• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

LeDien

Hội viên
 • Số nội dung

  339
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Everything posted by LeDien

 1. Híc, Thanh Vân đợi gặp Sư Phụ sẽ biết mừ. Hay TV lên quẻ xem? Đi làm foeng sui với Sư Phụ học được nhiều chiêu lém, nhưng mừ LD chưa có căn bản nên hổng biết, lúc làm thì nhớ đó nhưng về đến nhà ...úi trời, lục lại chẳng còn chữ nào. Xong nhà mới nhưng hổng có chiêu nào thì có được quà hum zij? :rolleyes: :P :P Ý quên: Cám ơn Bác kimphong nhắc nhở. Hix
 2. Xin chào Liễu Ngân Đinh, Thông tin như vậy cũng chưa đầy đủ lắm. Em cũng không rành PT, nhưng LD xin hỏi thêm thông tin: Tuổi chồng của Cô í. Để hầu mong các Cao nhân trên diễn đàn này giúp đỡ.
 3. Quả cầu này theo LD nghĩ không được tốt lắm, nếu được Anh nên mua quả cầu Thạch Anh trắng. Mến.
 4. Trước khi lên máy bay, bác HTH có nhắn nhủ một câu của Sư Phụ, Sư Phụ bảo: " sau khi HTH về, LeDien ra đường nhớ mang theo áo mưa". Nghê vậy rùi nhưng lo tiếp chuyện nên quên mất, tối lại chở đi chơi làm tốn 5ngàn...hehe áo mưa. Trên đường về LeDien thấy một tai nạn tương đối nặng_người đàn bà bị một thanh niên chạy trốn mư đâm phải.
 5. Chào Các Anh Chị thân yêu. Nhân chuyến du lịch của Sư Phụ Thiên Sứ ở Đà Nẵng, LeDien có gửi quà nhờ Sư Phụ chuyển giúp. Do thời gian hạn hẹp nên quà cũng chưa thật chu đáo. Quà xin được gửi đến Bác vothuong, Bác Thiên Đồng, Bác Phạm Cương và Ms.Thanh Vân nhân chuyến đi sắp tới của Sư Phụ tại Hà Nội. Một chút quà mọn, LeDien mong các Bác nhận cho gọi là thây lời cám ơn trong quá trình tư vấn Phong Thuỷ cho Trụ sở của LeDien.
 6. "Vật chất không tự sinh ra, không tự mất đi mà nó chỉ biến từ dạng này sang dạng khác" LÔ- MÔ-NÔ-SHỐP Bạn của LeDien không tin vào những điều huyền bí mà tin vào câu nói đó. Thật vui. :lol:
 7. Không cho TA đi ÔTÔ thì TA đi Xích Lô.
 8. Hê hê, Bác Trạng Lợn cứ đùa. Em là Em xác nhận trung thực nhất.
 9. CHÚC MỪNG SINH NHẬT ANH HUNG303 VÀ CHỊ FA_MIX CHÚC ANH, CHI THÊM TUỔI MỚI CÓ NHIỀU NIỀM VUI MỚI. LeDien
 10. Sư Phụ Thiên Sứ mần feong sui ở Đà Nắng. Độ này Sư Phụ làm hơi lớn nên kết hợp mời luôn Ông. PHẠM KHẮC KHẢI Trưởng văn phòng HIỆP HỘI TÂM LINH VN và Ông. NGUYỄN TIẾN DŨNG khoa Xây Dựng Trường ĐHBK ĐN. Độ này do LeDien giới thiệu đó nha. Sư Mẫu nhập đề trước. Tại cơ sở này của chị Thanh Huyền_trùm đá Phong Thuỷ tại ĐN. Sư Phụ, Sư Mẫu, Chị Thanh Huyền_"Chõ này em không làm ăn gì được, lại gặp Cô Quả" Sư Phụ ạ. ông.Phạm Khắc Khải, Ông.Nguyễn Tiến Dũng. Hix, có LeDien xen zô, zô zuyên nhỉ. Do tính phức tạp của cơ sở nên hình ảnh xin đưa lên sau. Thông tin trên chưa được chuẩn, mong Sư Phụ chỉnh sửa. Độ này Sư Phụ làm còn lớn hơn Độ trên. Tập hợp các quần thần của DD ở Đà Nẵng. Ảnh chóp được lúc chia tay. vusonganh, Tetpy0901, Chị Thanh Huyền vì quá hâm mộ Sư Phụ nên đi đâu cũng lẽo đẽo theo. Thanhf tài xế của Sư Phụ trong suốt chặng đường làm feong sui. CÒN NỮA.
 11. Thưa Sư Phụ, Cô Wild. Nếu vậy thì thật bất công. Trong trường hợp "Nghiệt ngã một gia đình" do LeDien đảm trách, khi đến nơi tìm hiểu mới biết có một Thầy PT nào đó tư vấn xoay lại cái Bếp cho gia đình này. PT quyết định ở đây gần như 90% sự giúp đỡ từ bên ngoài. Có rất nhiều trường hợp bất hạnh hơn rất nhiều nhưng vẫn không được giúp đỡ? Vậy Thưa Sư Phụ và Cô Wild, TT có nên chuyển hướng từ thiện không? Có vài cách đề xuất LD suy nghĩ như sau: 1. Những trường hợp ở xa, không có điều kiện đi lại, TT nên gửi quà (chỉ là quà) theo đường Bưu điện có dấu đảm bảo quay về. 2. Những Trường hợp trong tầm tay thì làm theo hường của TT như trước. 3. Chuyển hướng Từ thiện vào các mầm non bất hạnh của đất nước, nguồn cội của tương lai _ các làng trẻ mồ côi. Như trước đây kế hoạch tự làm của LeDien vây: hàng tháng để dành 500.000đ cho Con và dùng số tiền này hổ trợ vào các bạn có hoàn cảnh khó khăn nhưng học lực khá ở các trường PTTH, mỗi suất như vậy là 2tr cho 1 trường/ 3 trường. Kế hoạch trong tương lai sẽ nhân rộng hơn nữa nếu công việc làm ăn khá lên. 4. Liên kết với các trung tâm từ thiện và Đào tạo miễn phí cho những bạn có triển vọng. Vài suy nghĩ hạn hẹp, xin Sư Phụ và Cô Wild xem xét.
 12. LeDien xin chào cô Wildlavender. Trước tiên chúc Cô sức khoẻ và Topic Từ Thiện được nhiều ACE quan tâm. Xin Chúc diễn đàn ta ngày càng giúp đỡ được nhiều mãnh đời bất hạnh. Những dòng Cô viết thật chứa chan tâm sự và tình người. Thật vất vả khi Cô lặn lội đường sá xa xôi để mang hơi ấm đến cho những mãnh đời không bằng mình: lá rách ít đùm lá rách nhiều. Nhưng cũng thật hạnh phúc và vui Cô Wild nhỉ, khi những gánh nặng ta xem đó là hạnh phúc nó sẽ trở nên nhẹ nhàng. Việc giúp đỡ những mãnh đời bất hạnh, xa xôi quả thật khó khăn khi giao thông cách trở. Nên chính điều này mà trong trường hợp tại Đà Nẵng, LeDien thấy cũng xa xôi khi Trung Tâm có trường hợp cần giúp đỡ. LD cũng thấy điều này khó khăn nên xung phong nhận lãnh. E hèm cũng may mắn được TT tin và giao trách nhiệm và hoàn thành tốt trách nhiệm đó. Cũng như nhận lãnh số thuốc Tây của Tủ Thuốc Từ Thiện. Thưa Cô, việc giúp đỡ những người bất hạnh ở xa hay ở gần, thật bất hạnh lại càng thêm bất hạnh khi những trường hợp ở xa không được giúp. LD cảm thấy không mấy khó khăn. Như TT của ta hoạt động trên toàn địa cầu, các ACE tham gia ở các vùng miền đều có mặt như trường hơp của LD. Ta nên giao cho ace đó (dĩ nhiên phải test trước khi giao). Một ý kiến nhỏ, LD sẽ suy nghĩ và góp ý thêm. Vài dòng LeDien xin gửi đến Cô và Trung Tâm. Kính mong suy xét ạ.
 13. Chào Bạn trucvtd, Bạn có thể cho thêm vài thông tin rõ ràng hơn để các ACE có thể lý giải trường hợp này của Bạn. LeDien.
 14. Híc :lol: :lol: :lol: Vậy mới xứng đáng Resort chứ...Thiệt là đáng đồng tiền bát gạo mừ..he he :lol: :lol: :lol:
 15. "Ở đây chỉ giới thịu thuốc con mèo chứ hổng bán". Nên Sư Phụ bùn :lol: :lol: :lol: .
 16. Đêm qua ĐN lại mưa khi Sư Phụ về. Hic. Hôm nay trời lại nắng sáng đẹp. Bác HTH sướng nhé, tha hồ mà Resort nhé.
 17. Như lời tiên tri của Sư Phụ: " đã đến lúc zóng lên hồi chuông minh chứng 5000 năm lịch sử"
 18. Sáng nay lúc 10h15' Bố của Bé Xinh_Chú Tám đã gọi điện thoại cho LeDien và thông báo Em xinh sẽ về Đà Nẵng lúc 9h tối nay. Hiện sức khoẻ của Em đã phục hồi hoàn toàn. Chúc Em tăng thêm nghị lực để tiếp tục con đường học vấn.
 19. Sáng nay theo Sư Phụ một vòng, học được rất nhiều kiến thức. Trơi nắng quá đẹp Sư Phụ nhỉ. Cám ơn Sư Phụ đã cho LeDien xách túi chạy theo.
 20. Sáng hôm qua (8/9) trời hừng sáng nhưng đêm lại mưa cực kỳ lớn, cứ nghĩ sáng mai (9/9) sẽ không như lời Sư Phụ....nhưng thật kỳ diệu bầu trời lại trong xanh, nắng đẹp. Híc. Chuyến bay này Sư Phụ đã định cách đây hơn 10ngày. Chúc Sư Phụ Thiên Sứ có chuyến bay đầy lãng mạn. Hic. He
 21. Thật vất vả Cô Wild nhỉ.! LeDien cùng chia sẻ với Cô.
 22. Nước mắt mồ côi ở 'ngôi nhà ma' Có một ngôi nhà hai tầng cũ kỹ, tàn tạ, bị đồn thổi là 'ngôi nhà ma'... Trên con đường đất trắng phau, mịn màng, trải dài thẳng tắp giữa bản Na Ngum (Thanh Yên, Điện Biên) có một ngôi nhà hai tầng cũ kỹ, tàn tạ, bị đồn thổi là “ngôi nhà ma”. Đó là nơi sinh sống của ba đứa trẻ mồ côi tội nghiệp. Ngôi nhà vốn được xây nên từ những đồng tiền vận chuyển ma tuý của nguời cha. Ông ta bị bắt, toà xử “tử hình”. Hơn 3 năm sau, người mẹ túng quẫn, “đánh liều” một lần đi theo “vết xe đổ” của chồng. Bà bị bắt đi tù, cải tạo ở tận Trại giam Thanh Xuân (Hà Nội). Từ đó đến nay, ba đứa trẻ trở thành mồ côi. Chúng tự nuôi nhau đã gần 10 năm nay và đã có lúc bị lãng quên trong “ngôi nhà ma”, giữa “bản không chồng”… 'Bản không chồng' giữa đại ngàn Chập choạng tối, cả “bản không chồng” bắt đầu le lói ánh đèn. Cánh đồng trước bản, lúa đang ngả màu vàng rộm. Tìm mỏi mắt không kiếm ra một người đàn ông nào trên cánh đồng ấy. Chỉ có những người phụ nữ nhỏ bé, lúi húi cắt, bó, gánh những “đụn” lúa, chất đầy lên chiếc xe công nông đỗ ở đầu bờ ruộng. Khi xe lúa đầy rồi, lại đích thân những người đàn bà ấy, trở thành “tổ lái”, vận chuyển lúa về. Ở Na Ngum, cả bản có chưa đầy 100 nóc nhà, nhưng đã có gần 100 người (chủ yếu là đàn ông) bị bắt vì dính líu đến ma tuý. Gần chục năm nay, người ngoài bản cũng “vin” vào đó mà “gán” cho Na Ngum cái biệt danh là “bản không chồng”. Cánh đồng lúa đang mùa gặt trước bản Na Ngum. Trưởng bản Lò Văn Dịch, là một trong những người đàn ông hiếm hoi của bản. Mới “lên chức” chưa được hai năm nhưng ông đã tận mắt chứng kiến nhiều “cái chết trắng”. Ma tuý cướp đi sự thanh bình vốn có của Na Ngum, lấy đi niềm hạnh phúc rạng ngời trong ánh mắt của trẻ thơ Na Ngum, thiêu đốt bao nhiêu xuân thì của người phụ nữ Na Ngum. Ông đếm nhẩm những gia đình tan nát vì ma tuý ở Na Ngum, cha mẹ bị tử hình, hoặc bị chết vì ma tuý... chỉ còn lại những đứa trẻ bơ vơ giữa bản. Chúng được những người họ hàng nuôi lớn, đứa tử tế, thành người cũng có, đứa chết vì ma tuý, HIV cũng nhiều... Lò Thị Duyên, 22 tuổi, làm Chi hội trưởng Chi hội phụ nữ bản Na Ngum hơn nửa năm nay. Có điều rất lạ là khi hỏi đến bất cứ chuyện gì liên quan đến công tác phong trào, cô đều bỡ ngỡ... Duyên giải thích: “Em mới nhận nhiệm vụ hồi tháng 10/2008, đang loay hoay chưa biết nên triển khai công tác hội như thế nào. Chị em phụ nữ ở đây có hoàn cảnh đặc biệt hơn các địa phương khác, nên cũng khó lắm. Bản thân bà Chi hội trưởng cũ vừa bị bắt đi thi hành án ma túy nên càng khó khăn hơn trong việc tuyên truyền, vận động nói không với ma túy”. Tôi ngỏ ý muốn tìm hiểu một số hoàn cảnh đặc biệt, hoặc những đứa trẻ mồ côi cha mẹ vì ma túy... Nhưng không hiểu sao, Duyên lại lắc đầu, xua tay từ chối một cách thẳng thừng: “Chị nên đi một mình, chứ đừng “kéo” em vào cuộc, sau này khó cho em lắm”. Bản Na Ngum có hàng chục, thậm chí hàng trăm người đàn ông bị bắt, tử hình hoặc đang thụ án, liên quan đến ma túy. Duyên tính nhẩm trong giây lát, cũng có đến hơn 10 chị em phụ nữ của bản Na Ngum bị “dính chàm” do chồng, con họ đã mang mầm “họa” về nhà. Sự tích 'ngôi nhà ma' Ở Na Ngum, không mấy người biết đến trong ngôi nhà hai tầng có vẻ ngoài hoang tàn, lại là nơi sinh sống của ba chị em mồ côi cha. Mẹ các em đang thụ án tù vì ma túy. Chủ nhân của ngôi nhà ấy là cô gái có tên Vì Thị Tinh vừa tròn 20 tuổi, nuôi hai người em trong hoàn cảnh vô cùng khó khăn. Hồi Tinh còn là một cô bé mới bước vào năm cuối tiểu học, thì bố bị bắt vì ma túy. Cô bé không hiểu nhiều về ma túy, càng không hiểu vì sao cha mình lại biến mất vĩnh viễn trên đời? Vì Thị Tinh Tinh kể: “Hôm đó em đi học về, thấy mẹ đang khóc thảm thiết. Vài ngày sau mẹ bảo: “Cha con bị bắt vì vận chuyển ma túy cho người chủ khác”. Lúc đó em nghĩ, rồi cha cũng sẽ về. Vài tháng sau, mẹ khuân hết đồ đạc trong nhà đem đi bán tháo. Em thắc mắc, mẹ chỉ giải thích: “Cha bị ốm trong tù, bán đi để chữa bệnh cho cha”. Nhà có vài sào ruộng, mẹ cũng phải cắn răng bán hết. Một thời gian sau, mẹ nói: “Cha của các con đã chết”. Lúc đó đứa em gái út của em mới được 3 – 4 tuổi, em trai kế đang học tiểu học. Mẹ một mình nuôi ba đứa con, cuộc sống rất khó khăn nhưng nhất định mẹ không cho các con bỏ học. Em lên lớp 8 thì đứa em út cũng bắt đầu đi học. Nhà quá nghèo, không còn gạo ăn, mùa đông cũng không có đủ chăn ấm đắp cho các con... đêm đêm em thấy mẹ ngồi như tượng ở đầu giường, giàn dụa nước mắt. Một sáng mẹ gọi em ra góc vườn dặn dò: “Chăm sóc các em thật cẩn thận, dù có chuyện gì xảy ra đi nữa thì con phải thay mẹ chăm sóc các em. Mẹ đi chợ đây...”. Rồi mẹ đi theo một người đàn ông lạ. Chưa đầy 3 ngày sau, em nghe tin mẹ bị công an bắt vì vận chuyển ma túy thuê cho một người bạn của cha”. Vì Thị Tinh trong “ngôi nhà ma” của mình. Tinh vừa kể vừa khóc. Cô chẳng khóc được thành tiếng, mà nước mắt cứ tràn ra không cách nào ngăn được. Mẹ bị bắt lúc Tinh đang học lớp 9, các em cô cũng đang đi học. Cuộc sống của ba đứa trẻ khó khăn có lẽ ngoài sức tưởng tượng của người cha, người mẹ. Tinh kể: “Bị bạn bè xa lánh vì cả cha lẫn mẹ đều gây tội lớn, có lúc em đã nghĩ đến chuyện bỏ học hẳn ở nhà kiếm tiền nuôi hai đứa em. Nhưng nghĩ đến những đêm trắng của mẹ, nghĩ đến những bữa cơm đạm bạc mà mẹ cố gắng dành dụm nuôi các con mình. Bữa ăn mẹ luôn âu yếm ngồi nhìn các con, còn mình thì nhịn đói... em hiểu mẹ đã làm liều vì quẫn bách. Mẹ định đi một lần để “kiếm cơm” cho các con thôi. Nghĩ đến lời dặn dò của mẹ khi ra đi... em đã cố gắng đi học tiếp và dặn các em tuyệt đối không được nghỉ học. Những đứa em khóc đòi mẹ, em nói dối chúng nó là mẹ đi làm xa kiếm tiền nuôi chị em mình”. “Mẹ bị xử hơn 10 năm tù giam, cải tạo ở tận Trại giam Thanh Xuân – Hà Nội. Ở nhà còn lại ba chị em côi cút, họ hàng đều nghèo khổ cả. Ông nội em nghèo, nên sự giúp đỡ cũng hạn hẹp. Chúng em sống khép mình, toàn đi cửa sau, nên ngôi nhà trở nên vắng vẻ như không có người ở. Năm em tốt nghiệp cấp 3, được ông nội cho xuống Hà Nội thăm mẹ một lần. Lần đó em không nhận ra mẹ, vẻ ngoài của mẹ thay đổi quá nhiều, gầy đi quá nhiều. Mẹ cũng không nhận ra em ngay mà phải một lát sau mới dám nhận. Trông thấy nhau, hai mẹ con đứng ngây ra một lúc rồi nước mắt tuôn như suối... Em và mẹ không nói chuyện được mà chỉ khóc cho hết một giờ thăm. Thời gian xa cách dài bao nhiêu năm, đến khi gặp nhau trong non một giờ đồng hồ thì làm sao kể được chuyện gì? Em mới được gặp mẹ một lần, tính ra cũng đã gần 7 năm rồi chị ạ. Chúng em muốn được gặp mẹ lắm nhưng tiền ăn còn không đủ thì làm gì có tiền để xuống tận Hà Nội thăm mẹ”... Mầm xanh giữa tro tàn Tôi quặn lòng khi động đến nỗi đau của Tinh. Cô gái Thái 20 tuổi còn trẻ măng vừa phải làm mẹ, vừa làm chị của hai đứa em thơ dại... Ba chị em cô sống trong ngôi nhà vắng lạnh, không có bất cứ thứ tài sản nào đáng giá. Tinh ước có tiền mua vài con gà về làm giống... gây thành đàn gà để thỉnh thoảng thịt cho các em cải thiện. Nhưng đó mới chỉ là giấc mơ của Tinh. Hiện tại cô vẫn phải động viên các em học xong phổ thông, sau đó kiếm thêm một thứ nghề để kiếm sống. Em gái Vì Thị Nga 11 tuổi tự chăm sóc bản thân mình. Nhà ông nội Tinh có một ao cá, theo quy định một tuần em trai cô sẽ sang đó câu cá để cải thiện bữa ăn. Đó là thứ chất đạm duy nhất để duy trì sức khỏe cho ba chị em. Lắm lúc nhà hết gạo, nghe ngóng thấy tình hình nhà ông nội cũng khó khăn, ba chị em Tinh lại cầm hơi bằng cách uống nước canh nấu với rau dại hái ở rìa đường. Mùa lúa chiêm năm ngoái, cả họ xúm vào góp tiền chuộc lại đám ruộng mẹ Tinh đã bán trước khi bị bắt. Có ruộng, Tinh đổi công cho hàng xóm rồi sớm chiều làm lụng, hy vọng sớm vượt qua những cơn đói triền miên. Tinh học lực rất khá nhưng không dám nghĩ đến chuyện thi đại học. Em trai Tinh năm nay thi tốt nghiệp THPT, còn em gái út học lớp 6. Tinh sụt sùi kể: “Em hứa với em trai rằng, nếu thi đỗ với số điểm cao, chị sẽ thưởng cho một chuyến đi Hà Nội thăm mẹ. Nhưng đó mới chỉ là lời hứa mà em biết chắc chắn rằng mình sẽ không thể thực hiện được. Tiền đâu để mua vé xe xuống Hà Nội bây giờ hả chị?”. Nói đến đây, Tinh lại khóc òa lên. Em nào có tội gì đâu? Tôi trở về Thủ đô ám ảnh mãi về “ngôi nhà ma”, cái tổ ấm của ba chị em mồ côi chẳng chút tội tình. Tôi day dứt khi nhớ lại những lời của Tinh: “Chúng em không có tội, chúng em chỉ muốn được như bạn bè cùng trang lứa, có cơm bỏ vào bụng, có cha mẹ đỡ đần, dạy bảo... Nhưng giờ đã mất tất cả những thứ đó, lẽ nào chúng em không được sống bình đẳng trong xã hội? Tại sao người ta có thể tùy tiện đồn thổi tổ ấm của chúng em là “ngôi nhà ma”? Tại sao chúng em bị bỏ quên ngay ở quê hương bản quán của mình?”. Hỏi ra mới biết, Tinh chưa bao giờ nhận được bất cứ món quà nào từ các đoàn thể địa phương, ngoại trừ Tết Nguyên đán năm 2009, chị em cô được hưởng 200.000 đồng tiền Chính phủ cho người nghèo ăn Tết. Khi tôi ngồi viết những dòng này, chiếc điện thoại trên bàn rung lên bần bật. Đầu dây bên kia, giọng nói hơi lơ lớ vì chưa sõi tiếng phổ thông cất lên nghẹn ngào: “Chị ơi! Chiều hôm qua em đã nhận được quà chị gửi rồi. Chúng em đã thức suốt đêm không tài nào chợp mắt nổi. Chị là người xa lạ đầu tiên đã vào nhà chúng em chơi, lại cho quà nữa...”. Đó là Tinh, em vẫn thế, vừa nói vừa khóc với tất cả sự cảm động của mình. Tôi cũng muốn khóc khi nhớ lại buổi trò chuyện lúc sẩm tối với ba đứa trẻ mồ côi trong ngôi nhà vắng vẻ ấy. Các em có thể rất nghèo, nhưng bản lĩnh ấy thật đáng ngưỡng mộ. Những đứa trẻ ấy nào có tội tình gì? Bằng nghị lực phi thường nào mà chúng có thể vượt qua những tháng năm lay lắt, đói ăn, thiếu mặc, chịu sự ghẻ lạnh của người đời, để đến trường, theo học hết bậc trung học phổ thông? Gần Tết thiếu nhi 1/6, tôi thức cả đêm soạn tủ quần áo của mình, cố gắng chọn ra những thứ phù hợp với cô chị cả, mua vài bộ quần áo cho những đứa em, viết một lá thư rồi kẹp vào đó vài trăm ngàn đồng. Trong thư nói: “Đây là quà 1/6 cho các em. Hãy dùng số tiền này và bắt xe đi Hà Nội, chị sẽ đón các em và trực tiếp đưa các em đi thăm mẹ ở Trại giam Thanh Xuân...”. Và tôi kể câu chuyện này, với hy vọng tìm được một sự sẻ chia nào đó trong xã hội. Chị em Tinh đáng để chúng ta suy nghĩ về sự sẻ chia. Nguồn: DiendanEVA
 23. Kính gửi Sư Phụ Thiên Sứ, Cô Wild. http://www.lyhocdongphuong.org.vn/diendan/...3431&st=100 LeDien viết: Cô Wild xem xem gửi quà giúp trường hợp này với ạ.Con ám ơn.
 24. Híc, Cô Wild thật dzui tính và biết khai thác. Híc :(
 25. LeDien xin góp 500.000đvn, xin nhờ Trung Tâm chuyển giúp. Mong Em được cắp sách đến trường.