• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

Huongthien

Thành viên diễn đàn
 • Số nội dung

  32
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Danh tiếng Cộng đồng

1 Neutral

About Huongthien

 • Rank
  Mới gia nhập
 • Birthday
 1. e xin lỗi mọi người ah. Bếp nhà em là hướng Tây - Đông, mặt người nấu quay hướng Đông ah
 2. Ba em bị mất trí nhớ hôm Chủ nhật, vào 1 -2 tuần đầu tháng 7DL, cách đây cũng phải 1,5 tháng. Đúng như anh Vothuong noi, mọi người trong nhà em đều rất nóng tính, nhất là mẹ em. mẹ em và em trai không hợp tính nhau, hay bất đồng, tranh cãi. ba mẹ em gần đây hay bị cao huyết áp. Cửa chính (cửa gỗ) nhà em khi mở thì thường chỉ mở cánh bên phải (trong nhà nhìn ra), cuối tuần ở nhà mới mở 2 cánh hoặc khi có khách đến chơi mới mở. Cả nhà chủ yếu ra vào cửa cuốn ở gara. Bếp hướng T-Đ, mặt người nấu hướng Đông. Em và vợ đều làm ngân hàng. Em trai học khá, chuyên tin Ams, dự định sang năm du học. Em chỉ mong có cách nào đấy, không sửa chữa nhiều để giảm những điều không tốt trên.
 3. Em cám ơn anh đã tư vấn ah. Em tin theo bác Thiên sứ cũng như các anh chị theo PTLV vì em đã đọc các bài viết về PTLV ở Vietlyso và ở forum lyhocdongphuong. Nếu có thời gian em cũng sẽ đăng ký học PTLV vì thấy PT thực sự rất có ích. Bếp nhà em là hướng Đ-T, mặt người nấu quay hướng Đ. Giữa WC tầng 1 và Bếp có bức tường chắn cao tận trần. Anh thấy em nên điều chỉnh, bố trí lại nhà cửa thế nào để sức khỏe bố mẹ em tốt hơn không ah. từ đầu năm đến giờ mẹ em cũng toàn chuyện họ hàng đau đầu lắm, sức khỏe 2 cụ cũng giảm thấy rõ
 4. Em cám ơn anh Thiên Đồng nhiều ah. Hôm trước anh HTH có nhắn em qua VP PTLV nhưng phải thứ 7 tuần sau em mới qua được vì anh HTH tuần này đi công tác, em thì không nghỉ làm trong tuần được. Em rất cám ơn anh vì đã có nhã ý giúp em miến phí nhưng với em điều đấy không quan trọng lắm vì lương của em cũng được tương đối, cái quan trọng là sửa PT nhà để ba em có sức khỏe tốt hơn, mọi người trong gia đình hòa thuận hơn. Em rất cám ơn các anh chị nghiên cứu PTLV đã quan tâm đến topic của em. Nếu được em xin mời các anh chị qua thực địa giúp nhà em với ah. sắp tới ngõ nhà em mở đường, thông ra Phạm Hùng, không là ngõ cụt nữa. Khu đất trước nhà sẽ được xây trường cấp 2. Như vậy PT nhà em có khá hơn không ah?
 5. sắp tới ngõ trước mặt nhà em sẽ được mở đường, không còn là ngõ cụt và đất trống trước mặt nhà dự kiến tháng 10 này sẽ được khởi công xây trường cấp 2. Như vậy theo PTLV thì nhà em có tốt lên không ah?
 6. - nhà em 178o là do thầy phong thủy mà mẹ em nhờ khi xây nhà đo ah (xây xong phần thô mới nhờ). - Ba em không bị tật ở chân trái cũng như chân phải. Ba em chỉ có ngãng tai, trí nhớ kém, cách đây 1 tháng bị mất trí nhớ tạm thời 1 ngày (sự việc xảy ra trong ngày không nhớ gì hết), phải vào Bạch mai khám, bác sĩ cũng không rõ nguyên nhân sau khi chụp CT và chụp Cộng hưởng từ hạt nhân. Cuối tuần rảnh em đi mua la bàn về đo lại, nhưng em nghĩ thầy phong thủy đo chắc không sai đâu ah
 7. Ba em năm nay 60, về hưu. Nhà thì mới xây xong về ở từ cuối 2008. Chẳng nhẽ bg lại sửa lại, khổ cho các cụ. với lại em có trao đổi với các cụ cũng không nghe đâu. cả đời làm việc vất vả rồi, h lại chuyển nhà sao được. em muốn thế lắm nhưng thuyết phục các cụ mới khó. Bố em bị ngãng tai, trí nhớ kém. cách đây 1 tháng còn bị mất trí nhớ tạm thời 1 ngày. Chẳng nhẽ tất cả đã là số mệnh?
 8. - Nhà em là 178o, liụe có phạm Đại không vong không anh? nếu có thì chỉnh sửa thế nào ah? - Theo anh thì nên bố trí, sắp xếp lại phòng ngủ như thế nào để tránh "Phòng ngủ bố mẹ bế khí, phòng cậu em thì thoát khí" - Nhà xây ba tầng cũng phạm nốt. Nhà này cần xây 5 tầng. ->Cái này thì nhà em không thể sửa được rồi ah. Anh đi công tác thì phải thứ 7 tuần sau em mới qua VP được. anh tư vấn trước cho em mấy vấn đề trên với
 9. VP PTLV có làm việc sáng thứ 7 không ah? Nếu được em xin gặp anh sáng thứ 7 cuối tuần này. anh có thể pm cho em xin số mobile để tiện liên hệ. Em cám ơn nhiều ah.
 10. bếp nhà em hướng Tây anh ah (mặt người nấu hướng Đông), B-N là bồn rửa chén bát. anh xem giúp em với ah. ba em sức khỏe càng ngày càng kém ah.
 11. Bác Thiên sứ và các anh chị xem giúp cháu với ah. Cháu quan tâm nhất đến sức khỏe của cả gia đình mạnh khỏe thôi và cháu đầu lòng sắp tới thôi ah.
 12. Cháu cám ơn bác Thiên sứ nhiều ah. Qua theo dõi forum lyhocdongphuong và đọc trên vietlyso, cháu thấy bác cũng nhiều lần nhắc đến điều này. sửa chữa nhà cửa, di chuyển chỗ ở khi đang mang thai là không tốt cho thai nhi nên cháu đã ghi rõ tháng 10 DL 2010 vợ cháu sinh em bé rồi ah. Bác và các anh chị PTLV cho cháu hỏi là cháu và vợ cháu ở nhà này cùng với ông bà có tốt không ah? do nhà phạm ĐẠI KHÔNG VONG thì có nên chuyển để tốt cho cháu bé không ah? @HTH: nhà em mới xây nên không sửa bể phốt được đâu ah. anh có cách nào tăng tốt, giảm xấu giúp em không ah? Nền nhà em có đặc trưng là: + code nhà cao hơn mặt đường ngõ tương đối, và bằng với code đường Xuân Thủy. + code nhà cao hơn nhà hàng xóm bên cạnh + nền nhà xe (tầng 1) và nền WC (các tầng) thấp hơn nền bếp và phòng khách. bếp nhà em ở góc Đông Bắc, hướng Tây thì phải tốt chứ anh, sao lại không tốt ah?
 13. mẹ em quen thầy PT này nên mời về. em không rành lắm nên không biết là phạm Đại Không Vong ah? Bây giờ em phải chỉnh sửa thế nào hả anh? (bể phốt chắc không sửa được vì nhà mới xây xong, các cụ nhà em không đồng ý đâu ah, cũng chẳng thể nâng lên 5 tầng được). Bếp thì nhà em đã dịch vào trong (mũi tên em ghi chú) nằm giữa tường chắn giữa bếp và cừa WC tầng 1. bố em sức khỏe kém dần đi, trí nhớ không tốt, hay bị ngãng tai. Cách đây khoảng 1 tháng cả nhà vừa đưa bố em vào Bạch mai vì tự nhiên cụ mất trí nhớ đột ngột, không nhớ chuyện gì trong ngày. Anh xem giúp em với ah. đúng ra là nhà em xây thô xong mới nhờ thấy PT đến xem ah. em vào xemngay.com thấy nếu sinh 1950 thì hướng Bắc mới là tuyệt mạng trạch chứ anh? (Bát trach lạc việt)
 14. nhà cháu còn 2 điểm đặc biệt. Do 2 bên nhà có khoảng trống nên: - Bếp: có cửa sổ (cửa kính) rộng để thoáng khí - Cầu thang: từ tấng 1 lên tầng 3 lắp cửa kính dọc theo cầu thang (không xây bịt kín như nhà liền kề) để lấy ánh sáng. Cháu không rõ 2 điều này có tác động gì không ah? hay cháu lấy giấy dán tường dán lại. riêng cầu thang dán giấy thì xấu, không rõ các cụ có đồng ý không nữa.
 15. Thưa bác Thiên sứ và các anh/chị PTLV. Cháu xin gửi kèm link xem trực tiếp nếu bác và các anh chị xem file ảnh upload trực tiếp trên forum không rõ ah, link sau: http://s744.photobucket.com/albums/xx83/th...g%20thuy%20nha/ Nếu cần thiết, nhà cháu có vấn đề gì thì cháu mong bác và các anh chị đến tận nơi xem giúp cho gia đình cháu với ah. Trước khi xây nhà năm 2008, nhà cháu có xem thầy PT tàu (phái Huuyền không ah). Nhà cháu xây 3 tầng, có khoảng cách 30cm với nhà hàng xóm (4 tầng) bên trái từ trong nhà nhìn ra để lấy thoáng khí. bên phải nhà (từ trong nhìn ra) có khoảng cách 50cm với nhà cấp 4. Nhà cháu mới chuyển nên sửa chữa lớn thì chắc khó, bố mẹ không đồng ý, vợ cháu lại sắp sinh nữa. Mong bác và các anh/chị giúp cháu. Cháu cám ơn nhiều ah.