• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

Diệu Bình

Thành viên diễn đàn
 • Số nội dung

  32
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Danh tiếng Cộng đồng

10 Good

About Diệu Bình

 • Rank
  Mới gia nhập
 • Birthday
 1. Nam mô A Di Đà Phật Nam mô A Di Đà Phật Nam mô A Di Đà Phật Nam mô Đại từ Đại bi Cứu khổ Cứu nạn Quảng đại Linh cảm Quan thế âm Bồ Tát Nam mô Đại từ Đại nguyện Địa tạng vương Bồ Tát Xin hồi hướng công đức này cho nhân dân ở vùng hỏa hoạn sớm được trời ban mưa móc.
 2. Em thì xin có ý kiến thế này: Thuốc của BS Ba đúng là rất tốt, rất hiệu nghiệm, cái này thì mọi người đều nhận thấy và nói rất nhiều. Em chỉ xin nói thêm là, với mỗi bệnh nhân thì có cơ địa khcs nhau nên việc hấp thụ thuốc để chữa bệnh cũng khác nhau đó. Như con em bị amidan, được khuyên dùng Pharysol và Hemican. Nhưng sau đó, e được tư vấn là vì con em cơ địa ở thể hàn nên không nên dùng nhiều Hemican, phải giảm liều đi và vừa dugnf vừa theo dõi. Vì mặc dù không có hậu quả phụ tác động tới xương cốt, gan, dạ dày, .... hay các bộ phận khác nhưng nó có thể gây các triệu chứng mệt mỏi kiểu như có người buồn nôn, có người hơi chóng mặt, có người hơi sốt, ... Tất nhiên nó không hại gì, chỉ là triệu chứng thôi, còn lại thì bệnh vẫn chữa rất tốt nhưng e cũng muốn chia sẻ chút kinh nghiệm với mọi người để khi có gặp các triệu chứng lạ cũng không hoang mang. Sau khi e cho giảm liều Hemican cho bé nhà em thì dùng thêm chút Bột quế nữa. Tốt cho thể hàn người bé. Bởi vậy, nếu mọi người dùng thuốc có triệu chứng gì thì hỏi cụ thể để lấy thuốc chữa luôn triệu chứng đó nhé. Vì cơ địa mõi người khác nhau sẽ khác nhau mà. Các cụ bảo hợp thầy hợp thuốc, e nghĩ là ý nghĩa như vậy E cũng mong BS Ba luôn mạnh khỏe để có thêm nhiều công thức thuốc tuyệt diệu cho mọi người.
 3. Diệu Bình vừa có trải nghiệm với Colosol, cũng muốn chia sẻ với mọi người. Cháu em mới 7 tháng, đi ngoài như phân thỏ ấy, đang ăn cháo, đày đủ rau sạch, thịt sạch, ... Cho tăng nhiều rau và hoa quả lên không đỡ. Sau đó, em có lấy Colosol về cho cháu dùng. 1 ngày 1v chia 2, bỏ viên nang ra, trộn mật ong cho cháu ăn trước khi ăn cơm. Trộm vía, sau 2 ngày mà mọi thứ trở lại bình thường rồi, thậm chí còn đỡ hẳn mẩn đỏ trên người nữa. Lúc đầu mẹ nó cũng hơi lăn tăn, sợ còn bé quá đã dùng thuốc nhưng anh Thế ANh động viên em là rất an toàn, ko sao cả, trường hợp nhạy cảm nhất là phụ nữ mang bầu mà dùng còn an toàn. Vậy là gia đình dùng các cách như thụt bồ kết, bôi mật ong, ... không ăn thua, mới thử tới Colosol. Đúng là rất tốt, mà không thấy sao cả. Em cũng cảm ơn anh Thế Anh nhiều, quả thực a rất tốt, rất nhiệt tình và còn hiểu biết cách chăm trẻ con nữa. Chúc anh và BS Ba luôn mạnh khỏe. Đúng là anh không giải thích và động viên như thế thì nhà em mọi người khó mà quyết tâm cho cháu dùng Colosol được. Mong là các em bé ít phải dùng thuốc tây, và mong mọi người đều biết tới thuốc của BS Ba.
 4. Kinh nghiệm sử dụng thuốc của BS Ba của e không nhiều, vì e cũng mới biết tới bác sỹ qua diễn đàn mình được mấy tháng, nhưng em thấy thế này. Phác đồ của thuong135 là 3 loại thuốc, mà tháng đầu chỉ dùng trước 1 loại để làm tốt một chức năng trước thì có lẽ sau một tháng chưa thấy hết được. Bởi vậy, theo e thì bạn thuong135 cho mọi người biết kết quả của từng giai đoan để cùng đánh giá nhé Giai đoạn 1: Sau 1 tháng, khi mới dùng 1 loại Giai đoạn 2; Sau 3 tháng tiếp, khi áp dụng cả phác đồ Như vậy mới rõ được nhỉ. @thuong135: Chúc em mạnh khỏe và lên cân nhé
 5. Bác Học Trò cũng lâu không thấy đâu. Nay Diệu Bình vào box này, thấy 2 trong số những người tư vấn chủ chốt là bác Học Trò và c Tiểu Phương đều biệt tích. Mong sao mọi người sớm trở lại
 6. Chị Tiểu Phương hình như lâu lắm rồi không lên đây xem tên nữa???
 7. Giờ Diệu Bình mới hiểu tại sao sản phẩm Colosol công thức của BS Hoàng Xuân Ba chỉ ghi là chữa vêm đại tràng, dạ dày ... nhưng lại có nhiều công dụng thế. Nào là chữa viêm da cơ địa, chữa táo bón, chữa đi ngoài, ..... Cảm ơn bài viết này của bác Lãn Miên. Trong bài viết, bác LM có trích là người ta có thể sống 120 tuổi, vậy cho Diệu Bình hỏi nếu tử vi của m quy định m chỉ thọ 70 thôi chẳng hạn, thì có thay đổi đươc không bác.
 8. Cô giáo phê là Ý thức kém và Em cần chấn chỉnh ngay đó chú Thiên Sứ ạ. vấn đề là Đề văn mở rộng việc bình luận, nhưng chấm điểm lai theo khung . Thương cho học trò học văn quá
 9. Rất cảm ơn Tiểu Phương về thông tin này, đặc biệt những chữ đỏ. Diệu Bình đánh dấu, sẽ luôn ghi nhớ 2 điều: 1. Sử dụng thuốc BS Ba trước 2. Trường hợp bệnh BS Ba chưa có thuốc, sẽ dùng thuốc Tây nhưng không bao giờ mua theo liều.
 10. Diệu Bình thấy mẹ bạn nguy kịch như thế, tràn dịch màng phổi là rất nguy hiểm, tốt nhất bạn cho mẹ vào nhập viện đi, đừng chần chừ gì nữa. Yêu cầu đỏ đỏ của bạn, DB nghĩ là sẽ rất khó. Bản thân Diệu Bình đã đưa người nhà đi điều trị tại đó thì thấy thế này, BS Ba bận luôn chân luôn tay, ăn cũng ko có thời gian, uống nước cũng không có. Nghe cô bác sỹ là thư ký của BS Ba than là 5 lần cầm đũa lên 5 lần bỏ xuống, chú cứ thế này, không tranh thủ ăn uống, ốm ra đấy thì cả viện ra sao. Trong đó đại đa số bệnh nhân nặng lắm bạn, vài ngày lại có người ra đi. Đội ngũ y bác sỹ ở đó rất đông đảo, nhưng không giúp đỡ được BS Ba nhiều trong việc xử lý cho bệnh nhân nặng, họ chủ yếu chỉ khám bệnh, tư vấn và điều trị những bệnh nhân ko phải giai đoạn cuối thôi. DB rất hiểu tâm trạng gd bạn, nhưng nếu ai cũng đòi BS Ba tư vấn thì BS sẽ không còn thời gian cứu chữa cho các BN nguy kịch khác. Mẹ bạn bị vậy cũng nặng rồi, khi mẹ nguy kịch bạn sẽ hiểu rõ tầm quan trọng của 1 BS thiên tài là như thế nào, nếu lúc đó BN khác cứ nằng nặc đòi đích thân BS Ba tư vấn, bỏ lại mẹ bạn và bao BN trầm trọng khác thì bạn sẽ hiểu. Bạn được đích thân a Thế Anh tư vấn thì còn nghĩ ngợi gì nữa. Bạn đừng lo, DB đã trải qua giai đoạn như bạn bây giờ được mấy tháng, và giờ hoàn toàn cảm thấy biết ơn và kính trọng BS Ba vô cùng. Chỉ mong BS thật nhiều sức khỏe, mong BS có thời gian ăn uống, thời gian ngủ, thời gian nghỉ ngơi ... chứ không làm việc tối ngày không có lễ Tết, không có chủ nhật, không có ban ngày hay tối như hiện nay. DB rất sợ, cực kỳ sợ nếu BS Ba ốm. Chắc chắn, cả VX sẽ nhốn nháo và biết bao gia đình không kịp cứu chữa cho người nhà .... Vài dòng của ng đã từng trải qua, hi vọng bạn hiểu và chúc mẹ bạn sớm khỏe
 11. Theo các phân tích phía dưới và đọc các thành phần của Aginiba thì Diệu Bình thấy thế này. Có 2 khả năng: 1. Đại Phúc nghe nhầm hoặc nghe từ người không có chuyên môn, kiểu lễ tân, quét dọn vệ sinh, văn thư giấy tờ, ... 2. Y bác sỹ ở VX thực sự không am hiểu thuốc của BS Ba. Khả năng 1: Sai là đương nhiên Khả năng 2: Cũng dễ thông cảm, vì bác sỹ là chuyên về y chứ ko phải về Dược. Bác sỹ khác, Dược sỹ khác mà. Diệu Bình đã từng đi cùng người nhà tới VX khám chữa bệnh và điều trị, bản thân có nhận xét thế này: các thông tin tư vấn từ diễn đàn mình Diệu Bình thấy dễ hiểu và nhiều hơn thông tin được tư vấn từ VX. Mọi người trên diễn đàn cho nhiều kiến thức hơn nhiều. Hơn nữa, trước khi đi, DB và người nhà đã gọi điện nhiều lần tới số điện thoại mọi ng truyền nhau đó, thì thấy chị ấy tư vấn thật sự là mang cho m cảm giác tin tưởng hơn và dễ tiếp thu hơn và hiểu hơn về phương pháp của BS Ba. Chắc chắn thông tin Aginiba là từ Chó đẻ răng cưa là sai rồi. Không hiểu Đại Phúc tới đó thì nói chuyện với ai vậy. Bác sỹ, y tá hay đội ngũ hậu cần?
 12. Diệu Bình cũng xin có lời chào đón anh tham gia gia đình lyhocdongphuong. Như vậy là từ nay yên tâm rồi, có gì khúc mắc sức khỏe có thể níu áo anh được rồi. Chúc a và gia đình sức khỏe, an lạc
 13. Chúc mừng sinh nhật xuka8584. Chúc xuka luôn có Nobita ở bên và có những thước hình đẹp nhất về phố biển Đà Nẵng
 14. Vâng, em biết ạ. Ngay như nhờ diễn đàn mình mà em biết tới Flamasol và đã dùng cho mẹ em, tốt lắm ạ. Trước mẹ em bị khớp, không co được đầu gối, ngồi không ngồi được, đi lại rất đau. Dùng Flamasol được 2 tuần thì đi lại ổn định, leo cầu thang được, ngồi bồn vệ sinh được. Dù khi mua thuốc, chị ấy tư vấn là dùng 4v/ngày trong 3 tháng, sau giảm dần, e cũng xác định phải 3 tháng mới đỡ được, thế mà 2 tuần đã như bình thường rồi. Ý em nói ở đây là những bệnh thông thường tới Việt Xuân có thể không nhận chữa, vì ở đó toàn ung thư giai đoạn cuối ạ
 15. Vào đây e mới thấy mọi người giỏi quá. Chỉ nhìn cái nhà mà đoán hết được mọi thứ. Anh Hạt gạo làng còn giỏi về thuốc, thảo dược và phương pháp chữa bệnh nữa. Thật ngưỡng mộ vô cùng.