• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

bsuong

Thành viên diễn đàn
 • Số nội dung

  16
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Danh tiếng Cộng đồng

0 Neutral

About bsuong

 • Rank
  Mới gia nhập
 • Birthday
 1. Kính nhờ các bác trong diễn đàn xem và tư vấn giúp cháu với ạ. Cháu xin cảm ơn ạ!
 2. Kính chào bác Haithienha và các bậc cao nhân trong diễn đàn, Một lần nữa mình xin cảm ơn bạn Moc Phong Linh rất nhiều. Mình sẽ chụp ảnh nhà mình và post lên sau để xin các cao nhân giúp đỡ như bạn tư vấn. Cháu xin nhờ bác Haithienha và các bậc cao nhân trong diễn đàn ghé qua xem giúp vợ chồng cháu đường con cái ạ. Kính chúc bác Haithienha và các thành viên SỨC KHỎE, HẠNH PHÚC VÀ THÀNH CÔNG. Cháu xin cảm ơn!
 3. Kính chào các thành viên trong diễn đàn ạ! Mình rất cảm ơn mọi người đầu năm đã bớt chút thời gian để tư vấn giúp mình. Đặc biệt xin CẢM ƠN bạn Moc Phong Linh đã có chút bình luận về công việc của mình. Đúng như bạn nói trong công việc mình cũng có bị một số người đồng nghiệp nói xấu nhưng cũng may như các cụ nói mình có Quý nhân phù trợ nên không sao cả. Mình xin ghi lại đầy đủ các thông tin của mình như sau: Mình là Lưu Thị Lan Anh sinh lúc 9h15ph ngày 15/11/1980 (DL). Chồng sinh ngày 23/05/1975 (DL) và không nhớ giờ sinh. Chúng mình cưới ngày 11/03/2006 (DL) và đến nay đã được 6 năm rồi nhưng chưa có con. Mình đã từng bị sảy thai 02 lần rồi (1 lần năm 2009 và 1 lần 2010). Vậy mình khẩn thiết mong các thành viên trong diễn đàn xem và tư vấn giúp mình đường con cái của vợ chồng mình. Nếu có thể xin mọi người tư vấn giúp năm 2012 hoặc năm 2013 vợ chồng mình có một bé gái hay một bé trai cho vui cửa nhà không? Vợ chồng mình cũng đã đi khám và chữa cả đông và tây y rồi và không có nguyên nhân gì nhưng vẫn chưa có con. Xin cảm ơn các thành viên đã giúp đỡ!
 4. Xin kính chào các thành viên trong diễn đàn! Xin cam on ban Moc Phong Linh rất nhiều. Mong các thành viên trong diễn đàn giúp đỡ vì anh xã không nhớ giờ sinh. Xin cảm ơn mọi người ạ!
 5. Chau xin kinh chao cac bac trong dien dan! Dau tien chau xin chuc toan the dien dan nam moi SUC KHOE, HANH PHUC, THANH CONG a! Chau la Luu Thi Lan Anh sinh 9h15 ngay 15/11/1980(DL) . Chong chau sinh ngay 23/5/1975(DL) . Chung chau cuoi ngay 11/3/2006 (DL) den nay da duoc 6 nam ma chau van chua co con va chau cung da bi say thai 02 lan roi a. Vay chau tha thiet mong cac bac xem giup vo chong chau nam 2012 va 2013, chung chau co con trai hoac con gai khong a? Vo chong chau dang rat mong moi co con. Kinh mong cac bac hoi am! Chau xin cam on a!
 6. Chau xin kinh chao cac bac trong dien dan! Dau tien chau xin chuc toan the dien dan nam moi SUC KHOE, HANH PHUC, THANH CONG a! Chau la Luu Thi Lan Anh sinh 9h15 ngay 15/11/1980(DL) . Chong chau sinh ngay 23/5/1975(DL) . Chung chau cuoi ngay 11/3/2006 (DL) den nay da duoc 6 nam ma chau van chua co con va chau cung da bi say thai 02 lan roi a. Vay chau tha thiet mong cac bac xem giup vo chong chau nam 2012 va 2013, chung chau co con trai hoac con gai khong a? Vo chong chau dang rat mong moi co con. Kinh mong cac bac hoi am! Chau xin cam on a!
 7. Kính gửi BQT cùng các thành viên trong diễn đàn, Trước tiên, tôi thành thực xin lỗi vì để sự cố này xảy ra! Đây là việc xảy ra ngoài ý muốn của tôi. Tôi đã xóa những chủ đề đó nhưng không xóa được hay nói rõ hơn là không biết cách xóa trực tiếp trên diễn đàn nên .... Thành thật xin lỗi BQT cùng các thành viên! Kính gửi bác Haithienha và các Bác thành viên trong diễn đàn. Cháu là Lưu Thị Lan Anh sinh ngày 15/11/1980. Kính mong bác Haithienha và các Bác thành viên trong diễn đàn giúp đỡ. Xin cảm ơn mọi người ạ!
 8. Kính chào bác Haithienha và các Bác trong diễn đàn, Cháu vô cùng cảm ơn bác Haithienha và các Bác đã tư vấn giúp cháu. Thưa bác, vậy là năm 2012 cháu vẫn có hi vọng sẽ đậu thai vào những tháng giữa năm ạ? Bác có thể giúp cháu chút thắc mắc nữa là so của cháu sẽ có mấy con không ạ? (trai or gái). Cháu cảm ơn các bác rất nhiều.
 9. Xin bác Haithienha cùng các bác trong diễn đàn giúp cháu với!
 10. Kính chào bác Haithienha và các Bác trong diễn đàn, Thưa bác, cháu vẫn còn một chút thắc mắc muốn được bác tư vấn giúp ạ: Theo như bác nói ở trên thì năm 2012, vợ chồng cháu không có hi vọng gì phải không ạ? Cháu cũng đã có ý định xin con nuôi rồi nhưng chỉ sợ mình không chăm sóc được chu đáo nên chưa dám nhận ạ. Cháu xin nhờ bác xem giúp nếu sang năm Tỵ (2013) thì cháu sẽ có thai là con trai hay con gái ạ và số của cháu có mấy con ạ. Thực lòng, cháu chỉ muốn xin một cô con gái nuôi thôi ạ. Tiện thể bác có thể xem giúp cháu vận hạn, công việc của vợ chồng cháu năm 2012 được không ạ? Kính mong bác tư vấn giúp. Cháu xin cảm ơn ạ!
 11. Kính chào bác Haithienha và các Bác trong diễn đàn, Bác xem giúp cháu đường con cái, đường làm ăn của vợ chồng cháu năm 2012. Vợ chồng cháu chưa có con nên đang rất mong tin vui. Ngày cưới của vợ chồng cháu là 19.6.2010 (AL), 31.7.2010 (DL). Lá số của cháu ở đường link: http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=%C4%90%C4%83ng+Th%E1%BB%8B+Lan&date=1986,8,1,4,0&year=0&gender=f&view=screen&size=2 Chồng cháu sinh ngày 27.5.1980. Kính mong các bác xem và tư vấn giúp vợ chồng cháu. Cháu xin trân thành cảm ơn!
 12. Kính chào bác Haithienha và các Bậc Cao nhân trong diễn đàn, Trước tiên cháu vô cùng cảm ơn bác vì đã hồi âm cho cháu sớm ạ. Thưa bác, giờ sinh của cháu chính xác đấy ạ. Còn chuyện cái lưng của cháu thì cháu không bị gù hay gì đó đâu ạ. Cháu chưa hiểu ý của bác hỏi cháu và chồng cháu chìm đò là gì? Nếu bác muốn nói đến chuyện đã yêu người trước rồi sau đó bọn cháu mới đến với nhau thì có ạ. Và chồng cháu cũng bị chết hụt một lần rồi ạ. Kính mong bác xem giúp cháu ạ. Cháu xin cảm ơn ạ!
 13. Kính chào bác Haithienha và các Bác thành viên trong Diễn đàn! Vợ chồng cháu kết hôn ngày 11.3.2006 (DL). Vợ chồng cháu kết hôn được 6 năm rồi ạ. Cháu đã bị sẩy thai 02 lần (1 lần năm 2009, 1 lần 2010). Chúng cháu đã đi khám đông, tây y và làm hết tất cả các xét nghiệm cần thiết và mọi vấn đề đều bình thường nhưng đến nay vẫn chưa có con trở lại. Vợ chồng cháu đang rất mong mỏi có con. Vậy kính mong các bác xem giúp đường con cái của vợ chồng cháu sau này và cụ thể của năm 2012, liệu chúng cháu có con trong năm 2012 không? Chồng cháu sinh ngày 23.5.1975, không nhớ giờ sinh ạ. Lá số tử vi của cháu ở đường linhk: http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=L%C6%B0u+Th%E1%BB%8B+Lan+Anh&date=1980,11,15,9,15&year=0&gender=f&view=screen&size=2 Kính mong các Bác xem và tư vấn giúp vợ chồng cháu cách gì đó để vợ chồng cháu đạt được ước nguyện vào năm 2012. Cháu xin trân thành cảm ơn các Bác ạ!
 14. Kính chào bác Haithienha và các bậc Cao nhân! Cháu xin nhờ các bác xem giúp cháu vận hạn, công danh, tiền bạc, tình duyên trong năm 2012 với ạ. Đường link: http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=Ph%C3%AD+Th%E1%BB%8B+Minh+Huy%E1%BB%81n&date=1990,9,16,10,0&year=2012&gender=f&view=screen&size=2. Kính chúc các bác sức khỏe hạnh phúc. Cháu xin cảm ơn ạ!