• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

doreminguyen85

Thành viên diễn đàn
 • Số nội dung

  13
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Danh tiếng Cộng đồng

0 Neutral

About doreminguyen85

 • Rank
  Mới gia nhập
 • Birthday
 1. Cháu xin chào chú Thiên Luân, rất mog sẽ được chú phản hồi lại thắc mắc này của cháu ạ. Cách đây 3 năm cháu có đc may mắn là đã đc chú Thiên Luân trả lời về năm sinh con, 2 vợ chồng cháu sinh năm 1985, con trai đầu lòng năm 2012, chú có tư vấn là con tiếp sẽ là 2014 hoặc 2016. Rất đáng tiếc năm 2014 cháu k có bầu, định chờ đến 2016 thì bỗng nhiên lại dính bầu sinh cháu thứ 2 vào năm 2015. Còn hơn tháng nữa cháu sẽ sinh bé, nhưng 2 tuần nay rất nhiều thứ ập đến với vợ chồng cháu, chồng thì bị cử đi công tác xa, cháu thì phải nằm bất động tại chỗ và ca mổ đẻ sắp tới đc nhận định là ca khó, khá nguy hiểm và bs yêu cầu phải chỉ định bác sĩ có kinh nghiệm xử lý trong ca mổ. Chú có thể trả lời giúp cháu xem em bé thứ 2 nhà cháu sinh năm 2015 này xung khắc với bố mẹ ntn được không ạ? Có cách nào để làm giảm bớt sự xung khắc này k chú, đợi đến năm 2020 để vc cháu sinh con út thì liệu có quá lâu cho vc cháu k, liệu gia đình có giữ đc hp đến tận năm đó để sinh em bé thứ 3 không hả chú? Tại chồng cháu đi công tác xa cháu sợ sẽ có vợ khác và con khác ( cái nào cháu tự suy diễn do chứng kiến nhiều, hiện tại thì vc cháu vẫn hp ạ). Và trên hết hiện tại cháu cầu mong mẹ con cháu đc mẹ tròn con vuông ạ. Cháu cảm ơn chú, rất mong chờ phản hồi của chú.
 2. Mình cảm ơn Harry nhiều lắm, nghe tư vấn của bạn mình về giải trình và cả nhà cũng đã xuôi theo mình rồi, nhưng cả nhà mình tính lại là giờ vẫn kịp năm 2014 Giáp Ngọ, sẽ rơi vào cuối tháng 11 và 12 âm lịch, bạn cho mình hỏi là liệu sinh con vào 2 tháng cuối năm này thì có vấn đề gì không?Nếu trời cho thì may ra mình vẫn kịp có con trong năm nay, còn không được thì lại đau đầu với các cụ đây. Bạn có thể giúp mình phân tích thêm về có con trong năm 2014 và năm 2016 được không (giống như năm 2015 bạn có phân tích ở trên ý) để mình về lại tiếp tục thuyết phục. P/s: cả nhà mình đều tin các vấn đề khác của diễn đàn, trừ cái mệnh hỏa và thủy đổi cho nhau, liệu bạn có cách nói dễ hiểu nào giúp mình để mình thuyết phục được không? (vì mình không có cách diễn đạt dễ hiều về vấn đề này). Cảm ơn bạn rất nhiều.
 3. Chồng: 29/3/1985 AL (Hải trung kim) Vợ: 13/9/1985 AL (Hải trung Kim) Con trai: 12/9/2012 AL (Tích Lịch Hỏa) Cháu may mắn 2 năm trước có được anh Thiên Luân tư vấn về việc sinh con năm nào, nhưng do con cái là lộc trời cho, cháu đã sinh con trai đầu lòng năm 2012 mệnh tích lịch hỏa. Cháu có được tư vấn năm sinh cháu thứ 2 vaò năm 2016 và vợ chồng cháu vẫn đang dự định sinh con năm 2016, nhưng cháu lại bị gia đình các bên mắng và nói rất nhiều vì cho rằng cháu một mình một kiểu, tự nhiên lại coi mệnh hỏa là thủy, và ngược lại, cháu có giải thích nhưng mọi ng không tin, giờ cháu muốn giải thích cho mọi người ,các bác có thể giúp cháu có lý do để giải thích được không ạ, và cháu muốn hỏi thêm là nếu cháu sinh con năm 2015 thì có được không ạ?Giờ cả nhà cứ gây áp lực là cháu phải sinh năm 2015 vì 2014 không kịp rồi, chứ không được để năm thân 2016, mạng hỏa sẽ khắc bố mẹ, cháu phải giải thích thế nào để mọi người dễ hiểu được không ạ? Hi vọng lại có duyên được gặp lại bác Thiên Luân và các bác trên diễn đàn ạ. Cảm ơn các bác.
 4. Cháu cảm ơn chú Thiên Luân ạ, cháu sẽ tìm đến VPDD HN:D
 5. Cháu xin lỗi vì đã vào top này hỏi, nhưng vì cháu không biết hỏi ở đâu nên đành vào nhờ chú Thiên Luân trả lời giúp ạ. Cháu muốn được tư vấn về việc đặt tên cho con thì vào mục nào, có ai tư vấn không ạ (vì cháu đã tìm đc mục có bác Phúc Anh tư vấn, nhưng giờ bác ý đã nghỉ và không tiếp tục tư vấn nữa), vì thế giờ cháu k biết nên đc nhờ ai tư vấn, nếu trên diễn đàn không có ai tư vấn thì cháu có thể đến văn phòng mình ở đâu, gặp ai thì sẽ được tư vấn ạ (cháu ở HN). Và cháu muốn mua mấy quyển sách của bác Thiên Sứ Nguyễn Vũ Tuấn Anh thì mua ở đâu ạ, cháu đã tìm vài cửa hàng sách ở HN nhưng không tìm thấy ạ. Cháu hỏi hơi tham lam mong được chú trả lời ạ.
 6. Chau cảm ơn cô Chim Chích Bông nhiều ạ,kính chúc các cô chú trên diễn đàn sức khoẻ dồi dào ạ!Diễn đàn mình không mở lớp học luận tuổi để bọn cháu đc mở mang kiến thức ạ,hihi
 7. Cháu mạn phép vào topic này xin được kính nhờ chú Thiên Luân,cô Chim chích bông và các cô chú trên diễn đàn trả lời giúp cháu với ạ.( cháu đã hỏi ở topic "sinh con năm nào tốt" nhưng không được trả lời ạ,chứ không phải cháu bạ đâu hỏi đấy đâu ạ) Vợ chồng cháu sinh năm 1985, cháu đang bầu đứa con đầu lòng và sẽ sinh trong năm thìn này,cháu có đọc trên diễn đàn là mệnh hoả con sẽ khắc mệnh kim của cả bố lẫn mẹ,nhưng cháu vẫn chưa hiểu là khắc về hạnh phúc gia đình,về sức khoẻ hay về công danh sự nghiệp... Hay là mặt nào cũng khắc ạ???có cách gì làm giảm bớt đc sự khắc đó không ạ,cháu cũng có tìm hiểu trên diễn đàn là chú có khuyên 1 số trường hợp, nhưng trường hợp cụ thể của cháu cháu lại chưa tìm thấy ai giống và cháu cũng đang rất băn khoăn k biết nên làm gì.các cô chú làm ơn giải đáp thắc mắc giùm cháu với ạ. Cháu chân thành cảm ơn các cô chú ạ.
 8. Kính chào chú Thiên Luân và các cô chú trên diễn đàn! Lần trước cháu đã có diễm phúc đc chú Thiên Luân trả lời,nhưng số phận như là đã an bài rồi,chú khuyên cháu là 2012 và 2013 sinh con thì 2013 đỡ xấu hơn nhưng lúc chú trả lời thì cháu đã mang bầu rồi,giờ cháu rất vui vì đây là đứa con đầu lòng,nhưng nghĩ đến k hợp với bố mẹ mà cháu thương con quá,chú có thể trả lời cháu thêm lần nữa là cháu sinh con vào năm nay thì cái khắc là khắc như thế nào ạ? Có cách gì hoá giải cái xung đó không ạ,nếu cháu sinh bé trai thì cái khắc đến đâu ạ, có cách gì hoá giải không hả chú?Vợ chồng cháu cùng sinh năm 1985 Ất sửu chú ạ.Chú làm ơn trả lời giúp cháu để cháu thêm phần yên tâm ạ.Cháu sẽ cố gắng nghe theo lời khuyên của chú là 2 đứa sau sẽ sinh vào 2016 hoặc 2017 và út vào 2020, cháu hi vọng thế vì người tính k bằng trời tính...Mong hồi âm của các cô chú ạ
 9. http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=Nguy%E1%BB%85n+Th%E1%BB%8B+Thanh+B%C3%ACnh&date=1985,10,25,1,5&year=1985&gender=f&view=screen&size=2 Cháu chào chú ạ, chú làm ơn tư vấn công danh giúp cháu với ạ, cháu đang khó nghĩ về công việc quá ạ, chú giúp cháu nhé.Cháu cảm ơn chú ạ
 10. Cháu cảm ơn chú Thiên Luân ạ, chú ơi, cho cháu hỏi thêm là năm 2012 hoặc 2013 nếu mà cháu sinh thì là mệnh hỏa con khắc mệnh kim cả bố lẫn mẹ (vợ chồng cháu đều sn 1985), sinh con gái sẽ bớt xung hơn con trai, liệu có cách gì hóa giải bớt cái xung đó k ạ, và cho cháu hỏi là xung này ảnh hưởng cả công việc và sức khỏe đúng k ạ???Năm 2013 thì tháng nào sinh con là đẹp nhất hả chú???HI vọng chú sẽ giải đáp thắc mắc này của cháu để cháu thêm phần yên tâm ạ>
 11. Chú Thiên Luân oi,cháu định chờ chú trả lời cho trường hợp giống của cháu nhưng chưa thấy,sốt ruột quá nên liều mình vào hỏi chú,hi vọng sẽ đc chú giải đáp. Cháu sinh ngày 25/10/1985 Chồng cháu sinh ngày 18/05/1985 Chúng cháu mới cưới tháng 10/2011, cháu dự định có con luôn,nhưng theo cách tính tuổi này thì cả năm nay và 2013 đều k hợp,nhưng vì cháu cũng lớn tuổi nên vẫn quyết định phải sinh 2012 hoặc 2013, chú cho cháu hỏi là 2 năm này thì năm nào sinh tốt hơn năm còn lại và nếu vậy thì đứa thứ 2 cháu nên sinh năm nào,nếu 2 con thì con út năm nào là tốt nhất,và nếu cháu thích 3 đứa thì 2 đứa sau năm nào ạ?Chú trả lời giúp cháu nhé,cảm ơn chú nhiều ạ.