵ và xã Phù Khê (thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh) xuất hiện nhiều biển quảng cáo tiếng nước ngoài, đặc biệt là tiếng Trung Quốc lấn át tiếng Việt tại các xưởng sản xuất gỗ, cửa hàng kinh doanh mua bán, công ty vận tải, hàng ăn, nhà nghỉ…

  Đi dọc quốc lộ 1A cũ, theo đường Nguyễn Văn Cừ tại thị xã Từ Sơn, có thể thấy tràn ngập những tấm biển hiệu tiếng Trung. Các biển hiệu này xuất hiện phía ngoài mặt đường chính, tập trung ở các doanh nghiệp, cửa hàng kinh doanh lớn.

  Posted Image

  Posted Image

  Biển hiệu quảng cáo chữ Tàu "lấn át" chữ Việt tại TX Từ Sơn (Bắc Ninh).

  Đặc biệt tại thôn Phù Khê Thượng, xã Phù Khê, tồn tại đủ loại biển quảng cáo của các quán ăn, nhà nghỉ, cửa hàng kinh doanh... viết hầu hết bằng chữ Trung Quốc với đủ loại kích cỡ to nhỏ.

  Lý giải tình trạng trên, anh Dương Văn Thưởng, chủ cơ sở sản xuất đồ gỗ mỹ nghệ Niềm Tin 1, phường Đồng Kỵ, cho biết, hàng tháng, anh bán được 20% số sản phẩm cho khách hàng Trung Quốc nên biển hiệu phải viết tiếng Trung. Những năm trước, khi chưa tập trung bán hàng cho khách Trung Quốc, các biển hiệu quảng cáo trong làng nghề thường viết bằng tiếng Việt và tiếng Anh.

  Posted Image

  Lo ngại về tình trạng "phố Tàu" tồn tại nhiều năm tại TX Từ Sơn.

  Những năm gần đây, do lượng khách Trung Quốc tìm đến đông, nhiều doanh nghiệp xuất khẩu 100% cho khách Trung Quốc nên biển hiệu dĩ nhiên cũng phải ưu tiên viết tiếng Trung. Anh Thưởng cho biết, cửa hàng của gia đình anh giành 80% diện tích biển quảng cáo cho tiếng Việt, 20% cho cả tiếng Anh và tiếng Trung Quốc.

  Trao đổi vấn đề biển quảng cáo tiếng nước ngoài vi phạm quy định, ông Dương Văn Canh - Chủ tịch UBND phường Đồng Kỵ - cho biết, do lượng khách nước ngoài đến giao thương trên địa bàn chủ yếu là các thương lái Trung Quốc, có nhiều người không biết tiếng Việt, nên để thuận tiện cho việc trao đổi, buôn bán, đã xuất hiện những biển quảng cáo có cả tiếng Việt và tiếng Trung.

  Posted Image

  Đã có hơn 100 biển quản cáo sai quy định bị hạ.

  Theo thông tin từ thanh tra Sở Văn hoá - Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Ninh, tháng nào thanh tra Sở cũng đi thanh tra. Đặc biệt trong tháng 3/2013, thanh tra Sở phối hợp với công an tỉnh đi thanh tra trên địa bàn toàn tỉnh; qua thanh tra đã phát hiện, xử lý, bắt hạ hơn 100 biển quảng cáo vi phạm luật quảng cáo vì để chữ nước ngoài ở trên và to hơn chữ tiếng Việt.

  Nói về vấn đề xử lý triệt để vi phạm quảng cáo, ông Nguyễn Văn Ảnh - Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL tỉnh Bắc Ninh - cho biết, Phòng Thanh tra chỉ có 5 người nên sau khi đi thanh tra xử lý xong giao lại cho chính quyền địa phương và Phòng Văn hoá giám sát quản lý chứ không thể vòng đi vòng lại thanh kiểm tra liên tục. Tuy vậy, hàng tháng thanh tra Sở vẫn đi thanh tra để kịp thời phát hiện sai phạm, chấn chỉnh, xử lý.

  Đoàn Thế Cường


 11. ĐI TÌM NGUỒN GỐC VÀ NĂM XUẤT HIỆN CỦA VĂN BẢN BINH THƯ YẾU LƯỢC HIỆN CÓ

  Ngô Đức Thọ


  Posted Image

  Văn bản Binh thư yếu lược (viết tắt: BTYL) chúng tôi nói đến trong bài này là bộ sách chữ Hán chép tai gồm 4 quyển đóng làm 2 tập, cộng 410 tờ (26x15cm, ký hiệu A.476/1-2 lưu tàng từ trước ở Thư viện Viện Viễn Đông Bác cổ, hiện nay do Viện Nghiên cứu Hán Nôm quản lý, sách này là bản chính của một dịch phẩm do Nxb. KHXH xuất bản tại Hà Nội vào các năm 1970 và 1977(1). Ở Sài Gòn cũng có bản dịch BTYL do Nhà Khai Trí xuất bản(2). Do trong sách có những chỗ nói đến tướng nhà Minh Mộc Thạch, Liễu Thăng, vua Lê, Nguyễn Huệ (Bd, tr. 232, 213, 245) v.v cho nên rõ ràng không thể coi bản BTYL hiện có là di tác của Trần Hưng Đạo được. Tuy vậy, Lời giới thiệu Thuyết minh bản dịch của cả 2 lần xuất bản, ở mức độ dè dặt, vẫn kết luận rằng: “BTYL của Trần Quốc Tuấn đến đầu thế kỷ XIX đã được một nho sĩ am hiểu quân sự, yêu khoa học quân sự, sửa chữa và bổ sung nhiều” (tr.8), hoặc cho đó “là một bộ sách được biên soạn theo một phương pháp thời Trần (có thể đặc biệt là Hưng Đạo vương), thời Lê, thời Nguyễn tiếp tục nhau mà biên soạn” (tr.27). Vậy sự thực về văn bản BTYL ra sao? Chúng tôi nghĩ rằng vấn đề này cần được nghiên cứu để có thể nhận định tương đối chính xác giá trị văn bản, từ đó mới tránh được những suy diễn sai lầm, như từng có ý kiến dựa vào BTYL để mô tả cơ cấu Bộ tư lệnh và hệ thống quân đội đời Trần, cùng những vũ khí binh cụ của thời kỳ ấy v.v.(3).1. Hai đầu mối: “Kỷ sự tân biên” và “Kim thang thập nhị trù”Để giải đáp vấn đề nói trên, chúng tôi đã tìm đọc những sách Hán Nôm Trung Quốc cổ liên quan thuộc môn loại quân sự học. Nhưng đầu mối thực sự chỉ bắt đầu từ cuốn Kỷ sự tân biên: Sách chữ Hán do nhà tàng bản Trí Trung Đường, khắc in tại Hà Nội mùa hè năm Tự Đức Kỷ Tỵ (1869). Đầu sách có bài Tựa của Đặng Huy Trứ tước Hoàng Trung Tử, một sĩ phu yêu nước trước sau thuộc phái chủ chiến, khi ấy ông giữ chức Khâm phái Thượng biện Hà Nội tỉnh vụ. Đại ý bài Tựa nói: Mùa xuân năm Kỷ Mùi (1859) ông làm Tri huyện Thọ Xương (Hà Nội) gặp lúc Phú Lãng Sa (chỉ quân Pháp) gây sự ở Đà Nẵng, trong lòng phẫn uất muốn quét sách đi. Vì vậy ông muốn rộng tìm loại sách binh thư để phòng khi dùng đến nhưng tìm kiếm chưa được. Sau gặp Tú tài Lương Mộng Thiều người làng Phượng Lịch, huyện Hoằng Hóa (Thanh Hóa) bấy giờ đang làm Huấn đạo huyện Nông Cống, trong khi trò chuyện bàn đến môn học của binh gia, Lượng Mộng Thiều nhân đó đưa cho ông tập Kỷ sự tân biên (viết tắt: KSTB) do thân phụ đã quá cố của ông là Thận Trai tiên sinh soạn ra. Ông nhận sách đó mà đọc, hơn một tháng trời, bỏ sách xuống mà than rằng: “Tiên sinh là một trong Tứ hổ ở đất Thanh Hóa. Ông nghiên cứu thiên văn, địa lý, luật lịch, binh thư, bản đồ núi sông, không môn nào không học tới, mà soạn thuật ra chỉ một sách này. Cái chí của tiên sinh có lẽ cũng là lo trước cái lo của thiên hạ chăng?”. Đoạn sau tác giả bài Tựa cho biết: Ông trước đã biên tập sách Vũ kinh trích chú lại vừa cho khắc in sách Kim thang tá trợ, nay cho khắc ván in sách này để công bố với các bạn đồng chí, khiến cho cái học của Thận Trai tiên sinh đã không thi hành được ở đương thời thì sách của tiên sinh được truyền lại cho hậu thế. Tiếp theo là bàn Dẫn do con rể của Thận Trai là Cử nhân Đỗ Xuân Cát, tự Bá Trinh viết năm Thiệu Trị Bính ngọ (1846) cho biết: Thận Trai là tên hiệu của Lương Huy Bích tự Huyền Chương, người đời cuối Lê, thời Tây Sơn ở nhà dạy học đời Nguyễn có chiếu của Minh Mệnh triệu vào kinh nhưng cáo bệnh không đi, được ban tước Hàn lâm đãi chiếu, tước Ngô Giang Tử. Sau khi ông mất, con trai là Khanh và Huyền sợ để lâu ngày di thảo mai một, bèn đưa cho anh rể là Đỗ Xuân Cát hiệu đính. Tờ đầu sách đề: “Cổ Ái Lương Huy Bích Huyền Chương Phủ soạn định, năm Huy Khanh Mộng Thiều, tế Đỗ Xuân Cát Bá Trinh biên tập, Hậu học Đặng Huy Trứ Hoàng Trung hiệu chính. Sách gồm 5 quyển đóng làm 1 tập, cộng 202 tờ (25x15cm) ký hiệu ở Thư viện Viện Hán Nôm: A. 684. Phương pháp làm sách đại thể là dẫn đầu mỗi chương mục đều có lời dẫn giải bình luận về chủ đề bàn đến, sau đó dẫn ý kiến của các nhà quân sự học Trung Quốc thời cổ, trích trong các sách binh pháp của Tôn Vũ, Ngô Khôi Hoàng Thạch Công, Lý Vệ Công v.v. tức là những sách thuộc hệ thống Vũ kinh thất thư được ban định năm Nguyên Phong (1078 - 1086) đời Tống. Ngoài ra còn trích dẫn các sách khác như Hổ kiềm tinh của Hứa Động đời Tống, Kỷ hiệu tân thư của Thích Kế Quang đời Minh v.v.Đối chiếu KSTB với BTYT chúng tôi thấy có một khối lượng đáng kể các thoại(4) giống nhau khá có hệ thống, như ở chương Hành quân (BTYL, T.1, 159/Bd. tr.118-122) tiến phát giống với 16 điều ở mục Độ hiểm (vượt nơi hiểm yếu) trong KSTB (Q.3, tờ 10-12b); BTYL (T.1, tr.167/Bd. tr.125) chép riêng một mục Độ hiểm pháp chỉ gồm 1 thoại ở KSTB trích theo Liên châu hành doanh đảo quyên đồ. Ở chương Đồn trú, BTYL (T.1, 199/Bản diễn ca, tr.146-148) chép 12 quy định về việc đóng trại lần lượt tương ứng với các điều 5-7, 9-10, 13, 15-19 (cộng 12 điều) trong số 25 điều ở mục Thủ dinh ước thúc ở KSTB (Q.2, tờ 19-23) v.v. Các chương sau như Dạ doanh (phép đóng trại ban đêm). Ám doanh (đóng trại bí mật), Thại lương (chuyển lương) v.v cũng có nhiều thoại tương đồng giữa KSTB và BYTL.Theo ý của bài Tựa, chúng tôi tìm đọc Kim thang tá trợ. Tên sách in ngoài bìa là Kim thang thập nhị trù (viết tắt KTTNT), nhưng tên đầy đủ là Kim thang tá trợ thập nhị trù. Sách cũng do Đặng Huy Trứ giao cho nhà Trí Trung Đường khắc in năm Tự Đức Kỷ Tỵ (1869), in vào mùa xuân, sớm hơn mấy tháng so với KSTB. Toàn bộ gồm 12 quyển đóng làm 3 tập, cộng 451 tờ (26x16), ký hiệu ở Thư viện Viện Hán Nôm: AC.202/1-3. Sách của soạn giả Trung Quốc là Lý Bàn tự Tiên Hữu, có bài Dẫn của Hùng Ứng Cưu và bài Tựa của soạn giả. Tiếp theo là Tựa của Đặng Huy Trứ cho biết ông nhận được sách này do người quen là Dương Tuệ Khanh tặng nhân khi ông đi công cán ở Quảng Đông năm Mậu Thìn (1868). Ông nhận thấy so với Vũ kinh trích chú KSTB thì sách này đặc biệt giản yếu dễ hiểu, đúng là của báu của nhà tướng. Vì vậy, ông ngày đêm khảo đính để khắc ván ấn hành. Như vậy là cùng trong năm Kỷ Tị (1869), nghĩa là chưa đầy 2 năm sau khi thực dân Pháp thôn tính nốt 3 tỉnh miền Tây Nam Kỳ và đang ráo riết chuẩn bị đánh ra Bắc Kỳ, Đặng Huy Trứ đã cho in 2 bộ binh thư khá có giá trị. Có lẽ đó là một trong những cách trả lời tốt nhất của một nhà nho trước nạn ngoại xâm đang đe dọa vận mệnh của đất nước.Đối chiếu KSTB với KTTNT chúng ta dễ nhận ra có sự tương đồng ở một số chương mục, điều đó có thể hiểu được vì cả 2 sách đều thoát cảo từ Đặng Huy Trứ. Mà liên quan tới văn bản BTYL thì ở KTTNT còn ở mức độ nhiều hơn, như ở các mục thuộc chươngThủy chiến: Thuyền máy thần phi, thuyền mẹ con, thuyền liên hoàn, bè gỗ, áo lội nước (phi ba giáp), ngựa nước (thủy mã) v.v… BTYL, 2-261/Bd tr. 271-281; KTTNT. Q11, tờ 12-32b) (xem thêm ở mục sau).

  2. BTYL VỚI KIM THANG THẬP NHỊ TRÙMở rộng việc tìm kiếm xuất xứ các thoại trong BTYL chúng tôi tìm đến nguyên thư của tác phẩm được trích dẫn… Nói chung, những thoại nào có xuất xứ ở binh thư Trung Quốc, từ Tôn Tử (của Tôn Vũ). Ngô Tử (của Ngô Khởi), Lục thao, Tư Mã pháp, Tam lược, Uất Liệu Tử, Lý Vệ công vấn đôi (của Lý Tĩnh, cũng gọi là Vệ Công binh pháp), Hồ kiềm kinh (của Hứa Động), Kinh thể bát loại toàn biên(của Trần Nhân Tích), Vũ kinh tổng yếu (của nhóm Tăng Công Lượng). Kỷ hiệu tân thư (của Thích Kê Quang) v.v.. đều tìm được xuất xứ chính xác, chủ yếu dựa theo 2 bộ tùng thư Vũ kinh tổng yếu (P.1121) ở thư viện Viện Thông tin KHXH hoặc các sách riêng biệt (đơn hành ban) hiện có ở Thư viện Quốc gia.Kết quả đối chiếu làm xuất hiện mấy điều đáng lưu ý sau đây:a. Trong BTYL có 5 thoại ghi là trích sách Bảo giám (Bd, tr 39, 54, 55, 168) trong đó 2 thoại ở tr.54 và 168 (Bd) là của Tôn tử, còn 3 thoại khác là trích theo Vũ kinh tổng yếu.Như vậy tại sao người làm sách BTYL lại không ghi xuất xứ ở sách Tôn Tử hoặc Vũ kinh (tức Vũ kinh tổng yếu) như nhiều trường hợp khác trong sách đã ghi? Xuất xứ thì tác giả có thể quên hoặc chép sót, nhưng tại sao lại ghi là Bảo giám? Qua tra cứu có thể khẳng định không có binh thư nào có tên chính hoặc tên gọi tắt là Bảo giám, cũng không thấy tên sách nào (Người dịch bản Nxb KHXH cũng đã từng ghi “Chúng tôi không tìm ra sách Bảo giám”, Bd, tr.39). Phải chăng người làm sách BTYL đã vô tình hay hữu ý đưa ra một tên sách mơ hồ? Điều đó có thể còn liên quan đến một tên sách mơ hồ khác sau đây:b. Trong BTYL có 4 thoại ghi xuất xứ ở sách Binh lược (Bd, tr.65, 88, 213, 245). Cả 4 thoại này đều liên quan đến các sự việc của Việt Nam, không có xuất xứ nhiều tầng bậc trong các binh thư Trung Quốc. Những thông tin quá khứ không cho chúng ta biết sách nào gọi là Binh lược, mà tên sách gần giống với nó là Binh thư yếu lược thì chúng ta chỉ được biết đó là tên tác phẩm của Hưng Đạo vương Trần Quốc Tuấn đời Trần và tên của bản chép BTYL hiện hành mà thôi.Thoại ở tr.65 (Bd) có liên hệ một câu: “Liễu Thăng vào nước Nam ta vì chí kiêu mà đổ quân mất mạng”. Thoại ở tr.213 (Bd) nói đến quân năm Giáp Ngọ (chỉ quân Trịnh), quân năm Bính Ngọ (1786, chỉ quân Tây Sơn), và quân Bắc năm Kỷ Dậu (1789, chỉ quân Thanh) v.v. Thoại tr. 245 nói việc Nguyễn Huệ đem thủy quân đến sông Nhị Hà. Ba thoại này hiển nhiên là bằng chứng tự bác bỏ nguồn gốc tác phẩm đời Trần! Thoại tr.88 (Bd) nói về tên lửa (hỏa tiễn) ở trên đầu có dùng thuốc súng của người Hồi Hồi, lại nói xa xôi đến một thứ tên lửa ở phương Nam. Thoại này ở hầu hết các sách đã nêu trên đều không có, chỉ tìm thấy một xuất xứ duy nhất ở KTTNT (Q.11, tờ 33a). Đó là một dẫn chứng cho thấy có sự liên quan trực tiếp giữa văn bản KTTNT và BTYL.c. Tiếp tục khảo sát quan hệ giữa KTTNT và BTYL có thể thấy thêm những hiện tượng sau đây:Chương Thủy chiến trong BTYL bám sát theo mục Phụ khảo Thủy chiến trong KTTNT (Q.11, tờ 12b), sau mục Quạ già nước (Thủy lão nha, BTYL chép nhầm là Thủy nha lão!) đáng lẽ tới các mục: câu liên và một số binh cụ khác, người làm BTYL đã lược bỏ, đặt ra một mục Hỏa công, mở đầu bằng câu: “Đại phàm thủy chiến thường chuyên dùng hỏa công…”, minh họa bằng 4 câu thoại: Chu Du và Lưu Bị đánh Tào Tháo ở Xích Bích, Du Thông Hải đánh Trần Hữu Lượng ở Nam Xương, Âu Dương Ngột làm phản ở Lĩnh Nam (?), Hàn Thế Trung cầm cự với quân Kim ở Hoàng Thiên Đăng (BTYL, 2-217/Bd, tr. 277 - Bd thay Kim nhân bằng tên vua Kim, và nhầm Hoàng Thiên Đăng là tên người). 3 trong 4 thoại nói trên đều có trong KTTNT (Q.11, tờ 44-45), hợp thành một mục hoàn chỉnh nói về phép hỏa công trong thủy chiến. Có mấy thoại đó minh chứng rồi mới đi đến tiểu kết: “Dĩ thượng thủy chiến nhi chuyên dụng hỏa công giả dã”. Người làm BTYL lấy câu đó đem lên đầu làm thành tên một mục, đổi 2 chữ “Dĩ thượng…” thay bằng “Đại phàm…” và bỏ hai chữ sau (… giả dã). Thêm nữa thoại thứ 3 nói việc Âu Dương Ngột đóng quân ở Nhai khẩu cho chứa các đá vào lồng tre thả xuống sông để chặn thuyền của Chiêu Đạt, xét ra không ăn nhập gì với việc đánh hỏa công. Đúng ra đó là 1 thoại minh họa cho một mục khác “Dùng mưu cắt đường thủy” như đã thấy ở KTTNT (Q.11, tờ 49a).Lại ở mục Thủy chiến kiêm dùng lục quân (BTYL T.2, tờ 172/Bd tr.279; KTTNT Q.11, tờ 46a) cũng thấy hiện tượng cắt câu nhằm mục như trên. Ở đây, KTTNT dẫn 1 thoại: Lưu Dụ sai quân đâo thủ đi thuyền nhẹ chặn đánh đoàn thuyền lớn của Lự Tuần, một mặt sai quân kỵ và quân bộ đi ở bờ tây để hỗ trợ. Thuyền của Lự Tuần không tiến được, cùng lúc lại bị quân cung nỏ trên bờ bắn xuống…, Lự Tuần cả thua phải chạy sang Giao Châu. Thứ sử Giao Châu là Đỗ Tuệ Độ cho quân bắn tên lửa lông trĩ xuống làm cháy thuyền, giết được Lự Tuần. Do thoại ấy mới có tiểu kết “Dĩ thượng thủy chiến nhi kiêm dụng lực binh giả dã”. BTYL không có thoại ấy (bỏ sót) thì không có nội dung minh họa cho đề mục. Đã vậy lại tiếp theo bằng câu: “Thủy chiến lấy thuận gió là thế”, không ăn nhập gì với đề mục đã nêu. Câu này thực ra là một mục đồng đẳng tiếp theo: “Thủy chiến dĩ thuận phong vi thế” (KTTNT Q.11, tờ 46b), được thuyết minh bằng thoại Vương Lâm nhà Hậu Lương đi đánh quân của nhà Hậu Trần (không có trong BTYL). Còn thoại Vương Tuấn bị quân nước Ngô dùng xích sắt chặn ngang dòng sông, Tuấn biết trước sai dùng bè gỗ đẩy đi trước để phá, BTYL đã chép vào mục “… kim dùng lục quân”, thì lại cính là 1 trong 6 thoại dùng để minh họa cho mục “Dùng mưu cắt đường thủy” (KTTNT, Q.11, tờ 49a) v.v. Sai lầm móc xích như vậy còn kéo dài đến một số mục khác nữa. Đó là bằng chứng cho thấy người làm BTYL đã sử dụng tài liệu ở KTTNT mà vì sơ suất đã để lại những sai lầm.3. Đầu mút: BTYL và Vũ bị chế thắng chíTrong BTYL có nhiều thoại trích ở sách Võ bị chế thắng chí (viết tắt VBCTC) (Bd tr.1, 118, 148, 234, 283, 355). Tuy vậy, qua tìm kiếm xuất xứ chúng tôi phát hiện việc trích VBCTC đã diễn ra trên quy mô rộng lớn hơn nhiều. Có thể dẫn hàng loạt thoại mục như sau:- Hạ doanh trạch địa pháp (chọn đất đóng dinh): BTYL 2-1, Bd, tr. 144-146/ / VBCTC, T.1, Q.3, tờ 58a.- Dạ doanh (Đóng trại ban đêm) BTYL 1-259; Bd. tr.148-155/ /VBCTC, Q.6, tờ 16a.- Ám doanh (Đóng trại bí mật): BTYL 1-258, Bd. tr.155-15 // VBCTC, T.1, Q.3, tờ 72b.- Thủy chiến (phần nói về các đồ dùng trên thuyền) BTYL 2-258, Bd. tr.288-292 // VBCTC, T.4, Q.13, tờ 45b-57b.- Đánh thành (các binh cụ: thang bay - Sào xa) BTYL, 2-261, Bd. Tr.316-320 // VBCTC, T.2, Q.5, tờ 54-76.- Giữ thành (các dụng cụ: Cửa treo - giếng khơi) BTYL, 2-389, Bd. tr.365-368 // VBCTC, T.3, Q.10, tờ 19a v.v.Mặt khác cũng có bằng chứng cho thấy việc trích dẫn các binh thư cổ Trung Quốc trong BTYL không phải trực tiếp từ nguyên thư mà một phần lớn thông qua trung gian VBCTC. Ví dụ: về “quật hào doanh giáp” (phép đào hào đóng trại), theo Vũ binh tổng yếu: “... hào đào xong thì tạm bắc cầu phao, khi gấp rút thì chặt đi ngay, cứ cách 20 bước thì đặt một chiếc lâu” (…đương giới nhị thập bộ trí nhất chiến lâu)… ở ngoài lại đào một hố sập ngựa rộng 25 bước (… ngoại quật hãm mã khanh nhất trùng, khoát nhị thập ngũ bộ) (Tân san Vũ kinh tổng yếu tiền tập, Q.6, tờ 12b - 13a). Thoại này ở KSTB (Q.2, tờ 17a) cũng trích đúng là 20 bước, và hố sập ngựa rộng 25 bước. VBCTC T.1, Q.1, tờ 28 nhầm nhị thập bộ thành nhi thiên bộ (2000 bước), và hố sập ngựa rộng 2 bước. BTYL (1-233) sao chép lại ở VBCTC, rốt cuộc nhầm “nhị thập bộ” thành “nhị thiên bộ” và “nhị thập ngũ bộ” thành “nhị bộ”!Từ công việc điều tra văn bản trên đây có thể sơ bộ xác lập một lược đồ như sau(5):

  Posted Image

  Theo lược đồ trên đây thì thời điểm xuất hiện văn bản BTYL không thể sớm hơn năm Tự Đức Kỷ Tị (1869) là năm in KTTNT và KSTB, và cũng không thể sớm hơn năm xuất hiện của VBCTC.Nhưng VBCTC là một bộ sách như thế nào?Đó là một bộ sách khá dày, toàn bộ gồm 27 quyển, cộng 655 tờ (28x8), đóng làm 7 tập, ký hiệm từ thư viện của VĐBC cũ: AC.597/1-7. Sách chép tay, ở tờ mặt sách đề Trùng khắc Vũ bị chế thắng chí (Hai chữ Trùng khắc gợi liên tưởng một bản sao căn cứ theo một bản sách in). Đầu sách chép 1 bài Tựa của Tri phủ (?) Quảng Đông là Dương Bái Úy tự Nông Phủ (Tiến sĩ) đề năm Quý Mão niên hiệu Đạo Quang 23 (1843). Tác giả bài Tựa nói khi ông ta đến Việt Đông (tức Quảng Đông) thấy một hàng sách đang bắt đầu khắc ván in bộ Vũ bị chế thắng chí¸ bèn cầm lấy xem, thì thấy sách này “cũng tựa như một món trong loại sách viết về võ bị” (tự diệc vũ bị chí trung chi nhất luyến). Theo lời thỉnh cầu của nhà hàng, ông bèn viết vài lời đặt lên đầu sách để chất chính cùng các bậc quân tử. Đó là một bài Tựa khiến ta ngạc nhiên nhiều hơn thú vị. Đối với một bộ sách lớn mà ở quyển đầu có ghi rõ là tác phẩm do Mao Nguyên Nghi soạn, hầu hết mọi chương mục đều có một đoạn ngôn luận mở đầu bằng mấy chữ: “Mao Tử viết…” (Thầy Mao nói…), vậy mà việc đề tựa chỉ làm hầu như ngẫu nhiên, không một lời nào nhắc đến Mao Tử.

  Một điều băn khoăn khác: Quảng Đông là một tỉnh, quan chức đứng đầu tỉnh ấy là chức Tuần phủ, đây lại ghi là “Tri phủ”? Người dịch bản của Nxb KHXH trong khi điểm lướt các bộ binh thư cổ của Trung Quốc có ghi Mao Nguyên Nghi soạn bị chí, 19 quyển; lại có Vũ bị chế thắng chí do học trò của Mao Nguyên Nghi soạn, 31 quyển. Người dịch bản của nhà Khai Trí (Sài Gòn) thì lại kê Võ bị chí của Mao Nguyên Nghi, 240 quyển, mà không nói gì đến VBCTC. Chưa rõ hai dịch giả căn cứ vào đâu để ghi như trên, mà cũng không thấy nói qua điều gì về Mao Nguyên Nghi? Chúng tôi vì chưa đủ tư liệu nên chưa dám tin như vậy. Trong khi nghiên cứu văn bản BTYL lục tìm các binh thư Trung Quốc thì thấy hầu hết các sách liên quan đều có bản in ở Thư viện Viện Thông tin KHXH, các bản hiệu chú xuất bản sau 1949 cũng có khá đủ ở Thư viện Quốc gia, mà riêng VBCTC (hoặc rộng ra là sách của Mao Nguyên Nghi) thì chỉ có 1 bản chép tay AC.597 như đã nói mà thôi. Hai bộ từ điển: Trung Quốc nhân danh đại từ điển (tr.716) và Trung Quốc văn học gia đại từ điển (tr.1266) đều có ghi tiểu sử và tác phẩm của Mao Nguyên Nghi, nhưng không thấy tên sách nào là Vũ bị chí hoặc VBCTC. Sơ đồ của chúng tôi vì vậy tạm thời phải dừng lại với thời điểm xuất hiện bản chép tay VBCTC còn bỏ ngỏ. Tuy vậy, chúng tôi nghĩ đến khả năng bản chép VBCTC là bản sách được chép ra để bán lại cho thư viện của VĐ - BC có nghĩa là phải có sau năm 1900 là năm bộ sưu tập sách Trung Quốc cổ được bắt đầu thực hiện ở thư viện này. Với những dữ kiện như đã trình bày, thời điểm xuất hiện BTYL tất phải lùi muộn có thể đến 1, 2 thập kỷ sau năm nói trên.Nói tóm lại, qua những cứ liệu trên đây, chúng ta nghĩ rằng có thể đi đến kết luận văn bản Binh thư yếu lược hiện có chẳng những không liên quan gì đến di tác của Hưng Đạo vương Trần Quốc Tuấn, mà cũng không phải là một bộ sách được biên soạn tiếp nối qua các đời Lê - Nguyễn như có ý kiến trước đây đã khẳng định.CHÚ THÍCH(1) Binh thư yếu lược. Phụ: Hồ trướng khu cơ Nguyễn Ngọc Tỉnh và Đỗ Mộng Khương dịch, Đào Duy Anh hiệu đính, Văn Tân giới thiệu, Nxb. KHXH. H. in lần thứ 1: 1970, 418 tr; lần thứ 2: 1977, 525 tr. Trong bài này khi dẫn bản dịch (Bd) chúng tôi ghi số tran lần in thứ 2.(2) Binh thư yếu lược. Nguyễn Phước Hải, Mã Nguyên Lương, Lê Xuân Mai dịch. Sài Gòn Nhà sách Khai Trí, 1969, 162 tr. Bản dịch này chỉ dịch hết quyển 1, và không thấy ghi căn cứ theo bản chữ Hán nào. Nhưng đối chiếu nội dung thì có phần chắc là dịch giả đã sử dụng bản vi phim sao chụp lại bản A.476 từ Viện Viễn đông Bác cổ.(3) Xem: Quản Hùng - Binh thư yếu lược của Trần Hưng Đạo. Sài Gòn, Phương Đông, Số 11, tháng 5-1972, tr.357.(4) Chúng tôi dùng chữ “thoại” để chỉ đoạn văn gồm một hoặc nhiều câu diễn đạt trọn vẹn một chủ ý của tác giả.(5) Chúng tôi loại bỏ không thể hiện trong sơ đồ phần nội dung mà người làm ra văn bản BTYL đã lấy từ tác phẩm Hổ trướng khu cơ (của Đào Duy Từ).

  Nguồn: Tạp chí Hán Nôm số 1 năm 1989.Tác giả Ngô Đức Thọ là PGS.TS, nhà nghiên cứu văn bản học Hán Nôm hàng đầu của Việt Nam, nguyên cán bộ Viện Nghiên cứu Hán Nôm

  Nguồn: http://nguyenxuandie...u-yeu-luoc.html


 12. Bài thuốc thần kỳ cứu sống nhiều người bị chó cắn đã phát dại


  Nhiều người bị chó dại cắn đã sủi bọt mép, co giật, có người đã rên rỉ, cào cấu nhưng sau khi được uống thuốc thì chắc chắn khỏi. Nặng thì 1 tuần, còn nhẹ thì vài tiếng đồng hồ.


  Hơn 10 năm trong nghề là chừng ấy thời gian vị lương y này đã đem y đức của mình giúp biết bao bệnh nhân bị chó dại cắn khỏi bệnh. Hầu hết, họ, người bị chó dại cắn, tìm đến không chỉ ở tiếng tăm của ông với bài thuốc gia truyền “có một không ai” mà trên hết là tấm lòng, sự chu đáo, ân cần và cái nghĩa tình của một người thầy thuốc. Ông là lương y Lê Văn Sơn (SN 1965, ngụ tại thôn Thủy Tú 1, xã Vĩnh Tú, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị).

  Posted Image
  Lá mãng cầu xiêm - một trong 10 vị của bài thuốc chữa bệnh chó dại cắn.


  Theo lời đồn đại của người dân trong vùng, chúng tôi đã không quản ngại đường sá tìm về diện kiến vị lương y “thần thông quản đại” có tấm lòng bồ tát này. Vì là “bệnh viên” tại gia nên chỉ hoạt động vào buổi trưa và tối, còn lại thời gian với chức vụ Chủ tịch Hội Nông dân xã nên ông dành cho những người nông dân ngoài đồng ruộng.

  Hôm chúng tôi đến rất đông người bị chó dại cắn, nhưng họ không hề nao núng vì họ tin vào tài năng chữa bệnh của ông Sơn. Gặp chúng tôi, vẫn với nét mặt điềm tĩnh, ông Sơn rót nước mời khách rồi bắt đầu thăm khám cho bệnh nhân.



  Posted Image

  Ông Sơn chữa bệnh cho một người bị chó dại cắn.

  Lật cuốn sổ ghi chép bệnh nhân đến thăm khám dày cộm, ông Sơn không sao đếm được mình đã cứu chữa cho biết bao con người bị chó dại cắn. Bài thuốc chữa bệnh chó dại cắn và tên tuổi của lương y Lê Văn Sơn đã nức tiếng khắp trong và ngoài tỉnh. Có nhiều người bệnh từ Hà Nội, Bắc Giang, Cà Mau, Vũng Tàu… cũng tìm đến nhờ ông cứu giúp.

  “Nhiều người đến đây đã sủi bọt mép, co giật, có người đã rên rỉ, cào cấu nhưng sau khi được uống thuốc thì chắc chắn khỏi. Nặng thì có thể một tuần, còn nhẹ thì vài tiếng đồng hồ sau là khỏi bệnh, nhưng tốt nhất nếu người đã phát dại thì nên ở nhà vì người phát dại rất sợ gió, ánh sáng. Vì thế, có thể nhờ người thân đến mang thuốc về nhà uống” – ông Sơn bộc bạch.

  Kể về cơ duyên đến với nghề này, ông Sơn cho biết, gia đình ông vốn có nghề thuốc đã lâu, ông là đời thứ năm được thừa hưởng bài thuốc quý này. Trước đó bốn đời, có người đàn ông người Trung Quốc trong lúc chạy loạn đã lạc vào nhà cụ tổ và được cụ cưu mang trong suốt 10 năm.

  Đến thời Pháp thuộc, người đàn ông ấy bỏ đi rồi không ai rõ tung tích ra sao. Trong thời gian ở nhờ, người ấy đã truyền lại một vài bài thuốc quý giúp chữa trị các bệnh thông thường, trong đó có cách chữa chó dại cắn. Nhà có sáu anh em nhưng chỉ mình ông Sơn được truyền lại bài thuốc quý. Đến năm 1987 cha ông mới quyết định cho ông theo chân lên rừng đi kiếm cây thuốc và học cách pha chế thuốc chữa bệnh chó dại cắn. Cứ thế, ông Sơn đã mất 7 năm học nghề mới được cha cho ra nghề.

  Posted Image

  Rất nhiều người được ông Sơn chữa khỏi bệnh chó dại cắn.

  Càng về trưa trưa, căn nhà cấp bốn nhỏ hẹp của ông Sơn càng lúc càng đông. Trong đó có chị Đỗ Thị Tuyết Nhung (40 tuổi) lặn lội bắt xe khách vượt hàng trăm cây số đưa con trai mình đã Trần Đỗ Minh Hiếu (10 tuổi) từ tỉnh Đồng Nai ra nhà ông Sơn để chữa trị cho con. Chị Nhung cho hay, trên đường đi học về, con trai chị bị chó dại cắn ở chân phải.

  Người thân trong gia đình lo lắng bảo chị đưa con đi tiêm vắc xin nhưng chị sợ vắc xin sẽ gây những biến chứng, hại đến cơ thể của con mình nên không đưa đi viện. Trước đó, chị cũng bị chó dại cắn và được ông Sơn chữa khỏi, vì vậy nên quyết định đưa con mình ra nương nhờ ông Sơn chứ không dám tiêm vắc xin vì tiêm vắc xin ngừa chó dại rất có hại cho sức khỏe con tôi về sau.

  Vừa trò chuyện với chị Nhung xong, chúng tôi giật mình khi thấy một người thanh niên lực lưỡng nhưng gương mặt nhợt nhạt, bọt mép chải dài, quằn quại trong đau đớn đang được người nhà dìu xuống từ chiếc xe tắc xi. Vừa thở gấp, người thanh niên chỉ thì thào “cứu tui với bác Sơn ơi!”. Một lát sau, anh cho biết họ tên là Hoàng Quý Minh (28 tuổi, trú huyện Phong Điền, Thừa Thiên Huế) bị chó dại cắn nhưng để lâu ngày không chữa trị, đến lúc vào bệnh viện thì đã quá muộn nên bác sĩ bó tay. May mắn nghe bà con mách tiếng nên đã được người nhà đưa đến ông Sơn nhờ cứu giúp.

  Chưa kịp nghỉ ngơi, một cháu bé học lớp 2 ở huyện Đakrông (Quảng Trị) được cha mẹ mình chở đến nhà ông Sơn nhờ ông thăm khám. Nhìn đứa trẻ với ánh mắt trìu mến, ông Sơn nói nhỏ, yên tâm để ông khám cho. Nói rồi ông lấy trong tủ thuốc ra một nắm lá thuốc, dán sau gáy cháu nhỏ. Sau 10 phút, ông gỡ nắm lá thuốc ra và gọi cháu bé ra ngoài ánh sáng mặt trời để khám bệnh. Thật kì lạ, không hề nhìn vào vết thương của cháu nhỏ vì cháu mặc quần dài nhưng ông Sơn chuẩn đoán đúng 100%: “Vết thương nhẹ, chỉ sợt ngoài da nhưng có chảy máu. Chó này là chó lành nên không bị dại”.

  Cũng là cốc thuốc màu sẫm nhưng theo ông Sơn, loại thuốc này dùng để phòng ngừa, uống nó rồi thì trong vòng 10 tháng, dù có chó dại cắn cũng không sao. Còn về việc đắp lá thuốc sau gáy để thăm bệnh, theo ông Sơn đó là cách thử độc để nhận biết vết cắn là của chó dại hay chó lành. Ông Sơn tiết lộ, sau khi tháo thuốc ra, nếu trên da xuất hiện các tia tím, đỏ, hồng chứng tỏ người bệnh đã bị nhiễm độc, nhìn vào đó cũng cho thấy vết cắn có hình dáng ra sao, sâu cạn thế nào và xác định độ nặng nhẹ của bệnh nhân để đưa ra liều lượng chữa trị phù hợp. Nhưng để học được “tuyệt kỉ” thử độc này, ông Sơn đã mất thời gian khá dài.

  Có một kỷ niệm mà luôn ám ảnh trong trí nhớ của ông Sơn suốt hai mươi năm qua, ông chỉ nuối tiếc một ca bệnh đã tìm đến tay ông nhưng vì quá muộn. “Tôi còn nhớ lúc anh thanh niên ở tỉnh Kon Tum đó tới thì đã không ăn uống gì được, gan đã bị lầy, và sắp chết. Dù tôi cố gắng bao nhiêu thì anh ta cũng không thể qua khỏi. Giá như anh ta đến sớm hơn chút nữa thì… ” – ông Sơn trầm buồn.

  Cái tâm, cái tình của vị lương y

  Posted Image

  Công việc bình dị của ông Sơn khi rãnh rỗi là làm cỏ quanh vườn tiêu để có thu nhập.

  Nhiều người đã nói về ông như vậy bởi cái tâm, cái tình ông dành cho những bệnh nhân. Ngần ấy năm chữa bệnh cứu người trong cơn thập tử nhất sinh nhưng ông Sơn chưa bao giờ nghỉ đến chuyện danh lợi cho mình. Đó cũng là lời răn dạy mà tổ tiên ông truyền lại “cấm lợi dụng việc làm thuốc chữa bệnh để làm tiền. Làm thầy thuốc là để giúp thiên hạ khỏi nguy nan”.

  Như minh chứng cho lời nói của ông, chị Nguyễn Kim Cúc quê ở tỉnh Gia Lai, người trước kia được ông Sơn chữa trị giờ ghé thăm nhà ông để thăm hỏi, tặng gói bánh tỏ lòng biết ơn. Chị Cúc cảm kích: “Trước đây tôi bị chó dại cắn, phát dại rồi, cứ tưởng không qua, gia đình tôi đã chuẩn bị sẵn hậu sự. May mà có thầy Sơn cứu giúp chứ không thì giờ đã xanh cỏ lâu rồi. Hồi đó nhà tôi nghèo, hai vợ chồng ra nhà thầy mà chỉ có một trăm nghìn. Được thầy Sơn chữa bệnh miễn phí, lại cho ăn ở, lành bệnh còn cho tiền xe để về. Gia đình tôi đội ơn thầy Sơn nhiều lắm”.

  Xem bảng giá thuốc chữa bệnh của ông chúng tôi mới biết mỗi gói thuốc chữa bệnh chó dại cắn trọn gói có giá 500 nghìn đồng hết bệnh và 200 nghìn đồng cho loại thuốc phòng ngừa bệnh dại có tác dụng trong 10 tháng. So với giá cả của Tây y thì còn còn khá “khiêm tốn”.

  Hành nghề chữa chó dại nhiều năm, ông Sơn thú thực: “Nhiều lúc tôi cũng sợ lắm, vì trong khi chữa trị, người bệnh lên cơn thường cào xé, cắn bậy, chỉ cần vô ý là có thể bị lây nhiễm độc dại qua nước bọt, vết máu người bệnh. Nhưng nhìn thấy người ta sắp chết mà không cứu thì lòng không yên nên cứ kệ, nguy hiểm cũng chấp nhận, miễn sao cứu được người”. Khi được hỏi về phương châm chữa bệnh cứu người của ông là gì?. Ông Sơn nhìn lên bàn thờ tổ tiên rồi đáp: “Cứu một mạng người hơn xây bảy tòa tháp. Không màng danh lợi, không vì tiền mà chỉ vì mạng sống của con người”.

  Một đời chữa bệnh, ông Sơn luôn nhắc nhở bệnh nhân mỗi khi ra về đó là người bệnh đang điều trị độc chó dại, trong 24 giờ sau khi uống thuốc, tuyệt đối kiêng cử đám tang. Nếu phạm phải điều cấm kị này thì độc tố sẽ tăng lên gấp trăm lần, có thể dẫn đến mất mạng. Khi được hỏi tại sao như thế thì ông Sơn trả lời: “Chính tôi và tổ tiên cũng không giải thích được, nhưng đã là điều cấm kị thì phải tuyệt đối nghe theo”.

  Bài thuốc của ông Sơn có tổng cộng 12 loại lá cây, trong đó lá cây mãng cầu xiêm và lá cây hoa dẻ kết hợp lại có tác dụng chữa độc chó cắn. Ngoài ra nó cũng là thành phần chính để bào chế chữa độc rắn cắn. Chín loại lá khác cũng chỉ là cây cỏ trong vườn, ở đồng ruộng hay trên rừng, duy chỉ có một loại lá ở Việt Nam không có, ông phải đặt ở Trung Quốc đưa về, nếu không có loại lá thuốc này thì không thể bào chế thuốc được.

  Những loại lá cây này chỉ được hái trong những ngày vào dịp Tiết Thanh Minh. Và mỗi năm chỉ có thể chế biến thuốc duy nhất một lần vào đúng ngày Hạ chí. Mười lá cây được sao khô, sau đó tán thành bột dự trữ sẵn. Hai loại còn lại là lá cây mãng cầu xiêm và lá cây hoa dẻ đem lọc lấy nước rồi đóng chai.

  Khi có người bị chó dại cắn, chỉ cần trộn đều thứ bột thuốc và nước lá tươi rồi pha loãng vào nước lọc cho bệnh nhân uống. Phần xác lá xát nhẹ lên vùng da thâm quầng do răng chó tạo ra. Còn loại thuốc để phòng ngừa thì có thêm bớt một số vị thuốc nhưng cũng đủ 12 loại thảo dược.


  http://soha.vn/song-khoe/bai-thuoc-than-ky-cuu-song-nhieu-nguoi-bi-cho-can-da-phat-dai-20140323153633653.htm?mobile=true
  1 person likes this

 13. ba tàu vẽ chuyện, trả tin.

  Ba tàu rất ba xàm!

  Bởi vậy trong cuốn "Bí ẩn phong thủy" gì gì đó dịch ra từ sách tàu, các định nghĩa về Phong thủy đều có đi kèm các chữ: mê tín, tín ngưỡng...


 14. Phó Chủ tịch Hội khuyến học & Dân trí - PGS, TS. Trần Xuân Nhĩ:

  Nhân dân ta phải giỏi tiếng Anh để không bị tụt hậu

  Nhân dịp Hội khuyến học Việt Nam và Học viện Anh ngữ EQuest đồng tổ chức cuộc thi English Champion 2014, Phó Chủ tịch Hội khuyến học& Dân trí PGS.TS Trần Xuân Nhĩ khẳng định Hội Khuyến học VN mong muốn học sinh ta phải giỏi tiếng Anh để không bị tụt hậu so với các nước láng giềng.

  Xin ông cho biết lý do mà Hội Khuyến học VN lại quyết định đăng cai đồng tổ chức một cuộc thi tiếng Anh là cuộc thi English Champion 2014?

  Hội khuyến học là một đoàn thể lớn chú trọng tới giáo dục tại VN hiện nay. Chúng tôi có 11 triệu hội viên, được tổ chức từ TW đến cơ sở, được ông Nguyễn Mạnh Cầm Nguyên Ủy Viên Bộ Chính trị, Nguyên Phó Thủ tướng, Nguyên Bộ trưởng Bộ Ngoại giao giữ chức Chủ tịch Hội. Hội hoạt động với tinh thần: “Khuyến học, khuyến tài, xây dựng cả nước là một xã hội học tập”.

  Với tinh thần đó, TW Đảng Cộng sản đã tặng Hội một bức trướng nêu cao tinh thần ấy. Hằng năm Hội có rất nhiều học bổng khuyến khích học sinh nghèo đến trường, vinh danh học sinh giỏi.

  Còn lý do tại vì sao mà chúng tôi lại cùng với EQuest tổ chức cuộc thi English Champion 2014 là Hội Khuyến học nhận thức được đất nước chúng ta đang hội nhập, tiếng Anh là ngôn ngữ chung cho toàn thế giới.

  Hội nhập để chúng ta đi ra ngoài thế giới và thế giới đến với nước ta. Ngôn ngữ tiếng Anh rất cần thiết và vô cùng quan trọng. Chính vì thế, Bộ Giáo dục & Đào tạo có một đề án nâng cao trình độ tiếng Anh cho học sinh và toàn bộ người dân.

  Điều mà Hội Khuyến học mong muốn là học sinh ta phải giỏi tiếng Anh, nhân dân ta phải giỏi tiếng Anh. Khi đất nước đang hội nhập, mọi người dân, đặc biệt là thế hệ măng non có nền tảng tiếng Anh vững chắc, không bị tụt hậu so với các nước láng giềng”.

  Posted Image

  PGS.TS Trần Xuân Nhĩ trả lời phỏng vấn.

  Theo ông, tiếng Anh sẽ đem lại lợi thế cạnh tranh gì giữa các nước không nói tiếng Anh trong thời đại hiện nay?

  Khi tôi sang Campuchia, tôi cứ nghĩ là người ta kém hơn mình. Té ra về mặt tiếng Anh, họ giỏi hơn mình. Tôi đi đến 20 cửa hàng và cả 20 người phụ nữ đều nói tiếng Anh rất giỏi. Họ có thể giới thiệu mặt hàng của mình với khách nước ngoài.

  Điều tôi bất ngờ thứ hai đó là khi tôi đi xe túc túc, trên đường đi 2 bên đường người dân đều có thể giới thiệu về danh lam thắng cảnh cho chúng tôi. Thứ ba nữa là khi tôi vào các quán ăn, họ đều giới thiệu từng món ăn cho chúng tôi.

  Kết quả này là nhờ Chính phủ Campuchia đã đưa ra một điều luật bắt buộc những người bán hàng phải học tiếng Anh. Họ phải nói được tiếng Anh mới được cấp giấy phép bán hàng. Sau khi được cấp giấy phép, những người bán hàng vẫn phải tiếp tục trau dồi tiếng Anh. Nếu năm sau, các cơ quan chức năng kiểm tra mà những người bán hàng không nói được tiếng Anh, họ sẽ lại thu lại giấy phép bán hàng.

  Do đó, những người bán hàng tại Campuchia buộc lòng phải đi học tiếng Anh để có thể duy trì công việc kiếm sống của mình. Đó là ngoài xã hội, còn trong nhà trường, từ Lào đến Campuchia, mọi người dân đều được học tiếng Anh bởi người ta nói rằng tiếng Anh có thể xuất khẩu, thu được rất nhiều tiền. Tôi tin Việt Nam cũng có thể làm như thế.

  Tôi có hai đứa cháu học cấp 2, gia đình cho đi Singapore học. Bên đó họ tổ chức kì thi cho học sinh chỉ có 2 môn toán và tiếng Anh. Họ chấm có 2 môn đó mà lấy 600 USD. Chi phí dẫn con đi, ăn uống rồi nghỉ ngơi cũng tốn hàng nghìn đô nữa. Đó là ở Singapore, mình phải bỏ tiền túi mình ra.

  Theo tôi, các chuyên gia ngoại giao Việt Nam khi đi sang nước ngoài đàm phán, nếu tự mình biết nói tiếng Anh thì cơ hội thắng lớn hơn rất nhiều. Vì vậy, nếu Việt Nam không nâng cao trình độ tiếng Anh thì không thể nào làm được những bước tiến vượt bậc so với các nước khác. Hội Khuyến học cũng có mong ước toàn dân ta và các em học sinh trong trường đều có trình độ tiếng Anh cao.

  Ông có thể chia sẻ lý do mà Hội khuyến học Việt Nam chọn EQuest làm đơn vị đồng hợp tác tổ chức cuộc thi English Champion 2014?

  Hội Khuyến học đã thấy được thành công của English Champion 2013, nhiều em đạt giải cao, sau này đã giành được những suất học bổng đi nước ngoài. Vì vậy, theo đề nghị của EQuest, Hội Khuyến học quyết định tổ chức English Champion 2014 lớn hơn, và mở rộng qui mô trong tương lai, mở rộng ra các cấp từ tiểu học đến PTTH và có thể tiến hành ở các trường Đại học.

  Trong tương lai, Hội Khuyến học sẽ hợp tác với EQuest tổ chức kì thi này ở các trường Đại học, Cao đẳng... mà trước hết là một số trường Đại học, Cao đẳng ngoài công lập, đồng thời trao những suất học bổng khuyến khích nhân tài. Hy vọng Cuộc thi năm nay giành được những kết quả tốt. Điều này hoàn toàn nằm trong khả năng của Hội Khuyến học.

  Chúng tôi rất sẵn sàng hợp tác với EQuest để trong tương lai có thể mở rộng quy mô cuộc thi này. Với ý nghĩa như vậy, chúng tôi đã hợp tác với EQuest. Một biểu hiện thiết thực nhất là ngay trong năm nay, chúng tôi sẽ tập trung tổ chức cuộc thi để tạo tiền đề cho năm sau mở rộng quy mô hơn nữa.

  Xin cám ơn ông về cuộc trò chuyện này.

  =======================

  Xin hỏi GS rằng người Nhật chả thèm học tiếng Anh, thậm chí dở tiếng Anh mà sao kinh tế đứng top đầu thế giới? Campuchia, Lào mà GS thấy hầu như ai cũng nói được tiếng Anh thì đứng thứ mấy thế giới và thứ mấy khu vực?


 15. Loại suy tất cả những ngày xấu là phương cách tính ngày của TTNC Lý học Đông phương. Còn lại những ngày cho là xấu vì những ngày này còn phạm các tiêu chí mà cổ thư đã nêu, tuy nhiên cứ máy mốc và cứng nhắc thì có thể sẽ hư việc cho nên những "ngày xấu" ấy nếu không phạm những ngày Nguyệt Kỵ, Tam nương sát thì cứ tiến hành.

  Những việc trọng yếu thì nên làm vào "ngày tốt" như bài đã đăng.

  Nếu không còn những ngày tốt, thì chẳng đặng đừng phải chọn "ngày xấu" và tránh tiêu chí kiêng kỵ. Vd: định làm việc xây sửa vào ngày A, nhưng truy cập lại ngày A kiêng xây sửa thì bỏ đi, chọn ngày tương đối khác.

  Đã là ngày xấu thì ít nhất phải chọn được giờ tốt. Mặc dù chưa chắc tốt hẳn hay hết xấu.

  Thiên Đồng

  1 person likes this

 16. Những ngôi mộ cổ dòng họ Lê Văn Duyệt - Kỳ 17:

  Bi kịch Lê Văn Duyệt


  Khi dựng gia phả họ Lê Văn (dòng họ của Tả quân Lê Văn Duyệt, Tả dinh Đô thống chế Lê Văn Phong) chúng tôi đã có những chuyến điền dã về 2 xã Long Hưng, Hòa Khánh (Tiền Giang) và thôn Bồ Đề, xã Đức Nhuận, H.Mộ Đức (Quảng Ngãi) là Tổ quán họ Lê để tìm hiểu lai lịch các ngôi mộ cổ, hiểu được sự thăng trầm cũng như những bi kịch mà lịch sử đã đè nặng lên họ tộc Lê Văn suốt mấy trăm năm.

  Đức Tả quân Lê Văn Duyệt là bậc khai quốc công thần, là vị tướng giỏi phò chúa Nguyễn Ánh vạn dặm trường chinh từ khi chúa Nguyễn còn gian nan bôn tẩu cho đến lúc lên ngôi vua lấy hiệu là Gia Long.

  Tả quân Lê Văn Duyệt giữ chức Tổng trấn Gia Định hai lần, lần thứ nhất trong những năm 1813-1816 và lần hai từ năm 1820 cho đến lúc qua đời. Sự phát triển vượt bậc về kinh tế, xã hội, văn hóa và quân sự của đất Gia Định trải dài từ Bình Thuận tới Cà Mau, Hà Tiên sách sử đã ghi nhận. Tài năng, công đức của Tổng trấn Gia Định thành Lê Văn Duyệt được người dân Nam Bộ hết lòng tôn kính. Ông mất năm 1832 nhưng chỉ hai năm sau thì “đất bằng dậy sóng”.

  Posted Image
  Mộ song táng Tả quân Lê Văn Duyệt và phu nhân - Ảnh: T.L


  Năm 1835, vụ nổi dậy chống lại triều đình của con nuôi Lê Văn Duyệt là Phó vệ úy Lê Văn Khôi kết thúc đẫm máu. Hàng ngàn sinh linh bị vua Minh Mạng ra lệnh xử chém, tạo nên ngôi mả Ngụy trên đất Phiên An. Lê Văn Duyệt dù đã chết cũng không tránh khỏi liên lụy. Sau khi các quan đại thần dâng biểu nghị án, vua Minh Mạng ra chỉ dụ:

  “Tội Lê Văn Duyệt nhổ từng cái tóc mà kể cũng không hết, nói ra đau lòng, dù có bổ quan quách mà giết thây cũng là đáng tội. Song nghĩ hắn chết đã lâu, và đã truy đoạt quan tước, xương khô trong mả không bõ gia hình. Vậy cho Tổng đốc Gia Định đến chỗ mả hắn, san làm đất phẳng và khắc đá dựng bia ở trên khắc những chữ "Quyền yểm Lê Văn Duyệt phục pháp xử", để chính tội danh cho kẻ đã chết mà tỏ phép nước về đời sau, làm gương cho kẻ quyền gian muôn đời". Thế người nằm dưới mồ bị kết án 7 tội trảm, 2 tội xử giảo, 1 tội phát quân, cho san bằng và xiềng mộ.

  Nhưng Tả quân Lê Văn Duyệt phạm tội gì mà mộ ông bị san bằng và cắm bia “sỉ nhục”; những phẩm hàm của ông, của thân sinh ông bị tước, bia mộ bị đục xóa, điền ruộng bị tịch thu, nhà thờ họ tộc tại làng Bồ Đề, H.Mộ Đức, Quảng Ngãi (Tổ quán họ Lê Văn) bị voi của quan quân Quảng Ngãi về tàn phá, và thảm kịch mấy mươi người là con cháu của ông bị xử trảm hàng loạt tại kinh thành Huế năm 1838?

  Nguyên nhân vì: khi vua Gia Long lập di chiếu truyền ngôi báu, Lê Văn Duyệt đã phản đối việc vua bỏ dòng trưởng (của Hoàng tử Cảnh, chết năm 22 tuổi) để lập dòng thứ (Nguyễn Phúc Đảm tức vua Minh Mạng). Dù vua Gia Long không nghe theo nhưng Lê Văn Duyệt là vị khai quốc công thần hết sức tài giỏi và trung thành, nên vua vẫn tin cậy trao phó trách nhiệm phò tân quân (Minh Mạng). Do Lê Văn Duyệt có công dẹp giặc, an dân, mở mang đất nước giàu có, cường thịnh nhất là vùng Đồng Nai - Cửu Long (tức Gia Định, Nam Kỳ lục tỉnh)..., nên khi chính thức lên ngôi vua - dù không vừa lòng - Minh Mạng cũng phải đối xử cho đúng với công lao của ông. Nhưng sau khi Lê Văn Duyệt qua đời (1832), những người có trách nhiệm tại Gia Định như Bạch Xuân Nguyên, Nguyễn Văn Quế... đã đối xử bất công với những người thân tín của ông, khiến Lê Văn Khôi nổi loạn chiếm thành Gia Định. Lê Văn Duyệt tuy đã chết cũng bị đem ra xét xử và bị buộc vào tội “phản nghịch” như Lê Văn Khôi. Các quan muốn làm đẹp lòng vua, hùa nhau buộc tội Lê Văn Duyệt với những lời lẽ có vẻ cường điệu, vu khống như “Lê Văn Duyệt đã gọi mồ mả cha mẹ mình là “lăng”, nói với người khác thì xưng là “cô”, giải thích chức Tổng trấn như là Phó vương... toàn những tội phạm thượng, phản nghịch, bất trung phải bị chém đầu! (Lăng chỉ mồ mả của bậc đế vương; Mộ chỉ mồ mả của bề tôi; Cô gia hay Trẫm là tiếng vua tự xưng). Cũng như gán cho Lê Văn Duyệt là người “lạm dụng quyền thế” đã dùng quyền “tiền trảm, hậu tấu” để chém đầu Huỳnh Công Lý (cha một sủng phi của vua Minh Mạng) trước, rồi mới làm tờ trình về tội trạng gửi lên vua sau... Bi kịch họ Lê Văn quả thật hãi hùng!

  Việc vua Minh Mạng xét xử Lê Văn Duyệt bất công đến nỗi chính con của ông là vua Thiệu Trị (1841, khi mới lên ngôi) đã ra lệnh đại xá cho Lê Văn Duyệt và cháu của Minh Mạng là vua Tự Đức (1848, khi mới lên ngôi) đã phục hồi quan tước, gia ơn cho con cháu các công thần nhà Nguyễn, trong đó có Tả quân Lê Văn Duyệt. Vua Tự Đức xem sớ cảm động ra chỉ dụ giải oan cho Tả quân và trả lại tước vị, phẩm hàm ngày trước đã ban cho ông và song thân ông. Quan làng Long Hưng, tỉnh Định Tường tìm ra Lê Văn Niên, con bà Lê Thị Hổ là cháu gọi Tả quân bằng cậu, trả lại 32 mẫu ruộng làm hương hỏa thờ phụng song thân Tả quân. Lại đón Lê Văn Thi là con cụ Lê Văn Dược, cháu nội Tả dinh Đô thống chế Lê Văn Phong, về cùng hương chức làng Bình Hòa xây nơi thờ tự Tả quân. Từ đó đến nay, Đền thờ Tả quân (lăng Ông) sau nhiều lần trùng tu và mở rộng, đã trở thành khu lăng mộ cổ kính và uy nghi tọa lạc ngay cạnh chợ Bà Chiểu, TP.HCM.

  Chánh thất phu nhân của ông là bà Đỗ Thị Phẩn không bị kết tội. Sau ngày Tả quân qua đời, bà đã vào tu trong một ngôi chùa rồi mất ở đó, được an táng bên cạnh mộ Tả quân. Mộ song táng của Tả quân Lê Văn Duyệt và Chánh thất phu nhân Đỗ Thị Phẩn được đắp cao, xây lại đàng hoàng với tường thành kiên cố xung quanh. Trải qua hàng trăm năm, mưa nắng đã tạo nhiều vết rêu phong cổ kính trên khu mộ; nhưng bi kịch họ tộc Lê Văn vẫn không phai nhòa trong lòng người dân Gia Định.

  Diệp Hồng Phương - Hà Đình Nguyên



  =================


  Nghe nói ngày xưa Ngài rất thiêng, ai có chuyện gì đến trước mộ Ngài mà lập lời thề và bẻ cổ gà thì ứng ngay.



 17. Posted Image

  Posted Image

  Chủng loại và công dụng của pháp khia

  a. Chủng loại pháp khí

  Pháp khí là những vật dụng dùng trong tu chứng Phật pháp, về cơ bản có thể chia làm sáu loại, là kính lễ, tán tụng, cúng dường, trì nghiêm, hộ thân, khuyến giáo.

  Kính Lễ: Khata (kha-gtags) : dâng lụa khata dể thể hiện lòng tôn kính với chư Phật.

  Cúng dường: đèn nến : dùng của cải và vật chất và tấm lòng thanh tịnh dể cúng dường chư Phật.

  Tán Tụng: Sáo xương : dùng âm thanh dể mời gọi chư tôn, thức tỉnh chúng sinh.

  Hộ Thân: Hạt ô: mang theo Phật. Bồ Tát bên mình để hộ thân.

  Khuyến Giáo: Đá mani: dùng chân ngôn của chư Phật để khuyến giáo chúng sinh cầu phúc cho chúng sinh.

  Trì Nghiệm: Bình Quán Đỉnh: dụng cụ dùng trong tu trì, tạo phúc, trấn tà ma.

  b. Công dụng của pháp khí

  Trong quá trình tu luyện, người tu hành nhờ vào sự trợ giúp của pháp khí để tăng cường trí tuệ và linh cảm, nhanh chóng đạt đến chứng ngộ. Pháp khí cũng chính là cầu nối để liên kết người tu hành cới chư Phật và chúng sinh.

  Lục tự đại minh chú: Um Mani Padme Hum – Án Ma Ni Bát Di Hồng Trì tụng minh chú Om mani padme hum [Án ma ni bát di hồng] là một việc rất tốt. Tuy vậy, khi tụng chú cần phải nhớ nghĩ đến ý nghĩa của lời chú, vì sáu âm này mang ý nghĩa thâm sâu quảng đại vô cùng. Âm thứ nhất, OM, là tổng hợp của ba mẫu tự A, U và M, tượng trưng cho thân miệng ý ô nhiễm của người tụng chú, đồng thời cũng tượng trưng cho thân miệng ý thanh tịnh của Phật đà.

  Posted Image

  Mặt trên của một Mani có 6 chữ là : Om mani padme hum

  Có thể nào chuyển thân miệng ý ô nhiễm thành thân miệng ý thanh tịnh được không? hay đây là hai phạm trù hoàn toàn tách biệt? Tất cả chư Phật đều là đã từng là chúng sinh, nhờ bước theo đường tu nên mới thành đấng giác ngộ; Phật Giáo không công nhận có ai ngay từ đầu đã thoát mọi ô nhiễm, mang đủ mọi tánh đức. Thân miệng ý thanh tịnh đến từ sự tách lìa trạng thái ô nhiễm, chuyển hóa ô nhiễm thành thanh tịnh.

  Chuyển hóa bằng cách nào? Phương pháp tu được nhắc đến qua bốn âm kế tiếp. MANI [ma ni], nghĩa là ngọc báu, tượng trương cho phương tiện, là tâm bồ đề, vì chúng sinh mà nguyện mở tâm từ bi, đạt giác ngộ. Cũng như viên ngọc quí có khả năng xóa bỏ cảnh nghèo, tâm bồ đề cũng vậy, có khả năng xóa bỏ sự bần cùng khó khăn trong cõi luân hồi và niết bàn cá nhân. Như ngọc như ý có khả năng chu toàn mọi ước nguyện của chúng sinh, tâm bồ đề cũng vậy, có khả năng chu toàn mọi ước nguyện chúng sinh.

  Hai chữ PADME [bát mê], nghĩa là hoa sen, tượng trưng cho trí tuệ. Hoa sen từ bùn mọc lên nhưng lại không ô nhiễm vì bùn. Tương tự như vậy, trí tuệ có khả năng đặt người tu vào vị trí không mâu thuẫn ở những nơi mà người thiếu trí tuệ đều sẽ thấy đầy mâu thuẫn. Có nhiều loại trí tuệ, trí tuệ chứng vô thường, trí tuệ chứng nhân vô ngã (con người không tự có một cách độc lập cố định), trí tuệ chứng tánh không giữa các phạm trù đối kháng (nói cách khác, giữa chủ thể và khách thể) và trí tuệ chứng sự không có tự tánh. Mặc dù có nhiều loại trí tuệ, nhưng chính yếu vẫn là trí tuệ chứng tánh Không.

  Trạng thái thanh tịnh có được là nhờ sự kết hợp thuần nhất giữa phương tiện và trí tuệ, được thể hiện qua âm cuối, HUM [hồng]. Âm này ứng vào trạng thái bất nhị, không thể phân chia. Trong hiển thừa, phương tiện và trí tuệ bất nhị có nghĩa là phương tiện ảnh hưởng trí tuệ, và trí tuệ ảnh hưởng phương tiện. Trong mật thừa, sự hợp nhất này ứng vào một niệm tâm thức trong đó phương tiện và trí tuệ đồng loạt hiện hành. Nói về chủng tự của năm vị Thiền Phật, HUM là chủng tự của Bất Động Phật [Akshobhya], sự đứng yên không gì có thể lay chuyển nổi.

  Vậy Lục Tự Đại Minh Chú, Om mani padme hum, có nghĩa là dựa vào đường tu kết hợp thuần nhất phương tiện và trí tuệ mà người tu có thể chuyển hóa thân miệng ý ô nhiễm của mình thành thân miệng ý thanh tịnh của Phật. Thường nói người tu không thể tìm Phật ở bên ngoài, tất cả mọi nhân tố dẫn đến giác ngộ đều sẵn có từ bên trong. Đức Di Lạc Từ Tôn có dạy trong bộ Tối Thượng Đại Thừa Mật Luận (Uttaratantra) rằng tất cả chúng sinh đều có Phật tánh trong tâm. Chúng ta ai cũng mang sẵn trong mình hạt giống thanh tịnh, cốt tủy của Như Lai (Tathatagarbha – Như lai tạng), đó là điều cần nuôi nấng phát triển đến mức tột cùng để bước vào địa vị Phật đà.

  Dalai Lama - Hồng Như (dịch)

  1 person likes this

 18. Kèn Kangling

  Chiếc còi làm bằng xương xương đùi làm thoát ra âm thanh như muốn xé nát không gian .

  Posted Image

  RÌU KIM CƯƠNG

  Với hình dáng tương tự như một loại rìu dùng trong chiến đấu thời cổ đại, ngụ ý Phật pháp là không thể xâm phạm. Thể hiện sự bảo vệ đối với Phật pháp. Như tạo hình các vị Không Hành Mẫu(Dakini) đầu hổ, Không hành mẫu đầu sư tử, Đại Uy Đức Kim Cương (Vajrabhairava) trong Phật giáo Tây Tạng đều mang rìu kim cương.

  Posted Image

  Ngoài rìu, rìu cong cũng là một loại pháp khí của Mật Tông, với vẽ ngoài tượng trưng cho chùy kim cương, nhưng phần đuôi có hình chóp nhọn. Ở chính giữa gắn vào một cán dài, pháp khí này thường thấy trong các bức họa Thang-kar, thế nhưng số liệu rùi cong trên thực tế rất ít ỏi. Rìu cong tượng trưng cho đức nhiếp triệu của Như Lai, đưa tất thảy chúng sinh vào trí tuệ Phật.

  Trống Gabbra

  Trong tiếng Phạn, gabbra có nghĩa là đầu lâu. Loại trống này được làm bằng hai nắp sọ người ghép lại với nhau,bịt bằng da khỉ, tang trống thắt lại, bên dưới có gắn cán nhỏ và dây lụa, bên tang trống buộc thêm hai cục xương nhỏ. Khi lắc trống. Hai cục xương nhỏ đập vào mặt trống phát ra âm thanh. Loại trống này thường được sử dụng trong khi tu pháp, nhằm ca ngợi công đức của chư Phật Bồ Tát, thường được sử dụng phối hợp với chuông kim cương, chùy kim cương.

  Màn kinh

  Đây là một pháp khí hết sức phổ biến tại vùng Tây Tạng, thường được đặt trên nóc nhà, chân núi, bờ sông, ven đường, chùa chiền tu viện. Bên trên có chép kinh Phật, mỗi khi gió thổi vào màn kinh cũng như tụng được một lượt kinh, truyền đạt tâm nguyện của con người đến với chư Phật Bồ Tát để cầu xin sự phù hộ.

  Bát Gabbra

  Tức là bát sọ người, một đồ đựng có hình chiếc bát được làm từ bát được làm từ nắp hộp sọ người, phần lớn được chế tác từ nắp hộp sọ của cao tăng đại đức căn cứ vào di chúc của họ. Miệng bát và lòng bát được khảm bạc, bên dưới có trôn đế bằng kim loại, người Tây Tạng còn thêm nắp kim loại cho bát.

  Posted Image

  Bát sọ người cũng là một pháp khí được dùng trong nghi thức quán đỉnh, thượng sư Mật Tông đựng nước hoặc rượu trong bát, sau đó nhỏ lên đầu người thụ pháp, với ngụ ý đem lại sự gia trì.

  Khata

  Một vật dụng bày tỏ sự tôn kính trong Phật giáo Tây Tạng. Đây là một tấm lụa mỏng hình chữ nhật, có các màu trắng, đỏ, vàng, xanh lam, dài từ ba thước đến hơn trượng.

  Posted Image

  Màu sắc và độ dài của khata có thể thay đổi tùy theo thân phận của người được nhận, địa vị càng tôn kính thì khata càng dài. Khata màu trắng là cao quý nhất, tượng trưng cho sự thuần khuyết, cao thượng

  Thang-kar

  Một loại tranh Phật được bồi trục, một trong những loại hình nghệ thuật đặc thù của Phật giáo Tây Tạng. Việc bảo quản cất trữ tranh thang-kar cần tuân theo những quy tắc nhất định, phải cuốn tranh theo chiều từ dưới lên trên, nếu làm ngượi lại sẽ làm bất kính, phỉ báng thánh thần.

  Posted Image

  Thang-kar được dùng trong tu hành chủ yếu với tư cách là đối tượng quán đỉnh và chiêm bái.

  Torma

  Một loại đồ ăn làm bằng bột mì, bột mạch chín, dùng để cúng tế chư Phật Bồ Tát, Bản tôn, các vị thần, hoặc bố thí cho vong hồn. Cũng có khi dùng trong quán đỉnh, tượng trưng cho sự gia trì của thần Bản tôn đối với đệ tử.

  Posted Image

  Posted Image

  Bánh xe Mani (kinh luân)

  Đây là một loại pháp khí được giáo đồ Phật giáo sử dụng trong tụng niệm, có hình trụ tròn, có thể quay quanh một trục ở chính giữa. Trong hình trụ này dán các tấm giấy chép kinh văn. Người cầu nguyện vừa xoay bánh xe mani vừa tụng chân ngôn sáu chữ Om mani padme hum (Án ma ni bát di hồng ), nhằm ca tụng chư Phật. Bánh xe mani cần phải xoay theo chiều đồng hồ, xoay được một vòng tượng trưng cho đọc một lượt thần chú.

  Posted Image

  Posted Image

  Posted Image


 19. Trong phong thủy Lạc Việt cũng có nhiều vật khí trấn yểm tương đồng như pháp khí Mật Tông. Thí dụ như con ốc trong bài viết này...

  Xin được đưa lên để quý đọc giả tham khảo.

  Thiên Đồng

  ============================

  Ý nghĩa pháp khí Mật tông Tây Tạng

  Pháp khí là những dụng cụ dùng để thực hành các loại pháp sự, để dân cúng lên chư Phật hoặc các đạo tràng nghiêm trang, hoặc làm dụng cụ trợ ích trong tu chứng Phật pháp. Pháp khí của Phật giáo Tây Tạng đại khái có thể chia làm sáu loại lớn là kính lễ, tán tụng, cúng dường, trì nghiệm, hộ thân và khuyến giáo.

  Pháp khí hay còn gọi là Phật khí, là dụng cụ trong tu chứng Phật pháp, giúp người tu hành thực hiện các nghi thức Phật giáo và sinh hoạt Phật pháp. Những dụng cụ được sử dụng trong các Phật sự như tu pháp, cúng dường, pháp hội, hay những vật dụng mà giáo đồ Phật giáo thường mang theo người như tràng hạt, tích trượng, đều được gọi là pháp khí .

  Phật giáo Tây Tạng sở hữu một lượng pháp khí phong phú, được làm từ nhiều vật liệu khác nhau, chủ yếu đúc bằng vàng, bạc, đồng, tạo hình sâu sắc, mỗi loại pháp khí mang một hàm nghĩa tôn giáo khác nhau, mang đậm màu sắc thần bí. Về cơ bản pháp khí có thể chia làm sáu loại lớn là kính lễ, tán tụng, cúng dường, trì nghiệm, hộ thân, khuyến giáo. Như cà sa, vòng cổ, kha-ta là pháp khí kính lễ; chuông, trống, sáo xương, vỏ ốc, đàn lục huyền, kèn thuộc loại pháp khí tán tụng; tháp, đàn thành, bát bảo, thất bảo, đàn cúng, lọng hoa thuộc loại pháp khí cúng dường; Tràng hạt, mõ, chùy kim cương, bình quán đỉnh, bát sọ người thuộc loại pháp khí trì nghiệm; Phật hộ pháp, bùa bí mật là pháp khí hộ thân; đèn mani, bánh xe mani, đá có khắc hoặc viết chân ngôn sáu chữ thuộc loại pháp khí khuyến giáo.

  Chuông Chày Kim Cang

  Chày và chuông cũng là những pháp khí không thể thiếu trong các pháp đàn, các nghi quỹ tu trì của Mật Tông. Chày và chuông thường được làm bằng bạc hoặc đồng. Vì do những rung động của những phân tử kim loại này có ảnh hưởng tốt tới khí mạch trong cơ thể con người.

  Posted Image

  Chuông: tượng trưng cho phương tiện.

  Chày: tượng trưng cho trí tuệ.

  Dao Phurba (Kilaya)

  Kila hay Kilaya là một con dao găm có dạng tam giác, là đại diện cho thực tế tận cùng của ba cánh cửa giải thoát - tính trống rỗng, sự độc nhất, vô sở cầu - là sự đồng nhất của Tam Thân Phật, các năng lực này được huy động hết tất cả vào tại một điểm để chiến thắng tất cả mọi tội lỗi và chuyển hoá nó thành tốt lành.

  Vajrakilaya, hay kila, có nghĩa là một thứ gì đó sắc nhọn, một thứ dùng để đâm, chọc xuyên qua các thứ khác, đại loại như là một con dao găm. Một con dao găm mà nó quá bén đến mức có thể đâm xuyên mọi thứ, trong khi không thể có cái gì đâm xuyên qua được. Sự sắc bén và năng lượng xuyên thủng mọi thứ này là những gì được sử dụng trong thực hành và là phương pháp quan trọng nhất trong những phương tiện vô lượng không thể tính đếm của Kim Cang Thừa.

  Dao phurba và hành giả thực hành pháp này ở đâu thì nơi đó sẽ được an bình, tránh được các não hại, ma chướng. Sự thực hành các pháp bí mật lại sớm được thành tựu do oai lực bất khả tư nghì của pháp khí + đàn pháp này.

  Posted Image

  Tương truyền ngài Liên Hoa Sanh (Guru Rinpoche) cũng đã từng thực hành đàn pháp kilaya với pháp khí này để thành tựu

  Vajrakilaya là một trong những bổn tôn phổ biến nhất được biến đến khi dùng để tiêu diệt những chướng ngại. Guru Rinpoche đã đạt được giác ngộ thông qua sự thực hành Yangdag Heruka, tuy nhiên trước đó ngài đã phải thực hành Vajrakilaya để dẹp, cũng như làm sạch những chướng ngại, và sau đó, thông qua đó, ngài thực hiện những phần còn lại và đạt được những gì ngài mong muốn. Do vậy, Vajrakilaya được biết đến thông qua sự dọn sạch những chướng ngại.

  Vajrakilaya được biết đến như là những hiện thân của tất cả mọi hoạt động của chư Phật. Khi nói đến Vajrakilaya, thì chúng ta còn được biết đến ngài như là một hoá thân phẫn nộ của Vajrasattva (Kim Cang Tát Đoả)

  Trống Damaru

  Trống Damaru là loại trống hai mặt từ Ấn Độ và Tây Tạng. Trống thường được làm từ gỗ, với mặt trống làm bằng da. Đôi khi trống có thể được làm từ xương sọ. Có nhiều loại trống có cái nhỏ khoảng chừng gần 10 cm cho đến cái lớn có thể tới 30cm. Sử dụng trống damaru bằng một tay. Lắc trống bằng cử động của cổ tay. Trống Damaru được dùng trong các nghi thức của Phật Giáo Tây Tạng, đặc biệt là với sự thực hành Chod.

  Posted Image

  Trống Damaru rất nổi tiếng trong Ấn Độ. Nó liên quan tới thần Shiva ở dạng Nataraja đang trình diễn điệu vũ của tanvada. Âm thanh của damaru đại diện cho âm thanh và nhịp điệu nguyên thủy.

  Cờ Tây Tạng

  Những là cờ nguyện cầu bay phấp phới trong gió có thể được tìm thấy cùng với những cọc đá mani bảo trên mái nhà, dọc đường núi, băng qua sông và những nơi linh thiêng khác

  Cờ cầu nguyện thường được làm bằng vải hình vuông bằng các màu màu trắng, xanh dương, vàng, xanh lá và đỏ. Cờ được trang hoàng bởi những hình ảnh, thần chú và các lời cầu nguyện. Thông thường tại tâm của lá cờ cầu nguyện này, đó là hình ảnh của con ngựa gió là đại diện cho Tam Bảo của Phật Giáo. Ở bốn góc của lá cờ là những linh thú như là Garuda (Kim Xí Điểu), Rồng, Cọp và Sư Tử Tuyết đó là bốn linh thú đại diện cho bốn quyền năng: Trí tuệ, quyền năng, sự tự tin và vô úy

  Thỉnh thoảng ta có thể thấy các biểu tượng cát tường của Phật Giáo ở các góc cạnh của lá cờ. Các khoảng trống ở giữa được in vào các hình ảnh, lời cầu nguyện và thần chú . Có 2 loại cờ cầu nguyện, loại ngang được gọi là Lungta và loại dọc được gọi là Darchor.

  Posted Image

  Cờ ngang thì hình vuông và được nối với nhau tại cạnh đỉnh trên cùng bằng sợi dây dài. Cái ít phổ biến hơn là cờ dọc thì thường là những lá cờ vuông riêng biệt hoặc nhóm những lá cờ vuông được thêu trên cọc được trồng ở mặt đất hay trên mái nhà.

  Người Tây Tạng tin rằng các lời nguyện cầu và thần chú sẽ được thổi tới các cung trời như là những phẩm vật cúng dường tới các hộ thần của họ và đem lại thật nhiều lợi lạc cho những ai treo cờ, cho hàng xóm của họ, và cho tất cả chúng sinh, thậm chí là các loài chim bay trên trời.

  Tuy nhiên, nếu cờ được treo sai ngày, chúng sẽ chỉ đem lại những kết quả tiêu cực. Và càng được treo lâu bao nhiêu, thì chướng ngại được sinh ra sẽ lớn hơn. Cờ cũ được thay bởi cờ mới thường niên vào Tết của Tây Tạng.

  Vật khí dùng cúng dường Mandala

  Trong tu học Mật Tông, thì tích lũy hai bồ tư lương phước trí là việc cực kì trọng yếu. Chính sự tích tập cùng lúc 2 thứ này trong pháp tu là sự khác biệt chính yếu làm cho Mật Tông trở thành pháp tu mà mọi người hay gọi nôm na là “tu tắt” – do sức nhanh chóng trong việc tích tập đầy đủ hai tư lương này.

  Nói về phương pháp tích tập phước đức, thì trong Mật Tông có rất nhiều pháp. Nhưng trong các pháp, pháp đơn giản và đem lại lợi lạc nhiều nhất có thể nói đến pháp cúng dường Mandala. Pháp cúng dường Mandala được đề cập nhiều trong pháp tu ngondro dự bị trong tất cả mọi dòng truyền thừa của Mật Tông Tây Tạng.

  Posted Image

  Pháp cúng dường Mandala khi thực hiện thì dùng đồ cúng dường mandala. Vừa cất lời tụng, tay vừa rãi các hạt gạo, cát, hoặc đá quý….lên từng vòng, theo thứ lớp để tạo thành mandala. Ở đây sự cúng dường này không chỉ mang ý nghĩa là chỉ cúng dường gạo, cát hoặc đá quý…mà là sự dâng hiến lên cho Bổn Sư, cho dòng truyền thừa, cho Tam Bảo tất cả những thứ tốt đẹp nhất mà mình sở hữu.

  Ngoài phước báu lợi lạc do sự cúng dường này, thực cúng dường mandala còn là một phương pháp tuyệt vời để cắt bỏ tâm chấp trước, chấp ngã….

  Kèn ốc loa

  Kèn ốc loa thường được làm bằng vỏ ốc. Âm thanh được tạo ra của kèn ốc loa khi thổi vào tượng trưng cho âm Om là âm thanh khởi đầu của vũ trụ ( theo quan niệm của Phật Giáo và Hindu giáo). Trong kinh, kèn ốc loa còn được xem như Pháp loa là biểu tượng cho chánh pháp được lưu truyền khắp nơi do sức vang rền, chấn dộng không gian của nó.

  Posted Image

  Theo Mật Tông Phật Giáo thì Kèn ốc loa là một trong 8 thứ quý báu để cúng dường cho Bổn Tôn (hay còn được gọi là Bát Cúng Dường - bao gồm có nước, rượu, hoa, ánh sáng - nến, trầm, nước hoa, trái cây và Kèn ốc loa). Kèn ốc loa cũng là thứ bảo vật mà ta thường thấy ở trong Bát Báu Kiết Tường mà Chakravatin ( Chuyển Luân Thánh Vương) thường hay sử dụng.

  Mạn đà la Kalachakra - Kim Cang Thời Luân

  Biểu tượng Kalachakra (Kim Cang Thời Luân) là sự kết hợp của 10 chủng tự mật tông kết hợp với nhau. Là biểu tượng cho 10 quyền lực của Phật (thập lực). Là tinh hoa của tất cả tinh hoa.

  Posted Image

  Tương truyền rằng biểu tượng này còn là đại diện cho bàn thờ thập phương chư Phật. Nếu không có bàn thờ, nếu không có hình ảnh, tôn tượng của chư vị. Thì chỉ cần thờ hình ảnh của biểu tượng này, cũng xem như là đã có bàn thờ hướng tới thập phương chư Phật. Công năng, diệu dụng của Kalachakra thật không thể nghĩ bàn và diễn tả hết được.

  Nơi nào có biểu tượng kalachakra, nơi đó sẽ không bị nạn về đất, nước, gió, lửa và được cát tường.

  Trống Chod

  Một trong pháp môn hành trì của Mật tông nổi tiếng là Chöd để dứt trừ chấp ngã, theo đó hành giả đi vào trong nghĩa địa lúc 12 giờ đêm và xướng tụng bài kệ. Chöd trong khi bàn tay phải thì quay một cái trống lớn.

  Posted Image

  Còn tiếp

  http://www.phathoc.n...ge=vi&ID=574240


 20. Cảm ơn chú đã dành thời gian tư vấn giúp cháu ạ

  tâm trạng cháu đang rất rối

  Trong mục tư vấn chọn năm sinh con cháu được bác Yanchi tư vấn như sau:

  mạng cha khắc mẹ, con sinh năm 2011 hợp bố về can, chi nên càng tăng khắc mẹ

  con gái 2012 cũng khắc mẹ về thân mạng nên phải sinh con 2016 để dung hòa

  mà đúng là sinh con 2016 lại khắc cha.Chú tư vấn cho cháu nên sinh 2017

  Trình độ hiểu biết của cháu về lĩnh vực này rất giới hạn

  Mong chú giúp cháu

  Chồng cháu 1983

  Cháu sinh năm 1984

  Con gái đầu 2011

  Con gái thứ 2 sinh 2012

  Tóm lại sinh năm 2017 là tốt nhất, không sinh 2016. 2016 xung cha. 2017 hợp mẹ rất tốt, mới có cơ hội phục hồi và phát triển hơn.

  Chúc như ý.


 21. ĐỒ HÌNH ÂM DƯƠNG LẠC VIỆT

  Ở ĐÌNH THÀNH HOÀNG NGỌC LÃNG, TUY HÒA, PHÚ YÊN


  Posted Image


  Posted Image

  Linh vị thờ thần Thành Hoàng Lê Văn Xuyến


  Linh vị được vua nhà Nguyễn ban cho sau khi ngài mất, bằng gỗ tốt, hầu như không hư hoại theo thời gian, đến nay là hơn 200 năm. Được 9 lần sắc phong, phong thần qua các đời vua. Sắc phong Bạch mã Tthượng đẳng thần là đẳng cao nhất.

  Tư liệu hình ảnh do thành viên hungpy chuyển gửi cho diễn đàn.

 22. Chào chú Thiên Đồng

  Chồng cháu 1983

  Cháu sinh năm 1984

  Con gái đầu 2011

  Con gái thứ 2 sinh 2012

  Cháu được tư vấn nên sinh con năm 2016 và 2016 cũng là năm cháu dự định xây nhà

  Xin chú tư vấn giúp cháu sinh con và xây nhà cùng 1 năm có được không a?

  Năm 2014 cháu có chuyển công tác được không?

  Cháu cảm ơn và mong nhận được sự tư vấn của chú

  Sinh 2016 không tốt bằng 2017, vì 2016 xung tuổi bố thì cũng rất nguy!

  Nếu xây nhà trên đất mình chưa ở bao giờ, thì được. Còn nhà đang ở mà vừa sinh con, vừa xây nhà mới lại, thì không được. 2017 thì chồng có tuổi xây cất nhà.

  Chuyển công tác thuận lợi.

  Thiên đồng


 23. Chào chú Thiên Đồng, nhờ chú tư vấn

  Tuổi : Nhâm Thân- Nữ

  Hỏi vào ngày 9/03/2014 ( dương lịch) lúc 10h26 PM

  Câu hỏi 1: Cháu có thành công trong xin việc không?

  Câu hỏi 2: Sự nghiệp của cháu như thế nào?

  Câu hỏi 3: đường tình duyên của cháu có tốt đẹp không?

  Cháu cảm ơn!

  1. Chúc mừng.

  2. Bấp bênh và trầy vi trốc vẩy.

  3. Đầm thắm, mặc dù lâu lâu có vài cơn sóng to.

  chúc thuận lợi

  Thiên Đồng


 24. Cháu chào chú Thiên Đồng. Hy vọng chú đọc được câu hỏi này và giúp cháu trả lời vài điều cần thiết với cháu ạ.

  Cháu tên Oanh (Nữ)

  Tuổi gì: 09/08/1989 - Kỷ Tỵ

  Hỏi vào: 21h17 ngày 8/3/2014

  Câu hỏi 01: Cuối năm ngoái cháu quyết định chuyển cơ quan. Đến lúc này vẫn chưa yên vị chỗ mới vì chưa chính thức đi làm. Không biết thời gian tới cháu có được ổn định, công việc và thu nhập có tốt hơn không?

  Câu hỏi 02: Đã rất lâu rồi cháu không yêu ai. Tuy nhiên bố mẹ đã có nhiều giục giã. Cháu nghĩ cũng đến lúc phải nghĩ nghiêm túc việc này nhưng kì thực chưa có đối tượng nào. Không biết thời gian tới chuyện tình cảm của cháu có biến chuyển tốt không?

  Câu hỏi 03: Gia đình cháu có khá nhiều biến cố. Cách đây hơn 1 năm anh trai cháu nghiện ngập, phải vào trại cai nghiện. Cháu rất hoang mang về tương lai gia đình. Cháu là út nhưng hay suy nghĩ và tự thấy phải có trọng trách với gia đình. Gần đây vừa căng thẳng chuyện công việc, chuyện gia đình mà cháu hay nằm mơ linh tinh. Mới đêm qua là mơ thấy đào mộ bà cô chết trẻ ngay trong nhà mình. Câu hỏi này không cụ thể nhưng cháu rất mong chú có thể cho cháu vài lời khuyên được không ạ?

  Cháu cảm ơn chú Thiên Đồng. Chúc chú sức khỏe và luôn được bình an.

  1. Công việc cũng chưa mấy ổn, thu nhập cũng bèo.

  2. Chuyện này thì tốt, tháng 5 âm thì sẽ rõ ràng.

  3. Chuyên này chỉ liên quan đến lo lắng tiền tài. Nên Lau dọn sắp xếp lại đồ đac trong nhà, lắp đèn mới hay thêm ánh sáng cho sáng nhà lên, dọn dẹp sân bãi lại.

  Thiên Đồng

  Cảm ơn anh nhiều lắm. Xin anh chỉ cho em thầy thuốc chữa bệnh cho mẹ em với ạ.

  Gửi thư cho tôi qua mail, salsasport@gmail.com, tôi chỉ cho.

  Thiên Đồng

  Gửi anh Thiên Đồng.

  Em là Nam, tuổi Ất Sửu.

  Hỏi vào lúc 20 giờ 22 phút (tối), ngày 9 tháng 2 âm lịch.

  Câu hỏi 1: Trong vòng 5 năm tới, công việc của em có thay đổi nhiều không, em có phải chuyển sang công việc khác?

  Câu hỏi 2: Sự thay đổi này có khiến em hạnh phúc hơn so với hiện tại?

  Cảm ơn anh Thiên Đồng.

  Chúc anh luôn dồi dào sức khỏe.

  1. có biến động rất lớn, 5 ăn 5 thua, có thể chuyển nhiều lần việc.

  2. Nước sẽ trong và hoa sẽ nở.

  Chúc thành công

  Thiên Đồng


 25. Kính gửi chú Thiên Đồng,

  Cháu tên là Đỗ Hoàng Nghĩa

  Giới tính: Nam

  Năm sinh : 16/08/1985 - Ất sửu

  Hỏi vào ngày 08 tháng 03 .năm.2014. 18giờ 50 phút - dương lịch.

  Câu hỏi 01: Tài lộc năm nay có tốt không ạ?(Công việc làm thêm có tiến triển ko ạ?)

  Câu hỏi 02: Hiện tại cháu đang làm theo diện hợp đồng, khi nào thì có thể vào biên chế nhà nước được ạ.

  Câu hỏi 03: HIện tại vợ chồng cháu dang ở chung với mẹ cháu( Vợ cháu sinh 05/06/1988, con gái đầu 07/08/2013 mẹ cháu sinh năm 30/04/1956) Cháu có nên làm nhà riêng để ở, hay ở với mẹ thì tốt hơn ạ?

  Cháu cảm ơn nhiều ạ.

  1. Chi tiêu dè xẻn, tích cóp lúc khốn khó.

  2. Tháng 10 âm.

  3. Nên ở riêng thì mới phát triển được. nhưng muốn ra riêng thì cũng phải tới năm 2015.

  Chúc thuận lợi

  Thiên Đồng

  1 person likes this