• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

Thiên Đồng

Hội viên
 • Số nội dung

  6.278
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

 • Days Won

  75

Bài viết posted by Thiên Đồng


 1. Kính gửi chú Thiên Đồng,

  Cháu tên là Công

  Giới tính: Nam

  Tuổi : 19/12/1987 - Đinh Mão

  Hỏi vào ngày 06 tháng 03 .năm.2014. 12giờ 10 phút - dương lịch.

  Câu hỏi 01: năm nay có khả năng mua được đất để ở không ạ? nếu có thì có ai giúp đỡ không ạ

  Câu hỏi 02: tài lộc năm nay có tốt không ạ?(lương có được tăng ko ạ?)

  Câu hỏi 03: cháu có dự định về quê lập nghiệp, năm nay có xin được việc như mong muốn không ạ?

  Cháu cảm ơn nhiều ạ.

  1. Năm nay có thể mua đất, có người giúp, khoảng tháng 5 âm, trể là tháng 10 thì được.

  2. Lương vẫn vậy, không tăng.

  3. sẽ xin được, tháng 3 âm hoặc tháng 5 âm thì đc việc.

  Thiên Đồng


 2. Em chân thành cám ơn anh.Ngày nào e cũng vào diễn đàn mong chờ được trả lời,nên được anh trả lời mừng hết lớn luôn.:). Những lần tư vấn trước của anh đều đúng hết ạ. Chúc anh vạn sự như ý.

  Chúc Minhvuong như ý.

  Thiên Đồng

  Cảm ơn anh nhiều. Em xin phép được hỏi anh thêm chút nữa:

  1. Vợ chồng em tính di xa lập nghiệp, anh xem giúp em có nên đi hay không? khi nào đi được đặng tốt?

  2. Mẹ em bị tai biến năm ngoái, năm nay sức khỏe có khá hơn ko anh?

  Em xin phiền anh.

  Cảm ơn anh.

  Em tuổi Giáp Tý hỏi lúc 23h13ph ngày 4/3/2014

  1. Đi xa lập nghiệp sẽ tốt, sẽ đi được. Khoảng cuối năm nay thì đi đặng tốt, tháng 10 âm.

  2. Vẫn trong tình trạng khó khăn nhưng đỡ hơn nhìu, sẽ gặp được thầy giỏi chữa trị bệnh này. Nếu không biết thầy thì hỏi tôi, chỉ cho.

  Chúc bình an

  Thiên Đồng


 3. Dùng sả trị bệnh

  Hầu như quanh nhà ở vùng nông thôn đều có trồng một số bụi sả để bình thường dùng làm gia vị và dùng để xông giải cảm, diệt muỗi quanh nhà... sả còn nhiều tác dụng khác mà chúng ta chưa biết đến, trong đó có công dụng làm thuốc trị bệnh.

  Mô tả cây

  Cây sả còn được gọi là cỏ sả, hương mao, tên khoa học là Cymbopogon citratus (DC.) Stapf., thuộc họ Lúa (Poaceae).

  Sả có vị đắng, tính ấm, mùi thơm, tác dụng đánh tan mùi hôi thối, trừ tà khí, giải cảm hàn thấp, nóng sốt, trị đau bụng lạnh, nôn mửa.

  Người ta trồng sả để lấy thân rễ làm gia vị ăn sống, làm dưa, ướp thịt cá. Lá sả dùng nấu nước gội đầu, thường phối hợp với một số cây có tinh dầu khác (bạc hà, kinh giới, lá chanh, ngải cứu, lá buởi…) để nấu nước xông giải cảm.

  Sả còn được dùng để cất tinh dầu. Củ sả chứa 1 - 2% tinh dầu màu vàng nhạt, thơm mùi chanh mà thành phần chủ yếu là citral (65 - 85%), geraniol (40%). Mỗi lần dùng 3 - 6 giọt pha trong sữa và nước thành nhũ tương, có tác dụng thông trung tiện, chống nôn, giảm đau, chữa đầy bụng, đau bụng, nôn mửa, tiêu chảy.

  Posted Image

  Dùng ngoài, tinh dầu sả phối hợp với nhiều loại tinh dầu khác để xoa bóp làm giảm đau xương, đau mình, nhức mỏi. Bôi trên da hoặc phun trong nhà, dầu sả là thuốc diệt muỗi, bọ chét.

  Kinh nghiệm dùng sả điều trị một số bệnh

  Ngăn ngừa ung thư: một số nghiên cứu cho thấy mỗi 100g sả chứa đến 24,205µg beta-carotene, những chất chống oxy hóa mạnh mẽ có thể giúp ngăn ngừa ung thư. Năm 2006, một nhóm nghiên cứu do giáo sư Yakov Weinstein và bác sĩ Rivka Ofir thuộc Đại học Ben Gurion (Negev- Israel) cho thấy trong cây sả có chất citral, một hợp chất chính có tác dụng “tiêu diệt các tế bào chết trong các tế bào gây ung thư và giữ lại tế bào bình thường. Cũng theo nghiên cứu này, nồng độ citral có trong sả cũng tương đương với một tách trà. Uống nước sả tươi làm cho tế bào ung thư tự tiêu hủy, uống một liều lượng nhỏ chừng 1g cây sả tươi chứa đủ chất dầu làm cho tế bào ung thư tự tử trong ống nghiệm. Với những người đang chữa bệnh bằng tia xạ thì mỗi ngày uống 8 ly cây sả tươi trụng với nước sôi.

  Cải thiện hệ thần kinh: tinh dầu sả được sử dụng để tăng cường và cải thiện các chức năng của hệ thần kinh, thông kinh lạc. Nó hỗ trợ trong điều trị một số rối loạn của hệ thần kinh như bệnh Alzheimer, bệnh Parkinson, co giật, căng thẳng, chóng mặt, run rẩy chân tay, động kinh...

  Giúp tiêu hóa: trà từ cây sả và tinh dầu sả (có thể uống 3 - 4 giọt với nước đun sôi để nguội) có tác dụng hỗ trợ tiêu hóa kém, ăn chậm tiêu, đầy bụng, buồn nôn, nôn mửa, kích thích trung tiện, đau dạ dày, nóng trong, co thắt ruột, tiêu chảy. Nhờ có khả năng thư giãn các cơ dạ dày, trà hoặc tinh dầu sả không chỉ giúp loại bỏ khí từ ruột, mà còn ngăn ngừa sự đầy hơi, kích thích tiêu hóa, khử hôi miệng, tiêu đờm. Uống 3 - 6 giọt tinh dầu chữa đau bụng đầy hơi.

  Giải độc: ăn sả cũng có tác dụng giải độc cơ thể bằng cách tăng cường số lượng và tần suất đi tiểu (thông tiểu tiện). Điều này giúp cho gan, đường tiêu hóa, tuyến tụy, thận và bàng quang được sạch sẽ và khỏe mạnh bằng cách hỗ trợ cơ thể để loại bỏ các chất độc hại không mong muốn và acid uric qua đường tiểu bài tiết ra ngoài.

  Giải độc rượu: dùng 1 bó sả giã nát, thêm nước lọc, gạn lấy 1 chén, uống hết. Người say rượu uống vào sẽ nhanh chóng tỉnh và đỡ mệt, đỡ nhức đầu.

  Giảm huyết áp: bổ sung các tinh chất có trong sả sẽ có hiệu quả trong việc giảm huyết áp. Nó làm tăng tuần hoàn máu và giúp giảm bớt tất cả các vấn đề của huyết áp. Uống một ly nước trái cây có sả có thể làm giảm huyết áp đáng kể.

  Giảm đau: tinh chất sả có thể làm giảm đau tất cả các loại viêm và các cơn đau nhức. Vì vậy, nếu bị đau răng, đau cơ, đau khớp hay đau ở các bộ phận khác, hãy uống trà sả vì chắc chắn nó sẽ hữu ích cho bạn.

  Hỗ trợ da: chất sả là một nguyên liệu không thể thiếu trong ngành công nghiệp mỹ phẩm vì nó có rất nhiều lợi ích cho da. Tinh dầu sả cải thiện chất lượng da như giảm mụn trứng cá và mụn nhọt. Nó cũng có tác dụng làm săn chắc các cơ và các mô trong cơ thể.

  Tốt cho tóc: phụ nữ thường nấu nước sả để gội đầu cho trơn tóc, sạch gầu, ít rụng tóc và có thể tránh được một số bệnh về tóc.

  Trị ho do cảm lạnh, cảm cúm: củ sả 40g, gừng tươi 40g. Hai thứ rửa sạch, giã nát, nấu với 650ml nước, sôi khoảng 10 phút, bỏ bã, thêm đường vào nấu cô lại thành cao, ngậm nuốt dần trong ngày.

  Trị cảm sốt do phong hàn, nhức đầu, không ra mồ hôi: lá sả, lá chanh, lá bưởi, hương nhu, húng chanh, bạc hà, ngải cứu, kinh giới… một lần dùng 4 - 6g mỗi loại nấu nước xông cho ra mồ hôi.

  Giải cảm:

  - Kinh giới, tía tô, trắc bách diệp, bạc hà, chanh, ngải cứu, lá tre, lá ổi (mỗi nồi dùng 5 loại lá)... đun sôi, dùng để xông giải cảm rất hiệu nghiệm.

  - 15 - 30g củ sả hoặc lá tươi nấu nước xông.

  - Lá sả, lá tía tô, lá kinh giới, lá ngải cứu, thêm 3 - 4 củ tỏi (thiếu một thứ cũng không được), nấu nước xông sẽ trị được nhức đầu (do thời tiết).

  - Lá sả, lá tre, lá bưởi (hoặc lá chanh), lá tía tô, lá ổi, nấu nước xông, trước khi xông nên múc sẵn một chén để riêng, xông xong uống rồi đắp chăn mằm một lúc sẽ đỡ.

  Giảm cảm giác buồn nôn khi có thai: củ sả băm nhỏ hãm với nước sôi uống hàng ngày.

  Giải nhiệt, thông tiểu, tiêu thực: lá sả tươi 30 - 40g nấu với 1 lít nước, đun sôi khoảng 5 phút, uống.

  Trị nhức đầu: lá sả, lá tía tô, lá kinh giới, lá ngải cứu với vài củ tỏi nấu nước xông.

  Trị ho: rễ sả, trần bì, sinh khương, tô tử, mỗi vị 250g (4 vị này giã nát, ngâm rượu 40oC vừa đủ để được 200ml); bách bộ bỏ lõi, thái nhỏ, sao khô 500g; mạch môn bỏ lõi 300g; tang bạch bì tẩm mật, sao vàng 200g (3 vị này sắc và cô đặc lại thành 300ml cao lỏng), trộn lẫn cao lỏng và rượu thuốc, ngày uống 2 - 3 lần, mỗi lần 10ml.

  Sạch răng miệng: củ sả non rửa thật sạch, xắt nhỏ, phơi hoặc sấy khô, tán bột, mỗi lần dùng 10g, ngâm với nước nóng, dùng để súc miệng.

  Trị đau răng: sắc sả lấy nước súc miệng hàng ngày.

  Trị hôi nách: củ sả, giã nát, hợp với phèn phi, bôi ngày 1 lần. Dùng liên tục 7 - 10 ngày giúp cải thiện mùi hôi đáng kể.

  Trị ăn uống không tiêu, đầy bụng: củ sả giã nát, ép lấy nước cốt, phối hợp với mạch nha uống.

  Trị đau dạ dày, tiêu chảy do lạnh: củ sả 12g, gừng nướng sém vỏ ngoài 6 - 12g, củ riềng (sao) 12g, hương phụ (sao) 12g, sắc với 750ml nước, còn 300ml, chia 2 lần uống trước bữa ăn.

  Trị tiêu chảy:

  - Rễ sả 10g; củ gấu, vỏ rụt, mỗi vị 8g; vỏ quít, hậu phác, mỗi vị 6g; sắc uống.

  - Rễ sả 10g, búp ổi 8g, củ riềng già 8g, thái nhỏ, sao qua, sắc đặc uống.

  Trị đau khớp:tinh dầu sả trộn với dầu dừa bôi vào chỗ đau hoặc sưng.

  Trị phù nề chân, tiểu ít, thấp thũng: lá sả 100g, rễ cỏ xước, rễ cỏ tranh hoặc bông mã đề, mỗi thứ 50g. Rửa sạch, thái nhỏ, phơi khô, sắc với 400ml nước còn 100ml, uống làm 2 lần trong ngày. Dùng 3 - 4 ngày.

  Trị hai chân tự nhiên phù: củ sả 12g, lá và bông mã đề 12g, sắc uống thay nước trà.

  Lương y HOÀNG DUY TÂN


 4. Kính gửi anh Thiên Đồng,

  Em Nữ 1984 Giáp Tý , chồng 1976 Bính THìn, con trai 2013 Quý Tị

  Hỏi vào lúc 3h45' sáng ngày 28/2/2014

  1. Em đang kinh doanh lở dở từ năm ngoái vì bận con nhỏ, em xin hỏi năm nay có nên làm tiếp việc kinh doanh đó hay nên nghỉ luôn (vì e sợ làm ko nổi lại lỗ nữa,hic!)

  2. Năm nay gia đình em dự tính đl xa lập nghiệp, việc này có nên ko anh? có thuận lợi hay khó khăn nhiều ko?

  3. Từ khi sinh đứa đầu mọi việc ko được suông sẻ, nhờ anh tư vấn thêm đứa con út nên sinh năm nào gần đây để gd ổn định và hạnh phúc?

  Cảm ơn anh

  Chúc anh vạn sự an lành.

  1. kéo dài thì lỗ nặng.

  2. có vẻ khó khăn nhiều. nhanh thì hết tháng 2 âm, chậm thì tháng 7 âm dự tính này mới thực hiện.

  3. nên sinh đứa 2016 hoặc 2017. Nhưng 2016 là tốt nhất.

  Thiên Đồng


 5. Kính gửi anh Thiên Đồng,

  Em là nữ tuổi Tân Dậu hỏi lúc 17h59p ngày 27/02/2014 DL, xin nhờ anh xem giúp:

  1. Em hợp tác làm những dự án với người bạn, dự án này có phát triển tốt và thu được nhiều lợi nhuận không?

  2. Em có nên thay đổi chỗ làm hiện tại ko?

  Em cảm ơn anh nhiều !

  Chúc anh vạn sự như ý.

  1. Có vài cản trở nhỏ, nhưng thuận lợi và hiệu quả lớn.

  2. Mặc dù có vài cái bất như ý nhưng không nên chuyển, có chuyển cũng không đc.

  Thiên Đồng


 6. Chào anh Thiên đồng, năm mới chúc anh nhiều may mắn và thuận lọi ạ, em sắp tốt nghiệp trường tiếng Nhật rồi, còn khoảng hơn 1 tháng nữa là em vào đại học học tiếp 4 năm nữa, tháng sau em sẽ dọn lên vùng gần tokyo để học, công việc vẫn chưa biết thế nào, học hành và nhà cửa ra sao, lại có người bạn bảo sẽ giới thiệu ông người Nhật khoảng 50 tuổi cho em nữa, em hoang mang quá dù chưa gặp người ta,anh xem giúp em thế nào ạ

  1- tháng tới em đổi chỗ ở và sẽ đi tìm việc mới, chỗ ở và công việc có thuận lợi và tốt đẹp không ạ?

  2- tình duyên của em còn trắc trở không , khi nào thì ổn định ạ :(

  13:44' giờ Nhật

  11:44' giờ Vn, ngày 22/2/2014 DL

  Em sinh ngày 9/11/1980 DL

  Vậy là cái chuyện hồi năm nẩm xem đi du học và báo trước là sẽ gặp đào hoa ứng rồi phải không? hehe

  1. sẽ đổi chổ ở tốt hơn, chổ ở và công việc thuận lợi, tiên đường.

  2. Sang năm 2015 chuyện tình duyên sẽ sôi nổi hẳn lên, có nguy cơ chống lầy!

  Chúc thuận lợi.

  Thiên Đồng

  Chúc chú Thiên Đồng năm mới vạn sự như ý!

  Mong chú trả lời giúp ạ.

  - Năm nay cháu có nên chuyển cơ quan không?

  - Chồng cháu có thăng chức không (không mong muốn lắm ạ)?

  - Công việc phụ của 2 vơ chồng thế nào ạ?

  Cháu tuổi ẤT sửu, chông ĐInh tị.

  Cảm ơn chú rất nhiều!

  1. năm nay có chuyện lùng nhùng và chuyển cơ quan khoảng tháng 4 âm.

  2. sẽ có thăng chức.

  3. Có vẻ xôm tụ, lu bù, nhưng hiệu quả trù trừ, thất thu.

  Chúc thuận lợi

  Thiên Đồng

  Gửi anh Thiên Đồng,

  Em có chút việc, phiền anh giúp em xú quẻ chỉ đường giúp em trong lúc rối bời này ah

  EM sinh ngày 24/08/1984.

  1. Hiện em muốn nghỉ việc mà vẫn chưa tìm được việc mới. Liệu em có nên nghỉ không ah?

  2. Nếu em cứ nghỉ (vì quá stress) thì bao lâu em tìm được việc mới ah?

  3. EM nên làm trong lĩnh vực phát triển hay trở về làm doanh nghiệp?

  EM cảm ơn anh nhiều

  1. sẽ nghỉ, nhưng khoảng tháng 5 hoặc qua tháng 6 âm.

  2. tháng 7 có việc hoặc gần cuối năm.

  3. lĩnh vực năng động phát triển có vẻ hợp.

  Thiên Đồng

  Kính gửi chú Thiên Đồng,

  Cháu tên là Thảo

  Giới tính: Nữ

  Tuổi : 10/01(ÂL) - Bính Dần

  Hỏi vào ngày 26 tháng 02 .năm.2014. 12giờ 10 phút - dương lịch.

  Câu hỏi 01: công việc của cháu năm nay có tiến triển gì tốt ko ạ? vì hiện tại cháu thấy công việc không được như ý

  Câu hỏi 02: có bị thuyên chuyển gì trong công việc hiện tại ko ạ? nếu có thì bị chuyển đến vị trí thế nào ạ?

  Câu hỏi 03: Sức khỏe năm nay thế nào ạ?

  Cháu cảm ơn nhiều ạ.

  1. sẽ tiến triển tốt bắt đầu tháng 2 âm hoặc cuối mùa hạ.

  2. sẽ thuyên chuyển. công việc cực hơn nhưng khá tiền hơn một tí.

  3. coi chừng tiêu hóa hay đường ruột và cảm mạo.

  Thiên Đồng

  1 person likes this

 7. 8 loại cây nguy hiểm cho trẻ


  8 loại cây cảnh sau cho hoa rất đẹp, nhưng chúng cũng chứa nhiều chất cực độc. Nếu nhà bạn có trẻ nhỏ nên tránh xa những loại cây hoa này.


  Những thực vật có độc dưới đây có thể gây ra các phản ứng rất nghiêm trọng. Hãy cẩn thận với các loại quả nhỏ mọng đỏ, có nhựa trắng sữa và các loại nấm. Đồng thời cẩn thận tránh nguy cơ mắc một số bệnh hô hấp nghiêm trọng khi tiếp xúc với chúng, đặc biệt nên giữ trẻ nhỏ khỏi hít phải bụi từ những loại thực vật này.


  1. Trúc Đào

  Posted Image


  Cây trúc đào (tên khoa học là Nerium oleander) có các tế bào chứa silica nên rất độc. Những bộ phận trên cây trúc đào như hoa, lá, vỏ cây… đều gây nguy hiểm cho con người và động vật.


  2. Loa kèn

  Posted Image


  Hoa loa kèn được mệnh danh là “những chiếc kèn trumpet của thiên thần” vì vẻ đẹp kiều diễm của nó. Tuy nhiên, mỗi phần trên cây đều chứa chất độc, đặc biệt ở lá và hạt. Ăn phải chúng có thể gây ra tình trạng chóng mặt, tiêu chảy, đau nửa đầu, bị ảo giác thậm chí dẫn đến tử vong.


  3. Anh Thảo

  Posted Image


  Loại cây xin đẹp có thể gây ra các triệu chứng nghiêm trọng như nôn mửa, co giật và tê liệt.


  4. Đinh hương

  Posted Image


  Mặc dù có hoa rất đẹp nhưng nếu ăn phải trái của loài cây này, trẻ em có thể bị ngộ độc trầm trọng.


  5. Tuyết tùng trắng (Xoan, sầu đông)

  Posted Image


  Những hạt màu cam của cây tuyết tùng trắng là bộ phận mang độc tố. Chỉ cần ăn phải 6 – 8 hạt của loài cây này có thể gây ra những phản ứng nghiêm trọng.


  6. Cây chuỗi ngọc Duranta

  Posted Image


  Được xem như một loài cỏ dại xâm lấn ở Úc, ăn phải lá và hạt của cây chuỗi ngọc Duranta có thể gây tử vong ở trẻ em, động vật như mèo hoặc chó.


  7. Trầu bà khía

  Posted Image


  Loài cây này thường được trồng để trang trí trong nhà. Các triệu chứng khi ăn phải loài cây này có thể là bị sưng lưỡi hoặc mất khả năng nói chuyện. Tiếp xúc với lá của loài cây này có thể gây viên da nhẹ.


  8. Trạng nguyên

  Posted Image


  Mặc dù thường xuyên được sử dụng để trang trí nhưng nhựa của cây trạng nguyên có thể gây kích ứng với da và mắt giống như hầu hết các loại cây thuộc dòng Euphobiaceae.


  Theo Motthegioi


 8. Cây “ an xoa” thần dược hổ trợ bệnh gan- giảm mỡ bụng đã cứu sống tôi

  Thần dược hổ trợ bệnh gan chính là cây “an xoa” .Nó là tên gọi của người Campuchia. Hiện nay tôi cũng không biết loại cây này có tên khoa học là gì. Tình cờ tôi biết được đến loại cây này, và cũng là một điều kì diệu bởi vì chính loại cây này đã cứu sống mạng của tôi.

  Tôi tên Hòa, 51t, sống ở thị trấn Lộc Ninh, Bình Phước. Khoảng 1 năm trước đây, sức khỏe tôi bỗng suy giảm, da bắt đầu vàng, bụng chướng, ăn uống không được như trước, sức khỏe yếu dần. Thấy hoài nghi về sức khỏe tôi lên bệnh việc Bến Cát tỉnh Bình Dương, sau một loại các xét nghiệm và kiểm tra các bác sỹ đã chuẩn đoán tôi có một khối u trong gan, người nhà và gia đình vô cùng lo lắng.Tại đây các bác sỹ lại chuẩn đoán thêm một lần nữa tôi có khối u gan khoảng bằng 1 trái chanh và đang ở thời kỳ cuối. Cách duy nhất để cứu vãn tình hình đó là mổ lấy khối u, nhưng tỉ lệ thành công là 50%, cho dù ca phẫu thuật có thành công thì tôi chỉ sống được có vài năm . Khi tôi và gia đình biết tin thì vô cùng tuyệt vọng và đau buồn, nhưng quyết định về nhà và không phẫu thuật, vì sức tôi cũng đã yếu dần.

  Tôi biết rất nhiều người mắc bệnh gan như tôi, nhưng bệnh gang có một đặc điểm là không có một biểu hiện bệnh lý nào biểu hiện ra bên ngoài nên người bệnh rất khó biết, kể cả các xét nghiệm và khám thông thường cũng không phát hiện ra, chỉ trừ những biện pháp khoa học kỹ thuật cao như CT, MRI…Đến khi người bệnh thấy biểu hiện bệnh lý phát ra bên ngoài thì đã quá muộn, cũng như tôi khi đã phát hiện ra là đang ở thời kỳ cuối.

  Ban đầu tôi nặng 53kg, nhưng từ khi phát hiện bệnh, ăn uống dần không được, mỗi ngày chỉ uống được một muỗng sữa, chẳng thèm khát bất cứ thứ gì. Rồi dần dần tôi chỉ còn 39kg, gần như da bọc xương, và nói thẳng ra là chờ chết. Nhiều người bạn đã chỉ tôi dùng sừng tê giác để chữa bệnh. Cho dù gia đình tôi cũng khó khăn nhưng cũng ráng chạy mua một miếng nhỏ sừng tê giác bằng một đốt ngón tay út. Sừng tê giác chỉ mài uống được 7 lần nhưng bệnh tình hầu như không giảm.

  Thật tình cờ, tôi đã được một người bạn chi một loại cây chữa bệnh gan vốn là gốc người Campuchia nhưng lớn và sinh sống tạị gần khu vực biên giới của Bình Phước. Người bạn này đã chỉ cho cây “ an xoa” vốn là một phương thuốc bí truyền của gia đình nhưng vì thương người, người bạn này đã chỉ tôi tận tình.

  Posted Image

  Người nhà tôi tức tốc đi tìm cây “ an xoa” về sắt nhỏ, rửa sạch, phơi khô, sao vàng hạ thổ rồi đem nấu nước uống. Ban đầu thì nấu thành một chén nhỏ thật đặc cho tôi uống, sau đó lấy bã còn trong bình nấu loãng thêm 2 chén nữa. Như vậy là một ngày tôi cố gắng uống được 3 chén thuốc, không giống như các cây thuốc nam khác, cây an xoa có vị rất dễ uống, thơm ngon, giống như trà. Khi uống vào bụng tôi cồn cào, sôi sung sục, như cảm giác bụng đói, hơi khó chịu. 3 ngày đầu uống thuốc, tôi bắt đầu đi ngoài, ban đầu phân vô cùng tanh hôi, và sệt sệt như người hay đi kiết. Tôi đi ngoài được 3 ngày như vậy, sang ngày thứ tư là bắt đầu đi phân bình thường, bắt đầu có cảm giác thèm ăn, nhìn bất cứ thứ gì cũng muốn ăn mặc dù trước đây không hề có. Giấc ngủ tôi cũng sâu và ngon hơn trước. Lúc đầu tôi ăn được vài muỗng cháo, sau đó tăng lên một chén, 2 chén, rồi chuyển qua thèm cơm, rồi từ từ tôi đã ăn uống lại bình thường, da dẻ dẻ hồng hào, không còn vàng da như trước. Đặc biệt bụng tôi bắt đầu xẹp dần, thon gọn trở lại, kể cả giảm mỡ bụng. Quả là cây “ an xoa” đã cứu sống tôi từ tử thần trở về. Thấy bệnh tình khỏi hẳn, tôi đã xuống bệnh viện Ung Bướu Hồ Chí Minh khám lại, tại đây các bác sĩ khẳng định gan tôi không hề có bệnh.<br style="margin: 0px; padding: 0px;">

  Posted Image

  Quá trình chuyển biến từ uống một muỗng sữa sang ăn cơm, da dẻ hồng hào, khỏe mạnh chỉ vẻn vẹn trong vòng 3 tháng. Người nhà tôi đã đưa tôi xuống Bệnh Viện Ung Bướu tái khám, thật không ngờ khối u trong gan đã biến mất, chỉ còn lại lớp bọc bên ngoài nhỏ như đầu ngón tay út. Các bác sỹ và người nhà tôi cũng hết sức ngỡ ngàng, bệnh tình tôi đã khỏi và khỏe mạnh trở lại. Cây “ an xoa” quả đúng là thần dược, đã đưa tôi từ cõi chết trở về. Lúc này tôi mới biết quý sinh mạng của mình hơn, và thương những người cùng cảnh ngộ không may mắn gặp được thần dược như tôi.

  Từ khi phát hiện loài cây này, tôi đã chỉ rất nhiều người bệnh về gan như : viêm gan siêu vi B, C, ung thư gan, men gan cao, hay thậm chí những người hay đau lưng, nhức mỏi, da xanh, mất ngủ đều sau khi dùng thuốc đều hồi phục sức khỏe và khỏe mạnh, kể cả những người tim hay mệt cũng giảm bớt. Thêm một trường hợp khác cũng là người bạn tôi, bị chứng viêm gang C, da dẻ cũng vàng, bụng cũng chướng , kèm theo viêm đại tràng cấp mãn tính nhưng chưa đến mức nặng như tôi. Theo lời khuyên của bác sỹ, những người viêm đại tràng không nên dùng thuốc nam vì tính hàn trong thuốc nam vì thuốc nam có tính hàn. Nhưng người bạn tôi vẫn muốn dùng thử để chữa bệnh mặc dù không tin là mấy. Thật không ngờ sau vài ngày sử dụng, bạn tôi cũng đi phân lỏng, sau đó đi phân bình thường, rồi từ từ da dẻ cũng hồng hảo, khỏe mạnh lại. Người bạn này chỉ mới sử dụng 1 tháng, nhưng viêm đại tràng đã dần hồi phục, không còn bị phân lỏng , và ăn uống, làm việc khỏe mạnh như người bình thường. Như vậy không chỉ hổ trợ tốt về gan, giúp gan hồi phục mà an xoa còn hổ trợ bệnh đại tràng cực kỳ hay.

  Posted Image

  Thật ra chức năng chính của cây an xoa là hổ trợ giải độc gan, viêm , sưng tấy ở hệ ruột. Ngoài chức này thì tôi chưa biết đến công dụng nào khác. Nhưng tất cả các bệnh về gan cây an xoa đều hổ trợ tốt, giúp gan hồi phục lại chức năng, kèm theo kích thích tuần hoàn, tiêu hóa tốt, ăn được, ngủ được. Ngoài công dụng đó nó còn giúp làm đẹp da, nhiều chị em trở nên hồng hào, mặt căn tròn trông trẻ hơn rất nhiều. Tôi đã uống rất nhiều loại thuốc nam, không có cây nào dễ uống, khỏe mạnh, đẹp da, giảm mỡ gan, giảm mỡ bụng hiệu quả bằng cây an xoa.

  Posted ImageLá và bông cây an xoa

  Nhờ ơn cứu mạng của cây an xoa, nên tôi đã cố gắng chia sẽ tất cả những gì tôi biết về loại cây này sẽ đến các bác, cô, chú, anh, chị, em gần xa.Tiếng lành đồn xa, đến thời điểm hiện tại được rất nhiều người dùng , cho dù bệnh , hay không bệnh đều dùng cây này nấu nước uống thay nước lọc hằng ngày.

  Posted ImageCây an xoa thường ra bông vào mùa nắng

  Cây “an-xoa” thường mọc hoang ở trong rừng, hoặc cạnh các bờ suối, đường mương, hiện nay chỉ phát hiện tại Bình Phước, các khu vực khác thì tôi chưa biết. Cây cai khoàng 1-2m, có bông tím, thân hơi có lông, và trái màu xanh có hình như con sâu. Khi trái già mới chuyển sang màu đen, và thường ra trái vào mùa nắng, không giống như các loại cây khác ra trái vào mùa mưa. Nếu ai cũng đang mắc bệnh như tôi, thì hãy tìm đến loại cây này đem về để uống . Các anh chị có thể liên hệ những người ở Bình Phước nhờ tìm giúp loại cây này để kịp thời hồi phục lại chức năng gan. Đặc biệt là khu vực Lộc An nơi gần biên giới.

  Chú ý:

  Do cây thuốc có nhiều cây na ná như nhau, có một loại cây rất giống với cây “ an xoa” từ lá, thân, cho đến bông, và cả trái. Tuy nhiên cây này mới ra trái có màu đen, chứ không màu xanh như cây an xoa và chưa biết có công dụng gì không. Mong bà con cần quan sát kỹ trước khi hái về uống.

  Trái cây an xoa có thể hơi ngứa, nên bà con nhớ bỏ trái, chỉ lấy lá, thân, cành để nấu nước uống mà thôi.

  Tôi viết bài này không vì mục đích kinh tế, hay vì lạm dụng vì bất cứ điều gì, tôi đã chỉ và cho tặng thuốc rất nhiều người chỉ mong mọi người có thể vượt qua bệnh tật ,cũng coi như tôi bù đắp lại công ơn cứu mạng của cây “an xoa” thần dược hổ trợ bệnh gan .

  Posted ImageCận cảnh trái của cây an xoa

  Ngoài ra bà con nào muốn giảm cân, giảm mỡ bụng, bụng chướng thì tôi khuyên nên đi khám bác sỹ để biết rõ bệnh tình.

  Tôi đã nhờ trang bestslim.org giúp tôi viết bài này, và tôi xin chân thành cảm ơn rất nhiều, cảm ơn cây “ an xoa” thần dược hổ trợ bệnh gan- giảm mỡ bụng đã cứu sống tôi . Theo lời khuyên của BestSlim.org nêu bạn hữu nào muốn giảm cân nên vận động thể dục thường xuyên, hoặc ăn uống điều độ, kèm theo sử dụng các thực phẩm chức năng hổ trợ giảm cân chính hãng như Best Slim USA để đạt hiệu quả giảm cân tốt nhất.

  Lời kết

  Cây an xoa với câu chuyện bệnh gan của anh Hòa mới chỉ dừng lại ở mức chia sẽ kinh nghiệm, phương thuốc gia truyền theo dân gian .Cho đến hiện tại cây thuốc vẫn chưa được các cơ quan chức năng của Bộ Y Tế kiểm nghiệm về thành phần của thuốc cũng như tác dụng chữa bệnh gan, đặc biệt là ung thư thời kỳ cuối. Cho nên mọi người cũng không nên quá làm dụng bài thuốc này. Mọi việc nên đợi có kết quả kiểm định và khẳng định chính xác của Bộ Y Tế.

  http://bestslim.org/...a-cuu-song-toi/


 9. 'Sào huyệt khủng bố' trong lòng nước Mỹ

  Thứ năm, 2014-02-27 08:56:02 - Nguồn: ThanhNien.com.vn

  Tài liệu giải mật của FBI xác nhận sự tồn tại của vùng đất thánh chiến Hồi giáo thuộc một tổ chức cực đoan ở ngay trong lòng nước Mỹ.

  Posted Image

  Chuyên gia về an ninh quốc gia Ryan Mauro của Clarion Project (trái) giáp mặt một thành viên của MOA ở Islamberg - Ảnh: Clarion Project

  Khoảng giữa tháng 2.2014, Clarion Project - một tổ chức độc lập nghiên cứu các vấn đề Hồi giáo ở Mỹ - đã công bố tài liệu giải mật của Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) về các trại huấn luyện khủng bố trong lòng nước Mỹ. Theo đó, một vùng đất thánh chiến Hồi giáo được cho là nằm gần thành phố Sweeny, quận Brazoria, thuộc bang Texas.

  Vùng đất có tên Mahmoudberg, thuộc sở hữu của mạng lưới Muslims of the Americas (MOA) - vốn được cho có liên hệ với tổ chức cực đoan Jamaat ul-Fuqra (JUF) tại Pakistan. JUF là tổ chức được Sheikh Mubarak Ali Gilani, một giáo sĩ Hồi giáo tại Pakistan, thành lập hồi năm 1980 và hoạt động chủ yếu tại Bắc Mỹ.

  Nhờ vào một nguồn tin mật báo tại New York, đã phát hiện ra “làng” Mahmoudberg, theo Clarion Project. Làng này tọa lạc trên vùng đất rộng khoảng 10 ha và được cho là đã tồn tại ở Texas từ những năm cuối thập niên 1980. “Khu vực này là vùng nông thôn, nên không có gì lạ khi người dân tập tành bắn súng hoặc săn bắn trên mảnh đất của họ mà không có sự can thiệp từ chính quyền địa phương”, theo tài liệu của FBI. Còn theo điều tra của Clarion Project, người dân địa phương kể lại họ có nghe tiếng súng nổ từ Mahmoudberg. Ngoài Mahmoudberg, MOA còn duy trì một cơ sở ở Houston, Texas cho một số hoạt động của nhóm.

  Theo báo cáo của FBI hồi năm 2007, các thành viên MOA đã tham gia vào ít nhất 10 vụ giết người, hàng loạt vụ đánh bom cũng như âm mưu đánh bom khắp nước Mỹ. “Xu hướng bạo lực của tổ chức này củng cố niềm tin rằng lãnh đạo MOA tán dương các thành viên theo đuổi một chính sách thánh chiến hoặc cuộc thánh chiến chống lại các cá nhân hoặc tổ chức được xem là kẻ thù của người Hồi giáo, bao gồm cả chính phủ Mỹ. Các thành viên của MOA được khuyến khích đến Pakistan để được giáo sĩ Gilani đào tạo về tôn giáo và quân sự/”, theo tài liệu của FBI.

  Tài liệu này cũng ghi nhận: “MOA hiện là một tổ chức tự trị, sở hữu một cơ sở hạ tầng có khả năng lập kế hoạch và thực hiện các chiến dịch khủng bố ở nước ngoài cũng như trong lòng nước Mỹ”. Các báo cáo khác của FBI cũng mô tả MOA theo cách tương tự. Một báo cáo hồi năm 2003 trích dẫn: “Cuộc điều tra MOA dựa trên những sự kiện kết nối cụ thể cho thấy nhóm này dính líu các hoạt động khủng bố quốc tế...”.

  22 trại huấn luyện khủng bố

  MOA cho biết tổ chức này có một mạng lưới gồm 22 “làng” kiểu như Mahmoudberg trên khắp nước Mỹ, theo Clarion Project. Trụ sở chính của MOA đặt tại vùng núi Catskill gần thị trấn Hancock, New York, có tên gọi là Islamberg. Theo một đoạn phim bí mật của MOA mà Clarion có được, các thành viên nữ của mạng lưới này được huấn luyện bán quân sự tại Islamberg. Một báo cáo điều tra đăng trên trang WorldNetDaily hồi năm 2006 cho thấy cư dân quanh Islamberg đã lo ngại về các khóa huấn luyện kiểu quân sự đang diễn ra ở đó và tỏ ra thất vọng khi chính quyền liên bang không mấy bận tâm điều này.

  Báo cáo hồi năm 2007 của FBI còn đề cập đến một “làng khủng bố” của MOA tại Badger, bang California được gọi là Baladullah. Hồi tháng 3.2001, một thành viên của Baladullah đã bị bắt giữ khi vận chuyển súng trái phép giữa New York và nam California. Nhà chức trách Mỹ cũng từng bố ráp một “làng” rộng 18 ha cách thành phố Dallas khoảng 112 km hồi năm 1992, sau khi kế hoạch đánh bom của MOA tại Toronto (Canada) bị đập tan.

  Các tài liệu của FBI mà Clarion Project có được xác định rõ MOA/JUF là một tổ chức khủng bố. Bộ An ninh nội địa Mỹ hồi năm 2005 cũng đã đưa MOA/JUF vào danh sách những nhà tài trợ tiềm năng các cuộc tấn công khủng bố vào nước Mỹ. Thế nhưng, Bộ Ngoại giao vẫn chưa xem đây là một tổ chức khủng bố nước ngoài nên MOA vẫn tiếp tục hoạt động tại đây. Hồi năm 1998, báo cáo Các kiểu khủng bố toàn cầu của Bộ Ngoại giao Mỹ có mô tả MOA là một “giáo phái Hồi giáo tìm cách thanh lọc Hồi giáo thông qua bạo lực”. Báo cáo cho biết các thành viên MOA tham gia các vụ ám sát và đánh bom tại Mỹ trong thập niên 1980.

  Clarion Project cho biết kể từ năm 2000, MOA/JUF không bao giờ xuất hiện trong báo cáo khủng bố hằng năm. Tuy nhiên, FBI đã tỏ ra quan ngại về tổ chức này. Phản ứng trước báo cáo của Clarion Project, hạ nghị sĩ Louie Gohmert đại diện bang Texas đã lên tiếng chỉ trích việc Bộ Ngoại giao Mỹ không liệt MOA/JUF vào danh sách các tổ chức khủng bố. “Phản ứng lờ đờ với mối đe dọa liên quan đến khủng bố đó còn hơn cả gây phiền muộn, mà là kinh hãi…”, ông Gohmert nói trong một tuyên bố được Clarion Project đăng tải ngày 25.2.

  Danh Toại

  =================

  Hình như Sư Phụ đã nói trước ý tương tự như vầy ở đâu đó.

  TD

  Phiên bản cache tại địa chỉ: http://www.thanhnien...ng-nuoc-my.aspxYêu cầu xóa tin


 10. Phong thủy các loại tranh ảnh

  Giả thiết treo tranh phong thủy hiệu nghiệm như vậy thì tại sao mỗi nhà chúng ta không mua đủ loại tranh tốt để treo khắp nơi (hợp hành, hợp mệnh, hợp hướng như sách chỉ dẫn) để mọi nhu cầu trong cuộc sống được đảm bảo, thêm tốt đẹp, tội gì mà lăn vào cuộc đời bươn chải.


  Posted Image


  Những gì liên quan đến chủ đề phong thủy cứ kéo dài đằng đẵng không biết bao giờ mới kể hết được. Thế nhưng, dựa trên những sách vở, bí quyết, lý thuyết đủ loại đang được rao bán rộng rãi thì chắc chưa ai tổng kết xuể kết quả thực tế của phong thủy trong cuộc sống hàng ngày bổ ích và tác hại ra sao! Vậy nhưng danh từ phong thủy đã ăn sâu, phổ cập vào từng ngóc ngách những căn nhà, phòng làm việc như một trào lưu văn hóa tinh thần (mà thực chất là tâm linh dị đoan), làm gia vị cho mỗi đề tài đàm luận hay bông đùa cửa miệng rất phổ thông. Người ta ăn theo phong thủy, mặc theo phong thủy, dùng màu sắc theo phong thủy, ngủ theo hướng phong thủy và tất nhiên cũng phải sử dụng đồ vật một cách phong thủy học nhất. Thế là, Nhà xuất bản Văn hóa thông tin cuối năm 2011 gấp rút cho ra mắt cuốn Bố trí đồ vật theo phong thủy! Cuốn sách dày hơn 300 trang được trình bày rất mỹ thuật, in giấy đẹp và màu sắc cũng bắt mắt đến nỗi hễ cầm lên là bỗng dưng muốn xem! Tác giả cũng có ý muốn đồng hóa tranh ảnh và đồ vật nên cuốn sách chỉ đi sâu, phân tích chủ yếu các loại tranh vẽ, ảnh chụp. Xem nội dung cuốn sách này cũng đặt ra rất nhiều vấn đề cần phải bàn luận, phân tích để xem đồ vật có phong thủy kiểu gì?

  Chương I cuốn sách bàn về Hiệu ứng vượng khí của tranh trang trí (trang 14-48). Sách cho rằng, treo tranh trang trí phải phù hợp với tâm lý và cảm nhận của thị giác (tất nhiên là những nhận định mỹ thuật thông thường). Vị trí treo tranh phải tùy theo từng đối tượng khác nhau (có phân loại mệnh của từng tuổi và phân loại tranh theo ngũ hành). Khi phân tích một bức tranh, tác giả đưa ra nội dung hình vẽ tranh đơn hành, ví dụ: Tranh vẽ cây thuộc Mộc, tranh tuấn mã thuộc Hỏa, tranh cá thuộc Thủy hay đa hành như tranh vừa có cây vừa có cá là hành Mộc + Thủy, tranh vừa có ngựa vừa có núi là Hỏa + Thổ... Nhưng cuối cùng tác giả lại kết luận (trang 24): “Nếu tranh trang trí kiêm quá nhiều hành hoặc không rõ thuộc hành nào, chúng ta không nên xác định thuộc tính ngũ hành cho nội dung tranh đó”. Nói vậy có nghĩa là nếu dễ thì phân loại, còn khó thì thôi, không cần hành hẹ và chỉ nên chọn treo tranh đơn hành cho phong thủy chắc ăn? Tác giả lại nhấn mạnh quan điểm: “Tranh treo phải đúng hướng thì mới vượng tài, vượng khí. Giả thiết tranh đó không xác định được hành gì thì treo vào đâu cũng được” (tất nhiên vì là tranh vô tính), nhưng trong những trường hợp đó thì tranh phong thủy (mà loại tranh vô tính kiểu này chiếm đa phần) còn có tác dụng gì nữa? Chỉ còn cách phải chọn đúng kiểu tranh theo quy định! Như thế khác nào ép buộc khách quan phải phục vụ tham muốn của chủ quan? Và chỉ nhờ treo tranh đúng hướng mà phát tài, thịnh vượng, đỗ đạt, lên chức thì xã hội đã trở thành bồng lai tiên cảnh lâu rồi. Điều cụ thể nhất là nhu cầu tăng lương để đủ sống mà treo mãi tranh các kiểu có thêm được đồng nào đâu? Tác giả cũng đề xuất lý thuyết (trang 54-61): “Treo tranh nên có chữ Hán sẽ mang ý nghĩa may mắn”, nghĩa là chữ Việt mang nghĩa tốt đến mấy cũng không ăn thua gì? (một cách quảng bá cho văn hóa ngoại quốc hữu hiệu không khác gì chiếu phim lịch sử nước ngoài ồ ạt trên T.V tạo điều kiện cho người Việt thuộc sử Trung Quốc hơn sử Việt). Ai cũng biết, đất có Thổ công, sông có Hà Bá, vùng nào có thần nấy, người Việt thờ các nhân vật thần thánh Tàu như Quan Công, Khổng Minh đã là phi lý rồi (chắc gì họ đã hiểu được lời cầu khấn bằng tiếng Việt?), huống chi còn treo tranh chữ Hán mà người treo cũng không hiểu mô tê gì, đúng sai makeno! Chương này còn đi sâu phân tích chi tiết ý nghĩa của các bức tranh, loại nào vượng tài phú quý, loại nào dùng tốt cho phong thủy, thậm chí treo tiền xu có thể “phòng bệnh nói nhiều của nữ giới sống trong nhà” (trang 68)! Bí kíp này có tác dụng hay không thì phải đợi các bà, các chị đồng ý thử nghiệm rồi phát biểu cảm nghĩ? Nhưng dù sao, không thể lấy những tác phẩm nghệ thuật do người khác sáng tạo ra để quyết định cuộc sống của bản thân mình. Xét về quan hệ xã hội, việc này cũng giống như cách lấy thơ tình của người ta, chép lại rồi gửi người yêu của mình! Xét thực tế, chắc chắn tác giả những bức tranh không hề có ý sáng tác ra để nhằm hợp vận khí, mệnh chủ của ai đó, họ đơn giản chỉ muốn thể hiện cảm hứng và tài năng qua cây cọ, vậy tại sao chúng ta cứ vơ vào, suy diễn ý nghĩa này nọ và khoác áo phong thủy cho nó? Vẫn chưa hết, tác giả còn đề cập đến ảnh cưới (trang 123) với quả quyết: “Ảnh cưới lưu giữ linh khí của hai vợ chồng, treo ảnh cưới có thể khiến mối quan hệ vợ chồng ngày càng bền chặt. Nhưng ảnh cưới không nên treo phía đầu giường, sẽ tạo cảm giác không an toàn cho hôn nhân, dễ nảy sinh lòng đố kị, hai bên nghi ngờ lẫn nhau, thậm chí nghiêm trọng còn ảnh hưởng tới hạnh phúc gia đình. Ảnh cưới không nên treo trong phòng khách, vì nghe nói treo ở đây dễ khiến cho hai vợ chồng có tư tưởng ngoại tình, như vậy sẽ khiến hôn nhân tan vỡ”? Xem lướt những lời vàng khuôn ngọc trên đã thấy mâu thuẫn từng centimet! Ảnh cưới là chụp riêng hai vợ chồng, nếu nhờ linh khí (cái khí này còn nhờ bài trí ảnh viện và kỹ thuật photoshop tạo nên nữa) khiến hạnh phúc bền chặt thì tạm coi như đúng về tâm lý, nhưng vẫn ảnh cưới của 2 vợ chồng đấy, vẫn linh khí đấy, sao treo đầu giường ngủ cũng của họ lại tạo cảm giác nghi kị, không an toàn (trừ phi thay ảnh cưới của mình bằng ảnh cưới của người khác mới gây hiệu ứng ngược chứ)? Kể cả ảnh cưới của 2 vợ chồng treo ở phòng khách, nếu ảnh xấu thì khiến 2 vợ chồng mất tự tin với khách, còn ảnh đẹp sẽ khiến mọi người trầm trồ khen, sao lại nảy sinh tư tưởng ngoại tình? Không nhẽ một trong hai vợ chồng muốn ngoại tình với bạn bè, khách khứa đến thăm? Điều này tất nhiên khó giải thích, bởi thầy phong thủy cũng không chắc chắn, chỉ nghe nói thế thôi? Quả là buôn dưa có tác động đến hạnh phúc gia đình thật!

  Chương II cuốn sách (trang 62-234) phân loại các kiểu tranh vẽ như: Tranh bát tiên, hạc, ông thọ, quả táo là sống lâu; tranh cò, hươu, lạc đà, công, cá chép là thành công trong sự nghiệp và thi cử; tranh hoa quả, sen, trám, phượng hoàng, kỳ lân, uyên ương là hôn nhân, tình yêu, gia đình tốt đẹp; tranh dơi, phật thủ, thủy tiên, chim khách, ngô đồng, bồ câu, dê, chó là phúc lành và may mắn; tranh gà trống, hổ, sư tử, báo, voi là tránh dữ, làm yên nhà cửa; các tranh khác như rồng, trâu, bướm, chữ thư pháp đều là cát tường! Tóm lại, vấn đề nổi bật tác giả khuyên mọi người là phải treo tranh có ý nghĩa như đã quy ước thì mọi chuyện đều tốt đẹp, nhưng tiếc là toàn nội dung tranh ngoại mới thiêng, còn tranh dân tộc có truyền thống lâu đời như Đông Hồ, Hàng Trống (cũng có tranh thờ) thì chắc không có tác dụng gì nên thầy không nhắc đến. Càng nhiều người tin theo sách thì càng khuyến khích tranh nhập lậu ồ ạt qua biên giới bán chạy, trong khi tranh dân gian của ta chỉ để phục vụ khách quốc tế tới tham quan, tìm hiểu. Đấy là nhân tiện hàng hóa, than vãn vài câu để cổ động phong trào người Việt dùng hàng Việt, nhưng vấn đề chính trong phong thủy của tranh là một dấu hỏi rất lớn khác. Giả thiết treo tranh phong thủy hiệu nghiệm như vậy thì tại sao mỗi nhà chúng ta không mua đủ loại tranh tốt để treo khắp nơi (hợp hành, hợp mệnh, hợp hướng như sách chỉ dẫn) để mọi nhu cầu trong cuộc sống được đảm bảo, thêm tốt đẹp, tội gì mà lăn vào cuộc đời bươn chải, bon chen không ngừng nghỉ như thế?

  (Xem tiếp số sau)

  http://www.baomoi.co...150/7898846.epi
  ============================


  Nếu không hiểu rõ lý thuyết âm dương ngũ hành thì sẽ nông cạn, phiến diện hay cực đoan đến khôi hài trong việc phân loại tranh cho mục đích vận dụng phong thủy và càng khôi hài hơn khi cho rằng không biết tranh đó thuộc hành gì hoặc cho là "tranh vô tính".


  Bởi vậy những tranh dân gian Việt đầy tính nghệ thuật và minh triết dư tiêu chuẩn để gọi là tranh phong thủy hoặc vận dụng vào mục đích phong thủy thì bị..."lãng quên", âu cũng chỉ tại vì, bởi là hiểu chưa đến lý thuyết Âm Dương Ngủ Hành.


  Thiên Đồng
  1 person likes this

 11. CHƯƠNG IV: NHỮNG TRƯỜNG HỢP LẠ LÙNG


  Một trong những ngườibạn của tôi, anh Santosh, là con trai của một bác sĩ thú y, ông Chunder Roy.

  Chunder Roy là một kiểu người trí thức nửa mùa, hiểu biết thì nông cạn nhưnglòng tự cao tự đại thì rất lớn. Ông chưa từng có thái độ tin tưởng vào bất cứđiều gì khác hơn là những điều ông đã học được ở trường lớp.

  Santosh là một người giàu lòng tin, và chính anh đã khẩn khoản nhờ tôi nói vớisư phụ Śrỵ Yukteswar để người giúp đỡ trong việc cải hóa con người của cha anh.

  Chúng tôi thành công trong việc thuyết phục ông Roy đến viếng thăm đạo viện mộtlần. Tuy nhận lời nhưng ông nói với giọng rất trịch thượng:

  – Tôi đã nghe lắm người ca ngợi ông đạo này, nên cũng muốn đến thăm một lần xemsao.

  Cuộc gặp gỡ hết sức tẻ nhạt với vài ba câu chào hỏi xã giao và những khoảng imlặng kéo dài. Sư phụ tôi có vẻ như không muốn chủ động đưa ra vấn đề gì cả.

  Khi ông bác sĩ đã ra về, sư phụ hỏi tôi:

  – Con đưa một người sắp chết đến đây làm gì?

  Tôi lấy làm ngạc nhiên về câu hỏi ấy:

  – Bạch thầy, nhưng ông ta là một người đang khỏe mạnh.

  – Người ấy sắp chết đến nơi rồi.

  Tôi thật sự bàng hoàng, vì tôi biết sư phụ không nói đùa và càng không nói saisự thật:

  – Bạch thầy, con trai ông ấy vẫn nuôi hy vọng là thời gian sẽ giúp cải hóa ôngta. Nhưng nếu như thế thì quả là tuyệt vọng. Cầu xin thầy hãy cứu vớt ông ta.

  Sư phụ đáp:

  – Điều quan trọng vẫn là những quyết định cải hối từ phía ông ta. Nhưng theolời khẩn cầu của con và tấm lòng thành của người con trai, ta sẽ tạo cho ông ấythêm một số cơ hội.

  Dừng một lát, sư phụ nói tiếp:

  – Tuy ông ta là bác sĩ thú y, nhưng ông đã không tự biết được là ông đang bịchứng tiểu đường rất nặng. Khoảng một tuần nữa ông ta sẽ bắt đầu nằm liệtgiường. Các y sĩ sẽ bó tay, và ông ta sẽ chết trong vòng 5 tuần lễ kể từ hômnay. Với sự giúp sức của ta, nếu ông ấy chịu đeo một món linh phù đã được chúnguyện, ông sẽ khỏi bệnh cũng vào ngày mà lẽ ra ông phải chết. Ta biết là ôngsẽ phản đối dữ dội trước khi chịu đeo món linh phù vào người.

  Sư phụ lại im lặng. Một lát, người đưa cho tôi món linh phù nhỏ bé và nói tiếp:

  – Sau khi khỏi bệnh, con hãy khuyên ông ta ăn chay, không được ăn thịt. Nếu ôngta không nghe lời khuyên đó, ông ta sẽ chết trong vòng sáu tháng sau, đúng vàongày mà ông ta nghĩ rằng mình đã hoàn toàn khỏi bệnh.

  Ngày hôm sau, tôi mang món linh phù đến tìm Santosh và chúng tôi cùng thuyếtphục bác sĩ Roy đeo nó vào người. Ông ta phản ứng dữ dội bằng những lời nặng nềvà xúc phạm:

  – Đừng hù dọa ta với những lời tiên tri này nọ. Ta đang rất khỏe và sẽ khôngbệnh hoạn gì cả. Hãy dẹp những món linh phù vớ vẩn ấy đi.

  Nhưng một tuần sau thì Santosh lại đến tìm tôi và thông báo là cha anh đã đồngý đeo món linh phù. Ông ta đang trong tâm trạng hốt hoảng vì quả thật ông đãngã bệnh và bác sĩ điều trị xác định đúng là bệnh tiểu đường như lời thầy tôinói. Hơn thế nữa, bác sĩ còn tuyên bố bệnh của ông đã đến giai đoạn mà y họclúc ấy hoàn toàn bó tay và chỉ còn chờ ngày chết. Hết sức kinh ngạc trước nhữngdự báo chính xác của thầy tôi, ông lập tức bảo Santosh đến tìm tôi để xin đượcđeo món linh phù như một tia hy vọng cuối cùng.

  Khi chúng tôi đến chỗ ông thì bác sĩ điều trị cũng vừa bước ra. Ông nói nhỏ vớiSantosh:

  – Bệnh của cha em đã nguy kịch đến mức không sao cứu chữa được nữa rồi.

  Tôi nhìn ông ta, lắc đầu và nói:

  – Không, sư phụ tôi đã nói là ông ta sẽ khỏi bệnh. Căn bệnh của ông ta chỉ kéodài một tháng thôi.

  Ông bác sĩ trố mắt nhìn tôi như nhìn một người mất trí, rồi không buồn cãi lại,ông xếp y cụ ra về.

  Một tháng sau, ông ta tình cờ gặp tôi trên đường phố và đón tôi lại, nói với vẻhết sức kinh ngạc:

  – Này em, tôi không biết sư phụ của em là ai, nhưng chắc chắn ông ta là một nhàtiên tri hoặc một người chữa bệnh thần bí. Ông Roy đã hoàn toàn bình phục mộtcách rất đột ngột. Trong đời thầy thuốc của tôi, tôi chưa gặp một trường hợpnào tương tự như vậy trước đây cả.


  Tôi liền ghé qua thăm ông Roy và nói cho ông biết là ông nên ăn chay nếu nhưmuốn giữ gìn được sức khỏe và sinh mạng của mình. Ông ta im lặng lắng nghenhưng không có vẻ gì là tin nhận.

  Sáu tháng sau, tôi lại tình cờ gặp ông tại một cửa hiệu bán tạp hóa. Ông chàotôi và nói:

  – Em hãy chuyển lời tôi đến với sư phụ em rằng tôi đã hồi phục sức khỏe rấtnhanh nhờ ăn nhiều thịt. Lời khuyên phản lại khoa học dinh dưỡng của ông takhông gạt gẫm được tôi đâu.

  Tôi nhìn ông ta, quả thật ông rất mập mạnh và không còn chút dấu hiệu nào củabệnh tật.

  Nhưng sáng hôm sau, Santosh hốt hoảng chạy đến đạo viện tìm tôi và thông báo:

  – Cha tôi đã bất ngờ qua đời hồi sáng nay mà không có dấu hiệu gì báo trước cả.

  Tôi lặng thinh. Lời cảnh báo của sư phụ là hoàn toàn chính xác. Tiếc thay, ôngta đã không có đủ phước duyên để nghe theo!

  ° ° °

  Một trong những đặc ân mà sư phụ dành cho tôi là được quyền đưa bạn bè của tôivề đạo viện để hội kiến cùng sư phụ. Rất nhiều người trong số đó đã được sư phụdắt dẫn vào con đường tín ngưỡng.

  Anh bạn Sasi của tôi cũng là một người trong số đó. Từ khi được quen biết sưphụ tôi, anh thường xuyên đến đây vào những ngày cuối tuần, lắng nghe nhữngbuổi giảng của sư phụ một cách rất thích thú. Sư phụ tôi cũng tỏ ra rất mếnanh.

  Nhưng Sasi là một thanh niên phóng đãng, ăn chơi vô độ. Một hôm sư phụ nhìnthẳng vào anh và nói rất nghiêm nghị:

  – Sasi, nếu con không thay đổi cách sống, con sẽ mắc bệnh nặng, và đừng tráchta là đã không khuyên can con trước.


  Sasi cười và nói:

  – Bạch thầy, con tin lời thầy, nhưng có lẽ chỉ biết nhờ thầy cầu nguyện cho màthôi. Con không đủ ý chí để thay đổi lối sống từ lâu nay.

  Sau đó tôi đã nhiều lần gặp riêng Sasi để cố gắng thuyết phục anh thay đổi, vìtôi hiểu rất rõ tầm quan trọng trong lời cảnh báo của sư phụ. Nhưng anh ta nói:

  – Không phải tôi nghi ngờ lời nói của thầy, nhưng quả thật tôi không thể nàothay đổi được cuộc sống hiện nay.

  Ít lâu sau Sasi không còn ở gần chúng tôi nữa. Anh đến Bénarès và ở lại đó khálâu.


  Hơn một năm sau, một hôm tôi đang cùng sư phụ uống trà thì sư huynh trực nhậtvào báo là có khách. Sư phụ nhìn tôi và nói:

  – Sasi đến đấy. Nó đã không nghe lời ta. Con hãy ra nói là ta không muốn gặp nónữa.

  Tôi bước ra sân đón khách và thấy quả đúng là Sasi, vóc dáng hết sức tiều tụy.Tôi liền nói với anh rằng sư phụ đã biết anh đến và người không muốn gặp anh.Sasi ứa nước mắt nói:

  – Mukunda, tôi không chỉ đến đây để viếng thăm. Tôi cần gặp người để cầu xinngười cứu mạng tôi.

  Vừa nói, anh vừa đẩy tôi ra để đi thẳng vào phòng sư phụ. Khi tôi theo vào đếnnơi, tôi nghe anh đang nói với thầy qua tiếng khóc:

  – Bạch thầy, bác sĩ điều trị bảo rằng con đã mắc bệnh lao đến thời kỳ bất trị.Họ nói rằng con chỉ sống được không quá ba tháng nữa. Con biết chỉ có thầy mớicứu được con vào lúc này mà thôi. Con khẩn cầu thầy hãy từ bi cứu vớt lại cuộcsống cho con.

  Sư phụ nhìn anh lắc đầu:

  – Đã quá muộn rồi con ạ. Ta đã thấy trước ngày này từ lâu nhưng tiếc là con đãkhông nghe lời ta.

  Sư phụ nói rồi yên lặng nhắm mắt lại chìm sâu vào thiền định.

  Sasi kiên nhẫn quỳ trước mặt người như vậy trong khoảng hai giờ đồng hồ. Quảnhiên, cuối cùng người cũng mở mắt ra. Tôi biết sư phụ chỉ muốn thử thách niềmtin của Sasi mà thôi. Người nói:

  – Thôi con hãy về đi. Trong hai tuần nữa con sẽ khỏi bệnh. Và sau đó thì conhãy liệu mà cân nhắc lối sống của mình.

  Sasi mừng rỡ lộ ra nét mặt:

  – Bạch thầy, con có cần phải uống thuốc không?

  – Tùy con. Dù uống hay không cũng chẳng có vấn đề gì. Dù sao thì con cũng sẽkhông chết vì bệnh lao đâu.

  Tôi hơi băn khoăn vì câu nói có vẻ hơi bí ẩn của sư phụ. Nhưng Sasi không hoàinghi gì. Sư phụ bỗng nói thêm với giọng nghiêm nghị:

  – Con về đi, đừng để có khi ta lại đổi ý đấy.

  Sasi hối hả từ biệt về ngay.


  Tôi lấy làm quan tâm đến trường hợp của anh và vì thế thường ghé thăm anh trongnhững ngày sau đó. Và tôi thật thất vọng khi thấy bệnh tình của anh ngày càngnguy kịch, không có vẻ thuyên giảm chút nào. Vào ngày cuối cùng của tuần lễ thứhai theo lời dự báo của sư phụ, tôi đến thăm anh và anh không còn nói được nữa,chỉ nằm yên trên giường đưa mắt nhìn tôi. Ánh mắt của anh như khẩn cầu tôi hãythay anh mà van xin cùng sư phụ. Ông bác sĩ điều trị nói với tôi:

  – Anh ta không thể qua khỏi đêm nay.

  Tôi tức tốc trở về đạo viện, tìm lên phòng sư phụ. Người nhìn tôi với ánh mắtlạnh lùng mà tôi chưa thấy trước đó bao giờ:

  – Sao con lại cuống lên như thế? Ta chẳng đã nói là Sasi sẽ khỏi bệnh hay sao?

  Không đợi tôi nói ra lấy một lời, sư phụ đã bảo tôi như thế. Tôi không còn cáchnào khác hơn là cúi chào và lui ra.

  Không ngủ được khi nghĩ đến bạn mình đang hấp hối trên giường bệnh, tôi rời đạoviện và tìm đến nhà Sasi ngay trong đêm.

  Khi đến nơi, tôi vô cùng ngạc nhiên khi nhìn thấy Sasi đang ngồi uống sữa trêngiường. Nhìn thấy tôi, anh tươi cười nói:

  – Mukunda! Thật là kỳ diệu! Chỉ cách đây không đầy nửa giờ, tôi đột nhiên nhìnthấy sư phụ Śrỵ Yukteswar hiện ra trong phòng này. Người đứng nơi cửa phòngnhìn tôi không nói gì, nhưng ánh mắt ngài như có sức nóng truyền đến chỗ tôi.Kể từ lúc đó tôi thấy cơn đau và sự mệt mỏi như tan biến dần. Chỉ một lúc sauthì sư phụ không còn ở đó nữa. Tôi cảm thấy đói bụng cồn cào, liền ngồi dậy đòiuống sữa.

  Tôi không còn biết nói gì, chỉ lặp lại lời khuyên Sasi là sau khi hếtbệnh hãy liệu mà tu tỉnh cuộc sống.

  Chỉ hai tuần sau thì Sasi hồi sức và lên cân rất nhanh trước sự kinh ngạc củabác sĩ điều trị cho anh. Ông tuyên bố đây là một trường hợp chưa từng có vàkhông thể nào giải thích được bằng những kiến thức y học mà ông hiện có.

  Nhưng tiếc thay đoạn kết của câu chuyện này lại thật đáng buồn. Sasi vẫn chứngnào tật nấy, thậm chí còn tránh né không lui tới nơi đạo viện như trước nữa. Cólần anh bảo tôi là vì anh cảm thấy xấu hổ khi gặp mặt sư phụ.

  Chỉ sáu tháng sau thì anh ngã bệnh trở lại. Và lần này tôi đã vĩnh viễn mấtanh.

  ° ° °

  Một bạn học cùng lớp của tôi, Dijen Babu, là người đang đứng giữa ngã ba đườngvề mặt tâm linh. Tôi nói thế, vì anh ta một mặt muốn đặt niềm tin vào tínngưỡng tôn giáo, một mặt lại cũng hoài nghi về những giáo lý đôi khi rất trừutượng và không dễ gì chứng minh được bằng toán học.

  Và vì thế, một ngày kia tôi mời anh đến thăm đạo viện của chúng tôi.

  Dijen theo tôi đến viếng thăm đạo viện vào một buổi chiều và được tiếp chuyệncùng sư phụ Śrỵ Yukteswar. Sau lần đó, anh thực sự quan tâm đến tín ngưỡng vàthường xuyên lui tới đạo viện ngày càng nhiều hơn. Tuy nhiên, những kiến thứckhoa học của trường đại học dường như đã làm cho anh không sao dứt sạch mốinghi ngờ về những đạo lý trừu tượng mà người ta đòi hỏi anh phải tin nhận thayvì là lý luận và chứng minh. Chẳng hạn, có lần anh thú nhận với tôi là vẫn khôngtin được vì sao một điều tệ hại xảy ra cho chúng ta hôm nay lại dứt khoát phảilà hậu quả của một hành vi xấu trong quá khứ, khi mà chẳng ai có thể chỉ rađược mối liên hệ đó cả!

  Tôi thầm mong có một dịp nào đó để Dijen hiểu ra rằng không phải mọi sự thậttrong cuộc đời này đều có thể được chứng minh bằng toán học.

  Một ngày kia, sư phụ có việc phải đi Calcutta trong mấy hôm. Sư phụ để lại mộtmảnh giấy, bảo tôi và Dijen hãy ra ga đón người trở về vào sáng thứ Tư, chuyếnxe lửa 9 giờ sáng.

  Nhưng vào khoảng 8 giờ 30 hôm thứ Tư, khi đã sắp sửa cùng Dijen ra ga đón thầy,tôi bất chợt có linh cảm là thầy đang muốn nhắn gửi tôi điều gì đó. Tôi liềnvào phòng và ngồi xuống tập trung tư tưởng, giữ cho tâm hồn thật yên tĩnh.Trong trạng thái đó, một lúc sau tôi nghe thấy tiếng sư phụ như vang lên trongthinh lặng: “Thầy còn một số công việc chưa giải quyết kịp, nên sẽ không về vàochuyến xe lửa 9 giờ như đã định. Các con không cần phải đi đón thầy.”

  Tôi đi ra cổng, gọi Dijen lại và cho anh biết rằng qua giao cảm tôi đã được sưphụ cho biết là người sẽ không về kịp như đã định và vì thế không cần phải điđón. Dijen nhìn tôi với vẻ hoài nghi và nói:

  – Thầy đã dặn lại chúng ta bằng giấy mực hẳn hoi. Còn giờ đây anh chỉ dựa vàocái linh cảm trừu tượng chẳng ai thấy được của anh để tuyên bố thay đổi, tôilàm sao có thể tin là anh nói đúng được kia chứ?

  Tôi không thể nói thêm gì hơn, chỉ bày tỏ thái độ cương quyết là sẽ không đi.Dijen có vẻ bực tức, bỏ ra cổng một mình. Anh ta không thể tin vào thông báo cótính cách đầy bí ẩn của tôi.

  Quay trở về phòng, tôi bỗng thấy nhớ sư phụ lạ thường. Chỉ mấy ngày không gặpmà tôi thấy như đã xa cách người quá lâu, không được nghe giọng nói ấm áp,không được nhìn dáng đi khoan thai, ánh mắt hiền từ của người... tôi cảm thấy mộtsự trống vắng không sao bù đắp được.

  Tôi ngồi xuống tọa cụ của mình, bắt đầu thư giãn và tĩnh tọa. Không khí yêntĩnh và tâm trạng thư thái làm cho tôi thấy nhẹ nhõm đi bao nhiêu ý tưởng phiềntoái. Tôi thấy đầu óc mình trở nên minh mẫn lạ thường và một cảm giác lâng lângsảng khoái như chưa từng có được.

  Trong trạng thái kỳ lạ đó, bất chợt tôi hình dung thấy sư phụ như đang hiện ratrước mặt tôi. Không phải ở Serampore, cũng không phải Calcutta, mà là trên mộttoa xe lửa, trong bộ y phục màu vàng sậm thường ngày mà lúc này tôi có thể thấyrõ đến từng nếp gấp... Cùng đi với người là một tiểu đồng ôm cái bình bằng bạcsáng chói đang ngồi ở phía bên trái. Sư phụ quay lại nhìn và cười với tôi:

  – Chắc con chưa quen lắm với cách giao tiếp như thế này. Nhưng xem ra cũng tiệnlợi đấy chứ.

  Rồi thầy chỉ tay về phía chú tiểu đồng:

  – Con thấy đấy. Ta vừa thu nhận thêm một đệ tử nhỏ. Và vì việc này mà ta phảichậm trễ một đôi chút. Nhưng chuyến xe lửa ta đang đi đây sẽ đến ga vào lúc 10giờ. Con có thể cùng Dijen đến đón ta cũng vừa kịp đấy.

  Những âm thanh, tiếng nói ấy vang lên rõ ràng trong im lặng như thể tôi khôngnghe chúng bằng tai mà bằng vào một thứ giác quan khác. Cũng vậy, những hìnhảnh không đi vào trí óc tôi bằng nhãn quan thông thường mà bằng một khả năngtiếp nhận hoàn toàn khác...

  Rồi trạng thái kỳ diệu ấy tan biến dần đi. Tôi trở lại với tâm trạng bìnhthường khi nghe có tiếng bước chân vang lên từ phía ngoài sân. Một cách mơ hồ,tôi biết đó là Dijen đã trở lại từ nhà ga xe lửa.

  Khi tôi mở cánh cửa phòng khách để nhìn ra sân thì quả đúng là Dijen. Anh nhìntôi có vẻ hơi bẽn lẽn vì biết rằng mình đã sai khi không nghe lời tôi. Tuy vậy,anh không giấu được sự ngạc nhiên về điều ấy:

  – Mukunda! Tôi không sao tin nổi là anh nói đúng, nhưng quả thật là vậy. Sư phụđã không về trên chuyến xe lửa lúc 9 giờ. Tôi đã chờ đến chuyến 9 giờ 30 vàcũng không thấy.

  Tôi mỉm cười với anh ta:

  – Nhưng thầy sẽ về trên chuyến xe lửa lúc 10 giờ. Vì vậy tôi với anh phải đingay kẻo không kịp.

  Dijen mở to mắt nhìn tôi kinh ngạc và cuối cùng cũng miễn cưỡng đi theo tôi.Chúng tôi đến nhà ga vừa lúc xe lửa đến. Dijen hỏi tôi:

  – Anh biết chắc là sư phụ sẽ về trên chuyến xe lửa này?

  – Đúng vậy. Tôi đã tiếp chuyện với thầy qua thần giao cách cảm. Tôi biết sư phụcó đưa về một tiểu đồng, và cậu bé ấy ôm một cái bình bằng bạc đi cùng sư phụ.Người mặc bộ y phục màu vàng sậm.

  Khi tôi vừa nói dứt câu ấy thì cũng vừa lúc Dijen nhìn thấy được sư phụ từtrong đám đông hành khách vừa xuống tàu. Anh trố mắt nhìn thầy rồi quay sangnhìn tôi như đang quan sát một hiện tượng kỳ lạ mà bộ óc của anh không sao lýgiải được. Bởi vì quả thật sư phụ mặc bộ y phục màu vàng sậm và đang cùng đivới một chú bé ôm cái bình bằng bạc sáng chói!

  Bản thân tôi cũng bàng hoàng không ít. Lần đầu tiên trong đời tôi đã nhìn thấyđược một cách hoàn toàn chính xác những hình ảnh vượt qua không gian. Chínhnhững hình ảnh của sư phụ và chú bé ôm bình bạc này đã được tôi nhìn thấy lúcnãy, khi họ ngồi trên toa xe lửa còn tôi thì đang ngồi trong phòng. Nhưng giờđây thì thực tế chứng minh rằng đó không phải là những ảo giác mà là những hìnhảnh hoàn toàn có thật!

  Sư phụ đã đi đến chỗ chúng tôi khi mà cả hai đều còn chưa lấy lại được tâmtrạng bình thường. Người hiểu được điều đó và nói với cả hai:

  – Các con không phải suy nghĩ quá nhiều về những điều vốn vượt quá tầm hiểubiết của các con. Cách tốt nhất là hãy thừa nhận những gì là sự thật, và chínhkinh nghiệm bản thân sẽ dần dần giúp các con hiểu rõ.

  Trên đường về, tôi kể cho Dijen nghe việc tôi đã nhìn thấy sư phụ khi người còntrên xe lửa. Lúc này, anh đã hoàn toàn tin lời tôi và quay sang hỏi:

  – Tôi không biết các nhà khoa học sẽ nghĩ sao nếu họ cũng chứng kiến việc nàynhư tôi và anh.

  Tôi mỉm cười:

  – Cách đây một thế kỷ, anh cũng có thể đặt ra câu hỏi tương tự nếu có ai đó đãsử dụng đến vô tuyến điện. Khoa học không phải đã hiểu hết những năng lực củacon người cũng như trong vũ trụ. Nhưng điều đáng mừng là có vẻ như dần dần rồingười ta cũng hiểu, cho dù việc lý giải sự việc bao giờ cũng đi sau rất nhiềuso với việc tiếp nhận nó bằng trực giác. Biết đâu chừng trong khoảng một thế kỷnữa, khoa học cũng có thể làm được điều tương tự như chúng ta hôm nay nhờ vàomột loại thiết bị nào đó.[1]

  Dijen có vẻ trầm ngâm rất nhiều:

  – Vâng, có lẽ anh nói đúng. Chỉ có điều giờ đây tôi thấy không còn hứng thú đểtiếp tục theo học ở trường đại học nữa!


  http://rongmotamhon.net/mainpage/doc-sach-Xu-Phat-huyen-bi-68-2028-online-2.html

 12. Mừng anh Thiên Đồng đã trở lại, mong anh xem giúp năm nay dùm em.

  Em tên Phạm Thị Mận - Nữ - Sinh ngày 30 tháng 9 năm 1980 dương lịch (Canh thân). Hiện đã có chồng (sinh năm 1981) và 2 con trai (2008 và 2012)

  Mong anh xem giúp em giùm trong năm nay.

  Câu hỏi đặt ra lúc 12:06 trưa ngày 21 tháng 2 năm 2014.

  1. Em đang tiến hành thủ tục ly hôn chồng. Vậy có ly hôn được không?

  2. Em trai ruột của em sinh ngày 15 tháng 12 năm 1986 âm lịch. Hiện vẫn chưa có việc làm. Xin hỏi năm nay có xin được việc làm hay không? Muốn xin việc ở lĩnh vực ngân hàng có được không?

  Chân thành cám ơn anh đã xem giúp.

  1. (những cau hỏi như thế này, xin cho phép Thiên Đồng không trả lời)

  2. Sẽ có việc làm, sẽ làm việc không phải lĩnh vực ngân hàng, khoảng tháng 6 hay tháng 8 âm có việc.

  Thiên Đồng

  1 person likes this

 13. Cái vụ trấn yểm sông Tô Lịch không biết có thật không nhỉ.

  Ai? mục đích trấn yểm Trận đồ bát quái tại sông Tô Lịch

  Cập nhật: 4/20/2007 - Số lượt đọc: 12102

  Hiện tượng trấn yểm sông Tô Lịch gây xôn xao dư luận của Hà Nội và cả nước về những kỳ bí đang xẩy ra vào đầu thế kỷ 21 - Khi mà KHKT đang phát triển như vũ bão.

  Posted Image

  Về vụ trấn yểm trên sông Tô Lịch

  14.04.2007 - 12:00

  Tóm lược sự việc như sau :Vào ngày 27/9/2001, đội thi công số 12 -Thuộc Công ty xây dựng VIC ,trong khi nạo vét sông Tô Lịch,thuộc địa phận làng An Phú - Phường Nghĩa Đô - Quận Cầu giấy - HÀ NỘI đã phát hiện được di vật cổ rất lạ và huyền bí. Đó là 7 cây gỗ được chôn đứng dưới lòng sông, tạo thành một đa giác đều,tại đó có các bộ hài cốt bị đóng đinh bả vai, táng giữa các cọc gỗ đó. Ngoài ra còn phát hiện được tấm gỗ Vàng tâm có hình Bát quái, một số đồ Gốm, xương Voi, Ngựa, dao, tiền đồng.

  Sau khi đã rút những cọc gỗ đó lên, lấy các bộ hài cốt đem lên Bát Bạt -Hà tây ( là nơi nghĩa trang chôn cất chung của TP.Hà nội ), thấy có rất nhiều hiện tượng kỳ lạ xẩy ra. Nào là các việc chuẩn bị tiến hành thi công bị rối tung lên, máy xúc KOMATSU tự nhiên lao xuống sông;. Nào là một số người đang làm việc tự nhiên ngã lăn ra đất, chân tay co rúm, cứng đờ, lưỡi thè ra ngoài và trở nên hoàn toàn mất tư thức trong nhiều giờ;. Địa tầng của cả khu vực thi công tự nhiên biến đổi, không giống như khảo sát ban đầu; Thử đưa la bàn vào khu vực đó thấy kim la bàn quay tít.

  Một năm sau sự việc trên,có hàng loạt sự kiên ngẫu nhiên xẩy ra ,gây kinh hoàng cho toàn đội xây dựng số 12,là đội đă trực tiếp thi công khu vực trên. Bản thân, gia đình, anh em của những người công nhân trực tiếp ngụp lặn vớt hài cốt, nhổ cọc đóng dưới lòng sông liên tục bị các tai nạn thảm khốc như chết, bệnh tật, tai nạn. Sự việc lên đến đỉnh cao khi có tới 43 người thợ bỏ không dám tiếp tục làm việc tại công trường nữa. Trong số đó nhiều người không nói rõ lý do, cũng không đòi hỏi vật chất mà đáng ra họ được hưởng.

  Ngày 9/10/2001 những người thợ đã mời một thày theo đạo Tứ phủ đến giải thích, theo nhận định của Thày thì đây là một đạo Bùa Bát quái trận đồ được chôn yểm lâu đời để trấn yểm Long mạch của khu vực này. Sau đó các công nhân lại tiếp tục mời Thượng tọa Thích Viên Thành tới. Thượng tọa Thích Viên Thành đã cho 5 đệ tử lập đàn tràng, làm lễ Hàn lại Long mạch: Chỉ hơn 1 tháng sau, Thượng tọa Thích Viên Thành đã bị bệnh chết.

  Các nhà khoa học đã có những đánh giá sơ bộ, song cho đến nay vẫn chưa có kết luận nào khả dĩ có thể lý giải và khắc phục các sự việc trên.

  Giáo sư Trần Quốc Vượng có kết luận như sau :" Trước đây, cổng Hoàng thành ngoài lính còn có Thần chấn giữ 4 cửa (Thăng Long Tứ trấn ) và có yểm bùa hay còn làm lễ Hiến Sinh. Như vậy đây là cổng thành phía Tây của La thành. Thông qua tính tương đối thống nhất giữa niên đại của Tiền và đa số đồ gốm cho thấy niên đại của địa điểm này trong khoảng thế kỷ 11 cho đến 14, thuộc vào thời Lý -Trần Việt Nam hay thời Tống của Trung Quốc.

  Sự trùng hợp ngẫu nhiên giữa hiện tượng sông Tô bị lở do đổi dòng và mắt nhà Vua bị đau, đã tạo ra một lễ trấn yểm, trong đó có những bộ xương người cùng những hiện vật khác chăng.( Ở đây GS Trần Quốc Vượng muốn nhắc đến sự tích âng Dầu bà Dầu trong chuyện cổ tích Việt nam - Người viết ). Đó là một phần của những gì đã đăng tải trên tờ báo. Gần đây, một người bạn của tác giả có cho biết : Đài truyền hình có phát tin người ta đã chuẩn bị khôi phục lại hiên trạng di vật như lúc ban đầu.

  Người viết bài này lại có ý kiến khác hẳn: Theo thiển ý của người viết, đây là một hiện tượng chấn yểm nhằm cắt và bế Long Mạch, chận đường của Khí. Ai đã chấn yểm vị trí này và mục đích sự chấn yểm này để làm gì ?. Theo thiển ý của người viết : Đây là tác phẩm của Cao Biền, Tiết độ sứ của TQ vào thế kỷ 8 -Tức là trước thời nhà Lý khoảng 200 năm.

  Người viết xin được chứng minh như sau : Trước hết nói về ý kiến của GS Trần Quốc Vượng; người viết cũng đồng ý rằng đây là một sự chấn yểm sông Tô lịch, song không chỉ căn cứ vào niên đại của một số đồ gốm nhặt được mà cho rằng sự việc xẩy ra vào thời Lý - Trần. Nếu theo Truyền thuyết " Tại sao sông Tô lịch và sông Thiên Phù hẹp lại " hay truyền thuyết " sự tích âng Dầu bà Dầu ", tác giả của sự việc trên là các vị Vua nhà Lý, nhằm trấn yểm sự Báo thù của âng bà Dầu,�thì không có sự việc sông Tô Lịch và Thiên Phù cứ ngày càng hẹp lại,đến nay chỉ còn là một con sông nhỏ xíu, làm nhiệm vụ thải nước bẩn cho Hà Nội. Ta nhớ rằng theo sử sách sông Tô lịch ngày xưa rất rộng, trên bến, dưới thuyền, là trục Giao thông chính thủa ấy. Mặt khác thời Lý Trần có rất nhiều nhà Phong Thủy Việt nam tài giỏi như : Thiền sư Định không làng Cổ pháp (Sư thọ 79 tuổi -Năm Bính tư 808 ), Sư La chân Nhân (852 -936 ), Sư Vạn Hạnh..

  Dĩ nhiên các vị sư đó không thể nào để cho các Vua Lý chấn yểm sông Tô Lịch và Thiên Phù, để đến nỗi sông Tô Lịch và Thiên Phù cứ ngày càng hẹp lại và Ngôi báu Vua Lý chẳng bao lâu về tay nhà Trần. Dòng họ Lý bị tuyệt diệt đến nỗi chỉ có người nào đổi qua họ Nguyễn mới thoát khỏi.

  Bây giờ ta xét sự việc dưới một góc độ khác qua các sự kiện Lịch sử và các truyền thuyết còn lưu lại trong dân gian.

  Theo Việt sử lược : Thành Đại La được xây dựng vào thế kỷ 7 có tên là Tống Bình. Năm thứ 2 niên hiệu Trường khánh (Nhâm Dần -822 ), Vua Mục Tông nhà Đường dùng Nguyên Hỷ làm quan đô hộ. Nguyên Hỷ thấy cửa thành có dòng nước ngược sợ rằng dân ở thành có ý đồ phản nghịch, liền sai Thầy bói gieo 1 quẻ. Thầy bói nói rằng : Sức ông không đủ để bồi đắp thành lớn, 50 năm sau, có một người họ Cao đóng đô tại đây mà xây dựng Vương phủ .

  Tới đời vua Đường Y Tôn (841 -873 ), Cao Biền được cử sang đất Việt làm Tiết Độ sứ. Cao Biền là một con người đa hiệu: Vừa là một vị Tướng,vừa là một nhà Phù thủy, một Đạo sĩ, cũng là một nhà Phong thủy có tài. La Thành được Cao Biền sửa chữa, chỉnh đốn lại cho hợp Phong Thủy vào các năm : 866, 867, 868. Theo truyền thuyết, khi Cao Biền xây dựng lại thành Đại La, thì khu vực thi công có hiện tượng sụp lở đất. Cao Biền liền tiến hành chấn yểm Thần sông Tô lịch và một số điểm khác như đền thờ Thần Bạch mã, núi Tản Viên. Sau đó công viêc xây dựng mới có thể hoàn tất.

  Tới đây, ta nhớ lại một truyền thuyết khác của dân tộc Việt nam. Đó là " Truyền thuyết Thành Cổ Loa " Tương truyền rằng khi xây dựng thành Cổ loa, An Dương Vương cũng xây mãi mà thành vẫn bị đổ. Khi đó Rùa Thần hiện ra chỉ cách cho xây và cho một cái móng chân, lúc đó thành Cổ loa mới có thể xây dựng xong".

  Về mặt địa lý, La thành và Thành Cổ loa cách nhau không xa ( Theo đường chim bay chỉ vài chục km ).

  Tới đây, ta buộc phải tự đặt câu hỏi : Có sự trùng hợp giữa hiện tượng sụp đất của Thành Cổ loa, sự sụp đất của thành Đại la và sự sụp lở đất không thể khắc phục được trên công trình nạo vét sông Tô Lịch ?.

  Qua hai truyền thuyết trên, bỏ qua các sự việc có tính chất dị đoan, chúng ta phải chấp nhận một sự thực là: Vùng đất từ đầu nguồn sông Tô Lịch kéo dài đến Cổ Loa - Đông Anh HÀ NỘI là một vùng đất có địa tầng địa chất không ổn định. Ta cũng cần phải nhớ rằng : Núi Tản viên nằm ở hướng Tây Hà Nội. Mặt khác phía Tây và Tây Bắc của La Thành là một vùng núi non trùng điệp của các tỉnh HÒA BÌNH, SƠN LA, LAI CHÂU...Theo định nghĩa của môn Phong Thủy, Long Mạch xuất phát từ những rặng núi cao. Núi mà từ đó khởi nguồn Long mạch gọi là Tổ sơn. Ngoài ra Long mạch còn xuất phát từ những khu vực khác gọi là Thiếu sơn. Ta cũng biết rằng thiên khí từ trên trời luôn có tính chất giáng xuống, các đỉnh núi cao là những antena tiếp thu sinh khí. Từ những sự việc trên, ta cảm nhận được rằng có một Long mạch rất lớn bắt nguồn từ núi Tản Viên và các rặng núi phía Tây, Tây bắc của Thành Đại la kéo dài qua thành Đại La theo dọc sông Tô Lịch (khí thường đi theo nước ), chạy qua khu vực Hồ Tây bây giờ (Hồ Tây trước kia là một khúc của dòng sông Hồng ), sau đó sang tới tận địa phận Cổ Loa -Đông Anh - HÀ NỘI và còn theo hướng Đông, Đông Bắc đi tiếp .

  Chính vì có Long mạch này mà Cao Biền phải vô cùng bận tâm, khổ trí nhằm tiêu diệt hoặc chấn yểm. Có rất nhiều tryền thuyết về Cao Biền liên quan đến các khu vực khác nhau của Long mạch này. Ta có thể kể ra đây những hoạt động của Cao Biền liên quan đến các khu vực của Long mạch này : Đầu tiên là truyền thuyết Cao Biền chấn yểm núi Tản Viên, hắn đã sử dụng đến 8 vạn cái tháp bằng đất nung để chấn yểm núi Tản viên. Tới gần đây người ta còn đào được những cái Tháp đất nung đó tại khu vực Hà nội. Tiếp theo là truyền thuyết Cao Biền dùng hơn 4 tấn sắt, đồng...chôn để chấn yểm đền Bạch Mã là nơi vị thần sông Tô Lịch trú ngụ. Cao Biền còn nhiều lần dựng đàn tràng, dùng 4 thứ kim loại : sắt, đồng, vàng, bạc chấn yểm nhiều nơi trên bờ sông Tô Lịch. Theo sử sách, Cao Biền đã đặt Bùa chấn yểm tới 19 nơi dọc theo sông Tô Lịch.

  Thời bấy giờ nước Nam có nhiều vị đại sư tài ba lỗi lạc, hiểu biết rất giỏi về Nho,Y, Lý số và thuật Phong Thủy đã hóa giải sự trấn yểm của Cao Biền bằng phép Huyền môn. Các đại sư thường tụ tập tại ngôi đền SƠN TINH THỦY TINH ở núi Ba vì, hay ở đền BẠCH MÃ, dùng những hiểu biết về Phong Thủy để chấn áp bùa phép của Cao Biền.

  Trở lại, đạo bùa tìm thấy trên lòng sông Tô Lịch, có rất nhiều lý do để có thể kết luận rằng : Đó là tác phẩm của Cao Biền, chứ không phải là của các nhà vua Lý. Tác phẩm đó là của Cao Biền đời nhà Đường, thuộc về thế kỷ 9, tức là trước thời các nhà Lý khoảng 200 năm (Lý thái Tổ -Năm 1010 ). Nếu xét về niên đại của cổ vật tìm thấy, thì trong khoảng 200 năm các cổ vật trên cũng không có sự thay đổi nhiều. Cũng không loại trừ trường hợp các cổ vật ở trên đất liền rớt xuống lòng sông thời gian sau khi Cao Biền trấn yểm.

  Bây giờ ta lại xét đến mục đích của Cao Biền khi trấn yểm sông Tô Lịch. Cho tới tận giờ phút này, khi các bạn và tôi đang ngồi bên máy vi tính,người ta vẫn sử dụng các thủ thuật : Châm cứu, điện chẩn, xoa bóp, bấm huyệt ... để chữa bệnh. Tất cả các thủ thuật đó đều dựa trên lý thuyết về hệ thống kinh mạch, huyệt, lạc trong cơ thể con người. Người ta xác định được hàng ngàn vị trí Huyệt đạo trong cơ thể con người. Tùy theo từng trường hợp khi châm cứu, người ta dùng kim tam lăng để châm vào các huyệt khác nhau, với thời gian và độ nông sâu khác nhau. Trong dân gian còn lưu truyền các biện pháp bấm, điểm huyệt có thể làm cho một bộ phận nào đó của cơ thể không còn khả năng cử động, hoặc nặng hơn là bộ phận đó không còn sử dụng được. Ta vẫn biết rằng :THIÊN ĐỊA NHÂN là hợp nhất. Mọi vật thể từ Vi mô cho đến Vĩ mô đều phải tuân theo những quy luật chung của sự tương tác vũ trụ. Phải nói dài dòng như vậy để có thể tạm kết luận rằng, trên Trái đất này cũng phải có những đường kinh mạch, huyệt, lạc như trong cơ thể con người. Trái đất này là một cơ thể sống chứ không phải là một cục đất chết như nhiều người vẫn nghĩ. Ta cũng có thể suy ra một hệ quả rằng :Tại một điểm nào đó, người ta có thể dùng một thủ thuật nào đó, có thể ngăn, bế hoặc chặn đường đi của một Long mạch như Cao Biền đã làm. Thủ thuật này người xưa gọi là trấn yểm.

  Bây giờ ta tạm thời đưa ra các nhận định như sau :

  1. Đạo Bùa trấn yểm trên dòng sông Tô Lịch là của Cao Biền -Tiết độ sứ của nhà Đường, dùng để chấn yểm long mạch, khi tiến hành xây dựng thành Đại La vào thế kỷ 9. Đó là 1 trong 19 nơi mà Cao Biền đã thực hiện trấn yểm.Đạo Bùa đó hoàn toàn không phải do các Vua thời nhà Lý chấn yểm trong Truyền thuyết âng Dầu, bà Dầu khoảng 200 năm sau khi Cao Biền thực hiện chấn yểm.

  2. Chấp nhận có một Long mạch rất lớn xuất phát từ phía Tây của thành Đại La (Các dãy núi thuộc các tỉnh Hòa Bình, Sơn La, Lai Châu, và gần nhất là dãy núi Tản Viên); Long mạch này đi qua thành Đại La, cụ thể theo dọc sông Tô Lịch, qua khu vực Hồ Tây, kéo dài sang Cổ Loa - Đông Anh - HÀ NỘI; Long mạch này còn kéo dài tới dãy Yên Tử và theo hướng Đông Bắc tới tận Quảng Ninh. Đây chỉ là nhánh Thanh Long của đồng bằng Bắc Bộ. Nhánh Bạch Hổ khi có điều kiện tôi xin chứng minh tiếp.

  3. Cao Biền đã thực hiện biện pháp trấn yểm Long mạch, nhằm bế dòng khí của Long mạch này. Thủ thuật trấn yểm tương tự như thuật điểm huyệt trong đông y học.

  Đến đây, ta lại tiếp tục đặt ra câu hỏi :

  1. Tại sao có hiện tượng kỳ lạ và bí ẩn đã xẩy ra cho các công nhân trong đội xây dựng số 12. Bản chất hiện tượng đó như thế nào ?

  2. Tại sao sau khi Cao Biền trấn yểm sông Tô Lịch, kể từ đó tới tận ngày hôm nay, trong lịch sử ta không còn nghe có vụ sụt lở đất nào khác ngoại trừ trường hợp trên sông Tô Lịch đã nêu ở trên sau khi người ta đã rút các cọc trấn yểm lên.

  3. Hậu quả của việc rút bùa trấn yểm lên sẽ như thế nào đối với khu vực dọc theo sông Tô Lịch nói riêng và cả khu vực HÀ NỘI, các vùng phụ cận nói chung. Hậu quả sẽ như thế nào đối với Long mạch đi qua thành Đại la ?

  4. Biện pháp khắc phục sự việc trên như thế nào ?. Người ta có thể hàn lại Long mạch như Thượng Tọa Thích Viên Thành đã thực hiện hay không ?. Trường hợp khôi phục lại Bùa chấn yểm đó xấu hay tốt ?.

  Người viết bài này xin mạo muội lý giải các câu hỏi trên. Vì tình yêu đối với HÀ NỘI, quê hương của người viết, vì trách nhiệm một người Việt nam đối với quê hương rất mong được cùng các bạn trao đổi, hầu tìm ra những giải pháp khắc phục hiện tượng kể trên. Đó là trách nhiệm chung của chúng ta không chỉ phải của riêng ai.

  Người viết xin được lần lượt lý giải các vấn đề trên như sau :

  1. Tại sao có hiện tượng kỳ lạ và bí ẩn xảy ra cho các Công nhân trong đội xây dựng số 12

  -Bản chất của hiện tượng đó như thế nào ?.

  Trong thuật Phong Thủy, Khí là một hiện tượng rất khó giải thích, nhưng nó là một khái niệm cơ bản của thuật Phong Thủy. Nhận định đúng về Khí là chìa khóa mở vào lý thuyết cốt yếu của Phong Thủy. Theo quan niệm Á đông, Khí ẩn tàng làm động lực cho Trời đất vạn vật. Khí không những hội tụ trong các vật thể hữu hình mà còn tản mát vô hình sau khi vật thể tan rã để tạo thành những thể rất Linh thiêng gọi là Linh Khí của Vũ trụ. Người xưa có câu : Tụ là hình tán là Khí. Ngày nay Khoa học phát hiện được một vài dạng của Khí, gọi là Plasma sinh học.các dạng đó có thể đo, đếm được. Trong Đông Y học người ta phát hiện Hệ thống Kinh , Mạch, Huyệt là đường vận hành của Khí từ rất xa xưa. Người ta phát hiện rằng : Khí vận hành trong Kinh, Lạc như một dòng nước, chỗ đi ra gọi là Tĩnh, trôi trảy gọi là Huỳnh, dồn lại gọi là Du, đi qua gọi là Kinh, nhập lại gọi là Hợp. Đường Kinh không đơn giản là một ống dẫn vật chất nào đó. Đường Kinh là một chùm ống dẫn Khí Ngũ hành xuyên suốt các cơ quan, bộ phận của một Tạc tượng. Ngoài ra người xưa còn biết rất sâu về bản chất của Khí, có một lý thuyết về Thời châm vô cùng chính xác là Tí Ngọ lưu trú và Linh Quy bát pháp. Đó là trên cơ thể con người,còn trong Phong Thủy ,người ta quan niệm rằng Nguyên Khí trong lòng đất, tương tự như hệ thống mạch, huyệt trong Đông Y. Nguyên Khí được xem là gắn bó với nước, nước giúp Khí di chuyển, nước đi thì Nguyên Khí cũng đi, nước ngừng thì Nguyên khí cũng ngừng. Sinh Khí tụ mạnh nhất là nơi giao hội của nước ( nơi các dòng sông hội tụ chẳng hạn ). Người viết chỉ nêu ra một số quan niệm về Khí, dùng cho việc chứng minh luận điểm của mình, còn Lý thuyết về Khí thì vô cùng, vô tận. Mặt khác, có thể tìm hiểu cơ chế của mối quan hệ giữa hài cốt người chết đối với người thân thích còn sống như thế nào ?. Theo Giáo sư Nguyễn Hoàng Phương: Trước hết vì trong mối quan hệ này không có sự tiếp xúc xác thịt trực tiếp giữa hài cốt người chết và thân xác người còn sống, nên tất yếu phải có phần sóng vô hình của cả đôi bên tham gia vào. Đó có thể là một hiện tượng cộng hưởng sóng mang tính chất huyết thống, dòng họ. Do tần số đôi bên có thể khác nhau nhiều, nên trong lý thuyết về Nhạc, loại cộng hưởng này mang tên cộng hưởng Harmonic (Tần số này là bội số của Tần số kia). Đó là cơ chế cộng hưởng Harmonic hình thái huyết thống.

  Trở lại câu chuyện trên dòng sông Tô Lịch: Người viết cho rằng : Long mạch đã nói ở phần trên bị Cao Biền trấn yểm đúng Huyệt vị, đã bị ngăn chặn lại tại nơi có đạo Bùa chấn yểm. Hậu quả của đạo Bùa này làm cho Nguyên Khí không thể tiếp tục đi theo hành trình vốn có của nó, làm cho vùng đất dọc theo Long mạch sau khi bị chấn yểm trở nên cứng hơn, ổn định hơn. Bằng chứng là về sau này ta không còn nghe được sự việc sụt lở đất tương tự như thế nữa. Ta có thể hình dung hơi thô thiển là Long Mạch giống như một mạch máu, bị cột lại một đầu, không cho dẫn máu tới các vùng sau đó được nữa. Các bộ phận cơ thể đằng sau chỗ bị cột vì không có máu nuôi nên dần dần bị khô, teo đi. Ta cũng để ý một điều rằng :Thành phố Hà nội ngày nay có rất nhiều hồ nước con đang tồn tại như hồ Tây, hồ Gươm, hồ Bảy mẫu, hồ Ha Le ...Mặt khác sông Tô Lịch và Thiên Phù dần dần bị hẹp đi và giờ đây chỉ còn là con mương nhỏ dẩn nước thải cho TP.HÀ NỘI. Ở đây có một câu hỏi thú vị là : Nếu như Cao Biền ( vốn được coi là tổ sư của Phong Thủy ) đã quyết tâm trấn yểm tiêu diệt dòng sông Tô Lịch thì sao cho đến tận bây giờ sông Tô Lịch vẫn còn tồn tại ( mặc dù chỉ là con mương nhỏ ). Theo người viết,nếu Cao Biền trấn yểm đúng thì ngày nay ta chỉ còn nghe đến tên của nó qua lịch sử. Đến đây người viết khẳng định :Cao Biền có sự sai lầm trong việc chấn yểm. Nguyên nhân sự sai lầm của Cao Biền chính là sự hiểu biết vô cùng chính xác của các vị Vua Hùng - Tổ tiên của người Việt chúng ta trong thuật Phong Thủy nói riêng và trong Thuyết Âm Dương, Ngũ Hành nói chung. Vì tiên đoán được các sự việc sẽ xẩy ra, sau khi mất nước, các Vua Hùng đã cố ý làm sai lạc một phần của Thuyết Âm Dương Ngũ Hành. Người viết xin chứng minh vấn đề này ở phần sau.

  Bây giờ ta đi vào trả lời câu hỏi nguyên nhân của sự việc xẩy ra cho công nhân đội xây dựng số 12. Theo người viết như sau : Tại chỗ có đạo Bùa, Nguyên Khí bị bế lại lâu năm, khi tháo gỡ đạo Bùa, giống như tháo bỏ chỗ bị cột trong mạch máu, Nguyên khí bị thoát ra ngoài tại vị trí chấn yểm và lan tỏa ra xung quanh. Ta chưa xét đến sự tốt xấu của dòng Khí đó với cơ thể con người. Chỉ biết một điều rằng : Chính dòng Khí đó làm mất cân bằng cục bộ môi trường xung quanh chỗ đường Khí được giải phóng. Chính vì vậy những người Công nhân đang làm việc tại khu vực đó bị các hiện tượng kỳ lạ đã nêu ở phần đầu. Khi cơ thể con người bị mất cân bằng về Khí dẫn đến hiện tượng mất khả năng hoạt động Thần kinh. Như vậy cũng chẳng có gì khó hiểu khi các công nhân đội xây dựng só 12 gặp phải. Ngoài ra do ảnh hưởng của Quy luật " Đồng thanh tương ứng - Đồng Khí tương cầu ", hay là hiện tượng cộng hưởng Harmonic mà Thân nhân, dòng họ của những người công nhân đội xây dựng số 12 phạm phải , mặc dù họ không trực tiếp có mặt trên công trường. Đó là hiện tượng cũng dễ hiểu.

  Có điều nguy cơ tiềm ẩn ở đây là : Nơi dòng Khí thoát ra sẽ ảnh hưởng như thế nào đối với TP.HÀ NỘI ?. Đây là một vấn đề quan trong cần có sự nghiên cứu nghiêm túc.

  2. Trả lời cho câu hỏi : Tại sao sau khi có sự chấn yểm của Cao biền,vùng đất dọc theo Long mạch kể từ chỗ bị trấn yểm trở nên cứng và ổn định hơn và từ đó về sau này ta không còn nghe có các vụ sụt lở đất ở khu vực dọc theo Long mạch tương tự nữa,ngoại trừ trường hợp đã xẩy ra trên sông Tô Lịch, khi đạo Bùa trấn yểm đã được nhổ lên ?.

  Tiếp tục phát triển tính nhất quán của phần trên : Khi đường Khí của Long mạch đã bị bế lại, nguyên Khí không thể tới được các vùng đất ở sau chỗ trấn yểm được nữa, và Nguyên Khí luôn có nước đi cùng nên lượng nước tới các vùng đó cũng bị giảm đi. Kết quả là vùng đất sau chỗ bị trấn yểm cứng lên, và kết cấu của Địa tầng, địa chất cũng trở nên ổn định hơn. Khi một vùng đất đã có địa tầng địa, chất ổn định thì tất yếu dẫn đến các vụ sụt lở đất khi xây dựng các công trình tự nhiên mất đi. Đó là một sự việc không có gì là bí ẩn trong nghệ thuật xây dựng hiện nay. Tại công trình nạo vét sông Tô Lịch, khi đạo Bùa chấn yểm bị nhổ lên, lập tức Nguyên khí bị phong tỏa ùa thoát ra ngoài với một tốc độ và lưu lượng vô cùng lớn, làm cho đất, đá của cả khu vực nhão ra như bùn, trở nên mất ổn định cục bộ. Ở đây ta cũng cần lưu ý rằng : Khi Nguyên khí thâm nhập vào lòng đất quá nhiều thì không chỉ đất, cát mà thậm chí cả đá hay các vật thể rắn khác đều trở thành bùn nhão, bởi tính chất của Nguyên khí khác với tính chất của nước. Ta cũng để ý rằng nơi nào mà nguyên khí ít ỏi hoặc không có vùng đó sẽ trở nên khô cằn, cây cối không thể phát triển được. Đó là trường hợp của các sa mạc, hoang mạc trên trái đất. Tại núi Ngự bình ở Huế cũng có trường hợp tương tự. Rất nhiều lần người ta tổ chức trồng cây trên núi Ngự bình song đều thất bại.

  Như vậy, ta có thể kết luận rằng : Trong quá trình xây dựng Thành Đại la, Cao Biền gặp một vùng đất có kết cấu không ổn định nên đã thực hiên việc trấn yểm kể trên với mục đích làm cho đất cứng và ổn định hơn trước. Biện pháp thực hiện là dùng thủ pháp điểm huyệt đất tương tự như thủ thuật châm cứu, điểm huyệt trong đông Y. Ở đây còn có ý nghĩa sâu xa là trấn yểm các Long mạch, các huyệt phát Đế Vương của đất Việt. Tuy nhiên vì có sự sai lầm về độ số hướng Tây nên sự trấn yểm không được trọn vẹn. Bằng chứng là Sông Tô Lịch vẫn còn tồn tại và chỉ thời gian ngắn sau này nước Việt dã giành được độc lập. Một dải Long mạch đã nói ở trên vẫn phát sinh ra những con người nổi tiếng, những vùng đất địa linh nhân kiệt như chùa Dâu, núi Yên tử, Đền Kiếp Bạc ...Một nguyên nhân nữa sau này, đã phá hoại sự linh thiêng của Long mạch là các việc san lấp của người Pháp, cuối thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20. Không biết vô tình hay hữu ý, khi xây dựng TP.HÀ NỘI, người Pháp đã cho lấp mất khúc sông Tô Lịch, nơi đổ ra sông Hồng - Nay là các phố Hàng Buồm, Hàng Bạc, Cầu Gỗ... Và Nhà thờ lớn HÀ NỘI hiện nay đặt trên nền của Tháp Báo Ân ngày xưa...

  Một dân tộc đã được thiên nhiên ưu đãi về Địa linh về Sinh khí phải suy nghĩ như thế nào về trách nhiệm bảo vệ và khai thác sức mạnh tâm sinh khí đó. Chúng ta cần phải có các chương trình đào tạo các bậc anh hùng, hào kiệt, những bậc hiền tài cho Đất nước, những vĩ nhân cho thế hệ mai sau. Ngày trước các bậc Thánh Đế, Minh Vương coi đó là trách nhiệm lớn nhất đối với non sông, đất nước.

  3. Tôi xin tiếp tục lý giải câu hỏi thứ 3 :Hậu quả của việc rút bỏ Đạo Bùa đối với khu vực dọc theo sông Tô lịch nói riêng và cả HÀ NỘI nói chung.Số phận của Long mạch sẽ như thế nào ?Đây là một câu hỏi hết sức khó vì tính chất phức tạp của nó.Người viết xin mạo muội lý giải và rất mong được các bậc hiền tài trong và ngoài Diễn đàn góp ý,bổ khuyết hầu có thể tìm ra biện pháp tốt nhất khắc phục được hậu quả của Lịch sử.Tôi coi đây là trách nhiệm của tất cả mọi người chúng ta .

  Trước hết,ta xem xét hậu quả của việc Trấn yểm của Cao biền và những sự việc sẽ xẩy ra khi rút bỏ đạo Bùa đối với khu vực sông Tô lịch và các vùng phụ cận.Hiện nay,tôi không có tài liệu nào chính thức về các biện pháp Trấn yểm đất của bộ môn Phong thủy.Chỉ biết rằng từ xa xưa đã có các hiện tượng trấn yểm của Mã viện ( Trụ đồng Mã viện );các hiện tượng trấn yểm của Cao biền;các biện pháp dùng Bia đá để trấn yểm nhà,các tấm Bài ếm ở quanh khu vực Thất sơn (Cái ếm ở Bài Bài ,thuộc làng Nhơn hưng -Tịnh biên -Châu đốc ,cây ếm ở núi Nước )...

  Để có thể hiểu rõ tính chất và hậu quả của việc trấn yểm,ta cần phải biết rõ lý thuyết trấn yểm và từ đó mới có thể khắc phục được tác hại của nó.Từ xưa,việc trấn yểm được coi là Thuật bí truyền của các thày Địa lý ,không được tiết lộ ra ngoài,sợ lộ Thiên cơ.Do vậy mà lý thuyết về sự trấn yểm đến tận giờ phút này vẫn được coi là một cái gì đó huyền bí,ma thuật,không có tài liệu nào được truyền ra.Tuy nhiên theo nguyên lý Thiên -Địa -Nhân là một,ta có thể dùng Lý thuyết của Đông Y để tìm hiểu vấn đề này.Mặt khác,Thuyết Âm Dương,Ngũ hành với cơ sở là Hà đồ,Lạc thư là một công thức siêu Vũ trụ có thể lý giải tất cả các vấn đề từ Vi mô tới Vĩ mô,nó là Công thức Tổng quát của Vũ trụ mà khoa học ngày nay đang ao ước ,tìm kiếm.Tôi sẽ xin trở lại vấn đề này khi có dịp.Bây giờ ta trở lại Lý thuyết của Đông Y về Kinh,Mạch,Huyệt,Lạc là một sự ứng dụng rất cụ thể và phong phú của Thuyết Âm Dương,Ngũ hành.Lý thuyết của Đông Y về Kinh,Mạch,Huyệt ,Lạc rất phức tạp và có từ rất lâu đời,cuốn sách đầu tiên có thể là cuốn Hoàng đế nội kinh,có thời điểm khoảng 5000 năm.Tôi chỉ xin dẫn giải những gì cần thiết để chứng minh cho luận điểm của mình.

  HỆ THỐNG KINH, MẠCH, HUYỆT, LẠC.

  1/HUYỆT : Là nơi tập trung Khí huyết của Tạng phủ.Là nơi tập trung các cơ năng hoạt động của Tạng phủ.Mỗi Tạng phủ có các đường Kinh,Mạch,Lạc nằm ở những nơi cố định.Những Huyệt lớn gọi là Khổng Huyệt.Những Huyệt bình thường gọi là Huyệt. Kinh, Mạch, Huyệt, Lạc làm nhiệm vụ dẫn cơ năng Tạng phủ từ trên xuống dưới,từ ngoài vào trong,từ dưới lên trên,từ trong ra ngoài,trong toàn bộ cơ thể con người.Trong cơ thể có một mạch Nhâm,một mạch Đốc,12 đường Kinh chính,cộng thành 14 Huyệt Kinh.có 365 đường Kinh Lạc và 666 đường Kỳ Huyệt.Hệ thống Kinh,Mạch,Huyệt ,Lạc tiếp nhận Thiên khí,Địa khí,Thời khí,có tính chất Âm Dương Ngũ hành.Nhờ hệ thống trên,ta có thể tìm đến các chỗ đường Khí bị tắc mà đả thông cho thuận.Mỗi loại Bệnh tật đều có một số Huyệt liên quan để ta có thể kích thích khi có bệnh.

  2/Kinh :Là các đường dẫn Khí từ Huyệt nọ tới Huyệt kia.Các đường đó đi lắt léo,chồng chất qua rất nhiều chỗ;liên đới với các đường Kinh khác theo tính chất Âm Dương ,Ngũ hành,liên vận đến cả với Trời đất mà biến động sự sống,tinh thần con người,vì vậy mà gọi là Kinh.

  3/Mạch :Nó là các Nguồn Mạch có Gốc chính đi ra.Nó đi khắp nơi,phân chia ra nhiều chỗ cần thiết,đến tận cùng của mọi nơi và sau lại trở về với chính Gốc.

  4/Lạc: Nó là các đường của Kỳ huyệt , nhiều hơn Kinh, Mạch, nhỏ hơn nhiều. Nó đi ngang, tắt ,chằng chịt, chi chít, khó tìm hơn. Nó giúp cho con người điều hòa Tâm sinh lý rất tốt, nó thường hay xuất hiện theo chu kỳ, dùng để định Tâm, an Lạc. Có lẽ vì vậy mà người ta dùng chữ An lạc?

  Các đường Kinh lại chia ra các đường Kinh nội và ngoại.

  *Nội kinh là phần kinh của 14 đường Kinh,Mạch chính,quan hệ với Tạng phủ,chuyển dần sang các chi nhánh,Kinh Cân Âm và Kinh Cân Dương.Nội Kinh liên quan đến các tương quan,phản xạ,phát sinh Ngoại giao cảm,giữa Linh hồn,Vía,Phách và thể xác.

  * Ngoại Kinh :Là những kỳ huyệt để bổ xung cho các Kinh chính ,khi cần thiết dùng cho lúc nguy cấp.Ví dụ cụ thể như :có người đã bị chết lâm sàng,tiêm,chích thuốc theo Tây Y không được,nhưng dùng Đông Y có khi chỉ cần bấm,day,châm,cứu Huyệt thì bệnh nhân có thể sống lại được.Có rất nhiều kỳ Huyệt mà tùy trường hợp có thể hút Linh hồn của người mới chết ,trở về nhập vào cơ thể.Ngoại Kinh bao gồm cả nội quan thân thể.Có nhiều Kỳ huyệt nhạy bén,rất công hiệu,có thể cứu mệnh con người,trong nhiều trường hợp nguy cấp .Đời thường từ xưa đã từng chữa bệnh cứu người bằng phương pháp này,song họ vẫn cho đó là Thần bí.

  Tóm lại có 2 Mạch chính là Nhâm,Đốc ;12 đường Kinh chính,15 đường Mạch Lạc,và vô số Huyệt.

  Xin nói thêm về Huyệt :Có các Huyệt hợp và các huyệt Giao hội, đó là các giao hội với các Kinh Dương và âm.Có các loại Huyệt là Du huyệt,Mộ huyệt,Nguyên huyệt,Lạc huyệt,Khích huyệt..

  Trong Võ thuật còn truyền lại các Huyệt Thần đạo Võ thuật.Theo người viết được biết :Có 36 Huyệt đạo Kinh, nếu vô tình hay hữu ý tác động vào thì bất cứ Huyệt nào trong số 36 Huyệt này đều có thể gây ra chết người .Các Huyệt đó rất nguy hiểm nên còn gọi là tử Huyệt. Ngoài ra còn có 72 Huyệt đạo Kinh phụ. Nếu tác động vào bất cứ Huyệt nào trong số những Huyệt này đều có thể gây tàn phế , tật nguyền, rất khó chữa trị. Đây là yếu hại Huyệt hay còn gọi là Nạn Kinh. Người viết chỉ sơ qua vài nét về Thần đạo Võ thuật cho dễ hiểu thêm về tầm quan trọng của Huyệt với Linh hồn và cơ thể con người. Khi tác động vào tử Huyệt ,các yếu hại Huyệt chính là bất ngờ dùng lực phá hủy hệ thống Kinh , Mạch, làm tan rã các kết nối giữa Linh hồn và cơ thể con người.Các hệ thống khác như Kinh, Mạch, Huyệt, Lạc,gắn kết lục phủ , ngũ tạng của cơ thể lập tức bị rối loạn,mạnh thì dẫn đến tử vong ,nhẹ thì dẫn đến tàn phế,tật nguyền, rất khó chữa trị. Thần đạo Võ thuật gọi là Huyệt đạo kinh có liên hệ đến các Luân xa.

  Theo nguyên lý "Con người là tiểu Vũ trụ "thì Âm Dương ,Ngũ hành được phản ánh trong Đông Y rất rõ rệt.Các đường Kinh thứ nhất :Can -Đởm,Tâm -Tiểu trường,Tỳ -Vị,Phế -Đại trường,Thận -Bàng quang là năm cặp đại diện cho Ngụ hành.Ngòai ra còn hai đường Kinh bổ xung là Kinh Tâm bào và Kinh Tam tiêu.Tổng cộng 12 Kinh gọi là đường Kinh chính.Hai đường Kinh Tâm bào và Tam tiêu không có thành phần riêng của mình nên phải lấy từ các thành phần khác làm thành phần của mình.

  Mặt khác Kinh Tam tiêu được xem là Cha của các đường Kinh Dương,còn Kinh Tâm bào được xem là Mẹ của các đường Kinh Âm.

  Kinh Tâm bào có nhiệm vụ đặc biệt là bảo vệ Kinh Tâm.

  Kinh Tam tiêu có �hiệm vụ đặc biệt là làm sứ giả của Mệnh Môn Hỏa.Mang Mệnh Môn Hỏa đến các vùng Thượng tiêu,Trung tiêu,Hạ tiêu.

  Các đường Kinh được chia ra làm hai nhánh :Nhánh trái thuộc Dương (đối ứng với Bán cầu não Phải ),nhánh phải thuộc Âm ( đối ứng với Bán cầu não trái ).

  Từ đó các Huyệt được chia ra :Huyệt phía trái thuộc Dương,Huyệt phía Phải thuộc Âm.

  Từ Lý thuyết về Đông Y như trên ta theo nguyên lý Thiên -Địa -Nhân hợp nhất rút ra Lý thuyết trong Phong thủy áp dụng cho Long ,mạch như sau:

  Thuyết Phong thủy với cả hai phần Âm và Dương trạch quan niệm con người có quan hệ hữu cơ với Trời ,Đất, cả khi sống và cả sau khi chết (Huyệt mộ có thể ảnh hưởng đến nhiều đời con cháu sau này ).

  1/Về Thiên :Chấp nhận có Sinh khí giáng xuống (gọi là Dương giáng ) trên các đỉnh núi cao.Thừa nhận ảnh hưởng của các Vì Sao ảnh hưởng đến con người.Sự tương tác của các lực vũ trụ ảnh hưởng theo thời gian,với con người khác nhau.Ảnh hưởng theo chu kỳ của 9 hành tinh trong Hệ Mặt trời,được đại diện bởi Cửu tinh đồ xoay chuyển theo Quỹ đạo của HÀ ĐỒ (không như quan niệm của cổ văn chữ Hán từ trước đến nay là theo quỹ đạo LẠC THƯ -Khi có điều kiện người viết xin trở lại vấn đề này).Phải chăng 9 Sao và Hạn (La hầu,Thổ tú,Thủy diệu,Thái bạch,Thái dương,Vân hớn,Kế đô,Thái âm,Mộc đức và Tam kheo,Ngũ hộ,Thiên tinh,Toán tận,Thiên la,Địa võng,Diêm vương,Huỳnh tuyền )ảnh hưởng tuần hòan theo chu kỳ sinh học của con người là Đại lượng đo lường ảnh hưởng sự tương tác của 9 hành tinh trong Hệ Mặt trời đối với con người.Còn Cửu tinh đồ là đại lương đặc trưng của sự tương tác các hành tinh trong Hệ Mặt trời với từng cuộc đất.

  Ngòai ra còn ảnh hưởng của hệ Nhị Thập Bát tú tới từng cuộc đất.

  2/Về Địa :Chấp nhận có Sinh khí (Còn gọi là Long )chảy theo các mạch nước,tụ lại,và THĂNG lên (bởi lẽ Âm thăng,Dương giáng ).Ta thử suy luận một chút về danh từ THĂNG LONG :Đó là khí Âm thăng lên -THĂNG LONG.ĐÂY MớI THỰC LÀ Ý NGHĨA CỦA DANH TỪ THĂNG LONG (chứ không như người ta đồn đại Vua Lý Công Uẩn thấy Rồng bay lên và đặt tên kinh đô là THĂNG LONG ).Ta cũng nói thêm rằng Khí làm cho Kinh đô THĂNG LONG phát triển mạnh mẽ về sau này là Khí Âm -Địa khí .

  3/Về Nhân :Có thể xác định được Âm phần,Dương phần,Họa,Phúc,Mệnh,Thân của từng con người.

  Bây giờ xin các bạn nhìn lên Bản đồ Việt nam phần Bắc bộ.

  Các bạn hãy đánh dấu vào các địa danh sau :Trước hết là các dãy núi cao vút của các tỉnh Lai châu,Sơn la,Hòa bình,tới dãy Tam đảo ,dọc theo sông Tô lịch ngày xưa,đi tiếp tới Cổ loa,kéo dài đến sông Đuống,sông Thái bình,ra tới Quảng ninh và chìm xuống Vịnh Hạ long.Ta nối tất cả các điểm trên thành một đường.Đường cong đó chính là nhánh Thanh long của đồng bằng Bắc bộ.Theo phân tích ở phần trên ta biết rằng Thanh long thuộc Dương.Đây cũng chính là một Long mạch có hành Khí Dương .Các Huyệt nằm trên nhánh Thanh long đều có hành khí Dương.

  Bây giờ ta tiếp tục đánh dấu những địa danh sau :Xuất phát cũng từ những dặng núi cao chót vót của các tỉnh Lai châu,Sơn la,Hòa bình ,đi tới dẵy núi Ba vì,qua cầu Hàm Rồng,theo sông Lam và dẵy núi Hồng lĩnh đổ ra biển.Nối các địa danh đó lại thì đường cong đó chính là nhánh Bạch Hổ của Đồng bằng Bắc bộ.Nhánh Bạch hổ thuộc Âm,do vậy Long mạch này có hành khí Âm.Các Huyệt nằm trên nhánh Bạch hổ đều có hành khí Âm

  Đến đây ta đã có thể hình dung được hai nhành Thanh long, Bạch hổ của Đồng bằng Bắc bộ. Nhánh Thanh long sau sự Trấn yểm của Cao biền và sau này là sự san ủi của người Pháp đã bị bế Khí rất nhiều.Tuy nhiên do sự sai lầm của Cao biền về độ số của cung Đoài nên sự trấn yểm đó không hoàn thiện.Theo các cổ thư chữ Hán ,cung Đoài có độ số là 7 -ứng với phương Tây .Đây là độ số của Lạc thư.Chính vì vậy mà Cao biền mới Trấn yểm 7 cây cọc,theo đúng độ số của phương Tây.Tuy nhiên ,theo hiểu biết của người viết và kết hợp với một số kinh nghiệm của một số tiền bối về Phong thủy ở vùng đất Phong châu ngày xưa (nay là tỉnh Phú thọ -Kinh đô của các Thời đại Hùng vương ) thì độ số của phương Tây không phải là như vậy.Theo người viết,trong các vấn đề về Phong thủy thực hiện trên trái đất này phải dựa vào Hà đồ và độ số của Hậu thịên Bát quái mới chính xác.Khi đặt độ số của Hậu thiên Bát quái lên Hà đồ ta có một vòng tương sinh theo chiều thuận kim đồng hồ .Theo chiều từ phương Bắc,Đông Bắc,Đông,Đông nam,...tới Tây,tây bắc và trở lại về Bắc ta có các độ số như sau :1-8-3-2-7-4-9-6.

  Ta vẩn biết rằng :1 -là hành Dương Thủy.

  6 -Là hành Âm Thủy.

  8 -Là hành Âm Mộc.

  3 -là hành Dương Mộc.

  2 -là hành âm Hỏa.

  7 -là hành Dương Hỏa.

  5 - là hành Dương Thổ.

  10 -là hành Âm Thổ.

  4 -là hành Âm Kim.

  9 -là hành Dương Kim.

  Theo chiều thuận kim đồng hồ ta có các hành tương sinh với nhau như sau :Thủy (6-1 )sinh Mộc (8-3 )sinh Hỏa (2-7 )sinh Thổ (10-5 )sinh Kim (4-9 ) và lại trở về hành Thủy.Tôi không đi sâu vào việc chứng minh Lý thuyết trên vì nó khác với tất cả các cổ văn chử Hán từ xưa cho đến tận ngày hôm nay.Điều quan trọng là nếu Cao biền ngày xưa biết được điều này,thì giờ đây có thể chúng ta chỉ còn nghe danh sông Tô lịch trong Huyền sử.

  Trở lại vấn đề trên sông Tô lịch,sau khi Cao biền Trấn,yểm dòng sông cứ càng ngày càng nhỏ lại,kết hợp với sự san lấp của người Pháp sau này,dòng sông Tô,trước chảy ra sông Hồng ở cửa Hà khẩu,nay bị chặn lại từ khúc Thụy khê ra tới sông Hồng.Kể từ đó sông Tô lịch phải đổi dòng chẩy ngược lại.Hiện nay sông Tô lịch chỉ còn chẩy từ khu vực Phường NGHĨA Đâ -QUẬN CẦU GIẤY -HÀ NỘI,theo thuận dòng chẩy (Ta nhớ lại sự kiện trước Thành Luy lâu có dòng Nghịch thủy ) chẩy ra sông Nhuệ và cuối cùng mới đổ ra lại sông Hồng.Như vậy hiện nay,dòng chẩy của sông Tô lịch đi theo nhánh Bạch hổ đã nêu trên (Thay vì chẩy theo nhánh Thanh long như ngày xa xưa ).Nhánh Thanh long thuộc Dương khí,đã bị ngăn,bế phần lớn nên từ khi đó cho tới nay chỉ có rất ít anh hùng hào kiệt được sinh ra ở khu vực dọc theo đường đi của nó.Ngược lại ,nhánh bạch hổ từ xưa cho đến nay ta chưa nghe có vụ trấn yểm nào được thực hiện,ngòai trường hợp cũng do Cao biền chê là vùng đất Thanh hóa,Nghệ an có một con rồng (Long mạch )nhưng bị què nên không tiến hành trấn yểm.Hai nhánh Thanh long và Bạch hổ có cùng nguồn xuất phát từ Tổ sơn,nay nhánh Thanh long bị chặn lại một phần lớn nên gần như toàn bộ Nguyên khí được dẫn theo đường nhánh Bạch hổ.Theo nhận xét của người viết,kể từ đó về sau này,Thành Đại la bị mất Dương khí nên chẳng bao lâu bị xóa bỏ và thay vào đó là Thành Thăng long được xây dựng dựa trên khí Âm của nhánh Bạch hổ.Ta cũng để ý thấy một điều rất rõ ràng rằng :Trải qua hơn một ngàn năm từ khi có sự Trấn yểm của Cao biền,các vị Vua,tướng tài giỏi,các bậc hiền tài của Đất nước đều có nguồn gốc từ các vùng đất thuộc nhánh Bạch hổ mà ra.Các bạn có thể kiểm chứng điều này qua Lịch sử.

  Tới câu hỏi cuối cùng trong bài viết này,người viết tự nhận thấy vượt quá khả năng của mình nên rất mong đợi sự đóng góp của các Cao nhân,tiền bối trong và ngoài nước, ngõ hầu có thể cứu lấy một dòng Nguyên khí của Đất nước.Các câu hỏi đó là :Sau khi rút đạo Bùa Trấn yểm của Cao biền lên,Nguyên khí bị thoát ra sẽ ảnh hưởng như thế nào đối với Thủ đô HÀ NỘI nói riêng và Đất nước này nói chung ???Có thể hàn lại Long mạch như Thượng tọa THÍCH VIÊN THÀNH đã làm không ?Khi Long mạch đã được phục hồi sẽ xẩy ra hiện tượng gì tiếp theo ?Có thể lại xẩy ra hiện tượng sụt lở đất như ngày xưa không ?

  Còn rất nhiều câu hỏi tiếp theo chủ đề này.Người viết xin tạm dừng ở đây và mong mỏi sự đóng góp của tất cả những người có lòng thương yêu Quê hương xứ sở,thương yêu Đất THĂNG LONG ngàn năm văn vật,là món quà có ý nghĩa mừng Sinh nhật 1000 năm THĂNG LONG -HÀ NỘI.

  Trong bài viết,tôi có sử dụng một số Tài liệu của Gíáo sư NGUYỄN HOÀNG PHƯƠNG, ĐOÀN VĂN THâNG, Ẩn sĩ PHƯỢNG -Nghệ an , Ẩn sĩ Lý Thiên Hương -Đức thọ Hà tĩnh và một số tài liệu của các Ẩn sĩ tỉnh PHÚ THỌ -Xin trân trọng cảm ơn

  Tôi đã xác minh lại nguồn tin này;Theo Thượng tọa Thích HUỆ Xướng -Chùa Giác Lâm _Quận Tân bình -TP.HCM :Thượng tọa THÍCH VIÊN THÀNH đã viên tịch khoảng hơn một tháng sau khi làm lễ cúng HÀN LONG MẠCH tại sông Tô lịch,nguyên nhân chết theo Y học là xuất huyết não.Thượng tọa THÍCH VIÊN THÀNH là chủ trì chùa Hương.

  Giải thích thêm: Mỗi một Huyệt vị có thời gian đóng và mở riêng của nó -Tức là thời gian ứng nghiệm.Khi muốn tác động vào một Huyệt vị nào đó cần phải đúng thời gian đóng hoặc mở của nó mới có tác dụng.Khi dùng thủ thuật Trấn (đè lên )Yểm (Chôn xuống )cho thay đổi kết cấu của cả một vùng đất để có thể xây dựng cả một Kinh thành thì sự hiểu biết phải vô cùng chính xác.Tiếc rằng kinh nghiệm này không được phổ biến rộng rãi nên thất truyền lần lần . Mà đó cũng là một điều may mắn cho Nhân loại vì nếu ai cũng có thể làm được thì Trái đất chúng ta sẽ đi về đâu?Tuy nhiên trong Lịch sử cũng chỉ ra rằng có rất nhiều ngưởi có khả năng đó.Bạn có thể tham khảo trong các truyền thuyết Lịch sử -Tất nhiên vì chỉ có những người Trấn yểm mới biết,những sự việc được ghi nhận là do kể lại nên mất tính chất trung thực .Tuy nhiên ,không thiếu dẫn chứng trong lịch sử nhắc đi nhắc lại vấn đề đó.

  Tôi xin nêu thêm một vấn đề quan trọng có liên quan đến sự Trấn hoặc yểm sau này.Đó là hành Khí của khu vực bị Trấn yểm và độ số của nó.Theo nhận xét của riêng người viết,khu vực đó thuộc phía Tây của La thành nên có hành Khí là Dương kim và độ số của nó là 9.Như vậy ta cũng thấy rằng khi tiến hành trấn yểm,Cao biền cũng biết rất rõ điều đó ,chỉ có sai lầm về độ số của phương Tây .Theo sách cổ chữ Hán đến tận ngày hôm nay,phương Tây thuộc Kim và có độ số theo Lạc thư là 7.Đó là sai lầm cơ bản của cổ thư chữ Hán và tất nhiên khi ứng dụng thì Cao biền sẽ sai theo.Theo người viết được biết,tại một số vùng của đất Phong châu ngày xưa,các nhà Phong thủy vẫn áp dụng tính độ số khi ứng dụng những việc cụ thể trong Phong thủy theo Hà dồ và số của Hậu thiên Bát quái.Như vậy theo người viết,phương Tây có hành Khí Dương Kim và độ số là 9 mới chính xác.Lạc thư và độ số Tiên thiên Bát quái chỉ áp dụng cho những vấn đề có tầm vóc Vĩ mô như khi tính toán các dải Ngân hà,Thiên hà, có tầm vóc Vũ trụ.Để có thể trấn được khu vực bị hở của Long mạch,theo thiển ý của người viết,nên dùng hình thức Trấn -Tức là đè lên vùng bị hở theo đúng quy luật Âm dương Ngũ hành.Ta có thể dựng một cây cầu Sắt có 9 nhịp hay 9 cột sắt,hoặc có cái gì đó có biểu tượng cho số 9 đè lên khu vực đã rút đạo Bùa .Theo những tin tức gần đây nhất,sự phát sinh các việc kỳ lạ như đã nêu ở trên,cũng chỉ gói gọn như những việc đã xẩy ra.Như vây ta thấy rằng Long mạch không còn thoát Khí ra nữa.Nguyên nhân là Khu vực đó qua thời gian bị phong tỏa, bế Khí quá lâu (Gần 1200 năm ),luồng Nguyên khí đã có sự thay đổi,cũng không loại trừ đã có sự trấn,yểm lại của một số nhà Phong thủy tài ba giấu mặt.Tôi từng chứng kiến một vài lần khai mở những Huyệt đạo bị Trấn yểm của các nhà Phong thủy Việt nam ẩn danh.Ta cũng nhận thấy rằng (không biết có phải do trùng hợp hay không ):Kể từ ngày đạo Bùa được Khai mở,vùng dọc theo nhánh Thanh long đã phát triển rất mạnh mẽ.Từ rất lâu đời,các vùng này là khu vực Nông thôn lạc hậu,nay đã vươn mình trở thành hàng loạt khu chế xuất hiện đại.

  Ls Thuật(dẫn theo Vietscience)

  ====================

  Thấy bài này phân tích cũng công phu. Không biết sự thật và sự hợp lý được bao nhiêu %. Nhưng hiện tượng nhà sư T.V.T, sau khi lập đàn tràng nối long mạch thì viên tịch sau đó, là sự việc dường như ai cũng biết.


 14. Mai táng trinh nữ để trông coi mộ Hán (kỳ 1)

  Mộ Hán chứa đựng những câu chuyện ly kỳ, huyền bí. Chủ nhân của nó là bậc đế vương, công hầu hoặc những người giàu có. Đến bây giờ, vẫn tồn tại truyền thuyết, trong mộ Hán có táng trinh nữ để trông coi mộ phần và phục vụ chủ nhân.

  Một đời "đào mộ rồi lại chôn mộ" như Giáo sư khảo cổ Đỗ Văn Ninh cho đến ngày về với các cụ cũng không lý giải hết những bí mật liên quan đến mộ Hán.

  Chuyện bông đùa, thành ma lực cho kẻ trộm mồ


  Tôi xin vái vọng tới vị Giáo sư khảo cổ hàng đầu của Việt Nam về mộ táng và xin kể lại câu chuyện tôi từng được nghe ông kể. Hồi ấy, tôi gặp Giáo sư Đỗ Văn Ninh sau một cơn tai biến, cộng với bệnh gút khiến ông yếu hơn so với tuổi. Trí nhớ cũng giảm nhiều, nhưng chuyện về những lần khai quật mộ Hán vẫn còn tươi mới. Ông kể lại: "Ngày ấy, chúng tôi khai quật ngôi mộ một Quận công thời nhà Lê, mộ táng tại Nam Hà (nay là Nam Định). Trong khi nghỉ ngơi, ngồi quán nước chúng tôi bông đùa với nhau rằng, trong khu mộ có người đàn bà đẹp và có nhiều đồ vàng, bạc, ngọc ngà được chôn làm đồ tuỳ táng. Đó là ngôi mộ của những quan tướng, những nhà giàu". Câu nói đùa, vô tình trở thành ma lực hút những kẻ hám tiền lao vào cuộc đào bới, tìm kiếm kho báu chôn cùng mộ Hán.[

  Chuyện đùa tưởng cho vui, ai ngờ bà quán nước mắt chẳng dám hé ra khi nhìn quan tài người chết sau nhiều năm vẫn còn nguyên nhưng sẵn sàng thêu dệt đủ chuyện: Ngôi mộ của một ông quan to, lúc ông chết đã được chôn cùng biết bao đồ vàng bạc, châu báu và cả hai bà vợ cũng được chôn theo chồng. Vậy là, người ta tin chuyện chủ nhân của mộ Hán thường ngậm ngọc quý để giữ xác nguyên vẹn, đồ tuỳ táng có giá trị là chuyện có thật. Từ đó, hễ thấy đâu có mộ cổ là có những tay đào trộm săn lùng, tìm kiếm cổ vật.

  Posted Image


  Khai quật mộ Hán.

  Không phải tự nhiên mà người ta tin tưởng vậy đâu. Theo các nhà khảo cổ thì mộ Hán được bắt chước cách táng thức của người Trung Quốc cổ đại. Đó là những bí mật về kho báu từ các mộ của các bậc đế vương như Tần Thuỷ Hoàng, Đường Minh Hoàng, Tào Tháo... Và cả chuyện những cung tần mỹ nữ được chôn cùng với chủ nhân. Cứ lan truyền như vậy, nên những khu mộ Hán ở Quảng Ninh, Hải Dương, Hưng Yên... luôn là địa điểm săn lùng của các tay đào trộm mộ.

  Theo Giáo sư Ninh, cách đây nửa thế kỷ, nếu chúng ta đi trên các cánh đồng ở các huyện, nhất là vùng Nam Sách, Chí Linh, Đông Triều, Kinh Môn, Gia Lộc, Tứ Kỳ, Ninh Giang... có thể thấy hàng nghìn gò đống lớn nhỏ. Những đống ấy đều do con người tạo nên trong lịch sử, trong đó phần lớn là mộ xây theo kiểu Hán, có niên đại từ thế kỷ I đến thế kỷ IX. Nhiều ngôi mộ rất lớn, có diện tích mộ phần hàng nghìn mét vuông. Gần hai nghìn năm dãi dầu mưa nắng mà vẫn còn cao tới 5-6m. Hầm mộ có khi tới hàng trăm mét vuông, đồ tùy táng bằng gốm thô và đồ đồng có thể tới vài trăm cá thể, trọng lượng hàng tấn. Tiền đồng, nhất là tiền Ngũ thù thời Đông Hán có mộ chứa tới hàng chục cân. Để xây đắp những ngôi mộ này, phải có hàng chục khối gạch lớn, đào đắp hàng vạn khối đất cho một ngôi mộ. Bởi thế gần những mộ lớn, thường có những hồ, đó là dấu tích của việc xây dựng mộ kiểu Hán cách đây khoảng một nghìn năm.

  Chính vì thế những cuộc truy tìm, đào bới tìm cổ vật tại những khu mộ Hán ngày càng nhiều. Những tay trộm mộ quên cả chuyện có trinh nữ trông mộ, những huyền bí, lời nguyền, yểm bùa không làm chùn bước những kẻ khao khát tìm kiếm kho báu và cổ vật.


  Cơn khát "hàng độc"

  Theo chuyện kể của Giáo sư Ninh, những năm 70 của thế kỷ trước ở huyện Thanh Trì, Hà Nội, từng lan truyền chuyện đồn đại như huyền thoại rằng người Hoa đã trấn yểm vàng chôn trong các ngôi mộ cổ ở linh địa này. Những đêm tối trời và người có duyên sẽ nhìn thấy những con vịt vàng, lợn vàng ngoi lên mặt đất như muốn tìm đường về cố quốc. Cái chuyện khó tin với các nhà khảo cổ nhưng lại rất hấp dẫn kẻ trộm mộ. Bằng chứng là suốt một thời gian dài nhiều ngôi mộ cổ ở đây đã bị lùng sục, đào bới.

  Thậm chí một thời gian dài trước nó còn rộ lên thành phong trào. Những kẻ trộm mộ ở cùng địa phương tập trung đi thành nhóm và trang bị cả máy rà bom mìn để phát hiện đồ kim loại quý cùng người xưa về thế giới bên kia. Nhiều khi họ đào phải xác ướp, không biết có lấy được gì đáng giá nhưng thi hài người đã mất bị bỏ vất vưởng mưa nắng trên đồng. Đến khi, các nhà khảo cổ tìm đến nghiên cứu thấy chạnh lòng, xót xa cho các bậc tiền nhân.

  Có thời gian trong giới đồ cổ có truyền tai nhau rằng có tay trộm mồ tìm được một thanh kiếm cổ chôn theo thi hài viên thái thú Nam Hán. Thanh kiếm này, được "chủ nhân" dương trần rao bán 100.000 USD và phi vụ làm ăn thành công với một khoản tiền lớn giành cho kẻ đạo chích. Trong vòng quay ma lực của đồng tiền, đồ tùy táng được kẻ trộm bán sang tay cho người thích sưu tầm đồ cổ. Theo Giáo sư Đỗ Văn Ninh thì mấy người sở hữu sau biết chúng từng an nghỉ hàng trăm, hàng ngàn năm dưới lòng đất với bao nỗi niềm của người chết. Họ chỉ biết rằng, những thứ đồ mà họ bỏ ra một khoản tiền lớn để sở hữu là "hàng độc". Chính sự sính "hàng độc" này mà những cuộc truy quét đồ cổ trong các mộ Hán càng trở nên quyết liệt khiến người chết phải mủi lòng.

  Cũng theo Giáo sư Đỗ Văn Ninh, mộ táng của người Việt theo nghi thức Hán, thậm chí là của người Hán sống trên đất Việt xưa, thường chỉ chôn theo những đồ tuỳ táng bình thường như chính cuộc sống của họ. Mộ Hán mà từ trước đến giờ ông khai quật và chôn lại không có ngọc quý, vàng bạc như người ta đồn thổi.

  Posted Image[

  Trấn yểm âm binh


  Chẳng biết có phải để hù doạ nhau hay không mà chính trong những tên đạo chích chuyên đào bới mộ cổ cũng đã dựng lên những câu chuyện hết sức bi ai. Trong khi đi tìm hiểu về mộ Hán, tôi được một ông trùm đồ cổ chuyên sưu tầm những đồ tuỳ táng của tiền nhân kể lại cái chết bất ngờ của một gia đình đào trộm mộ cổ ở Nam Định. Một lần tìm được rất nhiều cổ vật, vàng bạc có giá trị ở khu mộ Hán, hai bố con đạo chích gói ghém lại và mang đi bán. Trên đường lên Hà Nội để bán món đồ đặc biệt này thì gã bất ngờ bị tai nạn chết. Người con tiếc của thay cha đem đi bán lại chết trẻ. Em trai theo bước anh cũng không kịp sống để phá tiếp ngôi mộ nào nữa. Gia đình hoảng sợ tìm thầy giải. Thầy bảo phải dẫn đến ngôi mộ đã trộm rồi phán: "Mộ này đã bị chính người chết tự trấn yểm trước khi qua đời. Gia chủ lỡ xâm phạm lấy gì thì trả lại hết. Không tin cứ đào gần ngôi mộ này sẽ thấy bộ xương một đứa trẻ đã bị trấn yểm âm binh bảo vệ mộ Hán”...

  Không chỉ tai hoạ ập đến khi con người xâm phạm mộ cổ, mà tại khu mộ Hán đình Quán La người dân còn truyền nhau câu chuyện khá ly kỳ. Tại khu địa đạo này vốn đã có nhiều giả thuyết khác nhau. Cuối cùng các nhà khảo cổ kết luận đó là mộ Hán. Khi đến đây, tôi được nghe kể lại truyền thuyết, thời Pháp thuộc, có hai vợ chồng người Pháp cưỡi ngựa đi dạo quanh khu vực này. Thấy có địa đạo rộng, người ngựa liền phi vào đó. Và các cụ ngày ấy cứ truyền cho thế hệ sau rằng, chỉ thấy họ đi vào mà không thấy đi ra. Chính vì thế, câu chuyện về đường địa đạo này càng trở nên huyền bí, và có thời nó làm rợn gáy những người yếu bóng vía.

  Ở nhiều điểm có mộ Hán, người ta cứ thêu dệt những câu chuyện hết sức thần bí. Những gò đống ở Hải Dương, Quảng Ninh thường có dấu tích của mộ Hán. Khi chưa biết đó là khu mộ mọi việc không có gì to lớn cả, người ta vẫn ngồi tán chuyện, nghỉ ngơi sau mỗi buổi đi làm đồng. Nhưng mọi chuyện đồn thổi xuất hiện khi người dân biết đó là khu mộ cổ. Có lần tôi đến một khu mộ giữa cánh đồng tại Kinh Môn (Hải Dương) ngồi quán nước, hỏi về mộ cổ liền được nghe câu chuyện ma quái đầy mê hoặc. Chỉ về khu gò đất, bà chủ quán bảo, đó là khu mộ của một nhà giàu, người Hán. Ở đó, người ta chôn theo tất cả những gì thuộc về cuộc sống của họ. Nghe nói, khi chủ nhân chết đi người hầu cũng bị chôn theo để hầu hạ. Người ta táng cả gái đồng trinh để yểm bùa giữ mộ phần. Những trưa nắng, vắng vẻ thi thoảng người dân vẫn thấy người con gái mặc đồ trắng đi về phía đó rồi mất hút trong lùm cây...

  Những câu chuyện như thế cứ được kể ở những khu có mộ cổ. Nó càng xoáy sâu vào sự tưởng tượng ly kỳ của con người. Nhiều người bán tín bán nghi chuyện yểm trinh nữ xuống mộ Hán để canh giữ mộ phần chống lại sự xâm phạm của dương gian.

  Minh Khánh

  http://m.nguoiduatin...ang-a69976.html

  =====================
  Cái vụ trấn yểm này tin hay không thì tùy. Các bạo chúa ngày xưa cũng chôn đồng nam đồng nữ theo mộ của họ. Nội việc này không cũng đủ ghê rợn rồi, không cần nói tới chuyện oan hồn uổng tử.
  Nhưng theo truyền miệng trong dân gian và gian hồ thuật sĩ kể rằng để giữ của ở mộ hay kho tàng thì việc dùng tà môn trấn yếm là chuyện thường có.
  Nghe nói vụ trấn yểm tại sông Tô Lịch ở nước ta được cho là do Cao Biền trấn, khi vô tình được đào lên cach đây vài năm thì nhiều hiện tượng đột tử liên quan đến những người tham gia đào cũng như lấy mấu cổ vật về nghiên cứu cũng đã xảy ra. Bên dưới là đồng nam, đồng nữ và đồng nhi (dã man!). Ớn!

 15. Kính chào anh Thiên Đồng

  Năm mới, kính chúc anh và gia đình luôn mạnh khỏe. Em xin nhờ anh xem giúp em một quẻ

  Em là Nữ sinh ngày 29/11/1982.

  Chồng em sinh ngày 14/1/1975

  Em hỏi lúc 21h 14 phút ngày 17/2/2014. Anh cho em được hỏi:

  1. Công việc của chồng em năm nay có tiến triển gì không? chồng em làm xây dựng nhưng nguyên năm rồi không có công trình gì làm. Năm nay có nhiều dự tính kinh doanh nhưng không biết có tốt không nên chưa dám làm. Nhờ anh tư vấn giúp.

  2. Em mới mở nhà thuốc tây ( mở vào ngày 12/11/2013) nhưng tình hình kinh doanh ế ẩm quá. Anh xem giúp em là có nên bán tiếp không hay là sang tiệm lại cho người khác.

  3. Em có đứa em gái sinh vào ngày 31/5/1996 (Bính Tý), năm nay mẹ em dự tính cho nó đi du học. Anh xem giúp em là nó có thể đi dược không? Khi nào thì đi được hay là số nó ở VN.

  Em cảm ơn anh nhiều

  1. sẽ tiến triến tốt dần lên, bắt đầu từ tháng 3 âm năm nay.

  2. Nên sang lại. Còn giữ lại thì hoạt động cầm chừng chịu khó qua năm sau.

  3. Sẽ đi nhưng châm khoảng tháng 8 hay 10 âm thì thuận lợi.

  Thiên Đồng


 16. Kính chào anh Thiên Đồng

  Năm mới, kinh chúc anh và gia đình luôn mạnh khỏe, an khang thình vượng. Đầu năm , em xin đăng ký nhờ anh xem một quẻ ạ

  Em là nữ, tuổi Kỷ Tỵ . Hỏi vào 12g16p ngày 17/2/2014

  1. Em đã phỏng vấn và được nhận vào 1 công ty mới vào tháng 3/2014. Em muốn hỏi : Công việc ở công ty mới này có thuận lợi không? Em có nhiều cơ hội phát triển không?

  2. Năm nay em định mở cửa hàng kinh doanh thuốc. Tháng nào khai trương là tốt nhất? Em có duyên buôn bán không?

  3. Sức khỏe và tình duyên năm nay thế nào ?

  Em cảm ơn anh nhiều.

  1. công việc chuyện bực mình, lại hay gặp người phiền phức, phá hoại, sẽ không làm ở đây lâu dài.

  2. Thuận lợi về sau, nhưng chiệu khó khoảng nửa năm hay hơn nửa năm một tí. Khai trương tháng 2, hay tháng 4, 5 âm. Người rất quán xuyến mà.

  3. Xem lại hệ tiêu hóa hay bao tử, tình duyên thì tháng 5 âm sẽ có tín hiệu tốt.

  Thiên Đồng

  Kính chào anh Thiên Đồng

  Năm mới, kính chúc anh và gia đình luôn mạnh khỏe, an khang thình vượng. Đầu năm , em xin đăng ký nhờ anh xem một quẻ ạ

  Em là Nam sinh năm Nhâm Thân - ngày 30/7/1992 -

  Em hỏi lúc 19h55p ngày 17/2/2014

  1. Em muốn hỏi tháng 6 /2014 em sẽ tốt nghiệp ra trường, liệu có xin được việc ko ạ,có thuận lợi ko

  2. Em mới có tình cảm vs người con gái sinh năm 1990, liệu bọn em có tiến triển tốt ko ạ, có thể nên vợ thành chồng hay k?

  3. Năm nay e cần chú ý gì về sức khỏe, tiền bạc gì ko

  Em cảm ơn anh nhiều

  1. Tốt nghiệp xong có việc liền, trễ lắm là 4 tháng sau có việc.

  2. Hay. Tiến tời luôn. Thuận lợi.

  3. Chú ý về sức khỏe, bệnh về tiêu hóa.

  Thiên Đồng

  2 people like this

 17. Kính gửi anh Thiên Đồng,

  Em là nữ tuổi Đinh Mão hỏi lúc 14h10 ngày 16/2/14 DL, xin nhờ anh xem giúp

  1. Có nên thay đổi chỗ làm hiện tại ko?

  2. Tài vận năm nay có tốt ko?

  3. Năm nay có cơ hội tình cảm vào tháng mấy và người bạn đó như thế nào? (Người từng quen/ lần đầu gặp, là bạn bè/ gặp nơi công sở..)

  Em cảm ơn anh nhiều ạ!

  1.Không nên

  2.Không tốt, có nhiều nhưng chi sạch.

  3. Nhanh tháng 5 chậm tháng 10 âm, người vui vẻ, hơi nghiêm nghị, tướng to mập mạp, đã từng quen nơi công sở.

  Thiên Đồng


 18. Kính gửi anh Thiên Đồng ,Em là nữ , tuổi Ất Mão , chồng tuổi Tân Hợi , con trai tuổi Tân Tỵ , con gái tuổi Quý Mùi

  Hỏi vào lúc 13h16' ngày 16/2/2014 dương lịch ( ngày 17 tháng giêng năm Giáp Ngọ )

  1,Công ty cũ mời em trở lại làm việc , em không biết mình có nên trở lại hay không ? Công việc này có thuận lợi không ? Em có làm việc lâu dài được không ? Nếu được thì thời điểm nào là thuận lợi nhất để quay lại ạ? Nếu bắt đầu trong tháng 1 âm lịch này luôn có được không ạ ?

  Tóm lại vì lý do gì đó cuối cùng không quay lại.

  2.Gia đạo gia đình em năm nay thế nào ạ ? Vợ chồng em và con gái gặp tam tai năm Tỵ Ngọ Mùi , không biết vận hạn năm nay có xấu lắm không ạ ?

  Vẫn bình an, nhưng coi chừng mất đồ, tài sản lặt vặt.

  Em cảm ơn anh rất nhiều và mong nhận được phản hồi của anh sớm

  Em xin hỏi thêm 1 câu nữa ạ ? Hỏi lúc 14h02' ngày 16/2/2014 (17 tháng giêng năm Giáp Ngọ )

  Em có ý đinh kinh doanh thêm tại nhà , không biết có được không ạ ? Nếu được thì thời điểm nào thuận lợi nhất ạ ?

  Làm chơi thôi, không mấy ngon ăn lắm, nhưng tại nhà thì đỡ hao tốn nhiều, tháng 2 âm hoặc tháng 7, 8 âm.

  Em xin cảm ơn anh .

  Win01

  Chúc thuận lợi

  Thiên Đồng


 19. Kính chào anh Thiên Đồng,

  Chúc anh năm mới vạn sự như ý.

  Em là nam sanh năm Đinh Mão

  Ngày hỏi: vào lúc 12:37 ngày mười sáu tháng giêng năm Canh Ngọ ( tức 15/2/2014)

  câu 1: Em năm nay định cưới vợ sau đó xây nhà riêng vào dịp cuối năm không biết có thuận lợi không ?

  câu 2: Em đã quyết định chuyển qua lĩnh vực thầu nhà dân dụng , công việc có ổn định và tốt không ạ?

  câu 3: Gia đạo năm nay có gì trắc trở không?

  Chân thành cảm ơn.

  1. Được, nhưng tuổi Mão năm nay còn trong hạn Tam tai, nên phải kiêng vài lễ trong lễ cưới.

  2. có thể 3 năm đầu vất vả, chưa ổn.

  3. Bình an, không gì phải lo quá.

  Thiên Đồng


 20. Chào chú Thiên Đồng

  Cháu là nam, sing năm 1984, đã có vợ sinh năm 1987 và con trai sinh năm 2011

  Hỏi vào 11h01 ngày 14/02/2014

  Câu hỏi 1: Nhờ chú xem hộ cháu năm nay gia đình cháu sẽ như thế nào, nên làm những gì và không nên làm gì?

  Câu hỏi 2: Năm nay cháu định vay mượn góp vào mua 1 miếng đất, theo chú có nên không?

  Câu hỏi 3: Tuổi vợ chồng cháu như vậy thì nên sinh con thứ 2 vào năm nào

  Cảm ơn chú, chúc chú sức khỏe, thành công và hạnh phúc.

  1. Năm nay gia đình cẩn thận trong việc làm. Không đầu tư, cho vay cho mượn kẻo bị giựt tiền, vợ lưu ý bệnh cảm, huyết áp.

  2. không nên, chuyện này lùng bùng, dây dưa về sau.

  3. Mậu tuất 2018

  Chúc thuận lợi

  Thiên Đồng


 21. Kính gửi chú Thiên Đồng,

  Cháu là nữ

  Tuổi gì: 24/1/Mậu Thìn

  Hỏi vào ngày 13 tháng 02 .năm.2014. 14giờ 30 phút - dương lịch.

  Câu hỏi 01: Công việc của cháu năm nay có ổn định không? vì hiện tại có nhiều biến động quá.

  Câu hỏi 02: Gia đình cháu năm nay mọi việc đều bình an chứ ạ.

  Câu hỏi 03: năm nay cháu lập gia đình được chưa ạ. ( hiện tại tụi cháu cũng có dự định nhưng chưa chắc chắn điều gì ạ)

  (Chỉ được 3 câu hỏi thôi)

  Cháu cảm ơn nhiều ạ

  1. sẽ ổn thôi, cuối mùa xuân.

  2. Bình an, nhưng tiền thì hơi kém.

  3. cái này thì tốt, cuối xuân hay giữa hạ thì có tin vui.

  Chúc hạnh phúc

  Thiên Đồng

  Kính gửi: Chú Thiên Đồng

  Cháu là Nam

  Tuổi Bính Thìn 1976

  Hỏi vào ngày 13 tháng 02 năm 2014 - 14 giờ 53 phút - dương lịch.

  Câu hỏi 01: Chuyện vợ chồng chúng cháu có thể hòa hợp - hạnh phúc lại được không?.

  Câu hỏi 02: Việc của vợ chồng cháu bao giờ thì có thể giải quyết xong (nếu hòa hợp hoặc không hòa hợp được)

  Câu hỏi 03: Việc của vợ chồng cháu có liên quan đến pháp luật không

  Cháu cám ơn chú nhiều

  1. sẽ ổn thỏa, trong tháng 2 hoặc tháng 4, hòa thuận.

  2. như trên

  3. không.

  Chúc hạnh phúc

  Thiên Đồng

  1 person likes this

 22. CHƯƠNG IV: NHỮNG TRƯỜNG HỢP LẠ LÙNG


  Một trong những ngườibạn của tôi, anh Santosh, là con trai của một bác sĩ thú y, ông Chunder Roy.


  Chunder Roy là một kiểu người trí thức nửa mùa, hiểu biết thì nông cạn nhưnglòng tự cao tự đại thì rất lớn. Ông chưa từng có thái độ tin tưởng vào bất cứđiều gì khác hơn là những điều ông đã học được ở trường lớp.

  Santosh là một người giàu lòng tin, và chính anh đã khẩn khoản nhờ tôi nói vớisư phụ Śrỵ Yukteswar để người giúp đỡ trong việc cải hóa con người của cha anh.

  Chúng tôi thành công trong việc thuyết phục ông Roy đến viếng thăm đạo viện mộtlần. Tuy nhận lời nhưng ông nói với giọng rất trịch thượng:

  – Tôi đã nghe lắm người ca ngợi ông đạo này, nên cũng muốn đến thăm một lần xemsao.

  Cuộc gặp gỡ hết sức tẻ nhạt với vài ba câu chào hỏi xã giao và những khoảng imlặng kéo dài. Sư phụ tôi có vẻ như không muốn chủ động đưa ra vấn đề gì cả.

  Khi ông bác sĩ đã ra về, sư phụ hỏi tôi:

  – Con đưa một người sắp chết đến đây làm gì?

  Tôi lấy làm ngạc nhiên về câu hỏi ấy:

  – Bạch thầy, nhưng ông ta là một người đang khỏe mạnh.

  – Người ấy sắp chết đến nơi rồi.

  Tôi thật sự bàng hoàng, vì tôi biết sư phụ không nói đùa và càng không nói saisự thật:

  – Bạch thầy, con trai ông ấy vẫn nuôi hy vọng là thời gian sẽ giúp cải hóa ôngta. Nhưng nếu như thế thì quả là tuyệt vọng. Cầu xin thầy hãy cứu vớt ông ta.

  Sư phụ đáp:

  – Điều quan trọng vẫn là những quyết định cải hối từ phía ông ta. Nhưng theolời khẩn cầu của con và tấm lòng thành của người con trai, ta sẽ tạo cho ông ấythêm một số cơ hội.

  Dừng một lát, sư phụ nói tiếp:

  – Tuy ông ta là bác sĩ thú y, nhưng ông đã không tự biết được là ông đang bịchứng tiểu đường rất nặng. Khoảng một tuần nữa ông ta sẽ bắt đầu nằm liệtgiường. Các y sĩ sẽ bó tay, và ông ta sẽ chết trong vòng 5 tuần lễ kể từ hômnay. Với sự giúp sức của ta, nếu ông ấy chịu đeo một món linh phù đã được chúnguyện, ông sẽ khỏi bệnh cũng vào ngày mà lẽ ra ông phải chết. Ta biết là ôngsẽ phản đối dữ dội trước khi chịu đeo món linh phù vào người.

  Sư phụ lại im lặng. Một lát, người đưa cho tôi món linh phù nhỏ bé và nói tiếp:

  – Sau khi khỏi bệnh, con hãy khuyên ông ta ăn chay, không được ăn thịt. Nếu ôngta không nghe lời khuyên đó, ông ta sẽ chết trong vòng sáu tháng sau, đúng vàongày mà ông ta nghĩ rằng mình đã hoàn toàn khỏi bệnh.

  Ngày hôm sau, tôi mang món linh phù đến tìm Santosh và chúng tôi cùng thuyếtphục bác sĩ Roy đeo nó vào người. Ông ta phản ứng dữ dội bằng những lời nặng nềvà xúc phạm:

  – Đừng hù dọa ta với những lời tiên tri này nọ. Ta đang rất khỏe và sẽ khôngbệnh hoạn gì cả. Hãy dẹp những món linh phù vớ vẩn ấy đi.

  Nhưng một tuần sau thì Santosh lại đến tìm tôi và thông báo là cha anh đã đồngý đeo món linh phù. Ông ta đang trong tâm trạng hốt hoảng vì quả thật ông đãngã bệnh và bác sĩ điều trị xác định đúng là bệnh tiểu đường như lời thầy tôinói. Hơn thế nữa, bác sĩ còn tuyên bố bệnh của ông đã đến giai đoạn mà y họclúc ấy hoàn toàn bó tay và chỉ còn chờ ngày chết. Hết sức kinh ngạc trước nhữngdự báo chính xác của thầy tôi, ông lập tức bảo Santosh đến tìm tôi để xin đượcđeo món linh phù như một tia hy vọng cuối cùng.

  Khi chúng tôi đến chỗ ông thì bác sĩ điều trị cũng vừa bước ra. Ông nói nhỏ vớiSantosh:

  – Bệnh của cha em đã nguy kịch đến mức không sao cứu chữa được nữa rồi.

  Tôi nhìn ông ta, lắc đầu và nói:

  – Không, sư phụ tôi đã nói là ông ta sẽ khỏi bệnh. Căn bệnh của ông ta chỉ kéodài một tháng thôi.

  Ông bác sĩ trố mắt nhìn tôi như nhìn một người mất trí, rồi không buồn cãi lại,ông xếp y cụ ra về.

  Một tháng sau, ông ta tình cờ gặp tôi trên đường phố và đón tôi lại, nói với vẻhết sức kinh ngạc:

  – Này em, tôi không biết sư phụ của em là ai, nhưng chắc chắn ông ta là một nhàtiên tri hoặc một người chữa bệnh thần bí. Ông Roy đã hoàn toàn bình phục mộtcách rất đột ngột. Trong đời thầy thuốc của tôi, tôi chưa gặp một trường hợpnào tương tự như vậy trước đây cả.


  Tôi liền ghé qua thăm ông Roy và nói cho ông biết là ông nên ăn chay nếu nhưmuốn giữ gìn được sức khỏe và sinh mạng của mình. Ông ta im lặng lắng nghenhưng không có vẻ gì là tin nhận.

  Sáu tháng sau, tôi lại tình cờ gặp ông tại một cửa hiệu bán tạp hóa. Ông chàotôi và nói:

  – Em hãy chuyển lời tôi đến với sư phụ em rằng tôi đã hồi phục sức khỏe rấtnhanh nhờ ăn nhiều thịt. Lời khuyên phản lại khoa học dinh dưỡng của ông takhông gạt gẫm được tôi đâu.

  Tôi nhìn ông ta, quả thật ông rất mập mạnh và không còn chút dấu hiệu nào củabệnh tật.

  Nhưng sáng hôm sau, Santosh hốt hoảng chạy đến đạo viện tìm tôi và thông báo:

  – Cha tôi đã bất ngờ qua đời hồi sáng nay mà không có dấu hiệu gì báo trước cả.

  Tôi lặng thinh. Lời cảnh báo của sư phụ là hoàn toàn chính xác. Tiếc thay, ôngta đã không có đủ phước duyên để nghe theo!

  ° ° °

  Một trong những đặc ân mà sư phụ dành cho tôi là được quyền đưa bạn bè của tôivề đạo viện để hội kiến cùng sư phụ. Rất nhiều người trong số đó đã được sư phụdắt dẫn vào con đường tín ngưỡng.

  Anh bạn Sasi của tôi cũng là một người trong số đó. Từ khi được quen biết sưphụ tôi, anh thường xuyên đến đây vào những ngày cuối tuần, lắng nghe nhữngbuổi giảng của sư phụ một cách rất thích thú. Sư phụ tôi cũng tỏ ra rất mếnanh.

  Nhưng Sasi là một thanh niên phóng đãng, ăn chơi vô độ. Một hôm sư phụ nhìnthẳng vào anh và nói rất nghiêm nghị:

  – Sasi, nếu con không thay đổi cách sống, con sẽ mắc bệnh nặng, và đừng tráchta là đã không khuyên can con trước.


  Sasi cười và nói:

  – Bạch thầy, con tin lời thầy, nhưng có lẽ chỉ biết nhờ thầy cầu nguyện cho màthôi. Con không đủ ý chí để thay đổi lối sống từ lâu nay.

  Sau đó tôi đã nhiều lần gặp riêng Sasi để cố gắng thuyết phục anh thay đổi, vìtôi hiểu rất rõ tầm quan trọng trong lời cảnh báo của sư phụ. Nhưng anh ta nói:

  – Không phải tôi nghi ngờ lời nói của thầy, nhưng quả thật tôi không thể nàothay đổi được cuộc sống hiện nay.

  Ít lâu sau Sasi không còn ở gần chúng tôi nữa. Anh đến Bénarès và ở lại đó khálâu.


  Hơn một năm sau, một hôm tôi đang cùng sư phụ uống trà thì sư huynh trực nhậtvào báo là có khách. Sư phụ nhìn tôi và nói:

  – Sasi đến đấy. Nó đã không nghe lời ta. Con hãy ra nói là ta không muốn gặp nónữa.

  Tôi bước ra sân đón khách và thấy quả đúng là Sasi, vóc dáng hết sức tiều tụy.Tôi liền nói với anh rằng sư phụ đã biết anh đến và người không muốn gặp anh.Sasi ứa nước mắt nói:

  – Mukunda, tôi không chỉ đến đây để viếng thăm. Tôi cần gặp người để cầu xinngười cứu mạng tôi.

  Vừa nói, anh vừa đẩy tôi ra để đi thẳng vào phòng sư phụ. Khi tôi theo vào đếnnơi, tôi nghe anh đang nói với thầy qua tiếng khóc:

  – Bạch thầy, bác sĩ điều trị bảo rằng con đã mắc bệnh lao đến thời kỳ bất trị.Họ nói rằng con chỉ sống được không quá ba tháng nữa. Con biết chỉ có thầy mớicứu được con vào lúc này mà thôi. Con khẩn cầu thầy hãy từ bi cứu vớt lại cuộcsống cho con.

  Sư phụ nhìn anh lắc đầu:

  – Đã quá muộn rồi con ạ. Ta đã thấy trước ngày này từ lâu nhưng tiếc là con đãkhông nghe lời ta.

  Sư phụ nói rồi yên lặng nhắm mắt lại chìm sâu vào thiền định.

  Sasi kiên nhẫn quỳ trước mặt người như vậy trong khoảng hai giờ đồng hồ. Quảnhiên, cuối cùng người cũng mở mắt ra. Tôi biết sư phụ chỉ muốn thử thách niềmtin của Sasi mà thôi. Người nói:

  – Thôi con hãy về đi. Trong hai tuần nữa con sẽ khỏi bệnh. Và sau đó thì conhãy liệu mà cân nhắc lối sống của mình.

  Sasi mừng rỡ lộ ra nét mặt:

  – Bạch thầy, con có cần phải uống thuốc không?

  – Tùy con. Dù uống hay không cũng chẳng có vấn đề gì. Dù sao thì con cũng sẽkhông chết vì bệnh lao đâu.

  Tôi hơi băn khoăn vì câu nói có vẻ hơi bí ẩn của sư phụ. Nhưng Sasi không hoàinghi gì. Sư phụ bỗng nói thêm với giọng nghiêm nghị:

  – Con về đi, đừng để có khi ta lại đổi ý đấy.

  Sasi hối hả từ biệt về ngay.


  Tôi lấy làm quan tâm đến trường hợp của anh và vì thế thường ghé thăm anh trongnhững ngày sau đó. Và tôi thật thất vọng khi thấy bệnh tình của anh ngày càngnguy kịch, không có vẻ thuyên giảm chút nào. Vào ngày cuối cùng của tuần lễ thứhai theo lời dự báo của sư phụ, tôi đến thăm anh và anh không còn nói được nữa,chỉ nằm yên trên giường đưa mắt nhìn tôi. Ánh mắt của anh như khẩn cầu tôi hãythay anh mà van xin cùng sư phụ. Ông bác sĩ điều trị nói với tôi:

  – Anh ta không thể qua khỏi đêm nay.

  Tôi tức tốc trở về đạo viện, tìm lên phòng sư phụ. Người nhìn tôi với ánh mắtlạnh lùng mà tôi chưa thấy trước đó bao giờ:

  – Sao con lại cuống lên như thế? Ta chẳng đã nói là Sasi sẽ khỏi bệnh hay sao?

  Không đợi tôi nói ra lấy một lời, sư phụ đã bảo tôi như thế. Tôi không còn cáchnào khác hơn là cúi chào và lui ra.

  Không ngủ được khi nghĩ đến bạn mình đang hấp hối trên giường bệnh, tôi rời đạoviện và tìm đến nhà Sasi ngay trong đêm.

  Khi đến nơi, tôi vô cùng ngạc nhiên khi nhìn thấy Sasi đang ngồi uống sữa trêngiường. Nhìn thấy tôi, anh tươi cười nói:

  – Mukunda! Thật là kỳ diệu! Chỉ cách đây không đầy nửa giờ, tôi đột nhiên nhìnthấy sư phụ Śrỵ Yukteswar hiện ra trong phòng này. Người đứng nơi cửa phòngnhìn tôi không nói gì, nhưng ánh mắt ngài như có sức nóng truyền đến chỗ tôi.Kể từ lúc đó tôi thấy cơn đau và sự mệt mỏi như tan biến dần. Chỉ một lúc sauthì sư phụ không còn ở đó nữa. Tôi cảm thấy đói bụng cồn cào, liền ngồi dậy đòiuống sữa.

  Tôi không còn biết nói gì, chỉ lặp lại lời khuyên Sasi là sau khi hếtbệnh hãy liệu mà tu tỉnh cuộc sống.

  Chỉ hai tuần sau thì Sasi hồi sức và lên cân rất nhanh trước sự kinh ngạc củabác sĩ điều trị cho anh. Ông tuyên bố đây là một trường hợp chưa từng có vàkhông thể nào giải thích được bằng những kiến thức y học mà ông hiện có.

  Nhưng tiếc thay đoạn kết của câu chuyện này lại thật đáng buồn. Sasi vẫn chứngnào tật nấy, thậm chí còn tránh né không lui tới nơi đạo viện như trước nữa. Cólần anh bảo tôi là vì anh cảm thấy xấu hổ khi gặp mặt sư phụ.

  Chỉ sáu tháng sau thì anh ngã bệnh trở lại. Và lần này tôi đã vĩnh viễn mấtanh.

  ° ° °

  Một bạn học cùng lớp của tôi, Dijen Babu, là người đang đứng giữa ngã ba đườngvề mặt tâm linh. Tôi nói thế, vì anh ta một mặt muốn đặt niềm tin vào tínngưỡng tôn giáo, một mặt lại cũng hoài nghi về những giáo lý đôi khi rất trừutượng và không dễ gì chứng minh được bằng toán học.

  Và vì thế, một ngày kia tôi mời anh đến thăm đạo viện của chúng tôi.

  Dijen theo tôi đến viếng thăm đạo viện vào một buổi chiều và được tiếp chuyệncùng sư phụ Śrỵ Yukteswar. Sau lần đó, anh thực sự quan tâm đến tín ngưỡng vàthường xuyên lui tới đạo viện ngày càng nhiều hơn. Tuy nhiên, những kiến thứckhoa học của trường đại học dường như đã làm cho anh không sao dứt sạch mốinghi ngờ về những đạo lý trừu tượng mà người ta đòi hỏi anh phải tin nhận thayvì là lý luận và chứng minh. Chẳng hạn, có lần anh thú nhận với tôi là vẫn khôngtin được vì sao một điều tệ hại xảy ra cho chúng ta hôm nay lại dứt khoát phảilà hậu quả của một hành vi xấu trong quá khứ, khi mà chẳng ai có thể chỉ rađược mối liên hệ đó cả!

  Tôi thầm mong có một dịp nào đó để Dijen hiểu ra rằng không phải mọi sự thậttrong cuộc đời này đều có thể được chứng minh bằng toán học.

  Một ngày kia, sư phụ có việc phải đi Calcutta trong mấy hôm. Sư phụ để lại mộtmảnh giấy, bảo tôi và Dijen hãy ra ga đón người trở về vào sáng thứ Tư, chuyếnxe lửa 9 giờ sáng.

  Nhưng vào khoảng 8 giờ 30 hôm thứ Tư, khi đã sắp sửa cùng Dijen ra ga đón thầy,tôi bất chợt có linh cảm là thầy đang muốn nhắn gửi tôi điều gì đó. Tôi liềnvào phòng và ngồi xuống tập trung tư tưởng, giữ cho tâm hồn thật yên tĩnh.Trong trạng thái đó, một lúc sau tôi nghe thấy tiếng sư phụ như vang lên trongthinh lặng: “Thầy còn một số công việc chưa giải quyết kịp, nên sẽ không về vàochuyến xe lửa 9 giờ như đã định. Các con không cần phải đi đón thầy.”

  Tôi đi ra cổng, gọi Dijen lại và cho anh biết rằng qua giao cảm tôi đã được sưphụ cho biết là người sẽ không về kịp như đã định và vì thế không cần phải điđón. Dijen nhìn tôi với vẻ hoài nghi và nói:

  – Thầy đã dặn lại chúng ta bằng giấy mực hẳn hoi. Còn giờ đây anh chỉ dựa vàocái linh cảm trừu tượng chẳng ai thấy được của anh để tuyên bố thay đổi, tôilàm sao có thể tin là anh nói đúng được kia chứ?

  Tôi không thể nói thêm gì hơn, chỉ bày tỏ thái độ cương quyết là sẽ không đi.Dijen có vẻ bực tức, bỏ ra cổng một mình. Anh ta không thể tin vào thông báo cótính cách đầy bí ẩn của tôi.

  Quay trở về phòng, tôi bỗng thấy nhớ sư phụ lạ thường. Chỉ mấy ngày không gặpmà tôi thấy như đã xa cách người quá lâu, không được nghe giọng nói ấm áp,không được nhìn dáng đi khoan thai, ánh mắt hiền từ của người... tôi cảm thấy mộtsự trống vắng không sao bù đắp được.

  Tôi ngồi xuống tọa cụ của mình, bắt đầu thư giãn và tĩnh tọa. Không khí yêntĩnh và tâm trạng thư thái làm cho tôi thấy nhẹ nhõm đi bao nhiêu ý tưởng phiềntoái. Tôi thấy đầu óc mình trở nên minh mẫn lạ thường và một cảm giác lâng lângsảng khoái như chưa từng có được.

  Trong trạng thái kỳ lạ đó, bất chợt tôi hình dung thấy sư phụ như đang hiện ratrước mặt tôi. Không phải ở Serampore, cũng không phải Calcutta, mà là trên mộttoa xe lửa, trong bộ y phục màu vàng sậm thường ngày mà lúc này tôi có thể thấyrõ đến từng nếp gấp... Cùng đi với người là một tiểu đồng ôm cái bình bằng bạcsáng chói đang ngồi ở phía bên trái. Sư phụ quay lại nhìn và cười với tôi:

  – Chắc con chưa quen lắm với cách giao tiếp như thế này. Nhưng xem ra cũng tiệnlợi đấy chứ.

  Rồi thầy chỉ tay về phía chú tiểu đồng:

  – Con thấy đấy. Ta vừa thu nhận thêm một đệ tử nhỏ. Và vì việc này mà ta phảichậm trễ một đôi chút. Nhưng chuyến xe lửa ta đang đi đây sẽ đến ga vào lúc 10giờ. Con có thể cùng Dijen đến đón ta cũng vừa kịp đấy.

  Những âm thanh, tiếng nói ấy vang lên rõ ràng trong im lặng như thể tôi khôngnghe chúng bằng tai mà bằng vào một thứ giác quan khác. Cũng vậy, những hìnhảnh không đi vào trí óc tôi bằng nhãn quan thông thường mà bằng một khả năngtiếp nhận hoàn toàn khác...

  Rồi trạng thái kỳ diệu ấy tan biến dần đi. Tôi trở lại với tâm trạng bìnhthường khi nghe có tiếng bước chân vang lên từ phía ngoài sân. Một cách mơ hồ,tôi biết đó là Dijen đã trở lại từ nhà ga xe lửa.

  Khi tôi mở cánh cửa phòng khách để nhìn ra sân thì quả đúng là Dijen. Anh nhìntôi có vẻ hơi bẽn lẽn vì biết rằng mình đã sai khi không nghe lời tôi. Tuy vậy,anh không giấu được sự ngạc nhiên về điều ấy:

  – Mukunda! Tôi không sao tin nổi là anh nói đúng, nhưng quả thật là vậy. Sư phụđã không về trên chuyến xe lửa lúc 9 giờ. Tôi đã chờ đến chuyến 9 giờ 30 vàcũng không thấy.

  Tôi mỉm cười với anh ta:

  – Nhưng thầy sẽ về trên chuyến xe lửa lúc 10 giờ. Vì vậy tôi với anh phải đingay kẻo không kịp.

  Dijen mở to mắt nhìn tôi kinh ngạc và cuối cùng cũng miễn cưỡng đi theo tôi.Chúng tôi đến nhà ga vừa lúc xe lửa đến. Dijen hỏi tôi:

  – Anh biết chắc là sư phụ sẽ về trên chuyến xe lửa này?

  – Đúng vậy. Tôi đã tiếp chuyện với thầy qua thần giao cách cảm. Tôi biết sư phụcó đưa về một tiểu đồng, và cậu bé ấy ôm một cái bình bằng bạc đi cùng sư phụ.Người mặc bộ y phục màu vàng sậm.

  Khi tôi vừa nói dứt câu ấy thì cũng vừa lúc Dijen nhìn thấy được sư phụ từtrong đám đông hành khách vừa xuống tàu. Anh trố mắt nhìn thầy rồi quay sangnhìn tôi như đang quan sát một hiện tượng kỳ lạ mà bộ óc của anh không sao lýgiải được. Bởi vì quả thật sư phụ mặc bộ y phục màu vàng sậm và đang cùng đivới một chú bé ôm cái bình bằng bạc sáng chói!

  Bản thân tôi cũng bàng hoàng không ít. Lần đầu tiên trong đời tôi đã nhìn thấyđược một cách hoàn toàn chính xác những hình ảnh vượt qua không gian. Chínhnhững hình ảnh của sư phụ và chú bé ôm bình bạc này đã được tôi nhìn thấy lúcnãy, khi họ ngồi trên toa xe lửa còn tôi thì đang ngồi trong phòng. Nhưng giờđây thì thực tế chứng minh rằng đó không phải là những ảo giác mà là những hìnhảnh hoàn toàn có thật!

  Sư phụ đã đi đến chỗ chúng tôi khi mà cả hai đều còn chưa lấy lại được tâmtrạng bình thường. Người hiểu được điều đó và nói với cả hai:

  – Các con không phải suy nghĩ quá nhiều về những điều vốn vượt quá tầm hiểubiết của các con. Cách tốt nhất là hãy thừa nhận những gì là sự thật, và chínhkinh nghiệm bản thân sẽ dần dần giúp các con hiểu rõ.

  Trên đường về, tôi kể cho Dijen nghe việc tôi đã nhìn thấy sư phụ khi người còntrên xe lửa. Lúc này, anh đã hoàn toàn tin lời tôi và quay sang hỏi:

  – Tôi không biết các nhà khoa học sẽ nghĩ sao nếu họ cũng chứng kiến việc nàynhư tôi và anh.

  Tôi mỉm cười:

  – Cách đây một thế kỷ, anh cũng có thể đặt ra câu hỏi tương tự nếu có ai đó đãsử dụng đến vô tuyến điện. Khoa học không phải đã hiểu hết những năng lực củacon người cũng như trong vũ trụ. Nhưng điều đáng mừng là có vẻ như dần dần rồingười ta cũng hiểu, cho dù việc lý giải sự việc bao giờ cũng đi sau rất nhiềuso với việc tiếp nhận nó bằng trực giác. Biết đâu chừng trong khoảng một thế kỷnữa, khoa học cũng có thể làm được điều tương tự như chúng ta hôm nay nhờ vàomột loại thiết bị nào đó.[1]

  Dijen có vẻ trầm ngâm rất nhiều:

  – Vâng, có lẽ anh nói đúng. Chỉ có điều giờ đây tôi thấy không còn hứng thú đểtiếp tục theo học ở trường đại học nữa!


  http://rongmotamhon.net/mainpage/doc-sach-Xu-Phat-huyen-bi-68-2028-online-2.html

 23. Thực hư biển cổ động 'Mỗi gia đình có hai con vợ...' ở Thái Bình

  Do thiếu dấu phẩy cùng cách ngắt dòng bất hợp lý, tấm biển đã bị nhiều người hiểu thành: “Mỗi gia đình có hai con vợ. Chồng hạnh phúc”.

  Chỉ thiếu một dấu phẩy mà một khẩu hiệu cổ động cho kế hoạch hóa gia đình đã biến thành khẩu hiệu cổ xúy cho hủ tục đa thê. Sức mạnh của một dấu phẩy quả là vô cùng ghê gớm!
  Những ngày gần đây, một bức ảnh ghi lại một tấm biển cổ động “lạ” ở Thái Bình đã lan truyền trong cộng đồng mạng Việt Nam với một tốc độ chóng mặt. Đây là một tấm biển cổ động kế hoạch hóa gia đình với khẩu hiệu “Mỗi gia đình có hai con vợ chồng hạnh phúc”. Tuy nhiên, do thiếu dấu phẩy cùng cách ngắt dòng bất hợp lý, tấm biển đã bị nhiều người hiểu lầm thành: “Mỗi gia đình có hai con vợ. Chồng hạnh phúc”. Phía trên tấm biển là dòng chữ “Ủy ban nhân dân huyện Vũ Thư”.Tấm ảnh này đã xuất hiện trên rất nhiều diễn đàn ở Việt Nam. Chỉ riêng mạng xã hội Facebook, tấm ảnh đã được chia sẽ hàng trăm lần với hàng chục nghìn lượt bình chọn. Kèm theo đó là rất nhiều bình luận của các dư dân mạng.


  Posted Image  Hình ảnh tấm biển gây tranh cãi được cho là chụp ở huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình


  Nhiều thành viên đã không giấu nổi sự… buồn cười trước tấm biển kể trên. “Chết mất thôi. Suýt nữa thì mình bị sặc mỳ tôm vì cái ảnh này”, thành viên Tommy bày tỏ trên mạng xã hội Facebook.


  “Mình mà có ‘hai con vợ’ thì mình cũng thấy hạnh phúc thật!”, thành viên tunggiang185, diễn đàn Linkhay nhận xét. “Thế nên Thái Bình mới đông dân vậy”, lời của thành viên ktsduydong, diễn đàn Otofun. Tấm biển này là một minh chứng điển hình cho việc sai lệch chỉ một dấu phẩy sẽ gây ra hậu qua to lớn như thế nào.“Lỗi viết thiếu dấu phẩy, dấu phẩy đặt trước hoặc sau từ vợ tạo thành hai ý nghĩa hoàn toàn khác nhau. Các bạn thích: ‘Mỗi gia đình hai con vợ, chồng hạnh phúc’ hay là ‘Mỗi gia đình hai con, vợ chồng hạnh phúc’ hơn?”, thành viên realmanhp (Linkhay) bình luận.


  Thành viên Black Cat (Facebook) cho rằng: “Chỉ thiếu một dấu phẩy mà một khẩu khiệu cổ động cho kế hoạch hóa gia đình đã biến thành khẩu hiệu cổ xúy cho hủ tục đa thê. Sức mạnh của một dấu phẩy quả là vô cùng ghê gớm!”.Từ vấn đề “câu cú” trong tấm biển, nhiều người đặt câu hỏi cho trình độ văn hóa của những người thực hiện cũng như phê duyệt tấm biển khó hiểu này.


  “Sao người ta lại có thể làm những việc vô duyên như thế nhỉ. Các cụ dạy ‘thằng cha có lú thì thằng chú cũng khôn’ vậy mà. Những con người lãnh đạo và quản lí như này liệu có bằng đứa trẻ học lớp 3 không?”, thành viên TuyPhong nhận xét.


  Ý kiến của thành viên nick bonvus: “Vậy mà dám treo cái bảng hoành tráng, to đùng ở vị trí trang trọng. Không thể nói nổi mấy ông quan từ Huyện trở xuống nữa. Điều này chứng tỏ ngành giáo dục cần xem lại mình khi dân trí không chỉ người dân mà chính quyền càng ngày càng xuống thấp. Bằng chứng đó...”.


  Tuy vậy, cũng có nhiều ý kiến cho rằng bức ảnh về tấm biển lạ lùng này chỉ là một sản phẩm của Photoshop. Một thành viên khẳng định: “Mình hoàn toàn có thể dùng photoshop để đưa bất kỳ nội dung gì lên tấm biển trong bức ảnh. Bảo đảm trông như ‘hàng’ thật, mọi người không thể phát hiện ra luôn”.


  Theo Đất Việt 24. ong thien dong viet huyen khong lac viet dua vao tac pham Huyen khong cua Nha Thanh trung quoc

  này satthat21

  Từ Triệu Đinh Lý Trần xây nền độc lập

  Cùng Hán Dường Tống Nguyên mỗi bên hùng cứ một phương

  Dẫu cường nhược có lúc khác nhau

  Nhưng hào kiệt đời nào cũng có

  Đừng nói nhà Thanh, mà nhà Minh hay nhà Ám, hay nhà Hán tây, Hán đông, Hán giữa...gì gì chăng nữa thì Huyền Không tàu cũng phi theo Lạc Thư

  Còn Huyền Không Lạc Việt lấy nguyên lý căn để là Hà đồ phối Hậu thiên Lạc Việt!

  Cho nên mới

  Như nước Đại Việt ta từ trước

  vốn xưng nền văn hiến đã lâu

  Bởi vậy đây là sự khác biệt giữa văn hóa Việt với văn hóa Hán như những gì Sư phụ Thiên Sứ đã từng chứng minh.

  Công nhận hay không công nhận là quyền của anh của mọi người.

  Không quan tâm!

  Chân lý tự nó là như vậy.

  Lưu ý:

  Diễn đàn này là nơi bàn học thuật nghiêm túc, không dư hơi mà bàn với những người nói chuyện phong lông, tào lao, không có dẫn chứng!

  Vì vậy...xin tiễn khách.

  Thiên Đồng

  2 people like this