• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

sary

Thành viên diễn đàn
 • Số nội dung

  18
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Danh tiếng Cộng đồng

1 Neutral

About sary

 • Rank
  Mới gia nhập
 • Birthday
 1. Sẵn đây cho em hỏi. Em có vài người bạn muốn đến trung tâm mình tư vấn, chứ cứ lên diễn đàn hỏi "chùa" hoài thì lấy gì trung tâm mình hoạt động. Anh haithienha cho em hỏi là đến trung tâm mình tư vấn thì phí tính như thế nào vậy anh? Tính riêng từng khoản cho tư vấn về gì hả anh? Hay chung hết
 2. Dạ, cảm ơn chú nhiều ah. Vậy là số cháu chắc không giàu được rồi. Còn câu lưu ý của chú, bọn cháu cũng biết cưới năm nay sẽ tốt hơn nhưng năm nay gia đình bạn trai cháu có vấn đề nên năm nay không tổ chức được. Không biết chồng cháu sau này có đối xử tốt với cháu không ah? Ba mẹ cháu thì cứ lo sợ sau này cháu khổ nên giờ chọn ai cũng là một vấn đề. Hình như cháu hơi nhiều chuyện rồi.
 3. Chờ mong chú Huyencodieuly.
 4. Đọc bài của maianh900 rồi vô tình thêm bài này trên 24h.com.vn này nữa thì không có gì để nói về mấy ông thầy bói. Chia tay vì thầy bói phán “không còn...” Thứ Hai, 06/02/2012, 08:03 AM (GMT+7) Năm nào cũng vậy, cứ hết Tết là Thùy lại rủ bạn bè đi xem bói đầu năm. Thùy nghĩ, chuyện bói toán không hẳn là sai cả, bởi cô luôn tin vào thế giới tâm linh. Bố mẹ Thùy là dân buôn bán, quanh năm suốt tháng cứ đi lễ chùa cầu may, cúng bái đủ cả. Có lần Thùy đã chứng kiến cảnh lên đồng của ông hàng xóm nên cô càng tin vào chuyện cõi âm – cõi dương. Đến khi yêu Tuấn, thấy người yêu cũng tin vào chuyện bói toán, Thùy mừng như mở cờ trong bụng. Dù gì thì tuổi Tuấn và tuổi Thùy quá hợp nhau, nếu tiến tới hôn nhân thì mọi sự đều như ý. Gì chứ chuyện tuổi tác trong yêu đương với Thùy quan trọng lắm. Cứ lấy gương bố mẹ Thùy thì biết, ông thầy bói bảo hai tuổi ấy khắc khẩu, lấy về chắc chắn sẽ xung đột. Bố mẹ Thùy chẳng tin, nhưng rồi sống với nhau một thời gian mới nghiệm ra điều đó là đúng. Thế nên bây giờ yêu ai, Thùy cũng hỏi tuổi và đi xem thầy trước cho chắc ăn. Tuấn được cả nhà Thùy yêu mến, chẳng những hợp mạng, hợp tuổi, hai người còn hợp cả tính tình, sở thích, nhất là chuyện tin vào thầy bói. Bạn bè Thùy chả có đứa nào được người yêu đồng tình khi đi xem bói, nhưng Thùy thì lại khác. Cứ nghe ông thầy nào coi hay là hai đứa lại đèo nhau đi cho bằng được. Gặp hạn gì thì cả hai đứa cùng hỏi bố mẹ để giải. Những tưởng mọi chuyện êm đẹp, vì đi thầy nào, họ cũng phán “hợp”, không ngờ, khi cả hai đến xem ở ông thầy nổi tiếng đất Hà thành thì mọi chuyện lại diễn tiến theo hướng khác. Nhìn mặt Thùy chưa đến 2 giây, thầy đã phán một câu xanh rờn: “Cô không còn trinh nên nếu tiến tới hôn nhân, cậu đây sẽ gặp điều xui xẻo trong sự nghiệp”. Không để cho Thùy giải thích, Tuấn đã đùng đùng đứng dậy, kéo tay Thùy ra khỏi nhà thầy. Thế là hết những tháng ngày êm đẹp. Dù cho Thùy một mực thanh minh, thậm chí sẵn sàng “chứng minh” nhưng Tuấn vẫn không tin. Tuấn khăng khăng khẳng định: “Từ trước đến nay cả hai chúng ta đều tin vào lời thầy, hơn nữa, đây lại là thầy giỏi nhất, không lẽ nào mọi chuyện lại sai?”. Thùy khóc lóc, van xin Tuấn hãy sáng suốt hơn nhưng chả ích lợi gì. Cứ nghĩ đến lời thầy là Tuấn lại thấy nộ khí bốc lên bừng bừng, chẳng còn đủ bình tĩnh để nghe lời giải thích. Nguy hiểm hơn, trong đám người đi coi bói hôm đó còn có cả mấy đứa cùng trường với Thùy, lời thầy sang sảng nên chẳng đứa nào là không biết nguyên nhân của sự đổ vỡ giữa Tuấn và Thùy. Một đồn mười, mười đồn trăm, bây giờ tin ấy đã lan ra cả trường, chẳng thể nào bưng bít được. Tuấn thấy vậy càng lấy làm xấu hổ, bởi trong mắt Tuấn và bạn bè, Thùy luôn là một cô gái đoan trang, thùy mị. Nhưng khi xem tướng cho Thùy, thầy đã phán rằng, “Cô này mắt xếch, lại có nốt ruồi ở vị trí không tốt, tướng chẳng hề chung thủy”. Lời nói ấy cứ văng vẳng trong đầu Tuấn, anh quyết định dứt tình để sau này khỏi phải sinh chuyện không hay. Thùy bị trầm cảm một thời gian khá dài bởi những tiếng xầm xì của những người xung quanh và vì sự ra đi quá tàn nhẫn của Tuấn. Bây giờ thì Thùy cạch đến già, chẳng dám bén mảng đến ông thầy bói nào nữa. Vì xét cho cùng, bói toán chỉ làm cho cuộc sống của Thùy thêm phần phức tạp.
 5. Dạ, vậy cháu biết rồi. Sẽ rút kinh nghiệm. Tại cháu thấy mấy topic khác có hỏi cho anh, em này kia nên cháu cũng mạn phép hỏi. Cháu biết các chú cũng rất bận rộn. Sorry chú Thiên Luân nhé. Từ ngày biết diễn đàn ngày nào cháu cũng đọc hết topic này đến topic khác không chán. Chúc chú 1 tuần vui vẻ ;) .
 6. Chú Thiên Luân nhớ giúp chị cháu nhé. Ah, cháu bổ sung thêm là bé gái sinh ngày 07/02/2010. Cảm ơn chú Thiên Luân
 7. Cho cháu hỏi thêm 1 trường hợp của chị cháu: Chồng sinh năm 1982 (Nhâm Tuất) Vợ sinh năm 1984 (Giáp Tý) Con đầu sinh đầu năm 2010 dương lịch, âm lịch là năm Kỷ Sửu (bé gái). Nay chị cháu muốn sinh con út nhưng chưa biết sinh năm nào thì hợp tuổi với anh chị? Sẵn cho cháu hỏi luôn là năm nay anh chị cháu xây nhà được không? Mong các chú trả lời giúp chị cháu. Cảm ơn các chú nhiều.
 8. Hihi, cháu mới xem bên topic cách cưới năm tam tai rồi. Không bái gia tiên, không lên đèn, không rước dâu. Cháu xin lỗi vì chưa chịu đọc kỹ các topic đã hỏi lung tung
 9. Hay quá. Chú Thiên Luân cố gắng biên tập để xuất bản sớm nhé. Cháu sẽ để dành để mua 1 cuốn. Cháu cũng bức xúc cái chủ đề kỵ tuổi, hợp tuổi này lâu rồi. Ủng hộ tư tưởng " yêu như cứ lấy" của mấy chú. Chúc năm mới diễn đàn mình càng phát triển để cho nhiều người biết thêm về lý học phương đông
 10. Lần nữa cảm ơn chú Thiên Luân. Nhưng năm 2016 thì cháu 30 tuổi rồi. Có cách nào hóa giải 3 năm tam tai không chú? Vậy tất cả nam tuổi cháu 3 năm nữa đều không cách nào cưới được vậy chắc cũng nhiều bạn bị ế vợ rồi http://lyhoc.vstatic.net/public/style_emoticons/default/39.gif. Ah, năm mới chúc chú Thiên Luân và chú Thiên Sứ sức khỏe, vui vẻ, vạn sự như ý.
 11. Cảm ơn chú Linh Trang nhiều thật nhiều. Chúc chú và gia đình năm mới sức khỏe, hạnh phúc. Cháu cũng có tham khảo biết là 2013,2014, 2015 là năm tam tai nhưng năm 2012 thì bọn cháu có vấn đề không cưới được? Vậy có cách nào hóa giải 3 năm tam tai để cưới cuối năm 2014 hoặc đầu năm 2015 không chú? Cháu biết chú rất bận rộn, rất vui vì chú đã dành thời gian phản hồi sớm cho cháu.
 12. Cảm ơn chú Thiên Luân. Nhưng năm nay bọn cháu chưa cưới được, không có cách nào hả chú? Cháu không muốn cưới chồng năm nay đâu.
 13. Chào chú huyencodieuly! Năm mới kính chúc chú và gia đình sức khỏe, hạnh phúc và nhiều may mắn. Cháu mới gia nhập diễn đàn nhưng thấy diễn đàn mình thảo luận đông vui thật. Riêng cháu cũng thích tìm hiểu về tử vi, phong thủy. Đầu năm cũng bon chen nhờ chú xem giúp lá số tử vi của cháu : http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=Th%E1%BB%A7y&ldate=4,4,05,25,9&year=0&gender=f&view=screen&size=2 Cháu là nữ, sinh năm Đinh Mão, ngày 25/05, khoảng 4h chiều nên cháu nhớ là giờ Thân. Cháu là con út trong gia đình có 5 anh chị em. Các anh chị đã lớn và đều có gia đình riêng. Hiện nay, cháu mới chuyển về làm công việc mới ở quê nhưng không biết công việc này có phù hợp với cháu không? Số cháu có làm kinh doanh, khá giả được không chú? Cháu đã có bạn trai cùng tuổi Đinh Mão và gia đình đang muốn bọn cháu cưới nhưng cháu thấy còn quá sớm. Cách đây 2 năm có lần đi xem tử vi thì thầy nói là cháu cưới năm 29 tuổi mới tốt, có lần thầy khác lại nói năm 26 tuổi (tức năm nay) cháu cưới. Giờ cũng chẳng biết thế nào nhưng chúng cháu định năm 2014 cưới rồi có baby vào năm 2015, không biết có hợp không? Hình như cháu hỏi nhiều quá nhưng mong chú huyencodieuly giúp dùm nhé dù cháu biết chú rất bận rộn. Mong có phản hồi của chú. Cảm ơn chú nhiều. Mong mọi điều tốt đẹp nhất sẽ tới với chú và các cao nhân đáng kính trên diễn đàn.
 14. Hihi, cảm ơn chú Thiên Sứ. Cháu nghe mọi người nói vậy thôi chứ cưới 2 lần mệt chết được. Mọi người ăn nhậu chứ chú rể và cô dâu có nhậu chứ có ăn được đâu mà ham. Ah, sẵn cho cháu hỏi là 2 người đều Đinh Mão thì cưới năm nào thì hợp? Nhà cháu thì muốn cưới sớm nhưng giờ chơi cho thấy chán thì cưới sớm làm gì?
 15. Cháu cũng là nữ tuổi Đinh Mão. Người ta nói rằng nữ can " Đinh" thì phải cưới trễ chứ cưới sớm thì thế nào cũng 2 đời chồng. Nếu muốn cưới sớm thì phải cưới 2 lần, như làm phép ý. Đó là kinh nghiệm từ ông bà ta ngày xưa hay theo cơ sở nào? Cháu vẫn thắc mắc nhưng chưa biết hỏi ai.