• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

Phước Huệ

Hội viên
 • Số nội dung

  43
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Danh tiếng Cộng đồng

3 Neutral

About Phước Huệ

 • Rank
  Mới gia nhập
 • Birthday
 1. Thực ra cũng có nhiều quan điểm khác nhau trong việc sử dụng loại vật liệu, bố cục không gian cũng như sắp xếp của khu bếp. Lấy ví dụ ở Nhật. Tôi thường thấy các ngôi nhà dạng căn hộ, chung cư dù xây cũ hay mới phần lớn hướng bếp quay cửa chính, bếp được đặt ngay gần cửa chính hoặc ở vị trí trung tâm của căn nhà. Ở vị trí trung tâm này một là bếp hướng ra phía cửa chính, hai là hướng về phòng khách hay 1 phòng ngủ liền kề. Khi mới qua Nhật điều này khiến tôi rất chú ý. Ngay khu nhà tôi đang ở cũng vậy, tất cả các căn hộ đều bố trí vị trí bếp hướng ra phía cửa. Và rất nhiều căn nhà mà bạn bè, đồng nghiệp người Nhật của tôi đều có thiết kế chung như vậy. Họ vẫn sinh sống an lành, ổn định, gia đình hạnh phúc (theo những gì tôi được biết). Hình 1: Bếp ở tầng 1 hướng ra cửa chính phía Đông Hình 2: Bếp ở khu trung tâm hướng ra phòng khách Một số hình ảnh bếp kết hợp quầy bar khu vực giữa căn phòng Trong ảnh vị trí bếp đặt ở trung tâm căn phòng
 2. PH không dám bàn luận về Phong Thủy Quy Hoạch chỉ thấy có vài điều: Nếu không có tiêu đề và một vài hình ảnh về Hà Nội thì xem clip này xong lầm tưởng ta đang nhắc đến Singapore hay 1 vài thành phố ở Trung Quốc, Hàn Quốc hay thậm chí Nhật Bản. Không thấy bóng dáng “nét Việt, hồn Việt” trong quy hoạch kiến trúc này. Chỉ thấy các khu nhà hiện đại kiến trúc Tây Âu, công viên xanh, các khu sinh thái, giải trí... Một viễn viễn cảnh huy hoàng, tươi đẹp. Cư dân thành phố lúc đó hẳn chắc thu nhập cao, ngày làm việc và cuối tuần đến công viên vãn cảnh. Có lẽ chúng ta đang mơ và clip này thể hiện một giấc mơ chúng ta đang hướng đến???. Buồn cười khi những hình ảnh thực tế về Hà Nội lại đối lập hoàn toàn với những mô hình mà nhóm quy hoạch tạo dựng, khập khễnh quá. PH để ý rằng phần quy hoạch về phát triển nông nghiệp, các làng nghề thủ công, truyền thống rất ít được đề cập đến trong quy hoạch này. Quỹ đất dành cho nông nghiệp thu hẹp hoặc sẽ dành cho du lịch sinh thái hay phát triển các hạng mục khác. Có lẽ thủ đô 2030-2050 là thành phố của du lịch và công nghiệp mà thôi. Là người sinh sống nhiều năm ở nước ngoài, nay muốn trở về quê hương sinh sống. Nhìn thấy thủ đô như vậy rồi chắc sẽ có nhiều người từ bỏ suy nghĩ đó. Hà Nội nơi ấy, ngày ấy tuổi thơ của tôi.
 3. Chúc mừng Sinh nhật anh Phạm Cương, chúc anh thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Tiếc là không được lượn phố phường, ăn lẩu gặm xương, uống bia húp tương để cùng chúc mừng anh, hy vọng một năm mới ấm áp và nhiều điều tốt lành sẽ đến với anh.
 4. Đê điều là một trong những giải pháp phòng chống lũ, và là "một giải pháp quan trọng nhất hiện nay" đặc biệt với các tỉnh ở trung du và đồng bằng Bắc Bộ. Tuy vậy, đương lúc có đê có thể không cần đê, nghĩa là vào mùa cạn sự hiện hữu của đê là không cần thiết, hơn nữa còn gây ra nhiều ảnh hưởng bất lợi khác; đồng thời đất đai các khu vực ven sông ngày càng suy thoái do thiếu phù sa sông bồi tụ. Thay vì bồi tụ cho bãi bồi ven sông, giờ phù sa bồi tụ ngay trong lòng, lòng sông ngày càng cao, con nước càng lớn, quẫy mình muốn đổi dòng, bởi vậy chúng ta càng fai đắp đê ngày một to hơn, ngày một cao lớn hơn. Cụ thể cao trình khu vực nội thành Hà Nội nhiều nơi thấp hơn lòng sông Hồng rất nhiều, rất khó khăn cho bài toán tiêu thoát úng ngập nhất là khi HN có những trận mưa lớn kéo dài. Bởi vậy quan điểm giữ đê hay phá bỏ đê đã vô tình hình thành nên hai trường phái và có những tranh luận rất gẳt gao về vấn đề này, không chỉ trong thời gian hiện tại và từ rất lâu trong quá khứ. Vấn đề qua trọng trong dự án này là đặt sông Hồng vào đúng vai trò lịch sử của nó, lấy sông Hồng là vị trí trung tâm, trục động lực trong chiến lợc phát triển kinh tế. Không chỉ có cấp nước, tưới tiêu, phát triển nông nghiệp, phòng chống sạt lở, lũ lụt mà cần phải lợi dụng tổng hợp cho nhiều ngành kinh tế khác. Tức là chúng ta "chấp nhận sống chung với lũ" để đổi lại hưởng lợi từ dòng sông được nhiều hơn. Và HN sẽ không còn là một thủ đô "quay lưng lại với dòng sông" nữa. Thực tế, hiện nay có rất nhiều công trình kiểm soát lũ trên thượng lưu, bằng chứng là sự hiện diện của các hồ chứa đã và đang được xây dựng. Vấn đề lũ lụt của Hà Nội được kiểm soát khá tốt, chúng ta đang có đề tài cấp nhà nước về việc nghiên cứu chuyển đổi khu vực phân lũ Tam Nông, Thanh Thủy sang hình thức sử dụng khác; cống Vân Cốc, sông Đáy tiêu thoát lũ cho HN trên sông Hồng nhiều năm nay chỉ vận hành không tải, ít được sử dụng... Do đó cần đánh giá, xem xét vai trò của sông Hồng trong đoạn phát triển hiện nay & trong tương lai. Việc khơi thông dòng chảy, mở rộng và nạo vét khơi sâu là cần thiết cho các mục tiêu phát triển. Tuy vậy tránh làm cục bộ mà cần có bài toán quy hoạch toàn tuyến, biện pháp chỉnh trị tổng hợp. Việc lấy ý kiến các nhà khoa học là cần thiết, xong những cuộc họp như vậy thi thoảng dấy lên trên các phương tiện truyền thông rồi lại xẹp xuống.
 5. Kính thưa các học giả và các anh chị, Phước Huệ có thắc mắc xin được chỉ dạy. Xin được hỏi trong Tử vi khi lấy lá số cho tháng âm, ví dụ rơi vào tháng 5 nhuận thì tháng đó được tính theo tháng 5 hay tháng 6. Bởi lẽ sinh vào tháng 5 nhuận Mậu Dần có sách nói lấy số tử vi là tháng 5 có sách nói lấy số tử vi vào tháng 6. Nhưng cũng có sách nói từ ngày 1 - 14 (al) được tính vào tháng trước và sau ngày 14 được tính là tháng sau. Vậy lấy thế nào cho đúng. Tương tự nếu một người mất vào tháng nhuận thì tính ngày giỗ xác định như thế nào. Về tính giờ âm lịch. Nhiều sách nói 23h01-01h00: Tý; 01h01-03h00: Sửu. Tuy nhiên còn tủy thuộc vào múi giờ, vị trí địa lý cũng như theo mùa. Vậy cách tính giờ âm lịch như thế nào cho thật chính xác cho đối với điều kiện cụ thể của Việt Nam. PH có đọc và tìm kiếm thì thấy giờ âm lịch ở Việt Nam được xác định như sau (tài liệu không có trích dẫn xuất xứ) Tháng 2 và tháng 8: từ 3giờ 40 đến 5 giờ 40 là giờ Dần. Tháng 3 và tháng 7: từ 3g50 đến5g50 là giờ Dần Tháng4 và tháng 6: từ 4g đến 6g là giờ Dần Tháng5 : từ 4g10 đến 6g10 là giờ Dần Tháng 10 và tháng chạp: Từ 3g20 đến 5g20 là giờ Dần Tháng 11: từ 3g10 đến 5g10 là giờ Dần Căn cứ vào giờ Dần để suy ra các giờ khác. Vậy cách xác định giờ âm lịch thế nào cho đúng, và đối với các tháng Nhuận giờ âm lịch được xác định ra sao. PH rất mong được chỉ dạy.
 6. CN này luôn đi, các anh chị nhận được giải thưởng cũng khao luôn đi. Cái này gọi là "lại quả" :D
 7. Một nhà buôn hehe, thú vị nhỉ
 8. Buổi offline của diễn dàn trong Nam vui quá, nhìn ảnh ai cũng hớn hở :P Đến khi nào tổ chức được buổi off cho cả 3 miền nhỉ. hỉhỉ nghĩ tới đã thấy sướng rồi. Tự dưng em thèm bánh kem quaaaaa ;)
 9. :mellow: Hay!!! quả thật ấn tượng a HTH ah, hy vọng những ai nghiên cứu về lý học Đông phương đều có trong tay những cuốn sách của Sư phụ. Nhưng PH chưa có đủ bộ sách, đúng là tùy duyên thật.
 10. anh HTH để cho PH một bộ nhé. Đến hôm nay mới đọc mục này, không biết liên lạc với anh như thế nào, PH ở HN có thể qua gặp anh để mua sách.
 11. Rất mất công sức và thời gian. Quan trọng là cái tâm của người học. Theo như PH biết để xây dựng và phát triển trung tâm cũng như website LHĐP này không hề đơn giản dễ dàng gì. Để có được như ngày nay là bao công sức của thầy Thiên Sứ cũng như bao người. Bản thân mỗi học viên chúng ta tự có trách nhiệm, ý thức ghóp phần xây dựng diễn đàn ngày một tốt đẹp hơn theo đúng mục đích, tôn chỉ đã đề ra. PH rất buồn nếu không được tiếp tục theo học lớp PTCB này. Xin thầy Thiên Sứ cho PH ghi danh lại.
 12. Mình đinh ninh offline Chủ Nhật nên giờ biết thì muộn rồi. Hẹn các bạn HN tham gia offline vào một buổi khác. Chúc mọi người vui vẻ!
 13. Gửi ban tổ chức lớp học Phong Thủy, Tôi đã đăng ký học và nộp tiền qua văn phòng đại diện tại Hà Nội. Các anh chị ghi danh tôi vào danh sách lớp học nhé.