• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

htc1099

Hội viên
 • Số nội dung

  50
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Danh tiếng Cộng đồng

13 Good

About htc1099

 • Rank
  Mới gia nhập
 • Birthday
 1. AKI thân mến ! Vân đề em hỏi, tôi trả lời như sau: Theo các thông tin em cung cấp. Nếu gđ em không có vấn đề gì vội thì nên để đến tháng 10 hoặc tháng 12 năm sau (2018, tính theo âm lịch) làm công việc này sẽ tốt hơn. Tuy nhiên em cần nhớ : Việc chọn ngày giờ, tháng, năm tốt chỉ là một phần bổ trợ cho công việc tốt hơn chứ không phải là yếu tố dẫn đến kết quả tất cả của sự việc. Chúc gđ an vui !
 2. Chào em ! Gia đình em có thể chọn làm việc làm cải táng bố em vào mùa đông năm 2018 (Năm mậu tuất). Lưu ý : gđ em cũng cần phải xem xét kỹ về mộ phần trước khi quyết định để sau khỏi áy láy, lo âu. Chúc em và gd an vui !
 3. Hiền thân mến ! Vấn đề em hỏi tôi trả lời em như sau: Em có biết bố chồng em tuổi gì hay không ? Còn bao giờ nên bốc mộ thì em cần căn cứ vào tình hình thực tế của mộ phần. Theo truyền thống thì sau 3 năm ( 36 tháng ) là có thể bốc mộ được. Nhưng thực tế cuộc sống hiện tại có nhiều lý do khác nhau dẫn đến thi hài chưa phân hủy hết cần có thời gian để dài hơn. Đến khi bốc, theo thông tục người ta cần xem năm đó không xung sát với tuổi của vong linh và tuổi của người chủ sự lo việc là được (VD năm đó không xung sát với tuổi của chồng em; tý xung mão, hại mùi, sát ngọ). Ngoài ra việc kiêng kị lại theo quan niệm riêng của mỗi nơi lại có sự khác nhau trong dân gian. Còn việc tốt xấu của mộ phần có ảnh hưởng đến con cháu sau này còn phụ thuộc nhiều yếu tố khác nhau không chỉ đơn giản là chọn năm tốt mà được. Quan trọng nhất là đất táng tốt ắt con cháu sẽ được hưởng tốt, phúc đức tốt có thể chuyển cải hung thành cát. Chúc em vui !
 4. Chào Qúy vị và các bạn ! Thu đến, đông về, tôi lại đến Đem tâm góp ích để cho đời Hễ giúp cho ai tròn chữ nghĩa Cũng là chữ phúc để đời sau
 5. Em thân mến ! Xem màu sắc hợp với mình hay không thường lấy theo mạng ngũ hành em nhé ! Chúc em vui vẻ xóa bỏ được thắc mắc của em !
 6. Thưa quý vị và các bạn ! Phong thủy được coi là một môn khoa học được vận dụng những nguyên tắc có tính lý luận về địa lý, vật lý .... nhằm mục đích giúp cải thiện về vận mạng, sức khỏe, tâm lý, tính cách,....vv của con người trong cuộc sống. Nhưng phong thủy không phải là chìa khóa vạn năng, không phải là phép thần thông cải tử hoàn sinh, không thể biến hóa làm thay đổi tất cả mọi việc trên đời . Bất kể ai sống trong cõi đời này cũng phải chịu những quy luật tự nhiên của tạo hóa sinh ra. Đó là: "Sinh - lão - bệnh - tử" và "Thịnh - suy- bí - thái ". Đời người có lúc thăng, lúc trầm, lúc thịnh, lúc suy đó là điều không ai tránh khỏi. Những quy luật trên ai cũng có lúc phải chịu em ạ. Nếu ai có trí tuệ, kiến thức, thông minh, sự lỗ lực có gắng của bản thân + với một chút may mắn thì có làm giảm bớt mức độ xấu được phần nào chứ không phải lúc nào cũng được như ý sở cầu. Những năm gần đây do ảnh hưởng chung của nền kinh tể suy thoái toàn cầu và những chính sách kinh tế thắt chặt thị trường trong nước nói riêng đã rất nhiều các đại gia, chuyên gia cũng phải lao đao hoặc phá sản đấy em ạ đã có không ít những nhà phong thủy nổi lên để hô mưa gọi gió. Hiện nay có nhiều người vì quá yêu thích hoặc vì quá mê muội hoặc vì dụng lợi cá nhân đã khếch tán làm đảo lộn những giá trị cao quý của khoa Địa lý phong thủy làm sai lệch những giá trị chân minh, có người còn biến tán nó lung tung thêm rối bời. Mỗi khi chúng ta gặp chuyện khó khăn, trắc trở, bế tắc. Cần phải xem xét: - Phải bình tĩnh giải quyết các vấn đề. Những gì đã mất hoặc không thể giữ được phải biết chấp nhận sự thật không để tinh thần suy sụp thiếu minh mẫn. - Cố gắng lỗ lực bản thân với những gì mình có thể để tiếp tục gây dựng và khôi phục từng bước một. - Cần nhớ rằng : Sức khỏe và trí tuệ là vàng; còn người sẽ còn của, người sẽ lại làm ra của. - Ứoc mơ là tốt nhưng đừng quá cao vọng, cần biết sức mình tùy lúc, tùy thời...vv Chúc mọi người an vui !
 7. Làm thầy khó nhất chữ tâm Nặng tiền thì dễ chữ tâm phai mờ
 8. Chào Qúy vị và các bạn ! Thu đến, đông về, tôi lại đến Đem tâm góp ích để cho đời Hễ giúp cho ai tròn chữ nghĩa Cũng là chữ phúc để đời sau
 9. Văn Hà thân mến ! Việc an táng bố em nay đã xong rồi , em cũng không nên lo lắng nhiều quá em nhé ! Vận mệnh, đời sống của con người tốt - xấu do ảnh hưởng từ nhiều yếu tố khác nhau. Việc ngày tốt hay xấu không phải vấn đề quyết định tất cả vận mệnh của con người em ạ. Tuy nhiên ngày tốt xấu có ảnh hưởng đến từng sự việc, từng trường hợp khác nhau. . Điều em cần làm trong trường hợp này là: - Thứ 1: Luôn sống làm những điều tốt đẹp, thiện tâm, giữ gìn đạo đức để được " Đức năng thắng số" - Thứ 2: Để an tâm hơn, em nhờ thầy có chân truyền về Pháp môn sẽ có thể giúp đỡ được em. Chúc em và gđ an vui.
 10. Em là Lê Thanh Long, hiện ở Sài Gòn, rất muốn được diện kiến anh, mail của em (vns.lethanhlong@gmail.com)

 11. . Tôi rất thông cảm với tâm trạng của em. Mọi việc em cần chấn tĩnh lại từ giải quyết từng bước một, càng sốt ruột càng vất vả dễ dẫn đến mất lý trí em ạ. . Tôi mở chuyên mục tư vấn trên diễn đàn nhằm mục đích giúp đỡ mọi người, không muốn pho trương tên tuổi hay khoe khoan gì đâu. Bởi: Tôi không phải tài cao Bắc đẩu Cũng chẳng phải Thánh tổ uy nghi Cũng không phải Thần Tiên giáng thế Chỉ thường dân áo vải đơn sơ Muốn đem tâm giúp ích cho đời Để ngày sau mình không uổng phí Góp một phần lưu giữ huyền môn.
 12. Chào em ! - Việc thờ cúng ở quê chồng em các gđ thường dùng 2 ban thờ. Đó là quan niệm và phong tục riêng của từng địa phương, tôi không luận bàn. Em cũng tùy cơ ứng biến cho phù hợp. Ban thờ tư gia không nên dùng nhiều bát hương dễ gây phiền phức. Bởi vì, ban thờ tư gia nhỏ hẹp phù hợp với không gian thờ phụng riêng của gđ. Nếu dùng nhiều bát hương sẽ khó sắp xếp làm ảnh hưởng đến tính thẩm mỹ và trang nghiêm thờ phụng, trật trội vướng víu dễ làm động đến bát hương ảnh hưởng không tốt đến gia chủ, sơ ý còn làm cháy cả các đồ thờ. Một số gia đình ít quyét dọn, lau chùi để nhiều khói bụi làm dơ bẩn ban thờ không hay...vv. - Việc đi gọi hồn chỉ để tham khảo, phương pháp này không khả quan. Vì: Thứ nhất, nếu được hồn thật lên thì là may nhưng là hồn giả thì càng thêm khó...vv Thứ hai : Các vong linh nếu không am hiểu về địa lý phong thủy thì biết đâu mà bảo. - Việc em đi lễ và cầu nguyện đó là tấm lòng thành của em nhưng được đến đâu còn tùy theo phúc, theo mệnh, theo từng lúc của mỗi người, mỗi gđ. Không phải lúc nào cũng như ý sở cầu đâu em. Chúc em và gđ may mắn.
 13. Chào em ! Về việc thờ phụng tại các gia đình tư gia thông thường chỉ nên dùng 01 ban thờ và 01 bát hương mà thôi không nên dùng nhiều bát hương sẽ gây ra rườm rà và phiền phức. Bởi thờ thì dễ giữ lễ thì khó. Tuy là một bát hương nhưng vẫn phụng thờ chung hương hỏa tổ đường và thần linh thổ đia......Khi lễ nghi vẫn thỉnh mời đầy đủ và thành kính là được. Hiện nay có một số gđ dùng 02 hoặc 03 bát hương để phân bậc. Điều này không sai nhưng dễ gặp phiền phức. Về việc mộ phần: Gđ em có thể quy tập các mộ nằm rải rắc các nơi về cùng một khu cho thuận tiện việc trông nom và tảo mộ. Điều này cũng có điều tốt và cũng có điều xấu. Nếu gặp khu đất tốt thì gia tăng thêm tốt và ngược lại. Lúc thịnh thì không sao lúc suy sẽ gặp nhiều biến cố dồn dập tới nhiều gia đình. Vì vậy em cần nhờ thầy có chuyên môn về lĩnh vực mộ phần giúp đỡ, xem thấy ngôi nào ở những phần đất tốt và không vì lý do đặc biệt thì không nên di dời tránh biến cố trong dòng họ. Qua lời em tâm sự trong bài viết về đường con cái của gđ em, tôi nhận thấy gđ em đang có dấu hiệu bị suy kiệt về mộ phần cần sớm tiếp bồi thêm phúc phòng tuyệt đường tử tôn về sau. Gđ em cần kết hợp cả ba phương pháp để bổ trợ cho nhau đó là: về mặt y khoa tiếp tục dùng các phương pháp và thuốc chữa trị, về mặt tâm linh gđ em luôn làm những việc phúc thiện giúp đỡ mọi người. Đặc biệt cần tìm phần đất tốt để tiếp bồi phúc âm phần huyết thống gần nhất của gđ em. VD: như mộ của ông bà nội của chồng em. Điều này không phải là mê tín đâu em nó có nguyên lý của nó nhưng khó giải thích tường minh theo duy vật biện chứng. Chúc gđ em sớm có những lựa chọn phù hợp và kết quả tốt nhất. Cầu mong phúc lành đến toàn gia !
 14. Chào lacquocphong Vấn đề em hỏi tôi trả lời như sau: 1/ Thầy cho con hỏi, mộ ông nội con khi nào sang cát được ạ? - Theo phong tục người xưa truyền lại người mất chôn cất sau khi giỗ hết 3 năm thì thi thể các phần mền phân hủy hết còn hài cốt là bốc mộ cải táng được. Nhưng trên thực tế còn phụ thuộc vào từng vùng đất, vùng nước khác nhau thời gian để có thể tăng lên. VD: Như khi mai táng ở vùng đất có nước mặn hoặc khi khi chôn cất bưng bịt quá kỹ bằng các chất nilong, vải bạt kín... hoặc người dùng nhiều thuốc bổ, nhiều chất thuốc kháng sinh..... nhiều chất có tính bảo quản thi thể lâu phân hủy hơn nên thời gian cần phải để lâu hơn thì mới sạch được. Do đó em cần dựa vào tình hình thực tế để định liệu công việc (Trừ trường hợp mộ phần kết phát). 2/ thầy xem giúp rằng ngôi mộ ông con có gì đặc biệt không?( ví dụ như có kết ko ạ) - Điều này không có một cơ sở nào căn cứ không thể trả lời em được. Muốn biết mộ phần có tốt hay không, có kết hay không gđ em cần phải dùng nhiều phương pháp kiểm tra khác nhau mới biết được. Cần tìm người có hiểu biết về vấn đề này giúp đỡ. Chúc an vui !
 15. Đất đẹp như tranh, cảnh hình như vẽ Mạch chạy rành rành, chỉ tiếc người chẳng biết mà dùng.