• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

matrix

Thành viên diễn đàn
 • Số nội dung

  6
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Danh tiếng Cộng đồng

0 Neutral

About matrix

 • Rank
  Mới gia nhập
 • Birthday
 1. Tôi tiếp tục có một số thắc mắc mong các anh chị và các bạn giải đáp tiếp: 1. Luận về giờ sinh Một số tài liệu cho rằng giờ Tý khởi từ 24h - 2h, một số khác cho là từ 23h - 1h. Ai là người đúng? Vì sao? Theo tài liệu Tử vi Hàm số: Từ năm 1960 trở đi thì giờ sinh phải trừ đi 1 giờ (tương tự như cách giải đáp của a Đào Hoa). Vậy có 2 câu hỏi: > Mỗi chế độ chính trị thì sẽ có qui định về thời gian riêng. Vậy căn cứ vào điểm gốc (cơ sở) nào để điều chỉnh những sai biệt đó để coi giờ tử vi âm lịch là chuẩn? Căn cứ giờ GMT? > Nếu việc điều chỉnh để tìm giờ âm lịch xem tử vi cho đúng đắn, vậy tại sao các phần mềm trực tuyến lấy lá số vẫn không thể hiện sự điều chỉnh đó? Hay là người lấy lá số phải tự điều chỉnh thủ công? Ví dụ: Các phần mềm ghi rõ option giờ Tý từ 23-1h, người lấy lá số phải chuyển sang option giờ Dậu (21-23h)? Người mà không để ý thì sẽ nhầm lẫn ngay ??!!! 2. Luận về tính chất của vị trí an sao (miếu, đắc, ...) Căn cứ vào nguyên lý nào để định tính chất của một chính tinh tại một cung là hãm, miếu, vượng, đắc, bình hoà? Ví dụ: Thiên Đồng là Thuỷ, an tại Dậu là Kim thì lại là hãm địa, Vũ Khúc an tại Tuất là miếu địa (theo qui tắc Ngũ hành thì cung sinh cho chính tinh phải là tốt, trong khi đó cái thì hãm, cái thì miếu. Thật không hiểu ra làm sao nữa). 3. Luận về hành của sao Về cái này rất lung tung. Nguyên tắc nào định hành của sao? Nếu không có nguyên tắc (tức là mặc định phải như vậy, miễn bàn cãi) thì dù ai viết sách tử vi cũng phải giống nhau khi xác định cái này!!!??? Đằng này mỗi ông một kiểu. Ví dụ: Có người cho sao Không Kiếp là Hoả, người thì cho là một Thủy một Hoả, người thì cho là Thuỷ. Lấy lá số tại Lyhocdongphuong thì cho đó là Thuỷ; Hoặc như sao Thiên cơ, người cho là Mộc, người cho là Thổ. Nếu là mộc, tại sao lại đắc địa tại Sửu Mùi (thổ) 4. Luận về hành của mệnh Tôi cũng đưa ví dụ một vài đương số thì thấy có nhiều khác biệt. Anh Thiên Sứ có hỏi là dựa vào đâu để biết. Tôi đọc các sách dùng bài Nạp âm (Ngân đăng giá bích câu, ....) để tìm hành. Tôi nghĩ hẳn phải có nguyên tắc nhất định, rồi sau đó người xưa chuyển thể thành 1 bài thơ cho dễ nhớ mà thôi. 5. Luận về Cục Có 5 loại cục. Nguyên lý xác định cục nào thì căn cứ vào cung an mệnh. Các bước thực hiện, kết hợp bài thơ Nạp âm thì các sách đều nêu rõ. Vấn đề là điều gì nằm phía sau Nguyên lý kia? Trân trọng cảm ơn mọi ý kiến trả lời.
 2. Xin cảm ơn các bạn đã có các ý kiến. Tôi nghĩ rằng: 1. Số phận/hành vi/tính cách/mệnh con người bị tác động bởi các hành tinh trong vũ trụ là hoàn toàn có cơ sở khoa học. 2. Các qui luật vận hành theo các sách cổ thư thì mới chỉ nói lên hiện tượng (tích lũy kinh nghiệm), mà chưa có diễn giải thuyết phục. Về cơ bản, tử vi hiện nay mới chỉ chứa đựng các nguyên lý về mặt Triết học phương đông, và bị thay đổi từ nền văn hóa này sang nền văn hóa khác, từ quốc gia này sang quốc gia khác. Để chứng minh tính khoa học của tử vi thì phải dựa trên Toán học và Vật lý Thiên văn, tức là các qui tắc vận hành của các sao, các hành phải có logic nhất định, và phải định lượng được. Không thể giải thích chỉ theo định tính. 3. Trên thực tế, số phận con người chỉ có MỘT. Do đó, qui luật phải đúng cho mọi trường hợp. Và tôi tin chắc chỉ có toán học mới giải quyết được. Nếu tưởng tượng rằng số phận con người là một hệ 12 phương trình cơ bản ứng với 12 cung, bao gồm hàng trăm ẩn số và tham số, thì kết quả giải ra sẽ chính xác cho đương số. Để xây dựng được 12 phương trình này thì phải xây dựng được các phương trình phụ có liên hệ trực tiếp với phương trình cơ bản. Như vậy, chỉ cần đương số cho chính xác năm sinh, tháng sinh, ngày sinh, giờ sinh, giới tính thì có thể giải đoán được đúng ít nhất 90% số phận người đó, mà không cần đương số cung cấp thêm bất kỳ thông tin nào (như: làm gì, bố mẹ là ai, đã trải qua các sự kiện gì trong đời, v.v...). Bạn nào làm được việc này thì có lẽ sẽ trở thành một nhà khoa học Toán-Tử Vi siêu hạng (có khi còn nhận giải Nobel nữa). Và việc giải đoán sẽ không còn lờ mờ, khác nhau, xung đột giữa người này người kia, lệ thuộc vào kinh nghiệm tổng kết của các cụ ngày xưa, hoặc thậm chí là bói dựa. Để giải đoán chính xác ở mức 99.9% thì cần căn cứ vào bối cảnh xã hội, gia đình, cuộc sống, công việc của đương số, và tất nhiên là có cả kinh nghiệm, trình độ hiểu biết, và linh cảm đặc biệt của người giải đoán. Tôi mới chỉ có ý tưởng như vậy, hiềm nỗi là trình độ toán học ở mức sơ đẳng nên chẳng biết làm thế nào.
 3. Đính chính do đánh máy vội: Bính Đinh thuộc Hỏa (không phải Thổ). Cách bình giải không có gì khác. Năm 2011 là Tân Mão (không phải Ất Mão). Cách bình giải không có gì khác Sorry!!!
 4. Quả thật là tôi không nắm được nguyên lý lập mệnh, ví dụ: Đại hải Thủy, Lô trung Hỏa, v.v... như thế nào. Tôi chỉ kiểm tra so sánh các tài liệu khác nhau thì thấy hầu hết đều có kết quả giống nhau. Vậy xin anh giải thích giùm, nhân tiện giải đáp luôn các câu hỏi còn lại. Xin đa tạ anh
 5. Cho phép tôi thử đoán chút về 2 lá số này: Về tuổi: Can: Bính Đinh thuộc thổ là bình hòa Chi: Tỵ hỏa + Thìn thổ: Vợ tốt cho chồng Về lá số: Quan hệ vợ chồng: Chồng Là người có đòi hỏi, ham muốn xác thịt khá mạnh (kín đáo) vì có sao Mộc Dục, nhưng vợ không có khả năng/không thích/không muốn đáp ứng (Vợ mệnh có Thiên đồng, tính như trẻ con, thích vui chơi, mà không ham cái kia; ngoài ra cung Phu có thiên riêu càng chứng tỏ sự ham muốn của ông chồng) Sự nghiệp chồng: Mệnh có Cự môn, kình dương Thân cư Quan Lộc có Thái Dương hãm địa tại Tuất, Tài bạch có Đại hao, Cung thê có Thái Âm hãm địa. Ngoài ra căn cứ vào các sao xung chiếu, tam hợp, và nhị hợp chiếu tại 3 cung này, kết hợp lá số của vợ, cho thấy: > Người này lấy vợ đẹp, hiền, yếu đuối, có khiếu văn chương, nhưng không giúp được gì nhiều cho chồng trên đường công danh sự nghiệp, và cái khoản kia cũng chưa thỏa mãn được. > Tính tình cương cường, hay có xích mích tại nơi làm việc hoặc không hợp với cấp trên cấp dưới. Đường công danh lận đận, tiền bạc hao tốn nhiều. Bản thân vợ cũng có tài và thậm chí là người trụ cột kinh tế (kiếm tiền) cho gia đình nữa. Từ đó mà anh ta sinh chán nản, bất mãn trong lòng. Kiến thức của tôi thiển cận nông cạn, không biết có đúng với đương số không nữa, mong các vị chỉ giáo. Nếu may mắn mà đoán trúng thì giải pháp lúc này là: > An ủi và cố giúp chồng đạt được chút tiến bộ nào đó trên đường sự nghiệp (ví dụ: mình không trực tiếp giúp được thì nhờ quan hệ họ hàng bạn bè giúp), ngoài ra cố gắng hòa hợp quan hệ vợ chồng thì sẽ tốt. > Sang năm Canh Dần (2010) và Ất Mão (2011) có nhiều cơ hội tốt cho cả hai về đường công danh. Vì thế năm nay nên tập trung vào chuẩn bị sẵn. Hãy nói với ông chồng về điều đó. Chúc các vị hạnh phúc.
 6. Xin kính chào các bác, các anh chị ! Tôi là người thích nghiên cứu về tử vi và đã đọc một số sách, lên vài trang mạng xem xét. Tôi thấy có rất nhiều khác biệt trong cách lập thành lá số, dẫn đến sự giải nghĩa không đúng. Mong các vị cao thủ chỉ giáo thêm. 1. Xác định Mệnh cục Ở trang mạng này (http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi), vietshare.com và tuviglobal.com có sự khác nhau về xác định cục và mệnh. Điều này sẽ dẫn đến giải thích sai toàn bộ lá số. Ví dụ đương số: Nam mạng, sinh ngày 29/12/1982, 17h30 (tức là giờ Dậu, ngày 15 tháng 11 năm Nhâm Tuất) Kết quả Lyhocdongphuong: Phú Đăng Hỏa, Kim Tứ Cục Kết quả tại vietshare và tuviglobal: Đại Hải Thủy, Kim Tứ Cục Tương tự cho đương số: Nam mạng, sinh ngày 25/12/1975, 20h00 (tức là giờ Tuât, ngày 23 tháng 11 năm Ất Mão) Kết quả Lyhocdongphuong: Sơn Hạ Hỏa, Thổ Ngũ Cục Kết quả tại vietshare và tuviglobal: Đại Khuê Thủy, Thổ Ngũ Cục Tôi nghĩ mệnh Thủy mới đúng cho cả 2 người này. Liệu ở đây có sai sót gì về lập trình cơ sở dữ liệu không? 2. An vòng Tràng Sinh Đương số: Nam mạng, sinh ngày 25/12/1975, 20h00 (tức là giờ Tuât, ngày 23 tháng 11 năm Ất Mão) Vietshare: an Tràng Sinh tại Thân (cung Thiên Di) Tuviglobal: an Tràng Sinh tại Tý (cung Phu Thê) Lyhocdongphuong: an Tràng Sinh tại Tị (cung Điền Trạch) Không biết cái nào là đúng? An sai thì luận đoán cũng sẽ sai. Xin cảm ơn các bác, anh chị vì mọi đóng góp quí báu