• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

Bui Ngan

Thành viên diễn đàn
 • Số nội dung

  24
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Danh tiếng Cộng đồng

0 Neutral

About Bui Ngan

 • Rank
  Mới gia nhập
 • Birthday 18/02/1984

Thông tin cá nhân

 • Đến từ
  Hà Nội
 1. Con chào bác Thiên sứ, Thưa bác con có chút việc muốn được thỉnh bác . Vợ chồng con đang tính sửa nhà, con muốn nhờ bác xem giúp chúng con về phong thuỷ và xem ngày giờ sửa nhà có được không ạ ? Chồng con sinh ngày : 14/10/1978 Con sinh ngày : 18/2/1984 Con trai con sinh ngày: 25/10/2008 Không biết là do nhà ở có vấn đề hay không hay do tuổi tác chúng con không hợp nhau mà kể từ ngày lấy nhau tới giờ, cuộc sống chúng con khá là bấp bênh, chẳng ổn định chút nào bác ạ . Chúng con cũng đi làm, lương nếu như người khác thì cũng gọi là được, có khi còn có thể bỏ ra được chút đỉnh nếu biết tiết kiệm. Nhưng không hiểu sao hai vợ chồng con dù có những lúc thu về 1 khoản tương đối nhưng chỉ sau 1 thời gian ngắn là có việc này việc lọ, tiền bay đi hết không giữ đc đồng nào cả. 8 năm lấy nhau mà không bỏ ra được một đồng nào cả. Chồng con thì hay bị đau đầu, đau dạ dày và ốm vặt, tẩm bổ thế nào cũng không béo lên được, sức khoẻ của con cũng không được tốt, con bị cái bệnh viêm mũi hoành hành rất là khổ . Con trai con phải gửi về ông bà nhờ chăm sóc hộ . Cháu cứ ở gần bố mẹ là công việc của mẹ có vấn đề, phập phà phập phù không hiểu tại làm sao nữa. Giờ con trai con cũng lên lớp 3 cũng ở cái tuổi chuẩn bị lớn rồi chúng con rất muốn đưa cháu lên sống cùng bố mẹ, để chúng con tiện chăm sóc và dậy bảo cháu được tốt. Cũng muốn sinh cho cháu 1 đứa em nữa nhưng không hiểu sao con cứ có bầu là lại có vấn đề và phải bỏ . Con được biết có thể dùng phong thuỷ sắp xếp lại nhà cửa đồ dung, vị trí vận dụng trong gia đình để thay đổi tài vận cho gia đình và cho bản thân nên con rất muốn nhờ bác giúp cho chúng con. Nếu thời gian này bác có ở Hà Nội con rất mong mời bác đến nhà chúng con một chuyến để xem và chỉ giúp chúng con về cách sửa và cách bố trí vị trí các vận dụng sao cho tài vận được tốt và thuận lợi với từng thành viên trong gia đình . Con rất mong nhận được sự giúp đỡ của bác để cái thiện cuộc sống hiện tại của gia đình chúng con. Kính bác, Thu Ngân.
 2. Các bác xem giùm con với ạ . :huh:
 3. Cháu rất mong được bác Thiên Sứ và các bậc cao nhân tư vấn giúp cháu . Cháu có quen một chị hàng xóm cạnh nhà chồng . Chị có một đứa con trai sinh năm 2007 . Chị có xem tử vi cho cháu bé đó và trong tử vi có nói là cháu trai đó phải đi làm con nuôi người tuổi Giáp tý thì mới dễ nuôi . Cháu là người tuổi Giáp tý, nên chj có nhờ là cho cháu bé đó nhận cháu là mẹ nuôi, đầu tiên thì cháu nghĩ cũng đơn giản, nhận con nuôi thì cũng chẳng vấn đề gì nên đã đồng ý, nhưng khi chị ấy bảo phải làm một lễ về lễ gia tiên nhà chồng cháu, cháu có hỏi qua ý mẹ chồng, thì mẹ chồng cháu nói, nhận con nuôi không đơn giản như con nghĩ . Không nhận thì thôi đã nhận thì phải có trách nhiệm với cháu nó sau này về tất cả mọi vấn đề . Rồi liệu khi nhận cháu vào nhà mình, vợ chồng và con cháu có hợp với bé trai đó không ? nhận rồi nếu thuận chúng ta có thể làm tròn trách nhiệm với cháu nó, nhưng nếu không thuận thì sẽ có nhiều biến cố xảy ra không biết được con ạ, đến khi không làm tròn được trách nhiệm của mình thì cũng lắm vấn đề,bố mẹ cháu nó sẽ nghĩ sao rồi lại mang tiếng ra... Hơn nữa theo như mẹ chồng cháu nói thì bố & mẹ bé trai đó tương đối là kỹ tính, anh chồng chị ấy cũng có chút quyền hành nên hơi khinh người và khó gần ( cháu chỉ tiếp xúc và nói chuyện với mẹ cháu bé là chính, còn ông bố thì chỉ gặp qua chứ cũng chẳng nói chuyện bao giờ nên không biết thực hư ra sao ). Giờ cháu cũng đang rất là khó nghĩ và phân vân rất nhiều về việc là nên hay không nhận cháu làm con nuôi . Vợ chồng cháu thì sinh sống và làm việc tại Hà Nội, còn cháu bé đó đang sống và học tập tại Hải Phòng . Con trai cháu cũng đang ở với ông bà nội tại Hải Phòng nên chúng cháu cũng hay đi đi lại lại giữa Hà Nội và Hải Phòng để thăm gia đình và thăm con. - Chồng cháu sinh ngày : 14/10/1978 - Cháu sinh ngày : 18/02/1984 - Con trai cháu sinh : 25/10/2008 - Cháu trai kia sinh : 18/02/2007 http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=Hi%E1%BA%BFu&ldate=4,12,02,18,1&year=2007&gender=m&view=screen&size=2 <<< Đây là lá số tử vi của cháu Hiếu, người cháu sẽ nhận làm con nuôi . - Cháu rất mong các bác luận tuổi và tư vấn giúp cháu với ạ . Nên hay không nên nhận con nuôi ? Liệu khi nhận cháu trai sinh năm 2007 làm con nuôi, gia đình cháu có bị xáo trộn gì nhiều trong cuộc sống không ? - Tiện đây cháu cũng mong các bác tư vấn giúp cháu nên sinh cháu út vào năm nào thì tốt ? Cháu xin chân thành cảm ơn sự giúp đỡ của mọi người.
 4. Theo cháu nghĩ những điều thế hệ đi trước nói cho ta thì ta cũng cần phải suy nghĩ và xem xét ... nhưng không phải cái gì cũng đúng cả, ta không cần phải nhất nhất nghe theo,chính vì suy nghĩ đó cháu mới tìm tới một người có sự hiểu biết hơn về vấn đề luận tuổi như bác để xin tư vấn, tránh những gì có thể tránh được cho gđ mình... Một lần nữa cảm ơn bác đã giải đáp khúc mắc cho cháu . Chúc bác và diễn đàn sẽ ngày càng phát triển hơn nữa !
 5. Cảm ơn bác Thiên Luân đã xem giúp cháu . Nhưng cháu thấy là nhà cháu hiện giờ đã có Tý và Ngọ rồi nếu sinh 2017 là Đinh Dậu liệu Tý - Ngọ - Mão - Dậu tứ hành xung có ảnh hưởng nhiều không bác ? Vừa rồi cháu tính 2015 này sinh thêm nhưng mẹ cháu lại nói nếu sinh vào năm 2015 thì bố và con sẽ không sống gần nhau ? Nếu để 2017 thì hai anh em lại cách xa nhau quá cũng khó bác ạ. Nếu cháu sinh 2015 có được không bác ? Nhờ bác xem giúp cháu thêm lần nữa .Cháu cám ơn bác nhiều .
 6. Kính bác Thiên Luân Chồng cháu sinh : 14/10/1978 Cháu sinh năm : 18/02/1984 Con trai đầu sinh : 25/10/2008 Cháu nhờ bác xem giúp gia đình cháu xem sinh cháu út năm nào thì tốt ạ ? Cảm ơn bác và diễn đàn !
 7. chẳng ai thèm để ý đến mình thì phải ... chắc tại tép ziu quá .. chán
 8. chẳng ai thèm để ý đến mình thì phải ... chắc tại tép ziu quá .. chán
 9. xin nhờ bác Thiên Luân và các tiền bối xem giúp cháu với
 10. Chồng cháu sinh năm 1978 ( mậu ngọ ) đang tính hùn vốn làm ăn với một anh sinh năm 1974 ( giáp dần ) . Rất mong các bác xem giúp cháu xem 2 tuổi này làm ăn với nhau có thuận lợi không ? Thật ra người đồng sáng lập công ty và cũng lắm cổ phần lớn nhất là vợ anh kia sinh năm 1979 cơ ạ , nhưng người trực tiếp làm việc và chỉ đạo công việc cùng chồng cháu là anh 1974 nên cháu không rõ là phải xem tuổi người nào mới đúng . Có một người nói với cháu là chồng cháu làm với anh 1974 này thì chỉ có thiệt thôi, chỉ làm lợi cho anh ấy thôi còn mình thì luôn luôn phải chịu thiệt, cháu đã tiếp xúc với anh sinh năm 1974 này khá nhiều và thấy anh ấy là một người khôn và lanh lợi nên rất là phân vân không biết có nên hùn vốn chung không nữa . Rất mong các bác xem giúp cháu để cháu có một lựa chọn cho đúng . Cám ơn các bác rất nhiều ! chúc các bác sức khỏe .
 11. Cám ơn bác ntpt - Em có hỏi ông xã thì ông xã bảo ko bị ra mồ hôi tay , mồ hôi chân bao giờ cả. Trước giờ em cũng thấy ko có bị, mùa rét có khi còn thấy khô ráp nữa chứ . - bác haithienha ơi chồng cháu lên làm về ngành gì là thuận ạ . Giờ có một anh bạn kêu vào SG làm ăn kinh doanh với anh ấy ( cty thiên về kỹ thuật ) một anh thì rủ về HP làm đầu tư xây dựng nhà cửa với anh ấy ( chồng cháu khá giỏi về vẽ kỹ thuật ) . bác xem và tư vấn giúp cháu với . Cám ơn bác .
 12. Bác xem giúp con đi bác
 13. Bác xem giúp con đi bác
 14. Cám ơn anh Việc chủ trì thì chưa chắc ai hơn ai đâu nha hehe .....nhưng chắc một điều là anh chủ chi thì ăn đứt em là cái chắc
 15. Oke em chủ trì anh chủ tri ...em sẽ dẫn theo anh bạn mà em kêu giống anh như hai giọt nước ấy ... biết đâu anh lại nhận thêm được người anh em lưu lạc bao lâu nay ko biết Anh cho em hỏi một chút nhé . Em đọc trong diễn đàn thấy mọi người hay nhắc tới những năm tam tai . Anh có thể nói cho em biết là năm tam tai là thế nào và bao nhiêu tuổi thì phạm vào tuổi tam tai ko ???