• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

pham-man

Thành viên diễn đàn
 • Số nội dung

  39
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Danh tiếng Cộng đồng

3 Neutral

About pham-man

 • Rank
  Mới gia nhập
 • Birthday
 1. Cám ơn anh Thiên Đồng. Về câu hỏi 1, chỉ là có chút thủ tục rắc rối. Mình đã quyết, còn hỏi anh làm gì. Thật lòng xin lỗi anh. Chúc anh mạnh khỏe, an lành.
 2. Mừng anh Thiên Đồng đã trở lại, mong anh xem giúp năm nay dùm em. Em tên Phạm Thị Mận - Nữ - Sinh ngày 30 tháng 9 năm 1980 dương lịch (Canh thân). Hiện đã có chồng (sinh năm 1981) và 2 con trai (2008 và 2012) Mong anh xem giúp em giùm trong năm nay. Câu hỏi đặt ra lúc 12:06 trưa ngày 21 tháng 2 năm 2014. 1. Em đang tiến hành thủ tục ly hôn chồng. Vậy có ly hôn được không? 2. Em trai ruột của em sinh ngày 15 tháng 12 năm 1986 âm lịch. Hiện vẫn chưa có việc làm. Xin hỏi năm nay có xin được việc làm hay không? Muốn xin việc ở lĩnh vực ngân hàng có được không? Chân thành cám ơn anh đã xem giúp.
 3. Chào bác Thiên Đồng, Cháu sinh năm 1980 - nữ. Xin gửi câu hỏi đến bác, nhờ bác xem giúp. Giờ hỏi 12:51AM ngày 6 tháng 9 năm 2013 1. Cháu có ly hôn được với chồng trong năm nay không? 2. Năm nay cháu có bán đất và mua đất được không? 3. Em trai cháu (1986) khi nào thì xin được việc làm để ổn định cuộc sống? Chân thành cám ơn bác.
 4. Kính gửi bác Thiên Luân, Lâu quá không vào diễn đàn, hôm nay cháu lại làm phiền bác đây ạ. Mong bác dành chút thời gian giúp cháu. Cháu có người chị con bác ruột. CHị ấy sinh năm 1976 tuổi Thìn, chưa lập gia đình. Vào một hôm tháng trước (cháu quên ngày rồi) có một bác đồng hương dắt một anh đến giới thiệu và mai mối. Nhìn anh ấy thấy cũng hiền hiền, ít nói. Anh ấy sinh năm 1973 tuổi Sửu Sau đó thì anh ấy có qua lại nhà bác cháu mấy lần, rồi dẫn cha mẹ anh ấy đến. Hai bên quyết 1 tháng nữa cưới luôn vì anh chị ấy cũng đã lớn tuổi rồi. Nhưng mà bác gái nói với mẹ cháu rằng bác ấy hơi lăn tăn vì lo Thìn Tuất Sửu Mùi không hạp thì chị cháu khổ. Cháu vẫn biết Quan điểm Luận Tuổi Lạc Việt thì yêu nhau cứ lấy, quan trọng là khi sinh con. Vậy hôm nay cháu xin nhờ bác xem giúp chị cháu là tuổi chị ấy và anh này có xấu lắm không (cháu hỏi để giải thích rõ lại cho bác cháu yên tâm). Nếu cưới năm nay thì ngày tháng nào là hợp nhất. Các anh chị ấy cũng muốn càng sớm càng tốt. Cháu nói để cháu hỏi các Bác các chú và các anh chị bên Luân Tuổi Lạc Việt thế nào. Nên bác cố giúp cháu cho cháu có uy tín với chị cháu chút ạ. hjhj... Và sẵn bác xem giúp là anh chị cháu nên sinh con đầu vào năm nào, con út vào năm nào thì tốt luôn ạ. Mà sợ chị cháu lớn tuổi không sinh được 2 đứa, nên bác xin bác xem kĩ giúp luôn cho đứa đầu (có thể là đứa duy nhất). Dẫu biết rằng con cái nhiều khi không phải muốn là được, nhưng bác cứ cố xem giúp ạ. Phần còn lại là do duyên phận chị cháu. Mong bác giúp đỡ nhiều ạ. Chân thành cám ơn bác. Mong tin bác sớm sớm. Chúc bác sức khỏe.
 5. Ôi bác ơi, không biết bác đã xem đến đâu rồi nữa ạ. Cháu vẫn mong đến lượt cháu đây. Cháu post bài trang 14. Cháu đã hỏi vào gần cuối tháng 10/2012/ Bác ơi đã đến lươt cháu chưa ạ? Cháu vẫn đang xếp hàng đây. Mong tin bác; Cập nhật lúc 27 Tháng mười 2012 - 04:15 AM Chào bác PCNDL, Mong có duyên được bác coi giúp tử vi. Đây là lá số của cháu http://www.lyhocdong...w=screen&size=2 Mô tả về bản thân: Người thấp (cao 1m50), hơi tròn trịa, trắng. Tính tình: tình cảm, hòa đồng. Tuy nhiên ở khía cạnh nào đó, bản thân cũng thấy mình ích kỉ và độc tài, không nghe ai, chỉ thích làm theo ý mình. Sống theo tình cảm nhiều hơn lý trí. Yêu các con nhất trên đời. Mong bác xem giúp tử vi cho cháu về các mặt công danh, tiền tài, hôn nhân và con cái và các vấn đề khác nếu bác có thể xem và thấy được. Hỏi bác nhiều như vậy vì thấy sự nghiệp cũng chưa có gì, hôn nhân nhiều chuyện buồn... Cháu có 2 con trai. Không biết bác có xem giúp tử vi cho các bé được hay không? Bé lớn sinh năm 17/12/ 2008, bé nhỏ sinh 13/8/2012 (al). Nếu được cháu xin lấy lá số cho các bé để nhờ bác xem giúp. Cám ơn bác.
 6. Chúc mừng bác Thiên Luân và gia đình.
 7. Chào mừng bác PCNDLđã trở lại. Mỗi ngày đều vào trông ngóng tin bác cả. Vẫn biết là chưa đến lượt nhưng vẫn đợi bác đây. Bác trở lại là vui rồi. Chúc bác sức khỏe và niềm vui giúp đỡ mọi người.
 8. ------------Vẫn biết là chưa đến lượt chau. Cháu vẫn xếp hàng chờ đến lượt. Nhưng cháu muốn hỏi thêm 1 việc về cung nào có liên quan đến đường hôn nhân, vì tuần sau vợ chồng cháu sẽ nộp đơn ly hôn ra tòa. Đơn cũng đã làm và ký rồi. Mọi thứ cũng tan nát hết rồi... Chỉ thương con thôi.
 9. @Pham man Chào bác Thiên Đồng, Cháu là nữ sinh năm 1980 Giờ hỏi là 6:31AM ngày 21 tháng 8 năm 2012 1. Cháu sắp sinh con đến nơi, mà ngày 22 tháng 9 (lúc này vẫn chưa sinh), vẫn phải đi thi theo yêu cầu và qui định của cơ quan, đã lên danh sách cách đây 2 tháng, Cháu không biết cháu có thi nổi không và đạt chuẩn theo yêu cầu không hả bác? (Cháu li vì các tỉnh khác người ta thi rồi, có tỉnh không ai đạt, có tỉnh chỉ đạt 4 người thôi) Sẽ vừa đủ chuẩn đạt kỳ thi. 2. Con trai đầu cháu mạng Thủy (2008), sức khỏe yếu lắm, bệnh hoài. Khi nào và làm thế nào thì sức khỏe bé tốt hơn? gia đình cháu rất quan tâm đến bé. Nên phát quan cây cỏ ở sân nhà, sau nhà có nước đọng nên làm thông thoáng đi, lu hủ tù nước đổ bỏ đi. Don nhà gọn lại, quét vôi lại, đồ hư cũ không xài bỏ đi. 3. Cháu định 2014 xây nhà (chồng cháu sinh 1981), được không bác? xây trên đất cháu đã mua hay xây ở đất khác ạ? Năm nay và năm sau không có tuổi xây nhà, nên mượn tuổi cha hay anh có tuổi xây. Cám ơn bác đã dành thời gian cho cháu. ------------------------- Chào bác Thiên Đồng, Cháu đã có kết quả điểm thi. Bác đoán "thánh" thật. Cháu đã có điểm thi rồi ạ. Đúng là vừa (như in) điểm chuẩn như yêu cầu. Cám ơn bác nhiều lắm. Chúc bác sức khỏe, an lành. PM
 10. Chào bác PCNDL, Mong có duyên được bác coi giúp tử vi. Đây là lá số của cháu http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=Ph%E1%BA%A1m+Th%E1%BB%8B+M%E1%BA%ADn&date=1980,9,30,21,0&year=0&gender=f&view=screen&size=2 Mô tả về bản thân: Người thấp (cao 1m50), hơi tròn trịa, trắng. Tính tình: tình cảm, hòa đồng. Tuy nhiên ở khía cạnh nào đó, bản thân cũng thấy mình ích kỉ và độc tài, không nghe ai, chỉ thích làm theo ý mình. Sống theo tình cảm nhiều hơn lý trí. Yêu các con nhất trên đời. Mong bác xem giúp tử vi cho cháu về các mặt công danh, tiền tài, hôn nhân và con cái và các vấn đề khác nếu bác có thể xem và thấy được. Hỏi bác nhiều như vậy vì thấy sự nghiệp cũng chưa có gì, hôn nhân nhiều chuyện buồn... Cháu có 2 con trai. Không biết bác có xem giúp tử vi cho các bé được hay không? Bé lớn sinh năm 2008, bé nhỏ sinh năm 2012. Nếu được cháu xin lấy lá số cho các bé để nhờ bác xem giúp. Cám ơn bác.
 11. Chào bác TĐ, Cháu (nữ) sinh năm 1980, chồng (1981), con trai lớn (2008), con trai út mới sinh (2012) Mong bác xem giúp cháu mấy điều. Hỏi lúc 10h25 sáng ngày 25 tháng 10 năm 2012. 1. Năm ngoái cháu có mua 1 miếng đất nhỏ gần sân bay nơi cháu sống. Bây giờ cháu muốn bán miếng đất đó. Bác xem cháu có bán được không? Và khi nào thì bán được? 2. Nếu bán được thì có được giá tốt không bác? 3. Bác xem cháu có sống gần ba mẹ cháu để gần gũi ông bà hay không, hay cháu phải đi xa? Cám ơn bác TĐ đã xem giúp.
 12. Xin chào các bác, các chú, các ACE tư vấn trong diễn đàn, Tôi tên: Phạm Thị Mận (sinh ngày 30/9/1980 dl) Chồng: Nguyễn Thái Bình (sinh ngày 15 tháng 7 năm 1981 al) Con trai út (mới sinh) lúc 7h35 tối ngày 13 tháng 8 năm 2012 âm lịch. Vợ chồng đã suy nghĩ và thảo luận để đặt tên cho cháu nhưng chưa thống nhất. Cha cháu định đặt tên là : Nguyễn Anh Phú. Tôi thì định đặt tên là Nguyễn Phú Thịnh. vợ chồng chưa thống nhất và chưa nghĩ ra cái tên nào khác hợp với cháu. Mong nhận được sự tư vấn của diễn đàn. Chân thành cám ơn.
 13. Kính gửi bác Thiên Luân, bác CCB, Cháu đã sinh bé, đau vì sinh mổ, nhưng mừng vì mẹ tròn con vuông. Cháu có hứa là khi nào sinh con xong, sẽ báo để bác mừng với gia đình cháu. Bé sinh vào lúc 19h35 ngày 28 tháng 9 năm 2012 dương lịch (nhằm 13 tháng 8 âm lịch). Mẹ 1980, cha 1981, anh 2008, vậy là em út chốt luôn 2012 như bác khuyên. Cám ơn các bác đã tư vấn giúp gia đình cháu. Chúc các bác sức khỏe, an lành.
 14. Chào bác Thiên Đồng, Cháu là nữ sinh năm 1980 Giờ hỏi là 6:31AM ngày 21 tháng 8 năm 2012 1. Cháu sắp sinh con đến nơi, mà ngày 22 tháng 9 (lúc này vẫn chưa sinh), vẫn phải đi thi theo yêu cầu và qui định của cơ quan, đã lên danh sách cách đây 2 tháng, Cháu không biết cháu có thi nổi không và đạt chuẩn theo yêu cầu không hả bác? (Cháu li vì các tỉnh khác người ta thi rồi, có tỉnh không ai đạt, có tỉnh chỉ đạt 4 người thôi) 2. Con trai đầu cháu mạng Thủy (2008), sức khỏe yếu lắm, bệnh hoài. Khi nào và làm thế nào thì sức khỏe bé tốt hơn? gia đình cháu rất quan tâm đến bé. 3. Cháu định 2014 xây nhà (chồng cháu sinh 1981), được không bác? xây trên đất cháu đã mua hay xây ở đất khác ạ? Cám ơn bác đã dành thời gian cho cháu.
 15. Chân thành cám ơn bác. Mong rằng các con lớn lên khỏe mạnh và thương yêu nhau. Gia đình cháu chúc bác sức khỏe, an lành.