• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

meoxu

Thành viên diễn đàn
 • Số nội dung

  12
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Danh tiếng Cộng đồng

0 Neutral

About meoxu

 • Rank
  Mới gia nhập
 • Birthday
 1. Dạ mạn phép các bác cho e quote lại ạ. Làm phiền bác Thiên Luân tư vẫn thêm cho gia đình em ạ Hiện gia đình em dự tính sinh cháu 2019 nữa. Vậy em có ngừng ở cháu thứ 2 sinh năm 2019 được không hay vẫn nên đẻ con út 2022 ạ? Cám ơn bác rất nhiều.
 2. Em chào bác Thiên Luân và các bác trong diễn đàn. Năm mới chúc mọi người mạnh khoẻ bình an ạ. Em kính nhờ bác xem hộ em năm sinh con ạ. Chồng: 8-1-1982 âm lịch - Nhâm Tuất - Thiên Thượng Hỏa (sinh 24h đêm ngày 8/1)Vợ: 1-6-1987 âm lịch - Đinh Mão - Giáng Hạ Thủy (sinh 9h45p sáng)Con gái lớn: 28-6-2017 âm lịch - Đinh Dậu - Thiên Hà Thủy. (sinh 16h06p chiều) Em xin bác tư vấn giúp: Vc em nên sinh con út năm nào thì tốt nhất ạ? Trước bác Thiên Luân có lần tư vấn năm 2022 lúc em chưa sinh bé gái đầu ạ. Tuy nhiên bố chồng em lại giục vợ chồng e sinh thêm cháu năm 2019 này vì ông bà cũng nhiều tuổi rồi . Không biết năm nào thì tốt hơn ạ? Bác tư vấn giúp em với ạ Em cảm ơn bác rất nhiều ạ.
 3. Cháu chào bác Thiên Luân, bác aygia và các bác trong diễn đàn ạ. Dạo trước con gái lớn cháu lúc bầu chưa có ngày sinh cụ thể cháu có post bài và được bác Thiên Luân tư vấn cháu nên sinh con út 2022 tốt ạ. Tuy nhiên ông nội cháu đang bảo vc cháu cũng khó có con nên muốn giục cháu sinh luôn 2019 cho chắc không sợ để lâu lại có vấn đề :'( Nay cháu sửa lại thông tin chính xác giờ giấc phiền các bác xem giúp ạ. Không biết năm 2019 Kỷ Hợi cháu có sinh được không ạ? So với 2022 thì thế nào ạ. Hi vọng bác bớt chút thời gian xem nốt hộ cháu ạ. Cám ơn bác nhiều lắm ạ.
 4. Cháu cám ơn bác nhiều. Chắc vc cháu chọn 2022 thôi. Nếu trời chưa cho thì 2024 lại canh tiếp, dù sao vẫn muốn cả nhà ở gần nhau hơn ạ. Chỉ hi vọng gia đạo, công việc an ổn hơn mấy năm vừa rồi là mừng rồi ạ.
 5. Nhận được tin bác mừng quá ạ. Cám ơn bác đã bớt chút thời gian xem hộ vc cháu. Cháu còn một chút thắc mắc, hi vọng bác giải thích thêm cho. Nếu đẻ 2024 Giáp Thìn tức là cháu mạng Đại Khê Thuỷ, nhà 3 mẹ con đều Thuỷ, chỉ mình bố Hoả có sao không ạ? Và cháu thấy Thìn Tuất trong tứ hành xung, có sợ càng xung với bố không ạ? Cháu cảm ơn bác nhiều ạ.
 6. Kính chào bác Thiên Luân, xin bác xem giúp cháu ạ, cháu đã lội page trong topic này nhưng không thấy trường hợp tương tự tuổi của vợ chồng mình, nay cháu mạn phép đăng lên. Kính nhờ bác tư vấn ạ. Chồng: 8-1-1982 âm lịch - Nhâm Tuất - Thiên Thượng HỏaVợ: 1-6-1987 âm lịch - Đinh Mão - Giáng Hạ ThủyCon lớn: dự sinh 10/8/2017 DL tức 19/6 (nhuận) - Đinh Dậu - Thiên Hà Thủy. Cháu được các bác sĩ dự đoán là con gái. Cháu xin bác tư vấn giúp mấy điều sau ạ 1. Vợ chồng cháu có phải không hợp mạng, hợp tuổi nên từ lúc lấy nhau tới giờ công việc làm ăn không trôi chảy, vợ chồng cũng không hẳn là hòa thuận. Bọn cháu cưới từ 2013 nhưng cũng muộn đường con cái nên giờ mới chuẩn bị đẻ bé đầu. Năm 2016 suýt chia tay nếu không có cháu sắp sinh tới đây (Nhưng lý do không phải vì chưa có con). Không biết sau khi sinh cháu 2017 này ra thì mọi việc trong gia đạo sẽ xoay theo xu hướng nào ạ, và làm thế nào để mọi chuyện chuyển biến tốt hơn? Kính mong bác bớt chút thời gian chỉ bảo. 2. Cháu bé sinh năm 2017 này nhiều người bảo xung khắc với cháu vì Mão - Dậu, không biết cháu bé sinh ra sức khỏe có được tốt không ạ? 3. Vc cháu nên sinh con út năm nào thì tốt nhất ạ? Cháu chỉ định sinh 2 bé thôi ạ. Cháu hỏi hơi nhiều ạ, cháu cảm ơn bác nhiều, rất mong tin của bác.
 7. Cháu cám ơn bác Bá Kiến. Cháu nghe người ta bảo là Mệnh VCD phi yểu tắc bần - thôi tránh được một cái là may rồi. Còn giàu nghèo do hai bàn tay mình vậy. Cháu cũng muốn hỏi thêm tổng quát về cuộc đời, chồng con sau này vì thấy theo lá số giờ Tị cháu Thân cư Phu, nhưng các bác bận rộn không dám làm phiền nhiều. Cảm ơn các bác ạ.
 8. Con cảm ơn bác. Thế nhưng con thấy lá số giờ Tị của con mệnh VCD, ai cũng bảo yểu tử, có thật thế không vậy bác? Chắc con khỏi lấy chồng cho anh đỡ khổ quá :( Lần nữa cám ơn bác ạ, con chúc bác vạn an.
 9. Kính chào các bác, các cô chú. Con có một khúc mắc xin làm phiền các cô chú xác định giúp giờ sinh chính xác của con. Theo như mẹ con nhớ thì cháu sinh vào 9h45 sáng ngày 26/6/1987 (tức ngày 1/6 năm Đinh Mão). Từ trước đến nay con vẫn đinh ninh con sinh giờ Tị theo các chương trình tử vi định sẵn. Nhưng gần đây khi nhà con đi bấm tử vi ở mấy nơi thì lại có thầy khăng khăng cháu sinh giờ Thìn chứ không phải giờ Tị. Con cũng rất hoang mang không hiểu là cuối cùng thực ra thì mình sinh giờ gì. Ở đây con có 2 lá số, một lấy theo giờ dương lịch, và 1 lấy theo giờ Thìn: Lá số 1: My link Lá số 2: Lá số giờ Thìn Con xin miêu tả một số chi tiết chính về con như sau: - Ngoại hình: Cao 1m62, mập, trắng, tóc tơ dày, đen. - Tính tình đủng đỉnh, hơi nhác, thích văn chương thơ phú, nóng tính, rất bướng. - Gia cảnh: bố làm trong Quân đội, mẹ có chức trong cty nhà nước nay đã nghỉ hưu. Anh trai từng làm chuyên viên trong Quân đội nhưng không đeo lon, nay đã chuyển ngành. - Năm 3 tuổi bị sốt cao co giật suýt chết, sau đó bị hen phế quản do thay đổi thời tiết - kéo dài tới năm 18.19tuổi mới đỡ, bây giờ gần như hết hẳn. - Năm 9 tuổi bố mất - 19 hay 20t bị ngã xe máy phạm vào gân đến bây giờ vẫn còn sẹo lớn trên mu bàn chân. - Thi đại học lần thứ 2 mới đỗ, đã từng học Y - sau đó mới chuyển sang Kinh tế. Sau đó lại tiếp tục chuyển trường, thường từ bé đến lớn thi đâu đỗ đấy, hầu hết đều có thành tích tuy học không thực sự xuất sắc. - Hiện cháu đang làm kế toán. Mong các bác, các cô chú giúp cháu xác định chính xác giờ sinh, nếu các bác, cô chú nào có thể xem luôn tổng quát cuộc đời hộ con thì con vô cùng cảm ơn. Vì cuối năm nay con định lập gia đình nên cũng có nhiều thứ muốn xem kỹ lại. Con xin chân thành cảm ơn các bác, các cô chú đã bỏ thời giờ ra đọc và giúp đỡ con. Chúc các bác, các cô chú sức khỏe, an khang.
 10. Con cám ơn chú ạ. Chúc chú sức khỏe và hạnh phúc.
 11. Con chào các bác, các cô chú! Con là Nữ, sinh ngày 26/06/1987 (1/6/1987 ÂL) - 9h45p sáng. Bạn trai con sinh vào khoảng từ 11 rưỡi đêm hôm trước tới 1h sáng ngày 1/2/1982 (8/1/1982 ÂL) Con xin phép hỏi bác Thiên Sứ, chú Thiên Luân và các cô chú xem giúp con trong năm nay có những ngày tháng nào bọn con có thể tổ chức đám cưới ạ? Hai tuổi bọn con mà lấy nhau thì có những điều gì xung kị cần phải tránh không, vì con nghe nhiều người bảo tuổi 2 đứa mà lấy nhau là nghèo với phải chia cách nên con sợ lắm. Và bọn con nên sinh em bé vào năm nào thì hợp tuổi của bố mẹ ạ?. Nếu được, các bác, các cô chú cho con hỏi thêm là con đi xem tử vi, có thầy thì bảo con sinh giờ Thìn, thầy lại bảo con sinh giờ Tị, vậy không biết đúng ra thì con sinh giờ nào ạ? Mẹ con chỉ nhớ được giờ sinh theo đồng hồ trong phòng hộ sinh là 9h45 phút sáng thôi. Con người tròn, lẳn, hơi mập, trắng, tóc tơ đen và dầy, cao 1m62. Có một số mốc quan trọng trong cuộc đời tới giờ là năm 3 tuổi con bị sốt cao co giật suýt chết, nên sau đó con hay bị ốm đau vặt, đặc biệt là hen phế quản do dị ứng thời tiết tới tận năm 18,19 tuổi - bây giờ thì gần như rất ít bị. Năm 9 tuổi bố con mất, 18 tuổi thi trượt đh lần 1, lần 2 mới đỗ. Đến bây giờ thì đang làm về mảng kinh tế. Con biết là con hỏi hơi nhiều nhưng con xin phép làm phiền mọi người. Con cảm ơn các bác, các cô chú đã quan tâm đọc bài và hy vọng được các bác, các cô chú giúp đỡ.
 12. Đầu năm kính chúc các thầy sức khỏe, an khang thịnh vượng. Xin nhờ các thầy xem giúp lá số của cháu ạ. Đây là link lá số của cháu My link Cháu xin tả một số mốc quan trọng trong cuộc đời cháu ạ: - Cháu là con út, nhà có 2 anh em. Bố làm bên CA còn mẹ làm nhà nước. - Ngoại hình cháu trắng trẻo, mập. - Hồi mới sinh đến năm 3t thì cháu khỏe mạnh, nhưng năm 3t thì bị sốt cao suýt chết, sau đó là ốm đau luôn. - Năm 9 tuổi (1996) thì bố cháu mất - Năm 2006 đỗ trường Y nhưng đến năm 2008 thì chuyển sang học Kinh Tế. Đến giờ thì công danh cháu vẫn chưa có gì. :( Kính mong các thầy xem giúp cho cháu xem năm nay vận hạn của cháu thế nào (Vì 28 tết vừa rồi cháu còn bị ngã vỡ đầu :(), công việc có gì mới không, và có thông tin hôn nhân gì không ạ. Cháu xin chân thành cảm ơn!