• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

Tầm nhìn mới

Hội viên
 • Số nội dung

  97
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Danh tiếng Cộng đồng

14 Good

About Tầm nhìn mới

 • Rank
  Mới gia nhập
 • Birthday
 1. Muốn nói thật nhiều...nhưng không biết nói gì !

  Chúc sức khoẻ!!!!

 2. Giời ạ Sao không hỏi mấy ông đó Tài và Địa chỉ cho http://diendan.lyhocdongphuong.org.vn/public/style_emoticons/default/crying.gif
 3. Thiện tai ! Thiện tai. Đây là tượng của thần Ganesha - Thần đầu voi (1 ) theo Hindu giáo. Trong hệ thống của Phật giáo cả 3 thừa nói chung là đều không có thờ vị thần này - vì khác đạo Như vậy tượng thần Ganesha đặt nới chùa là sái cách. Đặc biệt lại đặt tại vị trí đáng lý là nơi thờ đức Di Lặc như các chùa khác mới đúng. ( Có lẽ ! vị thí chủ nào đó đi Ấn Độ thấy tượng có cái bụng ông thần giống bụng Phật Di Lặc - lại cứ nghĩ Ấn Độ chĩ có mỗi Đạo Phật nên đinh ninh là tượng các vị Bồ Tát - Hộ pháp thuộc bên Phật=> thỉnh về thờ. ) Thờ Thần bên Hindu giáo rất cầu kỳ - nghi lễ và phức tạp hơn Phật giáo. Thờ không đúng cách là nguy có khi. Hy vọng Thần ngồi dưới thần chú của Phật và có cải thiện..... ================ (1) Ganesha - Là một trong những vị thần chính của Đạo HinDu ( Ấn độ giáo ) - Biểu tượng của tàitrí hạnh phúc và thành công, có nhiều tài năng, dập tắt mọi trở ngại khó khăn, cóquyền ban mọi điều tốt lành. Là thần bảo vệ bếp lửa, thần là hiện thân của thôngminh và trí tuệ của thần Shiva. Có người còn thờ Ganesha quan niệm như vị Tài Thần hay bảo trợ thần trong khi tập Yoga. Hầu hết các giáo phái của đạo Hindu đều tôn thờGanesha. Ở Nam Ấn Độ coi Ganesha là thần chính. Có nhiều tích về xuất xứ của Ganesha : 1/ Ganesha là vị thần tùy hành của thần Shiva trên núiKailasa, do thần Shiva sáng tạo ra từ ngọn lửa thần trên trán của mình biếnthành. 2 /Ganesha là con của Shiva và Parvati. Nữ thần Parvati luônbị thần Shiva nhìn với con mắt thèm muốn nên nữ thần đã tìm cách tự bảo vệmình. Do đó bà đã tạo ra thần Ganesha khi Shiva đang trên đường đi săn. KhiShiva đi săn trở về không nhận ra cơ thể nữ thần Parvati vì chúng được Ganeshache mất. Shiva rất tức tối và đã chặt đứt đầu Ganesha. Paravati cầu xin Shivađể Ganesha được sống và cho Ganesha một cái đầu mới. Để Paravati không đau khổ,Shiva đã ra lệnh cho người hầu ra ngoài tìm một cái đầu về trong vòng một ngày,nhưng đoàn người hầu đi từ sáng sớm đến chiều tối chỉ tìm thấy một con voi, họbèn chặt đầu con voi đó dâng lên cho Shiva. Shiva liền gắn đầu voi vào thânGanesha. Từ đó thần Ganesha có hình dáng mình người đầu voi.
 4. Theo truyền thống của Tây tạng thì Ngày2/6/2011 là ngày 1/4 theo lịch Tây Tạng, Vậy nên vào tháng 6 /2011 mới chính là tháng của đức Phật Thích Ca Mâu Ni Đản Sanh Bởi do Lịch cổ truyền của Trung Hoa và Việt Nam( âm lịch ), năm 2010 – Tân Mẹo cộng thêm 1tháng theo cách tính ngày tháng nhuận, nên lễ Phật Đản tại một số nước Đông và Đông Nam Á như Hàn Quốc, Việt Nam, Trung Quốc ….. được tổ chứcsớm hơn lịch truyền thống của Tây tạng và Ấn độ trước 1 tháng . Cụ thể tại cácnước khu vực kể trên Ngày Phật Đản Vesak 2011 sinh được tổ chức vào ngày17/05/2011 nhằm ngày 15/04/ Tân Mẹo Còn tại Ân độvà Tây tạng thì lại chọn ngày đức Phật Đản Sanh vào ngày 16/6/2011 nhằm ngày15/05/Tân Mẹo. Cũnggiống như truyền thống Vesak - Sagadawa Festival là dịp lễ truyền thống của Phậtgiáo Tạng Truyền, với đỉnh điểm là ngày rằm tháng 4( Tạng Lịch ) là thời điểmtập trung ba thời điểm có tính hệ trọng đối vớicác Phật tử đang tu tập theo Giáo lý của đức Phật đó là : - Thờiđiểm đánh dấu thời kỳ đức Phật Đản Sanh để bắt đầu cho một kỷ nguyên truyền báPhật Pháp Vi Diệu - Thờiđiểm đánh dấu thời kỳ đức Phật Thành Đạo và Chuyển Pháp Luân cho chúng sinhkhắp các cõi - Thờiđiểm đánh dấu thời gian đức Phật Nhập Diệt và để lại Giáo Pháp Vi Diệu Trườngtồn Vĩnh cửu Với 3 sự kiệnđáng quan trọng như trên, tại dịp rằm tháng4 này, đối với chúng sanh nói chung vàPhật Tử nói riêng, với bất kỳ một tâm niệm hay một hành động cụ thể nào do nhữnghiệu năng Cộng Lực và Tha Lực nên đều được mang lại nhưng giá trị có tầm mức lớnhơn những ngày bình thường khác cả ngàn lần, Nếu đó là sự ThiệnNiệm cho một sự việc, hay một tác hạnh tốt, có ý nghĩa đúng đắn theo lời Phậtdạy thì những Công Đức cho việc làm này sẽ được tăng trưởng giá trị cho bảnthân người trực tiếp tham gia thực, hoặc cũng tăng phước cho những người và cácchúng sanh khác mà người thực hiện đã phát tâm hồi hướng công đức cho họ lênhàng ngàn lần, triệu lần. Và ngược lại vớinhững ác niệm, hành vi xấu cho cộng đồng, cho chúng sinh …. Thì ác nghiệp cũngtheo cộng lực đó mà nhân lên gấp bội. Thường thì vàokhoảng thời gian này ( từ ¼-15/4 , cao điểm là 15/4) người dan và Phật tử Tâytạng nói riêng, Phật Tử nói chung trên thế giới hay thực hiện những như việccông đức như là: - Tụng đọc Kinh chú : Cầu An, Cầu Siêu, Cầu quốc thái dân an, Cầu Hòabình Thế giới v.v… - Cúng dường TamBảo - Thực hiện Ăn Chay; không sát sinh, giữ Giới. - Thực hiện phóng sanh các loài cầm thú….. - Phát Bồ Đề Tâm,Bố Thí, Từ Thiện giúp đỡ đồng loại đang cơn khốn khó bĩ cực….. - Làm các việc lành mang lại lợi ích và tâm anvui cho đồng loại, cho chúng sinh Năm nay2011, những lợi ích ở trên sẽ được tăng trưởng gấp nhiều lần hơn nữa bởi vì mộtlý do đó là có các hiện tượng Thiên Văn đặc biệt xảy ra trùng hợp ngay đúng vàomùa Ân Đức này. Với 3 hiện tượng Thiên Văn cùng xảy ra dưới đây, trong1 khoảng thời gian ngắn, được xem như làrất hy hữu, thật bao nhiêu ngàn năm mới có một lần, Cụ thể 1. - Nguyệt thực một phần vào đầu tháng 2. - Nguyệt thực toàn phần vào giữa tháng (15/4) 3. - Nhật thực một phần vào cuối tháng Với nhữnghiện tượng Thiên văn nêu trên, những Năng lượng của Vũ trụ được giải phóng sẽ cótác động nhất định lên những hành tinh trong Vũ trụ và Trái đất . Năng lượng hiệndiện và tiềm ẩn trên Trái đất nói chung và trong bản thân các sinh vật nói riêng,sẽ được kích hoạt tạo sự ảnh hưởng trực tiếp đến Tâm thức của con người, củachúng sinh. Và như thế, nếu ai chú tâm làm những Hạnh Nguyện Tốt thì sẽ hưởngnhững Phước Tốt thật nhiều hơn và ngược lại, nếu mình có những Tâm Ý Xấu thì sẽphải gánh chịu những Nghiệp quả sâu dày là như vậy. Vàongày đức Phật Đản Sanh này, quý đạo hữu hãy đối chiếu bảng thông báo ở dưới đểbiết rõ thời gian có hiện tượng Thiên Văn là Tổng Nguyệt Thực Toàn Phần ngàyhôm đó để tập trung đọc Kinh Cầu Nguyện thì cũng sẽ có rất nhiều Phúc Lợi vậy: Thời Khóa Biểu Tổng nguyệt Thực ngày 15 tháng 6 năm 2011 Hiện tượng Thiên văn Giờ Quốc tế (UT) Vietnam Bắt Đầu Nguyệt thực 18:22(15/6) 01:22(16/6) Tổng Nguyệt thực bắt đầu 19:22(15/6) 02:22(16/6) Tổng Nguyệt thực toàn phần 20:12(15/6) 03:12(16/6) Tổng Nguyệt thực chấm dứt 21:02(15/6) 04:02(16/6) Bán Nguyện thực chấm dứt 22:02(15/6) 05:02(16/6 Kính cầu chúc các qúy vị có tâm thành tín Phật, đạo hữu xa gần phát Tâm cầu nguyện Bình An và tạo các Phước Duyên, Lợi ích cho bản thân của cá nhân mình, cho gia đình ruột thịt của mình, cho những ngườithân quen, cho Hòa Bình của thế giới và cùng Hồi Hướng Công Đức cho toàn thểchúng sanh khắp các cõi đều được trọn thành Phật Đạo.. OM MUNI MUNI MAHA MUNI SVAHA TNM Copy và Soạn lược
 5. Tây Tạng: Nghinh đón Lễ "Tát Ca Đạt Ngõa" Triêu Dương (dịch) Ngày 2/6/2011, là 1/4 theo lịch Tây Tạng, dưới ánh nắng tươi đẹp của thành phố Lhasa linh thiêng, Tây Tạng lại một lần nữa nghinh đón lễ"Tát Ca Đạt Ngõa" (Sagadawa Festival) - lễ truyền thống của Phật giáoTạng Truyền. Tháng 4 (theo lịch Tạng) là tháng Phật, ngôn ngữ Tạng gọi là"Tát Ca Đạt Ngõa". Lễ "Tát Ca Đạt Ngõa" bắt đầu từ mồng 1tháng 4, khi đến ngày 15 thì đã đạt đến đỉnh điểm. Tương truyền, ngày 15/4(lịch Tạng) là ngày đản sinh, niết bàn và thành Phật của đức Phật Tổ Thích Ca Mâu Ni, Tây Tạng gọi là tháng Phật. Trọn cả thời gian tháng Phật, để kỷ niệm Phật Tổ, mọi người sẽ thông qua các hình thức như: Chuyển kinh, bố thí, thắp nhang, phóng sanh... Khách hành hương đang vây quanh Cung điện Potala Ngày 2/6/2011 là ngày đầu tiên của lễ Tát Ca Đạt Ngõa. Buổi sáng, các phóng viên đã đến các nơi chủ yếu là Lâm Khuếch, Bát Khuếch - con đường chuyển kinh, nhìn thấy các tín đồ tay cầm Phật châu (chuỗi), tay xoay ống chuyển kinh, miệng niệm kinh văn, thành tâm cầu nguyện. Người chuyển kinh bái Phật đi qua cung điện Potala Trước chùa Đại Chiêu, các tín đồ triều bái tượng Thích CaMâu Ni và họ xếp thứ tự để đi vào đại điện, cũng có rất nhiều người quỳ dài lễ bái bên ngoài, thể hiện túc nguyện từ trong tâm của họ Những tín đồ đến từ rất sớm và khấu đầu trước chùa Đại Chiêu(Jokhang) Tín đồ và du kháchđến chuyển kinh trong thời gian lễ "Tát Ca Đạt Ngõa" tương đối nhiều hơn ngày thường. Đúng 12 giờ trưa, vẫn có rất đông tín đồ vây quanh Cung điện Potala, chùa Đại Chiêu để chuyển kinh. Vô số người chuyển kinh trong công viên Tông Giác Lộc Khang Khói trong hai lò Ôi Tang trước quảng trường chùa Đại Chiêu,từ sáng sớm đến trưa, những sợi khói từ cành dâu vẫn lượn lờ không dứt, thỉnh thoảng có một số tín đồ tiếp tục thêm vào lò những cành dâu cành thông, tỏa những sợi khói thơm cuộn tròn trên không. (Ôi Tang chính là những sợi khói lantỏa rồi cuộn vòng giống như mây mù do khói từ những cành tùng bách được đốt lên, là nghi thức cúng tế truyền thống của dân tộc Tạng) Lò Ôi Tang Chuyển kinh là một hoạt động tôn giáo của Phật giáo Tạng Truyền, tức là đi xung quanh tuyến đường nhất định để cầu nguyện, cứ một vòng thì xoay ống chuyển kinh một lần. Trên ống chuyển kinh có thần chú Lục Tự Chân Ngôn (sáu chữ Đại Minh Thần chú). Phật giáo Tạng Truyền cho rằng, nếu ai tụng chú này càng nhiều, biểu lộ tâm kiền thành đối với Phật càng nhiều, thì sẽ thoát khỏi cái khổ luân hồi. Do đây, hàng tín đồ ngoài niệm tụng bằng miệng ra, họ còn chế tạo ống kinh "Ma Ni", đem câu "Lục tự Đại Minh chú" khắc vào ống dẫn kinh, dùng tay xoay chuyển, mỗi lần chuyển, niệm một biến kinh, biểu lộ lặp đi lặp lại hàng trăm hàng nghìn lần câu thần chú "Om Mani Pad meHum" "Kinh Luân" thường gặp ở hầu hết các chùa Phật giáo Tây Tạng Potala luôn trong trái tim người Tây Tạng dù ở bất kỳ nơi đâu
 6. Lấy tốt .Nếu cậu sướng lấy vợ. Cưới vợ là hành động sau khi bấm một cái khóa to đùng vào cái xích sắt ở chân rồi ném cái chìa ra thật xa Cứ thế mà làm nhớ
 7. Giả nhời kiểu cô Liu Thị Hiệp đó đúng là quá buồn Hơn chấu cắn. Tháng rồi thầy mới ra Thái Bình gần xứ nhà cháu chữa ối người khỏi. Què liệt lâu ngày mà thày bóp vài cái ra đi phăm phăm. Điếc lòi ra mà thầy chọc ngón tay vào ty ngoáy ngoáy là nghe được luôn. Thí mới tài chứ. Không nhìn tận mắt thì cứ như thần thoại hay phét lác. Đây Thầy V.H.Yên chữa bệnh ở Bình Phước thang 4/2011 mời các quan bác vào đây mà xem Thầy Yên chữa bệnh. Đây là đài truyền hình Bình Phước đưa tin nhé. Buổi chữa tại nhà Chánh Thanh Tra sở Y Tế Bình Phước nhé. Hôm đó hình như có một vị quan hàng đầu tỉnh xuống chứng kiến nhé.
 8. NGÀY 19/2 ÂM LỊCH LÀ NGÀY VÍA CỦA ĐỨC ĐẠI TỪ BI CỨU KHỒ CỨU NẠN QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT THEO TRUYỀN THỐNG PHẬT GIÁO ĐẠI THỪA ( MAHAYANA - PARAMITAYANA ) NA MÔ CÔNG ĐỨC LÂM BỒ TÁT MA HA TÁT.
 9. Quí hóa quá. Cô cậu công đức thật vô lượng.Cầu nguyện như vầy thì ở đâu cũng được. Lúc nào cũng được. Miễn là phải khởi tậm với một động cơ đúng đắn và thanh tịnh. Ti nhiên. tập hợp nhiều người cùng thực hiện thì mạnh mẽ và tinh tấn hơn. Nhớ là phải phát nguyện đọc hồi hướng . Đừng giữ lại gì cho mình. OK. Nhật bổn có 2 tín ngưỡng truyền thống lớn đó là Thần Đạo và Phật Đạo. Ti nhiên họ cũng có cả Kito Đạo. Là nước á châu thuần thí mà họ lại ăn tết theo dương lịch. Nên ai theo Kitô hữu cũng nên cầu Chúa để nguyện cầu cho họ.
 10. Chào cháu Hải Phượng Hôm nay ngày Tết thượng nguyên - tiết đầu xuân còn tràn đầy khí sắc của sự sống sung sức - Tôi chúc vợ chồng cháu năm mới Sức khỏe tăng tiến và vạn điều an lành. Cũng chúc mừng và chia vui những thành quả mà cháu đã đạt được trong công cuộc giành lại mạng sống cho chồng trong suốt một năm qua. Cũng tính nói nhều nhều tí - dưng lắm nhời e loãng mất trọng tâm. Thôi thì thế này. Tôi sẽ tặng Hải Phượng một món quà nhỏ - hy vọng sẽ giúp cho cháu ít nhiều. Cháu nhắn tin riêng cho tôi cái địa chỉ hòm thư bưu chính ( nhận tại nhà thì càng tốt ) tôi sẽ gửi lên tặng. Có thể thì cho cả cái số tê- lê-phôn ( có gì tôi đánh dây thép hỏi thăm ) Ông bà nhà cháu trước ăn ở phúc đức lắm nên con cháu giờ được nhờ - mà chắc vợ chồng cháu kiếp có tu thì nay mới có duyên lành thế. Tôi thấy ở đây ngoài quý quan thầy Thiên Sứ giúp cho cái Phong Thủy thì còn quí quan bác Cự Môn và quan anh Lai do có nhiều ý kiến xác đáng và hĩu ích phết. Tôi cũng có thể bày cháu một liệu pháp và mật pháp chữa bệnh cho chồng- Dưng liệu cháu có làm được những điều đơn giản sau không 1 - Trai giới một thời gian ( Trai giới là vắn tắt cho sự ăn uống chay tịnh, giữ phép tắc đối sử hành động theo tiêu chí nhà Phật - trong đó Trai là chay tịnh 3 ngày còn giới là chay tịnh 7 ngày ) - Một thời gian : Có thể gấp vài ba lần 3 và 7 ý. 2 - Niệm Phật từng từ một - Tôi nhắc lại từng từ một chức không phải luyến láu một tràng nhanh như bắn tiểu liên AR17. Ví dụ : N....A....M M...Ô B....Ả...N S...Ư T...HÍ...C C...A M...Â...U N...I P...H...Ậ...T chứ không phài NammôBản SưThíchCaMâuNiPhật 3 - Cúng nước dâng Phật hàng ngày. và cuối cùng là : 4 - Hôn tên từng milimét trên cơ thể người chồng yêu qúi của cháu. ( Tất- lẻ - dĩ - ngẫu- nhiên là hàng ngày thì càng tốt hoặc bất quá vài ngày một chầu ) Đơn giản quá mà phải không cháu. Với Mật pháp này cháu đừng mong sẽ là bác sĩ chữa bệnh trực tiếp cho chồng cháu. Mà với công phu hành trì hồi hướng của cháu thì cậu ta sẽ gặp được bài thuốc hay thày thuốc giỏi để đi qua vận nạn. Cháu có thể từ chối bằng cách im lặng . Nhưng đã nhận nhời thì phải thực hiện. Nên cháu cứ từ từ suy nghĩ cho chín rồi giả nhời cho tôi cũng được. Chào cháu nhé. Nam mô Đông Phương Giáo Chủ Diên Thọ Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai Phật Nam mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Quảng Đại Linh Cảm Ứng Quán Thế Âm Bồ Tát Nam mô Tiêu Tai Giáng Kiết Tường Bồ Tát Ma Ha Tát Nam Mô Hoan Hỉ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh Tầm Nhìn Mới
 11. Ngày tết đầu xuân ham ăn nhỡ miệng xơi cho lắm vào - chẳng may bị té re tào tháo đuổi . - Cứ bình văn tĩnh thứ nhất là phải dịn ăn - Thừ nhì là : Uống cho đẫy nước vào để tống xuất ... - Có thể : Đập vụn một ít than - than củi cháy tuyền tính chứ không phải than tổ ong than đá nhé ! - pha ra mà uống cho nó rút độc. Mà hình như bi giờ họ có chế một loại viên than hoạt tính to bằng các cúc áo măng tô bán ở quầy thuốc tây - mua về mà uống cho nó vệ sinh an toan thực phẩm. - Pha chè tàu đặc mà uống. - Còn nữa thì đem gạo sống lẫn trà tàu bỏ vào chảo mà rang cho cháy đen xì xì thành than - tán ra mà uống cũng có tác dụng như than hoạt tính - lại chống mất nước. - Thấy êm rồi thì nếu bụng còn đau và sôi ậm ạch thì xơi một cùi dìa to mật ong rừng loại đúng là thiên nhiên hoang dã nhé. Chớ hốc mật ong nuôi - đầy đường mía => có mà tổ trác. - Ăn uống khó tiêu ậm ạch thì dùng một là rượu táo mèo ( còn gọi là Sơn tra trong Đông y ) có tác dụng tiêu thực nhất là các thứ bột đường như bánh mất kẹo. Còn mà ăn lắm thịt thà thì phải dùng quả dứa hay đu đủ mà xơi vào - đảm bảo tiêu sạch. Nhà nào có mụ vợ biết làm món trà dấm Kombucha - sau bữa ăn nốc vài ngụm thì quá tốt. - Tay nào to gan làm luôn một muôi hạt tiêu tán thì đảm bảo đang bị Tào thị Tháo đuổi thành Táo văn Bón ngay . Đừng chê thuốc rẻ mà nhờn. Hữu sự xem - Tin thì cứ làm thử. Lang vườn TNM
 12. Nhà cháu tính đẻ thêm đứa thứ 9 cho đắc cách Cỉu long chăn trâu - à quên ! Cửu Long Tranh Châu Nhờ qúi các bác xem gúp lúc nào thì không xấu. Cám ơn qui các bác.
 13. Thế đã báo công an chưa !!!