• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

LeDien

Hội viên
 • Số nội dung

  339
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Everything posted by LeDien

 1. Chúc Mừng Cresent.
 2. LeDien xin ủng hộ bạn Tuyên 300.000vnđ. LD sẽ chuyển vào TK Cô Wild như mọi hôm. Mong sao Bạn ấy chóng hồi phục và bắt kịp ngày khai giảng năm học mới.
 3. chạm vào nhau: gần nhau, kết lại với nhau, đoàn kết nhau. Anh em hoà thuận nhau trong hoàn cảnh khó khăn luôn giúp nhau.@VIET HA: làm gì mà xanh rờn vậy. Phải phân tích chứ, theo sách tàu là chít liền.
 4. LeDien xin cám ơn Sư Phụ Thiên Sứ, Cô Wild, các Anh chị vothuong, Thiên Đồng, nhị địa sinh, achau, PHUTHUONG và Miss.Thanh Vân. Trên đây chỉ là món quà nhỏ LD muốn tỏ lòng biết ơn của mình trong lần tư vấn PTLV vừa qua. Và thật vui khi được trò chuyện với các Anh Chị, đặc biệt được trò chuyện với Sư Phụ Thiên Sứ, Cô Wild trong dịp OffLine này.Qua cuộc trò chuyện với Sư Phụ được biết Sư Phụ sắp ra ĐN, nhân chuyến đi này Con xin được gặp Sư Phụ Thiên Sứ để được hầu trà? Mong Sư Phụ đồng ý. Một lần nữa LD xin cám ơn Sư Phụ, Cô Wild và các ACE đã tiếp nhận món quà nhỏ này của LD. P/s: Gửi Thanh Vân, Hic, LD sẽ gửi quà riêng cho Thânh Vân nhe.
 5. Xin Chúc Mừng Sư Phụ đã có chuyến bay tốt đẹp. Chúc Sư Phụ Dồi Dào Sức Khỏe.
 6. Anh Phạm Cương mến,Thật ra đó là nỗi niềm bức xúc, tình cảm, niềm tin về PTLV của LD dành cho diễn đàn. LD đâu có quyền gì trách cứ các Anh, cũng không dám nhận lời xin lỗi của Anh về sự hồi âm muộn này. LD xin trân trọng gửi đến VP LHDP tại Hà Nội đóa hoa muôn này để tỏ lòng học đạo. LD xin ghi lòng và biết ơn SP Thiên Sứ, Anh Phạm Cương cùng các Cô Chú và các Anh Chị mến thương về tất cả những gì LD đã nhận được từ đây.
 7. Cám ơn vuminhanh đã quan tâm, Vậy với trạch Ly này của LD thì hướng sinh khí ở đâu vậy? Mong vuminhanh chỉ cho với.
 8. Chiều 15/7, tại Hà Nội, Hội Quy hoạch & PTĐT , Hội KTS Việt Nam, Hiệp hội các đô thị Việt Nam, Tổng hội Xây dựng Việt Nam, Hội Môi trường xây dựng Việt Nam, Cục di sản văn hoá ….đã nghe Liên danh tư vấn quốc tế PPJ và các đối tác Việt Nam : Viện KTQHĐT- NT(VIAP) và Viện QHHN báo cáo Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn 2050. Báo cáo lần 2 đã có những ý kiến đóng góp nhiều chiều. Có thể do ngôn tại ý ngoại, mặc dù nội dung có bước tiến đáng kể nhưng vẫn làm giới chuyên môn còn nhiều nghi ngại. Vậy, những ý tưởng chính mà đồ án đặt ra là gì? Từ sự cảm nhận của riêng cá nhân, tôi xin được chia sẻ cùng đông đảo bạn đọc. Đất và nước Hà Nội Thành phố có tên là vùng đất nằm trong các dòng sông, sau khi mở rộng địa giới hành chính, nơi đây có thêm những dòng sông nằm trong lòng mình .TP có ngàn năm tuổi,địa thế núi non, sông hồ HN đã trở thành những yếu tố đặc trưng tạo nên lịch sử, văn hiến của mình . Nay đứng trước cơ hội và thử thách mới , hình thái tự nhiên ấy vẫn đóng góp quan trọng vào giá trị không gian HN. Men theo dòng nước, vị vua khai sinh ra Kinh thành Thăng Long đã chọn vùng đất “tiện nghi núi sau sông trước , đất cao mà sáng sủa để làm nơi tụ hội quan yếu bốn phương, thượng đô kinh sư mãi muôn đời “. Hà Nội mở rộng có xuất phát vững chắc như vậy, bản Quy hoạch sẽ lấy đó làm điểm tựa bất biến để đề xuất các phương án phát triển không gian đáp ứng những yêu cầu của thực tại và tương lai. Tại Ba Đình thiêng liêng lịch sử “ở giữa khu vực trời đất, được thế rồng chầu hổ phục, chính giữa nam bắc đông tây…” là nơi đặt trụ sở các cơ quan Đảng, Nhà nước, Chính phủ và Quốc hội . Bản QH đề xuất trung tâm Hành chính mở rộng (các cơ quan Bộ ngành…) tại 3 vị trí để so sánh, nhấn mạnh vị trí phù hợp nhất là khu vực Tây Hồ Tây, trùng hợp với kết quả nghiên cứu lâu dài của các chuyên gia trong nước và quốc tế. Bản QH được lập tại một thời điểm trọng đại với nhiều vấn đề phải đối mặt : tiếp nhận 774 dự án tồn tại trong bối cảnh kinh tế toàn cầu khó khăn .Cùng một lúc đô thị HN cũ bộc lộ những yếu kém bởi đô thị hóa khá tự phát để lại hậu quả môi trường thoái biến, hạ tầng không đồng bộ . Biến đổi khí hậu đã tác động trực tiếp đến VN, các đô thị và HN cũng ảnh hưởng như nạn úng ngập từ trận mưa lớn đã báo hiệu. 1-Hiện trang với 744 dự án phát triển tự phát ra các hướng; 2- Phương án QH thành 10 vùng đô thị đặc trưng với vành đai xanh bao bọc hạn chế phát triển tự phát ( HanoidataST &BT) Nếu như những vùng núi cao như Ba Vì , Hương Sơn, Tam Đảo …đã sừng sững linh thiêng từ ngàn xưa cũng là mãi mãi .Thì vùng đất thấp men những dòng sông lại cần được xem xét cẩn trọng trong nghiên cứu đánh giá môi trường chiến lược trước khi đặt trên đó những nhiệm vụ tương lai . HN với 9 con sông - tổng chiều dài chảy trên HN khoảng 600km , gồm các sông : Hồng , Đà , Đấy , Tích ,Đuống, Nhuệ , Tô Lịch , Cầu và Cà Lồ , nhưng sông mẹ là Hồng Hà chảy từ Nam Trung Hoa ra Biển Đông ( qua HN gần 150km). Biến đổi khí hậu mới chỉ dâng cao 0,2 m nước trong 50 năm qua tại VN ,nhưng những năm tới mực nước biển sẽ dâng cao với tốc độ nhanh hơn làm cho triều cường thêm hung dữ mỗi khi nước sông Hồng dâng cao mùa lũ . Cũng ngay trên dòng nước, mùa khô hạn ngày càng gay gắt .Bắt nguồn từ phương Bắc, 80% nước sông tại VN phụ thuộc từ bên ngoài. Sông Mê Kong ở phía Nam VN đang dần cạn nước do đầu nguồn có nhiều hồ đập . Chưa có gì đảm bảo là sông Hồng không gặp phải tình huống tương tự . Với quy mô dân số 10-15 triệu dân , nhu cầu nước sạch không chỉ là 3 triệu m3/ ngày để ăn và sinh hoạt mà cần tới hàng tỷ m3 dự trữ trong mùa khô hạn để đảm bảo cho sản xuất nông nghiệp,công nghiệp,duy trì thảm thực vật toàn Tp trong những hoàn cảnh khó khăn nhất. Thoát nước khi có mưa cường độ cao,kéo dài và ứng phó với lũ lớn do biến đổi tự nhiên và xã hội, đặt ra mục tiêu tạo lập hệ sinh thái mặt nước sông hồ . Phương án điều tiết nước trong QH có nhiệm vụ hóa giải một loạt các vấn nạn hiện nay: Hà Nội là TP an toàn với bão , lũ , triều cường ,khô hạn , úng ngập và thân thiện với môi trường. Bản sơ đồ thoát nước HN với việc khôi phục lại tuyến dẫn nước sông Đáy , sông Tích đã tạo thành một hành lang xanh mặt nước , vùng trũng ngập Chương Mỹ , Mỹ Đức trở thành vùng dự trữ nước ngọt không chỉ cho Hà Nội mà các tỉnh Hà Nam, Ninh Bình… Ưu tiên phát triển hệ sinh thái sông hồ cũng là đảm bảo cho khái niệm vành đai xanh không con là viễn cảnh mơ hồ,mà hội tụ các yếu tố khả thi cùng gắn kết phát triển hữu cơ.Vành đai xanh với quy mô 158.000 Ha đất nông lâm nghiệp/334.000 Ha đất tự nhiên sẽ được chi tiết hóa bởi các dự án phát triển nông nghiệp đô thị công nghệ và năng xuất cao. Vị trí vùng hồ đầm , độ sâu /độ dốc , mặt cắt các dòng sông hay mô hình đập tràn , cửa xả lũ …sẽ là những vấn đề kỹ thuật trình bầy kỹ trong giai đoạn tiếp theo. Chú trọng khai thác địa hình tự nhiên của vùng trũng ngập,dòng chảy của sông đã là tiêu chí để dừng những dự án triển khai một cách lãng phí.Ngay cả dự án Đồng Trúc –Ngọc Liệp rất kỳ vọng của Posco E&C cũng loại bỏ là một minh chứng tính vô tư, công bằng trên cùng một hệ quy chiếu. Loại bỏ các dự án đặt tại vùng ảnh hưởng môi sinh là lý do rất thuyết phục, tạo sự đồng thuận khi các chủ dự án hy sinh lợi ích riêng vì sự nghiệp chung. 1-Đồng bằng bắc bộ - năm 1905 tỷ lệ 1/35.000: màu xanh là cao độ 1-3m; 2- Mặt cắt địa hình Hà nội : Vùng Chương Mỹ Mỹ Đức có cao độ bằng đáy Sông Hồng , Pierr Gourou nghiên cứu năm 1936 ( HanoidataST &BT) Với 600 Km sông được khơi dòng , đủ nước tạo thành mạng lưới giao thông thủy nội đô chạy dọc theo trục Bắc - Nam với chi phí thấp , giảm khí thải ô nhiễm , thân thiện với môi trường gắn với cải thiện cảnh quan, nhấn mạnh nét đặc trưng đô thị sông hồ Hà Nội. Truyền thuyết Sơn tinh Thủy tinh phản ánh một thực tế lịch sử tiến hóa của vùng đất này gắn bó với tính chủ động của con người nơi đây, lựa theo hoàn cảnh để tựa vào thế đất mà chế ngự nước, duy trì cuộc sống an vui mỗi ngày một tốt tươi phồn thịnh . Con cháu Thánh Tản Viên không phụ lòng tổ tiên khi ngộ ra sự hài hòa , tạo thế thế cân bằng mới giữa đất và nước nơi đây trước khi bước sang thiên niên kỷ thứ hai một cách khôn ngoan. Quy hoạch phát triển đô thị hay kiềm chế - kiểm soát đô thị hóa tự phát Bản QH đã đặt ra lộ trình phát triển không gian phù hợp với từng giai đoạn phát triển kinh tế -xã hội. Tham khảo mô hình đô thị hóa của 15 thành phố trên thế giới, để Hà Nội chọn ra cho mình một lối đi riêng : thoát ra những cạm bẫy tăng trưởng nóng,đô thị hóa tràn lan dẫn đến nợ nần triền miên,phân hóa giàu nghèo,lãng phí tài nguyên,đất đai làm suy yếu đất nước. Tấm gương xấu ấy phổ biến tại các quốc gia đang ở chặng đầu phát triển và ngay những quốc gia ASEAN cũng có một số bài học nhãn tiền . Đặt ra tình huống tốc độ phát triển ở mức cao.Nhưng thực tiễn là HN, cả nước và cả thế giới đang phải điều chỉnh kịch bản tăng trưởng. Bản thân GDPcủa HN đang lùi xuống thấp hơn 1000 USD.Tốc độ tăng trưởng từ 2 con số đang xuống < 5% . Bản QH cũng đã định lượng những phương án phù hợp để phát triển mở rộng đô thị không là gánh nặng tài chính mà góp phần tích cực đưa TP và đất nước sớm ra khỏi khủng hoảng, lấy lại đà đi tới . Bản QH đã thay thế bản đồ dự án đô thị tản mạn,tùy tiện của năm 2007-2008 với hàng trăm dự án tùy hứng bằng một sơ đồ định hướng không gian điều tiết , giới hạn thành 10 vùng dân cư tập trung. Tạo ra vùng giãn cách xanh bao bọc nhằm khống chế hình thức phát triển như như vết dầu loang, bám đường đô thị hoá đang phổ biến không chỉ tại HN mà còn ở hầu hết các địa phương . Tại lưu vực thoát nước ,vùng trũng ngập vẫn duy trì các khu dân cư hiện trạng nhưng hạn chế phát triển để đảm bảo sự sống an toàn , tránh láng phí và thay đổi địa hình địa mạo. Ưu tiên vùng đất mầu mỡ để duy trì phát triển sinh thái tự nhiên, HN sẽ là hình mẫu để các địa phương học tập. Thay vì vẽ rộng ra viễn cảnh đô thị bắt mắt, bản QH khoanh vùng sinh thái xanh để hạn chế và có thể cấm xây dựng đô thị và công nghiệp - đây là một giải pháp cụ thể hóa khái niệm tạo lập không gian phát triển bền vững vùng đô thị và vùng cận đô thị . Những vùng dân cư tập trung phát triển thành những đô thị ổn định,độc lập,có khả năng liên hệ hỗ trợ lẫn nhau. Kết nối bằng hệ thống giao thông phù hợp thành những mắt lưới liên kết đô thị trong HN và phát triển tới các địa phương lân cận . Bên cạnh giải pháp tổng thể,bản QH đã đi sâu vào nghiên cứu 10 vùng dân cư tập trung, khai thác những đặc thù của từng vùng để đề xuất những giải pháp không gian phù hợp : Đô thị trung tâm Hà Nội cũ , các vùng phát triển hai bên sông Nhuệ , đô thị KH-CN Hòa Lạc, các khu đô thị CN. Phối hợp với các cơ quan quản lý chuyên ngành ,bản QH đã mô tả mạng lưới các trung tâm đại học CĐ&THCN, mạng lưới Y tế, làng nghề , khu CN… 1-Đề xuất 2 phương án bố trí dân cư với 10 khu vực đặc trưng-;2-Sơ đồ không gian với vành đai xanh bao quanh ( HanoidataST &BT) Bản QH đã tích hợp , kế thừa kết quả nghiên cứu từ nhiều nguồn để có được giải pháp hài hòa, thực chất hướng đến sự thân thiệnvề nhận thức,tư duy . Chú trọng các di sản quá khứ , kiến tạo lộ trình đến tương lai chủ động thích ứng với các tình huống. Tương lai bền vững TP được kiến tạo bởi định hướng thân thiện trong mối quan hệ hữu cơ về vật chất lẫn tinh thần tất cả các yếu tố tạo nên môi trường sống. Chung tay gây dựng tương lai Được vinh dự lập kế hoạch phát triển tương lại, tư vấn PNJ và các đối tác Việt Nam đã tập trung cao nhất để tận dụng cơ hội này khẳng định mình . HN trở thành phố có tương lai phát triển bền vững,nơi cư trú thân thiện là mục tiêu nghiên cứu nhưng nó có thành sự thật hay không phần lớn là nhờ sự chung tay của cả cộng đồng. Cho dù huy động các chuyên gia danh tiếng đến đâu,có thể giải quyết các vấn đề kỹ thuật phức tạp , sử dụng công nghệ tiên tiến để phân tích , trình bầy …Nhưng những vấn đề nội tại thì không ai khác chính là các cư dân HN tài hoa luôn nặng lòng với quê hương , những chuyên gia hàng đầu của VN, đã gắn bó cả đời với sự nghiệp nghiên cứu khoa học công nghệ văn hóa lịch sử sẽ có lời giải sáng suốt nhất , hiệu quả nhất . Quy mô công việc lớn , nhiệm vụ phức tạp , đối mặt với nhiều vấn đề đề tồn tại lại thực hiện trong thời gian ngắn ,bản QH báo cáo lần 2 có được kết quả phần lớn nhờ sự phối hợp chặt chẽ từ các đối tác Việt Nam . Bỏ qua quan niệm khô cứng về vị trí thực hiện ,với thiện chí hợp tác và trách nhiệm vì tương lai Hà Nội. Chúng ta hoàn toàn có khả năng biến ước mơ ấy thành sự thật. Kiến Trúc Việt Nam. Trần Huy Ánh
 9. CHÚC MỪNG SINH NHẬT CÔ Wildlavender!!! CHÚC CÔ SỨC KHỎE, HẠNH PHÚC và MANG NHIỀU HƠI ẤM ĐẾN NHỮNG MÃNH ĐỜI BẤT HẠNH!
 10. Chúc mừng Hai Bác vothuong và Hoaichan nhân dịp đổi màu nha. Chúc DD ta vững bước.
 11. Khi phát hiện sự việc, LD cùng các thành viên quyết làm cho ra nhẻ vì biết người đó. Nhưng trước khi thực hiện LD nghĩ có nên hay không? Cho đến lúc này LD làm theo lời chỉ dạy của SP, các thành viên vẫn một mực. LD đã khuyên một lần nữa trong buổi cơm trưa, lần này có vẻ yên tâm hơn. Tham sân si không ai một lần không vấp phải, Họa nghiệp chướng không ai một lần không gây. Cám ơn Sư Phụ đã chỉ dạy.
 12. Đang viết hăng say thì bị mất điện, giờ phải viết lại: Ông Bà ta nói: "Đi một ngày đàng, học một sàn khôn"Còn LD nghĩ: Tham gia DD LHDP một ngày, học một sàn kiến thức, thấy mình cứng cáp hơn, định hướng tốt hơn. Nam châm không quay lệch hướng. Cám ơn SP đã kim chỉ Nam cho LD, LD sẽ cố gắng tìm vị trí khác để di dời văn phòng, tìm đến nơi sinh khí or phúc đức cho oách(tránh phá sản- achau) CỐ THỦ viết: CỐ THỦ mến,PT bao la như Biển Trời. Hiểu vấn đề sẽ có giải pháp đúng: Mỗi trường phái có cách lập luận riêng của trường phái đó, hiẻu vấn đề trong nội hàm đó, giải quyết theo quan niệm của nó. Chỉ bao hàm trong phạm trù của nó.PTLV: Là sự kết hợp của nhiều trường phái: Loan đầu, Huyền không, Phi tinh, Tử Vi....Đặc biệt chứng nghiệm bằng cả xương thịt, bằng cả máu, bằng cả danh dự, bằng cả tri thức, lòng nhiệt huyết trong khoa học, để hầu mong mang hơi ấm đến cho mọi người...PTLV là vậy, là phương pháp loại suy tổng hợp, loại suy triệt để, cân nhắc đúng sai trên mọi phương diện. Nếu CỐTHỦ bây giờ là đang ở thời điểm của tuổi 60, Bạn có thể nói:..không hiểu vấn đề thì 10 giải pháp vẫn sai...Vài lời, mong bạn đừng chấp. [1] Thiên Sứ- Nguyễn Vũ Tuấn Anh.
 13. Gửi Bác HTH, Sáng nay ngày 23/7 lúc 9h, LD đã nhận được sách từ HTH như sau: Khai ngộ về tính thấy: 2 quyển Tìm về cội nguồn kinh dịch: 2 quyển Hà đồ trong văn minh lạc việt: 2 quyển. Cám ơn Bác đã nhanh chóng chuyển sách cho LD. Chân thành cám ơn. P/s: Nhưng không biết có thiếu quyển nào trong bộ sách mình đặt không nhỉ?!
 14. Dạ, Cám ơn Sư Phụ quan tâm. LeDien xin vâng lời dạy của Sư Phụ.
 15. Bác PHUTHUONG thân mến, Cám ơn Bác đã một lần nữa nhắc nhở. LD sẽ lưu ý và cố bơi thêm chút nữa. LeDien xin chịu tội vì hiểu không đúng ý trước đây của Sư Phụ. he.
 16. CỐTHỦ thân, Phong thủy quả thật mơ hồ, càng mơ hồ hơn khi ta không nắm bắt được nền tảng cơ bản của nó, Bạn càng không hiểu gì về nó. Tôi cũng vậy. Có thời gian đọc về Phong Thủy. Bản thân Tôi đến lúc này không còn tin Phong thủy. Nhưng với PTLV, SP đã giàu công nghiên cứu, đã trải nghiệm trên mọi phương diện. PTLV được nghiên cứu trên nền tảng ADNH. SP đã nghiền nát cái phong thuy như Bạn nói. Đặc biệt SP đã nhìn THẤY được AD. Tôi tin Phong Thủy Lạc Việt. Mong Bạn cũng vậy. Sau một năm tham gia, nghiên cứu về PTLV Bạn sẽ thấy PTLV đúng và tin vào nó. Chúc Bạn vui chơi trên DDLHDP. Gửi achau: cám ơn achau về tất cả.
 17. PHƯƠNG ÁN CHỈNH SỬA TRỤ SỞ CÔNG TY LEDIEN THEO PHONG THỦY LẠC VIỆT PHẦN III: HƯỚNG GIẢI QUYẾT THEO PHONG THỦY LẠC VIỆT A Tầng 1 I- Cổng chính ( Đại Môn ) và Sân trước: 1/ Chỉnh lại cổng chính cho cân xứng chiều cao với hàng rào hai bên. Thay đổi thiết kế cổng không để theo hình dáng cổng hiện nay. Vậy là làm lại cổng khác cao hơn, kín hơn! 2/ Chặn một chậu cây có khóm càng to càng tốt sát mép phải trước cổng nhà, nhưng trám dính bằng xi măng vị trí theo hình vẽ. Cái này đội quy tắc đô thị không cho phép. 3/ Làm bức tường nước vị trí theo hình vẽ ( Có thể làm/tạo thêm một suối nước trên sân, sát hàng rào, bắt nguồn từ bức tường nước kéo tới gần cửa chính, trên mặt suối nước lắp Kính cường lực để có thể đi lại trên mặt dòng suối này và có thể nhìn thấy dòng nước chảy ). Không thấy vị trí bức tường ở đâu trong hình vẽ. 4/ Bỏ bớt các khóm trúc ở trong sân. Cắt tỉa bớt cành lá của các cây trong sân, nếu có thể nên chặt bỏ nhánh cây to mọc ngang nghiêng trước cửa nhà. Sắp xếp treo bảng quảng cáo gọn gàng tạo một không gian thoáng rộng tại đây. Bỏ đi là sẵn sàng ngay ạ. 5/ Treo 01 chuông gió bằng kim loại, gồm 5-6 ống dài chừng 25-30cm ở giữa cửa chính. 6/ Treo 01 gương Bát Quái lồi tại cửa chính. Cái này hỏi mua ở đâu cho đúng? 7/ Đặt ở vị trí giữa sân gần phía trong nhà một Tiểu cảnh Non Bộ bao gồm Chân đế, Nước và Hòn Non Bộ. ( Chú ý: đặt Tiểu cảnh Non Bộ ra xa cửa nhà một chút so với hình vẽ ) Tất cả các vấn đề trên LD sẽ vẽ lại và up vào đây. II - Phòng Khách: 1/ Bit kín/lấp ô trống có tại quầy lễ tân phía sau lưng vị trí ngồi của kế toán. 2/ Chọn đặt Bàn thờ Thần vị trí tại góc trước quầy lễ tân tọa tại sơn Tốn-Thân, hướng Chấn. ( Dựa lưng vào bức tường bên tay phải nhà và nhìn ra hướng vuông góc với Cửa chính ). 3/ Đặt 01 chậu trúc vị trí theo hình vẽ. 4/ Đặt trên bàn một Ông Khiết/Cóc 3 chân có chòm sao thất tinh trên lưng, miệng không ngậm đồng tiền, đầu hướng ra cửa/cửa sổ. ( Chi tiết xin liên hệ đặt mua tại TTNCLHĐP. ĐC A75/6F/14 Bạch Đằng, Phường 2, Quận Tân Bình, Tp HCM. Ngoài ra cần đặt dưới chân Ông Khiết một quyển sách quý, nếu đúng là quốn "Tính Mính Triết trong tranh dân gian Việt Nam" tác giả Nguyễn Vũ Tuấn Anh. NXB VHTT thì rất hiệu nghiệm, hi hi hi :rolleyes: ) Những vấn đề này LD đã hiểu rõ. III- Cầu thang: 1/ Lắp đặt gương chiếu cầu thang vị trí theo hình vẽ ( tô màu xanh ). Gương cao quá đầu người, đặt cách mặt đất khoảng 30 cm. Bề ngang gương là bao nhiêu, hiện tại bề rộng cầu thang là 80cm. 2/ Trải thảm có màu nâu đỏ, màu boóc đô lên cầu thang. Hiện tại cầu thang đã trát Grarito màu đỏ, vậy có cần trải thêm thảm không? IV- Phòng Giám Đốc và Kho chứa đồ: 1/ Chuyển phòng Giám đốc lên vị trí như hình vẽ. 2/ Đặt chậu xương rồng vị trí theo hình vẽ. 3/ Chọn vị trí ngồi của Giám đốc tại vị trí như hình vẽ. Phía sau lưng treo một bức tranh có tượng núi. Trên bàn làm việc bên tay trái đặt một viên ngọc/cầu thạch anh màu sắc phù hợp ( hình vẽ ). 4/ Lắp đặt đèn chiếu sáng phòng Giám đốc trên bức tường tại vị trí đối diện bàn làm việc của Giám Đốc. 5/ Dọn dẹp đồ đạc trong Kho chứa đồ cho gọn gàng ngăn nắp. Xây trát, quét sơn/vôi hoàn thiện cấu trúc xây dựng trong kho tránh để hình dạng như hiện nay. Các vấn đề này không khó. LD Sẵn sàng tiếp chỉ. V- Phòng Thiết Kế và WC: 1/ Chuyển Phòng Thiết Kế tới vị trí như hình vẽ. 2/ Chuyển WC lên vị trí như hình vẽ và xây ngạch/gờ/bậu cửa vào cao 4cm, bên trong có thể đặt thêm một giỏ than hoạt tính. Vấn đề này e không được, vì chạy ống phải qua nhà bên cạnh để đến bể phốt mới. 3/ Đặt chậu xương rồng vị trí theo hình vẽ. 4/ Bố trí lại chỗ ngồi của Nhân viên tại Phòng Thiết kế theo hình vẽ. Vấn đè này liên quan đến V.2 VI- Bếp: 1/ Bịt cửa nhà bếp cũ. Mở thông cửa sổ ở phòng Thiết kế thành cửa ra phòng sau bếp rộng 1,2m. Thông sân sau và phòng bếp làm một phòng. 2/ Chuyển vị trí bếp và bồn rửa tay theo hình vẽ. Bếp nghiêng 26 độ. Để Wc tại vị trí cũ, Bếp tịnh tiến lên đưoc không? (Vẫn theo hưóng này) 3/ Treo 01 chuông gió bằng kim loại, gồm 6 ống dài chừng 25-30cm ở giữa cửa vào bếp. 4/ Nếu có thể thì nên dời vị trí hầm cầu/bể phốt của toàn ngôi nhà vào vị trí dưới gầm cầu thang-kho chứa đồ, kích thước của hầm cầu 1,5mx1m. ( hình vẽ ) ( Nếu không thể thay đổi trí hầm cầu thì anh LeDien thông tin lại để ACE tư vấn thêm một vài chi tiết ). Quả thật không thể thay đổi hầm cầu. 5/ Đặt một hòn non bộ màu trắng, dùng xi măng gắn chặt xuống nền nhà tại vị trí như trên hình vẽ. Hình vẽ minh họa: B.Tầng 2 I- Phòng Họp: 1/ Đặt chậu xương rồng vị trí theo hình vẽ II- Phòng Thiết Kế: 1/ Đặt chậu xương rồng vị trí theo hình vẽ. 2/ Bố trí lại vị trí ngồi làm việc của nhân viên thiết kế theo hình vẽ. Có thể xoay lại giống bên dưới được không, vì như vậy sẽ tránh được nắng hướng Tây. Như vậy WC này được dời đến chỗ trùng với WC tầng dưới theo hiện trạng. III- Phòng Phó Giám Đốc: 1/ Đặt chậu xương rồng vị trí theo hình vẽ. 2/ Bố trí chỗ ngồi làm việc của Phó Giám Đốc theo hình vẽ. Phòng Phó GĐ dời trùng với phòng GĐ của tàng 1? IV - Phòng WC: 1/ Xây bậu cửa/chận ngạch (gờ) cao 4 cm ở WC. Cửa luôn luôn đóng. 2/ Có thể sử dụng một giỏ than hoạt tính đặt trong nhà WC hoặc sử dụng gương đối diện chiếu ngược vào bên trong WC. WC này được dời đến chỗ trùng với WC tầng dưới theo hiện trạng. Hình vẽ minh hoạ: P/s: Tất cả những yếu tố giải quyết cấu trúc bên trong trụ sở Công ty chỉ nhằm giảm bớt sự tương tác xấu bên ngoài, chưa phải là biện pháp tối ưu vì điều kiện bên ngoài là không khắc phục được. Vì thế tốt nhất anh LeDien nên tính đến phương án di chuyển trụ sở Công ty đi nơi khác trong tương lai gần. Chi phí đầu tư ban đầu tương đối lớn, dời đi trong thời điểm này thì thật khó quá. Ở lại thì không được chi. Vậy có nên thuê thêm một chỗ nhỏ nhỏ xinh xinh để làm thủ phủ, còn nơi đây cải tạo để giảm bớt sự tương tác xấu của môi trường? Chúc anh LeDien Vạn sự Bình Yên! :P Một lần nữa LD xin gửi lời cám ơn: Cám ơn Thày Thiên Sứ. Cám ơn các Bác: Thiên Đồng, Nhị địa sinh, Achau, PHUTHUONG, Vothuong. Cám ơn Miss Thanh Vân.
 18. Phù, cuối cùng cũng có giải pháp. LeDien chưa đọc kỹ bài nhưng trước tiên LeDien xin chân thành cám ơn: Thày Thiên Sứ Các Bác: Thiên Đồng, Nhị địa sinh, Achau, PHUTHUONG, Vothuong Cám ơn Miss Thanh Vân. Xin chân thành cám ơn Trung Tâm Lý Học Đông Phương đã thắp sáng.
 19. Là Sư Phụ định nghĩa theo "Văn Hóa Dân Tộc" đấy Bác Trần Phương ạ. Vậy nên Bác không dịch sang Tiếng Anh được!
 20. Việc kỹ niệm một năm tuổi của Trung Tâm thật ý nghĩa. Thiết nghĩ các Bác có trách nhiệm nên thông báo sớm việc này hầu mong các Ace nào có tâm huyết với LyHocDongPhuong có cơ hội tỏ rõ mình. Xin chúc Mừng Văn Phòng Đại Diện Trung Tâm Nghiên Cứu Lý Học Đông Phương tại Hà Nội. Chúc VPDD ngày càng phát triển rực rỡ, TT Lý Học Đông Phương ngày càng Nhiều đóa hoa đẹp.
 21. Với các gam màu bổ sung cho nhau sau: Đỏ - lục, tím - vàng, xanh - cam. Bạn có thể dung hòa đựơc cho ngôi nhà của mình. Khi chúng đứng gần nhau sẽ bổ sung cho nhau, tăng cường sắc đọ cho nhau. Lục Mộc-----> Đỏ Hỏa.
 22. Gửi Bác HTH, LeDien muốn nói điều này lâu, nhưng lu bu quá quên mất: Số tiền dư Bác chuyển luôn cho LD một bộ nữa, thiếu đủ bao nhiêu Bác thông báo giúp với. Một bộ để đọc, một bộ để kỹ niệm.
 23. Kính SP Thiên Sứ. Hồi mới nghe báo chí nói về chuyện này - TQ tuyên bố chủ quyền ở quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa. LD cũng đã có lập luận rằng: Không thể một người yếu bị kẻ mạnh hiếp đáp mà không có Người khổng lồ nào can thiệp. Quả vậy. Thật an tâm. Kính.
 24. Gửi BQT, LeDien cũng muốn đổi cái Avatar và chữ ký và cũng mấy lần đổi, bằng nhiều cách nhưng cũng thất bại. Mong BQT hường dẫn.
 25. Được sự đồng ý của Trung Tâm và Cô Wildlavender, LeDien đã chuyển số thuốc trên đến nơi này: Và nhận được thư cám ơn của Hội Thánh Tin Lành nhờ chuyển đến Trung Tâm Lý Học Đông Phương. LeDien xin hoàn thành nhiệm vụ. P/S: LeDien sẽ gửi 2 thư trên( Nghiệt ngã một gia đình và Tủ thuốc Từ thiện) qua đường Bưu Điện đến Trung Tâm trong thời gian sớm nhất.