• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

Tầm nhìn mới

Hội viên
 • Số nội dung

  97
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Everything posted by Tầm nhìn mới

 1. Giời ạ Sao không hỏi mấy ông đó Tài và Địa chỉ cho http://diendan.lyhocdongphuong.org.vn/public/style_emoticons/default/crying.gif
 2. Thiện tai ! Thiện tai. Đây là tượng của thần Ganesha - Thần đầu voi (1 ) theo Hindu giáo. Trong hệ thống của Phật giáo cả 3 thừa nói chung là đều không có thờ vị thần này - vì khác đạo Như vậy tượng thần Ganesha đặt nới chùa là sái cách. Đặc biệt lại đặt tại vị trí đáng lý là nơi thờ đức Di Lặc như các chùa khác mới đúng. ( Có lẽ ! vị thí chủ nào đó đi Ấn Độ thấy tượng có cái bụng ông thần giống bụng Phật Di Lặc - lại cứ nghĩ Ấn Độ chĩ có mỗi Đạo Phật nên đinh ninh là tượng các vị Bồ Tát - Hộ pháp thuộc bên Phật=> thỉnh về thờ. ) Thờ Thần bên Hindu giáo rất cầu kỳ - nghi lễ và phức tạp hơn Phật giáo. Thờ không đúng cách là nguy có khi. Hy vọng Thần ngồi dưới thần chú của Phật và có cải thiện..... ================ (1) Ganesha - Là một trong những vị thần chính của Đạo HinDu ( Ấn độ giáo ) - Biểu tượng của tàitrí hạnh phúc và thành công, có nhiều tài năng, dập tắt mọi trở ngại khó khăn, cóquyền ban mọi điều tốt lành. Là thần bảo vệ bếp lửa, thần là hiện thân của thôngminh và trí tuệ của thần Shiva. Có người còn thờ Ganesha quan niệm như vị Tài Thần hay bảo trợ thần trong khi tập Yoga. Hầu hết các giáo phái của đạo Hindu đều tôn thờGanesha. Ở Nam Ấn Độ coi Ganesha là thần chính. Có nhiều tích về xuất xứ của Ganesha : 1/ Ganesha là vị thần tùy hành của thần Shiva trên núiKailasa, do thần Shiva sáng tạo ra từ ngọn lửa thần trên trán của mình biếnthành. 2 /Ganesha là con của Shiva và Parvati. Nữ thần Parvati luônbị thần Shiva nhìn với con mắt thèm muốn nên nữ thần đã tìm cách tự bảo vệmình. Do đó bà đã tạo ra thần Ganesha khi Shiva đang trên đường đi săn. KhiShiva đi săn trở về không nhận ra cơ thể nữ thần Parvati vì chúng được Ganeshache mất. Shiva rất tức tối và đã chặt đứt đầu Ganesha. Paravati cầu xin Shivađể Ganesha được sống và cho Ganesha một cái đầu mới. Để Paravati không đau khổ,Shiva đã ra lệnh cho người hầu ra ngoài tìm một cái đầu về trong vòng một ngày,nhưng đoàn người hầu đi từ sáng sớm đến chiều tối chỉ tìm thấy một con voi, họbèn chặt đầu con voi đó dâng lên cho Shiva. Shiva liền gắn đầu voi vào thânGanesha. Từ đó thần Ganesha có hình dáng mình người đầu voi.
 3. Tây Tạng: Nghinh đón Lễ "Tát Ca Đạt Ngõa" Triêu Dương (dịch) Ngày 2/6/2011, là 1/4 theo lịch Tây Tạng, dưới ánh nắng tươi đẹp của thành phố Lhasa linh thiêng, Tây Tạng lại một lần nữa nghinh đón lễ"Tát Ca Đạt Ngõa" (Sagadawa Festival) - lễ truyền thống của Phật giáoTạng Truyền. Tháng 4 (theo lịch Tạng) là tháng Phật, ngôn ngữ Tạng gọi là"Tát Ca Đạt Ngõa". Lễ "Tát Ca Đạt Ngõa" bắt đầu từ mồng 1tháng 4, khi đến ngày 15 thì đã đạt đến đỉnh điểm. Tương truyền, ngày 15/4(lịch Tạng) là ngày đản sinh, niết bàn và thành Phật của đức Phật Tổ Thích Ca Mâu Ni, Tây Tạng gọi là tháng Phật. Trọn cả thời gian tháng Phật, để kỷ niệm Phật Tổ, mọi người sẽ thông qua các hình thức như: Chuyển kinh, bố thí, thắp nhang, phóng sanh... Khách hành hương đang vây quanh Cung điện Potala Ngày 2/6/2011 là ngày đầu tiên của lễ Tát Ca Đạt Ngõa. Buổi sáng, các phóng viên đã đến các nơi chủ yếu là Lâm Khuếch, Bát Khuếch - con đường chuyển kinh, nhìn thấy các tín đồ tay cầm Phật châu (chuỗi), tay xoay ống chuyển kinh, miệng niệm kinh văn, thành tâm cầu nguyện. Người chuyển kinh bái Phật đi qua cung điện Potala Trước chùa Đại Chiêu, các tín đồ triều bái tượng Thích CaMâu Ni và họ xếp thứ tự để đi vào đại điện, cũng có rất nhiều người quỳ dài lễ bái bên ngoài, thể hiện túc nguyện từ trong tâm của họ Những tín đồ đến từ rất sớm và khấu đầu trước chùa Đại Chiêu(Jokhang) Tín đồ và du kháchđến chuyển kinh trong thời gian lễ "Tát Ca Đạt Ngõa" tương đối nhiều hơn ngày thường. Đúng 12 giờ trưa, vẫn có rất đông tín đồ vây quanh Cung điện Potala, chùa Đại Chiêu để chuyển kinh. Vô số người chuyển kinh trong công viên Tông Giác Lộc Khang Khói trong hai lò Ôi Tang trước quảng trường chùa Đại Chiêu,từ sáng sớm đến trưa, những sợi khói từ cành dâu vẫn lượn lờ không dứt, thỉnh thoảng có một số tín đồ tiếp tục thêm vào lò những cành dâu cành thông, tỏa những sợi khói thơm cuộn tròn trên không. (Ôi Tang chính là những sợi khói lantỏa rồi cuộn vòng giống như mây mù do khói từ những cành tùng bách được đốt lên, là nghi thức cúng tế truyền thống của dân tộc Tạng) Lò Ôi Tang Chuyển kinh là một hoạt động tôn giáo của Phật giáo Tạng Truyền, tức là đi xung quanh tuyến đường nhất định để cầu nguyện, cứ một vòng thì xoay ống chuyển kinh một lần. Trên ống chuyển kinh có thần chú Lục Tự Chân Ngôn (sáu chữ Đại Minh Thần chú). Phật giáo Tạng Truyền cho rằng, nếu ai tụng chú này càng nhiều, biểu lộ tâm kiền thành đối với Phật càng nhiều, thì sẽ thoát khỏi cái khổ luân hồi. Do đây, hàng tín đồ ngoài niệm tụng bằng miệng ra, họ còn chế tạo ống kinh "Ma Ni", đem câu "Lục tự Đại Minh chú" khắc vào ống dẫn kinh, dùng tay xoay chuyển, mỗi lần chuyển, niệm một biến kinh, biểu lộ lặp đi lặp lại hàng trăm hàng nghìn lần câu thần chú "Om Mani Pad meHum" "Kinh Luân" thường gặp ở hầu hết các chùa Phật giáo Tây Tạng Potala luôn trong trái tim người Tây Tạng dù ở bất kỳ nơi đâu
 4. Theo truyền thống của Tây tạng thì Ngày2/6/2011 là ngày 1/4 theo lịch Tây Tạng, Vậy nên vào tháng 6 /2011 mới chính là tháng của đức Phật Thích Ca Mâu Ni Đản Sanh Bởi do Lịch cổ truyền của Trung Hoa và Việt Nam( âm lịch ), năm 2010 – Tân Mẹo cộng thêm 1tháng theo cách tính ngày tháng nhuận, nên lễ Phật Đản tại một số nước Đông và Đông Nam Á như Hàn Quốc, Việt Nam, Trung Quốc ….. được tổ chứcsớm hơn lịch truyền thống của Tây tạng và Ấn độ trước 1 tháng . Cụ thể tại cácnước khu vực kể trên Ngày Phật Đản Vesak 2011 sinh được tổ chức vào ngày17/05/2011 nhằm ngày 15/04/ Tân Mẹo Còn tại Ân độvà Tây tạng thì lại chọn ngày đức Phật Đản Sanh vào ngày 16/6/2011 nhằm ngày15/05/Tân Mẹo. Cũnggiống như truyền thống Vesak - Sagadawa Festival là dịp lễ truyền thống của Phậtgiáo Tạng Truyền, với đỉnh điểm là ngày rằm tháng 4( Tạng Lịch ) là thời điểmtập trung ba thời điểm có tính hệ trọng đối vớicác Phật tử đang tu tập theo Giáo lý của đức Phật đó là : - Thờiđiểm đánh dấu thời kỳ đức Phật Đản Sanh để bắt đầu cho một kỷ nguyên truyền báPhật Pháp Vi Diệu - Thờiđiểm đánh dấu thời kỳ đức Phật Thành Đạo và Chuyển Pháp Luân cho chúng sinhkhắp các cõi - Thờiđiểm đánh dấu thời gian đức Phật Nhập Diệt và để lại Giáo Pháp Vi Diệu Trườngtồn Vĩnh cửu Với 3 sự kiệnđáng quan trọng như trên, tại dịp rằm tháng4 này, đối với chúng sanh nói chung vàPhật Tử nói riêng, với bất kỳ một tâm niệm hay một hành động cụ thể nào do nhữnghiệu năng Cộng Lực và Tha Lực nên đều được mang lại nhưng giá trị có tầm mức lớnhơn những ngày bình thường khác cả ngàn lần, Nếu đó là sự ThiệnNiệm cho một sự việc, hay một tác hạnh tốt, có ý nghĩa đúng đắn theo lời Phậtdạy thì những Công Đức cho việc làm này sẽ được tăng trưởng giá trị cho bảnthân người trực tiếp tham gia thực, hoặc cũng tăng phước cho những người và cácchúng sanh khác mà người thực hiện đã phát tâm hồi hướng công đức cho họ lênhàng ngàn lần, triệu lần. Và ngược lại vớinhững ác niệm, hành vi xấu cho cộng đồng, cho chúng sinh …. Thì ác nghiệp cũngtheo cộng lực đó mà nhân lên gấp bội. Thường thì vàokhoảng thời gian này ( từ ¼-15/4 , cao điểm là 15/4) người dan và Phật tử Tâytạng nói riêng, Phật Tử nói chung trên thế giới hay thực hiện những như việccông đức như là: - Tụng đọc Kinh chú : Cầu An, Cầu Siêu, Cầu quốc thái dân an, Cầu Hòabình Thế giới v.v… - Cúng dường TamBảo - Thực hiện Ăn Chay; không sát sinh, giữ Giới. - Thực hiện phóng sanh các loài cầm thú….. - Phát Bồ Đề Tâm,Bố Thí, Từ Thiện giúp đỡ đồng loại đang cơn khốn khó bĩ cực….. - Làm các việc lành mang lại lợi ích và tâm anvui cho đồng loại, cho chúng sinh Năm nay2011, những lợi ích ở trên sẽ được tăng trưởng gấp nhiều lần hơn nữa bởi vì mộtlý do đó là có các hiện tượng Thiên Văn đặc biệt xảy ra trùng hợp ngay đúng vàomùa Ân Đức này. Với 3 hiện tượng Thiên Văn cùng xảy ra dưới đây, trong1 khoảng thời gian ngắn, được xem như làrất hy hữu, thật bao nhiêu ngàn năm mới có một lần, Cụ thể 1. - Nguyệt thực một phần vào đầu tháng 2. - Nguyệt thực toàn phần vào giữa tháng (15/4) 3. - Nhật thực một phần vào cuối tháng Với nhữnghiện tượng Thiên văn nêu trên, những Năng lượng của Vũ trụ được giải phóng sẽ cótác động nhất định lên những hành tinh trong Vũ trụ và Trái đất . Năng lượng hiệndiện và tiềm ẩn trên Trái đất nói chung và trong bản thân các sinh vật nói riêng,sẽ được kích hoạt tạo sự ảnh hưởng trực tiếp đến Tâm thức của con người, củachúng sinh. Và như thế, nếu ai chú tâm làm những Hạnh Nguyện Tốt thì sẽ hưởngnhững Phước Tốt thật nhiều hơn và ngược lại, nếu mình có những Tâm Ý Xấu thì sẽphải gánh chịu những Nghiệp quả sâu dày là như vậy. Vàongày đức Phật Đản Sanh này, quý đạo hữu hãy đối chiếu bảng thông báo ở dưới đểbiết rõ thời gian có hiện tượng Thiên Văn là Tổng Nguyệt Thực Toàn Phần ngàyhôm đó để tập trung đọc Kinh Cầu Nguyện thì cũng sẽ có rất nhiều Phúc Lợi vậy: Thời Khóa Biểu Tổng nguyệt Thực ngày 15 tháng 6 năm 2011 Hiện tượng Thiên văn Giờ Quốc tế (UT) Vietnam Bắt Đầu Nguyệt thực 18:22(15/6) 01:22(16/6) Tổng Nguyệt thực bắt đầu 19:22(15/6) 02:22(16/6) Tổng Nguyệt thực toàn phần 20:12(15/6) 03:12(16/6) Tổng Nguyệt thực chấm dứt 21:02(15/6) 04:02(16/6) Bán Nguyện thực chấm dứt 22:02(15/6) 05:02(16/6 Kính cầu chúc các qúy vị có tâm thành tín Phật, đạo hữu xa gần phát Tâm cầu nguyện Bình An và tạo các Phước Duyên, Lợi ích cho bản thân của cá nhân mình, cho gia đình ruột thịt của mình, cho những ngườithân quen, cho Hòa Bình của thế giới và cùng Hồi Hướng Công Đức cho toàn thểchúng sanh khắp các cõi đều được trọn thành Phật Đạo.. OM MUNI MUNI MAHA MUNI SVAHA TNM Copy và Soạn lược
 5. Lấy tốt .Nếu cậu sướng lấy vợ. Cưới vợ là hành động sau khi bấm một cái khóa to đùng vào cái xích sắt ở chân rồi ném cái chìa ra thật xa Cứ thế mà làm nhớ
 6. Giả nhời kiểu cô Liu Thị Hiệp đó đúng là quá buồn Hơn chấu cắn. Tháng rồi thầy mới ra Thái Bình gần xứ nhà cháu chữa ối người khỏi. Què liệt lâu ngày mà thày bóp vài cái ra đi phăm phăm. Điếc lòi ra mà thầy chọc ngón tay vào ty ngoáy ngoáy là nghe được luôn. Thí mới tài chứ. Không nhìn tận mắt thì cứ như thần thoại hay phét lác. Đây Thầy V.H.Yên chữa bệnh ở Bình Phước thang 4/2011 mời các quan bác vào đây mà xem Thầy Yên chữa bệnh. Đây là đài truyền hình Bình Phước đưa tin nhé. Buổi chữa tại nhà Chánh Thanh Tra sở Y Tế Bình Phước nhé. Hôm đó hình như có một vị quan hàng đầu tỉnh xuống chứng kiến nhé.
 7. NGÀY 19/2 ÂM LỊCH LÀ NGÀY VÍA CỦA ĐỨC ĐẠI TỪ BI CỨU KHỒ CỨU NẠN QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT THEO TRUYỀN THỐNG PHẬT GIÁO ĐẠI THỪA ( MAHAYANA - PARAMITAYANA ) NA MÔ CÔNG ĐỨC LÂM BỒ TÁT MA HA TÁT.
 8. Quí hóa quá. Cô cậu công đức thật vô lượng.Cầu nguyện như vầy thì ở đâu cũng được. Lúc nào cũng được. Miễn là phải khởi tậm với một động cơ đúng đắn và thanh tịnh. Ti nhiên. tập hợp nhiều người cùng thực hiện thì mạnh mẽ và tinh tấn hơn. Nhớ là phải phát nguyện đọc hồi hướng . Đừng giữ lại gì cho mình. OK. Nhật bổn có 2 tín ngưỡng truyền thống lớn đó là Thần Đạo và Phật Đạo. Ti nhiên họ cũng có cả Kito Đạo. Là nước á châu thuần thí mà họ lại ăn tết theo dương lịch. Nên ai theo Kitô hữu cũng nên cầu Chúa để nguyện cầu cho họ.
 9. Chào cháu Hải Phượng Hôm nay ngày Tết thượng nguyên - tiết đầu xuân còn tràn đầy khí sắc của sự sống sung sức - Tôi chúc vợ chồng cháu năm mới Sức khỏe tăng tiến và vạn điều an lành. Cũng chúc mừng và chia vui những thành quả mà cháu đã đạt được trong công cuộc giành lại mạng sống cho chồng trong suốt một năm qua. Cũng tính nói nhều nhều tí - dưng lắm nhời e loãng mất trọng tâm. Thôi thì thế này. Tôi sẽ tặng Hải Phượng một món quà nhỏ - hy vọng sẽ giúp cho cháu ít nhiều. Cháu nhắn tin riêng cho tôi cái địa chỉ hòm thư bưu chính ( nhận tại nhà thì càng tốt ) tôi sẽ gửi lên tặng. Có thể thì cho cả cái số tê- lê-phôn ( có gì tôi đánh dây thép hỏi thăm ) Ông bà nhà cháu trước ăn ở phúc đức lắm nên con cháu giờ được nhờ - mà chắc vợ chồng cháu kiếp có tu thì nay mới có duyên lành thế. Tôi thấy ở đây ngoài quý quan thầy Thiên Sứ giúp cho cái Phong Thủy thì còn quí quan bác Cự Môn và quan anh Lai do có nhiều ý kiến xác đáng và hĩu ích phết. Tôi cũng có thể bày cháu một liệu pháp và mật pháp chữa bệnh cho chồng- Dưng liệu cháu có làm được những điều đơn giản sau không 1 - Trai giới một thời gian ( Trai giới là vắn tắt cho sự ăn uống chay tịnh, giữ phép tắc đối sử hành động theo tiêu chí nhà Phật - trong đó Trai là chay tịnh 3 ngày còn giới là chay tịnh 7 ngày ) - Một thời gian : Có thể gấp vài ba lần 3 và 7 ý. 2 - Niệm Phật từng từ một - Tôi nhắc lại từng từ một chức không phải luyến láu một tràng nhanh như bắn tiểu liên AR17. Ví dụ : N....A....M M...Ô B....Ả...N S...Ư T...HÍ...C C...A M...Â...U N...I P...H...Ậ...T chứ không phài NammôBản SưThíchCaMâuNiPhật 3 - Cúng nước dâng Phật hàng ngày. và cuối cùng là : 4 - Hôn tên từng milimét trên cơ thể người chồng yêu qúi của cháu. ( Tất- lẻ - dĩ - ngẫu- nhiên là hàng ngày thì càng tốt hoặc bất quá vài ngày một chầu ) Đơn giản quá mà phải không cháu. Với Mật pháp này cháu đừng mong sẽ là bác sĩ chữa bệnh trực tiếp cho chồng cháu. Mà với công phu hành trì hồi hướng của cháu thì cậu ta sẽ gặp được bài thuốc hay thày thuốc giỏi để đi qua vận nạn. Cháu có thể từ chối bằng cách im lặng . Nhưng đã nhận nhời thì phải thực hiện. Nên cháu cứ từ từ suy nghĩ cho chín rồi giả nhời cho tôi cũng được. Chào cháu nhé. Nam mô Đông Phương Giáo Chủ Diên Thọ Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai Phật Nam mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Quảng Đại Linh Cảm Ứng Quán Thế Âm Bồ Tát Nam mô Tiêu Tai Giáng Kiết Tường Bồ Tát Ma Ha Tát Nam Mô Hoan Hỉ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh Tầm Nhìn Mới
 10. Dưới đây là bài khảo luận trên trang viết cá nhân của Sư Huynh Quảng Nhẫn - LY. Lê Thuận Nghĩa ( CHLB Đức ) Thật là một bài khảo xưa nay hiếm - công phu có giá trị về mặt lịch sử và văn hóa dân tộc.Đương tiết xuân thì xin dẫn đăng để qúi chư vị tham khảo. "TẾT" chứ không phải là "TIẾT" (Khảo luận Lịch Sử) LND. Ngày nay hầu như những bài viết của các học giả lịch sử, các nhà biên soạn từ điển, và ngay cả tầng lớp trí thức Việt Nam cũng như các chính khách, lãnh tụ Việt Nam khi viết về Tết cổ truyền hay chúc tụng Tết cổ truyền Dân tộc đều dùng từ "Tết Nguyên Đán". Sự nhầm lẫn vô tình này đã tạo ra suy nghĩ Tết cổ truyền Việt Nam có xuất xứ từ Trung Hoa. Và cho rằng chúng ta lệ thuộc vào Văn hóa Tàu. "Tết" là lễ hội, và hầu như những dân tộc có nền văn hóa cổ truyền khởi nguồn từ nền văn hóa lúa nước, đều gọi những dịp tụ tập vui mừng thi đua chúc tụng... những thành quả có được hay là để chiêm cúng, cầu mong có được thành quả tốt trong việc trồng trọt là "Tết". Chữ "Tết" tương đối đồng âm với chữ "Tiết" trong 24 "Tiết Khí" của lịch nông nghiệp Á đông (Âm lịch, Lịch mặt trăng..). Tết Cổ Truyền Việt Nam lại hầu như trùng với ngày đầu tiên của Tiết Lập Xuân, là ngày khởi đầu cho một mùa có tiết khí thuận lợi cho việc trồng trọt, gọi là ngày Nguyên Đán. Cho nên người Việt chúng ta bắt đầu là nhầm lẫn, sau đó là thành thói quen và cuối cùng đã biến Tết, một ngày lễ hội mừng năm mới theo Lịch nông nghiệp thành Tết Nguyên Đán. Tết cổ truyền Việt Nam là một lễ hội truyền thống có liên quan đến việc trồng cấy cây nông nghiệp trong tập tục của người Việt cổ đại, chứ hoàn toàn không liên quan đến Tiết Nguyên Đán của Trung Hoa. Một số học giả cho rằng từ nguyên của Tết là xuất xứ từ Tiết Nguyên Đán bên Tàu là sai. Cũng chính vì vậy mà đã hình thành một khái niệm sai lầm trong nhận thức gọi Tết cổ truyền Việt Nam là Tết Nguyên Đán. Ngày nay hầu như những bài viết của các học giả lịch sử, các nhà biên soạn từ điển, và ngay cả tầng lớp trí thức Việt Nam cũng như các chính khách, lãnh tụ Việt Nam khi viết về Tết cổ truyền hay chúc tụng Tết cổ truyền Dân tộc đều dùng từ "Tết Nguyên Đán". Sự nhầm lẫn vô tình này đã tạo ra suy nghĩ Tết cổ truyền Việt Nam có xuất xứ từ Trung Hoa. Và cho rằng chúng ta lệ thuộc vào Văn hóa Tàu. Cũng chính vì suy nghĩ này mà một số trí thức Việt Nam ở hải ngoại đã hô hào chống Trung Quốc bằng cách gạt bỏ Tết Cổ truyền và Tết Trung thu ra khỏi sinh hoạt cộng đồng. Họ cuồng tín cho rằng làm như vậy mới thoát ra khỏi ách đô hộ Văn hóa của phương Bắc. Tết cổ truyền Việt Nam là lễ hội có trước ngày lễ "Tân Niên", lễ mừng ngày Nguyên Đán của người Tàu rất lâu. Và nếu như hai ngày lễ này có giống nhau về truyền thống, thì chính Người Trung Hoa bắt chước người Việt mới có lễ hội này chứ không thể nói rằng Tết cổ truyền Việt Nam xuất xứ từ Tàu được. Không thể có chuyện cái có trước lại bắt chước cái có sau được, đó là nghịch lý. Các bạn hãy xem Khổng Tử là bậc tổ sư cho lễ nhạc của Trung Hoa viết trong sách Kinh Lễ như sau: ":"Ta không biết Tết là gì, nghe đâu đó là tên của một ngày lễ hội lớn của bọn nguời Man, họ nhảy múa như điên, uống ruợu và ăn chơi vào những ngày đó, họ gọi tên cho ngày đó là "TẾ SẠ" (Tế Sạ là Khổng Tử phát âm chữ Thêts, là lễ hội năm mới của người Thái đất Phong Châu- TN) Sách Giao Chỉ Chí cũng có đoạn viết "Bọn người Giao Quận thường tập trung lại từng phường hội nhảy múa hát ca, ăn uống chơi bời trong nhiều ngày để vui mừng một mùa cấy trồng mới, chúng gọi ngày đó là Nèn- Thêts, không những chỉ có dân làm nông mà tất cả người nhà của Quan lang, Chúa động cũng đều tham gia lễ hội này. Chỉ có bọn man di mới có ngày hội mà người trên kẽ dưới cùng nhau nhảy múa như cuồng vậy, bên ta không có sự Quân thần điên đảo như thế.." Hai đoạn trích từ hai cuốn Kinh sử nổi tiếng của Văn hóa Trung Hoa đều khẳng định Tết của Việt có trước ngày "Tân Niên" Chinese new Year ", Thrếts Chìn" của người Tần Trung Hoa rất xa. Tết cổ truyền của Việt Nam có từ thời Hồng Bàng, có trước cả thời Hùng Vương vì vậy mới có sự tích Lang Liêu gói bánh chưng bánh dày mừng Tết vua Cha chứ. Có nghĩa là Tết cổ truyền Việt Nam đã có hơn 4000 năm rồi. Trong khi lễ "Tân Niên- 新年 " của người Tàu thì sao? Theo lịch sử Trung Quốc, nguồn gốc Xuân tiết (春節), Tân niên (新年) hoặc Nông lịch tân niên (農曆新年). có từ đời Tam Hoàng Ngũ Đế và thay đổi theo từng thời kỳ. Đời Tam đại, nhà Hạ (1767 TCN) Tân Niên chọn ngày đầu tháng giêng, tức tháng Dần. Nhà Thương (1122 TCN) lấy ngày đầu tháng Sửu, tức tháng chạp, làm tháng đầu năm. Nhà Chu (250 TCN) chọn tháng Tý, tức tháng mười một, làm tháng lễ mừng Tân Niên. Đời Đông Chu, Khổng Tử đổi ngày Tân Niên vào một tháng nhất định là tháng Dần. Đời nhà Tần (thế kỷ 3 TCN), Tần Thủy Hoàng lại đổi qua tháng Hợi, tức tháng mười. Đến thời nhà Hán, Hán Vũ Đế (140 TCN) lại đặt ngày Tết vào tháng Dần, tức tháng giêng. Từ đó về sau, không còn triều đại nào thay đổi về khởi đầu năm mới nữa cho đến tận bây giờ. Như vậy là ngày Tân Niên của Trung Hoa có sau ngày Tết cổ truyền Việt rất xa. Và thay đổi tứ tung. Còn ngày Tết cổ truyền của Tộc Việt vốn không thay đổi từ thượng cổ cho đến nay. Thế thì tại sao lại nói ngày Tết cổ truyền Việt Nam là có từ Tết Tàu được. Thậm đại vô lý. Nếu tra theo từ Nguyên của chữ Tết, vốn chẳng liên quan gì đến chữ Tiết trong Tiết Nguyên Đán của Lịch Tàu cả. Vì bởi Nguyên Đán vốn không phải là Tiết trong 24 bốn Tiết khí của Thời tiết phân chia theo lịch Mặt trăng. Nguyên Đán chỉ là buổi sáng đầu tiên trong ngày khởi đầu của Tiết Lập Xuân thôi (Nguyên= Nguyên vẹn, khởi đầu, Đán= buổi sáng) Nguyên Đán vốn không phải là Tiết khí, vả lại ngày Nguyên Đán là ngày đầu của Tiết Lập Xuân, mà ngày đầu của Tiết Lập Xuân không nhất thiết trùng với ngày Sóc (ngày có trăng) là ngày đầu tiên của tháng đầu tiên trong năm được. Vì vậy Tết không thể là "Tiết" Nguyên Đán và càng không phải là "Tết" Nguyên Đán được. 24 Tiết khí của Lịch nông nghiệp (Lịch âm) là : (Con số đầu là chỉ kinh lộ Mặt trời) 315° Lập xuân: Bắt đầu mùa xuân 330° Vũ thủy: Mưa ẩm 345° Kinh trập: Sâu nở 0° Xuân phân: Giữa xuân 15° Thanh minh: Trời trong sáng 30° Cốc vũ: Mưa rào 45° Lập hạ: Bắt đầu mùa hè 60° Tiểu mãn: Lũ nhỏ, duối vàng 75° Mang chủng: Chòm sao tua rua mọc 90° Hạ chí: Giữa hè 105° Tiểu thử: Nóng nhẹ 120° Đại thử: Nóng oi 135° Lập thu: Bắt đầu mùa thu 150° Xử thử: Mưa ngâu 165° Bạch lộ: Nắng nhạt 180° Thu phân: Giữa thu 195° Hàn lộ: Mát mẻ 210° Sương giáng: Sương mù xuất hiện 225° Lập đông: Bắt đầu mùa đông 240° Tiểu tuyết: Tuyết xuất hiện 255° Đại tuyết: Tuyết dầy 270° Đông chí: Giữa đông 22 tháng 12 285° Tiểu hàn: Rét nhẹ 300° Đại hàn: Rét đậm Ngày Sóc đầu tiên là ngày bắt đầu tháng đầu tiên của năm mới (Mồng một Tết) không hẳn là ngày đầu tiên của tiết Lập xuân. Vì ngày mồng một Tết thì dịch chuyển lung tung theo lịch Âm, thiếu, nhuận thay đổi liên miên. Còn ngày đầu tiên của tiết Lập Xuân được tính toán thành bất di bất dịch và luôn nhằm ngày 04 tháng 2 của năm Dương Lịch Đấy, 24 Tiết khí có cái Tiết nào là Tiết Nguyên Đán đâu. Nhầm cái ngày đầu (Nguyên Đán) của Tiết Lập xuân là Tiết, rời nhầm sang luôn Tiết là Tết, từ đó cứ gọi luôn Tết cổ truyền là Tết Nguyên Đán. Rồi trở thành như một thông lệ. Cái phiền lòng nhất là các định nghĩa, các khái niệm trong sách vở cứ cho Tết cổ truyền Việt bắt nguồn từ Tiết Nguyên Đán bên Tàu mà truyền dạy cho con cháu mới khổ chứ..hu hu... Vì phát âm tương tự như chữ Tiết nên chúng ta cứ nhầm Tết là Tiết, chứ từ nguyên của Tết vốn xuất xứ từ trong ngôn ngữ của các dân tộc Á Đông để chỉ các lễ hội mừng mừa mưa mới, là mùa bắt đầu nuôi cấy và trồng trọt. Theo tư liệu tôi đọc được trong một nghiên cứu về Tết thì chữ Tết có xuất xư từ các chữ này đây: "Tết là gì? Tết là tên riêng [nom propre] gọi ngày lễ mừng đầu năm mới của rất nhiều dân tộc và sắc dân ở khắp miền đông nam Á Tiết chỉ là một tên thuờng [nom commun] của Tàu gọi những thời tiết thay đổi trong một năm chỉ có nguời Việt gọi là Tết hay tết nguyên đán, trong khi cả ngàn triệu nguời Tàu chỉ biết gọi là duỳn tản [nguyên đán] hay là xin nển [tân niên], vậy tại sao họ không gọi là Tết ? vì Tết không phải là tiếng của họ. Sau đây là những cognates /từ đồng nguyên/ khắp Đông nam Á, dính líu với TẾT : Al de Rhodes : Tết Tết năm [sic], tết ai, ăn Tết Từ điển Khai Trí Tiến Đức không hề cho rằng Tết là # tiết của Tàu. Vả lại các ngôn ngữ chung quanh tiếng Việt cung đều gọi là Tết nhu chúng ta : Nùng : TẾT nèn Tết, năm Tết Muờng :Thết, Tết, ăn Thết ăn Tết Thái : Thêts lễ mừng năm mới Thế -xa New year celebration trong kinh Lễ, Khổng tử gọi là Tế-sạ Thêts khal mùa Tết, những ngày tết.[khal là thời gian] khal thêtx ngày Tết Thêts Thày Tết Thái [Thai New Year] Thrếts Tết [theo Từ điển Francais-Thái của Pallegoix] Thrếts Chìn Tết của Tàu Chinese new Year Chêtr Tết của Thái [fifth lunar month / mid April Thái festival] Tết / Đết tên ông thần mua [rain god, monsoon deity] Trôts lễ hội Thái cổ, vào đầu mùa mưa bên Thái Tốts Farăng Tết Hoa-lang [western New Year's Day] Xem Từ điển nguồn gốc tiếngViệt (Bs Nguyễn hy Vọng) Zhuang : XIT / SIT, lễ Tết của 20 triệu nguời Zhuang bên Quảng tây,vùng Quế Lâm, nói tiếng Tai tiếng Thái xua ! đuon Sít, tháng Tết [mois de festival célébrant la mousson] [đuon là tháng] Chàm : TÍT, lễ tháng năm của lịch xua Chàm [tháng gió mùa bắt đầu thổi] băng Tít # ăn Tết, CHÊT, Tết, bu-lăn Chêt, háng tết , bu lăn là tháng [tiếng Chàm] KTÊH, lễ hội lớn nhất trong năm của nguời Chàm Mon : kTEH, New Year Day of the Mon people o-TEH Tết, New Year celebration with water splashing rituals o - Tet k-Tât New Year rituals k-Tet id Khmer : CHÊTR là Tết, lễ mừng tháng 5 theo cổ lịch Khmer là tháng gió mùa bắt đầu thổi nguợc lại, tháng của mùa gió nồm ở Đông nam Á tùy theo noi, từ cuối tháng tu đến cuối tháng năm] khae Chêtr tháng tết, [khae là tháng], 13 tháng 4 dương lịch, 23 tháng ba âm lịch; Chêtr khal thời gian có lễ Tết [khal là thời gian]. India : CHETR là tên tháng tư và tháng năm của cổ lịch Ấn độ, hai tháng giao mùa đem mưa đến [mois du début de la mousson] Nepal : TEEJ lễ đầu năm của Nepal Mustang : TIDJ lễ đầu năm của xứ Mustang, sát với xứ Nepal Munda : TEEJ lễ ăn mừng mùa mưa đến / the ancient melodies of Teej , marking the return of the monsoon and the promises of prosperity [National Geographic magazine] Hơn nữa, xem trên, có hơn chục ngôn ngữ và dân tộc có nền văn hoá khác hẵn với Tàu, mà vẫn gọi cái lễ ấy là :Têt, đồng âm với cái tiếng Tết của dân Giao chỉ và của dân Mừờng, nên ta phải "suy nghĩ lại" và "xét lại" về cái hiểu lầm Tết khác Tiết của hơn 2000 năm qua. Như vậy, tết là tên gọi cái ngày ăn mừng đầu mùa mưa của các dân tộc và sau này trở thành ngày ăn mừng đầu năm âm lịch luôn của các dân Mường, Nùng, Thái, Zhuang, Chàm, Mon, Khmer, Vùng đông bắc Ấn độ, Nepal, Mustang, Munda (Nguồn Đổ Thành Nhạn Nam Phi)" (Hết trích) Những luận cứ trên khẳng định Tết là lễ hội mừng năm mới theo lịch Nông nghiệp của Văn hóa lúa nước, gọi là Tết Cổ Truyền Việt Nam, chứ không thể gọi là Tiết hay là Tết Nguyên Đán được. Và đương nhiên là lễ hội này chính là lễ hội văn hóa truyền thống 100% của người Việt, không phải có xuất xứ từ Trung Hoa. Vì vậy khẩn xin các phương tiện truyền thông, các lời chúc tụng của lãnh đạo dân tộc Việt, và các nhà hoạt động văn hóa lưu tâm khi viết và nói về lễ hội mừng năm mới theo Nông lịch của người Việt là "Tết Cổ Truyền" chứ đừng nhầm lẫn là Tiết Nguyên Đán, hay là Tết Nguyên Đán. Vì không những đó là sự nhầm lẫn lịch sử tai hại mà còn tỏ ra sự hiểu biết về Văn hóa Dân tộc Việt quá nông cạn. Chấm hết việc khai bút đầu Xuân Mồng 2 Tết Cổ Truyền Tân Mão Thuận Nghĩa
 11. Ngày tết đầu xuân ham ăn nhỡ miệng xơi cho lắm vào - chẳng may bị té re tào tháo đuổi . - Cứ bình văn tĩnh thứ nhất là phải dịn ăn - Thừ nhì là : Uống cho đẫy nước vào để tống xuất ... - Có thể : Đập vụn một ít than - than củi cháy tuyền tính chứ không phải than tổ ong than đá nhé ! - pha ra mà uống cho nó rút độc. Mà hình như bi giờ họ có chế một loại viên than hoạt tính to bằng các cúc áo măng tô bán ở quầy thuốc tây - mua về mà uống cho nó vệ sinh an toan thực phẩm. - Pha chè tàu đặc mà uống. - Còn nữa thì đem gạo sống lẫn trà tàu bỏ vào chảo mà rang cho cháy đen xì xì thành than - tán ra mà uống cũng có tác dụng như than hoạt tính - lại chống mất nước. - Thấy êm rồi thì nếu bụng còn đau và sôi ậm ạch thì xơi một cùi dìa to mật ong rừng loại đúng là thiên nhiên hoang dã nhé. Chớ hốc mật ong nuôi - đầy đường mía => có mà tổ trác. - Ăn uống khó tiêu ậm ạch thì dùng một là rượu táo mèo ( còn gọi là Sơn tra trong Đông y ) có tác dụng tiêu thực nhất là các thứ bột đường như bánh mất kẹo. Còn mà ăn lắm thịt thà thì phải dùng quả dứa hay đu đủ mà xơi vào - đảm bảo tiêu sạch. Nhà nào có mụ vợ biết làm món trà dấm Kombucha - sau bữa ăn nốc vài ngụm thì quá tốt. - Tay nào to gan làm luôn một muôi hạt tiêu tán thì đảm bảo đang bị Tào thị Tháo đuổi thành Táo văn Bón ngay . Đừng chê thuốc rẻ mà nhờn. Hữu sự xem - Tin thì cứ làm thử. Lang vườn TNM
 12. Nhà cháu tính đẻ thêm đứa thứ 9 cho đắc cách Cỉu long chăn trâu - à quên ! Cửu Long Tranh Châu Nhờ qúi các bác xem gúp lúc nào thì không xấu. Cám ơn qui các bác.
 13. Thế đã báo công an chưa !!!
 14. Tết là gì? (http://www.camcuoi.com) Một câu hỏi xưa như trái đất những cũng luôn mới như tráiđất. Đời người trải qua biết bao nhiêu cái tết, nhưng mỗi lần tết đến vẫn thấynguyên vẹn cảm xúc hồi hộp. Tết là: - Là dịp để một số kẻ cơ hội “hối lộ hợp pháp” bằng “quàTết”! - Tết là mua hàng nhiều nhất, ăn uống nhiều nhất, vuinhất... Chẳng thế mà dân gian gọi là “Tết nhất”! - Tết là ngày mà người ta đến nhà thăm nhau để rồi... rất ítkhi gặp nhau! - Tết là ngày để người ta ăn xả láng, uống vượt khả năng đểrồi nếu vợ nhắc nhở thì cười khì: Tết mà! - Tết là những ngày nghỉ đích thực của cu Tí vì chắc chắn nókhông phải đi học… hè! - Trong “Tết” có chữ “tế”, giống như cúng nên ngày Tết làngày cúng tổ tiên! - “Tết” có chữ “ế” vì nhiều người ham Tết đắt hàng nên đầucơ đến mức... ế hàng! - Trong “Tết” còn có chữ “ết”, bởi ba ngày Xuân nhiều ngườiuống rượu bia rồi phóng xe lạng lách Đâm quàng vào nhau, ngã mà c…hết .
 15. Mộ và đền thờ NAM BANG THỦY TỔ KINH DƯƠNG VƯƠNG Hạc Hải Cư Sĩ 19 tháng 2, 2010 ... Đức Phật, Ông Trời hay Thượng Đế chăc chắn không bao giờ ban Ân Phước cho những đứa con bất hiếu nào, dám đem Bàn thờ Tiên Tổ của mình thờ cùng lũ súc vật. Sự việc đem bàn thờ Vua Hùng vào Sở Thú để thờ, thì có phải đem vong hồn Tiên Tổ mình vất vào sọt rác không ?... Trong nỗi bức xúc, xin khẩn cầu tất cả những ai quan tâm, đề nghị Chủ Tịch Nhà Nước, Thủ Tướng Chính Phủ, Chủ Tịch Quốc Hội sớm ra chỉ thị, mau mau di dời đền thờ vua Hùng ra khỏi Sở Thú Sàigon. (HHCS) Sách xưa có dạy: “Người lấy Tổ là gốc, vật lấy Trời làm nguồn” Có sống tha phương, mới cảm thấy nhớ nhà da diết, càng về gìà mới thiết tha tình nghĩa quê hương, xóm làng. Tôi được may mắn là được đi một số các nước trên thế giới thăm các danh lam thắng cảnh, nhưng không thấy nơi nào đẹp bằng Quê Hương Việt Nam mình ! Với bụi tre đầu làng, với cây đa đầu đình vẫn mãi mãi in sâu vào lòng. Một câu hỏi cứ ám ảnh tôi : “Anh đã đi nhiều nước trên thế giới, xem được nhiều cảnh xứ lạ quê người, thế đất nước Việt Nam của Anh, Anh đã đi khắp hết chưa ? Sử Việt anh có am tường không ?”. Thế là chuyến về Việt Nam kỳ này, bằng mọi gía, tôi phải đi thăm cho bằng được một vài di tích lịch sử cội nguồn. Theo như đã định, tôi quyết đi thăm Lăng mộ Hoàng Đế Kinh-Dương-Vương, vị vua đầu tiên và cũng là Thuỷ Tổ của người Bách Việt xưa kia. Trước hết tôi đến viếng và dâng hương đền thờ, lăng mộ các vua Hùng trên núi Nghĩa Lĩnh, thuộc thôn Cổ Tích, Huyện Lâm Thao, Tỉnh Phú Thọ; cùng tìm hiểu thêm một ít thông tin về lăng mộ của Nam Bang Thủy Tổ Kinh-Dương-Vương. Cũng ngay chiều hôm 9/10/2006 đó, trên một chiếc taxi xuất phát từ Hà Nội, chúng tôi trực chỉ đến làng Á Lữ, xã Đại Đồng Thành, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh, tưởng đã chắc chắn tìm ra đia chỉ nơi mộ Tổ, nào ngờ trên đường đi, hỏi thăm dài dài mà chẳng ai biết, kể cả một số dân địa phương ở huyện Thuận Thành cũng như các bác tài xế taxi khác, may thay cuối cùng cũng tới nơi được. Theo chương trình đã vạch sẳn, ngày mai tôi phải có mặt tại Hà Nội để đi đến tham quan Đền Đô nơi thờ 8 vị vua nhà Lý (sẽ có bài viết về Quê Hương và Vua Lý Thái Tổ nổi tiếng này). Chùa Dâu (Thanh Khương, Thuận Thành) Sau 30 phút từ Hà Nội đến Thuận Thành, gặp Chùa Dâu. Ngôi Đại Cổ Tự đầu tiên của Phật Giáo Việt Nam từ thời Sĩ-Nhiếp, Luy-Lâu; rẽ phải lên lộ là bờ đê, chúng tôi đến được nơi muốn tìm. Đường vào lăng nhỏ hẹp, vừa đủ cho một chiếc xe hơi đi, hai bên dân làng Á Lữ trồng mía, trước mộ lăng là dòng sông Đuống lững lờ trôi, mộ có 4 trụ gạch thay cho cổng chào trông rất cổ kính uy nghi, bên phải có Đền Trình. Bao quanh có cây cối xanh ngát thâm u. Chiều nay trước mộ, chúng tôi chẳng thấy có bóng dáng khách tham quan nào ngoài tôi và anh tài taxi trẻ tuổi với Bác Từ Biện Xuân Thược (người trông nom di tich) nay đã ngoài bát tuần thiên thọ. “Vách đá hoang liêu mờ khói lạnh Nghĩa đường nghiêng bóng phủ rêu phong”. Là con dân của Quốc Tổ Kinh-Dương-Vương, tôi rất tự hào về ngôi mộ Thủy Tổ và đền thờ cổ này. Bởi hiếm thấy nơi nào trên trái đất này có một nơi thờ thủy tổ cho cả một Quê Hương Dân Tộc. Các Tôn Giáo cũng đưa các tín đồ của họ đi hành hương tham quan các thánh địa: Mecca, Jerusalem, Vatican, Tứ Động Tâm Bồ Đề Đạo Tràng … Nhưng hầu hết đó là các hoạt động của cácTôn Giáo chứ không phải là hoạt động của cả một dân tộc. Vậy Lăng Mộ, đền thờ Hòang đế Kinh-Dương-Vương, cha của vua Lạc Long Quân, ông nội của vua Hùng. Chúng ta cùng một bào thai là người Việt Nam da vàng, máu đỏ với Đồng bào trong nước và với Việt-Kiều ở nước ngoài có hơn 87.000.000 người phải có bổn phận như thế nào với Thủy-Tổ Kinh-Dương-Vương, và với khu Di tích lịch sử này ? Đền Kinh Dương Vương Lăng mộ Kinh Dương Vương (Lễ hội Kinh Dương Vương & Lạc Long Quân & Âu Cơ, thôn Á Lữ, xã Đại Đồng Thành) Thắp ba nén nhang, vái lạy Thủy-Tổ Kinh Dương Vương xong, tâm hồn tôi hưng phấn lạ thường, như có một luồng điện trường sinh học của Trời Đất tràn ngâp cả người tôi. Sau đó, tôi hỏi vị canh giữ lăng về ngôi mộ Tổ, được vị này cho biết rất là tường tận: “Ngôi lăng mộ này có từ thủơ xa xưa, lâu lắm rồi. Trước những thế kỷ trước công nguyên. Lại thêm khoảng cách mộ lăng 400m còn có một ngôi đền thờ, bên trong đền thờ có tượng Vua Kinh Dương Vương, cùng con trai ngài là vua Sùng Lãm Lạc Long Quân, cũng tại Thuận Thành, Kinh Bắc”. Ban thờ chính tại Đền Thượng, Khu di tích đền Hùng, thành phố Việt Trì Gíó thu thoang thoảng, mùi hoa nhài thơm mát, nắng đẹp cứ dịu dàng trôi. Sau vài phút suy tư, tôi không còn vui như phút ban đầu. Buồn là cho tới nay chưa có một công trình văn hóa tầm cở nào, tên đường lộ nào được mang tên Ngài. Ngay như tại thủ đô Hà Nội, Huế, Đà Nẵng, Sàigòn cũng như các tỉnh thị lớn, ở hầu hết đất nước … Buồn hơn nữa là trước đây người ta đã đưa bàn thờ bát nhang, bài vị các Vua Hùng vào đặt tại Sở Thú Sàigòn để thờ ! A-Di-Phật, Thiện Tai Thiện Tai !!! Không lẽ hết chỗ để thờ các vua Hùng rồi sao? (Thảo Cầm Viên chỉ là tiếng văn hoa bóng bẩy người bình dân chỉ nói "Sở thú" mà thôi). Ai lại đưa các Vua Hùng thờ chung với chó, mèo, cọp, khỉ, trăn rắn . . . Đây là một việc làm quá ư là vô văn hóa, có tính chất miệt thị; đúng là phi dân tộc. Cho nên như Cụ Hòanh Linh đã nói: “Hể đã phi dân tộc thì thế nào cũng phản dân tộc” ! Còn gì đau buồn hơn? Lễ giỗ ở đền thờ Hùng Vương trong khuôn viên Thảo Cầm Viên, Sàigòn (*) Ảnh năm 2010 Nay quê hương sông đã liền sông, núi đã liền núi, con cháu Thủy-Tổ Kinh-Dương-Vương và các vua Hùng đã thống nhất sơn hà ; thế mà đã hơn 32 năm (1975-2007) Đền thờ Hùng Vương vẫn còn nằm trơ trơ đó giữa nơi được gọi là “Sở Thú Sài Gòn” nay có tên là Thành Phố Hồ Chí Minh. Khách quan mà nói, 32 năm qua nhà cầm quyền VN đã có những thành tựu về khảo cổ, có công xây dựng đền Hùng ở Phú Thọ, Đền Đô ở Bắc Ninh … Thế mà Đền Hùng Vương tại sở thú vẫn tồn tại, phảỉ chăng đây là điều sơ sót vĩ đại ? Trong nỗi bức xúc, xin khẩn cầu tất cả những ai quan tâm, đề nghị Chủ Tịch Nhà Nước, Thủ Tướng Chính Phủ, Chủ Tịch Quốc Hội sớm ra chỉ thị, mau mau di dời đền thờ vua Hùng ra khỏi Sở Thú Sàigon. Nếu được vậy, vong linh 18 vị Vua Hùng mới được an vui. Những con cháu của các Ngài bây giờ và ngàn sau mới ăn nên làm ra: có của dư, của để …để mà vượt Thái, hơn Đài Loan, tiến kịp Đại Hàn tiến tới lãnh đạo Đông Nam Châu Á Đức Phật, Ông Trời hay Thượng Đế chăc chắn không bao giờ ban Ân Phước cho những đứa con bất hiếu nào, dám đem Bàn thờ Tiên Tổ của mình thờ cùng lũ súc vật. Sự việc đem bàn thờ Vua Hùng vào Sở Thú để thờ, thì có phải đem vong hồn Tiên Tổ mình vất vào sọt rác không ??? Sau khi thắp nhang vái lạy đảnh lể trước các Di Tượng Nam bang Thủy Tổ Kinh-Dương-Vương và Lạc Long Quân -Âu Cơ, tôi kính cẩn Thĩnh Nước, Đất, tàn nhang đem về Hoa Kỳ để thờ phượng, Lòng tôi lại bùi ngùi xúc động khôn nguôi với niềm tự hào dân tộc. Bấy lâu nay nghe người ta nói: “Việt Nam là nước nhược tiểu”! Không !!! Việt –Nam chỉ là một tiểu quốc, một nước nhỏ chứ không phải nước nhược, nhược thì làm sao được, khi mà Ông Cha ta đã đánh thắng các đạo quân hung hãn nhất thế giới, quét sạch giặc ngoại xâm phương Bắc: Đế quốc Tần (221 trước Công Nguyên), Nhà Tống (Thế Kỷ 10-11), Nguyên Mông (Thế kỷ 13), Minh (Thế kỷ 14), Mãn Thanh (Thế kỷ 18). Phát xít Nhật 1945, Thực dân Pháp năm 1954, Đế Quốc Mỹ 1975, Bọn Bành Trướng Tàu năm 1979. Hòa nhịp với các tên tuổi như: An-Dương-Vương, Hai Bà Trưng, Ngô Quyền, Phạm Ngũ Lão, Lý Thái Tổ, Lý Thường Kiệt, Trần Nhân Tôn, Trần Quốc Tuấn, Lê Lợi, Nguyễn Trải, Nguyễn Huệ, Bùi Thị Xuân, Phan Đình Phùng, Đề Thám, Phạm Hồng Thái, Nguyễn Thái Học, Võ Nguyên Giáp … Cùng các anh hùng liệt nữ khác đã viết nên trang sử oai hùng của Dân Tộc Việt Nam kiệt xuất, làm nên thiên hùng ca bất tận. Ông cha ta như thế đấy ! Thì làm sao gọi là nước mình là “Nhược Tiểu”? Chao ôi ! Anh hùng quá ! Kiêu hảnh quá! Ông cha ta đã viết lên những trang sữ thần kỳ hiển hách nhất trên hành tinh này có một không hai và Đất nước Đại Việt ta hôm nay tự hào có di tích lịch sử cực kỳ cổ kính gía trị như thế … Lịch sử từ những ngày bình minh lập quốc giành quyền tự chủ, qua bao phen thăng trầm vận nước nổi trôi bỉ thái, chống phương Bắc, bình phương Nam; có lúc đắ chìm trong hàng thế kỷ đêm dài nô lệ, nhưng vận nước bi đát chắc chắn rồi phải qua đi, nhường bước lại cho buổi vinh quang huy hoàng, thịnh vượng phải được bật lên .8 năm, 12 năm nữa,chúng ta con Lạc, cháu Hồng phải đưa Tổ Quốc lên tầm cao mới: Phải là con RỒNG CỦA Á CHÂU: Phải hơn Thái, Phi, vượt Đài Loan Tiến kịp Hàn, lãnh đạo các nước Đông nam Á Châu Chúng ta với hơn 87 triệu nhịp đập của con tim trong dòng huyết quản của Mẹ Âu Cơ hẹn cùng nhau đi xây tình người; dựng lại Tổ Quốc, Quốc Tổ ngàn lần tươi sáng hơn, vinh quang hơn để đón mừng giang sơn của vận hội mới. Giờ đây trở lại Hoa Kỳ, tôi không khỏi chạnh lòng băn khoăn, khắc khoải mong có dịp được trở lại thăm Tổ Quốc, Quốc Tổ, Mộ Tổ, Đền Xưa, nơi chôn nhau cắt rún, mảnh đất linh thiêng . Ước mong được đóng góp một vài viên gạch nhỏ để vun đắp lên ngôi Mộ Cổ Kinh Dương Vương này. Quên mộ cổ Thủy tổ Kinh Dương Vương,chúng ta cảm thấy như hẫng đi một đoạn truyền thống,một chiều dài lịch sử, một mãng của tâm hồn đất nước. Khẩn cầu quý vị hữu trách đang cầm quyền tại quê nhà hằng lưu tâm và đánh gía đúng mức gía trị của Di Tích Lịch Sử này. Di tích NAM BANG THỦY TỔ KINH DƯONG VƯƠNG phải được trùng tu, phải được trở thành một Di tích lịch sử mà từ xưa đến nay ít ai biết đến, kể cả những vị đang nắm giữ những chức vị quan trọng đương thời. Mộ Tổ, Đền xưa chừ ngái lắm Hồn thiêng Quốc Tổ vọng canh thâu Việt-Lịch 4886, Houston HẠC HẢI CƯ SĨ (sachhiem.net ) (*) Chú thích của SH: Ðền do Pháp xây dựng, dùng làm nơi kỷ niệm tưởng nhớ những người Việt Nam đi lính cho Pháp, đã chết trong chiến tranh thế giới lần thứ nhất. Lúc đầu, đền có tên là Kỷ Niệm (Temple de Souvenir). Sau năm 1954 (thời Ngô Đình Diệm), Pháp rút khỏi Việt Nam, đền được chuyển sang thành đền thờ Quốc Tổ Hùng Vương.... (dựa theo nội dung của http://www.saigon24h.vn/)
 16. Sống thật là đẹp với lá số không đẹp của mình Ngồi trước mặt hắn, ông thầy số đăm chiêu lần lần ngón cái chạy lướt trên các đầu ngón tay khô héo, mắt ông liếc ngang ra phía cửa sổ nơi mấy cành bàng từ dưới đường vươn lên, lắc lư chùm lá non xanh đùa với nắng vàng. Lạ thật, chẳng lẽ cái giấy khai sinh vàng úa của mấy thằng Pháp tổ sư có tiếng là cẩn trọng giấy tờ lại ghi sai ngày sinh hay là giờ đẻ hay sao. Mà rồi ông đã vấn tra, thấy đúng cho từ diện mạo, thanh sắc, huynh đệ cho đến điền trạch. Tất cả đều khớp với lời khai của gã thân chủ đáng thương đang ngồi trước mặt. Thật là đáng thương, và đau. Nỗi đau này ông biết thật rõ vì nó chính là nỗi đau mà ông đã chịu suốt cuộc đời mình. Cục khắc Mệnh. Như con cá bị nằm trên cát, cục diện bao quanh cả cuộc đời mình lại luôn khắc chế với cái bản chất mà ông Giời đã sinh ra mình. Tử Phủ Vũ Tướng, một mình một ngựa trấn ngự biên cương. Oai dũng, trượng phu, tài hoa đủ cả. Thế mà Tuần - Triệt vây hãm. Như là danh tướng thân cô thế cô, thò ra ngả nào cũng bị mai phục cũng bị áp chế. Lơ mơ là dây sắt cuốn chân vó ngựa, là hầm hố ẩn bẫy hỏa mù. Vậy mà xích thố vẫn cứ ngứa chân. Đau nhất là lạc cả tam hóa. Hóa Khoa, Hóa Lộc, Hóa Quyền. Ba cái quan trọng nhất đời của một cái thằng đàn ông. Là thằng đàn ông, biết mình tài giỏi không kém chi đời mà động đến sự thi cử thì là thất bại, bằng cấp chỉ có tí ti. Ngồi nhìn những thằng kém cỏi nó vênh nó vang bằng cấp đầy mình. Là thằng đàn ông mà không tụ lộc. Lanh lợi tháo vát, thương trường cũng đã vào ra. Vậy mà còn lại trong lòng bàn tay chỉ ít tiền còm. Hễ quả nào đậm, tưởng là ăn chắc, thế rồi trời xui đất khiến thế nào, đều ra tóp cả. Ngồi nhìn lũ bạn, xe hơi nhà lầu, lộc lá đầy đủ mà biết nó kém xa mình trong nghệ kiếm tiền. Hóa Quyền thì khỏi phải nói. Đã là chính nhân quân tử, thời bình làm gì có ghế mà mơ. Họp hành liên miên, nghe mãi mấy điều rác tai đã thấy sốt ruột muốn bỏ ra ngoài, nói chi là nịnh là tham. Số này không có chức quyền, rõ như ban ngày, không xem cũng thấy. Đau quá. Phải chi là nó ngu hay nó kém tài, phải chi là nó lười hay nó phản phúc. Vậy mà cả đời xông pha để rồi đâm toàn vào các ngõ cụt không ngờ, thất bại vô duyên cớ không thể nào mà lý giải được. Tuần-Triệt trấn ngự, lạc cả Tam Hóa. Đau nhất là cái lá số này thế nào mà lại giống hệt lá số của ông. Nó làm vết đau vò vặn trong lòng tưởng như đã ngủ nay lại âm thầm cựa quậy, âm thầm xót xa, mà không thể nói ra được cùng ai. Biết được số mình, sau bao nhiêu lần Định mệnh ngáng chân, ông đã lui về ở ẩn. Thi thoảng xem số cho mấy gã bạn già đốc chứng, cho vài thiếu nữ bất hạnh, cho các đám bà sồn sồn bức xúc. Cho nó đỡ buồn. Mà rồi cũng đỡ buồn thật. Xem ra mới biết, đời người bất hạnh chiền chiền, vạn nhân vạn kiểu, chẳng ai giống ai. Thì rồi mới thấy mình vẫn còn may. Có điều nỗi đau không sao dập được, làm cho mặt lão nhúm nhăm, khóe môi chảy xuống, đuôi mắt nhíu lại. Cố cười thì lại như là đang bị đau răng. Nuốt cũng không được, nhổ ra không xong. Phải chi ông Giời đã không thương mình, thì hãy cho ông được chọn cái ngày giờ sinh thật xấu. Xấu cả mệnh, xấu cả cục, thế là yên lòng không uất ức chi. Thế là nhắm mắt - ngu si để hưởng thái bình. Tính ông cũng lạ, xem số là số người ta, vậy mà mỗi lần xem xong, ông lại bị nó ám ảnh. Làm sao mà lại có đứa khổ sở đến thế, làm sao mà vận lại đeo lại bám mãi mà không gỡ ra được. Có đứa xinh ơi là xinh, thuần hậu nết na đủ đường vậy mà lại khổ vì tình, lại khổ vì mấy cái thằng ất ơ, xách dép cũng còn chưa đáng. Thế là đêm về, ông thức chong chong, mãi chẳng ngủ được, lại dậy lấy cái lá số ấy để mà xem, mà nghĩ, mà luận, mà suy. Có lẽ vì thế mà ông thấy mình càng ngày đoán số càng giỏi. Có lẽ vì thế mà ông thấy cảnh đời càng ngày càng buồn sâu hơn. Thế mà cái mẹ cha nó, cái thằng giời đánh ngồi đây. Mặt nó lúc nào cũng như là đang cố dấu cái gì đang vui vui ở trong lòng, chân tay cứ như là đang muốn cựa muốn quậy. Tóc đã hoa râm mà mắt nó vẫn còn hấp háy tò mò nhìn vào tủ sách của ông như là muốn học muốn theo. Mà nào nó có sướng gì. Cũng lạc Tam Hóa, cũng Tuần cũng Triệt đóng chiếu. Mà nó đã có mấy vận hạn xấu ơi là xấu, nó khai hết cả, đúng như ông đã luận đoán. Thế nhưng sao nó có vẻ phẻ phê. Hay là nó đang đóng kịch. Tiên sư cái thằng thánh vật, định lừa cả ông mày đây. Thế rồi như bao đứa khác, sau khi đã nghe ông phán, dập đầu khen hay, khen đúng, khen tài. Thế rồi lần tay ra đằng sau đít, móc cái ví ra, lóng ngóng rút tiền kẹp vào cuốn sách ông vứt trên bàn, cái miệng bắp mấy câu cảm ơn. Thằng này cũng y hệt thế. Xong rồi nó vẫn ngồi lỳ. Rồi nó sán lại, bàn tay ấm nóng sờ vào tay ông. Giọng nó tâm tình: Bẩm thầy, con biết là số con xấu. Con biết số con không được Giời thương, mà bất khả kháng. Đẻ ra ngày ấy giờ ấy, lưới Giời đã giăng thế ấy, cấm có cãi bàn, cấm có xin xỏ. Cho nên con phải lưu manh, con lách thầy ạ. Đã chục năm nay, con cũng vọc vạch học cái Tử vi, không xem cho ai, chỉ xem cho mình, không mong đổi số, chỉ tính sao cho có thể sống thật là đẹp với cái lá số không đẹp của mình. Thế thôi thầy ơi. Nhìn theo tấm lưng thằng đểu lắc lư đi khuất khỏi cửa, ông thầy ngồi thừ mặt ra. Nó nói cái quái gì nhỉ. Đúng rồi. Sống thật là đẹp với cái lá số không đẹp của mình. Tiên sư cả nhà nó ra. Thằng đểu, nó chơi cà rỡn với Định mệnh à? Phạm Hoàng Hải (Chép ở tận báo KHvàDS )
 17. Cung Chúc Tân Xuân Tân thì là mới - Mão là mèo Sức khoẻ mạnh lên- đừng lèo khèo. Đi đứng làm ăn cho hoành tráng Chớ để vợ con nó mè nheo. Cứ là là : chèo - béo - khéo - kẹo. Chớ có dính vào néo – kéo– xéo – tẹo – réo - trẹo – nghèo và …..tèo hay xèo. Thì cứ zét - ô - văn – kê. Năm sớm nhà cháu cũng chúc các ông các bà - cô bác anh chị em - các quan thầy quan anh quan chị và quan các em cứ là là Đầu năm chí giữa nửa năm chí cuối. - Vạn sự như ý - Bốn qúi bình yên - Chẳng có ưu phiền – Ăn no rồi ngủ - Tiền bạc đầy đủ - Đất cát bao la - Cất cửa xây nhà - Đều hợp phong thủy ----------------
 18. Thế là món dồi chó cũng thuộc điều kiêng phải không quan bác quan anh. Rõ tiếc nhẩy. Sống trên đời không ăn dồi chó _ chết xuống âm phủ không có mà ăn. Nhưng còn vớt vát món tiết canh lòng lợn không bị hạn chế phải không hở quan bác.? Nói các quan bác bỏ quá chứ nhà cháu sau mổi chầu tiết canh lòng lợn thì tinh thần thăng hoa đáo để. Rằng bói phét nhưng cứ y phóc như trong ruột gan người ta mà chui ra vậy. chắc là đồng thanh tương ứng đồng khí tương cầu. He hé. Lòng lợn bách tuế bách bách tuế. Không thể hoãn cái sự sung sướng y lại được. Cảm kích.
 19. Tôi không rủa ngài một tí nào cả. Do : Tôi nhắc : Whitebear !!! ĐỪNG CÓ ĐÙA Hết.
 20. Loạn ngôn - Cuồng trí . Ngài Whiteberar ( Hùy - tè - bậy ) hình + chắc ngài cũng là Katalota "khả kính" đây ! Thưa quí ngài. Tôi được hân hạnh đọc mót theo loạt bài tranh cãi của qúi ngài với quan bác Thiên sứ về định mệnh có thật hay không. Thú thật là tôi : Tầm nhìn mới - vốn là thằng nông dân chân đất mắt toét. ăn học chữ tây không được leo cao bởi cái số tử vi có đường học lấy bằng có Tuần Triệt. Dưng học cái Đạo làm người là cái Nhân cái Đức hơn nữa là cái Lễ cái Nghĩa cái Trí cũng được cái khiêm cố nên thấy cũng chưa đến nỗi nào thấy là mất dậy hay bố láo bố toét với người đời chân chính. Thế nên dững cái thuộc Toán - lý - hóa học thuyết này kia thú thực là tôi dốt. Bởi - nên ở đây tôi không dám có ý kiến gì với các quan bác quan anh cũng những qúi ngài về các học thuyết cao sang ý. Dưng cái gọi là Lẽ ở đời thì tôi bàn đây với qúi Ngài - được. Qúi ngài chắc giời tây ru học cũng lâu hỉ. Còn biết ăn cơm bằng đũa hay quen thói bốc bằng tay. Da thịt và hơi thở chắc phai hết mùi thơm gạo lúa mới với rau muống chấm tương mà thay bằng mùi gây gây của bơ sữa. Cũng chả sao ! đấy là hình thức và thói quen phải thích nghi theo phương tiện. Cái chính là cái đầu cái khẩu và cái tâm có còn gốc rễ cội nguồn hay không. Tôi đã từng tát một anh tiến sĩ khoa học suýt rơi răng và vác gậy khoắng 1 cô tiến sĩ nữa sút gẫy chân ( ko muốn gọi là thằng và con vì sợ bất lịch sự ). Bởi tội láo ! Thật ra chúng là con cháu tôi. Chả giấu gì ngài dòng họ tôi được hưởng chút phúc đức của tổ tiên để giành nên đời nay phát về quan quyền và học vấn nên con cháu thời nay cũng lưng lửng rổ là tiến sĩ với giáo sư gồm cả dâu lẫn rể mà tuyền là thứ làm bằng ờ bên Tây xịn Anh quốc Pháp quốc Mỹ quốc Úc quốc đủ cả. Ừ đành thi đi học hỏi cho nó phát triển - dưng học là học cái hay biết cái cái dở của người đời để mà đi để mà tránh. Chứ phải aloxo có được mớ kiến thức mới cao to thì cập thêm cái đen hôi của nó. Chuyện là thằng cháu tôi tiến sĩ ở tây về nói chuyện với bố nó cũng là hàng giáo sư trong nước. Khi tranh cãi gay gắt về khoa học xã hội "phọt" ra một câu : " Bố chẳng hiểu cái quái gì hết" - thế là ăn một cái tát. Quái là quái thế nào ??? mất dạy. Còn cô cháu cũng tiến sĩ khả ái khi kể chuyện về người yêu sắp cưới là một anh tây thì gọi người ta là "nó" là " mày ". Nó là là nó thế nào ? nó bẩu bên đó xưng hô là "ju" với "ai" nên gọi vậy. Bố toét chưa. Là chồng đến nơi - rồi yêu thương cưng nựng - sắp đầu gối tay ấp. Lịch sự thì gọi là anh ấy hay anh ta hay tối thiều là tên "rêm" hay là tên "rôn" gì đấy chứ nó nó mày mày với ai. Nghe nói và từng đã thấy mấy anh chị người Việt ta ờ tây về cũng hay mày tao nó nó như thế lắm. Thế Tây nó dậy cái thói mất dậy như thế hả ngài Hùy - tè -bậy ? Nói dài dòng như thế đề muốn nhắn với qúi ngài rằng ở đời không phải thấy ai hiền là cũng bắt nạt đâu nhé. Đạo Phật vốn từ bi thế mà phò Đường tam tạng đi thỉnh kinh vẫn phải có một Tôn Ngộ Không luôn luôn và sẵn sàng đập chết yêu quái. Thiếu Lâm Tự là chốn tu hành cũng phải thi triển võ công giết quân vô đạo phá chùa giết tăng. Qúi ngài vào tranh luận với quan bác Thiên Sứ. Chuyện lý thuyết học vấn toán lý nhà tôi không dám bàn ( vì tôi dốt) dưng thái độ và ý tứ của ngài đầu láo toét và hỗn xược. Ngài mượn chuyện phỉ báng lịch sử và đất nước ( xem lại chỗ nói về nghìn xưa văn hiến mà xem). Khi thái độ bố láo xuất hiện một số quan bác theo tôi là bậc tri trí như DaoHao - Vo Truoc ... có nhời về đạo lý thì ngài cũng ngang nhiên xổ toẹt. ngài to giọng chửi bới như một con hàng tôm hàng cá với quan chị "Vinlando" hay như một thằng ma cô giang hồ với NNC hay vài xã viên khác khi họ có nhời góp ý. Đặc biệt nữa là ngài quá láo khoét với tôn giáo và đức tin - bằng chứng là câu nói trên đây cũng như câu hỏi : Mr Thích ca? ....... ( tôi không muốn nhắc hết) - tìm lại bài Định mệnh có thật hay không thì thấy. Ừ ngài cũng ra vẻ hiểu đời và khiêm tốn với NXQuang ( nghe nói cũng là một tiến sĩ ) nói thật đến giờ này thái độ và phong cách của tiến sĩ Quang và một vài tiến sĩ đã tự giới thiệu như DH hay VT tôi rất nể nếu có dịp gặp thì tôi bái ông ta một bái về tính khiêm cung). Ngài đầy mâu thuẩn đấy Kakalota ạ. Tôi cứ cho học vấn về toán lý của ngài là đúng và siêu đẳng đi. Dưng lý luận của ngài mâu thuẫn lắm. ngài bảo ngài không tự hào không dẫn dắt cái mác tiến sĩ của ngài ra nhưng động tí ngài lôi lũ đàn em là thạc sĩ là kỹ sư ra lòe đời. Thách đố thi đấu này kia. Rờm lắm. ngài yêu cầu người này người kia thế này thế nọ phải đọc chỗ này chỗ kia để hiều kiến thức cơ bản về toán lý để tranh cãi với ngài. Trong khi xúc phạm đến tôn giáo và lịch sử dân tộc thậm chí cả chế độ và đất nước thì ngài thể hiện một cái đầu rỗng tuếch. Ngài bảo Đức Phật khuyên người ta tu. vậy ngài biết tu ở đây là gì không hay ngài nghĩ đơn giản là hình tướng cạo đầu xuống tóc ăn chay niệm Phật gõ mõ tụng kinh. Đức Phật dậy về Ngũ giới cho hàng phật tử + cư sĩ tại gia ... từ ngàn xưa đến nay vưỡn còn nguyên giá trị. 1 - Không nói láo : Vì nói láo như ngài đây nhiều người ghét nhưng thế còn may. Vô phúc gặp thằng nào nóng tính nó sùng máu điên lên tát cho một cái rụng hết cả răng ăn.... 2 - Không Sát sinh : mạng người là quí - giết một người làm gia đình người ta khổ đau oán hận thù truyề nợ trả . Nữa lại bị công an bắt nhốt tù hay dựa cọt thì toi đời giai. Còn giết vật thì nghĩ như cảnh nhà ngài tì dụ nuôi một con chó cái mới đẻ bầy chó con. chẳng may gặp thằng nhà bên khốn nạn muốn ăn mắm tôm với lá mơ rình mò đập chết con chó mẹ làm bữa rựa mận. Chiều về ngài thấy cảnh đàn cho con khát sữa ẳng ẳng rồi lịm đi. Nghĩ nó như như con ngài - ngài có thấy sát sinh là có tội. 3 - Không uống rượu : Uống rượu nhiều dễ bị ung thư - sơ gan mà chết. Uống rượu say sưa ra đường lái xe cảnh sát huýt còi thổi phạt thu bằng lái thì ngài có mà cuốc bộ. Chưa kể say bí tỉ ngủ gật như ông quan to người Nhật bị dân tẩy chay. hay say về nhà mắng chó chừi mèo vợ con xa lánh hàng xóm khinh cho thậm chí tức lên nó gọi công an xã đến trói gô cổ lại. 4 - Không trộm cắp : Lợi mình hại người người ta thù ghét. Chẳng may bị tóm có mà tù mọt gông. 5 - Không dâm dục : Tu giác ngộ chưa đến hàng giải thoát là hạng tại gia. Đức phật không ngăn cản khuyến dụ tu tại gia hay phật tử phổ thông kết hôn sinh đẻ. Nhưng một vợ một chồng chung thủy. Quan hệ bậy bạ chơi gái như ngài có ngài vướng phải Sida hay gang mai thì toi tòi tòi. Không thế mà vô phúc lộ tẩy thì sự nghiệp tàn tành như khối ông quan bên tây tự do là thế mà dính vào gái gú là đứt như tơ nhện lúc quyét nhà. Nước mỹ tự do là thế mà Bin linton còn khốn khổ với vụ Mônica - chắc ngài ờ bên đó quá biết. May là Monica chưa có chồng nếu không chồng cô ta đến cắt tai Bin kiểu như ghen ờ VN ta làm mộc nhĩ thì hết chuyện. Còn chuyện luyến ái "tỉnh tình tinh" của vợ chồng thì phải biết tiết dục vì dâm dục nhiều tổn thọ. Danh Y Tuệ Tĩnh có câu : Dưỡng tinh bế khí tồn thần - thanh tâm quả dục thủ chân luyện hình là vậy. Dâm dục nhiều vô độ sinh ra mỏi chân chồn gối u mê. Nên cầu thủ đá bóng đến bên tây họ còn cấm và hạn chế chuyện đó trước khi thi đấu vô địch quốc tế là thế. Mới đơn giản như vậy ngài mắt còn đang nhắm tịt mà mồm đã thờ ra một câu có hơi như nước cống toàn bơ sữa đang trong quá trình phân hủy. Thiện tai thiện tai. Muốn chê bai Phật giáo hãy học Phật trước đi rồi chê. Hãy tìm hiểun các giáo lý của Đức Thích Ca kỹ đi ( giống như ngài bày cho người ta tìm hiểu về cái toán lý của ngài ý ) Buồn một tí là tôi cũng dốt viti1nh lên đầy phải nhờ con chỉ dẫn không biết đường linh đường lin về Phật giáo để cho ngài vào đó khai trí. Chịu khó đi tìm nhé. Nghĩ rằng : Triết học là một môn khoa học. Cao lên hẳn của khoa học có lẽ là triết học - hơn hẳn các học khác. Vì khi triết học đó hợp Lẽ nó sẽ sáng chói và tồn tại mãi mãi mà không bị phủ nhận hay một thứ hạu duệ làm lu mờ. Ông Nobel nổi tiếng khi sống với thuốc nổ được vận dụng dùng giết bao nhiên sinh mạng. Cuối đời triết được mà có nguyện vọng dâng hiến gia tài cho tôn vinh khoa học chính đáng m,à tên tuổi sẽ còn đến bao giờ nhỉ ngài Kakalota hay Huầy - tè bậy ? Ông Anh sờ tanh có lúc phải thốt lên rằng : Nếu phải buộc tôi theo một tôn giáo - tôi sẽ chọn Phật giáo vì ở đó đều khoa học. Hãy tìm xem Bohr - Weirner Heisenberg - David Bohm - Erwin Schrodinger ...... và rất nhiều người quí ngài không lấy làm lạ. Để xem họ nói như thế nào về tư tưởng triết học đông phương về Đức Phật và về cả Đạo giáo nữa. Tôi hỏi thử : cỡ ngài bây giờ liệu xách được mấy bao tải dép cho mấy vị có tên ờ trên ??? Thế mà ngài .... Ngài có thể rất giỏi trong học tập nghiên cứu khoa học môn phái của ngài. Nhưng do ngài ngông cuồng coi giời bằng vung. Ngài tưởng đâu cũng như cái lớp học của ngài mà người ta mời làm thầy. Ngài vào cái làng này tỏ vẻ khinh mạn tất cả. Thái độ đấy của ngài là đang chủi cái làng này toàn một bọn ngu đần dốt nát có phải không. Ngài tranh cãi với ông Thiên Sứ về khoa học tôi thấy ông ta rất từ tốn có chăng vài câu nói vui - rồi và người nhắc Đạo Đời tế nhị - thế mà ngài nổi sùng lên nói năng bậy bạ đả phá tôn giáo một cách ngu xuẩn. Với tôi con muỗi bay qua ngoài chuyện biết con nào đực con nào cái tôi còn biết chim nó ở chỗ nào - rất đơn giản phải không chẳng cần phải lý học chỉ vài kiến thức sơ đằng về sinh vật thôi. Nhưng với con người một câu nói một cái nhìn và cái hở môi là tôi cũng biết ai là ai đấy. Kakalota đừng ngông cuồng như vậy. Cái tên Kakalota của ngài ( nghe có họ hàng với Lolita ấy nhỉ ) nó thể hiện cái tính cuồng của ngài rồi. Ngay cả cái Huầy - tè bậy này cũng thế . chưa thay đồi tí nào. Tôi không biết mặt mày và hình dàng ngài ra sao nhưng qua cái tên ảo đầy chữ a và đầy chữ e cho thấy trong ngài một thứ đầy mâu thẫu. Có thể bên ngoài người ta nhìn và tưởng ngài hiền lành nhưng bên trong là một thằng khùng dỡ - Ngạo mạn - cuồng trí. Ngài vào làng gây ấn tượng cũng khéo ra phết. Với mục đích để nhờ xem lá số tử vi về cung hôn nhân thê tử mà phang chí chéo tóe máu để tạo ấn tượng. Học thức lý tón tôi nhắc lại là không phải bàn. Nhưng cái thứ thái độ thể hiện coi ai không ra gì đó thì người ta có ị.. vào mà xoi cho ngài. Đọc mấy bài đầu khi tranh cãi này kia tôi thấy ngài giỏi về toán lý học mà xã hội học dở thế. Chỉ nói về một cái tên ảo của ai đó ngài cũng cuồng lên chạy kiếm bằng cớ chứng minh nào là nhạc sĩ thi sĩ với tiến sĩ. Thật thiếu tỉnh táo không phân biệt được đâu là tiếng " buột dạ" của người đối thoại với tiếng gió rít và sấm nổ - thế là chạy cuống hết cả lên. Ôi ! âu cũng là hệ quả của một thứ. Chịu khó đọc sách về xã hội đi nhá. Đần lắm. Nói nhều mỏi tay. Để ta tặng cho tên ảo nhiều a và nhiều e một vài câu chuyện kết thúc : 1 - Tiết lộ một bí quyết trong luận lá số tử vi của gia bảo nhà ta cho anh. Mệnh có Cự môn là cái mồm lắm nhời. Không khéo tu dễ hóa điên vì lộng ngôn cuồng trí. Điên thật phải vào trại cách ly chứ không phải giả đâu. Khéo tu là gì. Cái mồm vô duyên thì có cái lưỡi kéo lại. Vụng chèo thì khéo chống mà - các cụ dạy thế. Thật ra cái lưỡi mà sâu xa hơn là cái tâm biết nói điều hay đừng phì báng đất nước dân tổ tổ tiên và tôn giáo. Biết " chim khôn hót tiếng rảnh rang - người khôn ăn nói dịu dàng dễ nghe" mà lay phục lòng người. Đừng mà không khéo ỷ có Hóa Khoa Hóa lỘc Hóa quyền mà phạm "bệnh tòng khầu nhập - họa tòng khầu xuất ". Trên tử vi cũng có tướng của cái lưỡi - cái lưỡi ấy tốt hay xấu thì lại do cái tâm trí. Thật ra ta cũng Cự Cơ thủ mệnh tại mão lên phải chịu khó đánh răng trước khi nói lắm đấy. Không thì còn..... Cái này tôi nói thật các quan bác nào nghiên cứu tử vi cứ lấy làm chứng nghiệm. Nhớ là phải tìm rõ cái lưỡi ở các cung phối chiếu và phúc để dám khẳng định 2 - Chuyện thời Pônpốt yêngxari đánh nhau với VN ta. Được thế lực chống đối quốc tế giúp đỡ - chính quyền Pônpot co một số máy bay cường kích với ý đồ đánh VN bằng bom rải thảm phủ đầu vào thành phố Sài gòn và một số tỉnh thành lớn phía nam. Phi đội bay được đào tạo về nước ngoài mới vừa về. Pon pot hứng khởi xuống điểm danh " giò cẳng" lính bay để chuẩn bị cho trận chiến mới. Trong lúc duyệt binh - tên phi đội trưởng thay mặt phi đội lên báo cáo. Do tên ấy có Cự môn thủ mệnh lại có cái lưỡi xấu nên đã phọt ra vài câu tỏ vẻ xấc xược với Ponpot. Ponpot tức khí cho lấy cuốc bàn cào đầu cả bọn ra tương bần hết . trận tuyến mới tan tành vì máy bay thì có mà phi công thì không phải đắp chiếu để đó. May cho SG nước ta trận đó không thì cũng khối thiệt hại. ( chuyện có thật do tuyên huấn kể ko bốc phét tí nào ) 3 - Ta không trù úm ai bởi sợ khầu nghiệp. Do Phật dạy nhân quả - gây gió tất sinh bão. Từ nay cho đến rằm tháng tư ngày Đức Phật đản sanh - lễ Vesak. Nếu kakalota hay Huầy -tè -bậy (Whitebear) có chẳng may bị vấp ngã xưng miệng - hay cửa đập vỡ mồm tệ hơn bị thằng tây đen tát cho rơi răng hay bỗng bị đứt tay đứt chân thì không là chuyện lạ đâu nhé. Ngày xưa khi Taliban ờ Afghanistan dùng đại bác bắn vỡ bức tượng Phật cổ lớn nhất thế giới. Ta tiên đoán rằng không quá 3 tháng bọn này sẽ bị đập thảm hại chí chết. Chuyện y rằng xảy. Nên đừng hồ đồ mà phỉ báng Phật Pháp. Đạo Phật vốn từ bi - ta hứa sẽ cầu nguyện bề trên cho anh tránh được điều dáng tiếc đó. Chẳng may hôm nào nhỡ ăn hambogo hay nhai vội miếng bơ rồi hốc ào miếng sữa mà răng cắn lưỡi nhẹ thôi hay chuyện chưa xảy ra thì đừng vội mà toáng lên nhé. " Nhưng ông ta đại trí kiểu gì mà cứ xui đi tu, thế thì làm sao mà ăn được thịt chó, làm sao mà lấy vợ, sao ngủ với gái được? Không đẻ con thì lấy đâu ra đời sau? Nên xét cho cùng cũng chả đại trí lắm mà gọi là dại trí thì hơn " - Kakalota hay Whitebear sao lại đại ngu như vậy cơ chứ ??? Kakalota hay Whitebear ! anh có thể chửi ta tiếp theo đây vì ta biết cái tâm của anh còn sần sùi lắm. Không sao ta chỉ nói 1 lời như nghĩ và không bao giờ đi vào tranh cãi. Anh có thể biện luận chứng minh học thuyết lý thuyết này nọ với ai đó cho ra ngô ra khoai. Dưng anh không thể cuồng ngôn loạn trí - mượn gió bẻ măng xúc xiểm Đạo - Lý và Lẽ Sống. Một người có thể vận dụng lý thuyết nào đó chưa đúng hoặc sai lầm hoặc chưa minh bạch là do cách vận dụng của người đó chứ không phải hằn là do lý thuyết đó. Với tôn giáo nói chung và đặc biệt là Phật giáo lại càng phải cân nhắc. Phật dạy pah2m trước khi làm một việc gì đều phải nghị đến nhân hồi quả báo. Không có gì là mờ ảo ở đây cả hực chất là điều cân nhắc nhìn xa một tí trông rộng một tí và nghĩ sâu một tí. Bởi vậy Nho mới dậy :" đánh lưỡi bảy lần trước khi nói" là vậy Thích _ Khổng chẳng xa nhau. Thế nào là đánh lưỡi trước khi nói : Để ta bày cho anh có thể dùng một cái thước kẻ học sinh lớp một thè lưỡi ra và tét vào đó bảy cái trước khi cất lời. Thế nhá. Hết Tái bút : ta vốn dốt tiếng anh tiếng mỹ nên dùng đại từ ta - anh thay cho "ai mi - may ju" mong anh thông cảm.
 21. Chào Đêm không ngủ...... nghe ngoài giời đổ mưa từng hạt mưa gác trọ buồn hiu hiu bóng dáng ai trong...... CÁI QUÁI GÌ ??? Ta vừa mãn kỳ nhập sơn nhiếp khí - tiết xuân kỳ. Mấy tháng giời nay mới ghé về cái làng này. Kể cũng nhiều chuyện lạ. Bởi dành cả 2 đêm không ngủ để đọc bài viết lâu nay trong làng. Buồn vui lẫn lộn cả tức khí xung thiên cũng có đang dịnh có vài nhời với mấy qúy ngài coi giời bằng vung nhưng vô tình lại lãng qua đọc tâm sự buồn của cô. Cảm với cái đêm không ngủ - Thiết thấy mạng người là quí nên hoãn lại cái sự xung thiên - có vài nhời ngỏ với cô như sau : Ta bói cho cô một quẻ nhé : Cô bầu cô bối rối và buồn khổ. Chả hẳn là thế đâu, Bối rối thì có chứ buồn khổ thì chưa - nhớ là ta nói thì chưa chứ không phải thì không - nếu.... Bời : Cô mới ngụ cư vào làng bài thứ nhất mà tâm sự quá ư là ác văn ạc. Cô đầy mâu thuẫn - tỉnh táo trong sự bối rối. Bằng chứng là văn cô viết rất dứt khoát dòng cách dòng đều chằn chặn là Cô còn kiềm soát được tâm trí chứ chưa phải đến sự quẫn trí. Cuộc sống vợ chồng cô ta rã - cô đầy thế chủ động. Chồng cô thất vọng và chán nản nên câu nói "em muốn làm gì thì làm" không hẳn là sự vô trách nhiệm mà là sự bất lực vì chú ta không thể chủ động trong chuyện này. Có thể sau câu nói đó nó có thể đã khóc như một đứa trẻ ranh lên 5 lên 3 - vì nó như một đứa bất tài. Con cái là của đề giành của cha mẹ. Cô mang thai nó - cô sinh nó ra không nuôi thì trả về cho cha nó nuôi. Cô cứ việc đường mới mà đi. Đứa bé nó không có tội. Không vì cái ích kỷ vì thấy cuộc sống hiện tối tăm mai nay đổi đời sang tươi sáng một tí của cô mà để nó bạc mệnh. Cô vưỡn biết là đi với cái tương lai tốt đẹp là cái lương tâm giày vò - vậy Cô hãy thử nói với "cái tương lai tươi sáng" của cô rằng : Ông thương tôi và ông có thương cái bụng của tôi không - ta nói cái bụng là cả đen và cả bóng mong cô cố hiểu. Máu chảy ắt ruột mềm cô ơi. Ruột thịt của của cô cô không thương thì ai hơn ? Cô cho là tương lai tươi sáng ở đâu. Đêm không ngủ ?!!! Quẻ Kinh - đại an. Nên trước là Tử - vô vong sau là Khai - lưu niên. Khi cô bứt rứt mà hỏi lên điều này thì đứa bé này sẽ không chết. Không bao giờ chết đâu ....... cho dù cô sẽ quyết cho mũi nó không thờ - tim nó không đập và mắt nó sẽ không bao giờ mở. Ta khai nhãn mà nói với cô điều này : Nó sẽ mãi không chết trong cái tâm của cô đó là một. Hai là :Tại sao cố lại lấy cái tên ảo là đêm không ngủ nhỉ - ờ cũng là nghiệp chướng sui khiến ờ đây. Mai này đánh đồi nó bằng cái cô cho là tươi sáng - có thề là tiền vàng đôla nhà cao xe đẹp quần áo xông xênh người thơm nứng nức nhưng đó là ban ngày là bề mặt về ban đêm về bề chìm sẽ là những đêm trắng - trắng một màu khăn tang trắng một màu bạc phước trắng một màu phũ phàng trắng như nước mắt chảy kiệt ( nhớ là nước mắt mới chảy rất trong - hỏi ai ờ làng này thấy nước mắt trắng bạc bao giờ chưa ) Ác nghiệt. Chỉ bời có thể hài nhi đó sẽ là đứa con duy nhất của cô. Cô hiểu không ??? nên nó vẫn phải "sống" sống mà không gần hơi - không bú vú sữa thơm của mẹ nó mà sống bằng cách uống những giọt nước mắt bạc của sự hối hận tiếc nuối khổ đau .....Kinh hãi lắm cô ơi. Lúc này ta đang thấy nó là một đứa bé trai - nó lại nháy mắt với ta. Mẹ bố khỉ thằng oắt con - tếu thế là cùng. Ờ đời quí nhất là cái mạng sống cộng nữa là sức khỏe còn lại chỉ là thứ. Huống chi máu mủ ruột rà. Ô kìa. Cô có thể hỏi vặn ngoài bệnh viện thiếu gì cảnh nạo phá thai. Một ngày cò chăng cả trăm đứa tịch. Mà đâu có sao. Phải - có là như vậy. Nhưng : Tại sao lại là cô. Mà sao cô lại vào đây. Sao cô lại hỏi điều này. Sao cô trăn trở. ??? Ở đời cái gì cũng có nhân duyên của nó cả - chả phải vô tình. Là Bé nó chưa phải "chết" ......... Nên mới bảo cô rằng : đừng có mà dại. Tính ta không tâm tư tình cảm gì sất. Thấy sao nói vậy nên khó ngửi như mắm tôm. Lý ra ta nói như mắng vào mặt cô như tát nước kia. Dưng trầm khí cho an nên nói đại loại như vậy. Có gì khí không phải cô đừng bỏ bụng. Ừ ! mà ta cứ nói thế đấy. Thôi thì cũng chúc cho cô ở hiền để mà gặp lành. À mà biết đâu tuổi cô sinh con năm nay lại là đời tươi sáng hơn hoa nở sớm mai .... Hãy là : " đêm chưa ngủ thế mà lại nằm mơ kỳ lạ chưa...." Cô nhé ! Hơ hơ Mô Phật. Yết đế, yết đế, ba la yết đế, ba la tăng yết đế, bồ đề tát bà ha. Tầm nhìn .......qua lăng kính.
 22. Năm sớm. Nhà cháu có nhời kính chúc tới Quí Đại sư cùng các quan bác quan cô - quan anh quan chị và quan các em. Một năm mới : Sức khỏe dồi dào cứ là là ... khỏe như trâu mộng - buôn may bán đắt mua một bán mười, mua tươi bán tốt cứ như là lái trâu - đầu năm chí giữa nửa năm chí cuối bách bệnh tiêu tán vạn bệnh tiêu trừ. Công việc hanh thông không lo thất nghiệp cứ là là .....làm việc như trâu điên. Đếm tiền không biết mệt. Cày cuốc vô tư lự. Chúc các quan bác đầu năm xuất hành may mắn. Kính các quan bác nhà cháu lại nhà.
 23. Năm ngoái miền bắc ta chịu một trận rét dài rét dai và rét hại. Theo nhà cháu chưa rét đậm. Vì bởi rét dài mọi người nghĩ rét sâu. Trong khi nhà cháu vưỡn đều đặn bì bõm đánh dậm ngoài đồng suốt đợt rét để kiếm tí tép ngọt nấu canh rau muống. Năm nay mới đầu mùa mà rét khiếp : Đến nỗi : Người Sài Gềnh phải xuống đường mua áo rét mà vận – báo đưa tin. “ Em ơi miền nam rét rồi đới - Thử hỏi rằng năm mới thì sào ( sao ) ? " Các quan bác đoán thử xem : Liệu năm nay tình hình rét mướt thế nào ? Tết nhất có đến nỗi ngồi nhà mà đánh điện thoại đi chúc tết hay vi vu như thường lệ. Hôm qua thằng em nhà cháu ở mạn Bình Dương điện ra bầu : “ Anh ôi ! Khéo chừng năm nay lại rét khiếp. Chắc em không ra ăn tết được đâu- bời năm ngoái uất hận quá…” Chà là năm ngoái cả nhà hắn kéo ra ăn tết. Giời rét muớt - thằng cu cháu cứ bị mẹ phét suốt vì cái tội mỗi lần đi tiểu lại làm ứôt một đôi giầy. Thằng bố xót con ra cằn nhằn với vợ : “ Bà vừa phải thôi rét muớt thế này đến tôi mỗi lần đi còn ướt hết cả quần chứ nó uớt giầy đã ăn thua gì mà uýnh nó” - Dưng khổ ! cóng buốt thế này có mà tay sắt để giặt giũ hầu hạ bố con ông. Mà ông như thế - thảo nào ở gần ông là thấy mùi “ trẻ con ngai ngái ”. Cứ tưởng là áo quần phơi ẩm bốc mùi. Hoá ra là như vậy. Ông làm ơn ra mua lấy ít Vi – ga- ga ( nhà cháu ko nhớ rõ tên) về bẻ làm tư ra mà uống . Không thì bố con bảo nhau mỗi lần đi ngồi xổm xuống cho tôi nhờ. Thằng em mới ngậm ngùi ....uất hận - bởi ngày xưa chị Út Tịch còn dám leo lên ngọn dừa mà “phóng” xuống cho đời xem đàn bà “đi” cao như nào !? Thí mà cánh đàn ông dám bảo “đàn bà tiểu ko cao khỏi ngọn cỏ” để cấm chị cầm súng đánh địch. Thời nay do giời rét mướt tí tí mà đàn ông đàn ang ….ôi thế. Để chị em phiền trách - thật là không chịu nổi. Cảm thông và lấy làm rút kinh nghiệm năm rồi. Nhà cháu thì thầm động viên với chú em : “ ra đi ăn tết cho vui. Mua lấý it Vi- gaga mà phòng bị ” Nó mới hốt hoảng kêu giời : “ Anh xúi dại em hả. Năm nay em định ra một mình – nghe dại anh mà mua cái thứ ý bọc theo vợ em nó biết nó tưởng nhầm là có abc thì nó xé xác “ Lạ nhẩy ? Vi – ga- ga là cái thứ quái gì mà nó hóc búa thí các quan bác. À quên nhà cháu : Hỏi là Tết năm nay rét muớt thế nào – các quan bác cho vài nhời dự báo để anh em nhà cháu rộng đường tham khảo tính văn toán. Trong khi dài cổ ngóng trông. Xin thành thật có nhời cám ơn các quan bác trước.