• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

lyslys

Thành viên diễn đàn
 • Số nội dung

  28
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Danh tiếng Cộng đồng

0 Neutral

About lyslys

 • Rank
  Mới gia nhập
 • Birthday
 1. Chân thành cám ơn ntpt đã trả lời lyslys ...về công việc thì lyslys thấy cũng tạm ổn... mạo muội hỏi thêm về bố mẹ của lyslys năm nay thế nào?(đầu năm mùng 3 tết bố của lys phải nằm bệnh viện,mẹ thì sk cũng kém nên lys lo cho họ quá) và đường tình duyên ....đường chồng con của lys ra sao??? ......số có phải xuất ngoại hay ko?? người yêu là người nn,muốn lys theo, mà lys muốn ở vn, nên đã đầu tư cv làm ăn ở đây...nếu lyslys ra nn sinh sống có được tốt ko??? xem kỹ dùm lyslys bởi vì lys rối quá ...hic hic có khi nào số lyslys ở một mình ko ??? hay còn lận đận tình duyên??? sao mà cứ đến phút 80 là lăn tăn....Rất mong ntpt trả lời giúp dùm.
 2. Đây là lá số tử vi củalyslys, sinh vào giờ tuất http://www.lyhocdong...w=screen&size=2 Gia đình đông anh chị em, tôi có 6 chị gái, và 2 anh trai, 2em trai Chưa lập gđ, có bệnh về dạ dày, mẹ tuổi quý mùi, cha tuổi đinh sửu Đang học thêm 1 đại học và sắp tốt nghiệp (nghành kiến trúc nộithất) Cho lys hỏi là năm nay là hạn tam tai...vậy có thuận lợi xdnhà cửa không?? lys đang xây sửa lại nhà và có ý định cho thuê or kinh doanh,tư vấn dùm lys có thể kinh doanh nghành gì phù hợp ?? hùn hạp với 2 người nữtuổi tuất 1970 và tuổi thìn năm 1976 có hợp ko ??? và có thích hợp cưới xintrong năm nay or năm tới không??? ( người yêu tuổi kỷ dậu năm 1969) Chân thành cám ơn các cao nhân đã nhín thời gian đọc và giảiđáp giúp mình. Lyslys
 3. oh...Thanks bạn tomchit nhiều nha, mình hiểu rồi, đành phải mở topic mới...để vầy mọi người khó xem cho mình quá...ah..bạn cũng vui tính ghê
 4. Tôi sinh vào ngày 17/08/79 dương lịch,gio Tuat Đây là lá số tử vi của mìnhhttp://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php? name=NGUY%E1%BB%84N+NG%E1%BB%8CC+M%E1%BB%B8&date=1979,8,17,19,0&year=1979&gender=f&view=screen&size=2 Gia đình đông anh chị em, tôi có 6 chị gái, và 2 anh trai, 2 em trai Chưa lập gđ, có bệnh về dạ dày, mẹ tuổi quý mùi, cha tuổi đinh sửu Đang học thêm 1 đại học và sắp tốt nghiệp (nghành kiến trúc nội thất) Cho lys hỏi là năm nay là hạn tam tai...vậy có thuận lợi xd nhà cửa không?? lys đang xây sửa lại nhà và có ý định cho thuê or kinh doanh ,tư vấn dùm lys có thể kinh doanh nghành gì phù hợp ?? hùn hạp với 2 người nữ tuổi tuất 1970 và tuổi thìn năm 1976 có hợp ko ??? và có thích hợp cưới xin trong năm nay or năm tới không??? ( người yêu tuổi kỷ dậu năm 1969) Chân thành cám ơn các cao nhân đã nhín thời gian đọc và giải đáp giúp mình. Lyslys sinh gio Tuat... Cam on ban nhieu, khong biet dong tuoi co nhung dac diem tu vi giong nhau nhieu ko nhi???
 5. Tôi sinh vào ngày 17/08/79 dương lịch Đây là lá số tử vi của mìnhhttp://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php? name=NGUY%E1%BB%84N+NG%E1%BB%8CC+M%E1%BB%B8&date=1979,8,17,19,0&year=1979&gender=f&view=screen&size=2 Gia đình đông anh chị em, tôi có 6 chị gái, và 2 anh trai, 2 em trai Chưa lập gđ, có bệnh về dạ dày, mẹ tuổi quý mùi, cha tuổi đinh sửu Đang học thêm 1 đại học và sắp tốt nghiệp (nghành kiến trúc nội thất) Cho lys hỏi là năm nay là hạn tam tai...vậy có thuận lợi xd nhà cửa không?? lys đang xây sửa lại nhà và có ý định cho thuê or kinh doanh ,tư vấn dùm lys có thể kinh doanh nghành gì phù hợp ?? hùn hạp với 2 người nữ tuổi tuất 1970 và tuổi thìn năm 1976 có hợp ko ??? và có thích hợp cưới xin trong năm nay or năm tới không??? ( người yêu tuổi kỷ dậu năm 1969) Chân thành cám ơn các cao nhân đã nhín thời gian đọc và giải đáp giúp mình.
 6. Cám ơn bác Haithienha va ntpt đã giúp cho cháu giải được những gút mắc trong lòng hiện nay, thật ra mọi việc đều có thể do mình định, nhưng chút gì đó thật bối rối cân nhắc khi mình có những quyết định quan trọng của cuộc đời....Câu trả lời của bác haithienha cũng hợp ý với cháu,và ng ấy cũng đồng tình, vì cháu cũng dự định học xong bằng đại học (còn 1 năm nữa thì tốt nghiệp) mới tính, cháu nghĩ là nếu thật sự yêu nhau thì 1 năm hay vài năm cũng không phải là quá dài để chờ đợi.Hi vọng có dịp cháu sẽ báo hỷ cho bác và ntpt .Một lần nữa chân thành cám ơn bác và ntpt
 7. mình đã up lá số tử vi của mình và người ấy rồi, kèm theo hình nữa, nhờ ntpt và các cao nhân xem giúp dùm,vì chuyện hệ trọng và gấp mong mọi người xem giúp.Chân thành cám ơn.
 8. đây là lá số của người tuổi kỷ dậu, và hình của ng ấy, mong là ntpt và các cao nhân xem giúp cho mình và ng ấy có duyên nợ vợ chồng ko?Chân thành cám ơn rất nhiều. http://imageshack.us/photo/my-images/600/peterj.jpg/ http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=peter+massa&date=1970,1,20,9,25&year=1970&gender=m&view=screen&size=2
 9. Ntpt cho mình hỏi, vậy mình và ng đó có hợp tuổi và nên duyên được ko? người ấy lại là con một ,không có anh chị em, nên rất yêu quí cha mẹ..mình không thể ích kỷ khi yêu cầu ng đó vì mình ở lại Vn.Nên mình mới hỏi số mình có duyên nợ với ng này không, và có phải sống ở nn không ?? mình không cố ý chọn lựa vk hay ng nn ,nhưng chả hiểu sao lại gặp như vậy nữa...mình rất sợ nếu số mình chỉ sống ở vn ,thì mình sẽ thuận theo số phận, vì đã 1 lần chia tay mình cảm thấy đủ đau rồi...mình không muốn lặp lại lần 2.Mong NTPT và các cao nhân xem xét giúp mình (ng đó sắp hết hạn c.tác và về nước,yêu cầu mình có câu trả lời...) thật bối rối....
 10. Cám ơn ntpt đã dành thời gian trả lời cho mình, nếu mình thích hợp làm về xd vậy là nghành kiến trúc nội thất mình đang học đã theo đúng hướng rồi.Đúng là mẹ mình có bệnh nên phải uống thuốc mỗi ngày,mình sẽ chú ý nhiều đến sk của mẹ hơn nữa.Đúng là mình đang quen 1 người ở phương xa , tuổi kỷ dậu, vậy có nên duyên vợ chồng hay không?Cho mình hỏi thêm là số mình có đi nước ngoài được ko?mình có cảm giác dường như số mình phải sinh sống ở vn (nếu đúng vậy mình không dám cãi số), vì đã 1 lần mình chia tay là vk, và hiện nay người mình đang tìm hiểu lại là ng Tây.Mình lo lắng rất nhiều về sực khác biệt nền văn hoá ...ảnh hưởng đến hạnh phúc,mình cũng đã lớn tuổi cũng mong tìm được ng bạn đời thật sự gắng bó với mình suốt đời....Mong các cao nhân xem giúp mình.Chân thành cám ơn.
 11. Cám ơn ntpt đã ghé thăm, trước giờ mình chưa bị cận thị (dạo gần đây bị đau đầu nên bác sĩ cũng nghĩ đến cận thị, nhưng khám rồi lại là viêm xoang sàn),mình cũng không có sẹo vết gì tay chân phải (từ nhỏ đến giờ chưa từng bị trật hay gãy tay chân),cằm và gò má cũng không hề có nốt rùi nào, dưới cằm thì có 1 tàn nhan nhỏ nhìn giống nốt rùi ( nó không cộm, và nó mới nổi vài năm nay thôi ).Mẹ mình sinh mình cũng dễ và sinh thường vì mình cân nặng hơn 3kg nên cũng không phải sinh thiếu tháng. Bắp vai bên phải có 1 nốt rùi nổi cộm và bé = đầu tăm .Ntpt và các cao nhân có cần thêm thông tin gì nữa để xem giúp dùm mình .Chân thành cám ơn.
 12. Vì ba mẹ ko nhớ chính xác giờ sinh nên đành gửi 2 lá số nhờ các cao nhân xem giúp mình (sinh ra ở sg) lá số 1 giờ dậu http://www.lyhocdong...w=screen&size=2 lá số 2 giờ tuất http://www.lyhocdong...w=screen&size=2 và đây là hình bàn tay phải (mình thuận tay phải) http://imageshack.us...0127040212.jpg/ đây là diện mạo và bàn tay nhờ mọi ng xem giúp ạ. http://imageshack.us.../img0107jy.jpg/ http://imageshack.us...0/img0767b.jpg/ Cho mình hỏi vì sao tuổi mình công danh tình duyên gì cũng lận đận ,mãi đến giờ ko biết phù hợp về nghành nghề gì... cv thì thường bị chèn ép, duyên số cũng muộn đến giờ chưa lập gđ .Dáng người cao 1m50, da ngăm đen, có khiếu về may vá, nấu ăn và mỹ thuật,công việc hay thay đổi đã 4-5 lần, và cv hiện nay làm được hơn 5 năm,lại muốn chuyển .Số có đi ngoài được không? Từ nhỏ học hành khá giỏi ,năm 1998 tốt nghiệp 12 ( năm 1997 do bị bệnh bỏ thi học kỳ 2) Năm 1999 định du học (chị gái và mình, và gđ đã ưu tiên cho chị gái đi trước,và ba mình lại bị gãy cột sống) Năm 2000 đậu đh Năm 2004 tốt nghiệp đh Năm 2005 vừa học vừa làm và lại tiếp tục hồ sơ du học ( lại bỏ ý định, vì kinh tế gđ không đủ) Năm 2008 có đính hôn với 1 vk( hồ sơ cũng đã gần xong) phát hiện ng đó lăng nhăng,và đã chia tay Chọn thi tiếp 1 đại học và vừa học vừa làm cho đến hiện nay, Hiện đang học thêm văn bằng 2 hệ đh(kiến trúc nội thất ,năm sau sẽ tốt nghiệp ) ,dự đinh hoc xong sẽ chuyển việc, không biết có phù hợp ko? Mẹ tuổi quí mùi, ba tuổi Đinh Sửu .Gia đình rất đông anh chị em, chị cả sinh năm 1962 dưới mình có 2 em trai,sn 80 và 83 , và mình thường bị chúng bắt nạt.Có bệnh về dạ dày đã 8 năm .Và hiện 2 tháng nay lại có thêm bệnh đau đầu (chẩn đoán viêm xoang sàn 2 bên, do bị áp lực suy nghĩ nhiều) Chân thành cám ơn các cao nhân đã nhín chút thời gian đọc và trả lời giúp...
 13. kinh nho bac xem giup la so tu vi nay, chau da doi bac tra loi gan nua nam nay roi ,ma ko thay , rat mong tin o bac, mong bac chieu co ma tra loi giup chau voi ah, cam on bac rat nhieu Vì ba mẹ ko nhớ chính xác giờ sinh nên đành gửi 2 lá số lá số 1 giờ dậu http://www.lyhocdong...w=screen&size=2 lá số 2 giờ tuất http://www.lyhocdong...w=screen&size=2 và đây là hình bàn tay phải (chau thuận tay phải) http://imageshack.us...0127040212.jpg/ Kính nhờ bác xem giúp về công danh, và tình duyên sao lận đận quá, đến bao giờ thì ổn định công việc và lập gđ,trong tương lai gần 1-2năm tới cháu có xuất ngọai sống và làm việc được không?
 14. Chào mọi người, như bác Túy Lão nói vậy cuộc đời chác còn lận đận mãi thế ah, đến năm 43t ????Nhưng Lys lys chỉ muốn hỏi là trong vài năm sắp tới có khả năng xuất ngọai ???giấy tờ đang làm lại nhưng lyslys muốn học xong ở vn.Còn đường tình duyên, chồng con lyslys thế nào ,??Đến năm nào thì ng đích thực của cuộc đời đó xuất hiện???Chân thành cảm ơn các cao nhân trả lời giúp dùm lyslys??có cần lyslys post hình tay trái lên ko???Cám ơn mọi ng đã nhín thời gian trả lời cho lyslys
 15. Bác Túy Lão ơi, bác chính xác là da cháu hơi ngăm ,và cháu có bị sâu răng hàm bên trái từ nhỏ,đã trám lại rồi năm 11 tuổi nhưng từ đấy cho đến đến giờ chưa phải hỏng cái nào để mang cái răng giả cả.Cháu cũng chưa có tì vết nào do tai nạn để lại hết, cũng chưa từng bị gãy tay chân..... có hồi nhỏ nổi mụn và sẹo mụn để lại trên mặt .Đúng là công việc năm vừa rồi của cháu ko như ý, nhưng năm nay cháu chưa có ý định chuyển việc vì cháu còn đang học ,chỉ muốn 1-2năm nữa sau khi học xong ,khi đó chuyển việc có tốt ko hả bác?Bác nói, số muộn mới hay là sao? Mong bác có thể nói rõ hơn được ko ạh?