• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

lidi

Hội viên
 • Số nội dung

  90
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Everything posted by lidi

 1. Kính nhờ chú Hải và c Thảo xem giúp cháu 2014! Cháu xin mô tả năm 2013 của cháu như sau: - Về công việc: Đầu năm đc hứa hẹn này nọ lên trợ lý (nói phét làm cháu tưởng bở http://diendan.lyhocdongphuong.org.vn/public/style_emoticons/default/crying.gif) rồi đưa từ phòng tổ chức hành chính sang phòng KD. Mâu thuẫn đến mức cháu mún nghỉ việc mà vì miếng ăn k thể nghỉ được.Mối quan hệ đồng nghiệp và ng xung quanh thực sự xấu. Đầu năm nay tức là ra giêng cháu đã nhẫn nhịn nhưng vừa rồi cháu vẫn bị gạt quyền lợi trong 1 việc. Việc này cháu tự nhủ, hãy làm đã, đừng đòi hỏi vội (môi trường cháu làm là doanh nghiệp nhà nc), không biết thế nào nhưng thực sự trong thâm tâm cháu rất mún bỏ vc nhưng vì biết nếu bỏ cháu sẽ chưa có sự lựa chọn tốt hơn. - Về tình duyên: cháu có 1 mối quan hệ sâu sắc trong đầu năm 2013 tính đến khoảng tháng 3 âm lịch năm đó. Sau đó chia tay và k gặp gỡ ai. Về hình thức cháu cũng ưa nhìn, học vấn k đến nỗi nhưng giờ ở môi trường này cháu thật sự k tìm đc ng phù hợp. http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=h&date=1987,9,6,20,30&year=2014&gender=f&view=screen&size=2 Năm 2014 cháu xin hỏi: cháu có thay đổi gì tiến triển vể công việc và tình duyên không ạ?
 2. Thôi hem cần kết hôn, cưới hỏi yêu đương nữa chị ạ :))))). Giờ lo nhất miếng cơm manh áo thui, thấy sống mình thoải mái k nặng nề. Công việc em đang tốt, đang kiêm nhiệm nhưng lại chẳng thấy quyền lợi đâu cả. Nhưng thôi kệ vậy. Em cám ơn chị thật nhiều Chúc chị năm mới thật nhiều niềm vui, hạnh phúc :P
 3. nhờ chú hải và chị thảo xem giúp cháu ạ :P
 4. Kính nhờ chú Hải và chị Thảo xem giúp cháu hạn năm 2015.(Công việc,tài chính và tình cảm ạ, công việc có thay đổi có trù dập j không ạ :P) http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=h&date=1987,9,6,20,30&year=2015&gender=f&view=screen&size=2
 5. Chào chú Thiên Đồng cho cháu hỏi năm 2015 với ạ: - Cháu tuổi Đinh Mão/ Nữ. - Hỏi vào 10h15' AM ngày 10 tháng 1 năm 2015 (dương lịch) Câu 1: Tình duyên sang năm ra sao ạ? ( Cháu chưa lập Gia đình ) Câu 2: Công việc sang năm ra sao ạ?? Câu 3: Em gái cháu sang năm ra trường có việc làm luôn không ạ? Cháu cám ơn chú thật nhiều? Lần trước chú có tư vấn cho cháu rằng sẽ quay lại với bạn cũ và sau gần 1,5 năm chia tay bọn cháu có quay lại tính cưới xin nhưng lại chia tay tiếp rùi ạ :P...hihi. Chả hiểu ra sao nữa, thực sự cháu cũng chẳng mong mún j nữa. Chúc chú sức khỏe ạ!
 6. vầng. e cám ơn chị nhiều. quên ạ, nghe nói hình như chị mới lập gia đình,nếu đúng chúc chị hạnh phúc nhé. e có add fb của chị nhưng hình như c k kết bạn lạ nên k gửi lời chúc được. Cám ơn chị lần nữa ạ
 7. Người trước em không nói nhưng người này bọn e quay tới quay lui, rồi anh cũng lên nói chuyện với bố em, e cũng về bên nhà nói chuyện với bố mẹ anh nhiều lần, tính chuyện nghiêm túc trong cuối năm nay, rồi thì vì quay đi quay lại e cũng nặng tình cảm. thôi vầng, e k tự lừa mình nữa vậy.e chắc cũng bị điên rồi.
 8. chú haithienha ạ, chú giúp cháu xác định giờ sinh ng bạn và xem bạn và cháu có duyên không ạ. Cháu biết cái này trái với quy định diễn đàn nhưng thật sự năm nay cháu vất vả đường tình cảm quá chú ạ
 9. Thưa chú Hải và c Ntpt. cháu năm nay là 1 năm khá đặc biệt, tới thời điểm này cố gắng rất nhiều và thành quả hầu như là con số 0 về mọi mặt. Đầu năm từ khoảng tháng 3 âm lịch cháu yêu 1 người. Đến tháng 7 âm lịch cháu chia tay người này vì người này cháu k cảm nhận thấy anh ta yêu cháu mà coi cháu như thứ trưng bày cho có đủ thì hơn. Ngay sau đó cháu quay lại người cũ, người này và cháu đã từng yêu nhau năm ngoái, yêu thật lòng và quay lại cũng thế.Tưởng chừng cháu có điểm dừng rồi thì cuối năm a phải đi công tác 1 năm, gia đình a phản đối tuổi 2 đứa, rồi thì 2 đứa mâu thuẫn về quan điểm sống đến hôm nay thì lại thôi, tức là bọn cháu quay lại được 2 tháng. Giờ thì cháu cũng chả muốn kêu nhưng rõ ràng giờ cháu cảm nhận đường tình duyên của mình thực sự k tốt. Cháu nhờ chú và chị xem hộ cháu xem cháu và người này liệu có thể níu giữ nhau được không vì chúng cháu cũng thật lòng nhưng có vẻ anh còn nghe lời bố mẹ và phụ thuộc vào bố mẹ quá. Cháu cũng k rõ giờ sinh của anh này nhưng anh bảo sinh 11h30 cháu xin gửi kèm 2 lá số gần với giờ này và 1 số thông tin Giờ Ngọ http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=p&date=1986,1,6,11,0&year=2014&gender=m&view=screen&size=2 Giờ Tỵ http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=p&date=1986,1,6,10,30&year=2014&gender=m&view=screen&size=2 Thông tin sơ lược: -Nam sinh năm 1985 âm, nhỏ người, cao chừng 1.60m, mặt hơi choắt, má hóp, da trắng. Hiền, cục tính, kỹ tính. -Học hành: xong đại học và sắp xong cao học, làm cho 1 công ty ô tô của nước ngoài, làm kĩ thuật,lương đủ dùng, tính khá tiết kiệm. -Bố mẹ cũng có chút điều kiện nên 2anh em cũng k đến nỗi quá vất vả (nhà có 2 anh em, 1 em trai sinh năm 87 đã lập gia đình, chưa có việc, em trai cưới vào tháng 11 năm 2012). -Nhà cửa ở Hà nội được thừa hưởng - Năm nay: di chuyển(mua mới và bán cũ) nhà 1 lần, cuối năm sang Nhật công tác 1 năm, trước cũng từng đi 1 lần, đáng lẽ đi từ tháng 10 nhưng hoãn lại vì bảo vệ cao học và vì quay lại với em/cháu.a hoãn được 2 tháng, chưa có quyết định đi vào ngày nào Về tình cảm: 2 đứa cháu đều có tình cảm thật sự với nhau. Điều cháu lo ngại trước những khúc mắc mà bọn cháu đang gặp phải, lối sống và gia đình nhà chồng sẽ đổ vỡ. Nhờ chú và chị giúp cháu , yêu đương với nhiều ng thì đơn giản với mình thì khó khăn quá ta.
 10. Sau một thời gian diễn đàn trở lại hoạt động. chúc cho diễn đàn ngày một phát triển, chúc các chú sức khỏe dồi dào ạ! Đầu năm cháu có hỏi chú về chuyện tình cảm của cháu, chú nói năm nay nhiều ưu phiền, cãi cọ và sự thật là thế chú ạ, chuyện tình cảm của cháu rất chông chênh. Bọn cháu đã tìm hiểu được 1 thời gian nhưng chưa đi đến đâu vào đâu. Chú có thể tư vấn thêm năm nay chuyện tình duyên của cháu khả quan vào tháng mấy được không ạ, cháu sợ năm nay mà k cưới thì sang năm và nhiều năm nữa cháu cũng chẳng yêu được ai luôn. http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=h&date=1987,9,6,20,30&year=2014&gender=f&view=screen&size=2
 11. E có bạn trai mới vào tháng 2 và đầu tháng 3 âm lịch. E muốn kết hôn với ng này nhưng vì chuyện người cũ nên giờ mối quan hệ này bị lung lay, cãi nhau và trục trặc nặng. Liệu em có giải quyết được vấn đề này không ạ. Năm nay hạn hỉ của em vào tháng mấy thưa chị ntpt...haizzzzzzzzzz.
 12. 2 ngày nằm bẹp trong nhà, bệnh k nặng, cảm cúm xoàng thôi,tuy nhiên có lẽ do nặng nề tâm lý ko vui, tủi thân nên chẳng vực dậy được. Em vẫn hay online thường xuyên trên diễn đàn mình để đọc về các bạn khác xem những khó khăn thường trực mà mọi người hay gặp phải, nhận được bài viết của chị mà k trả lời được. Cái mà ngày hôm nay em có tất nhiên do em nữa, em giao tiếp rất kém trong khi em có quá nhiều cơ hội nhưng tính tự ái của em đã khiến em bị giới hạn nhiều thứ, giờ đây em lại trở thành một đứa khó ưa, không biết điều. Về đường hôn nhân, thôi em cũng chăng dám hỏi nữa. Về đường công danh từ ngày em đi làm đến nay sắp tròn 5 năm, nếu nghỉ việc cũng là bị động, bị chuyển từ vị trí này sang vị trí khác,luôn trong tình trạng bất an. Nay thì bị chèn ép không ngóc lên được chỉ muốn bỏ việc luôn, nhưng bỏ việc thì sống bằng rì lại nhe nhẻn làm tiếp. Từ ngày về đây một phần vì bất mãn cv nên em k thèm cố gắng nữa, và may quá em được xếp vào thành phần chống đối, k có năng lực ^^. Tự bản thân em cũng cảm thấy mình kém quá. Tài lộc: nhiều người không biết tử vi của em nhưng nhìn mặt mũi tai em thì nhận xét em có của. Em nghe mãi thì cũng thấy nhàm, vì thú thực với chị khi mới ra trường 2009 ra trường làm BĐS có một món tiền không to k hông nhỏ rơi vào đầu, còn từ hồi đấy đến giờ cứ làm công ăn lương 3 cọc 3 đồng chứ tiền đâu ra. Cho nên mọi người nói em tài lộc khá em cũng chẳng biết khá từ đâu ra. Em lại mắc bệnh kể lể nhiều.Cám ơn chị Thảo đã ưu ái ngó qua cho em.Dù gì cũng là sự động viên với em. Về chuyện xuất ngoại và khi nào dễ thở hơn,cũng là em bất an quá nên tha thiết đi hỏi chú Hải và chị Thảo. Thực ra đúng là nó cũng là chuyện k thực tế nên có lẽ k nên làm mất thời gian của chú và chị. Một lần nữa cám ơn chị ạ. (em sẽ nghe hết bài phía tren hi vọng nó sẽ giúp em thăng bằng ạ )
 13. Nhờ chú xem trong tương lai gần cháu có phải ở mãi công ty này không. Cháu đi làm mà k thấy tự hào về tập thể, k muốn nói mình làm ở đâu, k mún gắn bó.Nhờ chú xem cho con có bất tài vô dụng đến mức k thể chuyển đến nơi tốt hơn không, khi nào con có thể đi khỏi đây được ạCháu có số xuất ngoại dài lâu không hả chú? Khoảng bao nhiêu tuổi cháu mới thấy dễ chịu hả chú, mọi thứ mới sáng sủa hơn chú à?Cháu cám ơn chú ạ! Cả đời cháu liệu có làm được trò trống rì k chú. Thiệt là thấy nhục quá
 14. Nhờ chú xem trong tương lai gần cháu có phải ở mãi công ty này không. Cháu đi làm mà k thấy tự hào về tập thể, k muốn nói mình làm ở đâu, k mún gắn bó.Nhờ chú xem cho con có bất tài vô dụng đến mức k thể chuyển đến nơi tốt hơn không, khi nào con có thể đi khỏi đây được ạCháu có số xuất ngoại dài lâu không hả chú? Khoảng bao nhiêu tuổi cháu mới thấy dễ chịu hả chú, mọi thứ mới sáng sủa hơn chú à?Cháu cám ơn chú ạ!
 15. Nhờ chú xem giúp cháu liệu công danh của cháu khi nào mới khả quan hơn ạ. Cháu thực sự k cảm thấy muốn gắn bó với công vc hiện tại. Ước mơ k đồng hành với thực tế, tất nhiên nhưng cháu luôn nghĩ liệu cháu có cơ hội xuất ngoại dài lâu :(
 16. Nhờ chú xem trong tương lai gần cháu có phải ở mãi công ty này không. Cháu đi làm mà k thấy tự hào về tập thể, k muốn nói mình làm ở đâu, k mún gắn bó. Cháu có số xuất ngoại dài lâu không hả chú? Khoảng bao nhiêu tuổi cháu mới thấy dễ chịu hả chú, mọi thứ mới sáng sủa hơn chú à? Cháu cám ơn chú ạ!
 17. Cháu Nữ Đinh Mão sinh ngày 6.9.1987 tức 14.7 âm lịch năm 1987 2 năm rồi cháu sống ở ngoại thành,tình hình năm tới cháu định vào nội thành (cháu đi trọ thôi), có xe đưa đón của công ty nhưng sẽ ảnh hưởng đến chi phí sinh hoạt của cháu, lương thì hạn hẹp. Nhờ chú Thiên Đồng gieo quẻ giúp cháu phần nhiều về vấn đề công danh. Cháu hỏi lúc 20:08 ngày 8 tháng 02 năm 2014 : 1. Sang năm cháu dự định thi lại cao học (chuyển mục tiêu thấp hơn) vì thế vào nội thành giúp cháu có đk đi lại học hành hơn. Việc này liệu có suôn sẻ 2. Sang năm tình hình kinh tế của cháu có khá khẩm hơn, công việc của cháu liệu có bước chuyển biến nào tích cực 3. Cháu nên ở ngoại thành hay nội thành???????? Vùng nào sẽ tốt hơn, cháu vẫn buộc phải làm việc ở ngoại thành cho đến một ngày cháu đủ lông đủ cánh để đến nơi khác (có 1 vị trí nhất định nào đó) Cháu cảm ơn chú Thiên Đồng!
 18. Dạ, cám ơn chú thật nhiều ạ. Chúc chú sang năm mới sức khoẻ và hạnh phúc thật nhiều ạ.:)
 19. Năm nay cơ hội đến . Hãy tận dụng cho mau. (công việc) Tình duyên còn vẫn u sầu, Đào Hư Khốc Kị chiếu đâu phương nào? Thị phi ngoài cửa rước vào, Ấy điều cần tránh tinh sao chốn này. Cơ tồn lộc tại. Cơ bại lộc vong Năm tới cơ hội kiếm tiền , nên tận dụng các cơ hội tự bản thân nội tại , suy nghĩ nắm bắt tốt thì được Chú à, vấn đề tình duyên của cháu k thay đổi hả chú, gia đình cháu giục quá rồi chú ạ. Cháu nản quá http://diendan.lyhocdongphuong.org.vn/public/style_emoticons/default/crying.gif. Dự đoán của chú về cung phu của cháu trước đây ạ :) -Trong vòng năm nay và năm tới sẽ yên ổn về mặt gia đình ( Tức là 2013 &2014) - Chồng có công danh nhưng dễ gặp trắc trở buổi đầu.( Trắc trở ở đây là đến với nhau hay trắc trở công danh của chồng cháu hả chú ạ) Vậy là dự đoán về tình duyên lại thay đổi hả chú, nhà cháu còn nặng nề với cháu về tình duyên hơn là công việc chú ạ http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=h&date=1987,9,6,20,30&year=2014&gender=f&view=screen&size=2
 20. Cháu chào chú Tuý lão ạ! Trước cháu đã từng nhờ chú ở Page 1 xem cung phu http://diendan.lyhoc...lao-xem-tu-vi/. Đã hết năm cháu vẫn chưa lập gia đình và hứa hẹn sẽ còn rất lâu mới có thể lập gia đình. Chú ơi, chú giúp cháu xem 2014 có biến động rì không chú à. Năm 2013 của cháu tổng kết lại, tình duyên thoảng qua và buồn tủi, công việc bị thuyên chuyển và chèn ép, mối quan hệ xung quanh nhiều xung khắc,tiền bạc eo hẹp, nhìn chung là xấu chú ạ. Chú xem giúp cháu chú nhé!, cháu cảm ơn thật nhiều :) Dưới đây lá số của cháu năm 2014 http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=h&date=1987,9,6,20,30&year=2014&gender=f&view=screen&size=2
 21. 2 năm rồi e sống ở ngoại thành,tình hình năm tới em định vào nội thành (em đi trọ thôi), có xe đưa đón của công ty nhưng sẽ ảnh hưởng đến chi phí sinh hoạt của em, lương thì hạn hẹp. Nhờ chú Thiên Đồng và các cao nhân lạc việt độn toán gieo quẻ giúp em. E hỏi lúc 16/1/2014, 12:00 mấy việc nhỏ sau ạ: 1. Sang năm e dự định thi lại cao học (chuyển mục tiêu thấp hơn) vì thế vào nội thành giúp e có đk đi lại học hành hơn. Việc này liệu có suôn sẻ 2. Sang năm tình hình kinh tế của em có khá khẩm hơn, mối quan hệ xung quanh có được cải thiện????Liệu em có ở vậy cả đời :) 3. Em nên ở ngoại thành hay nội thành???????? Vùng nào sẽ tốt hơn, em vẫn buộc phải làm việc ở ngoại thành cho đến một ngày em đủ lông đủ cánh để phới đến nơi khác (có 1 vị trí nhất định nào đó) Kính mong được sự giúp đỡ ạ!