• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

thichlichhoa09

Thành viên diễn đàn
 • Số nội dung

  20
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Danh tiếng Cộng đồng

1 Neutral

About thichlichhoa09

 • Rank
  Mới gia nhập
 • Birthday 09/08/1982
 1. Nhờ anh Thiên Luân xem giúp em: - Chồng: 12/10/1978 âm lịch - Đại Hải Thuỷ - Vợ: 20/06/1982 âm lịch - Thiên thượng hoả - Con gái lớn : 21/07/2009 âm lịch - Con gái thứ hai: 01/10/2013 âm lịch Xin tư vấn của anh: Sinh con út năm nào thì tốt nhất ạ (vợ chồng em muốn sinh thêm con trai - nhờ y học can thiệp ạ). Chân thành cảm ơn anh.
 2. Chào anh Hạt gạo làng. Em cám ơn anh rất nhiều vì đã xem giúp em. Số ĐT 1 đúng gần hết như anh nói, chỉ có điều loại trừ đó là em là nữ, nên không "Yêu vợ quá đà" được ạ :), trong TY em cũng bình thường thôi, không quá đà ạ. Đúng là em "Thích đầu tư, kinh doanh" nhưng chỉ là thích trong đầu, không có gan làm, không dám làm, không dám thử, và cũng không có tiền để thử :) Số ĐT 2 như anh nói thì tốt quá, tuy em không kinh doanh gì cả, nhưng tình cảm thuận lợi thì thích rồi ah, em là nữ nên chỉ cần gia đình tốt là tốt rồi. Nhưng ngặt một nỗi, anh bảo "không hợp với công chức" mà em lại là công chức hành chính nhà nước xịn, chính hiệu. Em cũng không thích nghề kinh doanh bằng làm việc công chức. Thế thì phải thế nào đây anh Hạt gạo làng ơi? Tốt cho tình cảm thì sướng quá rồi, nhưng em lại là công chức thì ảnh hưởng lắm không, anh cho em hướng giải quyết với ạ. Thực tế thì em hay dùng số ĐT này liên lạc gia đình, còn số ĐT 1 thì liên lạc công việc. Chờ hồi âm của anh, một lần nữa em xin chân thành cám ơn anh rất nhiều.
 3. Kính nhờ các cao nhân luận giải giúp cháu ạ. Cháu xin cảm ơn nhiều.
 4. Kính chào anh Hạt gạo làng. Nhờ anh tư vấn giúp em. Em là nữ, sinh lúc 0h30 ngày 9/8/1982 dương lịch, em hiện đang dùng ĐT với các số: ĐT1: 0914.3xxxxxx ĐT2: 0936.21xxxx Với 2 số ĐT trên, em dùng có tốt cho công việc và gia đạo tình cảm không? Nếu không tốt với cả 2 số đó, thì nhờ anh tư vấn giùm em nên chọn dùng số có kiểu dạng dải số ntn ... Trân trọng cám ơn anh rất nhiều. Mong chờ hồi âm sớm của anh.
 5. Kính chào anh Thiên Đồng, nhờ anh xem giúp em một quẻ. Em là nữ, tuổi Nhâm Tuất 1982, hỏi vào lúc 14h25p ngày 07/5/2012 dương lich: Câu 1: Em muốn chuyển chỗ làm khác có được không, nếu được thì khi nào được? Câu 2: Em muốn sinh thêm con vào năm 2013 thì có dễ dàng không, có sinh được như ý muốn không? Câu 3: Cuộc sống gia đình em có ổn định, vui vẻ hơn nếu sinh thêm con không? Em cám ơn anh THIÊN ĐỒNG RẤT NHIỀU. Mong chờ hồi âm sớm của anh. Kết thúc các câu hỏi lúc 14h30p
 6. Cám ơn bác Phuctuetam đã xem giúp cháu. Cháu có thể làm gì để tận dụng điểm tốt của KHOA + QUYỀN Kính nhờ các cao nhân xem giúp lá số tử vi cho gia đình cháu. Số vợ chồng cháu có con trai hay không? Con gái cháu có anh em dị bào hay không? vì thực tế chúng cháu có đứa con đầu cũng không dễ dàng nên cũng không tính toán được, bố mẹ chồng cháu thì luôn nặng nề bởi chuyện chồng cháu là "TRƯỞNG CHI, TRƯỞNG TỘC đấy nhé", chồng cháu thì bảo cháu là con gái nữa thì cùng lắm chức trưởng nhường cho cậu em con nhà chú đã sinh được 2 thằng con trai. Cháu thì cháu biết bố mẹ chồng cháu như thế nào, không thể dễ dàng như chồng cháu nói mà được, thậm chí bây giờ còn không biết là cháu có đủ lương đủ kiếm để nuôi 2 con không vì con gái đầu cháu phải tự lo từ A-Z, thậm chí tiền mừng đầy tháng con, tiền mừng cháu bà nội cháu còn thu hết .
 7. Dạ, cám ơn bác Túy Lão đã xem qua giúp cháu. Nhưng không rõ bác chưa xem hết cho cháu hay chưa nhưng sự thực mà như bác nói thì chắc gia đình nhà cháu không thế đâu ạ. Việc phức tạp của nhà cháu không bắt nguồn từ việc ghen tuông hay có người thứ 3 làm cho ghen tuông như nhiều gia đình khi xảy ra việc. Cháu lại càng không phải người nói nhiều để mà bớt mồm năm miệng mười, cháu chỉ ước mình là người nói nhiều hơn, biết khéo ăn khéo nói hơn vì tự cháu thấy mình nói quá ít. Việc gia đình cháu hơn 4 năm nay lục đục từ ngày cưới, thậm chí ngày chưa cưới. Bố mẹ chồng cháu bây giờ thậm chí còn tuyên bố từ chồng cháu nếu cứ cố tình lấy cháu, rồi nếu lấy cháu thì không đi hỏi cưới cho, lý do thì ko có gì to tát chỉ là cháu ít nói, ít đến nhà quan tâm hỏi han đến bố mẹ chồng tương lai, trong khi cô gái mà bố mẹ chồng ưng thì ngày nào cũng hỏi han, mua tặng cái nọ cái kia thì chồng cháu không hỏi han đến. Từ dọa dẫm, phản đối như thế mà chồng cháu vẫn quyết lấy cháu, bắt đầu 1 mâu thuẫn mới khi cháu chính thức về làm dâu, vì bố mẹ chồng cháu chỉ có duy nhất chồng cháu là con trai nên ông bà ở cùng với chúng cháu, Vì ở cùng nên mới nảy sinh ra hàng loạt mâu thuẫn, cháu thì lại là người không khéo ăn khéo nói, từ đây, chồng cháu ở giữa luôn luôn bị ông bà đem ra phàn nàn "Vợ anh thế này, vợ anh thế kia", vợ chồng lại không yên, rồi ông bà lại bảo các anh chị bỏ nhau, chúng tôi ủng hộ.... chồng cháu mệt mỏi đến mức 2 lần rủ cháu ra ngoài thuê nhà ở riêng, nhưng cháu không nghe vì cháu biết, chồng cháu rất có hiếu với ông bà, nhà có 1 con trai, lại đưa ông bà từ quê ra ở cùng, nhà mình thì mình ở, đi ra ngoài thì không sớmthì muộn cũng dễ "nó vì vợ mà bỏ bố mẹ" rồi còn nhiều việc lằng nhằng hơn nữa. 4 cái Tết cháu đi lấy chồng thì cả 4 cái Tết bố mẹ chồng không hề sang chúc Tết nhà bố mẹ đẻ cháu chứ chưa nói gì ngày thường sang chơi dù hai nhà cách nhau có 5km, dù bố mẹ đẻ cháu có 2 cái Tết sang chúc Tết bố mẹ chồng thì 1 cái Tết được ông bà gửi chai nước mắm đem về (việc này đầu năm là rất kiêng kỵ, chưa kể theo phong tục quê cháu thì nhà trai thường chủ động sang chơi nhà gái trước), thế nên quan hệ thông gia cũng phải nói là rất chán, thậm chí khi cháu sinh xong, bố mẹ đẻ cháu sang thăm con gái và cháu gái thì bố chồng còn lôi bố đẻ ra chửi nhau :(, bố mẹ cháu vì thương con, vẫn muối mặt sang xin con cháu về nhà mình chăm khi con gái cháu được 1 tháng như phong tục quê cháu vẫn làm. Cháu ở nhà bố mẹ đẻ 4 tháng, đến khi con cháu được 5 tháng mới quay về ông bà nội nhưng bố mẹ chồng cháu cũng không sang thăm xem cháu nội thế nào, không hỏi thăm cháu nội đến một lần. Cháu và chồng ở cùng chỉ thống nhất trái lời ông bà 1 lần duy nhất là cưới nhau, còn ông bà muốn gì cũng nghe theo cho yên cửa yên nhà, thậm chí hơn 4 năm lấy nhau cháu cũng ko có ý kiến gì khi mẹ chồng họp gia đình và thông báo" trước khi lấy chị, anh ấy làm bao nhiêu đều đưa tôi giữ hết, giờ lấy chị rồi thì nếp nhà vẫn thế, còn tiền của chị thì một là chị tự giữ để chi tiêu hai là chị đưa tôi để tôi chi tiêu cho", thế nên đến giờ này cháu cũng chưa 1 lần cầm lương của chồng cháu, con gái thì tự cháu bỏ tiền ra chi tiêu cho con. Bác giúp việc nhà cháu luôn hoảng sợ mỗi khi nghe đến từ "họp gia đình" của nhà cháu. Trước hôm cháu viết chủ đề này hỏi các cao nhân giúp, thì cháu có đánh vào đít con gái cháu 1 roi do cháu bướng nói không nghe, tất nhiên cháu không đánh con trước mặt ông bà, một lúc sau ông bà gọi cháu lên phòng và quát mắng, bố chồng cháu nói với cháu rằng "nó là con chị nhưng là cháu tôi, nếu chị muốn đánh nó thì xin mời mẹ con chị cút ra khỏi nhà tôi đi đâu ở thì đi rồi đánh thế nào thì đánh", nói thật với các cao nhân, là cháu thường xuyên nghe bố chồng nói "cút ra khỏi nhà tôi" mỗi khi có chuyện nói với con dâu, còn không thì chẳng nói gì. Hơn 4 năm làm dâu, chưa bao giờ ông bà xưng bố mẹ gọi cháu bằng con. Lúc nào cũng 1 câu "chị" hai câu " tôi hoặc chúng tôi" nghe rất xa cách. Ngay sau hôm đó là gọi chồng cháu họp gia đình chỉ có 3 người với thời gian gần 3 tiếng buổi tối, mà cháu không biết nói gì, chỉ thấy chồng cháu bảo bây giờ đang chán, anh không muốn nói chuyện đó lúc này khi cháu hỏi ông bà nói chuyện gì. Lúc nào cháu cũng căng thẳng như giây đàn, chồng cháu thì chắc chắn còn hơn thế nữa. Gia đình nhà cháu luôn bị lục đục vì những chuyện đại loại như vậy chứ không phải do 2 vợ chồng xử sự với nhau. Cháu luôn ước biết nói nhiều, nịnh nọt chắc sẽ khác vì thấy ông bà rất thịnh nghe lời nịnh nọt mà ko nhận ra, cháu cố gắng mấy lần thử nhưng ngượng mồm lại thấy không phải là mình, nên cháu lại nói chồng là cháu không làm được. Bác giúp việc nhà cháu là người duy nhất trong nhà dám góp ý với bố mẹ chồng cháu, chồng cháu bảo là chuyện hiếm xưa nay thấy, vì từ xưa đến nay ông lúc nào cũng là nhất, là đúng là nhất, có bác ấy nên vc cháu rất biết ơn, nhà dịu đi rất nhiều dù bố mẹ chồng cháu có nghe hay không nhưng là người duy nhất dám nói bố mẹ chồng cháu là "ông bà là người làm khổ con ông bà, ông bà ngồi nhà suốt cả ngày, con trai ông bà đi làm suốt ngày về mệt, nhưng tôi cứ thấy nó chực về là ông bà kêu ca, kể lể này nọ, mà con dâu ông bà nó cũng đi làm suốt ngày, tôi thấy nó đến nỗi nào đâu mà ông bà cứ soi mói nó làm gì cho mệt ông bà với mệt con ông bà, nó hạnh phúc ông bà không muốn hay sao mà suốt ngày tố nọ tố kia". Bác giúp việc nhà cháu đã 2 lần bỏ đi chỉ vì cãi nhau với bố chồng cháu, nhưng vì thương con gái cháu, thương vợ chồng cháu nên lại quay lại khi chúng cháu đi đón về. Cháu nói sơ qua thế để các cao nhân biết, còn nhiều chuyện với mẹ chồng, chị chồng... kiểu như thế nữa. Cháu không biết là vợ chồng cháu lúc nào nổ tung nữa, chồng cháu không biết chịu đựng thế nào nữa khi thấy đau đầu, chán chứ ạ. Cháu không biết việc họp gia đình gần 3 tiếng vừa rồi nên suy nghĩ quá. Mong các cao nhân xem lá số giúp cháu, trong cung phu của cháu có sao Đào hoa, rất có thể chồng cháu có nhiều người thích xung quanh.... nhiều yếu tố có thể dẫn đến 2 vc cháu không chung đường. Hiện tại thì ko phải do sao Đào hoa đó đâu ạ. Nhưng mà cũng mệt quá, các cao nhân cho cháu biết con cháu có anh em dị bào không, vợ chồng cháu có ăn đời ở kiếp với nhau hay không.
 8. Kính chào cô ntpt, Cháu cám ơn cô đã hồi âm giúp cháu. Cháu hiện không có ảnh nào của 2 vợ chồng trong máy để gửi cho cô được. Cháu tả về vợ chồng cháu cô xem giúp cháu nhé. Chồng cháu cao 1m68, mặt xương xương, người trông gầy gầy, làm nghề thầy giáo thầy thuốc trong quân đội, là con trai út trong nhà, trên còn có 1 chị gái. Tính hơi nóng, kỹ tính cẩn thận, chăm chỉ học hành và rất có hiếu với cha mẹ. Bố mẹ đau yếu, không khoẻ. Cháu thì thẳng tính, ghét dối trá, ít nói, không khéo nói, cao 1m58, mắt bị cận thị phải đeo kính, mắt sắc (mọi người khen mắt đẹp) hay đau dạ dày, làm công chức bình thường, sau còn một em trai. Mẹ cháu mới bị mổ dạ dày năm ngoái. Con gái cháu thì nhanh nhẹn, trộm vía khoẻ mạnh da trắng, xinh xắn hơn mẹ. Cháu nhờ cô xem giúp cháu ạ. Cháu cám ơn cô rất nhiều.
 9. CẤP CẤP nhờ bác Haithienha và các cao nhân tư vấn giúp - Cuộc sống hôn nhân, gia đình như đèn trước gió Cháu chào bác Haithienha va các cô chú, anh chị cao nhân trong diễn đàn. Hiện nay cháu đang rất bối rối về chuyện gia đình, cuộc sống hôn nhân của mình. Mong các cô chú tư vấn giúp cháu. Đây là lá số tử vi của cháu: http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=Ng%C3%B4+Th%E1%BB%8B+H%E1%BA%A3i+Y%E1%BA%BFn&date=1982,8,9,0,30&year=2012&gender=f&view=screen&size=2 Còn lá số tử vi của chồng cháu: http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=Ph%E1%BA%A1m+Ng%E1%BB%8Dc+H%C3%B9ng&date=1978,11,12,9,0&year=2012&gender=m&view=screen&size=2 Và lá số tử vi của con gái cháu: http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=Ph%E1%BA%A1m+Ng%E1%BB%8Dc+Anh&date=2009,9,9,12,37&year=2012&gender=f&view=screen&size=2 Hiện nay, hạnh phúc gia đình của cháu như đèn trước gió bão. Cháu kết hôn ngày 20/2Âl năm Mậu Tý 2008. Hơn 4 năm hôn nhân là hơn 4 năm sóng gió, dù chưa có con hay giờ có con rồi lúc nào cháu cũng cố hết sức mong giữ gìn gia đình không đổ vỡ. Không biết tử vi của cháu và chồng có tránh được số 2 ...lần không, con cháu có anh em dị bào không. Nhiều người nhiều ý, lại bảo cháu sinh con không đúng hợp nữa. Xin các cao nhân tư vấn giúp cháu đường hôn nhân, con cái, cháu rất muốn biết cung phu thê thế nào để biết mà tránh hay có tránh được không chứ cháu không muốn như nhiều người nói là biết làm gì suy nghĩ ra. Cháu cám ơn các bác, các cô chú, anh chị bớt chút thời gian tư vấn xem giúp gia đình cháu.
 10. Dạ chào các anh chị, Em là học viên lớp 09. Nhờ các anh chị tư vấn giúp. Nhờ trời mà em sinh được đứa thứ 2 năm Quý Tỵ, sau này cháu lớn lên khí chuyển sang hậu thiên thì sẽ hết ảnh hướng xấu, các anh chị cho em hỏi đến năm cháu bao nhiêu tuổi thì khí chuyển sang hậu thiên? Em muốn sinh đứa thứ 3 nữa thì năm nào tốt nhất ạ? Tính đến năm 2020 Canh Tý thì có được không ạ, Tý Ngọ - lục xung, Tý Tỵ - Tuyệt thì có vấn đề gì không ah? Hay năm nào thì tốt nhất ah. Em lúc nào cũng muốn đông con, nếu được trời cho sinh 3 con thì mãn nguyện lắm ạ. Em cám ơn các anh chị ạ.
 11. Kính chào các anh chị. Nhờ các anh chị tư vấn giúp. Vợ sinh năm: 1982 (Nhâm Tuất) Chồng sinh năm: 1978 (Mậu Ngọ) Con gái sinh năm: 2009 (Kỷ Sửu). Nhà em thì hay xảy ra xung khắc, muốn sinh thêm con nữa vào năm 2013 (Quý Tỵ), nhưng em không biết năm này có tốt cho bố mẹ và con cái không, có giữ được cho gia đạo bình yên đỡ lục đục không, em biết tính trên Hà Đồ thì Mậu hợp Quý hoá Hoả nhưng lại lăn tăn vì nếu tính theo Tiên Thiên thì Mậu Thổ thuộc dương không khắc sát với Quý Thuỷ thuộc âm nhưng về lý thì Thổ vẫn khắc Thuỷ mà nếu tính theo Thiên can cha con thì xấu nhất là Cha khắc Con có phải không thưa các anh chị ? Còn tính theo mẹ thì chẳng có gì tốt hay xấu vì không khắc cũng chẳng sinh giữa Nhâm Tuất với Quý Tỵ. Mà trong nhà mẹ em đi xem thì bà lại bảo nghiêm cấm sinh năm 2013 vì cực xấu ảnh hưởng đến mạng, còn người bảo 2014 được người bảo 2015 được. Các anh chị tư vấn giúp em xem với tuổi bố mẹ và con cái như gia đình em thì sinh thêm con vào những năm nào tốt nhất cho công việc của bố mẹ và các con cũng như cho gia đình sống bên nhau hạnh phúc, yêu thương trọn đời. Em dự định sinh 2 - 3 con có đủ cả trai và gái :) Cám ơn các anh chị nhiều.
 12. Kính gửi Ban Quản trị, Em đã nộp tiền và gửi mail cập nhật thông tin cá nhân của mình vào hộp thư Ban Quản trị thông báo. Kính Ban QT xác nhận giúp em - Ngô Thị Hải Yến (thichlichhoa09) Em cảm ơn.
 13. Kính gửi Ban Quản trị, Kính đề nghị BQT hướng dẫn phần khai chi tiết thông tin cá nhân gửi vào đâu? Vì là thông tin cá nhân nên thichlichhoa09 nghĩ rằng cũng không nên để ở tình trạng public mà chỉ là thông tin những người có liên quan mới được biết nếu cần. Kính,
 14. Kính chào anh Linhtrang, Kính chúc anh một năm mới sức khoẻ dồi dào, VẠN SỰ NHƯ Ý Xin anh tư vấn giúp gia đình em, cụ thể là: Chồng em sinh lúc 9h sáng ngày 12/11/1978 dương lịch Em sinh lúc 0h30 ngày 09/8/1982 dương lịch Con gái em sinh lúc 12h37 trưa ngày 09/09/2009 dương lịch (Cả nhà em đều sinh thường, tự nhiên, không có ai sinh mổ đâu) Em muốn hỏi anh là tuổi của vợ chồng em và con gái em như trên có xung khắc, xấu gì không? Cách hoá giải như thế nào (nếu xấu) Em sinh con tiếp theo thì sinh năm nào tốt cho cả bố mẹ và các con ? Cám ơn anh rất nhiều. Mong sớm nhận được hồi âm của anh.
 15. Kính gửi các cô chú, anh chị ở Trung tâm. Em là Ngô Thị Hải Yến - nickname là: thichlichhoa09 Em đã nộp tiền vào tài khoản đăng ký học lớp PHONG THUỶ LẠC VIỆT 09. Kính nhờ các cô chú, anh chị xác nhận cho em được ghi danh vào lớp học chưa ạ. Xin cám ơn các cô chú, anh chị.