• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

tnd

Hội viên
 • Số nội dung

  199
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Everything posted by tnd

 1. Đã học lớp nâng cao rồi có được giảm giá không anh Hoàng Triệu Hải??? :D
 2. Nhân ngày 20-11 tnd kính chúc SP cùng toàn thể anh chị em Trung tâm nghiên cứu lý học đông phương rồi rào sức khỏe, tinh tấn trong trí tuệ để tiếp tục con đường nghiên cứu lý học.
 3. Tuổi Giáp Dần năm nay xông đất có ổn không bác Thiên Đồng nhỉ?
 4. Dạ, con cảm ơn Thầy đã giải đáp, như vậy thì chọn được người xông đất có hàng Can là Giáp sinh Bính là quan trọng nhất phải không Thầy. Tốt nhất năm tới là áo Xanh Dương (nghĩa là được hành khí của Năm là Kim sinh Thủy phải không ạ? con lại cứ nghĩ cần phải mặc áo màu Vàng để được Thổ sinh Kim thế có chết không?) Hay màu Vàng được xếp thứ hai hả Thầy? Con vẫn chưa biết đầy đủ tốt xấu thứ tự thế nào???? Nhân đây con cũng xin Kính chúc Sư phụ và đại Gia đình một năm mới Sức Khỏe, gặp nhiều May Mắn, An Khang - Thịnh Vượng! Rất mong được Sư phụ giảng dạy nhiều hơn nữa. Trân trọng
 5. Anh Thiên Đồng ơi, lại cho đệ hỏi thêm một chút, đệ có hỏi huynh tuổi Bính Thìn xông đất, huynh trả lời tuổi Bính Thìn không dùng để xông đất năm nay được vì mạng Thổ bị sinh xuất nhưng trong danh sách của huynh lại có Bính Tuất cũng mạng Thổ, như vậy dùng mạng Thổ cũng được phải không ạ? chỉ là không tốt bằng Bính Dần và Bính Thân mạng Thủy. Đệ hiểu như vậy có đúng không? Hay không thể dùng được? Mong được huynh giải thích kỹ thêm, để hiểu cho đúng và chuẩn. Kính chúc huynh và gia đình một năm mới An Khang - Thịnh Vượng! Trân trọng.
 6. Anh Thiên Đồng ơi, trong bài học Luận Tuổi em có thấy huynh Thiên Hỏa nhắc đến quy tắc chọn tuổi xông đất thì Thiên Can năm sinh cho Thiên Can người, còn bản mệnh người dưỡng cho vận khí của năm, địa chi hòa hợp, như vậy thì Bính Thìn đáp ứng đầy đủ các yếu tố. Vậy anh Thiên Hỏa nói chưa chuẩn ạ? Mong được sư huynh Thiên Đồng chỉ bảo thêm, dạo này các huynh bận quá chẳng thấy có bài học gì cả, các lớp học đều bị treo. Trân trọng cảm ơn huynh.
 7. Anh Thiên Đồng ơi, tết này tuổi Bính Thìn xông đất, mở hàng khai trương cũng rất tốt phải không ạ? tuổi Kỷ Mùi năm Giáp Ngọ đang phạm tam tai vậy xông đất có tốt không? có phải kiêng ko ạ? Trân trọng cảm ơn.
 8. VTV “vạch mặt” nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng Ngày 23.10.2013, kênh Youtube có tên VTV Đài Truyền Hình Việt Nam đã đăng tải một phóng sự gây sốc cho rất đông quần chúng tin vào năng lực của những nhà ngoại cảm. Chương trình phóng sự vạch mặt các nhà ngoại cảmĐây chính là chương trình "Trở về từ ký ức" số mới nhất. VTV đã chia sẻ khá nhiều thông tin quan trọng về khả năng thực sự của các nhà ngoại cảm. Trong số đó có cả nhà ngoại cảm nổi tiếng Phan Thị Bích Hằng. Theo chương trình, rất nhiều thân nhân, gia đình của các liệt sĩ đã nhận nhầm xương động vật thành xương của người đã khuất. Theo cục Người có công (Viện pháp y quân đội) thì trong một vụ giả mạo xương các liệt sĩ thì gần như 100% các mẫu xương tìm theo lời của nhà ngoại cảm mang đến giám định đều cho kết quả sai. 2-5% số xương mang đến không phải xương người. Với các trường hợp do thân nhân tự mang đến xét nghiệm cũng cho các kết quả sai khá cao. Chương trình cũng nêu ra một số trường hợp đau lòng vì quá tin nhà ngoại cảm mà các gia đình đã mang các xương động vật về thờ cúng trang nghiêm. Hàng loạt các cuộc quy tập hài cốt liệt sĩ gian trá do các “nhà ngoại cảm” mà Viện Pháp y Quân đội giám định cho kết quả là xương động vật, là đất đá… Tỉ lệ chính xác được kết luận bằng 0 kể cả bà Phan Thị Bích Hằng, Vũ Thị Hòa cùng Đoàn tâm đức Yên Bái … Một vụ giám định phát hiện xương động vật được coi là xương liệt sĩ đau xót nhất diễn ra vào tháng 9 năm 2009. Liệt sĩ Phùng Chí Kiên, một bậc tiền bối, Ủy viên trung ương đảng năm 1935, người đầu tiên được Chủ tịch Hồ Chí Minh phong hàm tướng. Đồng chí hy sinh năm 1941, bị Pháp tra tấn và chặt đầu treo để thị uy. Năm 1990, phần thân thể của tướng Kiên đã được đưa về nghĩa trang liệt sĩ, còn phần thủ cấp, Bộ Quốc phòng và gia đình đã nhờ đến nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng chỉ giúp. Sau giám định, thứ mà bà Hằng nói là hài cốt của liệt sĩ Phùng Chí Kiên là mảnh sành vụn và một chiếc răng động vật. Thứ mà bà Hằng nói là hài cốt của liệt sĩ Phùng Chí Kiên là mảnh sành vụn và một chiếc răng động vật. Thượng tá Nguyễn Lê Cát nói: Nghi ngờ hài cốt liệt sĩ Phùng Chí Kiên, hài cốt đấy được giám định ở đây, xác định không phải là hài cốt của người mà là hài cốt của động vật. Qua xác định, đối chiếu thì đó là chiếc răng của lợn. Thật đau xót cho họ hàng gia tộc, bẽ bàng cho các cơ quan đoàn thể. Bà Phan Thị Bích Hằng sau đó vẫn đi tìm hài cốt liệt sĩ và không cần có một sự giải thích nào về vụ tìm kiếm gây bức xúc như trên. Kết quả giám định của Viện Pháp y Quân đội Vũ Thị Hòa (41 tuổi), trú tại tổ 14, phường Đồng Tâm (TP. Yên Bái – tỉnh Yên Bái) đã không từ mọi thủ đoạn buôn bán những con thú là động vật hoang dã để kiếm lời. Khi công việc kinh doanh này đổ bể, bà Hòa tự “phong” cho mình là một “Nhà ngoại cảm” có biệt tài chữa bệnh và tìm mộ liệt sĩ để từ đó kiếm lời trên chính những bộ hài cốt của các chiến sĩ đã hy sinh vì độc lập dân tộc và niềm khát khao tìm lại người thân của các thân nhân liệt sĩ. "Nhà ngoại cảm" Vũ Thị Hòa đứng trước cái được coi là hài cốt liệt sĩ. Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Phạm Hạnh Phúc, đại diện Hội Cựu chiến binh tỉnh cũng có mặt. Với kinh nghiệm hơn 30 năm làm công tác quy tập hài cốt liệt sĩ, ông Phúc cho rằng số đất đen trên không phải là xương cốt liệt sĩ. (Theo Infonet/VTV) ====================== Theo wikipedia ông Phùng Chí Kiên năm 2003 mới được đảng và nhà nước phong Tướng!
 9. 2 bức ảnh lộ bí mật cuối cùng vụ Bích Hằng tìm mộ liệt sỹ Phùng Chí Kiên 10:47 | 03/11/2013 (PetroTimes) - 2 bức ảnh sau đây đã nói lên tất cả vấn đề. Và có lẽ đã đến lúc chúng ta nên kết thúc vụ việc để giữ sự yên bình cho giấc ngủ của người chiến sỹ đã quên thân vì nước, cũng là trả lại sự công bằng và có thái độ tôn trọng, ghi nhận đúng đắn với công sức, thiện tâm của nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng. >> Chùm bài: Sự thật của nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng Trong biên bản bàn giao, đã ghi rõ phần "di vật của liệt sỹ" (tức là các vật đi kèm chứ không phải hài cốt): 13 mảnh bát vỡ. Vậy là ngay từ đầu, đoàn quy tập đã xác định đây là mảnh bát vỡ chứ không phải hài cốt. Vậy mà về sau, có cơ quan chức năng lại mang mảnh sành này ra kiểm định và tuyên bố là... mảnh sành. Rõ ràng, đã là mảnh sành thì kiểm định 1000 lần cũng là mảnh sành mà thôi. Theo lý giải của tiến sỹ Vũ Thế Khanh, Tổng giám đốc UIA thì: Khi trộm được thủ cấp của liệt sỹ Phùng Chí Kiên, người dân đã đặt thủ cấp vào một chiếc bát sành và mang đi chôn. Khi mới đào lên, thủ cấp của liệt sỹ Phùng Chí Kiên chỉ còn là khối đất đen nhưng có nguyên hình hốc mắt, mũi và miệng. Trong quá trình cất bốc, đoàn quy tập đã có thể đã gom luôn cả các vật giống hình xương lẫn xung quanh khu đất (trong biên bản cũng ghi rõ: Nghi là răng). Được biết, trong vụ cất bốc này, nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng không trực tiếp thực hiện. Sau khi xác định vị trí, khu vực, Phan Thị Bích Hằng phải về Hà Nội gấp vì có người thân mất, nhường phần việc còn lại cho con cháu liệt sỹ và chính quyền địa phương. Sau khi công bố 2 bức ảnh này, chúng tôi mong muốn sự việc sẽ kết thúc tại đây, để trả lại sự yên tĩnh đáng ra nó phải có. Ai đúng, ai sai, dư luận sẽ phán xét. Chúng ta tin chắc rằng, người dân sẽ đứng về phía sự thật, về phía những người vì nghĩa mà không quản khó khăn đi tìm phần thi thể còn thất lạc như một sự báo ơn với người đi trước. Dù họ thành công hay không thành công - những nỗ lực đó đều rất đáng ghi nhận. Nó đáng trân trọng hơn nhiều so với những hoài nghi của những người chỉ ngồi một chỗ và… phán! Hoàng Thắng
 10. TS Khanh: "Nói Phan Thị Bích Hằng như vậy là vô trách nhiệm" Hoàng Đan - theo Trí Thức Trẻ 25/10/2013 07:32 (Soha.vn) - Tổng giám đốc UIA Vũ Thế Khanh cho rằng, những phát ngôn trên VTV nói về nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng như vậy là vội vàng, thể hiện sự vô trách nhiệm... Trong chương trình "Trở về ký ức" số mới nhất của VTV đã chia sẻ rất nhiều thông tin quan trọng về khả năng thực sự của các nhà ngoại cảm. Trong số đó có cả nhà ngoại cảm nổi tiếng Phan Thị Bích Hằng đã được phơi trần sự thật. Theo chương trình, rất nhiều thân nhân, gia đình của các liệt sĩ đã nhận nhầm xương động vật thành xương của người đã khuất. Theo cục Người có công (Viện pháp y quân đội) thì trong một vụ giả mạo xương các liệt sĩ thì gần như 100% các mẫu xương tìm theo lời của nhà ngoại cảm mang đến giám định đều cho kết quả sai. 2-5% số xương mang đến không phải xương người. Với các trường hợp do thân nhân tự mang đến xét nghiệm cũng cho các kết quả sai khá cao. Đáng chú ý là vụ giám định phát hiện xương động vật được coi là xương liệt sĩ đau xót nhất diễn ra vào tháng 9 năm 2009. Liệt sĩ Phùng Chí Kiên, một bậc tiền bối, Ủy viên trung ương đảng năm 1935, người đầu tiên được Chủ tịch Hồ Chí Minh phong hàm tướng. Đồng chí hy sinh năm 1941, bị Pháp tra tấn và chặt đầu treo để thị uy. Năm 1990, phần thân thể của tướng Kiên đã được đưa về nghĩa trang liệt sĩ, còn phần thủ cấp, Bộ Quốc phòng và gia đình đã nhờ đến nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng chỉ giúp. Sau giám định, thứ mà bà Hằng nói là hài cốt của liệt sĩ Phùng Chí Kiên là mảnh sành vụn và một chiếc răng động vật. Trao đổi với chúng tôi, TS Vũ Thế Khanh, Tổng Giám đốc Liên hiệp khoa học công nghệ tin học ứng dụng (UIA) cho biết, Phan Thị Bích Hằng là nhà ngoại cảm có năng lực, đã được khảo nghiệm và có thời gian công tác lâu năm. TS Vũ Thế Khanh. "Phan Thị Bích Hằng là người làm công việc ngoại cảm tương đối sớm, cùng với nhiều nhà ngoại cảm khác như bác Đỗ Bá Hiệp, Nguyễn Văn Liên... Hằng là nhà ngoại cảm có năng lực, đã được khảo nghiệm và được tặng giải thưởng Huyền Thông dành cho các nhà ngoại cảm đã tìm được trên 1.000 thông tin về mộ liệt sỹ thất lạc. Thực ra Hằng là một trong những lực lượng nòng cốt trong việc tìm hài cốt của nhà văn, liệt sỹ Nam Cao. Hiện nay tóc và viên đạn trong hộp sọ của nhà văn đã được giám định bởi Viện Khoa học hình sự (Bộ Công an), kết quả chính xác 100%. Và còn rất nhiều lần tìm kiếm khác cũng chính xác như tìm hài cốt của em gái nguyên Phó Thủ tướng Trần Phương.... Đó là sự kỳ công, chứ không phải là đơn giản. Vậy thì không thể vì một cái ví dụ sai mà có thể phủ định tất cả bằng 0% những việc tìm kiếm đã nhận được kết quả chính xác trước đó được. Giả sử những vụ tìm đúng sau đó mà bảo 100% là đúng thì cũng không được ...", TS Khanh nói. Cũng theo TS Khanh, thực tế qua quá trình nghiên cứu, khảo nghiệm thì độ chính xác của các nhà ngoại cảm như Phan Thị Bích Hằng đạt được 60 - 70% là tối đa. "Với những nhà ngoại cảm chúng tôi đã khảo nghiệm, nghiên cứu như Phan Thị Bích Hằng và công bố độ chính xác đạt được 60 - 70% là tối đa. Còn việc sai 30 - 40% không có nghĩa là người ta có tội. Bởi nếu như lừa đảo thì có tội còn ở đây chuyên môn người ta chỉ có thế thôi. Vì thế ở đây, phải biết lợi dụng chuyên môn đó và kết hợp thêm với các phương pháp khác để thẩm định, khử bớt những sai số đó đi. Ngay cả đến máy giám định gen đôi khi cũng vẫn còn sai. Ở đây, khi các gia đình muốn tìm kiếm thân nhân thì phải đăng ký và trên cơ sở đó chúng tôi sẽ quay, ghi chép toàn bộ các nội dung. Các nhà ngoại cảm sẽ không được cung cấp bất cứ thông tin gì và chúng tôi sẽ ngồi ghi chép, quay băng lại lời nói của họ để làm đối chứng, tránh sự lừa dối, bịa đặt thông tin. Tuy nhiên, việc này đều được thực hiện kín để người nhà có thể thoải mái trò chuyện... Các thông tin sẽ được kiểm định bởi một nhà ngoại cảm khác. Sau khi thực tế hiện trường, các mẫu sẽ được gửi đến Viện khoa học hình sự (Bộ Công an) kiểm tra và sau cùng, khi đã có kết luận thì tiếp tục sẽ được giao lưu lại với người thân để kết quả chính xác nhất...", ông Khanh cho hay. Nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng. Ông Khanh cũng bày tỏ, những phát ngôn từ một vụ việc mà đã cho rằng "vạch mặt" Phan Thị Bích Hằng lừa đảo, hay độ chính xác gần như bằng không là vội vàng, thể hiện sự thiếu trách nhiệm. "Người phát ngôn về Phan Thị Bích Hằng trên VTV đưa như vậy là vội vàng, thể hiện sự thiếu trách nhiệm. Người đưa các thông tin đó cũng không trực tiếp tham gia và việc đưa chu trình thực hiện như vậy cũng không đúng. Ví dụ khi lấy mẫu một vụ tai nạn giao thông, anh phải lấy được một mẫu điển hình. Nếu ở đó có cả cát, cả đá, cả sỏi hay cục gỗ, cục đất... mà cứ thế mang về thì đâu có được. Và nếu tìm mẫu sai thì người ta phải tiếp tục giao lưu, kiểm tra lại vì nếu như trong số đó vẫn có hài cốt thật thì sao?... Thêm vào đó, nếu từ một vụ việc mà đã nói là "vạch mặt" hay lừa đảo, chính xác bằng không thì khác gì phủ sạch toàn bộ công sức trước đây của người ta. Không thể như thế được, nói như vậy rõ ràng là sự vô trách nhiệm. Ở đây, tôi cũng xin nói rằng, với người liệt sĩ trở về thì rõ ràng giấy báo tử là bằng không, tức là sai. Nhưng nếu chỉ căn cứ vào một hai trường hợp đó rồi cho rằng, toàn bộ giấy báo tử là số không thì rõ ràng là có tội với hàng triệu liệt sĩ, gia đình, thân nhân của họ... Nhà ngoại cảm cũng như máy giám định vậy, đều có xác suất và việc của chúng ta là phải tận dụng cái đúng, đồng thời hạn chế cái sai số đó đi...", ông Khanh nhấn mạnh. Ông Khanh cũng cho hay, việc tìm phần mộ của Liệt sĩ Phùng Chí Kiên, Liên hiệp hội không tham gia nhưng không phải vậy mà có thể "nói sai, nói bậy như vậy được". Cùng với đó, theo ông Khanh, cách đây chừng 2 năm, nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng đã tuyên bố "giải nghệ" và hiện nay, bà Hằng đang không ở Hà Nội. Cũng trong chiều 24/10, khi chúng tôi liên lạc vào số máy cầm tay của nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng thì bà tắt máy.
 11. Bác qtngoc ơi sao tnd thấy chữ "Thiên" trong "Thiên Ứng" có vẻ không giống với chữ "Thiên" trong "Chiếu Thiên" ??? Và
 12. CHÚC MỪNG SINH NHẬT SƯ PHỤ! CHÚC SƯ PHỤ THÊM TUỔI MỚI AN LÀNH HẠNH PHÚC!
 13. :rolleyes: Vậy năm Tuất các bác cúng gì ạ???
 14. Người đàn ông với thuật tìm vật bị đánh cắp Người mất của, lạc mất con thường tìm đến ông Trịnh Văn Sửu ở xã Chi Lăng (Chi Lăng, Lạng Sơn) để nhờ tìm. Sau khi hỏi thông tin, bằng vài thao tác đơn giản, ông Sửu đã giúp họ tìm được người thân, của cải bị mất. Thuật cầm máu huyền bí của người Nùng Ông Trịnh Văn Sửu, bố vợ của cựu Bí thư xã Chi Lăng Dương Ngọc Đại, nổi tiếng với thuật tìm vật hay người mất tích. Ông Sửu năm nay xấp xỉ 90 tuổi, 60 năm tuổi Đảng, nguyên là cán bộ thủy văn người Quảng Nam tập kết ra Bắc rồi học được thuật tìm của mất từ người dân tộc ở huyện Bình Gia. Năm 1971, ông chuyển cả gia đình về Chi Lăng sinh sống. Người đầu tiên ông Sửu giúp tìm của là ông Lành Văn Sìn, một thầy mo có tiếng trong vùng. Bữa ấy thấy đám đông đang nhốn nháo ở nhà ông Sìn, hỏi ra biết nửa đêm, con trâu trong chuồng nhà thầy mo đã bị trộm dắt đi mất dù then vẫn còn cài. Ông Sửu nói với ông Sìn: “Để tôi tìm giúp trâu cho”. Ông Sìn lắc đầu, không tin và bảo: “Ông chỉ được cái nói phét”. Ông Trịnh Sửu giờ đã già và lẫn. Ảnh: Nông nghiệp Việt Nam. Không hề tự ái, ông Sửu bình tĩnh hỏi giờ mất trâu rồi ghi vào một tờ giấy. Ông lại bảo gia chủ lấy con dao nhọn xiên qua tờ giấy ấy rồi cắm xuống trước cửa chuồng trâu và phán rằng: “Nếu con trâu chưa bị giết, giờ này ngày kia ra cánh đồng phía trước mặt tìm là thấy”. Khi những người giúp việc cho các thầy mo ra đồng tìm, đúng là thấy trâu thật. Câu chuyện về tờ giấy biết tìm được vật mất của ông Sửu từ đó lan truyền khắp vùng còn nhanh hơn cả nước sông Thương mùa lũ. Hễ mất trâu bò thậm chí lạc mất người thân họ đều cậy nhờ ông Sửu tìm giúp. Thủ tục làm lễ rất đơn giản, một bò gạo, một túi kẹo hoặc gói bánh, một con dao nhọn để thắp hương làm lễ còn tiền ông Sửu không lấy. Ông Sửu có 6 người con, 4 trai, 2 gái nhưng không một ai theo học được thuật tìm của, tìm người của bố. Muốn học được thuật này phải ngồi thiền một thời gian dài, sáng nhìn lên mặt trời 2 tiếng, chiều nhìn lên mặt trời 1 tiếng, luyện sao cho tâm thật tĩnh mới mong thành công. Ở trong vùng có ông Hoàng Văn Vản cũng rất hâm mộ thuật này, ngỏ ý muốn học nhưng khi nghe ông Sửu bảo, thấy những điều kiện khó quá đành bỏ dở nửa chừng. Từ hồi vợ mất, ông Sửu suy nghĩ quá đâm ra quên quên, nhớ nhớ, có ai nhờ vả, con cháu cũng không cho ông thực hiện thuật tìm của, tìm người nữa. Ông Sửu giải thích: “Khi thắp hương, tôi cúng ông bà rồi hỏi những chỉ dẫn như con bò, con trâu đó người ta dắt vào buộc cạnh gốc cây này, tảng đá nọ…”. Anh Hoàng Văn Téo ở xóm Mới A xã Chi Lăng có con gái là Hoàng Thị Xuân. Năm Xuân 15 tuổi, đang học lớp 9 bỗng mất tích. Một bà bán thuốc nam tên là Mã Thị Nhi kể thấy Xuân ngồi cùng đứa con trai lạ trên tàu hỏa liền đến hỏi thì cậu kia lẩn mất, còn Xuân cứ theo tàu ngược về Hà Nội. Nghe tiếng ông Sửu biết tìm người, anh Téo đến nhờ. Ông Sửu hỏi ngày tháng năm sinh của Xuân, hỏi nghi đi hướng nào rồi viết vào một tờ giấy (làm lễ cho tìm người thì không cắm dao vào giấy như tìm vật) dặn anh về để dưới bát hương bàn mụ (bàn thờ phụ) cứ 12 giờ trưa thắp một nén hương, liên tiếp thực hiện trong 15 ngày. “Trừ khi nó vượt biên còn không chỉ nửa tháng anh sẽ nhận được tin, đón được con về”, ông Sửu nói. 15 ngày sau, anh Téo nhận tin một trung tâm nhân đạo ở quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, báo xuống nhận con. Khi về Xuân bị ngơ ngẩn một thời gian rồi mới hồi phục. Anh Téo mang một cái chân giò, mười bò gạo nếp và hai chai bia đến tạ ơn ông Sửu. Anh Trần Văn Chiến ở làng Đồn là người có kỷ lục nhờ ông Sửu tới 3 lần. Con trâu đầu tiên bị mất, anh nhờ ông Sửu tìm. Ông chỉ hướng, cuối cùng tìm thấy ở đồng Ruộng xóm Mới. Con trâu thứ hai mất ở cánh đồng Mả Tổ, tìm cả tuần không thấy, ông chỉ hướng, anh tìm thấy ở bìa rừng. "Đến đợt tôi bị người ta lừa mất cái xe máy Dream Thái trị giá hơn 5 cây vàng. Tôi tìm đến nhà ông Sửu, ông hỏi bị lừa lúc mấy giờ, kẻ lừa đảo nó đi hướng nào, hình dạng nó ra sao", anh Chiến kể. Sau đó ông Sửu làm lễ rồi bảo: “Cứ về đi, không mất được xe đâu mà sợ”. Chừng một tháng sau, Công an huyện Lục Ngạn (Bắc Giang) báo anh Chiến sang lấy xe về. Như lời anh công an thì kẻ lừa đảo khai chiếc xe cứ đi được một đoạn lại chết máy nên nó gửi lại nhà dân để lừa chiếc khác. Giờ, tuy đã có xe máy mới nhưng anh Chiến vẫn giữ lại chiếc Dream làm kỷ niệm. Ông Lăng Thạch, Bí thư xã Chi Lăng 3 năm trước cũng mất con trâu đực, tìm hai ngày không được liền nhờ đến ông Sửu, hai giờ sau thấy trâu ở cánh đồng Ải Mới. Ông Thạch bảo: “Tôi rất phục cách tìm vật của ông Sửu. Theo tôi nó không phải mê tín bởi ông ấy không lập đền, mở phủ, không dọa dẫm người ta có ma quỷ này nọ cũng không đòi hỏi bất cứ tiền nong gì mà toàn làm điều tốt lành cho bà con…" Theo Nông nghiệp Việt Nam
 15. Bạn Văn Việt thân mến, theo quan điểm của diễn đàn thì "yêu nhau cứ lấy" cặp nào cũng có sự hợp - khắc, quan trọng là tình yêu chân chính.Bạn có thể đăng ký ngay một lớp học Luận Tuổi vừa mới khai giảng, rất hữu ích đấy. http://diendan.lyhoc...et-02-nam-2013/ Chúc vạn sự an lành.
 16. Thưa Sư Phụ, tnd là học viên của khóa PTLV11 xin đăng ký 2 quyển tử vi lạc việt, tnd muốn đọc sách Phong Thủy Lạc Việt của Thầy thì có thể tìm mua ở đâu ạ? Văn phòng TT ở Hà nội có không ạ?
 17. CHÚC PHẠM HÙNG SANG TUỔI MỚI VỚI NHỮNG THÀNH CÔNG MỚI
 18. :wub:Ước gì mình được như ông ấy!
 19. Thưa bác, mỗi dự án người ta kiếm được ối tiền đấy bác ạ, mặc dù cái sản phẩm của dự án ấy chắc gì đã tốt bằng những sản phẩm cũ, thậm chí còn rất tồi tệ. Ấy thế nên đất nước mình càng ngày càng tụt hậu so với thế giới.
 20. Chào anh Hạt gạo làng!

  Vậy có nghĩa là em không cần xoay lại hướng ban thờ phải không ạ? Hay phải chọn hướng nào mà em đã đề xuất?

  Trân trọng cảm ơn anh!

 21. Chào anh Hạt gạo làng!

  Vậy có nghĩa là em không cần xoay lại hướng ban thờ phải không ạ? Hay phải chọn hướng nào mà em đã đề xuất?

  Trân trọng cảm ơn anh!

 22. Chào anh Hạt gạo làng! Năm hết tết đến tnd biết mọi người đều bận rộn nhưng vì quá gấp nên tnd mạo muội xin anh cho vài lời khuyên về những thắc mắc của tnd trong đường link http://diendan.lyhocdongphuong.org.vn/bai-viet/29014-kinh-nho-thay-thien-su-va-cac-su-huynh-giup-do/page__pid__203833#entry203833

  Nếu sự việc này làm phiền anh thì cũng mong anh bỏ quá!

  tnd xin chân thành ...

 23. Chào anh Hạt gạo làng! Năm hết tết đến tnd biết mọi người đều bận rộn nhưng vì quá gấp nên tnd mạo muội xin anh cho vài lời khuyên về những thắc mắc của tnd trong đường link http://diendan.lyhocdongphuong.org.vn/bai-viet/29014-kinh-nho-thay-thien-su-va-cac-su-huynh-giup-do/page__pid__203833#entry203833

  Nếu sự việc này làm phiền anh thì cũng mong anh bỏ quá!

  tnd xin chân thành ...