• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

happynewyear

Hội viên
 • Số nội dung

  173
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Danh tiếng Cộng đồng

15 Good

About happynewyear

 • Rank
  Hội viên mới
 • Birthday

Xem hồ sơ gần đây

896 lượt xem hồ sơ
 1. tuấn dương luận đoán nhầm tưởng thi vào năm 2010. tuấn dương có gửi mail cho mình bảo nếu thi vào 2011 thì kết quả rất tốt.
 2. (không hiểu "1 năm đủ điều kiện tốt nghiệp PhD... - thầy túm qua bên đó chứ chẳng biết gì... - có các bài luận trên báo... - Hỏi tiếng Anh, tiếng Pháp còn có bằng DELF, DALF, TOELF, TOEIC để khoe chứ, tiếng Nhật thì chịu...thu nhập cả trăm triệu... không phải khoe, nói về mình thì là gì nữa?). --- mấy cái này bình thường mà, ko thấy gì là khoe cả. Ai đi du học đều phải có bằng ngoại ngữ, thu nhập cả trăm triệu nhưng sống ở nước ngoài chỉ là đủ sống và còn tùy thuộc vào sức khỏe năng lực có làm được chừng đó ko, cái này cũng thực tế mà nhỉ. 1 năm đủ điều kiện tốt nghiệp nhưng ko nghĩa là được tốt nghiệp sớm và tùy yêu cầu của trường, trường top thì rất khó khăn, như Stanford, MIT ngành CS PhD phải làm 6 năm trung bình phải có 5, 6 báo được đăng trên các tạp chí IF>=x nào đó. Các trường top của Nhật cũng phải 2, 3 báo quốc tế có IF>=y trong vòng 3 năm mới được tốt nghiệp. Còn tùy vào yêu cầu của trường, trường top thế giới thì ko dễ thế nó đòi hỏi ở cả số lượng và chất lượng viết báo. Và còn tùy từng ngành thì sự đòi hỏi nó rất khác nhau, người trong ngành mới biết rõ nhất. Bạn bảo khoe nhưng tôi cũng đoán là bạn đang đi du học MS PhD gì đó chứ thì chắc bạn hiểu nó là sự thật. Tất nhiên là tử vi thì ra tử vi, học thuật thì ra học thuật tuy nhiên tôi cũng thấy topic này đủ để hiểu được những khó khăn, tình trạng đi du học thế nào, để tốt nghiệp PhD, lên postdoc ta phải làm sao....... Còn trong câu chuyện đó có xen kẽ nhiều về tử vi......Diễn đàn ko chỉ là nơi tâm sự mong số phận tốt đẹp hơn mà còn phải có chỗ dung thân cho những người đi xa nhà như chúng tôi vả lại vấn đề du học bao giờ cũng nóng hổi nên mọi người ra vào tranh luận là chuyện thường tình, nếu bạn ko là người của academic hay hứng thú với trình tử vi Iziwai bạn sẽ thấy topic nhạt nhẽo....... Mong bạn thông củm http://www.lyhocdongphuong.org.vn/forum/public/style_emoticons/default/smile.gif . Thân mến :D .
 3. Đi học ở Nhật à, đơn giản à, vì nó nhiều xiền http://www.lyhocdongphuong.org.vn/forum/public/style_emoticons/default/grin.gif . Thời đó làm gì có học bổng Mĩ bậc đại học đâu mà đi, có học bổng Úc mà mãi sau khi nó kết thúc tuyển chọn rồi em mới biết tin tức học bổng Úc ADS làm em tiếc hùi hụi :D . À, nếu như đã từng học ở Nhật thì sẽ mơ cái cao hơn là học ở Mĩ. Học ở Anh nếu được vào Oxford và Cambirdge rất là tốt em sẽ đi ngay thôi, còn ko được vào 2 trường đấy thì em tìm cách đi Mĩ ( nếu chưa vướng bận chi :) ). Học ở Pháp cũng sẽ bị kẹt về thứ tiếng thì em sẽ lưỡng lự ko chọn đi với lại mấy trường ở Pháp còn ko bằng ở Nhật.
 4. Ko phải là người Nhật thế nào, mà là mình ko hiểu sinh viên Nhật trình độ khoa học đến đâu thì cũng là 1 điều ko vui và kém may mắn rồi trong khi họ có rất nhiều người giỏi đó chứ. Muốn hiểu rõ công việc của họ đang làm thì phải rất siêu tiếng Nhật vì người Nhật ko giỏi giao tiếp tiếng Anh. Nếu như sang 1 nước nói bằng tiếng Anh hoàn toàn như Mĩ, Anh, nghiên cứu của mình là cùng 1 group, các thành viên trong group đều rất am tường về trình độ lẫn công việc của nhau, có thể giao tiếp được tốt với nhau 100% thì sẽ kéo IF, h-index cả group lên. Cho nên em mới nói trình độ khoa học của Nhật nó ko tồi nhưng cũng ko thật sự tốt vì ko có tính quốc tế hóa cao. Lab chị vậy là may đó, mấy lab ở mấy trường của Nhật làm seminar toàn bằng tiếng Nhật, thấy mấy anh học ở đây thấy cũng mệt ghê luôn. Với chị ko biết tiếng thì vẫn có thể vui vẻ hòa nhập được chứ nếu là em thì em cảm thấy khó.
 5. Hok phải săm soi gì, tại em muốn hỏi thăm thôi. Chứ như em thấy kiểu chị giống mấy anh chị ở đây ko biết tiếng Nhật học bằng tiếng Anh thì cuộc sống sẽ còn khó khăn dài dài, ở lâu sẽ thấy rõ cái cảm giác ấy. Ban đầu em sang Nhật được vài năm cảm thấy vui vui giờ chỉ muốn bay đi nước khác cho đổi ko khí, ở mãi 1 chỗ chán thật http://www.lyhocdongphuong.org.vn/forum/public/style_emoticons/default/grin.gif . Với lại lúc làm seminar, discussion trong lab nghe sinh viên Nhật thuyết trình mà em ko hiểu là em cảm thấy.......ấm ức khó chịu lắm :D . Du học sinh ko biết tiếng Nhật chắc cảm thấy giờ học đó thật là phí. 1 tuần có 5, 6 seminar, ronbunrinkou như thế này thì có mà........stress nếu ko hiểu gì. Nói chung cũng.....khó khăn đó. Làm nghiên cứu thì đúng là công việc của ai người đấy tự làm nhưng trong cùng 1 group nghiên cứu thì hiểu rõ những người còn lại làm gì thì mình mới biết được trình độ khoa học của mình đến đâu và có thể học hỏi được nhiều ở giới trẻ Nhật, chứ ko hiểu tiếng Nhật thì đúng là làm khoa học chỉ với giáo sư :).
 6. Kính thưa bác haithienha, Về hình dáng người chồng qua 2 lá số giờ Tuất và Hợi của cháu khác nhau như thế nào ạ, bác có thể giải thích giúp cháu? @ntpt: Ôi sợ gì, có mấy đứa bạn học PhD ở Cambridge, Stanford, Ecole Polytechnique, University of Maryland......điểm te tua lắm http://www.lyhocdongphuong.org.vn/forum/public/style_emoticons/default/grin.gif , cung quan cũng te tua lắm, chị yên tâm :D , cung Phu thê còn........te tua hơn :) . Nhưng vào đại hạn tốt thì sẽ học tốt được. Cái trình Iziwai này cũng hay ở chỗ nó chấm điểm từng cung một nhưng cũng là chấm điểm từng đại hạn một, nếu đại hạn nào điểm âm hay bằng 0 thì mình phải cẩn thận tiền bạc dễ ko cánh mà bay, nghèo nàn phiêu bạt :P . Chị tiếng Nhật có học 3 kyu, 2 kyu hay 1 kyu gì ko hay học đủ để giao tiếp bình thường thôi.
 7. A, nhưng mà ngành của chị khác so với ngành của em nhiều đấy. Doctor of Pharmacy khác hoàn toàn so với PhD of Science rồi ko biết có được coi tương đương ko nữa. Ý em chọn giáo sư có h-index cao và có báo trên tạp chí IF tốt là nếu làm việc với mấy vị này, chỉ cần 1 gợi ý nhỏ của họ mình đã có thể viết báo tốt đấy, PhD of Science thì nó thuần lí thuyết hơn, bên Pharmacy thì thực nghiệm. Làm về Science thì sẽ coi trọng rank của university và rank professor http://www.lyhocdongphuong.org.vn/forum/public/style_emoticons/default/grin.gif , pharmacy thì em nghĩ nó coi trọng thực tế, thí nghiệm, thuốc men, thí nghiệm hóa học......... hơn mấy bài báo. Tò mò về cách chấm điểm của Iziwai thôi :D .
 8. Chị cũng muốn khoe cách lá số của mình lém, --- lá số tốt à, cho em coi coi http://www.lyhocdongphuong.org.vn/forum/public/style_emoticons/default/grin.gif . Nhờ luxubu chấm hộ lá số cho chị đó, em ấy vừa tự chấm điểm cho mình rồi kìa :D.
 9. A, đang tò mò lá số chị ntpt Iziwai nó chấm cho bao nhiêu điểm. Chị tiếp xúc với sinh viên Nhật bằng English or Japanese http://www.lyhocdongphuong.org.vn/forum/public/style_emoticons/default/smile.gif ?
 10. Hì, mấy cái này em ko hề than phiền với chồng bao giờ, công việc mỗi người tự lo, chồng em cũng làm công việc nghiên cứu đấy. Tất nhiên là em vẫn đang làm việc với good professor và good university tại Nhật, tuy nhiên em muốn có 1 tầm cao hơn, chỉ vậy thôi. Khi đã tốt nghiệp đại học ở 1 good university của Nhật rồi thì cách nhìn nó sẽ khác và sự đòi hỏi dành cho bản thân nó cũng sẽ cao hơn rất nhiều chứ ko hề đơn giản: ko phải trường nào mình cũng muốn vào làm việc cho họ và cũng ko phải professor nào mình cũng hăm hở muốn làm việc chung.
 11. Bên đây đang vào kì nghỉ đông em ạ.
 12. Ko hiểu là lá số Liên Châu Iziwai chấm được bao nhiêu điểm nhỉ?
 13. À, như chị ntpt còn có thể bay nhảy đi đâu cũng được. Chị ko thể nào bỏ con chị đi được nên đành........chấp nhận ở lại đây, bản thân cũng ko thích gửi con về cho ông bà nuôi nữa nên thôi......muốn đi mà cũng ko thể được nữa.
 14. Ko. Ý em là thấy hơi bất mãn sao đi Nhật mà hổng tìm đường đi Mĩ http://www.lyhocdongphuong.org.vn/forum/public/style_emoticons/default/grin.gif . Ý em, nền khoa học ở Nhật chưa đủ mạnh chưa thể gọi là mang tầm quốc tế.
 15. @chị ntpt: impact factor nó đánh giá uy tín các tạp thí và tùy thuộc vào số lần trích dẫn của các bài báo, nhiều khi báo mình được đăng trên 1 tạp chí nào có IF tạm được 1 chút mà ko được trích dẫn gì nhiều so với các bài báo còn lại trong tạp chí đó thì nó cũng hơi vô nghĩa 1 tẹo. Còn em nói h-index là chỉ số đánh giá 1 cách tương đối về sự cân bằng số lượng và chất lượng công bố các bài báo của 1 nhà nghiên cứu, là chỉ số đánh giá năng lực nghiên cứu của các nhà khoa học. Khi chọn lab thì chọn những giáo sư có cả chỉ số h-index phải cao, và xét các bài báo của thầy được đăng trên tạp chí nào, nổi tiếng hay ko thì ngó qua IF. Cả 2 cái này đều quan trọng, 1 người làm nghiên cứu lâu năm như các giáo sư thì cái này ko thể thấp. Còn chị nói nếu ai đó có báo đăng trên tạp chí IF=x nhiều khi cũng ko đánh giá được năng lực nghiên cứu của người đó vì những ngành thực nghiệm số tác giả trong 1 bài báo có khi lên tới 6 (trong khi các ngành lí thuyết như toán tin chỉ là 3), chỉ cần làm việc phụ trong 1 group có nhiều thành viên ưu tú đó là có thể "dựa hơi" rồi, là có thể kéo IF của cả đám đó lên cao chất ngất rồi cho dù em chỉ là 1 đứa sinh viên tầm thường nhạt nhẽo. IF 6.3 như chị nói em nghĩ ko cao, nhất là ngành thực nghiệm như ngành Y, Dược, CNSH, các ngành khác nhau thì giá trị của chúng cũng có độ ảnh hưởng khác nhau, mình chỉ có thể so sánh trong ngành thôi chứ nói 6.3 thì em cũng ko hiểu tầm ảnh hưởng nó thế nào nữa so với cái ngành của em. Nhưng mà em tra ra các tạp chí, A Cancer Journal for Clinicians của Hội Ung thư Mỹ có IF cao nhất (74,575), tiếp đến là The New England Journal of Medicine (50,017)... và IF thứ 100 là 3,733. Trong ngành toán lý thuyết, tạp chí có IF cao nhất là 3,806 (Communications on Pure and Applied Mathematics), thứ nhì là 3,5 (Bulletin of the American Mathematical Society). Về trung bình giá trị IF: IF trung bình của các tạp chí trong ngành sinh học phân tử và tế bào là 4,763, trong y học là 2,896, trong hóa học là 2,61, trong vật lý là 1,912, trong tin học và toán học tương ứng là 0,631 và 0,566. Như vậy thì em nghĩ 6.3 nó vẫn chỉ ở mức trung bình chứ chưa thể gọi là nổi tiếng mang tầm quốc tế trong ngành Y Dược. Ngành Y Dược là ngành thực nghiệm cho nên số lần trích dẫn ở các tạp chí chắc chắn phải cao hơn các ngành lí thuyết toán tin vật lý. Ngay cả trong ngành vật lí, những lab làm về thí nghiệm nhiều và ngành lạ, giáo sư chỉ cần 1 cái thí nghiệm mới là đã có thể viết lên báo Nature, vì ngành lạ mà cả thế giới có ai làm đâu, rồi thay đổi 1 tẹo cái thí nghiệm đó lại cho ra 1 thí nghiệm đó lại có báo trên Nature ( đây là chuyện có thật trong trường em), bọn trong lab nó dựa hơi phụ báo viết với giáo sư thế là cả đám được hưởng cái IF từ báo Nature luôn nhưng thực chất là giáo sư có công lao khá lớn ; còn có những ngành vật lí lí thuyết viết mãi.........nó ko ra báo. Khó lắm, khi tự thi tuyển vào 1 trường nào đó để học cao học thì cần phải xét kĩ các chỉ số này của members trong 1 lab, ngay cả ngành CNTT tại Nhật, ở các trường top, thì chỉ có những ngành sau đây là có tầm giá trị khoa học cao so với thế giới, như Bioinformatics, Computer Vision, Computer Graphics, Database; Network thì cũng tạm, còn những ngành như Algorithm, Programming Languages, Operating System.... thì nó rất weak khi đem so sánh với tầm khoa học của thế giới chị à. Cho nên mình sẽ rất may mắn nếu được học trường top, nhưng các giáo sư cộng với các members trong lab phải là những người thực thụ về khoa học thì sẽ tạo ra 1 môi trường nghiên cứu tốt, giúp mình có hướng đi tốt sau này. Nói chuyện khoa học ở đây nó hơi lạc đề.