• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

phong lan hoàng thảo

Hội viên
 • Số nội dung

  95
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Danh tiếng Cộng đồng

2 Neutral

About phong lan hoàng thảo

 • Rank
  Mới gia nhập
 • Birthday
 1. Chào chị Tiểu Phương, Nhờ chị Tiểu Phương xem giúp PLHT tên của hai bé sinh đôi (dự kiến sinh vào tháng 5/2011 - tức tháng 4 Tân mão): bé trai: Vũ Trần Anh Duy (hoặc) Vũ Trần Bảo Khánh bé gái: Vũ Trần Trang Linh (hoặc) Vũ Trần Bảo Nhi (Bố sinh năm Nhâm Tuất, mẹ sinh năm Giáp Tý) PLHT xin chân thành cảm ơn!
 2. Em chào anh. Em cảm ơn anh rất nhiều nhiều nhiều... :lol: Kính chúc anh sức khỏe và công tác tốt. Chúc diễn đàn ngày càng phát triển! PLHT.
 3. Kính gửi Ban Quản trị Diễn đàn, PLHT đã nhận được mail thông báo tên đăng nhập đã được đổi và PLHT vừa đăng nhập bằng tên mới - rất nhanh và thuận tiện. PLHT xin chân thành cảm ơn BQT! Chúc diễn đàn ngày càng phát triển! PLHT
 4. Kính gửi Ban quản trị diễn đàn, Hiện tại, tên đăng nhập của PLHT là có dấu nhưng khi PLHT gõ nick có dấu thì ko đăng nhập được. Nhưng khi PLHT copy tên đăng nhập trong mail đổi mật khẩu mà Diễn đàn gửi thì lại đăng nhập được. Nay PLHT xin kính nhờ BQT sửa tên đăng nhập của PLHT thành phong lan hoang thao (không có dấu) để tiện cho việc đăng nhập. Xin chân thành cảm ơn Ban quản trị! PLHT.
 5. Kính gửi anh Thiên Đồng và các cô bác anh chị trong diễn đàn, Em xin lỗi vì trưa nay không gõ trực tiếp được vào phần trả lời nên em phải gõ vào word rồi copy sang thành ra không chào anh. Mong anh và mọi người không cảm thấy em ăn nói không đầu không cuối. Em rất mong chờ câu trả lời của anh cũng như sự giúp đỡ của các cô bác anh chị khác trên diễn đàn. Em xin cảm ơn!
 6. Dạo này công việc của em đang có một số khó khăn. Em cảm thấy mệt mỏi và muốn thay đổi môi trường làm việc. Hôm qua lúc 20h10, em suy nghĩ về công việc rất nhiều rồi nghĩ mình có nên đổi việc hay không và ra trang xem ngày của Lý học đông phương thì em xem được quẻ Đỗ Đại An. Hôm nay lúc 12h05’, vô tình em vào 1 trang web thấy đang có tuyển dụng một vị trí mà em nghĩ là khá hợp với em. Nhưng thực sự em cũng lo lắng ko biết có được nhận vào vị trí đó không nên lại ra trang xem ngày và được quẻ Hưu Xích Khẩu. Em có xem phần luận giải ở trang chủ nhưng thực sự chưa hiểu lắm. Kính mong anh có thể tư vấn giúp em xem nên thay đổi công việc không và nếu thay đổi em có được trúng tuyển công việc mà em đang xem không? Em đã gắn bó với công việc hiện tại gần 5 năm rồi nhưng bây giờ cơ hội thăng tiến đang bị gây khó khăn và môi trường làm việc không thoải mái nữa nên em cũng suy nghĩ rất nhiều. Kính mong anh dành thời gian xem giúp em. Em xin chân thành cảm ơn anh!
 7. Hình như phương án này là phương án mà Nhóm nghiên cứu PTLV "chấm điểm" cao nhất thì phải :D ?! Chờ tiếp bài của bạn Mariner...
 8. Cảm ơn chị Yeucon rất nhiều. Em sẽ lưu ý khi nào đi áp vong. (Chẳng hiểu sao từ khi bố chồng em mất đến giờ (hơn 1.5 năm rồi), chưa lần nào mẹ chồng em mời được ông về cả. Chồng em cũng chẳng mấy khi ngủ mơ thấy bố cả (có đúng 1 lần) :P :D . Con dâu (là em) thì ông chưa gặp mặt bao giờ nhưng ngày bọn em bắt đầu đến với nhau thì em có thắp hương cho ông và sau đó bát hương đó hóa. Không biết điều đó có ý nghĩa gì không?!? :) )
 9. PLHT đã đọc qua bài viết góp ý kiến về việc thiết kế Nhà quốc hội của Nhóm nghiên cứu Phong Thủy Lạc Việt ở bên Vietlyso cách đây lâu lâu. Hôm đọc được bài về Nhà quốc hội, PLHT quay lại tìm bài đó để xem lại (vì không nhớ chính xác giải pháp gợi ý của Nhóm nghiên cứu PTLV là như thế nào), nhưng khi vào xem thì hình không xem được (do quá hạn trên Photobucket). Kính mong bác Thiên Sứ cho phép bạn Mariner post lại bài góp ý trên để mọi người cùng tham khảo ạ!
 10. Cho em hỏi, con mời bố thì được, vậy vợ mời chồng thì có được không ạ? Em chưa đi áp vong bao giờ nên ko biết. Chỉ biết mẹ chồng em kể lại là mấy lần đi áp vong nhưng đều không mời được bố chồng em. Em đang thắc mắc hay là tại vì bố mẹ chồng em chia tay đã lâu (khi chồng em khoảng 6 tuổi) nên mẹ chồng em không mời được bố chồng em về ?!?!?!?
 11. Hic hic, anh ơi, em không có ý nói anh trả lời linh tinh đâu ạ. Em còn đang nghĩ là chuyên mục của anh hữu ích thế, sao anh không cho lên mục chú ý để "neo" topic này lên đầu cơ ạ. Nếu em làm anh hiểu lầm thì anh cho em xin lỗi. Em biết là anh tư vấn theo lý thuyết luận tuổi Lạc Việt và cũng tin vào lý thuyết này. Vì thế em mới vào topic này cậy nhờ anh :lol: . Em biết đến anh khi tình cờ đọc được các bài tư vấn về Tuổi cha mẹ, con cái và hạnh phúc gia đình bên Vietlyso cơ. Em đã thấy rất phục anh là chỉ qua diễn đàn đó (đọc, theo dõi các bài viết của bác Thiên sứ và tự học cũng như viết bài để bác Thiên Sứ sửa) mà anh có thể nắm vững cũng như sử dụng thành thạo lý thuyết Luận tuổi Lạc Việt. Vậy thì sao mà em dám nghĩ là anh viết linh tinh được ạ? Em có thắc mắc là bởi khi em đọc đến thuyết "Mẫu tầm tử" em cũng thấy run run. Với lại anh nói "Tân Mão" mệnh Mộc nên mẹ Giáp Tý không nên sinh con năm này" (anh không nhắc đến tương quan với tuổi bố :|) nên em nghĩ là chung cho mẹ Giáp Tý. Em rất phục những gì mà luận tuổi Lạc Việt có thể giúp cho mọi người [thực tế em cũng cố gắng sưu tầm, cũng như đọc các bài học về cách luận tuổi LV, nhưng có lẽ khả năng của em bị hạn chế với môn học Đông phương này nên không nắm bắt được nhiều lắm]. Có gì anh thông cảm cho em nếu em làm anh khó chịu, anh nhé. Em cảm ơn anh và kính chúc anh sức khỏe :(
 12. Em chào anh Linh Trang, Em đã may mắn đuợc anh tư vấn sinh con năm nào thì tốt nên cũng rất chú ý theo dõi chuyên mục này của anh. Nhưng tình hình chắc em sắp bị "tẩu hỏa nhập ma" rùi. Kính mong anh giải đáp giùm :( . Đấy là một số trường hợp người mẹ cùng tuổi nhưng anh tư vấn sinh con hợp tuổi mẹ lại hơi khác, hix: Hic hic, vậy tóm lại thì mẹ Giáp Tý sinh con năm Canh Dần hay Tân Mão thì tốt hơn hả anh? Em cảm ơn anh. Kính chúc anh sức khỏe!
 13. PLHT chúc mừng sinh nhật Bác Thiên Sứ! Kính chúc Bác mạnh khỏe, luôn vui vẻ và thành công hơn nữa trên con đường bác đã chọn và đang đi!!! PLHT.
 14. Cũng chỉ là ý kiến nhỏ của PLHT khi sử dụng các chức năng trên diễn đàn thôi ạ. Quyết định là do BQT mà :). PLHT không dám có ý kiến gì về quyết định của BQT cả :unsure:
 15. Kính chào anh LeDien, PLHT đồng ý với anh là sự cảm ơn cần phải thông qua sự biểu lộ tình cảm của người được tư vấn, không phải chỉ ấn một nút là xong. :rolleyes: Tuy nhiên, PLHT cũng nghĩ là đâu chỉ những người được tư vấn mới có nhu cầu cảm ơn các thành viên đã tư vấn giúp mình?! Ví dụ như khi đọc được một bài viết hữu ích, mình muốn cảm ơn thành viên đó thì nút Thank đó lại có tác dụng đúng không ạ? Thêm một post chỉ để nói lời cảm ơn sẽ làm cho bài viết đó (đb các bài mang tính học thuật) không liền mạch, khó theo dõi hơn. Bản thân PLHT cũng rất hay theo dõi các bài viết trao đổi học thuật trên diễn đàn và thấy thực sự rất có ích với mình. Nhưng rồi PLHT cũng chỉ đọc xong và thoát ra, đọc bài khác tiếp vì PLHT thấy thêm 1 post vào để cảm ơn - nếu 1 vài người cảm ơn thì có lẽ không sao - nhưng nếu nhiều người cũng muốn cảm ơn người viết đó thì vô hình chung thành ra spam bài viết đó. Với lại, PLHT nghĩ "cảm ơn" đâu chỉ nói bằng lời, hành động cũng thể hiện sự cảm ơn. Một hành động nhấn nút "Cảm ơn" nhưng nó có ý nghĩa thúc đẩy người viết khá nhiều đấy ạ. Chỉ là ý kiến nhỏ của PLHT. Cảm ơn anh LeDien đã có ý kiến phản hồi :P